Bizimle iletişime geçin

BODRUM HABERLERİ

İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ…

Yayınlanan

açık

bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… mehmet cilsal arenabodrumhaber
 • bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… mehmet tosun banner 2
 • bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… Hakan Durna SM Con 05

Bodrum St.Peter Kalesi’nin inşa sürecinde Rodos Şövalyeleri ve Osmanlılar…  

-Yıldırım Bayezid İzmir’i neden fethetmemişti ?

İzmir St. Peter Kalesi ile Bodrum St. Peter Kalesi arasında tarihsel determinist bir ilişki vardı. Bu varoluşsal ilişki, bir nevi zorunluluk, kaçınılmazlık, ön belirlenilmişlik ilişkisiydi. Yani, İzmir St. Peter Kalesi’nin kaderi, Bodrum St. Peter Kalesi’nin varlığını belirlemişti. Bu bölümdeki tarihsel yolculuğumuz işte bu minvalde olacak…

bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 1(Resim 1: İzmir, gravür)

Papalık-Venedik-Kıbrıs güçleri tarafından İzmir’in 1344’te fethiyle birlikte ilk iş olarak limandaki kale sağlam biçimde tahkim edilmiş; denizden gelen düzenli erzak ve askeri yardımlarla herhangi bir güç tarafından asla işgal edilemez hale getirilmişti. Kısa bir süre sonra da Hospitaller-Rodos şövalyeleri tarafından kalenin içinde St.Peter (Aziz Petrus) adına bir kilise inşa edilmiş; böylece  Liman Kalesi, St. Peter Kalesi olmuştu. Rodos ile İzmir arasında deniz trafiğini de kendileri açısından rahatlamıştı.Şövalyeler, hem denizden, hem karadan ticaret yapıyor; hem de bölgenin Hırıstiyan nüfusunu koruyordu.

Akdeniz’deki en büyük güç papalık merkezli haçlılar birliğiydi artık. İzmir’de, yani anakarada çok kıymetli bir üs edinmişlerdi. Doğu’da Türk, Memluk gibi İslam devletlerinin yükselişini kutsal topraklar ve hacılar açısından tehdit olarak gören Papalık merkezli  Haçlılar Birliği, yine aynı yıllarda batıda başka bir İslam devletini yok etmekle de meşguldü. 1400’lerde Endülüs’ten geriye bir tek Granada Sultanlığı kalmıştı.

bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 2(Resim 2: Şövalyeler-Kale muhasarası, minyatür)

Ege’de Osmanoğulları dönemi başlamıştı…  Sultan I. Murad(Hüdavendigâr)  otuz sene süren hükümdarlığı döneminde  zaferden zafere koşmuş;hiç mağlubiyet yüzü görmemişti. Tarihçi Herbert A. Gibbons’a göre, Orhan Gazi bir devlet yaratmış; fakat imparatorluğu Sultan Murad kurmuştu.1389’da, Kosova Savaşı’nda şehit düşmüş; yerine oğlu Bayezid geçmişti.

I.Murad, ağırlıkla Balkanlara doğru hedefini genişletirken Venediklilerle ilişkilere özen gösterip diğer Türk beylikleriyle ittifaklara girmişti. Oysa Yıldırım Bayezid,  babasının aksine, daha çok Bizans ve Venediklilerle olan ittifakı güçlendirip ilerde bu ittifakı diğer Türk beyliklerini ele geçirmek için kullanmayı tasarlıyordu. Karaman Beyi başta, diğer beylerin bazı davranışları Osmanlı’nın büyümesini istemediklerine delaletti. Bilhassa Menteşe ve Aydın Beylerine ait kuvvetler daha ziyade denizde korsanlık ettiklerinden,  karadan gelecek kuvvetli bir orduya mukavemet edecek nitelikte değildi. Nitekim, Yıldırım Bayezid  bu düşüncesinde haklı çıkmıştı. Yanına Macar ve Bizans krallarının oğullarını da alarak önce Germiyanoğullarına ait Denizli’yi fethetmiş, sonra da Aydın ve Menteşe Beyliği’nin üzerine yürümüştü. Böylece, Karya Bölgesi 1390’da Osmanlıların hakimiyetine girmişti. Hoca Firuz Bey, Menteşe’ye Sancak Beyi olarak tayin edilmiş; fetihlerine devam eden Sultan Bayezid, Hamitoğulları ve Candaroğulları’nı da topraklarına katıp Bursa’ya dönmüştü.

