Bizimle iletişime geçin

BODRUM HABERLERİ

BODRUM SÖZCÜĞÜ, LATİNCE ‘PETRUM’DAN MI TÜREMİŞTİR?

Yayınlanan

açık

bodrum kalesi BODRUM SÖZCÜĞÜ, LATİNCE ‘PETRUM’DAN MI TÜREMİŞTİR? mehmet cilsal 1

3-‘Bodrum’ sözcüğü, kalenin adandığı havarinin Latince adı olan ‘Petrum’ kelimesinden türemiştir”

Bu yaklaşım, nerdeyse herkesin kabul gördüğü, en çok yazılan, en çok söylenen yaklaşımdır. Dayandığı kaynaklar da az değildir. Halicarnassus, Cnidus, Branchide (C. Thomas Newton book-London, 1863), Knights of Malta (Marcello Maria Marrocco Trischitta), İsolario (Bartolommeo Dalli Sonetti) bunların en başındadır. (Resim:temsili illustrasyondur)

https://archive.org/stream/knightsofmaltaor00port/knightsofmaltaor00port_djvu.txt

bodrum kalesi BODRUM SÖZCÜĞÜ, LATİNCE ‘PETRUM’DAN MI TÜREMİŞTİR? arenabodrumhaber bodrum kalesinin hikayesi 1Bilindiği gibi Hospitaller Rodos Şövalyeleri, 15’nci yüzyılın başında eski Halicarnassus kentindeki Zephyria adasına bir kale inşa etmeye başladı. Bunlar, askeri merkezi Rodos’ta bulunan Haçlı Birliği içinde İspanya Krallığına bağlı Malta Şövalyeleri’ydi ve dilleri Latince’ydi. İnşa ettikleri Kale’yi Hz. İsa’nın 12 havarisinden biri olan Aziz Petrus’a (Catellum Sanctum Petrum) adayarak onun adını koydular.

Bu günkü Bodrum adının, havari Aziz Petrus’un Latince adı Petrum’dan türediğini iddia eden yaklaşım kısaca şöyle: Petrum adı Rum ve Türklere de aynen geçti, zaman içinde söylene söylene de Bodrum oldu.

Venedikli bir denizci ve asker olan Bartolommeo Dalli Sonetti (Zamperti), 1485’de yayınladığı İsolario adlı eserinde Kos Adası’nı anlatırken, dipnotu dahil şöyle yazar: “…Doğuya doğru en önemli şehrin sınırlarında Hippocrates’in eski hastanesinin olduğu yer bulunmaktadır. Grikos’un yanında Saint Peter Kalesi Şövalyelerce inşa edilmiş ve korunmaktadır… 1402 yılında Aziz John şövalyeleri Kos ve Halikarnas’ta aynı zamanda bodrum kalesi BODRUM SÖZCÜĞÜ, LATİNCE ‘PETRUM’DAN MI TÜREMİŞTİR? arenabodrumhaber bodrum kalesinin hikayesi 3kaleler inşa ederek aradaki deniz geçişini kontrol altına aldılar. Yeni kale Apostle Peter’a adandı ve bu nedenle Halikarnas’a Petronio yada Petroumi denilmeye başlandı…” (Resim: Harita, B. D Sonetti) https://archive.org/details/isolario00bart

Prof. Tuncer Baykara bu yaklaşıma katılmıyor: “Bodrum adının, XV. yüzyıl başlarında burada bir kale yaptıran Haçlılar tarafından Aziz Peter’e izafetle verildiği ve zamanla Peteronium – Peterium ve Bodrum şekline dönüştüğü tarzında geçen yüzyıldan beri ileri sürülen görüşler Anadolu’daki diğer örnekler sebebiyle doğru olmamalıdır… Türklerin, Halikarnassos üstündeki kasabaya verdikleri ad, kendi adlandırma geleneklerinin eseridir. Yoksa, bir Hıristiyan azizine ya da daha başka nedenlere bağlı izahlar yeterli görünmüyor” diyor.

https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfVzdoRVNpanhuX28/view

bodrum kalesi BODRUM SÖZCÜĞÜ, LATİNCE ‘PETRUM’DAN MI TÜREMİŞTİR? arenabodrumhaber bodrum kalesinin hikayesi 44- Latince adı ‘Catellum Sanctum Petrum’ olan Kale, Bodrum adını zindan olarak kullanılmasından doğru almıştır, yaklaşımı.

