Bizimle iletişime geçin

BODRUM HABERLERİ

İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ…

Yayınlanan

açık

bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… mehmet cilsal arenabodrumhaber
bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… reklam arena 4

Bodrum St.Peter Kalesi’nin inşa sürecinde Rodos Şövalyeleri ve Osmanlılar…  

-Yıldırım Bayezid İzmir’i neden fethetmemişti ?

İzmir St. Peter Kalesi ile Bodrum St. Peter Kalesi arasında tarihsel determinist bir ilişki vardı. Bu varoluşsal ilişki, bir nevi zorunluluk, kaçınılmazlık, ön belirlenilmişlik ilişkisiydi. Yani, İzmir St. Peter Kalesi’nin kaderi, Bodrum St. Peter Kalesi’nin varlığını belirlemişti. Bu bölümdeki tarihsel yolculuğumuz işte bu minvalde olacak…

bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 1(Resim 1: İzmir, gravür)

Papalık-Venedik-Kıbrıs güçleri tarafından İzmir’in 1344’te fethiyle birlikte ilk iş olarak limandaki kale sağlam biçimde tahkim edilmiş; denizden gelen düzenli erzak ve askeri yardımlarla herhangi bir güç tarafından asla işgal edilemez hale getirilmişti. Kısa bir süre sonra da Hospitaller-Rodos şövalyeleri tarafından kalenin içinde St.Peter (Aziz Petrus) adına bir kilise inşa edilmiş; böylece  Liman Kalesi, St. Peter Kalesi olmuştu. Rodos ile İzmir arasında deniz trafiğini de kendileri açısından rahatlamıştı.Şövalyeler, hem denizden, hem karadan ticaret yapıyor; hem de bölgenin Hırıstiyan nüfusunu koruyordu.

Akdeniz’deki en büyük güç papalık merkezli haçlılar birliğiydi artık. İzmir’de, yani anakarada çok kıymetli bir üs edinmişlerdi. Doğu’da Türk, Memluk gibi İslam devletlerinin yükselişini kutsal topraklar ve hacılar açısından tehdit olarak gören Papalık merkezli  Haçlılar Birliği, yine aynı yıllarda batıda başka bir İslam devletini yok etmekle de meşguldü. 1400’lerde Endülüs’ten geriye bir tek Granada Sultanlığı kalmıştı.

bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 2(Resim 2: Şövalyeler-Kale muhasarası, minyatür)

Ege’de Osmanoğulları dönemi başlamıştı…  Sultan I. Murad(Hüdavendigâr)  otuz sene süren hükümdarlığı döneminde  zaferden zafere koşmuş;hiç mağlubiyet yüzü görmemişti. Tarihçi Herbert A. Gibbons’a göre, Orhan Gazi bir devlet yaratmış; fakat imparatorluğu Sultan Murad kurmuştu.1389’da, Kosova Savaşı’nda şehit düşmüş; yerine oğlu Bayezid geçmişti.

I.Murad, ağırlıkla Balkanlara doğru hedefini genişletirken Venediklilerle ilişkilere özen gösterip diğer Türk beylikleriyle ittifaklara girmişti. Oysa Yıldırım Bayezid,  babasının aksine, daha çok Bizans ve Venediklilerle olan ittifakı güçlendirip ilerde bu ittifakı diğer Türk beyliklerini ele geçirmek için kullanmayı tasarlıyordu. Karaman Beyi başta, diğer beylerin bazı davranışları Osmanlı’nın büyümesini istemediklerine delaletti. Bilhassa Menteşe ve Aydın Beylerine ait kuvvetler daha ziyade denizde korsanlık ettiklerinden,  karadan gelecek kuvvetli bir orduya mukavemet edecek nitelikte değildi. Nitekim, Yıldırım Bayezid  bu düşüncesinde haklı çıkmıştı. Yanına Macar ve Bizans krallarının oğullarını da alarak önce Germiyanoğullarına ait Denizli’yi fethetmiş, sonra da Aydın ve Menteşe Beyliği’nin üzerine yürümüştü. Böylece, Karya Bölgesi 1390’da Osmanlıların hakimiyetine girmişti. Hoca Firuz Bey, Menteşe’ye Sancak Beyi olarak tayin edilmiş; fetihlerine devam eden Sultan Bayezid, Hamitoğulları ve Candaroğulları’nı da topraklarına katıp Bursa’ya dönmüştü.

