BÜTÇEYLE BİRLİKTE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ DE YAPILACAK…

Bodrum Belediyesi’nin 2017 yılı ekim ayı olağan meclis toplantısı 2. birleşimi 23 Ekim 2017 Pazartesi günü, saat 10:00’da Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

GÜNDEM

1- Bodrum Belediyesi 2018 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesi taslağının görüşülmesi.

2- Bodrum Belediyesi 2018 Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçe Taslağının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. ve 62. maddesine istinaden görüşülmesi.

3- Bodrum Belediyesi 2018 Yılı Performans Programının görüşülmesi.