Bizimle iletişime geçin

BODRUM HABERLERİ

BODRUM KALESİ’Nİ KİMLER İNŞA ETTİ…

Yayınlanan

açık

bodrum kalesi BODRUM KALESİ’Nİ KİMLER İNŞA ETTİ… mehmet cilsal bodrumkalesinin bilinmeyen yonleri 6
 • bodrum kalesi BODRUM KALESİ’Nİ KİMLER İNŞA ETTİ… mehmet tosun banner 2
 • bodrum kalesi BODRUM KALESİ’Nİ KİMLER İNŞA ETTİ… Hakan Durna SM Con 05

Bodurum Kal’ası kimler tarafından, nasıl bir dünyada ve niçin inşa edilmişti?

Bodurum Kal’ası;  Rodos, Hospitaller, Malta, Haçlı Şövalyeleri de denilen Saint John        (Saint Jean) Şövalyeleri tarafından inşa edilmişti. Karar veren kişi ise, Haçlılar Birliği(Papalık) tarafından şövalyelerin başına   tayin edilen Grand Master Magistra Philibert De Naillac’tı. (Belki de bu tarihi şahsiyete Bodrum bir teşekkür borçludur)

bodrum kalesi BODRUM KALESİ’Nİ KİMLER İNŞA ETTİ… bodrum kalesi hakk nda bilimeyenler 1Grand Master Philibert De Naillac, harabe Halikarnas’ta kale yapılsın diye öyle durup dururken karar vermediğine göre; kararının arkasındaki asıl sebep neydi; daha doğrusu bu kararı almasına yol açan tarihsel süreç  nasıl bir  süreçti?

(Resim1: Grand Mater Naillac,  orijinal gravür)

Bu sorunun cevabı, Osmanlı kroniklerinde yeralan, aşağıda aktarmış olduğum 1414 senesinde yaşanmış ilginç bir anekdotta yatıyor olabilir mi? Avrupa arşivleri bu konuda ne diyor?

Anekdotu hazırlayan vakıalar silsilesi  şöyledir: Timurlenk, 1402’de Anadolu’yu istila edip Osmanoğullarının hükümdarlığına son verir. Padişah Yıldırım Bayezid aynı sene Akşehir’de vefat eder. Timur, 1403’te ganimet ve esirleriyle beraber Semerkand’a geri döner.   Şehzadelerden Çelebi Mehmet, babasının ölümünün ardından uzun süren fetret devrinde(1402-1413)  tüm kardeşlerini ortadan kaldırıp Osmanlı tahtına oturur; ilk işi de 1414’de İzmir’i kuşatarak Aydınoğullarının elinden almak olur…

bodrum kalesi BODRUM KALESİ’Nİ KİMLER İNŞA ETTİ… bodrum kalesi hakk nda bilimeyenler 2

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 100

(Resim2: İzmir Kalesi, temsili karakalem)

Fransız tarihçi  Jean Louis Bacque-Grammont,  aşağıdaki tespitini  adeta yukardaki sorumuza cevap vermek için yapmıştır:  ‘…geleceğin fatihi Mehmet Çelebi, Grand Master Naillac‘a antik Halikarnas sitini bıraktı. Bunu kolayca yaptı; zira kafasını meşgul eden başka şeyler vardı ve bu topraklar Menteşe Beyi Ilyas Beg’den geldigi için ona ait topraklar degildi…’ (Bkz-Prof. Dr. Jean Louis Bacque-Grammont, Bodrum ve St. Jean Şövalyeleri Hakkında, Osmanlı’dan Günümüze Bodrum Sempozyumu)

Büyük Tarihçi İ.Hakkı Uzun Çarşılı, Osmanlı Tarihi  1.cildinde benzer satırları yazar: ‘Çelebi Mehmed, İzmir’in surlarını bir çok yerden yerle beraber etti. Bundan başka Rodos Şövalyelerinin yarıya kadar yaptırmış olduğu muazzam kaleyi de bir gece içinde yıktırıverdi…Öfkelenen Garand Master’a ise “Mamafih hem senin dediğin olsun ve hem de Türklerin isteği yerine gelsin” deyip Karya kıyılarında kale yapmalarına izin verdi.’

