Bizimle iletişime geçin

BODRUM HABERLERİ

BODRUM KALESİ’Nİ KİMLER İNŞA ETTİ…

Yayınlanan

açık

bodrum kalesi BODRUM KALESİ’Nİ KİMLER İNŞA ETTİ… mehmet cilsal bodrumkalesinin bilinmeyen yonleri 6

Bodurum Kal’ası kimler tarafından, nasıl bir dünyada ve niçin inşa edilmişti?

Bodurum Kal’ası;  Rodos, Hospitaller, Malta, Haçlı Şövalyeleri de denilen Saint John        (Saint Jean) Şövalyeleri tarafından inşa edilmişti. Karar veren kişi ise, Haçlılar Birliği(Papalık) tarafından şövalyelerin başına   tayin edilen Grand Master Magistra Philibert De Naillac’tı. (Belki de bu tarihi şahsiyete Bodrum bir teşekkür borçludur)

bodrum kalesi BODRUM KALESİ’Nİ KİMLER İNŞA ETTİ… bodrum kalesi hakk nda bilimeyenler 1Grand Master Philibert De Naillac, harabe Halikarnas’ta kale yapılsın diye öyle durup dururken karar vermediğine göre; kararının arkasındaki asıl sebep neydi; daha doğrusu bu kararı almasına yol açan tarihsel süreç  nasıl bir  süreçti?

(Resim1: Grand Mater Naillac,  orijinal gravür)

Bu sorunun cevabı, Osmanlı kroniklerinde yeralan, aşağıda aktarmış olduğum 1414 senesinde yaşanmış ilginç bir anekdotta yatıyor olabilir mi? Avrupa arşivleri bu konuda ne diyor?

Anekdotu hazırlayan vakıalar silsilesi  şöyledir: Timurlenk, 1402’de Anadolu’yu istila edip Osmanoğullarının hükümdarlığına son verir. Padişah Yıldırım Bayezid aynı sene Akşehir’de vefat eder. Timur, 1403’te ganimet ve esirleriyle beraber Semerkand’a geri döner.   Şehzadelerden Çelebi Mehmet, babasının ölümünün ardından uzun süren fetret devrinde(1402-1413)  tüm kardeşlerini ortadan kaldırıp Osmanlı tahtına oturur; ilk işi de 1414’de İzmir’i kuşatarak Aydınoğullarının elinden almak olur…

bodrum kalesi BODRUM KALESİ’Nİ KİMLER İNŞA ETTİ… bodrum kalesi hakk nda bilimeyenler 2

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 100

(Resim2: İzmir Kalesi, temsili karakalem)

Fransız tarihçi  Jean Louis Bacque-Grammont,  aşağıdaki tespitini  adeta yukardaki sorumuza cevap vermek için yapmıştır:  ‘…geleceğin fatihi Mehmet Çelebi, Grand Master Naillac‘a antik Halikarnas sitini bıraktı. Bunu kolayca yaptı; zira kafasını meşgul eden başka şeyler vardı ve bu topraklar Menteşe Beyi Ilyas Beg’den geldigi için ona ait topraklar degildi…’ (Bkz-Prof. Dr. Jean Louis Bacque-Grammont, Bodrum ve St. Jean Şövalyeleri Hakkında, Osmanlı’dan Günümüze Bodrum Sempozyumu)

Büyük Tarihçi İ.Hakkı Uzun Çarşılı, Osmanlı Tarihi  1.cildinde benzer satırları yazar: ‘Çelebi Mehmed, İzmir’in surlarını bir çok yerden yerle beraber etti. Bundan başka Rodos Şövalyelerinin yarıya kadar yaptırmış olduğu muazzam kaleyi de bir gece içinde yıktırıverdi…Öfkelenen Garand Master’a ise “Mamafih hem senin dediğin olsun ve hem de Türklerin isteği yerine gelsin” deyip Karya kıyılarında kale yapmalarına izin verdi.’