(Bkz “Aydınoğulları Beyliği-Bizans Devleti İlişkileri, 1308-1390” -Doç. Murat Keçiş)

bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 3(Resim 3: Osmanoğulları, by Hasan Zavari)

Ege Adaları’nda Bayezid tehlikesi arttıkça güvenlik tedbirleri, tahkim-takviyeler de artmaya başlamıştı. Bayezid, adalardan  Anadolu sahillerine sık sık baskınlar yapıldığını ve ahaliye zarar verildiğini biliyordu. 1391 yılında Saruca Paşa komutasındaki 60 gemiden oluşan bir filoyu adalar üzerine gönderdi.  Donanma,  Eğriboz ve Sakız adasındaki korsanları bertaraf etmeye muvaffak olmuş; sonra da Limni, Midilli ve Rodos adalarına yönelmişti. Adalardan Sakız ve Midilli gibiler Osmanlı’nın hakimiyetini tanıdığı halde, Rodos dahil 12 Adalar vergi vermeyi kabul etmemişti. Bunlardan en önemlisi olan Kos Adası (İstanköy) kuşatılmış; üzerindeki kalelerden Narence (Narengia) teslim alınmış, sonra da  Andimahi  (Rahia)  muhasara edilmişti. 22 iki gün süren kuşatma sırasında Osmanlı askerleri arasında çıkan kanlı basur hastalığı zuhur etmiş; bundan dolayı donanma Midilli’ye geri dönmüştü. (Bkz-V.L. Mirmiroğlu, Fatih’in Donanması ve Deniz Savaşları, İstanbul, 1946, s.86-90; S. Tansel, Osmanlı Kaynaklarına Göre Fatih Sultan Mehmed’in Siyasi ve Askeri Faaliyetleri, s.231-234.)

bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 4(Resim 4: Yıldırım Bayezid, minyatür)

Saint Jean Şövalyeleri, hasar gören bu kaleleri daha sonra tamir ve inşa etmişti…

Osmanlı Sultanı, donanma ile fethedemediği bu adalar üzerine değişik bir siyaset izlemeye başlamış ve adaların iaşesinin kontrol altına almıştı. Dodecanese Adaları (12 Adalar)  yiyecek ve içecek erzaklarının çoğunu Anadolu sahillerinden sağlıyordu. Bundan böyle adalara hububat gönderilmesini yasaklamıştı.

bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 5(Resim 5: Harabe Halikarnas, gravür temsili)

Harabe Halikarnas Kenti 15’nci yüzyıl boyunca kimin mülküydü?

Daha evvel bahsedildiği gibi Menteşe Beyliği, Anadolu’da ilk kurulan(1261) Türk devletlerinden biriydi. Beylik toprakları Fethiye, Muğla, Balat, Milâs, Strobilos, Bozöyük, Beçin, Çine, Tavas, Aydın, Fenike, Köyceğiz gibi kasaba ve şehirleri kapsamaktaydı. Dolayısıyla,   Harabe Halikarnas Kenti de Menteşeoğulları’nındı. 1390 istilasından itibaren de Osmanlı mülkiyetine geçmişti. Esasında, her iki ihtimalde de harabe haldeki antik kent zaten kıymetsizdi ve üstüne kale inşa edilene kadar da kimsenin ilgisini çekmemişti…