(Osmanlı Tarihi-1, s 302-303,İ.Hakkı Uzun Çarşılı )

Aynı vakıa Mehmed Neşri Tarihi’nde daha detaylıdır. Timur’un beylik topraklarını kendisine iade ettiği Aydınoğulları, Çelebi Mehmet’e karşı Çelebi Musa’nın tarafını tutunca, Çelebi Mehmet, büyük bir orduyla İzmir’i  kuşatır. Kaleleri Timur tarafından fethedilip Aydınoğulları’na verilen Rodos Şövalyeleri ile Sakız, Midilli gibi adalarını kaybetmiş olan Bizans, donanmalarıyla birlikte Çelebi Mehmet’in ordusuna katılır. Timur’un zaten enkaza çevirdiği Hospitaller Şövalyelerine ait St. Peter Kalesi, bu kuşatma sırasında bir kez daha yerle bir olunca, Magistra Philert De Naillac epey öfkelenir, soluğu Çelebi Mehmet’in yanında alır ve aralarında şöyle bir konuşma geçer:

bodrum kalesi BODRUM KALESİ’Nİ KİMLER İNŞA ETTİ… bodrum kalesi hakk nda bilimeyenler 3(Resim3: I. Mehmet, minyatür)

Philert De Naillac :“Şayet kalemin yapılmasına müsaade etmezsen, derhal  papalığın da katılacağı büyük bir haçlı donanmasının tertiplenmesi için çağrıda bulunurum.”

Çelebi Mehmet:“Ben isterim ki yeryüzünde bulunan Hristiyanların cümlesine lütufta bulunayım, iyilik edeyim. Ancak kendi tebaamın da saadetini düşünmek zorundayım. Bu kale bir korsan yatağı olup Müslümanlara çok zarar veriyordu. Timur Han burasını yıkmakla umumun övgüsüne mazhar olmuştu. Şimdi ben tekrar yaptırmakla lanetle mi anılayım? Ancak Karya (Muğla), Kilikya (Batı Antalya) hududlarında sana bir yer vereyim. Oraya kaleni inşa et

Philert De Naillac: “Orası Menteşe beyine aittir ”

Çelebi Mehmet: Benim sana verdiğim bana aittir. Menteşe beyi benim ancak bir memurumdur”

(Bkz. Kayı-1, Osmanlı Tarihi-Prof Ahmet Şimşirliğil/Neşri Tarihi, s:179)

bodrum kalesi BODRUM KALESİ’Nİ KİMLER İNŞA ETTİ… bodrum kalesi hakk nda bilimeyenler 4(Resim4: Timur’un İzmir kuşatması-1402, Pers minyatür)

Yukarda aktarılanları toparlarsak; Philibert De Naillac, I.Mehmet’le işbirliği yapmış; Aydınoğlu Beyi’nin elindeki Sahil İzmir’in fethinden sonra Timur’un daha evvel (1402’de) topa tutup mahvettiği St. Peter Kalesi’nin kendilerine iade edilmesini istemiş; ancak çiçeği burnunda Padişah, enkaz haldeki Kale’yi vermek yerine kalanı da yerle bir etmiş; bunun üzerine aralarında bir tartışma yaşanmış; sonunda  da Grand Master’ın Menteşe kıyılarında başka bir kale yapmasına müsade etmiştir. Kroniklere dayanan  bu hikaye doğruysa,  Philibert De Naillac’ın, Halikarnas Yarımadası’nda kale yapmaya başladığı tarih 1414’tür.

Bu konuda Avrupa kroniklerinde başka bir vakıa daha bulunmakla birlikte, ilerde ayrıca ele alınacak.

bodrum kalesi BODRUM KALESİ’Nİ KİMLER İNŞA ETTİ… bodrum kalesi hakk nda bilimeyenler 5(Resim5: Latin tüccarlar, gravür)

Yazımız, yukarda aktarılan vakıalar zinciri de dahil, Bodrum Kalesi’nin yapılmasına neden olan tarihsel süreci mercek altına alarak devam edecek; ama önce, ‘Hospitaller Şövalyeleri kimdi’ ona bakmamız lazım; bunun için de daha eski yüzyıllara şöyle bir gitmek gerekiyor.

