Bizimle iletişime geçin

BODRUM HABERLERİ

İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ…

Yayınlanan

açık

bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… mehmet cilsal arenabodrumhaber

Bodrum St.Peter Kalesi’nin inşa sürecinde Rodos Şövalyeleri ve Osmanlılar…  

-Yıldırım Bayezid İzmir’i neden fethetmemişti ?

İzmir St. Peter Kalesi ile Bodrum St. Peter Kalesi arasında tarihsel determinist bir ilişki vardı. Bu varoluşsal ilişki, bir nevi zorunluluk, kaçınılmazlık, ön belirlenilmişlik ilişkisiydi. Yani, İzmir St. Peter Kalesi’nin kaderi, Bodrum St. Peter Kalesi’nin varlığını belirlemişti. Bu bölümdeki tarihsel yolculuğumuz işte bu minvalde olacak…

bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 1(Resim 1: İzmir, gravür)

Papalık-Venedik-Kıbrıs güçleri tarafından İzmir’in 1344’te fethiyle birlikte ilk iş olarak limandaki kale sağlam biçimde tahkim edilmiş; denizden gelen düzenli erzak ve askeri yardımlarla herhangi bir güç tarafından asla işgal edilemez hale getirilmişti. Kısa bir süre sonra da Hospitaller-Rodos şövalyeleri tarafından kalenin içinde St.Peter (Aziz Petrus) adına bir kilise inşa edilmiş; böylece  Liman Kalesi, St. Peter Kalesi olmuştu. Rodos ile İzmir arasında deniz trafiğini de kendileri açısından rahatlamıştı.Şövalyeler, hem denizden, hem karadan ticaret yapıyor; hem de bölgenin Hırıstiyan nüfusunu koruyordu.

Akdeniz’deki en büyük güç papalık merkezli haçlılar birliğiydi artık. İzmir’de, yani anakarada çok kıymetli bir üs edinmişlerdi. Doğu’da Türk, Memluk gibi İslam devletlerinin yükselişini kutsal topraklar ve hacılar açısından tehdit olarak gören Papalık merkezli  Haçlılar Birliği, yine aynı yıllarda batıda başka bir İslam devletini yok etmekle de meşguldü. 1400’lerde Endülüs’ten geriye bir tek Granada Sultanlığı kalmıştı.

bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 2(Resim 2: Şövalyeler-Kale muhasarası, minyatür)

Ege’de Osmanoğulları dönemi başlamıştı…  Sultan I. Murad(Hüdavendigâr)  otuz sene süren hükümdarlığı döneminde  zaferden zafere koşmuş;hiç mağlubiyet yüzü görmemişti. Tarihçi Herbert A. Gibbons’a göre, Orhan Gazi bir devlet yaratmış; fakat imparatorluğu Sultan Murad kurmuştu.1389’da, Kosova Savaşı’nda şehit düşmüş; yerine oğlu Bayezid geçmişti.

I.Murad, ağırlıkla Balkanlara doğru hedefini genişletirken Venediklilerle ilişkilere özen gösterip diğer Türk beylikleriyle ittifaklara girmişti. Oysa Yıldırım Bayezid,  babasının aksine, daha çok Bizans ve Venediklilerle olan ittifakı güçlendirip ilerde bu ittifakı diğer Türk beyliklerini ele geçirmek için kullanmayı tasarlıyordu. Karaman Beyi başta, diğer beylerin bazı davranışları Osmanlı’nın büyümesini istemediklerine delaletti. Bilhassa Menteşe ve Aydın Beylerine ait kuvvetler daha ziyade denizde korsanlık ettiklerinden,  karadan gelecek kuvvetli bir orduya mukavemet edecek nitelikte değildi. Nitekim, Yıldırım Bayezid  bu düşüncesinde haklı çıkmıştı. Yanına Macar ve Bizans krallarının oğullarını da alarak önce Germiyanoğullarına ait Denizli’yi fethetmiş, sonra da Aydın ve Menteşe Beyliği’nin üzerine yürümüştü. Böylece, Karya Bölgesi 1390’da Osmanlıların hakimiyetine girmişti. Hoca Firuz Bey, Menteşe’ye Sancak Beyi olarak tayin edilmiş; fetihlerine devam eden Sultan Bayezid, Hamitoğulları ve Candaroğulları’nı da topraklarına katıp Bursa’ya dönmüştü.