(Bkz “Aydınoğulları Beyliği-Bizans Devleti İlişkileri, 1308-1390” -Doç. Murat Keçiş)

bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 3(Resim 3: Osmanoğulları, by Hasan Zavari)

Ege Adaları’nda Bayezid tehlikesi arttıkça güvenlik tedbirleri, tahkim-takviyeler de artmaya başlamıştı. Bayezid, adalardan  Anadolu sahillerine sık sık baskınlar yapıldığını ve ahaliye zarar verildiğini biliyordu. 1391 yılında Saruca Paşa komutasındaki 60 gemiden oluşan bir filoyu adalar üzerine gönderdi.  Donanma,  Eğriboz ve Sakız adasındaki korsanları bertaraf etmeye muvaffak olmuş; sonra da Limni, Midilli ve Rodos adalarına yönelmişti. Adalardan Sakız ve Midilli gibiler Osmanlı’nın hakimiyetini tanıdığı halde, Rodos dahil 12 Adalar vergi vermeyi kabul etmemişti. Bunlardan en önemlisi olan Kos Adası (İstanköy) kuşatılmış; üzerindeki kalelerden Narence (Narengia) teslim alınmış, sonra da  Andimahi  (Rahia)  muhasara edilmişti. 22 iki gün süren kuşatma sırasında Osmanlı askerleri arasında çıkan kanlı basur hastalığı zuhur etmiş; bundan dolayı donanma Midilli’ye geri dönmüştü. (Bkz-V.L. Mirmiroğlu, Fatih’in Donanması ve Deniz Savaşları, İstanbul, 1946, s.86-90; S. Tansel, Osmanlı Kaynaklarına Göre Fatih Sultan Mehmed’in Siyasi ve Askeri Faaliyetleri, s.231-234.)

bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 4(Resim 4: Yıldırım Bayezid, minyatür)

Saint Jean Şövalyeleri, hasar gören bu kaleleri daha sonra tamir ve inşa etmişti…

Osmanlı Sultanı, donanma ile fethedemediği bu adalar üzerine değişik bir siyaset izlemeye başlamış ve adaların iaşesinin kontrol altına almıştı. Dodecanese Adaları (12 Adalar)  yiyecek ve içecek erzaklarının çoğunu Anadolu sahillerinden sağlıyordu. Bundan böyle adalara hububat gönderilmesini yasaklamıştı.

bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 5(Resim 5: Harabe Halikarnas, gravür temsili)

Harabe Halikarnas Kenti 15’nci yüzyıl boyunca kimin mülküydü?

Daha evvel bahsedildiği gibi Menteşe Beyliği, Anadolu’da ilk kurulan(1261) Türk devletlerinden biriydi. Beylik toprakları Fethiye, Muğla, Balat, Milâs, Strobilos, Bozöyük, Beçin, Çine, Tavas, Aydın, Fenike, Köyceğiz gibi kasaba ve şehirleri kapsamaktaydı. Dolayısıyla,   Harabe Halikarnas Kenti de Menteşeoğulları’nındı. 1390 istilasından itibaren de Osmanlı mülkiyetine geçmişti. Esasında, her iki ihtimalde de harabe haldeki antik kent zaten kıymetsizdi ve üstüne kale inşa edilene kadar da kimsenin ilgisini çekmemişti…

Görüldüğü gibi tüm bu Osmanlı fetihleri arasında İzmir’in adı hiç geçmemektedir. Bunun sebebini aşağıdaki alıntıdan öğrenelim:

bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 6(Resim 6: Osmanlı Donanması, gravür)

Sahil İzmir, 1344’den beri Hospitaller Şövalyeleri’nin elindeydi ve Yıldırım Bayezid’in 1391’de Sahil İzmir’i almak istememesi siyasetinin îcabı idi. Bayezid, Sahil İzmir’in istila edilmesi durumunda;  Lâtinlerin, Efrenclerin yardımları sebebiyle muhasaranın uzayarak çizilen programın tatbik edilememesi, Frenklerle (Avrupa kastediliyor)  muharebeye girmenin meçhul ve ağır bir muhasamaya (maliyet) sebep olabilmesi,  bu sırada Lâtinlerin Anadolu Beyleri  ile  Karamanoğlu’nu tahrik ve teşvik etmesi gibi ihtimalleri düşünmüş, öngörmüş, hesaplamış olsa gerekti. Nitekim Bayezid,  Ege bölgesini aldıktan sonra bu havali ile ticarî muamele yapan ve beyliklerden aldıkları imtiyazlara sahip olan Venediklilerin imtiyazlarını tanımak suretiyle uysal hareket etmişti. (Osmanlı Tarihi-1,s-230, İ.Hakkı Uzun Çarşılı)