Haçlı Şövalyeleri :

Şövalyelerin kökeni 11’nci yüzyılda Napoli’deki küçük bir liman kenti olan Amalfili tüccarlara kadar gitmektedir. Bunlar, Mısır ve Bizans ilişkileri nedeniyle Doğu Akdeniz ticaretini elinde tutan zengin adamlardı. 1043’te Mısır Halife’sinin izniyle Küdüs’te (Kutsal Ülke) bir manastır yaptırmışlardı. Sonraları bu manastırın hemen yanına, İskenderiyeli Patrik Aziz Johannes (Yahya Peygamber) adına bir şapel ve  hastane de inşa edilmişti. Bu yapı halen tarihteki ilk hastane olarak kabul edilmektedir. Fakir ve düşkünlere yiyecek giyecek  sağlayan, barınacak yer bulan, hastalara ilaç verip şifa dağıtan, bakıcılık yapan bu Latin Manastırı, batıda çok ün yapınca, zenginlerden arazi vakfı şeklinde bağışlar yağmaya başlamış;  bu da vakfın idaresi için “magister domus hospitalis” görevlendirilmesine yol açmıştı. Şövalye magistralığı(amir, başkan) burdan gelmektedir.

Zamanla zenginleşen vakıf, kendini Kutsal Ülke Kudüs’ün ve Hz. İsa’nın koruyucuları  olarak görmeye başlayınca, Müslümanlara karşı savaş tarikatına dönüşmüş; Suriye ve Filistin’de kaleler inşa ettikleri dönemde  “hospitalier” adını almış ve askeri bir kimliğe bürünmüştü. bodrum kalesi BODRUM KALESİ’Nİ KİMLER İNŞA ETTİ… bodrum kalesi hakk nda bilimeyenler 6 1(Resim6: Küdüs Manastırı, gravür)

St. Jean Şövalyeleri, Küdüs’ü fetheden  Selahaddin Eyyubi döneminde(1187) Akka’ya taşınmak zorunda kalmış; devam eden Haçlı seferlerine rağmen Küdüs’ü geri almaları da, Akka’da barınmaları da tamamen imkansız hale gelmişti. Böyle olunca, Bizans’a yönelip(1204) Konstantinopolis’i yağmalamışlar; beklenmedik  bu istila ise Doğu’nun tüm  Ortodoks halklarını onlara düşman yapmıştı. (12-15 yy’da Anadolu’da İtalyanlar, Prof. Dr. Cenk Berkant)

https://vekam.ku.edu.tr/sites/vekam.ku.edu.tr/files/abstract_kitapcigi_v3_1.pdf

İlerleyen yıllarda, Moğol istilaları ve Memluk hakimiyeti nedeniyle Kıbrıs’a yerleşmek zorunda kalan Şövalyeler,  Kralı’ın tahsis ettiği Colossi Şatosu’nu ordugah olarak kullanmıştı.  Bu yıllar, Ege-Akdeniz kıyıları ve adaların nerdeyse tamamında küçüklü büyüklü pek çok kale yaptıkları,  amaçlarının da, düşmanlarının da, ittifaklarının da tamamen değiştiği yıllar olmuştu. Hacıların Küdüs’ü  ziyareti bile artık nerdeyse imkansız hale gelince, Papa liderliğindeki Hristiyanlar Birliği epey sıkıntıya düşmüş; Akdeniz’i kontrol edecekleri, askeri anlamda stratejik özelliklere de sahip başka bir yer bulmaları kaçınılmaz olmuştu. Böylece, Anadolu sahillerine keşif amaçlı bir magistra gönderilmiş; çok geçmeden de amaçlarına uygun, tam istedikleri gibi bir yer bulmuşlardı; Rodos… Ancak bu sefer de başka bir sorun çıkmıştı karşılarına; Türkler

bodrum kalesi BODRUM KALESİ’Nİ KİMLER İNŞA ETTİ… bodrum kalesi hakk nda bilimeyenler 6(Resim7:Rodos, gravür)

