Bizimle iletişime geçin

BODRUM HABERLERİ

BODRUM KALESİ’Nİ KİMLER İNŞA ETTİ…

Yayınlanan

açık

bodrum kalesi BODRUM KALESİ’Nİ KİMLER İNŞA ETTİ… mehmet cilsal bodrumkalesinin bilinmeyen yonleri 6
bodrum kalesi BODRUM KALESİ’Nİ KİMLER İNŞA ETTİ… divenire group2

Bodurum Kal’ası kimler tarafından, nasıl bir dünyada ve niçin inşa edilmişti?

Bodurum Kal’ası;  Rodos, Hospitaller, Malta, Haçlı Şövalyeleri de denilen Saint John        (Saint Jean) Şövalyeleri tarafından inşa edilmişti. Karar veren kişi ise, Haçlılar Birliği(Papalık) tarafından şövalyelerin başına   tayin edilen Grand Master Magistra Philibert De Naillac’tı. (Belki de bu tarihi şahsiyete Bodrum bir teşekkür borçludur)

bodrum kalesi BODRUM KALESİ’Nİ KİMLER İNŞA ETTİ… bodrum kalesi hakk nda bilimeyenler 1Grand Master Philibert De Naillac, harabe Halikarnas’ta kale yapılsın diye öyle durup dururken karar vermediğine göre; kararının arkasındaki asıl sebep neydi; daha doğrusu bu kararı almasına yol açan tarihsel süreç  nasıl bir  süreçti?

(Resim1: Grand Mater Naillac,  orijinal gravür)

Bu sorunun cevabı, Osmanlı kroniklerinde yeralan, aşağıda aktarmış olduğum 1414 senesinde yaşanmış ilginç bir anekdotta yatıyor olabilir mi? Avrupa arşivleri bu konuda ne diyor?

Anekdotu hazırlayan vakıalar silsilesi  şöyledir: Timurlenk, 1402’de Anadolu’yu istila edip Osmanoğullarının hükümdarlığına son verir. Padişah Yıldırım Bayezid aynı sene Akşehir’de vefat eder. Timur, 1403’te ganimet ve esirleriyle beraber Semerkand’a geri döner.   Şehzadelerden Çelebi Mehmet, babasının ölümünün ardından uzun süren fetret devrinde(1402-1413)  tüm kardeşlerini ortadan kaldırıp Osmanlı tahtına oturur; ilk işi de 1414’de İzmir’i kuşatarak Aydınoğullarının elinden almak olur…

bodrum kalesi BODRUM KALESİ’Nİ KİMLER İNŞA ETTİ… bodrum kalesi hakk nda bilimeyenler 2

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 100

(Resim2: İzmir Kalesi, temsili karakalem)

Fransız tarihçi  Jean Louis Bacque-Grammont,  aşağıdaki tespitini  adeta yukardaki sorumuza cevap vermek için yapmıştır:  ‘…geleceğin fatihi Mehmet Çelebi, Grand Master Naillac‘a antik Halikarnas sitini bıraktı. Bunu kolayca yaptı; zira kafasını meşgul eden başka şeyler vardı ve bu topraklar Menteşe Beyi Ilyas Beg’den geldigi için ona ait topraklar degildi…’ (Bkz-Prof. Dr. Jean Louis Bacque-Grammont, Bodrum ve St. Jean Şövalyeleri Hakkında, Osmanlı’dan Günümüze Bodrum Sempozyumu)

Büyük Tarihçi İ.Hakkı Uzun Çarşılı, Osmanlı Tarihi  1.cildinde benzer satırları yazar: ‘Çelebi Mehmed, İzmir’in surlarını bir çok yerden yerle beraber etti. Bundan başka Rodos Şövalyelerinin yarıya kadar yaptırmış olduğu muazzam kaleyi de bir gece içinde yıktırıverdi…Öfkelenen Garand Master’a ise “Mamafih hem senin dediğin olsun ve hem de Türklerin isteği yerine gelsin” deyip Karya kıyılarında kale yapmalarına izin verdi.’