(Osmanlı Tarihi-1, s 302-303,İ.Hakkı Uzun Çarşılı )

Aynı vakıa Mehmed Neşri Tarihi’nde daha detaylıdır. Timur’un beylik topraklarını kendisine iade ettiği Aydınoğulları, Çelebi Mehmet’e karşı Çelebi Musa’nın tarafını tutunca, Çelebi Mehmet, büyük bir orduyla İzmir’i  kuşatır. Kaleleri Timur tarafından fethedilip Aydınoğulları’na verilen Rodos Şövalyeleri ile Sakız, Midilli gibi adalarını kaybetmiş olan Bizans, donanmalarıyla birlikte Çelebi Mehmet’in ordusuna katılır. Timur’un zaten enkaza çevirdiği Hospitaller Şövalyelerine ait St. Peter Kalesi, bu kuşatma sırasında bir kez daha yerle bir olunca, Magistra Philert De Naillac epey öfkelenir, soluğu Çelebi Mehmet’in yanında alır ve aralarında şöyle bir konuşma geçer:

bodrum kalesi BODRUM KALESİ’Nİ KİMLER İNŞA ETTİ… bodrum kalesi hakk nda bilimeyenler 3(Resim3: I. Mehmet, minyatür)

Philert De Naillac :“Şayet kalemin yapılmasına müsaade etmezsen, derhal  papalığın da katılacağı büyük bir haçlı donanmasının tertiplenmesi için çağrıda bulunurum.”

Çelebi Mehmet:“Ben isterim ki yeryüzünde bulunan Hristiyanların cümlesine lütufta bulunayım, iyilik edeyim. Ancak kendi tebaamın da saadetini düşünmek zorundayım. Bu kale bir korsan yatağı olup Müslümanlara çok zarar veriyordu. Timur Han burasını yıkmakla umumun övgüsüne mazhar olmuştu. Şimdi ben tekrar yaptırmakla lanetle mi anılayım? Ancak Karya (Muğla), Kilikya (Batı Antalya) hududlarında sana bir yer vereyim. Oraya kaleni inşa et

Philert De Naillac: “Orası Menteşe beyine aittir ”

Çelebi Mehmet: Benim sana verdiğim bana aittir. Menteşe beyi benim ancak bir memurumdur”

(Bkz. Kayı-1, Osmanlı Tarihi-Prof Ahmet Şimşirliğil/Neşri Tarihi, s:179)

bodrum kalesi BODRUM KALESİ’Nİ KİMLER İNŞA ETTİ… bodrum kalesi hakk nda bilimeyenler 4(Resim4: Timur’un İzmir kuşatması-1402, Pers minyatür)

Yukarda aktarılanları toparlarsak; Philibert De Naillac, I.Mehmet’le işbirliği yapmış; Aydınoğlu Beyi’nin elindeki Sahil İzmir’in fethinden sonra Timur’un daha evvel (1402’de) topa tutup mahvettiği St. Peter Kalesi’nin kendilerine iade edilmesini istemiş; ancak çiçeği burnunda Padişah, enkaz haldeki Kale’yi vermek yerine kalanı da yerle bir etmiş; bunun üzerine aralarında bir tartışma yaşanmış; sonunda  da Grand Master’ın Menteşe kıyılarında başka bir kale yapmasına müsade etmiştir. Kroniklere dayanan  bu hikaye doğruysa,  Philibert De Naillac’ın, Halikarnas Yarımadası’nda kale yapmaya başladığı tarih 1414’tür.

Bu konuda Avrupa kroniklerinde başka bir vakıa daha bulunmakla birlikte, ilerde ayrıca ele alınacak.

bodrum kalesi BODRUM KALESİ’Nİ KİMLER İNŞA ETTİ… bodrum kalesi hakk nda bilimeyenler 5(Resim5: Latin tüccarlar, gravür)

Yazımız, yukarda aktarılan vakıalar zinciri de dahil, Bodrum Kalesi’nin yapılmasına neden olan tarihsel süreci mercek altına alarak devam edecek; ama önce, ‘Hospitaller Şövalyeleri kimdi’ ona bakmamız lazım; bunun için de daha eski yüzyıllara şöyle bir gitmek gerekiyor.