Bizanslı tarihçi Akropolites, Bizans-Türk sınırında yaşayan yarı-göçebe Türkmen boylarını, “Bizanslılara karşı tatmin olunmaz nefret ile doldurulmuş, ele geçirdikleri her şeyi yağmalamaktan zevk duyan ve savaş ganimetleri alarak geri dönen insanlar” olarak tarif ederken; Nikephoros Gregoras, “Moğolların istilası Türklerin felaketine değil, bilakis onların en büyük talihine vasıta olmuş bulunuyor. Zira Moğollar tarafından tazyik edilen Türkler Moğollar’ın önünden nasıl kadınlar gibi sıvışırlarsa Romalılar’a karşı da kendilerini öyle erkekçe gösteriyorlar, dağ geçitlerine yerleşerek, Romalılar’ın (yani Bizans’ın) şehir ve arazilerine baskınlar yapıyorlardı.” şeklinde tarif etmektedir.  Mağripli seyyah İbn Said’in tarifi de pek farklı değildir; “Türkmenler Türk neslinden çokluk bir halktır. Selçuklular zamanında Rum ülkesini fethetmişlerdir. Heraita’ya mensup sahil sakinlerine baskın yaparak çocuklarını kaçırıp, Müslümanlara satmayı alışkanlık haline getirmişlerdir… Antalya’nın doğusunda Tagurla (Denizli) Dağı vardır. Burada ve bunun etrafında iki yüz bin kadar Türkmen çadırı kuruludur…”

bodrum kalesi BODRUM KALESİ’Nİ KİMLER İNŞA ETTİ… bodrum kalesi hakk nda bilimeyenler 8(Resim 8: Şövalyeler, temsili)

Bizans’ın  yeni başkenti İznik’ti. İmparator, Batı Anadolu’da sahip olduğu topraklar üzerindeki kontrolü burdan tesis etmeye  çalışsa da bir türlü başaramamıştı.  Kendi askerleriyle Türkleri Batı Anadolu’dan çıkaramayacağını anlayınca; disiplinli, muhariplik gücü yüksek Katalanları ücretli askerî birlik olarak kiralamaya başlamıştı. Katalanlar, Türklerin ilerleyişini durdurmayı başarmışsa da Bizans İmparatorluğu ile yaşadıkları anlaşmazlıktan dolayı Anadolu’yu terk etmiş ve ardından harekete geçen Türkler, 1300’lere doğru kaybettikleri yerleri birer birer geri almıştı.

bodrum kalesi BODRUM KALESİ’Nİ KİMLER İNŞA ETTİ… bodrum kalesi hakk nda bilimeyenler 10(Resim 9-10: Türkler, temsili)

Rodos, Şövalyelerin olduğu kadar Türkler için de stratejik bir adaydı artık…

Rodos-Rumlar-Şövalyeler-Türkler

Batılı kaynaklara göre, Fransa Kralı Filip ve Papa V. Kleman, Şövalyelerin Rodos’a yerleşmesi için Bizans İmparatoru’na elçiler yollamış; sonuç alınamayınca mecburen askeri yöntemlere başvurulmuştu.

bodrum kalesi BODRUM KALESİ’Nİ KİMLER İNŞA ETTİ… bodrum kalesi hakk nda bilimeyenler 9Rodos halkının çoğu Ortodoks Rum’du. Ahali zanaatkârlık, tüccarlık, duvarcılık, gemi kaptanlığı, hayvancılık gibi işler yapmaktaydı. Akdeniz  korsan kaynıyordu.  Haçlı Savaşları bitmemişti. Ege’de Türk tehlikesi ortaya çıkmış, güvenlik önemli bir sorun haline gelmişti. Rodosluların bir kısmı sahil muhafızlığı gibi askeri yükümlülükler yerine getiriyordu.

http://adudspace.adu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11607/724/U%C4%9EUR%C3%9CNEN.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Rodos, antik kent Halikarnas’ta kale yapılmasına giden sürecte önemli bir kilometre taşı olacaktır.  Rodos’un önemi artınca; önce Kos, İstanköy gibi adaların, sonra da harabe haldeki Halikarnas’ın önemi artacaktır….