(Osmanlı Tarihi-1, s 302-303,İ.Hakkı Uzun Çarşılı )

Aynı vakıa Mehmed Neşri Tarihi’nde daha detaylıdır. Timur’un beylik topraklarını kendisine iade ettiği Aydınoğulları, Çelebi Mehmet’e karşı Çelebi Musa’nın tarafını tutunca, Çelebi Mehmet, büyük bir orduyla İzmir’i  kuşatır. Kaleleri Timur tarafından fethedilip Aydınoğulları’na verilen Rodos Şövalyeleri ile Sakız, Midilli gibi adalarını kaybetmiş olan Bizans, donanmalarıyla birlikte Çelebi Mehmet’in ordusuna katılır. Timur’un zaten enkaza çevirdiği Hospitaller Şövalyelerine ait St. Peter Kalesi, bu kuşatma sırasında bir kez daha yerle bir olunca, Magistra Philert De Naillac epey öfkelenir, soluğu Çelebi Mehmet’in yanında alır ve aralarında şöyle bir konuşma geçer:

bodrum kalesi BODRUM KALESİ’Nİ KİMLER İNŞA ETTİ… bodrum kalesi hakk nda bilimeyenler 3(Resim3: I. Mehmet, minyatür)

Philert De Naillac :“Şayet kalemin yapılmasına müsaade etmezsen, derhal  papalığın da katılacağı büyük bir haçlı donanmasının tertiplenmesi için çağrıda bulunurum.”

Çelebi Mehmet:“Ben isterim ki yeryüzünde bulunan Hristiyanların cümlesine lütufta bulunayım, iyilik edeyim. Ancak kendi tebaamın da saadetini düşünmek zorundayım. Bu kale bir korsan yatağı olup Müslümanlara çok zarar veriyordu. Timur Han burasını yıkmakla umumun övgüsüne mazhar olmuştu. Şimdi ben tekrar yaptırmakla lanetle mi anılayım? Ancak Karya (Muğla), Kilikya (Batı Antalya) hududlarında sana bir yer vereyim. Oraya kaleni inşa et

Philert De Naillac: “Orası Menteşe beyine aittir ”

Çelebi Mehmet: Benim sana verdiğim bana aittir. Menteşe beyi benim ancak bir memurumdur”

(Bkz. Kayı-1, Osmanlı Tarihi-Prof Ahmet Şimşirliğil/Neşri Tarihi, s:179)

bodrum kalesi BODRUM KALESİ’Nİ KİMLER İNŞA ETTİ… bodrum kalesi hakk nda bilimeyenler 4(Resim4: Timur’un İzmir kuşatması-1402, Pers minyatür)

Yukarda aktarılanları toparlarsak; Philibert De Naillac, I.Mehmet’le işbirliği yapmış; Aydınoğlu Beyi’nin elindeki Sahil İzmir’in fethinden sonra Timur’un daha evvel (1402’de) topa tutup mahvettiği St. Peter Kalesi’nin kendilerine iade edilmesini istemiş; ancak çiçeği burnunda Padişah, enkaz haldeki Kale’yi vermek yerine kalanı da yerle bir etmiş; bunun üzerine aralarında bir tartışma yaşanmış; sonunda  da Grand Master’ın Menteşe kıyılarında başka bir kale yapmasına müsade etmiştir. Kroniklere dayanan  bu hikaye doğruysa,  Philibert De Naillac’ın, Halikarnas Yarımadası’nda kale yapmaya başladığı tarih 1414’tür.

Bu konuda Avrupa kroniklerinde başka bir vakıa daha bulunmakla birlikte, ilerde ayrıca ele alınacak.

bodrum kalesi BODRUM KALESİ’Nİ KİMLER İNŞA ETTİ… bodrum kalesi hakk nda bilimeyenler 5(Resim5: Latin tüccarlar, gravür)

Yazımız, yukarda aktarılan vakıalar zinciri de dahil, Bodrum Kalesi’nin yapılmasına neden olan tarihsel süreci mercek altına alarak devam edecek; ama önce, ‘Hospitaller Şövalyeleri kimdi’ ona bakmamız lazım; bunun için de daha eski yüzyıllara şöyle bir gitmek gerekiyor.

Haçlı Şövalyeleri :

Şövalyelerin kökeni 11’nci yüzyılda Napoli’deki küçük bir liman kenti olan Amalfili tüccarlara kadar gitmektedir. Bunlar, Mısır ve Bizans ilişkileri nedeniyle Doğu Akdeniz ticaretini elinde tutan zengin adamlardı. 1043’te Mısır Halife’sinin izniyle Küdüs’te (Kutsal Ülke) bir manastır yaptırmışlardı. Sonraları bu manastırın hemen yanına, İskenderiyeli Patrik Aziz Johannes (Yahya Peygamber) adına bir şapel ve  hastane de inşa edilmişti. Bu yapı halen tarihteki ilk hastane olarak kabul edilmektedir. Fakir ve düşkünlere yiyecek giyecek  sağlayan, barınacak yer bulan, hastalara ilaç verip şifa dağıtan, bakıcılık yapan bu Latin Manastırı, batıda çok ün yapınca, zenginlerden arazi vakfı şeklinde bağışlar yağmaya başlamış;  bu da vakfın idaresi için “magister domus hospitalis” görevlendirilmesine yol açmıştı. Şövalye magistralığı(amir, başkan) burdan gelmektedir.