Görüldüğü gibi tüm bu Osmanlı fetihleri arasında İzmir’in adı hiç geçmemektedir. Bunun sebebini aşağıdaki alıntıdan öğrenelim:

bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 6(Resim 6: Osmanlı Donanması, gravür)

Sahil İzmir, 1344’den beri Hospitaller Şövalyeleri’nin elindeydi ve Yıldırım Bayezid’in 1391’de Sahil İzmir’i almak istememesi siyasetinin îcabı idi. Bayezid, Sahil İzmir’in istila edilmesi durumunda;  Lâtinlerin, Efrenclerin yardımları sebebiyle muhasaranın uzayarak çizilen programın tatbik edilememesi, Frenklerle (Avrupa kastediliyor)  muharebeye girmenin meçhul ve ağır bir muhasamaya (maliyet) sebep olabilmesi,  bu sırada Lâtinlerin Anadolu Beyleri  ile  Karamanoğlu’nu tahrik ve teşvik etmesi gibi ihtimalleri düşünmüş, öngörmüş, hesaplamış olsa gerekti. Nitekim Bayezid,  Ege bölgesini aldıktan sonra bu havali ile ticarî muamele yapan ve beyliklerden aldıkları imtiyazlara sahip olan Venediklilerin imtiyazlarını tanımak suretiyle uysal hareket etmişti. (Osmanlı Tarihi-1,s-230, İ.Hakkı Uzun Çarşılı)

Bu arada, İzmir’in sırtları, antik tiyatro ve Kadife Dağı’ndaki kale tarafları hala Aydınoğlu Türklerinin elindeydi ve bu yüzden limandaki St. Peter Kalesi’nin yer aldığı kıyı kesime ‘Sahil İzmir’ deniyordu.  (Günümüzdeki ‘Gavur İzmir’ tabiri de buralardan geliyordu.)

bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 7(Resim 7: Niğbolu zaferi, minyatür)

Ömrü at sırtında fetihlerle geçen Yıldırım Bayezid, Türkmen Beyliklerini kendine bağladıktan sonra 1396’da Macar Kralı ve Haçlı Ordusu’na karşı Niğbolu zaferini kazanmış; sonra da Constantinopolis’i kuşatmıştı. Manevi çöküntü içindeki Hrıstiyan dünyası batıdan tamamen ümidini kestiği gibi; doğudan büyük, devasa bir gücün geleceği ve tüm Hrıstiyanları kurtarağı şeklinde rivayetler dolaşmaya başlamıştı her yerde…

Bu arada, 1397’den 1402’ye kadar Mora’ya birçok Türk istilası gerçekleşmişti ve bu durum dük ve despolara ait kalelerin Haçlılar Birliğine satılmasına yol açmıştı; ki bunlardan ilki  Korint kalesiydi. Bu kaleye derhal Rodos Şövalyeleri tayin edilmiş ve Bayezid güçlerine karşı başarılı savunmalar yapılmıştı. Kale satışlarının ardı arkası kesilmediği gibi, Şövalyeler bu dönemde yeterli yardım alamamaktan dolayı bir türlü çözemedikleri iç sorunlarla da uğraşıyordu.

bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 8(Resim 8: Niğbolu zaferi, minyatür)

Konumuzla ilgili can alıcı soruya dönelim şimdi:

Her yeri işgal eden  Yıldırım Bayezid, İzmir’i Şövalyelerin elinden neden almamıştı?