Bir sonraki bölüm, “Bodrum Kalesi’ne giden süreçte iki önemli evre; Rodos ve İzmir” alt başlığı ile devam edecek.

Devam edecek…

Mehmet Çilsal

bodrum kalesi BODRUM KALESİ’Nİ KİMLER İNŞA ETTİ… mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et
Sponsorlu
Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BODRUM HABERLERİ

BODRUM’A “GÜNAYDIN EDEBİYAT YARIŞMALARI”NDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ …

Yayınlanan

açık

Tarafından

bodruma edebİyat ÖdÜlÜ BODRUM’A “GÜNAYDIN EDEBİYAT YARIŞMALARI”NDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ … 3
 • bodruma edebİyat ÖdÜlÜ BODRUM’A “GÜNAYDIN EDEBİYAT YARIŞMALARI”NDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ … mehmet tosun banner 2
 • bodruma edebİyat ÖdÜlÜ BODRUM’A “GÜNAYDIN EDEBİYAT YARIŞMALARI”NDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ … Hakan Durna SM Con 05

Türkiye genelinde açılan “Günaydın Edebiyat Yarışmaları” yarışmasında masal yazma alanında Türkiye 1.lik ödülünü  Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip öğrencisi Zehra Nur Akar aldı.

Eraslan Vakfı tarafından  yurt genelinde yapılan yarışmaya ‘’Sihirbaz ve Balıkları’’ adlı kendi yazdığı masalla katılan öğrenci, Türkiye 1. Lik ödülünü Bodrum’a getirdi. Zehra Nur Akar  ve danışman Türkçe öğretmeni Alaaddin Beken, 20 Mart Çarşamba günü İzmir Özel Ege Lisesi Konferans Salonunda  düzenlenen törende ödülünü aldı.  İzmir  Milli Eğitim camiasının hazır bulunduğu törende  ünlü yazar ve şairler de katıldı.

bodruma edebİyat ÖdÜlÜ BODRUM’A “GÜNAYDIN EDEBİYAT YARIŞMALARI”NDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ … 2 1Ödülünü büyük sevinçle alan Zehra Nur ‘’ Bundan sonraki yarışmalara katılarak başarımı devam ettireceğim. Bu ödül bana büyük cesaret verdi.  Bana inanan  aileme ve öğretmenim Alaaddin Beken’e teşekkür ederim.’’ dedi.

Töreni öğrencinin babası öğretmen İskender Akar ve annesi öğretmen Yasemin Akar da gururla izledi.

Tören sonunda ödül kazanan eserlerden oluşan kitap, davetlilere hediye edildi.

bodruma edebİyat ÖdÜlÜ BODRUM’A “GÜNAYDIN EDEBİYAT YARIŞMALARI”NDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ … mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

BAĞIMSIZ SAATCI: KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK. HİÇ ÇAMURLAŞMAYIN…

Yayınlanan

açık

Tarafından

behçet saatcı BAĞIMSIZ SAATCI: KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK. HİÇ ÇAMURLAŞMAYIN… saatc  yata anda 8
 • behçet saatcı BAĞIMSIZ SAATCI: KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK. HİÇ ÇAMURLAŞMAYIN… mehmet tosun banner 2
 • behçet saatcı BAĞIMSIZ SAATCI: KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK. HİÇ ÇAMURLAŞMAYIN… Hakan Durna SM Con 05

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı ve Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Yatağan Sanayi Sitesi’nde büyük ilgiyle karşılandı.

Sosyal medya üzerinden yürütülen karalama kampanyalarının ‘acizliğin göstergesi’ olduğunu belirten Bağımsız Aday Saatcı, “Bizimle beraber fotoğraf çekinen çocuklar işten atılıyor. Korkunun ecele faydası yok, çamurlaşmayın.” dedi.

behçet saatcı BAĞIMSIZ SAATCI: KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK. HİÇ ÇAMURLAŞMAYIN… saatc  yata anda 1