Haçlı Şövalyeleri :

Şövalyelerin kökeni 11’nci yüzyılda Napoli’deki küçük bir liman kenti olan Amalfili tüccarlara kadar gitmektedir. Bunlar, Mısır ve Bizans ilişkileri nedeniyle Doğu Akdeniz ticaretini elinde tutan zengin adamlardı. 1043’te Mısır Halife’sinin izniyle Küdüs’te (Kutsal Ülke) bir manastır yaptırmışlardı. Sonraları bu manastırın hemen yanına, İskenderiyeli Patrik Aziz Johannes (Yahya Peygamber) adına bir şapel ve  hastane de inşa edilmişti. Bu yapı halen tarihteki ilk hastane olarak kabul edilmektedir. Fakir ve düşkünlere yiyecek giyecek  sağlayan, barınacak yer bulan, hastalara ilaç verip şifa dağıtan, bakıcılık yapan bu Latin Manastırı, batıda çok ün yapınca, zenginlerden arazi vakfı şeklinde bağışlar yağmaya başlamış;  bu da vakfın idaresi için “magister domus hospitalis” görevlendirilmesine yol açmıştı. Şövalye magistralığı(amir, başkan) burdan gelmektedir.

Zamanla zenginleşen vakıf, kendini Kutsal Ülke Kudüs’ün ve Hz. İsa’nın koruyucuları  olarak görmeye başlayınca, Müslümanlara karşı savaş tarikatına dönüşmüş; Suriye ve Filistin’de kaleler inşa ettikleri dönemde  “hospitalier” adını almış ve askeri bir kimliğe bürünmüştü. bodrum kalesi BODRUM KALESİ’Nİ KİMLER İNŞA ETTİ… bodrum kalesi hakk nda bilimeyenler 6 1(Resim6: Küdüs Manastırı, gravür)

St. Jean Şövalyeleri, Küdüs’ü fetheden  Selahaddin Eyyubi döneminde(1187) Akka’ya taşınmak zorunda kalmış; devam eden Haçlı seferlerine rağmen Küdüs’ü geri almaları da, Akka’da barınmaları da tamamen imkansız hale gelmişti. Böyle olunca, Bizans’a yönelip(1204) Konstantinopolis’i yağmalamışlar; beklenmedik  bu istila ise Doğu’nun tüm  Ortodoks halklarını onlara düşman yapmıştı. (12-15 yy’da Anadolu’da İtalyanlar, Prof. Dr. Cenk Berkant)

https://vekam.ku.edu.tr/sites/vekam.ku.edu.tr/files/abstract_kitapcigi_v3_1.pdf

İlerleyen yıllarda, Moğol istilaları ve Memluk hakimiyeti nedeniyle Kıbrıs’a yerleşmek zorunda kalan Şövalyeler,  Kralı’ın tahsis ettiği Colossi Şatosu’nu ordugah olarak kullanmıştı.  Bu yıllar, Ege-Akdeniz kıyıları ve adaların nerdeyse tamamında küçüklü büyüklü pek çok kale yaptıkları,  amaçlarının da, düşmanlarının da, ittifaklarının da tamamen değiştiği yıllar olmuştu. Hacıların Küdüs’ü  ziyareti bile artık nerdeyse imkansız hale gelince, Papa liderliğindeki Hristiyanlar Birliği epey sıkıntıya düşmüş; Akdeniz’i kontrol edecekleri, askeri anlamda stratejik özelliklere de sahip başka bir yer bulmaları kaçınılmaz olmuştu. Böylece, Anadolu sahillerine keşif amaçlı bir magistra gönderilmiş; çok geçmeden de amaçlarına uygun, tam istedikleri gibi bir yer bulmuşlardı; Rodos… Ancak bu sefer de başka bir sorun çıkmıştı karşılarına; Türkler

bodrum kalesi BODRUM KALESİ’Nİ KİMLER İNŞA ETTİ… bodrum kalesi hakk nda bilimeyenler 6(Resim7:Rodos, gravür)