Bu sorunun en basit cevabı, ünlü tarihçimiz İ.Hakkı Uzun Çarşılı’nın da belirttiği gibi, ‘İzmir’in fethi durumunda, elbette yukarda aktarılan taktik ve stratejik neticeler hasıl olacaktı’ dan başka birşey değildir. Ancak, Bayezid’in İzmir’in fethetmesi durumunda   konumuzla ilgili daha başka bir netice daha hasıl olacaktı; o da, Bodrum St. Peter Kalesi’nin hiç inşa edilmemiş olacağı. Şöyle ki;

1402 senesinde Hıristiyan dünyasında dolaşan o rivayet, mucizevi biçimde gerçeğe dönüşüvermiş; doğudan batıya doğru ilerleyen devasa bir güç peydahlamıştı Anadolu’da; ama ne güç!.. Deccal mi deccal, vahşi mi vahşi, iblis mi iblis!.. Kellelerden kuleler yaparak ilerleyen bir zebellaydı bu;  aman dilenmedi diye Sivas Kalesi içindekileri diri diri toprağa gömen zalim bir güç; Azrail’in ta kendisi !

bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 9(Resim 9:Bayezid-Timur Ankara/Çubuk Savaşı, minyatür)

Ortodoks Papazlar; “Bir zalimin hakkından başka bir zalim geldi; ne iyi oldu” mealinde sevinip, vaazlar veriyor; gece gündüz tanrıya şükrediyorlardı…

bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 10(Resim 10: Bayezid, Timur’un esiri- minyaür)

Timur, Ankara Savaşı zaferinin ardından yanında götürdüğü esir padişahla birlikte Aralık ayında İzmir’e kadar varıp şövalyelerin elinde bulunan St. Peter Kalesi’ni almayı planlamıştı(Bu konu bir sonraki bölümde detaylı ele alınacak). Böylece, o daha İzmir’e doğru hareket ettiği gün, “ya gelip buraları da istila ederse?” korkusunun yayıldığı Avrupa, geceleri uyuyamaz olmuştu.  Ceneviz ve Venedik gemileri dur durak bilmeksizin Anadolu’nun varlıklı kesimlerini Ege’nin karşısına, Balkan taraflarına çoktan taşımıştı. Oysa, Timur’un Avrupa’ya geçme niyeti olmadığını, Bizans’ın elçiler yolladığını, Anadolu’nun istilasını tamamladıktan sonra kendisiyle beraber Bayezid’a karşı çarpışan beyliklere topraklarını iade edip, hepsini haraca bağlayıp, esirleri ve ganimetleriyle birlikte dönmek istediğini kendi kroniklerinden ve elçi mektuplarından öğreniyoruz.

Tarihçi W. Heyd’e göre; İzmir, Ayasolug, Efes ve Balat liman şehirleri içinde Ayasolug(Selçuk) ve Balat limanları oldukça önemliydi…Bu iki liman Venedik, Ceneviz ve Mısır arasında milletlerarası bir liman hüviyetindeydi. Gıda, kumaş, iplik ticaretinden başka köle alım satımı bu limanlardan yapılıyordu ve Timur ordularıyla birlikte özellikle bu iki yerde ordugah kurmuştu. (Bkz. Ali Yezdî ve Kastilyalı Seyyah Clavijo notları).

Nitekim beklenen vukubulmuş; Sahil İzmir vahşi biçimde istila edilmişti…

bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 11(Resim 11:Timur’un İzmir kuşatması, temsili)

Timur’un, kış şartlarında uzun yollar katedip Batı Anadolu’ya  sefer yapmasının ardında  ganimet toplama ve ordusunun ihtiyaçlarını karşılama gayesi vardı. “Timur’un tek gayesi vardı;  o da ganimet toplamak” (M. Dukas)… (Bkz. Timur, Rodos Şövalyeleri ve Batı Anadolu Seferi-Doç Yahya Başkan)

Evvelce de söylediğimiz gibi bu bir fetih değil, yağma için yapılmış bir istilâdır; hattâ istilacı, istilâ ettiği memleketlerin istikbal ve bunların kendi idaresinde kalması gibi noktalarla pek alâkadar olmamıştı… Anadolu’dan çekilip giderek adeta bu memleketi kendi mukadderâtına terketmişti. Her halde Timur’un yıkacağını yıktıktan, alacağını aldıktan sonra üst tarafını düşünmediği muhakkaktır. (Bkz. S-123, Osmanli Tarihi Kronolojisi-İsmail Hami Danismend)