Zamanla zenginleşen vakıf, kendini Kutsal Ülke Kudüs’ün ve Hz. İsa’nın koruyucuları  olarak görmeye başlayınca, Müslümanlara karşı savaş tarikatına dönüşmüş; Suriye ve Filistin’de kaleler inşa ettikleri dönemde  “hospitalier” adını almış ve askeri bir kimliğe bürünmüştü. bodrum kalesi BODRUM KALESİ’Nİ KİMLER İNŞA ETTİ… bodrum kalesi hakk nda bilimeyenler 6 1(Resim6: Küdüs Manastırı, gravür)

St. Jean Şövalyeleri, Küdüs’ü fetheden  Selahaddin Eyyubi döneminde(1187) Akka’ya taşınmak zorunda kalmış; devam eden Haçlı seferlerine rağmen Küdüs’ü geri almaları da, Akka’da barınmaları da tamamen imkansız hale gelmişti. Böyle olunca, Bizans’a yönelip(1204) Konstantinopolis’i yağmalamışlar; beklenmedik  bu istila ise Doğu’nun tüm  Ortodoks halklarını onlara düşman yapmıştı. (12-15 yy’da Anadolu’da İtalyanlar, Prof. Dr. Cenk Berkant)

https://vekam.ku.edu.tr/sites/vekam.ku.edu.tr/files/abstract_kitapcigi_v3_1.pdf

İlerleyen yıllarda, Moğol istilaları ve Memluk hakimiyeti nedeniyle Kıbrıs’a yerleşmek zorunda kalan Şövalyeler,  Kralı’ın tahsis ettiği Colossi Şatosu’nu ordugah olarak kullanmıştı.  Bu yıllar, Ege-Akdeniz kıyıları ve adaların nerdeyse tamamında küçüklü büyüklü pek çok kale yaptıkları,  amaçlarının da, düşmanlarının da, ittifaklarının da tamamen değiştiği yıllar olmuştu. Hacıların Küdüs’ü  ziyareti bile artık nerdeyse imkansız hale gelince, Papa liderliğindeki Hristiyanlar Birliği epey sıkıntıya düşmüş; Akdeniz’i kontrol edecekleri, askeri anlamda stratejik özelliklere de sahip başka bir yer bulmaları kaçınılmaz olmuştu. Böylece, Anadolu sahillerine keşif amaçlı bir magistra gönderilmiş; çok geçmeden de amaçlarına uygun, tam istedikleri gibi bir yer bulmuşlardı; Rodos… Ancak bu sefer de başka bir sorun çıkmıştı karşılarına; Türkler

bodrum kalesi BODRUM KALESİ’Nİ KİMLER İNŞA ETTİ… bodrum kalesi hakk nda bilimeyenler 6(Resim7:Rodos, gravür)

Bizanslı tarihçi Akropolites, Bizans-Türk sınırında yaşayan yarı-göçebe Türkmen boylarını, “Bizanslılara karşı tatmin olunmaz nefret ile doldurulmuş, ele geçirdikleri her şeyi yağmalamaktan zevk duyan ve savaş ganimetleri alarak geri dönen insanlar” olarak tarif ederken; Nikephoros Gregoras, “Moğolların istilası Türklerin felaketine değil, bilakis onların en büyük talihine vasıta olmuş bulunuyor. Zira Moğollar tarafından tazyik edilen Türkler Moğollar’ın önünden nasıl kadınlar gibi sıvışırlarsa Romalılar’a karşı da kendilerini öyle erkekçe gösteriyorlar, dağ geçitlerine yerleşerek, Romalılar’ın (yani Bizans’ın) şehir ve arazilerine baskınlar yapıyorlardı.” şeklinde tarif etmektedir.  Mağripli seyyah İbn Said’in tarifi de pek farklı değildir; “Türkmenler Türk neslinden çokluk bir halktır. Selçuklular zamanında Rum ülkesini fethetmişlerdir. Heraita’ya mensup sahil sakinlerine baskın yaparak çocuklarını kaçırıp, Müslümanlara satmayı alışkanlık haline getirmişlerdir… Antalya’nın doğusunda Tagurla (Denizli) Dağı vardır. Burada ve bunun etrafında iki yüz bin kadar Türkmen çadırı kuruludur…”

bodrum kalesi BODRUM KALESİ’Nİ KİMLER İNŞA ETTİ… bodrum kalesi hakk nda bilimeyenler 8(Resim 8: Şövalyeler, temsili)