Sahte sosyal medya hesaplarıyla karalama kampanyası acizliğin göstergesidir…

Bağımsız Aday Saatcı, Milas’ın ardından gittiği Yatağan Sanayi Sitesi’nde esnaf ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Desteklerini ifade eden vatandaşlara teşekkür eden Bağımsız Saatcı, ziyaretlerin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Milas’ın ardından Yatağan’da gördüğü ilgiden de büyük mutluluk duyduğunu anlatan Bağımsız Saatcı, Muğla genelinde çok ciddi bir halk hareketi olduğunu kaydetti. Halk İttifakı’nın büyük güç kazanmasıyla birlikte sosyal medya üzerinden kendisine yönelik algı operasyonları ve karalama kampanyaları başlatıldığını belirten Başkan Saatcı, “Sahte sosyal medya hesaplarıyla, şahsıma yönelik her türlü karalama kampanyasını başlattılar. Bu acizliğin göstergesidir. Biz bu güne kadar temiz siyaset yapma konusunda kararlı davrandık, sonuna kadar da temiz siyaset yapacağız. Argo tabirle söylemek gerekirse, biz kimseye belden aşağı vurmayız. Bu kadar aciz olmayın, bu kadar aşağı düşmeyin.” dedi.

behçet saatcı BAĞIMSIZ SAATCI: KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK. HİÇ ÇAMURLAŞMAYIN… saatc  yata anda 4

Korkunun ecele faydası yok, hiç çamurlaşmayın…

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ndeki işten çıkarmalara yönelik de konuşan Başkan Saatcı, “Bizimle beraber fotoğraf çekinen çocuklar işten atılıyor. Bunları yapanlar soruyorum; ‘Başkaları bunları yapıyor’ diye eleştiriyordunuz, siz şimdi onlardan farklı olmadınız ki. Kirletmeden, çamur atmadan, şimdiye kadar yapılan yanlışları anlatmaya devam edeceğiz. Sırtımızı sadece Saygıdeğer Muğlalı’lara dayayacağız. Çünkü bizim halktan başka kimsemiz yok. Biz kendimizden ve Muğla halkından eminiz, korkunun ecele faydası yok. Hiç çamurlaşmayın, gerek yok.” diye konuştu.

behçet saatcı BAĞIMSIZ SAATCI: KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK. HİÇ ÇAMURLAŞMAYIN… saatc  yata anda 9

 

behçet saatcı BAĞIMSIZ SAATCI: KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK. HİÇ ÇAMURLAŞMAYIN… mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

MEHMET TOSUN: BODRUM’DA DEĞİŞİM ŞART…

Yayınlanan

açık

Tarafından

mehmet tosun MEHMET TOSUN: BODRUM’DA DEĞİŞİM ŞART… mehmet tosun mazi 1
 • mehmet tosun MEHMET TOSUN: BODRUM’DA DEĞİŞİM ŞART… mehmet tosun banner 2
 • mehmet tosun MEHMET TOSUN: BODRUM’DA DEĞİŞİM ŞART… Hakan Durna SM Con 05

İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum’un her yerinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Mehmet Tosun gittiği her yerde yoğun katılım ve destek sözleriyle karşılanıyor.

Karaova Bölgesinde Mahalle ziyaretlerine devam Mehmet Tosun, Çömlekçi’den başladığı ziyaretlerinde Armutçuk, Aşağı Mazı ve Yukarı Mazı’da vatandaşlarla bir araya geldi. Çok sayıda vatandaşın tam destek sözü verdiği Mehmet Tosun’a ziyaretinde İYİ Parti Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun, belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti.

Büyükşehir yasasıyla eskiden köy olan yerlerin mahalle olduğunu belirten Mehmet Tosun, bu süreçte mahallelerin yeterli hizmet alamadığını sözlerine ekleyerek, “Burada muhtarımız var, muhtar adaylarımız var, ben hepsine başarılar diliyorum. Özellikle bu beş yıllık süre içerisinde muhtarlarımız iki belediye arasında gittiler geldiler ama sorunlarımız çözülmedi, sorunlarımız birikti. Ekonomik sıkıntıyla birlikte bizim Çömlekçi Mahallesinde bu çevrede oturan vatandaşlarımızın durumu içler acısı. Burada sizler tarımsal üretim yapıyorsunuz, hayvancılık yapıyorsunuz, maalesef ve maalesef elde ettiğiniz ürünlerden satarak elde ettiğiniz gelir artık işletme giderlerini karşılamıyor ve önümüzdeki süreçte işimiz daha da zor. Üstelik belediye hizmetleri de yetersiz.” dedi.