(Bkz “Aydınoğulları Beyliği-Bizans Devleti İlişkileri, 1308-1390” -Doç. Murat Keçiş)

bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 3(Resim 3: Osmanoğulları, by Hasan Zavari)

Ege Adaları’nda Bayezid tehlikesi arttıkça güvenlik tedbirleri, tahkim-takviyeler de artmaya başlamıştı. Bayezid, adalardan  Anadolu sahillerine sık sık baskınlar yapıldığını ve ahaliye zarar verildiğini biliyordu. 1391 yılında Saruca Paşa komutasındaki 60 gemiden oluşan bir filoyu adalar üzerine gönderdi.  Donanma,  Eğriboz ve Sakız adasındaki korsanları bertaraf etmeye muvaffak olmuş; sonra da Limni, Midilli ve Rodos adalarına yönelmişti. Adalardan Sakız ve Midilli gibiler Osmanlı’nın hakimiyetini tanıdığı halde, Rodos dahil 12 Adalar vergi vermeyi kabul etmemişti. Bunlardan en önemlisi olan Kos Adası (İstanköy) kuşatılmış; üzerindeki kalelerden Narence (Narengia) teslim alınmış, sonra da  Andimahi  (Rahia)  muhasara edilmişti. 22 iki gün süren kuşatma sırasında Osmanlı askerleri arasında çıkan kanlı basur hastalığı zuhur etmiş; bundan dolayı donanma Midilli’ye geri dönmüştü. (Bkz-V.L. Mirmiroğlu, Fatih’in Donanması ve Deniz Savaşları, İstanbul, 1946, s.86-90; S. Tansel, Osmanlı Kaynaklarına Göre Fatih Sultan Mehmed’in Siyasi ve Askeri Faaliyetleri, s.231-234.)

bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 4(Resim 4: Yıldırım Bayezid, minyatür)

Saint Jean Şövalyeleri, hasar gören bu kaleleri daha sonra tamir ve inşa etmişti…

Osmanlı Sultanı, donanma ile fethedemediği bu adalar üzerine değişik bir siyaset izlemeye başlamış ve adaların iaşesinin kontrol altına almıştı. Dodecanese Adaları (12 Adalar)  yiyecek ve içecek erzaklarının çoğunu Anadolu sahillerinden sağlıyordu. Bundan böyle adalara hububat gönderilmesini yasaklamıştı.

bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 5(Resim 5: Harabe Halikarnas, gravür temsili)

Harabe Halikarnas Kenti 15’nci yüzyıl boyunca kimin mülküydü?

Daha evvel bahsedildiği gibi Menteşe Beyliği, Anadolu’da ilk kurulan(1261) Türk devletlerinden biriydi. Beylik toprakları Fethiye, Muğla, Balat, Milâs, Strobilos, Bozöyük, Beçin, Çine, Tavas, Aydın, Fenike, Köyceğiz gibi kasaba ve şehirleri kapsamaktaydı. Dolayısıyla,   Harabe Halikarnas Kenti de Menteşeoğulları’nındı. 1390 istilasından itibaren de Osmanlı mülkiyetine geçmişti. Esasında, her iki ihtimalde de harabe haldeki antik kent zaten kıymetsizdi ve üstüne kale inşa edilene kadar da kimsenin ilgisini çekmemişti…

Görüldüğü gibi tüm bu Osmanlı fetihleri arasında İzmir’in adı hiç geçmemektedir. Bunun sebebini aşağıdaki alıntıdan öğrenelim:

bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 6(Resim 6: Osmanlı Donanması, gravür)