Bu arada, İzmir’in sırtları, antik tiyatro ve Kadife Dağı’ndaki kale tarafları hala Aydınoğlu Türklerinin elindeydi ve bu yüzden limandaki St. Peter Kalesi’nin yer aldığı kıyı kesime ‘Sahil İzmir’ deniyordu.  (Günümüzdeki ‘Gavur İzmir’ tabiri de buralardan geliyordu.)

bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 7(Resim 7: Niğbolu zaferi, minyatür)

Ömrü at sırtında fetihlerle geçen Yıldırım Bayezid, Türkmen Beyliklerini kendine bağladıktan sonra 1396’da Macar Kralı ve Haçlı Ordusu’na karşı Niğbolu zaferini kazanmış; sonra da Constantinopolis’i kuşatmıştı. Manevi çöküntü içindeki Hrıstiyan dünyası batıdan tamamen ümidini kestiği gibi; doğudan büyük, devasa bir gücün geleceği ve tüm Hrıstiyanları kurtarağı şeklinde rivayetler dolaşmaya başlamıştı her yerde…

Bu arada, 1397’den 1402’ye kadar Mora’ya birçok Türk istilası gerçekleşmişti ve bu durum dük ve despolara ait kalelerin Haçlılar Birliğine satılmasına yol açmıştı; ki bunlardan ilki  Korint kalesiydi. Bu kaleye derhal Rodos Şövalyeleri tayin edilmiş ve Bayezid güçlerine karşı başarılı savunmalar yapılmıştı. Kale satışlarının ardı arkası kesilmediği gibi, Şövalyeler bu dönemde yeterli yardım alamamaktan dolayı bir türlü çözemedikleri iç sorunlarla da uğraşıyordu.

bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 8(Resim 8: Niğbolu zaferi, minyatür)

Konumuzla ilgili can alıcı soruya dönelim şimdi:

Her yeri işgal eden  Yıldırım Bayezid, İzmir’i Şövalyelerin elinden neden almamıştı?

Bu sorunun en basit cevabı, ünlü tarihçimiz İ.Hakkı Uzun Çarşılı’nın da belirttiği gibi, ‘İzmir’in fethi durumunda, elbette yukarda aktarılan taktik ve stratejik neticeler hasıl olacaktı’ dan başka birşey değildir. Ancak, Bayezid’in İzmir’in fethetmesi durumunda   konumuzla ilgili daha başka bir netice daha hasıl olacaktı; o da, Bodrum St. Peter Kalesi’nin hiç inşa edilmemiş olacağı. Şöyle ki;

1402 senesinde Hıristiyan dünyasında dolaşan o rivayet, mucizevi biçimde gerçeğe dönüşüvermiş; doğudan batıya doğru ilerleyen devasa bir güç peydahlamıştı Anadolu’da; ama ne güç!.. Deccal mi deccal, vahşi mi vahşi, iblis mi iblis!.. Kellelerden kuleler yaparak ilerleyen bir zebellaydı bu;  aman dilenmedi diye Sivas Kalesi içindekileri diri diri toprağa gömen zalim bir güç; Azrail’in ta kendisi !

bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 9(Resim 9:Bayezid-Timur Ankara/Çubuk Savaşı, minyatür)

Ortodoks Papazlar; “Bir zalimin hakkından başka bir zalim geldi; ne iyi oldu” mealinde sevinip, vaazlar veriyor; gece gündüz tanrıya şükrediyorlardı…

bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 10(Resim 10: Bayezid, Timur’un esiri- minyaür)