Kale’nin yapılışından itibaren hem Rodos Şövalyeleri, hem de Osmanlılar tarafından zindan olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bazı batı kaynaklarıPetrum ile ses olarak benzeşen Bodrum kelimesinin mahzen anlamına geldiğini yazar. Mahzen sözcüğünün Grekçe’de karşılığı ‘kiler’dir (κελάρι,kelári). Oysa Zindan, Grekçe’de μπουντρούμι yazılıp, bountroúmi” diye okunmaktadır ki, Türkçe’de “bodrumi” sesiyle aynıdır. Gerek karşı adalarda, gerekse Yarımada köylerinde yaşayan Rumlar, hapishane olarak kullanıldığı için Kale’ye muhakkak ki bountroúmi diyordu. Dolayısıyla, “Bodrumi” sözcüğü konuşma dilinde hem Rum hem Türkler için aynı şeyi ifade ediyordu. Rumlarla temas kurup beraber yaşamaya başlayan Türkler, tabiatıyla kültürel alışverişin yanısıra dil alışverişi de yapıyordu. Bodrum kelimesini hem mahzen hem zindan manasında kullanmaya başlaması da bu örneklerden biridir. (Resim: The Calling of the Apostles Peter and Andrew –from the Maesta, c.1308-1311.)

Buna en iyi kanıt 16’ncı yüzyılda yaşamış olan Hızır Reis’in (Barbaros Hayrettin Paşa“Gazavat” adlı kendi yazması eserinde yeralmaktadır. Reis, Osmanlı’nın Kapudan-ı Derya Paşası olmadan önceki yıllara ait vakıayı şöyle yazar:

Ağam Oruç’u yer altına attılar… Midilli’de tanıdığım bir kafir bezirgan vardı. Daima Rodos’a varıp gelip ticaret ederdi. Adı Kirigo idi. Bu kafire ağamın halini anlattım. “İşte yarenlik dostluk bu günde belli olur” dedim. Kirigo’yu gemime alıp, Bodrum’a getirdim. bodrum kalesi BODRUM SÖZCÜĞÜ, LATİNCE ‘PETRUM’DAN MI TÜREMİŞTİR? arenabodrumhaber bodrum kalesinin hikayesi 5Ben Bodrum’da kaldım. Onu, eline Oruç Reis’i kurtarması için onsekizbin akçe verip Rodos’a gönderdim. “Var şimdi sen Rodos’a git. Ben burada durayım. Bak gör, karındaşım Oruç Reis ne alemdedir. Ona göre bana bir haber getir. Tedbirli davran, kendisi ile görüş” diye tembih ettim. “Baş üstüne!” dedi. Bir kefere teknesine binip Rodos’a gitti.

Sipahi Yakup Ağa’nın oğulları olan Hızır ve Oruç Reisler Midilli’de doğmuştur; anaları Rum’dur. Hem Türkçe hem Rumca, hem deniz dili Latince bilirler. Vakıanın geçtiği yıllar 1510’lu yıllardır. Dikkat edilirse, Hızır Reis, Yarımada’dan “Bodrum’a gittim” diye bahsediyor. Yarımada bu tarihte Osmanlı’nındır ve resmi kayıtlardaki adı Sıravolos’tur. Yalnızca İskele ve Kale’nin adı resmi belgelerde Bodrum olarak geçmektedir. Bir denizci olarak kıyıları, limanları, kaleleri iyi bilen Reis de büyük bit ihtimalle bunu kastetmiştir zaten. Öte yandan, yukardaki satırlar konumuz açısından başka bir gerçeğe daha işaret etmektedir; Oruç Reis yeraltına atılmıştır, yani zindana! Demek ki yeraltı, yani bodrum sözcüğü, zindan manasında da kullanılmaktadır.