Sahil İzmir, 1344’den beri Hospitaller Şövalyeleri’nin elindeydi ve Yıldırım Bayezid’in 1391’de Sahil İzmir’i almak istememesi siyasetinin îcabı idi. Bayezid, Sahil İzmir’in istila edilmesi durumunda;  Lâtinlerin, Efrenclerin yardımları sebebiyle muhasaranın uzayarak çizilen programın tatbik edilememesi, Frenklerle (Avrupa kastediliyor)  muharebeye girmenin meçhul ve ağır bir muhasamaya (maliyet) sebep olabilmesi,  bu sırada Lâtinlerin Anadolu Beyleri  ile  Karamanoğlu’nu tahrik ve teşvik etmesi gibi ihtimalleri düşünmüş, öngörmüş, hesaplamış olsa gerekti. Nitekim Bayezid,  Ege bölgesini aldıktan sonra bu havali ile ticarî muamele yapan ve beyliklerden aldıkları imtiyazlara sahip olan Venediklilerin imtiyazlarını tanımak suretiyle uysal hareket etmişti. (Osmanlı Tarihi-1,s-230, İ.Hakkı Uzun Çarşılı)

Bu arada, İzmir’in sırtları, antik tiyatro ve Kadife Dağı’ndaki kale tarafları hala Aydınoğlu Türklerinin elindeydi ve bu yüzden limandaki St. Peter Kalesi’nin yer aldığı kıyı kesime ‘Sahil İzmir’ deniyordu.  (Günümüzdeki ‘Gavur İzmir’ tabiri de buralardan geliyordu.)

bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 7(Resim 7: Niğbolu zaferi, minyatür)

Ömrü at sırtında fetihlerle geçen Yıldırım Bayezid, Türkmen Beyliklerini kendine bağladıktan sonra 1396’da Macar Kralı ve Haçlı Ordusu’na karşı Niğbolu zaferini kazanmış; sonra da Constantinopolis’i kuşatmıştı. Manevi çöküntü içindeki Hrıstiyan dünyası batıdan tamamen ümidini kestiği gibi; doğudan büyük, devasa bir gücün geleceği ve tüm Hrıstiyanları kurtarağı şeklinde rivayetler dolaşmaya başlamıştı her yerde…

Bu arada, 1397’den 1402’ye kadar Mora’ya birçok Türk istilası gerçekleşmişti ve bu durum dük ve despolara ait kalelerin Haçlılar Birliğine satılmasına yol açmıştı; ki bunlardan ilki  Korint kalesiydi. Bu kaleye derhal Rodos Şövalyeleri tayin edilmiş ve Bayezid güçlerine karşı başarılı savunmalar yapılmıştı. Kale satışlarının ardı arkası kesilmediği gibi, Şövalyeler bu dönemde yeterli yardım alamamaktan dolayı bir türlü çözemedikleri iç sorunlarla da uğraşıyordu.

bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 8(Resim 8: Niğbolu zaferi, minyatür)

Konumuzla ilgili can alıcı soruya dönelim şimdi:

Her yeri işgal eden  Yıldırım Bayezid, İzmir’i Şövalyelerin elinden neden almamıştı?

Bu sorunun en basit cevabı, ünlü tarihçimiz İ.Hakkı Uzun Çarşılı’nın da belirttiği gibi, ‘İzmir’in fethi durumunda, elbette yukarda aktarılan taktik ve stratejik neticeler hasıl olacaktı’ dan başka birşey değildir. Ancak, Bayezid’in İzmir’in fethetmesi durumunda   konumuzla ilgili daha başka bir netice daha hasıl olacaktı; o da, Bodrum St. Peter Kalesi’nin hiç inşa edilmemiş olacağı. Şöyle ki;