Timur, Ankara Savaşı zaferinin ardından yanında götürdüğü esir padişahla birlikte Aralık ayında İzmir’e kadar varıp şövalyelerin elinde bulunan St. Peter Kalesi’ni almayı planlamıştı(Bu konu bir sonraki bölümde detaylı ele alınacak). Böylece, o daha İzmir’e doğru hareket ettiği gün, “ya gelip buraları da istila ederse?” korkusunun yayıldığı Avrupa, geceleri uyuyamaz olmuştu.  Ceneviz ve Venedik gemileri dur durak bilmeksizin Anadolu’nun varlıklı kesimlerini Ege’nin karşısına, Balkan taraflarına çoktan taşımıştı. Oysa, Timur’un Avrupa’ya geçme niyeti olmadığını, Bizans’ın elçiler yolladığını, Anadolu’nun istilasını tamamladıktan sonra kendisiyle beraber Bayezid’a karşı çarpışan beyliklere topraklarını iade edip, hepsini haraca bağlayıp, esirleri ve ganimetleriyle birlikte dönmek istediğini kendi kroniklerinden ve elçi mektuplarından öğreniyoruz.

Tarihçi W. Heyd’e göre; İzmir, Ayasolug, Efes ve Balat liman şehirleri içinde Ayasolug(Selçuk) ve Balat limanları oldukça önemliydi…Bu iki liman Venedik, Ceneviz ve Mısır arasında milletlerarası bir liman hüviyetindeydi. Gıda, kumaş, iplik ticaretinden başka köle alım satımı bu limanlardan yapılıyordu ve Timur ordularıyla birlikte özellikle bu iki yerde ordugah kurmuştu. (Bkz. Ali Yezdî ve Kastilyalı Seyyah Clavijo notları).

Nitekim beklenen vukubulmuş; Sahil İzmir vahşi biçimde istila edilmişti…

bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 11(Resim 11:Timur’un İzmir kuşatması, temsili)

Timur’un, kış şartlarında uzun yollar katedip Batı Anadolu’ya  sefer yapmasının ardında  ganimet toplama ve ordusunun ihtiyaçlarını karşılama gayesi vardı. “Timur’un tek gayesi vardı;  o da ganimet toplamak” (M. Dukas)… (Bkz. Timur, Rodos Şövalyeleri ve Batı Anadolu Seferi-Doç Yahya Başkan)

Evvelce de söylediğimiz gibi bu bir fetih değil, yağma için yapılmış bir istilâdır; hattâ istilacı, istilâ ettiği memleketlerin istikbal ve bunların kendi idaresinde kalması gibi noktalarla pek alâkadar olmamıştı… Anadolu’dan çekilip giderek adeta bu memleketi kendi mukadderâtına terketmişti. Her halde Timur’un yıkacağını yıktıktan, alacağını aldıktan sonra üst tarafını düşünmediği muhakkaktır. (Bkz. S-123, Osmanli Tarihi Kronolojisi-İsmail Hami Danismend)

Yukardaki sorunun cevabı kendiliğinden ortaya çıkıyor böylece…

bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 12(Resim 12: Timur ve ordusu)

Yıldırım Bayezid, 1390’larda Sahil İzmir’i fethetmiş olsaydı eğer; 1402’de kendisini yenen Timur, artık tüm Osmanlı topraklarının hakimi sayılacağı için, İzmir’e sefer düzenleme gereği duymayacaktı. İzmir muhasarası yaşanmayınca da ona bağlı bir sonuç olan Bodrum’a kale yapılma vakıası hiç yaşanmayacaktı. Görüldüğü gibi İzmir St. Peter Kalesi ile Bodrum St. Peter Kalesi arasındaki bağ, tarihsel determinist bir bağ idi.

Öte yandan, aynı varsayımdan hareketle, 1413’de tahta oturan Çelebi Mehmet’in, İzmir’i Aydınoğullarından geri aldıktan sonra, kendisiyle beraber savaşan Şövalyelere,  babasının 23 sene önce de fethetmiş olduğu kafir kalesinin yerine Karya kıyılarında yeni bir kale yapma izni vermesi, tarihsel determinizme de, akla mantığa da sığacak gibi gözükmezdi…

Yazı dizimizin bu bölümünü niye böylesi bir varsayıma ayırdık? Çünkü, Bodrum Kalesi’nin ne zaman, kaç yılında yapıldığının tartışmasız net bir bilgisi yok elimizde. İnşaata 1403-1414 yılları arasında başlanmış ama hangi yıl olduğu belirsiz. Bu belirsizlik ise yazı dizimizin sorunsalını teşkil ediyor. Bu da verili tarihsel metinlerin pek tabii ki sorgulanmasını gerektiriyor. bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 13Tarih biliminin varsayımlardan hareket etmediği malumdur; ancak onun  hamaset, söylence ve hurafelere sığınmadığı da malumdur. Bu yüzden, yukardaki Yıldırım Bayezid-Bodrum Kalesi kurgusal varsayımı üzerinde bilhassa durarak şuna dikkat çekilmek istendi: Ya Sultan I.Mehmet (Çelebi)-Garand Master Naillac anekdotu ve askeri ittifak ilişkisi aslında gerçek değilse; ya buna rağmen uydurma bir ilişki üzerinden  tarih yazılmışsa?