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/36600703/14-Barbaros-Hayreddin-Pasa-Gazavat-i-Hayreddin-Pasa-1-

(Resim: by Agostino Veneziano -1535)

Vakıanın yaşandığı yıl ile Gazavat’ın yazıldığı yıl arasında yaklaşık 35 sene olduğu düşünülürse; Yarımada, yazı dilinde Sıravolos olarak kaydedilmeye devam ederken, konuşma diline de Bodrum olarak yerleşmeye başlamıştır denebilir. Yani, Kale-İskele-Yarımada, üçüne birdenBodrum denildiği sürece yavaş yavaş girilmiş olma ihtimali yüksektir. Üçünün birden resmi belgelerde Bodrum olarak kayıt tutulmasına ise daha 250 yıl gibi bir zaman vardır… (Kale resmi temsili gravürdür)

bodrum kalesi BODRUM SÖZCÜĞÜ, LATİNCE ‘PETRUM’DAN MI TÜREMİŞTİR? arenabodrumhaber bodrum kalesinin hikayesi 85- ‘Bodrum’ adı, Aramice ‘Batroun’ dan gelmektedir, diyen yaklaşım.

Çok az sayıda ortaçağ tarihçisi, Kale’nin orijinal Latince adı Catellum Sanctum Petrum’ olsa da bir adacıktaki kaya parçaları üstüne yapılmış olmasından dolayı, Kale’ye Rumlar tarafından kaya/lar anlamında ‘bedruma’ (Πέτρα-pétra, Πετρώματα-petrómata) dendiğini yazar.

Öte yandan, Aziz Petrus adı hemen her dilde “Petrum,Peter, Petrus,Petrunion” (Πετρούνιον, petroúnion) yazı ve ses benzerliğine sahiptir. Bilindiği gibi eski Grekçe’nin kökeni, Fenikelilerin (Phoenician) dili olan Aramice’ye dayanmaktadır. Bu dil, Hz. İsa’nın konuştuğu dildir ve Sami dilleri ailesindendir. Suriye-Lübnan topraklarında yaygındır. Petroúnion sözcüğünün kökeni Aramice’dir ve ‘başkanın evi’ demektir (beit-truna/bedruna). Fransızcası Le Boutron, Latincesi Batroun, Arapçası Al Batrun’ dur. Batroun’un ikinci anlamı ise dalgakırandır.

bodrum kalesi BODRUM SÖZCÜĞÜ, LATİNCE ‘PETRUM’DAN MI TÜREMİŞTİR? arenabodrumhaber bodrum kalesinin hikayesi 10https://www.liquisearch.com/batroun/etymology

Roma’nın Hıristiyan olmasından sonra Doğu Akdeniz’de sayısız kale inşa etmiş olan ilk haçlı orduları için eski çağlardan kalan “Mousaylaha Kalesi” efsanevi bir kaledir; çünkü çok sarp kayaların üstüne yapılmıştır ve yapılışına hala akıl sır erdirilememiştir. M.Ö 551 yılında yıkılmış olan bu efsane kaleyi Crusaders(Haçlı) Şövalyeleri ile ilk Katoliklerden sayılan Maronite rahipleri tamir ve tahkim eder; efsanesi de aslında burdan gelir.(Resim: Zindan gravür temsili)

İşte, çok ünlü bir Alman Mimar tarafından projelendirilen St. Peter Kalesi de, bu efsane kale gibi kayalıklara inşa edilir ama bir farkla; biri denizdeki, diğeri karadaki kayalıkların üstüne. Akdeniz’de bir efsane yaratılmak istendiği için Malta kökenli Rodos Şövalyeleri’nin 1420’lerde bitirdikleri Bodrum Kalesi’ne kaleye aynı zamanda Catellum Batroun da demiş olmaları ihtimal dışı değildir.

bodrum kalesi BODRUM SÖZCÜĞÜ, LATİNCE ‘PETRUM’DAN MI TÜREMİŞTİR? arenabodrumhaber bodrum kalesinin hikayesi 11(Resim: Mousaylaha Kalesi, gravür-W H Bartlett)

Günümüzde Lübnan’da Maronite mezhebine bağlı Hıristiyanların yaşadığı Batroun adında bir kıyı kasabası mevcuttur. Bu Kasaba, kıyı dalgalarını kesen Finike Duvarları ve Mousaylaha Kalesi ile ünlüdür.