1402 senesinde Hıristiyan dünyasında dolaşan o rivayet, mucizevi biçimde gerçeğe dönüşüvermiş; doğudan batıya doğru ilerleyen devasa bir güç peydahlamıştı Anadolu’da; ama ne güç!.. Deccal mi deccal, vahşi mi vahşi, iblis mi iblis!.. Kellelerden kuleler yaparak ilerleyen bir zebellaydı bu;  aman dilenmedi diye Sivas Kalesi içindekileri diri diri toprağa gömen zalim bir güç; Azrail’in ta kendisi !

bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 9(Resim 9:Bayezid-Timur Ankara/Çubuk Savaşı, minyatür)

Ortodoks Papazlar; “Bir zalimin hakkından başka bir zalim geldi; ne iyi oldu” mealinde sevinip, vaazlar veriyor; gece gündüz tanrıya şükrediyorlardı…

bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 10(Resim 10: Bayezid, Timur’un esiri- minyaür)

Timur, Ankara Savaşı zaferinin ardından yanında götürdüğü esir padişahla birlikte Aralık ayında İzmir’e kadar varıp şövalyelerin elinde bulunan St. Peter Kalesi’ni almayı planlamıştı(Bu konu bir sonraki bölümde detaylı ele alınacak). Böylece, o daha İzmir’e doğru hareket ettiği gün, “ya gelip buraları da istila ederse?” korkusunun yayıldığı Avrupa, geceleri uyuyamaz olmuştu.  Ceneviz ve Venedik gemileri dur durak bilmeksizin Anadolu’nun varlıklı kesimlerini Ege’nin karşısına, Balkan taraflarına çoktan taşımıştı. Oysa, Timur’un Avrupa’ya geçme niyeti olmadığını, Bizans’ın elçiler yolladığını, Anadolu’nun istilasını tamamladıktan sonra kendisiyle beraber Bayezid’a karşı çarpışan beyliklere topraklarını iade edip, hepsini haraca bağlayıp, esirleri ve ganimetleriyle birlikte dönmek istediğini kendi kroniklerinden ve elçi mektuplarından öğreniyoruz.

Tarihçi W. Heyd’e göre; İzmir, Ayasolug, Efes ve Balat liman şehirleri içinde Ayasolug(Selçuk) ve Balat limanları oldukça önemliydi…Bu iki liman Venedik, Ceneviz ve Mısır arasında milletlerarası bir liman hüviyetindeydi. Gıda, kumaş, iplik ticaretinden başka köle alım satımı bu limanlardan yapılıyordu ve Timur ordularıyla birlikte özellikle bu iki yerde ordugah kurmuştu. (Bkz. Ali Yezdî ve Kastilyalı Seyyah Clavijo notları).

Nitekim beklenen vukubulmuş; Sahil İzmir vahşi biçimde istila edilmişti…

bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 11(Resim 11:Timur’un İzmir kuşatması, temsili)

Timur’un, kış şartlarında uzun yollar katedip Batı Anadolu’ya  sefer yapmasının ardında  ganimet toplama ve ordusunun ihtiyaçlarını karşılama gayesi vardı. “Timur’un tek gayesi vardı;  o da ganimet toplamak” (M. Dukas)… (Bkz. Timur, Rodos Şövalyeleri ve Batı Anadolu Seferi-Doç Yahya Başkan)

Evvelce de söylediğimiz gibi bu bir fetih değil, yağma için yapılmış bir istilâdır; hattâ istilacı, istilâ ettiği memleketlerin istikbal ve bunların kendi idaresinde kalması gibi noktalarla pek alâkadar olmamıştı… Anadolu’dan çekilip giderek adeta bu memleketi kendi mukadderâtına terketmişti. Her halde Timur’un yıkacağını yıktıktan, alacağını aldıktan sonra üst tarafını düşünmediği muhakkaktır. (Bkz. S-123, Osmanli Tarihi Kronolojisi-İsmail Hami Danismend)

Yukardaki sorunun cevabı kendiliğinden ortaya çıkıyor böylece…

bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 12(Resim 12: Timur ve ordusu)

Yıldırım Bayezid, 1390’larda Sahil İzmir’i fethetmiş olsaydı eğer; 1402’de kendisini yenen Timur, artık tüm Osmanlı topraklarının hakimi sayılacağı için, İzmir’e sefer düzenleme gereği duymayacaktı. İzmir muhasarası yaşanmayınca da ona bağlı bir sonuç olan Bodrum’a kale yapılma vakıası hiç yaşanmayacaktı. Görüldüğü gibi İzmir St. Peter Kalesi ile Bodrum St. Peter Kalesi arasındaki bağ, tarihsel determinist bir bağ idi.