Bizans’ın  yeni başkenti İznik’ti. İmparator, Batı Anadolu’da sahip olduğu topraklar üzerindeki kontrolü burdan tesis etmeye  çalışsa da bir türlü başaramamıştı.  Kendi askerleriyle Türkleri Batı Anadolu’dan çıkaramayacağını anlayınca; disiplinli, muhariplik gücü yüksek Katalanları ücretli askerî birlik olarak kiralamaya başlamıştı. Katalanlar, Türklerin ilerleyişini durdurmayı başarmışsa da Bizans İmparatorluğu ile yaşadıkları anlaşmazlıktan dolayı Anadolu’yu terk etmiş ve ardından harekete geçen Türkler, 1300’lere doğru kaybettikleri yerleri birer birer geri almıştı.

bodrum kalesi BODRUM KALESİ’Nİ KİMLER İNŞA ETTİ… bodrum kalesi hakk nda bilimeyenler 10(Resim 9-10: Türkler, temsili)

Rodos, Şövalyelerin olduğu kadar Türkler için de stratejik bir adaydı artık…

Rodos-Rumlar-Şövalyeler-Türkler

Batılı kaynaklara göre, Fransa Kralı Filip ve Papa V. Kleman, Şövalyelerin Rodos’a yerleşmesi için Bizans İmparatoru’na elçiler yollamış; sonuç alınamayınca mecburen askeri yöntemlere başvurulmuştu.

bodrum kalesi BODRUM KALESİ’Nİ KİMLER İNŞA ETTİ… bodrum kalesi hakk nda bilimeyenler 9Rodos halkının çoğu Ortodoks Rum’du. Ahali zanaatkârlık, tüccarlık, duvarcılık, gemi kaptanlığı, hayvancılık gibi işler yapmaktaydı. Akdeniz  korsan kaynıyordu.  Haçlı Savaşları bitmemişti. Ege’de Türk tehlikesi ortaya çıkmış, güvenlik önemli bir sorun haline gelmişti. Rodosluların bir kısmı sahil muhafızlığı gibi askeri yükümlülükler yerine getiriyordu.

http://adudspace.adu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11607/724/U%C4%9EUR%C3%9CNEN.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Rodos, antik kent Halikarnas’ta kale yapılmasına giden sürecte önemli bir kilometre taşı olacaktır.  Rodos’un önemi artınca; önce Kos, İstanköy gibi adaların, sonra da harabe haldeki Halikarnas’ın önemi artacaktır….

Bir sonraki bölüm, “Bodrum Kalesi’ne giden süreçte iki önemli evre; Rodos ve İzmir” alt başlığı ile devam edecek.

Devam edecek…

Mehmet Çilsal

bodrum kalesi BODRUM KALESİ’Nİ KİMLER İNŞA ETTİ…  rmak tantuni turgutreis
Okumaya devam et
Sponsorlu
Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ASAYİŞ

FOSEPTİĞİNİ DENİZE BOŞALTAN APARTA ZABITADAN SUÇ ÜSTÜ…

Yayınlanan

açık

Tarafından

gündoğan FOSEPTİĞİNİ DENİZE BOŞALTAN APARTA ZABITADAN SUÇ ÜSTÜ… apart poseptik
gündoğan FOSEPTİĞİNİ DENİZE BOŞALTAN APARTA ZABITADAN SUÇ ÜSTÜ… divenire group2

Gündoğan’da bir apartın pompalı düzenek kurarak denize foseptik boşalttığı iddia edildi. Zabıta ekipleri olayla ilgili inceleme yaptı. 

Edinilen bilgiye göre Gündoğan Küçükbük Mahallesi’nde denize foseptik boşaltıldığı iddiası üzerine, mahalle muhtarı Ali Akbulut, Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile bölgeye gitti. Burada zabıta ekipleri ile birlikte inceleme yapıldı. Denize foseptiğin boşaltıldığı anda bahsekonu pompanın fişini zabıta görevlisi çekti. Fişin çekilmesinin ardından denize akan foseptik durdu. Fişin yeniden takılmasıyla foseptik yeniden akmaya başlandı.

İncelemede pompa düzeneği ve denize boşaltılan foseptik cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

Zabıta ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

gündoğan FOSEPTİĞİNİ DENİZE BOŞALTAN APARTA ZABITADAN SUÇ ÜSTÜ…  rmak tantuni turgutreis
Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ…

Yayınlanan

açık

Tarafından

işyerinde işgüvenliği İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ… logo msk
işyerinde işgüvenliği İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ… divenire group2

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işyerinde işgüvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli gibi İSG profesyonellerinin sunacağı iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri zorunlu hale geldi.