Yukardaki sorunun cevabı kendiliğinden ortaya çıkıyor böylece…

bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 12(Resim 12: Timur ve ordusu)

Yıldırım Bayezid, 1390’larda Sahil İzmir’i fethetmiş olsaydı eğer; 1402’de kendisini yenen Timur, artık tüm Osmanlı topraklarının hakimi sayılacağı için, İzmir’e sefer düzenleme gereği duymayacaktı. İzmir muhasarası yaşanmayınca da ona bağlı bir sonuç olan Bodrum’a kale yapılma vakıası hiç yaşanmayacaktı. Görüldüğü gibi İzmir St. Peter Kalesi ile Bodrum St. Peter Kalesi arasındaki bağ, tarihsel determinist bir bağ idi.

Öte yandan, aynı varsayımdan hareketle, 1413’de tahta oturan Çelebi Mehmet’in, İzmir’i Aydınoğullarından geri aldıktan sonra, kendisiyle beraber savaşan Şövalyelere,  babasının 23 sene önce de fethetmiş olduğu kafir kalesinin yerine Karya kıyılarında yeni bir kale yapma izni vermesi, tarihsel determinizme de, akla mantığa da sığacak gibi gözükmezdi…

Yazı dizimizin bu bölümünü niye böylesi bir varsayıma ayırdık? Çünkü, Bodrum Kalesi’nin ne zaman, kaç yılında yapıldığının tartışmasız net bir bilgisi yok elimizde. İnşaata 1403-1414 yılları arasında başlanmış ama hangi yıl olduğu belirsiz. Bu belirsizlik ise yazı dizimizin sorunsalını teşkil ediyor. Bu da verili tarihsel metinlerin pek tabii ki sorgulanmasını gerektiriyor. bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 13Tarih biliminin varsayımlardan hareket etmediği malumdur; ancak onun  hamaset, söylence ve hurafelere sığınmadığı da malumdur. Bu yüzden, yukardaki Yıldırım Bayezid-Bodrum Kalesi kurgusal varsayımı üzerinde bilhassa durarak şuna dikkat çekilmek istendi: Ya Sultan I.Mehmet (Çelebi)-Garand Master Naillac anekdotu ve askeri ittifak ilişkisi aslında gerçek değilse; ya buna rağmen uydurma bir ilişki üzerinden  tarih yazılmışsa?

Bir sonraki bölümde, Bodrum Kalesi’nin yapımına tam olarak ne zaman başlandığı ele alınacak.

 

(Resim 13: Sahil İzmir Kalesi, gravür temsili)

Devam edecek… Mehmet Çilsal

bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ…   rmak tantuni turgutreis
Okumaya devam et
Sponsorlu
Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BODRUM HABERLERİ

MUĞLA’LI ÖĞRENCİLERE DEVLET GARANTİLİ İŞ İMKANI…

Yayınlanan

açık

Tarafından

aile, Çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı MUĞLA’LI ÖĞRENCİLERE DEVLET GARANTİLİ İŞ İMKANI… M
aile, Çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı MUĞLA’LI ÖĞRENCİLERE DEVLET GARANTİLİ İŞ İMKANI… reklam arena 4

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ‘Sosyal Çalışma Programı’yla Muğlalı lisans ve önlisans öğrencileri kamu kurumlarında maaş karşılığında çalışabilecek. AK Parti Muğla Milletvekilleri M. Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan ve İl Başkanı Kadem Mete’nin girişimleriyle Muğla ilinin kontenjanı 489’a çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, üniversite öğrencilerinin hayata hazırlanması ve iş bulmalarına yönelik hazırlanan Sosyal Çalışma Programı uygulamaya kondu.