Bizanslı tarihçi Akropolites, Bizans-Türk sınırında yaşayan yarı-göçebe Türkmen boylarını, “Bizanslılara karşı tatmin olunmaz nefret ile doldurulmuş, ele geçirdikleri her şeyi yağmalamaktan zevk duyan ve savaş ganimetleri alarak geri dönen insanlar” olarak tarif ederken; Nikephoros Gregoras, “Moğolların istilası Türklerin felaketine değil, bilakis onların en büyük talihine vasıta olmuş bulunuyor. Zira Moğollar tarafından tazyik edilen Türkler Moğollar’ın önünden nasıl kadınlar gibi sıvışırlarsa Romalılar’a karşı da kendilerini öyle erkekçe gösteriyorlar, dağ geçitlerine yerleşerek, Romalılar’ın (yani Bizans’ın) şehir ve arazilerine baskınlar yapıyorlardı.” şeklinde tarif etmektedir.  Mağripli seyyah İbn Said’in tarifi de pek farklı değildir; “Türkmenler Türk neslinden çokluk bir halktır. Selçuklular zamanında Rum ülkesini fethetmişlerdir. Heraita’ya mensup sahil sakinlerine baskın yaparak çocuklarını kaçırıp, Müslümanlara satmayı alışkanlık haline getirmişlerdir… Antalya’nın doğusunda Tagurla (Denizli) Dağı vardır. Burada ve bunun etrafında iki yüz bin kadar Türkmen çadırı kuruludur…”

bodrum kalesi BODRUM KALESİ’Nİ KİMLER İNŞA ETTİ… bodrum kalesi hakk nda bilimeyenler 8(Resim 8: Şövalyeler, temsili)

Bizans’ın  yeni başkenti İznik’ti. İmparator, Batı Anadolu’da sahip olduğu topraklar üzerindeki kontrolü burdan tesis etmeye  çalışsa da bir türlü başaramamıştı.  Kendi askerleriyle Türkleri Batı Anadolu’dan çıkaramayacağını anlayınca; disiplinli, muhariplik gücü yüksek Katalanları ücretli askerî birlik olarak kiralamaya başlamıştı. Katalanlar, Türklerin ilerleyişini durdurmayı başarmışsa da Bizans İmparatorluğu ile yaşadıkları anlaşmazlıktan dolayı Anadolu’yu terk etmiş ve ardından harekete geçen Türkler, 1300’lere doğru kaybettikleri yerleri birer birer geri almıştı.

bodrum kalesi BODRUM KALESİ’Nİ KİMLER İNŞA ETTİ… bodrum kalesi hakk nda bilimeyenler 10(Resim 9-10: Türkler, temsili)

Rodos, Şövalyelerin olduğu kadar Türkler için de stratejik bir adaydı artık…

Rodos-Rumlar-Şövalyeler-Türkler

Batılı kaynaklara göre, Fransa Kralı Filip ve Papa V. Kleman, Şövalyelerin Rodos’a yerleşmesi için Bizans İmparatoru’na elçiler yollamış; sonuç alınamayınca mecburen askeri yöntemlere başvurulmuştu.

bodrum kalesi BODRUM KALESİ’Nİ KİMLER İNŞA ETTİ… bodrum kalesi hakk nda bilimeyenler 9Rodos halkının çoğu Ortodoks Rum’du. Ahali zanaatkârlık, tüccarlık, duvarcılık, gemi kaptanlığı, hayvancılık gibi işler yapmaktaydı. Akdeniz  korsan kaynıyordu.  Haçlı Savaşları bitmemişti. Ege’de Türk tehlikesi ortaya çıkmış, güvenlik önemli bir sorun haline gelmişti. Rodosluların bir kısmı sahil muhafızlığı gibi askeri yükümlülükler yerine getiriyordu.

http://adudspace.adu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11607/724/U%C4%9EUR%C3%9CNEN.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Rodos, antik kent Halikarnas’ta kale yapılmasına giden sürecte önemli bir kilometre taşı olacaktır.  Rodos’un önemi artınca; önce Kos, İstanköy gibi adaların, sonra da harabe haldeki Halikarnas’ın önemi artacaktır….