Öte yandan, aynı varsayımdan hareketle, 1413’de tahta oturan Çelebi Mehmet’in, İzmir’i Aydınoğullarından geri aldıktan sonra, kendisiyle beraber savaşan Şövalyelere,  babasının 23 sene önce de fethetmiş olduğu kafir kalesinin yerine Karya kıyılarında yeni bir kale yapma izni vermesi, tarihsel determinizme de, akla mantığa da sığacak gibi gözükmezdi…

Yazı dizimizin bu bölümünü niye böylesi bir varsayıma ayırdık? Çünkü, Bodrum Kalesi’nin ne zaman, kaç yılında yapıldığının tartışmasız net bir bilgisi yok elimizde. İnşaata 1403-1414 yılları arasında başlanmış ama hangi yıl olduğu belirsiz. Bu belirsizlik ise yazı dizimizin sorunsalını teşkil ediyor. Bu da verili tarihsel metinlerin pek tabii ki sorgulanmasını gerektiriyor. bodrum kalesi İNŞA SÜRECİNDE BODRUM KALESİ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 13Tarih biliminin varsayımlardan hareket etmediği malumdur; ancak onun  hamaset, söylence ve hurafelere sığınmadığı da malumdur. Bu yüzden, yukardaki Yıldırım Bayezid-Bodrum Kalesi kurgusal varsayımı üzerinde bilhassa durarak şuna dikkat çekilmek istendi: Ya Sultan I.Mehmet (Çelebi)-Garand Master Naillac anekdotu ve askeri ittifak ilişkisi aslında gerçek değilse; ya buna rağmen uydurma bir ilişki üzerinden  tarih yazılmışsa?

Bir sonraki bölümde, Bodrum Kalesi’nin yapımına tam olarak ne zaman başlandığı ele alınacak.

 

(Resim 13: Sahil İzmir Kalesi, gravür temsili)

Devam edecek… Mehmet Çilsal

Okumaya devam et
Sponsorlu
Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BODRUM HABERLERİ

MURAT NACİ YAVUZ: BODRUM HAK ETTİĞİ HİZMETİ ALMALI…

Yayınlanan

açık

Tarafından

MURAT NACİ YAVUZ: BODRUM HAK ETTİĞİ HİZMETİ ALMALI… murat naci yavuz mhp 3a

Bodrum siyasetinin etkili ismi Murat Naci Yavuz MHP saflarına geçti. MHP Bodrum İlçe Teşkilatı’nda düzenlenen üye katılım töreninde konuşan Yavuz, tek amacının Bodrum’un hak ettiği hizmetleri artık alması olduğunu söyledi.

MURAT NACİ YAVUZ: BODRUM HAK ETTİĞİ HİZMETİ ALMALI… murat naci yavuz mhp 5AK Parti’den Bodrum Belediye Başkan aday adayı olan Murat Naci Yavuz, Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı MHP’ye katıldı. MHP Bodrum İlçe Teşkilatı’nda düzenlenen katılım törenine MHP Bodrum İlçe Başkanı Ömer Varan, yönetim kurulu üyeleri, partililer ve Bodrum siyasetinde söz sahibi olan siyasiler katıldı. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen törende Murat Naci Yavuz’a rozetini eski başkanlardan, yönetim kurulu üyesi, duayen siyasetçi Galip Özmeral taktı.