Buna göre, Muğla’da yaşayan lisans ve önlisans öğrencileri yaz tatili boyunca kamu kurum kuruluşlarında ücreti karşılığında çalışabilecek. Çalışmak isteyen öğrenciler İŞKUR hizmet noktaları ya da internet üzerinden başvurarak bu imkandan yararlanmaya hak kazanabilecek.

Muğla’ya daha önce 239 olarak verilen Sosyal Çalışma Programı kontenjanı, AK Parti Muğla Milletvekilleri M. Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan ve İl Başkanı Kadem Mete’nin girişimleriyle 489’a çıkarıldı. Bunun için Muğla’ya yaklaşık 2 milyon liralık ödenek ayrıldı.

Bir yaz döneminde programın azami süresi 3 ay olacak. Bir katılımcı haftada 3 gün bu programa katılım sağlayabileceğinden bir yaz döneminde katılım sağlanabilecek toplam süre 42 gün olacak. Bu yıl yaz dönemi için bu süre 39 gün uygulanacak. Günlük sosyal çalışma süresi 8 saat olup, yarım saati dinlenme, haftalık çalışma süresi de 3 gün olacak.

AK Parti Muğla Milletvekilleri Demir, Gökcan ve İl Başkanı Kadem Mete, üniversite öğrencilerinin hayata atılmasında programın son derece önemli olduğundan söz ederek, Muğla’ya verilen önemden dolayı başta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a teşekkür etti.

aile, Çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı MUĞLA’LI ÖĞRENCİLERE DEVLET GARANTİLİ İŞ İMKANI…   rmak tantuni turgutreis
Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

GEKA YÖNETİMİ 118. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI İÇİN MUĞLA’DA TOPLANDI…

Yayınlanan

açık

Tarafından

güney ege kalkınma ajansı GEKA YÖNETİMİ 118. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI İÇİN MUĞLA’DA TOPLANDI… GEKA2
güney ege kalkınma ajansı GEKA YÖNETİMİ 118. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI İÇİN MUĞLA’DA TOPLANDI… reklam arena 4

Güney Ege Kalkınma Ajansı 118.Yönetim Kurulu Toplantısı, Denizli Valisi Hasan Karahan’ın Başkanlığında ve Muğla Valisi Esengül Civelek’in ev sahipliğinde Muğla Karabağlar Yaylasında 25 Haziran 2019 tarihinde yapıldı.

güney ege kalkınma ajansı GEKA YÖNETİMİ 118. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI İÇİN MUĞLA’DA TOPLANDI… GEKA1Ajansın son dönemde gerçekleştirdiği faaliyetlerin değerlendirildiği ve gelecek dönem çalışmaların istişare edildiği toplantıya Kurul Başkanı Denizli Valisi Hasan Karahan ve Kurul üyesi Muğla Valisi Esengül Civelek’in yanı sıra Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan ile Ajans Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan katıldı.

Denizli Valisi Hasan Karahan’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda öncelikle, Ajansın geçtiğimiz Şubat ayında ilan ederek yürüttüğü ve 13 Mayıs 2019 tarihinde taahhütnamelerinin teslim alınmasıyla başvuru sürecinin bittiği 2019 yılı Proje Teklif Çağrısı’na değinildi.

Güçlü Sanayi Mali Destek Programı kapsamında Bölgeden 90 adet proje başvurusu yapıldığı, GEKA’dan toplam 44 milyon 380 bin TL destek tutarı talep edildiği ve böylelikle projelerin toplam bütçesinin yaklaşık 93 milyon 400 bin TL olduğu ifade edildi.

2019 yılı Proje Teklif Çağrısı’nın bir diğer programı olan Temiz Üretim Mali Destek Programında ise Ajansa toplam 29 proje başvurusu gerçekleştirildiği söylendi. Söz konusu 29 proje kapsamında GEKA’dan talep edilen destek tutarının 12 milyon 500 bin TL olduğu ve başvurularda toplam proje bütçesinin yaklaşık 29 milyon TL’ye ulaştığı belirtildi. Projelerin değerlendirme sürecinin devam ettiği 2019 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında ileri ki tarihlerde değerlendirme sürecinin tamamlanacağı ve desteklenmeye hak kazanan projelerin kamuoyuyla paylaşılacağı da ifade edildi.