Bir sonraki bölüm, “Bodrum Kalesi’ne giden süreçte iki önemli evre; Rodos ve İzmir” alt başlığı ile devam edecek.

Devam edecek…

Mehmet Çilsal

Okumaya devam et
Sponsorlu
Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ASAYİŞ

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SİTE SAHİLLERİNE KADAR UZANDI…

Yayınlanan

açık

Tarafından

bodrum göçmen GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SİTE SAHİLLERİNE KADAR UZANDI… arena g  menler

Ortakent Mahallesinde bulunan bir sitesinin sahil kısmından göçmen kaçakçılığı yapılacağı yönünde istihbari bilgiler elde edilmesi üzerine, Bodrum KOM Grup Amirliğince harekete geçildi. KOM Grup Amirliğince yapılan çalışmalarda, olayın organizatörleri olduğu tespit edilen 8 Türk  (A.K, T.K, S.B, H.G, Y.G, K.K, A.C, T.G) ile 1 Suriye uyruklu (M.M.) toplam 9 şahıs fiziki takibe alındı.

Şahıslardan K.K, H.G. ve Y.G. Gümbet Kavşağı civarında buluşarak göçmen şahısları almak üzere bir otele hareket ettikleri belirlendi. Otelden alınan göçmen şahıslar Y.G. idaresindeki araca bindirildiği ve çıkış noktasına doğru ilerlediği esnada A.C. idaresinde bulunan beyaz renkli bir aracın göçmen şahısların binmiş olduğu araca öncülük ettiği tespit edildi. Takibe alınan diğer şahısların ise denize hakim bir noktada durdukları Sahil Güvenlik ve polislerin olay yerine gelip gelmediklerini gözetledikleri belirlendi. Sitede güvenlik görevlisi olarak görev yapan A.K ve T.K isimli şahısların sahilde göçmen şahısları bekledikleri ve çıkış hazırlıkları yaptıkları KOM ekiplerince anbean kayıt edildi. KOM Grup amirliği ekipleri, göçmenler sahil kenarına getirildiğinde operasyona başladı ve Cumhuriyet Savcısının talimatıyla önceden takibe alınan 9 kişi eş zamanlı olarak gözaltına alındı. Bugün mahkemeye çıkarılan 9 kişiden T.Y. ve T.Ş. adli kontrol ile serbest kalırken, diğer şüpheliler tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

ESERLERİYLE DEĞİL, DEDİKODU VE İFTİRALARLA TOPLUMUN KAFASINI KARIŞTIRIYORLAR…

Yayınlanan

açık

Tarafından

nevzat kanber ESERLERİYLE DEĞİL, DEDİKODU VE İFTİRALARLA TOPLUMUN KAFASINI KARIŞTIRIYORLAR… nevzat kanber iyi parti ilce baskani 2

İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından bir basın açıklaması düzenlendi. Düzenlenen basın açıklamasında geçtiğimiz günlerde CHP Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Yerel Seçimler Değerlendirme toplantısında dile getirilen bazı söylemler hakkında açıklama yapan İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanı Nevzat Kanber; “Partimize oy veren vatandaşlarımız, partimizin Genel Sekreteri Sayın Cihan Paçacı ve Bodrum Belediye Başkan Adayımız Sayın Mehmet Tosun hakkında kullanılan bazı ifadelere karşı duruşumuzu dile getirmek adına, bu basın toplantısını yapma mecburiyeti doğmuştur” dedi.

nevzat kanber ESERLERİYLE DEĞİL, DEDİKODU VE İFTİRALARLA TOPLUMUN KAFASINI KARIŞTIRIYORLAR… nevzat kanber iyi parti ilce baskani 4

İYİ Parti Bodrum İlçe Binasında İlçe Başkanı Nevzat Kanber tarafından düzenlenen basın açıklamasına İYİ Parti Bodrum Kurucu İlçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Adayı Mehmet Onur Şahbaz, Belediye Meclis Üyesi Adayları Atilla Serttaş, Erkan Özşeker, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Partililer katıldı.