Bir sonraki bölümde, Bodrum Kalesi’nin yapımına tam olarak ne zaman başlandığı ele alınacak.

 

(Resim 13: Sahil İzmir Kalesi, gravür temsili)

Devam edecek… Mehmet Çilsal

bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et
Sponsorlu
Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BODRUM HABERLERİ

BEHÇET SAATCI COŞKUSU MİLAS KIRSALINI HAREKETLENDİRDİ…

Yayınlanan

açık

Tarafından

behçet saatcı BEHÇET SAATCI COŞKUSU MİLAS KIRSALINI HAREKETLENDİRDİ… milasta saatc ya co kulu kar  lama 2
 • behçet saatcı BEHÇET SAATCI COŞKUSU MİLAS KIRSALINI HAREKETLENDİRDİ… mehmet tosun banner 2
 • behçet saatcı BEHÇET SAATCI COŞKUSU MİLAS KIRSALINI HAREKETLENDİRDİ… Hakan Durna SM Con 05

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı ve Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Milas’ın Dibekdere, Kırcağız ve Ekinanbarı mahallelerinde meşale ve tezahüratlarla karşılandı.

behçet saatcı BEHÇET SAATCI COŞKUSU MİLAS KIRSALINI HAREKETLENDİRDİ… milasta saatc ya co kulu kar  lama 4

Bağımsız Aday Behçet Saatcı, gün boyu Milas merkezinde sürdürdüğü seçim çalışmalarını akşam saatlerinden itibaren Dibekdere, Kırcağız ve Ekinanbarı mahallelerinde devam etti. Meşale ve tezahüratlarla karşılanan, konuşması sık sık alkışlarla kesilen Başkan Saatcı, gittiği tüm mahallelerden destek sözü aldı.

Muğla’da yanlış giden uygulamalara ‘dur’ demek için çıktıkları yolda, kurdukları Halkın İttifakı’nın çığ gibi büyüdüğünü anlatan Bağımsız Aday Saatcı, “Liderlerin önünde takla atan zihniyeti yıkarak, sırtına halka dayayanların da başarılı olabileceğini ispat ederseniz, Muğla’da bir çoban ateşi yakılmış olacak. Bu çoban ateşi de inanıyorum ki, Türkiye’de yeni bir anlayışın gelmesine vesile olacak.  Siz, 31 Mart’ta tarihe tanıklık edeceksiniz. Muğla tarih yazacak.” dedi.  Vatandaşlarla sohbet eden ve Milas’ın detaylı şekilde incelediğini vurgulayan Bağımsız Aday Saatcı, gerekli adımların 1 Nisan’dan itibariyle atılacağını sözlerine ekledi.

behçet saatcı BEHÇET SAATCI COŞKUSU MİLAS KIRSALINI HAREKETLENDİRDİ… milasta saatc ya co kulu kar  lama 3

behçet saatcı BEHÇET SAATCI COŞKUSU MİLAS KIRSALINI HAREKETLENDİRDİ… mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

KAYNAR: GELECEK 5 YILIN İPOTEĞİNİ VERİRKEN DİKKATLE DÜŞÜNÜN…

Yayınlanan

açık

Tarafından

halil ibrahim kaynar KAYNAR: GELECEK 5 YILIN İPOTEĞİNİ VERİRKEN DİKKATLE DÜŞÜNÜN… kaynar golturkbuku2
 • halil ibrahim kaynar KAYNAR: GELECEK 5 YILIN İPOTEĞİNİ VERİRKEN DİKKATLE DÜŞÜNÜN… mehmet tosun banner 2
 • halil ibrahim kaynar KAYNAR: GELECEK 5 YILIN İPOTEĞİNİ VERİRKEN DİKKATLE DÜŞÜNÜN… Hakan Durna SM Con 05

Demokrat Parti (DP) Bodrum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Kaynar, 5 yıl muhtarlık 15 yıl belediye başkanlığı yaptığı Göltürkbükü’nde seçim ofisini açtı. 