http://batroun.gov.lb/historic-sites/

Ayrıca, Osmaniye’de bulunan Kastabala Kalesi’nden de bahsetmek yerinde olacaktır. Zira, 13’ncü yüzyılda yapılmış olan bu kale de bir ortaçağ kalesidir ve zirveye inşa edilmiştir. Daha da ilginci, Kastabala Kalesi’nin yöredeki diğer adı, Bodrum Kalesi’dir. Eğer harabatlığı yüzünden ve Türklerden dolayı bu adı almamışsa; kökünün Aramice Batroun (başkanın evi) sözcüğüne dayanması kuvvetli bir ihtimaldir.

bodrum kalesi BODRUM SÖZCÜĞÜ, LATİNCE ‘PETRUM’DAN MI TÜREMİŞTİR? arenabodrumhaber bodrum kalesinin hikayesi 12(Resim:Kastabala-Bodrum Kalesi)

Öte yandan, Fransız seyyah ve sanatçı Choiseul-Gouffier’in 1782’de kendi yaptığı aşağıda görünen Bodrum gravürüne kendi dilinde “Citadelle de Boudroun ” diye not düşmüş olduğuna da dikkat çekmek isterim. Sanatçı, Bodrum Kalesi’ne Saint Peter Citadelle demek yerine, halktan ne duyduysa onu yazmayı tercih etmiştir.

Sonuç olarak;

Etimilojik DNA’sı(!) çok güçlü olan Bodrum sözcüğü hakkında geçmişe yolculuk yaparak çeşitli yaklaşımları ele almaya çalıştım. Osmanlı arşivlerinin %10 lar düzeyinde açılmış olduğu gerçeği ortadayken, kesin tespitler yapmanın ne kadar uygun olacağı okuyucunun taktirine bıraktım.

bodrum kalesi BODRUM SÖZCÜĞÜ, LATİNCE ‘PETRUM’DAN MI TÜREMİŞTİR? arenabodrumhaber bodrum kalesinin hikayesi 14[Hipodrium-Bodrum][Ören-Bodrum][Zindan-Bodrum][Petrum-Bodrum][Batroun-Bodrum]…

Tarihsel pek çok metinde olduğu gibi bu yazının konusunda da doğrunun (gerçeğin) ortaya çıkarılması ve ne olduğu elbette farklı dillerdeki yazı-ses benzerlikleri, dillerin tarihsel evrimi, kültürel etkileşimler, somut yazılı belgeler gibi bir dizi faktöre bağlıdır.

Resim:Bodrum Choiseul-Gouffier’in 1782

Geleceği tarihinde yatan Bodrum” diyerek başka bir sorunsala geçelim…

Devam edecek… Mehmet Çilsal

Okumaya devam et
Sponsorlu
Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BODRUM HABERLERİ

LİSELİ FUTBOLCULAR BAŞKAN KOCADON’U MAKAMINDA ZİYARET ETTİ..

Yayınlanan

açık

Tarafından

mehmet kocadon LİSELİ FUTBOLCULAR BAŞKAN KOCADON’U MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.. arena 2 2

Halil İbrahim İper Adnan İper Anadolu Lisesi Futbol Takımı, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u makamında ziyaret etti. Ziyarete Okul Müdürü Hasan Örenç, Okul Aile Birliği Başkanı Hüseyin Demir, Beden Eğitimi Öğretmeni Serkan Bahadır ve okul futbol takımı öğrencileri katıldı.

Muğla birincisi olan okul futbol takımının Ege bölge gruplarından da birinci çıkarak, 2-6 Şubat tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan yarı finallere katılmaya hak kazandığını belirten okul yetkilileri, takımlarının burada da başarı göstermesi durumda Türkiye finallerine gidebileceğinin bilgisini verdi.

mehmet kocadon LİSELİ FUTBOLCULAR BAŞKAN KOCADON’U MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.. liseli futbolculardan baskan kocadona ziyaret 1

Ziyarette ayrıca desteklerinden dolayı Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’a teşekkür eden okul müdürü, Bodrum’u Türkiye’de en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini söyledi.