İYİ Parti ile CHP Genel Merkezleri arasında varılan uzlaşma gereğince, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Yerel Seçimlerinde 2 parti arasında oldukça kapsamlı bir ittifak çalışması olduğunun altını çizen İlçe Başkan Nevzat Kanber şunları söyledi;

“Muğla da bu kapsamda ittifak yapılacak iller arasındadır. An itibariyle, ilçeler bazındaki çalışmaların da olumlu sonlandırılması durumunda, 2 parti ilimizde birbirini destekleyerek seçime girecektir.

Değerli arkadaşlar, siyaset vatandaşa hizmet için yapılır. Bizler siyasete bir kavga alanı olarak bakmıyoruz. Vatandaşlarımızın, hangi partiden, hangi dinden, etnik kökenden, ideolojik görüşten geldiğine bakmadan, yaşamını kolaylaştıracak, daha kaliteli bir yaşam süreceği hizmetleri üretebileceğimiz bir uğraş olarak görüyoruz. Bu mücadeleyi yaparken, farklı siyasi partiler ve adaylarla yarışmak demokrasinin bir gereğidir. Ancak siyasette nezaketin ve saygının bir kenara bırakılmasını yadırgıyor ve şiddetle kınıyoruz.

Önceki gün yaşananlar da maalesef, hele hele Türkiye genelinde birbirlerine güç vermek için yola çıkmış 2 partiden birinin üyelerine hiç yakışmadı. Görüntüleri üzüntüyle izledik. Sadece kendi adımıza değil, CHP’nin bu düşüncede olmayan üye ve seçmenleri açısından da üzüldük. Bir partide İlçe Başkanlığı yapmış bir kişinin, hangi partiden olursa olsun, seçmenleri küçümsemek-aşağılamak gayesiyle söylediği ifadeleri kabul etmek mümkün değildir.”

nevzat kanber ESERLERİYLE DEĞİL, DEDİKODU VE İFTİRALARLA TOPLUMUN KAFASINI KARIŞTIRIYORLAR… nevzat kanber iyi parti ilce baskani 1İlçe Başkanı Kanber; “Çöpçü İfadesine Takılmış Değiliz”

CHP İlçe Başkanlığı basın toplantısında söylenen “Çöpçü” ifadesine takılı kalmadıklarını ifade eden Başkan Kanber; “Kaldı ki biz orada kullanılan “Çöpçü” ifadesine de takılmış değiliz. Bu gerçekten zor bir mesleği icra eden; saygı duyduğumuz, şehirlerimizin gizli kahramanı emekçilerin yaptığı bir meslek. Siyaseti vatandaşa hizmetkarlık aracı olarak gören bizler, bu ifadeden sadece gurur duyarız. Ancak ifadenin, bir partiye oy vermiş ya da o parti için çaba gösteren insanları aşağılamak, küçümsemek maksadıyla kullanıldığının açık olması kabul edilemez. Burada üzücü olan bir diğer durum ise, bu ifadelere bazı partililerin yoğun alkışlarla destek vermesi ve orada bulunan İl ve İlçe Başkanları ile Bodrum Belediye Başkan adaylarından hiç birinin bu yakışıksız duruma müdahale etmemesidir. Bodrum’u yönetme iddiasında olan bu arkadaşlarımızın, bu tavırlarını da vatandaşlarımızın dikkatine sunuyorum. İsimlerini öğrenememekle birlikte, bu konuyla ilgili basına kapalı bölümde uyarı ve eleştiri yapan birkaç CHP’li arkadaşa da buradan teşekkür ediyorum” dedi.

CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan’ın, İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı hakkında söylediği sözlere de değinen Başkan Kanber; “Değerli basın mensupları; Toplantıda yaşanan 2. saygısızlık ise, Genel Sekreterimiz Sayın Cihan Paçacı’nın şahsına yönelik yapılmıştır. İlçe Başkanı Halil Karahan’ın, konuşmasının bir bölümünde Sayın Paçacıya yönelik “Patavatsız” ve “Haddini Aşan” şeklindeki ifadelerini, buradan kendisine iade ediyorum. Siyasette nezaket kadar, haddini bilmek ve saygılı olmak önemli erdemlerdendir” diyerek, İlçe Başkanı Halil Karahan’ın bir an önce özür dilemesini beklediklerini belirtti.