Kaynar Göltürkbükü’nden yatırım sözü verdi…

5 yıl muhtarlık 15 yıl belediye başkanlığı yaptığı Göltürkbükü’nde seçim ofisi açan DP Bodrum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Kaynar, coşkulu bir kalabalığa seslendi. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı açılışta konuşan Kaynar, Bodrum Yarımadası’na yatırım sözü verdi. Göltürkbükü açılışına katılan DP Bodrum İlçe Başkanı Mustafa Baysel, çok iyi bir ekip kurduklarını, başlarında da deneyimli bir belediye başkan adayıyla seçimleri alacaklarını söyledi.

halil ibrahim kaynar KAYNAR: GELECEK 5 YILIN İPOTEĞİNİ VERİRKEN DİKKATLE DÜŞÜNÜN… kaynar golturkbuku5

Büyükşehir yasasının devreye girmesiyle Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Bodrum’u pranga altına aldığını söyleyen DP Bodrum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Kaynar ise; “5 yılda Bodrum’a hiç yatırım gelmedi. Var olan sorunlar çığ gibi katlanarak büyüdü. Bodrum büyük sorunlarla başetmek zorunda kaldı. Mehmet Kocadon önemli hizmetler yaptı. Ama bu yasayla eli kolu bağlı kaldı. Allah’ın izniyle 31 Mart’ta Kocadon Muğla’ya, Halil İbrahim Kaynar Bodrum’a başkan olunca birbirimizle koordineli şekilde çalışacağız. Hizmetlerin arkası kesilmeyecek. Biz belediye başkanı olduğumuzda hem Muğla Büyükşehir Belediyesi’yle, hem de merkezi hükümetle iyi geçinip Bodrum’un özlediği hizmetleri getirip devasa sorunları ortadan kaldıracağız” dedi.

halil ibrahim kaynar KAYNAR: GELECEK 5 YILIN İPOTEĞİNİ VERİRKEN DİKKATLE DÜŞÜNÜN… kaynar golturkbuku6

ŞAPKANIZI ELİNİZE ALIP 3 DEFA DÜŞÜNÜN…

Demokrasinin kalesi Demokrat Parti’yi hem Muğla’da hem de Bodrum’da zafere ulaştıracaklarına emin olduğunu söyleyen Halil İbrahim Kaynar; “Sevgili hemşehrilerim, şapkanızı elinize alıp 3 defa düşünün. 31 Mart’ta 5 yılınızı ipotek altına alıyorsunuz. Çocuklarımızın, gençlerimizin, esnafımızın kısacası Bodrum’umuzun 5 yılını ipotek altına alıyorsunuz. Bunu iyi düşünerek oyunuzu kullanın. Seçimde mührü Kırat’a vurun” dedi.

Başkan adayı Halil İbrahim Kaynar daha sonra vatandaşlarla birlikte seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

halil ibrahim kaynar KAYNAR: GELECEK 5 YILIN İPOTEĞİNİ VERİRKEN DİKKATLE DÜŞÜNÜN… mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

KOCADON: BÜYÜKŞEHİR İÇİN İKİ BUÇUK YILDIR VERDİĞİM EMEĞİ UNUTTULAR…

Yayınlanan

açık

Tarafından

mehmet kocadon KOCADON: BÜYÜKŞEHİR İÇİN İKİ BUÇUK YILDIR VERDİĞİM EMEĞİ UNUTTULAR… mehmet kocadonun ilk gundemi su olacak 3 1
 • mehmet kocadon KOCADON: BÜYÜKŞEHİR İÇİN İKİ BUÇUK YILDIR VERDİĞİM EMEĞİ UNUTTULAR… mehmet tosun banner 2
 • mehmet kocadon KOCADON: BÜYÜKŞEHİR İÇİN İKİ BUÇUK YILDIR VERDİĞİM EMEĞİ UNUTTULAR… Hakan Durna SM Con 05

Ben milyonları yönetmeye alışkın bir belediye başkanıyım.