Nazik ziyaretleri için okul yetkililerine ve başarılı öğrencilere teşekkür eden Başkan Kocadon, “Umuyorum ki bu başarınız devam eder ve Bodrum’un adını, Türkiye genelinde de en güzel şekilde temsil edersiniz. Ben de her zaman olduğu gibi sizlerin yanında olmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.

 

Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

BODRUM’DA 255 BİN LİTRE YAKIT İKMALİ YAPTI…

Yayınlanan

açık

Tarafından

255 bin litre yakıt aldı BODRUM’DA 255 BİN LİTRE YAKIT İKMALİ YAPTI… arena motoryat

Bodrum’a yaz kış lük yatlar yakıt ikmali için gelmeye devam ediyor. En son olarak ‘Dream’ isimli lüks motoryat, 255 bin litre yakıt ikmali için bodrum merkez de bulunan iskeleye yanaştı.

Bodrum’un Paşatarlası mevkisinde bulunan gemi yanaşma iskelesine sabah saatlerinde demir atan Malta Bayraklı 106 metre uzunluğundaki motoryata, 8 tankerle 255 bin litre akaryakıt ikmali yapılmaya başlandı. Yakıt ikmalinin akşam saatlerine kadar süreceği bildirildi. Lüks motoryatın yakıt aldıktan sonra Yunan adalarına hareket edeceği öğrenildi. Türkiye’de  1997 yılında üretildiği öğrenilen lüks motoryatın ilk olarak yolcu gemisi olarak kullanıldığı, daha sonra yapılan tamir ve modernizasyon işlemlerinin ardından lüks motoryata dönüştürüldü alınan bilgiler arasında…

Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

BODRUM’DA Kİ SU TAŞKINLARI VE ALTYAPI SORUNLARI BU TOPLANTIDA KONUŞULDU…

Yayınlanan

açık

Tarafından

bekİr yilmaz BODRUM’DA Kİ SU TAŞKINLARI VE ALTYAPI SORUNLARI BU TOPLANTIDA KONUŞULDU… ARENA TOPLANTI

Bodrum’da son zamanlarda yağan sağanak ve kuvvetli yağışlar nedeniyle ilçe merkezindeki derelerin taşmasıyla yaşanan su taşkınlarını görüşmek üzere Bodrum Kaymakamlığı’nda 15 Ocak  tarihinde gerçekleştirilen bir toplantı düzenlendi. Toplantıda kamu kurumlarının bu sorunun çözümüne ilişkin neler yapabileceği konusu ele alındı.

Kaymakam Bekir YILMAZ başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Mehmet KOCADON, DSİ 21. Bölge Md. Mehmet Akif BALTA, MUSKİ Gn Md Yrd. Ali TEKKAYA,  Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Zeki ALİYAZICIOĞLU, Milas Orman İşletme Md Çetin AKKAYA, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şb Müdürü Mehmet Somer KIRKER, Müze Müdürü Tayfun SELÇUK ve ilgili md. yardımcıları, daire başkanları şef ve teknik görevlileri katıldı.

Toplantı sonucunda; İlçe Merkezinde meydana gelen taşkınlarda genel olarak sorun yaşanan derelerin Gökçeler Deresi, Gerence Deresi, Aliyan Deresi, Çukur Dere ve Gaz Dereleri olduğu, taşkınların ana nedeninin mansapların şehir merkezi içinde yer alması, uygun kesitte yatakların olmaması ve plansız yapılaşma olduğu tespit edildi. Alınacak önlemler ise yukarı havza önlemleri ve mansap önlemleri olarak iki aşamada ele alınarak şöyle sıralandı:

1-Yukarı Havza Önlemleri
DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından derelerin yukarı havzalarında feyezan sularını depolamak ve mansaba güvenli akım iletmek amacı ile sel kapanı yapısı için gerekli arazi ve büro çalışmaları yapıldığı görülmüştür. Gökçeler Deresi, Çukur Deresi, Gaz deresi olmak üzere 3 adet derede bu tür yapıların yapılabileceği topografik alanların bulunduğu anlaşılmıştır. 3 Adet derede 500 yıllık debiye göre gerekli rezervuar alanları tespit edilmiştir. Gökçeler Deresi, Çukur Deresi, Gaz deresi olmak üzere 3 adet derede Yukarı Havza Önlemleri çalışmalarını tamamladığı ve iş programına aldığı görülmüştür. Yukarı Havza Önlemleri bu kapsamda ödenekler dâhilinde gerçekleştirilecek gerekli takipler ve çalışmalar Kaymakamlık ve Bölge Müdürlüğünce yapılacaktır. DSİ nin Yukarı Havza Önlemleri projelerinin tahmini değerinin 40-50 milyon TL civarı olacağı değerlendirilmiştir.

Bu alanların kısmen Doğal Sit, Arkeolojik Sit Alanında ve orman tahdit sınırları vs. içerisinde kaldığı için projelerin hazırlanmasına müteakip yapım öncesinde ilgili kurumlardan gerekli izinler alınması gündeme gelmiş ilgili kurumlarca sorunun çözüleceği ve takip edileceği ifade edilmiştir.

2- Mansap Önlemleri: (Akarsuyun aşağı kısmında alınacak tedbirler)
Gökçeler deresi, Gerence deresi, Aliyan deresi, Çukur deresi, Gaz deresi olmak üzere toplam 5 adet derede DSİ tarafından çalışma yapıldığı görülmüştür. Söz konusu 5 adet derenin kati projelerinin önceki yıllarda DSİ 21. Bölge Müdürlüğünce hazırlanarak Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına gönderildiği ifade edilmiştir. Hazırlanmış olan projeye esas tip kesitlerin tamamı Başbakanlık 2006/27 Genelgesi gereği Açık Duvarlı Kanal olarak projelendirilmiştir. Açık kanal şeklinde projelendirilen derelerde, kamulaştırma maliyetlerinin daha fazla olması, mevcut güzergâhların aktif yol olarak kullanılması, güzergahların yoğun yerleşim içinden geçmesi nedeni ile aynı genelge gereği (zaruri haller kapsamında) kapalı kesite çevrilebilineceği mütalaa edildiğinden, söz konusu derelerde kapalı kesit çalışmaları da yapıldığı ifade edilmiştir.

Mansap önlemlerinin; Gökçeler deresi, Gerence deresi, Aliyan deresi, Çukur deresi, Gaz deresi olmak üzere Muğla Büyükşehir Belediyemizce gerçekleştirilmesi gerektiğinde mutabık kalınmıştır. DSİ tarafından yapılacak Yukarı havza önlemleri sonrası alınan teknik veriler ışığında yapılacak çalışmalar projelendirilecek, Muğla Büyükşehir Belediyemiz ve Bodrum Belediyemiz tarafından birlikte kamulaştırma işlemine gerek kalmaksızın gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. Belediyelerimizin temsilcileri gerekli çalışmaları bütçe imkânları doğrultusunda en kısa zamanda yapacaklarını ifade etmişlerdir. Yetersiz menfezlerin yapımı ve yağmur suyu drenaj hattı olarak düşünülen uygulamalarda yaklaşık 40-45 milyon TL ödeneğe ihtiyaç olacağı değerlendirilmiştir.
Ayrıca; Karayolları İzmir Bölge Müdürlüğünün görev alanında kalan şehir merkezinden geçen anayol üzerinde bulunan Konacık Aliyan Deresi, Gerence Deresi ve Çukur Dere menfezlerinin yetersiz olduğu ihtiyaca cevap verecek teknik ölçülerde Karayolları Bölge Müdürlüğümüzce yenilenmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Karayolları İzmir Bölge Müdürlüğüz gerekli çalışmaları yapacağını ifade etmiştir.
Teknik tespitler doğrultusunda; Kaymakamlık, Muğla Büyükşehir Belediyesi, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü, Karayolları İzmir Bölge Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi başta olmak üzere tüm kurumların sorunun çözümü için işbirliği içerisinde hareket etmesi ve çalışmalarda en kısa zamanda mesafe alınması için gayret gösterilmesi kararlaştırılmıştır.

Okumaya devam et

Son Haberler