“Eserleriyle değil, dedikodu ve iftiralar ile toplumun kafasını karıştırıyorlar”

Başkan Kanber; “Toplantıda gündeme getirilen son konu ise gerçekten üzüntü ve acıyarak izlediğimiz bir başlık oldu. Siyasette yaptıklarıyla, eserleriyle öne çıkıp kabul göremeyenlerin, dedikodu ve iftiralarla toplumun kafasını karıştırmaya, bundan nemalanmaya çalıştıklarını görmek bize üzüntü verdi. CHP’nin 8 Belediye Başkan Aday Adayından birinin, 2009 yılında yaşanmış üzücü adli bir olayı, adayımız Sayın Mehmet Tosun’a bağlamaya çalışması en hafif tabiriyle iftiracılıktır. Alkollü 4 gencin karıştığı üzücü bir kavga, olayın ayrıntıları daha o yıllarda basında yer almış, sayın başkanımız da bu konuyla ilgili gerekli açıklamaları yapmış, olayın tarafları yasal merciler önüne çıkmış ve hiçbir siyasal tarafı olmadığı açıkken, bugün bunu siyaseten bir şeyler elde etmek gayesiyle gündeme getirmek, topluma bu olay üzerinden kaygılandırıcı mesajlar vermeye çalışmak, gerçekten anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir siyasetçi duruşu değildir. Halkımız artık bu tür yalan ve iftiralara gereken cevabı verecektir” dedi.

nevzat kanber ESERLERİYLE DEĞİL, DEDİKODU VE İFTİRALARLA TOPLUMUN KAFASINI KARIŞTIRIYORLAR… nevzat kanber iyi parti ilce baskani 3“Bodrum halkı Mehmet Tosun’u Bodrum Belediye Başkanı olarak görmek istiyor”

Yapılan tüm anketlerde ve sokakta vatandaşların Mehmet Tosun’u Bodrum Belediye Başkanı olarak görmek istediklerinin altını çizen İlçe Başkanı Nevzat Kanber şunları söyledi;

“Değerli basın mensupları, önümüzde çok önemli bir yerel seçim var. Bu yerel seçimler, Bodrum için son şans, köprüden önceki son çıkıştır. Bodrum’un sorunları artık ötelenemez, zamana yayılamaz. Bu seçimde Bodrum’un sorunlarını çözecek, Bodrum Belediyesi’ni vatandaşıyla buluşturacak, güler yüzlü, çalışkan hem de çok çalışkan, işinin ehli, dürüst bir başkan seçmeye ihtiyacımız var. Biz Sayın Mehmet Tosun’u bu niteliklere fazlasıyla sahip bir siyasetçi olarak halkımızın önüne çıkarttık ve müthiş bir teveccühle karşılaştık. Yapılan bütün anketlerde de, sokakta da vatandaşımızın Sayın Tosun’u Bodrum Belediye Başkanı olarak görmek istediğini görüyoruz. İttifak ortaklığına yürüdüğümüz sevgili CHP’li dostlarımıza da bu tür şık olmayan yol ve yöntemlerle değil de, yıllardır yönettikleri Bodrum’un sorunlarını nasıl çözeceklerine dair projeleriyle gündeme gelmelerini öneriyoruz.

Değerli Basın mensupları, Sayın Mehmet Tosun halen İYİ Parti’nin Bodrum Belediye Başkan adayıdır. Kendisinin CHP toplantısında iddia edildiği gibi hiçbir şekilde CHP’nin adayı olmak üzere kişisel bir girişimi bulunmamıştır. İttifak görüşmeleri sırasında bu teklif, yani Sayın Mehmet Tosun’un CHP’den aday olması ve 2 parti meclis listesinin de tek liste olarak yapılması önerisi, görüşmeleri yürüten CHP heyeti tarafından gelmiştir. Bunun da Bodrum kamuoyu tarafından bilinmesini rica ederiz.