MURAT NACİ YAVUZ: BODRUM HAK ETTİĞİ HİZMETİ ALMALI… murat naci yavuz mhp 4Törende konuşan MHP Bodrum İlçe Başkanı Ömer Varan, AK Parti ile kurulan Cumhur İttifakı’nın Bodrum’da da sağlam temeller üzerinde çalıştığını, bu doğrultuda partilerine katılan Murat Naci Yavuz’un üyeliğinden çok mutlu olduklarını söyledi. MHP- AK Parti ittifakının Bodrum’a hizmet getirecek çok güçlü bir yapı olduğunun altını çizen Varan; “Bu birliktelik Sayın Murat Naci Yavuz MHP’ye katılmasıyla daha da güçlendi. Murat Naci Yavuz gibi Bodrum’u çok iyi tanıyan, sorunlarını bilen deneyimli bir Bodrumlu siyasetçi, gücümüze güç kattı. Her şey Bodrum için çok güzel olacak” dedi.

MURAT NACİ YAVUZ: BODRUM HAK ETTİĞİ HİZMETİ ALMALI… murat naci yavuz mhp 2BODRUM’UN DEVASA SORUNLARI VAR. ÇÖZÜMÜ DE CUMHUR İTTİFAKINDA…

MHP’ye katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Murat Naci Yavuz, el birliğiyle çalışarak Bodrum’a hak ettiği hizmetleri getireceklerini söyledi. Cumhur İttifakı’nın iki güçlü ortağı MHP ve AK Parti’nin Bodrum için bir şans olduğunu söyleyen Yavuz; “Bodrum’un devasa sorunları var. Çözümü de Cumhur İttifakında… Uzun yıllardır maalesef bu sorunlar çözülemedi. Artık Bodrum’un kaybedecek vakti yok. Buna kimsenin tahammülü de yok. Hepimiz Bodrum’un en küçük bir yağışta ne hale geldiğini görüyoruz. Yazın çöplükte çıkan ve günlerce devam eden yangın, Bodrum’u da yakıyor. Bunlar gibi devasa sorunları olan Bodrum’da çözüm çok zor değil, çok uzakta değil. Cumhur ittifakının gücü ve Bodrum sevgimizle bu sorunları çözeriz. Bu vesileyle bana kapılarını ve gönüllerini açan MHP’li kardeşlerime, başta Sayın Başkanım Ömer Varan olmak üzere çok teşekkür ederim. Partinin iyi bir neferi olarak Bodrum için, ülkemiz için çok çalışacağımın sözünü veriyorum” dedi.

MURAT NACİ YAVUZ: BODRUM HAK ETTİĞİ HİZMETİ ALMALI… murat naci yavuz mhp 1

Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

DENİZİN KIZLARI KUPAYA ADIM ADIM İLERLİYOR…

Yayınlanan

açık

Tarafından

yalıkavakspor DENİZİN KIZLARI KUPAYA ADIM ADIM İLERLİYOR… yalikavakspor kupa maci

Geçtiğimiz sezon çıktığı karşılaşmalarda gösterdiği mücadeleci ruhu ve azmi sayesinde Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Kadınlar 1. Liginden THF Süper Lig’e Yükselen Yalıkavak Spor Kulübü Bayan Hentbol Takımı’nın THF 2018-2019 Sezonu Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası 2. Tur maçlarında da başarısını sürdürüyor.

Takımı’nın THF 2018-2019 Sezonu Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası 2. Tur maçları kapsamında ilk maçını Mardin Belediye Spor ile karşılaştı. Antalya Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynanan maçta geçtiğimi hafta aldıkları Muğla ASKF Kupası ile yüksek moral ile çıkan Yalıkavak Spor Kulübü rakibi ile arasındaki gol farkını her iki devrede de korudu. İlk yarıyı 8-11 Önde tamamlayan Denizin Kızları, ikinci yarıda da peş peşe gelen goller ile maçı, 20-23 önde tamamlayarak gurubunda büyük bir avantaj elde etti.