Ajansın bir diğer destek mekanizması olan ve 16 Nisan 2019’da kamuoyuna ilan edilen 2019 Yılı Teknik Destek Programına da değinen GEKA Yönetim Kurulu, Mart-Nisan dönemi başvurularının tamamlandığı ve 14 adet Teknik Destek Projesinin değerlendirme sürecini geçtiğini belirtti. Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerini artırmalarına yönelik ihtiyaç duydukları eğitim ve danışmanlık hizmetlerini almalarını sağlayan Teknik Destek Programının toplam bütçesinin 1 milyon TL olduğu, Mayıs-Haziran dönemi proje kabullerinin devam ettiği ve yılsonuna kadar devam edecek program için bölgeden uygun proje başvurularının beklendiği de ifade edildi.

Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projelerin fizibilite çalışmalarının desteklenmesinin amaçlandığı ve 10 Mayıs 2019 tarihinde ilan edilen 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programının konuşulduğu toplantıda, program için toplam bütçenin 2 milyon TL olduğu söylendi. Faaliyet başına desteğin en fazla 200 bin TL olarak belirlendiği programa, Bölgedeki kurum ve kuruluşların başvuru yapabileceği ifade edildi. GEKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Denizli Valisi Karahan desteklerden faydalanmak isteyen başvuru sahiplerinin GEKA’yı yakından takip etmeleri gerektiğini tavsiye etti.

Toplantının son bölümünde güdümlü proje destekleri kapsamında yürütülen çalışmalar, proje faaliyetleri ile bu kapsamdaki etkinliklerin değerlendirilerek yapılabilecek faaliyetler ile planlanan program katılımlarının görüşüleceği ifade edildi. Hasan Karahan, Yönetim Kurulu üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederken toplantıda alınacak kararların bölge ve ülke için hayırlı olmasını temenni ederek sözlerine son verdi.

 

 

güney ege kalkınma ajansı GEKA YÖNETİMİ 118. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI İÇİN MUĞLA’DA TOPLANDI…   rmak tantuni turgutreis
Okumaya devam et

ASAYİŞ

MOTOSİKLET HIRSIZLARI YAKAYI ELE VERDİ…

Yayınlanan

açık

Tarafından

motosiklet hırsızlığı MOTOSİKLET HIRSIZLARI YAKAYI ELE VERDİ… motosiklet h  rs  zlar
motosiklet hırsızlığı MOTOSİKLET HIRSIZLARI YAKAYI ELE VERDİ… reklam arena 4

Milas ve Bodrum’da motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli, Milas polisinin operasyonuyla kıskıvrak yakaladı. Çalıntı motosikletle yakalanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Milas’ta bir motosikletin çalınması üzerine çalışma başlatan Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri tespit ettikten sonra düğmeye bastı.  Milas’tan çaldıkları motosikletle Bodrum’a kaçan ve Bodrum’da da bir motosiklet çaldıkları belirlenen A.B. ve H.I., Milas polisinin operasyonunda çalıntı motorlarla birlikte yakalandı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinden Milas’a geldikleri sırada Bafa’daki bir dinlenme tesisinden de 1 adet dizüstü bilgisayar çaldığı öğrenilen zanlılar, emniyetteki ifade işlemlerinin ve sağlık kontrollerinin ardından hırsızlık suçlamasıyla Milas Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Kaynak: Günaydın Milas

motosiklet hırsızlığı MOTOSİKLET HIRSIZLARI YAKAYI ELE VERDİ…   rmak tantuni turgutreis
Okumaya devam et

Son Haberler