29.06.2015 tarih ve 29401 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İşyerinde işveren veya işveren vekili tarafından yürütülerek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin” yönetmelik kapsamında; elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini işveren veya işveren vekilleri yürütebilecektir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında 14.02.2019 tarihinde eğitimlerin düzenlenmesine ilişkin protokol imzalandı. Bu doğrultuda;
elliden az çalışanı olup, az tehlikeli sınıfta yer alan işverenler ve işveren vekillerinin herhangi bir mezuniyet şartı aranmadan 16 saatlik eğitimi tamamlayan katılımcılara “iş sağlığı ve
güvenliği hizmetlerinin yürütümüne ilişkin işveren veya işveren vekili sınavına katılım hakkı belgesi” düzenlenecek olup, sınavda başarılı olan katılımcılar yönetmelik kapsamında iş
sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebileceklerdir.Konu hakkında Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, “İşverenlerimizin işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini kendileri yürütebilmesi açısından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitemizin Bakanlıkla protokolü oldukça önemlidir.Üyelerimizi bu konuda bilgilendirerek, eğitim sonunda başarılı olan kişilerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sürdürmelerini bekliyoruz.” diyerek konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

işyerinde işgüvenliği İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ…  rmak tantuni turgutreis
Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

BODRUMSPOR BAŞKAN ARAS’A SUNUM YAPTI…

Yayınlanan

açık

Tarafından

bodrum belediyesi BODRUMSPOR BAŞKAN ARAS’A SUNUM YAPTI… bodrumspor sunum yapt  7
bodrum belediyesi BODRUMSPOR BAŞKAN ARAS’A SUNUM YAPTI… divenire group2

Bodrum Belediyesi, Bodrum’da sporun her branşında faaliyet gösteren kulüpleri tek çatı altında birleştirmek amacıyla düzenlenecek çalıştayın hazırlık sürecini başlattı.

bodrum belediyesi BODRUMSPOR BAŞKAN ARAS’A SUNUM YAPTI… bodrumspor sunum yapt  4Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü yönetimi, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile başkan yardımcıları Turgay Kaya, Ummahan Yurt, Önder Batmaz ve Bodrum Belediyesi meclis üyelerine yönelik, kulübün mali durumu ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. B.B.Bodrumspor tesislerinde gerçekleşen sunumda Kulüp Başkanı Rıza Karakaya’nın önderliğinde geçmiş dönemden kalan borçlar, isim sponsorluğu, stat reklam gelirleri, sponsorluk destek projeleri, altyapı ve diğer branşlar ile ilgili bilgiler ve veriler paylaşıldı.

Bodrumspor kulüp yöneticilerinin yaptığı sunumun ardından bir değerlendirme yapan Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum ile ilgili her türlü faaliyette etkin olan ve irade ortaya koyması gereken Belediye Meclisi’nin Bodrumspor ile ilgili bilgi sahibi olmasının önemine değinerek “Kulübün geleceği ile ilgili alınacak kararlara katkı koyabilmek adına önemli bir toplantı oldu. Yeni sezon çalışmaları başlamadan önce böyle bir bilgilendirme toplantısı yapılmasını rica ettim. Kulüp yöneticilerimize ve meclis üyelerimize zaman ayırdıkları için teşekkür ederim” dedi.

bodrum belediyesi BODRUMSPOR BAŞKAN ARAS’A SUNUM YAPTI… bodrumspor sunum yapt  1Bodrum’daki spor faaliyetleri ile ilgili bir çalıştay hazırlığı içinde olduklarını söyleyen Başkan Aras, “Bodrum’da geleceğin sporcu gençlerini yetiştiren ve sağlıklı bir genç neslin oluşmasına katkıda bulunan amatör kulüpler, çok önemli bir toplumsal görevi yerine getiriyor. Bodrum’da sayıları ve faaliyetleri çok ciddi boyutta ve her birinin belediyemizle maddi ve manevi bağlantısı var. Biz belediye olarak bir çok kulübümüze malzeme, mazot araç gereç tesis desteği veriyoruz. Dolayısıyla bu konuda hem Bodrum kamuoyunun hem de bizlerin bilgi sahibi olması gerekir. Bunun için ilk olarak Bodrumspor’umuz ile başladık.” diye konuştu.

 

bodrum belediyesi BODRUMSPOR BAŞKAN ARAS’A SUNUM YAPTI…  rmak tantuni turgutreis
Okumaya devam et

Son Haberler