Maç sonunda bir açıklama yapan Yalıkavak Spor Kulübü Başkanı Mehmet Esen, şunları söyledi;

“THF Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası ikinci tur C gurubunda bugün oynadığımız Mardin Belediye Spor maçı, bizim için çok önemliydi. Bu maçı kazanmak için sahaya çıktık. Tüm takım oyuncularımız, hedefe kilitlendi ve maçı kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Öncelikle antrenörlerimize ve tüm takım oyuncularımıza, gösterdikleri üstün gayret ve aldıkları başarı için teşekkür ederim.

Bugün Mardin Belediye Spor ile olan mücadelemizde rakip takım da oldukça iyi oynadı. Karşılıklı gelen goller maçın heyecanını arttırırken, tribünlerde bizler izlemeye gelen herkese keyifli bir maç seyrettirdik.

Yarın süper ligin ilk 3 takımı arasında yer alan ev sahibi Muratpaşa Belediyespor ile karşılaşacağız. Bu maç ta bizim için oldukça zorlu bir maç. Bugün aldığımız maç ile  %90 ihtimal ile kupada ilk 8 arasında yer alacağız. Tek hedefimiz, çıktığımız her maçta, Bodrum’un bayrağını gururla ve zafer ile dalgalandırmak.“

Yalıkavak Spor Kulübü, THF Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası ikinci tur C gurubunda 19.01.2019 Tarihinde (Yarın) saat 17.00’de Mustafa Evcilmen Spor Salonu’nda  Muratpaşa Belediyespor ile karşılaşacak.

Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

ORHAN DİNÇ: VERİLECEK EĞİTİMLER GELECEĞE IŞIK TUTACAK…

Yayınlanan

açık

Tarafından

bodrum dto ORHAN DİNÇ: VERİLECEK EĞİTİMLER GELECEĞE IŞIK TUTACAK… bodrum dto 1

İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi, üyelerinin mesleki yetkinliklerini geliştirmek ve sektöre vasıflı eleman yetiştirmek düşüncesiyle bir dizi eğitim semineri düzenleyecek.

Bodrum Deniz Ticaret Odası (DTO) ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinin, sektörün işverenlerine ücretsiz olarak verecekleri bu seminerlerde katılımcılara teorik bilgiler verilecek olup, bunun yanında farkındalık oluşturmak amaçlanacak.

bodrum dto ORHAN DİNÇ: VERİLECEK EĞİTİMLER GELECEĞE IŞIK TUTACAK… orhan dinc Bodrum DTO sube baskaniBodrum’un gerek konumu gerekse ticari yat filo büyüklüğü olarak Dünya’da benzeri olmayan bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Bodrum DTO Şube Başkanı Orhan Dinç, “Verilecek olan seminerlerin, Akdeniz çanağının en önemli deniz turizmi bölgesi olan Bodrum’da, yatçılarımızın hizmet kalitesinin ve bilinirliğinin arttırılması amacıyla, daha sonra verilecek eğitimlere ışık tutması planlanmaktadır. İşverenlere hitap edecek olan seminerlerin ardından, iş disiplini ve mesleki standartların sağlanması, yapılan işlerin kalite ve veriminin yükselmesi, fırsat eşitliğinin yaygınlaştırılması, bir tarafta genç insanlara başarılı bir meslek yolu hazırlamak, diğer yandan ekonomiye vasıflı eleman yetiştirmek amacıyla verilecek eğitimler belirlenecektir. Bu yüzden bütün üyelerimizi düzenleyeceğimiz seminerlere katılmaya davet ediyorum.” Dedi.

Bodrum DTO’nun planladığı seminer takvimi aşağıdaki gibidir:

  • 26 Ocak 2019 Cumartesi Günü saat 13.30-16.00 Kriz Yönetimi
  • 2 Şubat 2019 Cumartesi saat 13.30-16.00 Müşteri İlişkileri Yönetimi
  • 9 Şubat 2019 Cumartesi saat 13.30-16.00 Denizcilikte Liderlik

Okumaya devam et

Son Haberler