Onlar ise milyonları yönetmeye alışkın olmadıkları için hep yanlış yaptılar! Şoför esnafını, halkı, yatırımcıyı kırdılar. Onlar benim gibi değiller, masanın öbür tarafında hiç oturmamışlar bile. Ben ise masanın öbür tarafında oturarak bugünlere geldim”
“Beni her ne kadar silmeye çalışsalar da büyükşehir yolunda, iki buçuk yıldır verdiğim emeği unuttular!
Yerel seçim çalışmalarını ara vermeden sürdüren Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, programına Muğla’nın cennet köşelerinden biri olan Köyceğiz’de devam etti.  Sabah esnaf ziyaretleri ile başladığı ziyaretlerini Köyceğiz genelinde sürdürdü.

“ATATÜRK’ÜN ‘KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR’ SÖZÜNÜ YAŞATMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Dünya’da “Sakin Şehir” listesine giren ender yerlerden biri olan Muğla’nın Köyceğiz ilçesini ziyaret eden Mehmet Kocadon, “Bizleri içtenlikle büyük bir sevgi ve ilgiyle karşılayan Köyceğiz halkına, Döğüşbelen, Hamitköy ve Beyobası mahalle sakinlerine, çok değerli muhtarlarımız ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Ulu önderimiz Atatürk’ün ‘Köylü milletin efendisidir’ sözünü yaşatmak için çalışacağız, çiftçimizi üretime teşvik ederek kooperatifler, birlikler kurarak köylümüze çiftçimize ürettiği ürünlere alım garantisi sunarak kırsalımızı zenginleştireceğiz. Köyceğiz’imizin özellikle narenciye ürünleri -Bodrum’da da Bodrum mandalinası örneğinde olduğu gibi- yapacağımız bu tür çalışmalar ile hak ettiği değeri alacak! Ben 17 yıldır Bodrum Tanıtma Vakfının da başkanlığını yapıyorum. Dünyanın dört bir yanında katılacağımız fuarlarda, Muğla’mızın bütün güzelliklerini ayrı ayrı tanıtacağız. Kırsalıyla kentiyle kıyısıyla Muğla bir marka olacak, tüm Muğla kazanacak!” dedi.
Önce Köyceğiz pazarını gezerek pazar esnafıyla sohbet eden Başkan Adayı Kocadon, gün içinde kahveleri ve bölge esnafını da ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi. Tek çarenin halkla aynı dili konuşabilen, halkın içinden gelmiş bir belediye başkanı olan Mehmet Kocadon’da olduğunu ifade ederek, kendisinin de çiftçi bir aileden geldiğini, bu nedenle özellikle üreticilerin yaşadıkları sorunları yakından bildiğini belirtti. Kıyı ile kırsalı buluşturan projeler üreterek hem üreticinin hem turizmcinin hem de esnafın kazanması, zenginleşmesi için birlik beraberlik içinde Muğla’yı yönetmenin sözünü verdi.
Başkan Kocadon, Köyceğiz’in Döğüşbelen, Hamitköy ve Beyobası mahallelerini de ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Akşam saatlerinde ise DP Köyceğiz İlçe Başkanı Mehmet Köylü tarafından organize edilen etkinlikte, Köyceğizli muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile buluştu.
mehmet kocadon KOCADON: BÜYÜKŞEHİR İÇİN İKİ BUÇUK YILDIR VERDİĞİM EMEĞİ UNUTTULAR… mehmet kocadonun ilk gundemi su olacak 2 1

KÖYCEĞİZLİLER İSTEDİ BAŞKAN KOCADON SÖZ VERDİ…

Muhtar Sadık Karaduman, Mehmet Kocadon’u ‘markaların adamı’ olarak takdim ettiği konuşmasında, “Sayın başkanımız markaların adamıdır, Bodrum mandalina lokumundan tutun da kolonyasına kadar. Köyceğiz’de eksik olan bir şeyler var. Turunçgiller diyarında olmamıza rağmen markalaşamadık. Ramazan Festivali yaparız ama Portakal Festivali yapmayız. Ben bu konuda Sayın başkanımdan yardım istiyorum. Sayın başkanımız bizi 2 yıl önce de yemeğe davet etmişti. Bizim Muhtarlar Derneğimizin oluşumunda başkanımızın büyük bir yeri vardır. Bizim Sayın Mehmet Kocadon Başkan’dan iki isteğimiz var: Birincisi, su kaynağımız çok yakın olmasına rağmen su fiyatlarının çok yüksek olması. İkincisi de turunçgiller diyarında olmamıza rağmen meyve suyu sıkma fabrikamız yok. Bu konularda desteklerinizi bekliyoruz” dedi.