Önümüzdeki sürecin Bodrum’a hayırlı olmasını diliyor, Bodrumlu hemşerilerimize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.

Teşekkür ederiz.”

Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

DENİZİN KIZLARI TÜRKİYE KUPASINDA ÇEYREK FİNALDE…

Yayınlanan

açık

Tarafından

yalıkavakspor hentbol DENİZİN KIZLARI TÜRKİYE KUPASINDA ÇEYREK FİNALDE… yalikavakspor kadin hentbol takimi

Bodrum’a Hentbolde Süper Lig heyecanını yaşatan Yalıkavak Spor Kulübü, geçtiğimiz hafta oynadığı eleme maçlarında gösterdiği üstün performansı ile Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) tarafından düzenlenen THF Türkiye Kupası Maçları 2. Turu C Gurubu ikincisi olarak, çeyrek finale yükseldi.

İkinci tur maçları kapsamında ilk maçını Mardin Belediye Spor ile oynayan ve bu maçı kazanarak çeyrek finali garantileyen Yalıkavak Spor Kulübü, gurup ikincisi olarak tamamladığı karşılaşmaların sonunda THF 2018-2019 Sezonu Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelelerinde Bodrum Bayrağını dalgalandırmaya hak kazandı.

4 grupta oynanan Hentbol Kadınlar Türkiye kupası 2. tur maçlarının ardından A grubunda Yenimahalle Belediyesi SK ve Ardeşen GSK, B grubunda Üsküdar Belediyesi SK ve Aksaray Belediyesi GSK, C grubudan Muratpaşa Belediyesi SK ve Yalıkavakspor, D grubunda ise Kastamonu Belediyesi GSK ve İzmir Büyükşehir Belediyesi GSK gruplarında ilk iki sırayı alıp çeyrek finalist oldular.

Çeyrek final karşılaşmaları kapsamında ilk maçlarını 27 Şubat tarihinde oynayacak olan Yalıkavak Spor Kulübü, lider Kastamonu Belediyesi GSK ile karşılaşacak.

Eşleşmelerin ardından konuya ilişkin bir açıklama yapan Yalıkavak Spor Kulübü Başkanı Mehmet Esen, aldıkları sonuçlardan çok memnun olduklarını belirterek, şu açıklamayı yaptı;

“Henüz süper lige yeni çıkan bir takım olarak, hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyoruz. Bizim her zaman kazanmaya olan kararlılığımız, her çıktığımız maçta en büyük motivasyonumuz oluyor. Oynadığımız kupa maçlarında neredeyse bütün rakiplerimizi eleyerek, kupada çeyrek finale kadar yükseldik.

Kupa maçlarında eşleştiğimiz Kastamonu Belediyesi GSK, THF Kadınlar Süper Ligi Lideri konumunda. Yani artık rakiplerimiz oldukça güçlü. Önümüzde uzunca bir süremiz var. Lig maçlarımız var. Türkiye Kupası’nı hedefimizin odağına yerleştirdik. 27 Şubat’a kadar iyi hazırlanıp, kupa mücadelemizi devam ettirmek en büyük amacımız. Biz birbirimize inanıyoruz. Bu mücadeleyi de kazanmak en büyük arzumuz. Kendi evimizde lider takımı ağırlayacağız. Bu da bizim en büyük avantajımız. Seyircimizin, Bodrum’un bize desteği o maçta tam olacaktır. Bu da bizim en büyük motivasyon kaynağımız olacaktır. O nedenle maça daha avantajlı başlayacağımızı düşünüyorum.”

Hentbol Türkiye Kadınlar Kupası Çeyrek Final mücadelesinde lider Kastamonu Belediyesi GSK ile Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya Kapalı Spor Salonu’nda karşılaşacak olan Yalıkavak Spor Kulübü, 16 Mart tarihinde maçın rövanşını Kastamonu’da oynayacak. Her iki maçın sonunda avantajlı olan takım, Ardeşen GSK – Üsküdar Belediyesi SK karşılaşmalarının kazananı ile yarı final maçı oynayacak.

Okumaya devam et

Son Haberler