mehmet tosun MEHMET TOSUN: BODRUM’DA DEĞİŞİM ŞART… mehmet tosun mazi 4

31 Mart 2019’da yapılacak seçimlerle Bodrum’a hizmet edecek belediye başkanının seçileceğine dikkat çeken Mehmet Tosun, “Bodrum’un kaderinin ve Çömlekçi’nin kaderinin oylanacağı bir seçim tarihine doğru gidiyoruz. Sizden ricam şu; Ben bu bölgenin çocuğuyum, bu bölgenin evladıyım, öyle bir destek verin ki Çömlekçi’den, Çömlekçi diğer yerlere örnek olsun” dedi. Vatandaşlarda alkışlarla Tosun’a destek verdi.

Mehmet Tosun’a ziyaretlerinde eşlik eden İYİ Parti Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun Çömlekçi’de yaptığı konuşmada, Mehmet Tosun için “Meselelere hâkim, yani belediyecilik nedir? Nasıl Yapılır? Bilen bir kardeşiniz. Bunun için bu seçim parti seçimi değil, bu seçim şahıs seçimidir, Mehmet Tosun kardeşimiz belediyecilikte bir marka kardeşimizdir. Bodrum’da dünyaya açılan bir markadır. Bunun için bu seçimde bu iki markayı birleştirelim diyorum” dedi.

mehmet tosun MEHMET TOSUN: BODRUM’DA DEĞİŞİM ŞART… mehmet tosun mazi 3

Çömleçi’den Armutçuk’a geçen Mehmet Tosun ve beraberindekiler burada da vatandaşların ilgisiyle karşılandı. Mehmet Tosun, Konacık Belediye başkanlığı döneminde görev yeri olmamalarına rağmen köyün su kuyusu başta olmak üzere birçok çalışma yaptıklarını dile getirerek, vatandaşlardan destek istedi. Vatandaşlarda hizmet gelmesi için değişimin şart olduğuna inandıklarını belirterek Mehmet Tosun’a alkışlarla destek sözü verdi.

Armutçuk’da da vatandaşları tek tek dinleyen Mehmet Tosun, bütün sorunların iyi belediyecilik hizmetleriyle çözüme kavuşacağını belirterek vatandaşlardan destek istedi ve Armutçuk’dan ayrıldı.

Mehmet Tosun Aşağı Mazı’da yine vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Tosun burada yaptığı konuşmada mazeret üretmeden hizmet için çalışacaklarını, büyükşehir yasasıyla yaşanan sorunları da bildiklerini belirterek, “Değerli hemşehrilerim artık önümüzdeki süreçte Bodrum için değişim şart. Bunu da Mehmet Tosun ve ekibi gerçekleştirecek. Bu değişi mi gerçekleştiriyor muyuz?” dedi ve vatandaşların yoğun alkışla desteğini aldı.

mehmet tosun MEHMET TOSUN: BODRUM’DA DEĞİŞİM ŞART… mehmet tosun mazi 2

Aşağı Mazı’da birçok problemin olduğunu dile getiren Mehmet Tosun, su ve elektrik problemlerinin yaşandığını bildikleri Mazı’yı iyi belediyecilik hizmetleriyle tanıştırarak, tüm sorunların üstesinden geleceklerini ve daha önce hizmet gitmeyen bir çok noktaya da hizmet getireceklerini söyledi. Mehmet Tosun konuşmasının ardından vatandaşların sorun ve önerilerini dinledi. Mehmet Tosun, vatandaşları tek tek dinleyerek çözüm yolları ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Aşağı Mazı’da vatandaşların tam desteğini alan Mehmet Tosun daha sonra Yukarı Mazı’da vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada da yoğun bir katılımla çiçeklerle karşılanan Mehmet Tosun, vatandaşlara, kendisine ve ekibine göstermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etti.

mehmet tosun MEHMET TOSUN: BODRUM’DA DEĞİŞİM ŞART… mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et

Son Haberler