“BEN HİZMET İÇİN GELİYORUM. KOLTUKTA OTURMAK İÇİN DEĞİL!”

Bodrum’u dünya markası yapmak için 20 yıldır görev başında olduğunu, milyonları yönetmeye alışkın bir belediye başkanı olduğunu ifade eden Mehmet Kocadon, “Muhtarlarımızla uzun zamandan beri görüşüyorum. Biliyorsunuz Bodrum artık festivaller kenti oldu. Bu kadar çok hem yerel hem de uluslararası festivaller yapılan başka bir ilçe hiç duydunuz mu? Köyceğiz gibi doğa harikası bir yerde, dünyanın en güzel festivallerini yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Bodrum mandalinasını yaşatmak için büyük bir emek verdik. Başından beri en büyük destekçilerden biriyim. Bodrum Turunçgil Üretici Birliğimizi kurduk ve mandalinamızın değerlenmesi için -muhtarımın da dediği gibi- elimizden geleni yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Hedefim tüm Muğla’da birlikleşmeyi desteklemek, üreticilerimize umut olmak. Değerli muhtarım, sizlerin istekleri halkın istekleridir ve benim için bir emirdir. Çünkü ben hizmet için geliyorum. Koltukta oturmak için değil. Gönüllerin başkanı olmak bunu gerektirir. Su konusunda da gerekli iyileştirmeleri yapacağım. Vatandaşımız maalesef büyükşehir sürecinden itibaren bu konuda çok dertli. Hiç merak etmeyin, öncelik olarak 31 Mart’tan sonra su sorununu acil olarak gündeme alacağım” diye konuştu.
mehmet kocadon KOCADON: BÜYÜKŞEHİR İÇİN İKİ BUÇUK YILDIR VERDİĞİM EMEĞİ UNUTTULAR… mehmet kocadonun ilk gundemi su olacak 4

“HALKIN HALİNDEN ANCAK HALKIN İÇİNDEN GELMİŞ BİR BAŞKAN ANLAR”

Mehmet Kocadon, bürokratların yönettiği Muğla Büyükşehir Belediyesi değil, seçilmişlerin ve halkın  istek ve talepleri ile yönetilecek bir Muğla için bu göreve talip olduğunu da ekleyerek, “Dikkat ettiyseniz Mehmet Kocadon ismi bir çığ gibi her gün biraz daha büyüyerek geliyor. Çünkü Muğla halkı Mehmet Kocadon’u her gün biraz daha iyi tanıyor. Ben 2016’dan beri Muğla büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım, 45 günlük aday değilim. Muhtarlarım da bunu bilir, ekiplerim hep gelip onları ziyaret ettiler. Sivil toplum kuruluşu başkanlarını da hep ziyaret etmişimdir. Ancak şimdi bazı laflar duyuyorum ve üzülüyorum. Hayır, arkadaşlar ben ittifaklar bozulduktan sonra Muğla büyükşehir Belediyesi’ne aday olmadım, ben çok öncesinde, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olduğumu ifade ettim. Bir büyüğümüzün ismi açıklandı, kendisine de hayırlı olsun dedik, kenara çekildik. Beni her ne kadar silmeye çalışsalar da, büyükşehir yolunda iki buçuk yıldır verdiğim emeği unuttular! Ulaşamadığım muhtar yok, bugün bile birçoğu burada. Birçok muhtar arkadaşım var ve hepsine de ulaştım. Sivil toplum kuruluşlarıyla görüştüm, halkımızın yaşadığı bütün sıkıntıları, dertleri biliyorum. 20 yıldır Bodrum gibi bir yerde belediye başkanlığı yapıyorum ki, kolay değil Bodrum gibi bir yerde belediye başkanlığı yapmak. Ben milyonları yönetmeye alışkın bir belediye başkanıyım. Onlar ise milyonları yönetmeye alışkın olmadıkları için hep yanlış yaptılar! Şoför esnafını kırdılar, halkı kırdılar, yatırımcıyı kırdılar. Benim gibi değiller, daha doğrusu masanın öbür tarafında oturmuş insanlar değiller onlar. Ben masanın öbür tarafında oturarak bugünlere geldim” dedi.

mehmet kocadon KOCADON: BÜYÜKŞEHİR İÇİN İKİ BUÇUK YILDIR VERDİĞİM EMEĞİ UNUTTULAR… mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et

Son Haberler