Bizimle iletişime geçin

BODRUM HABERLERİ

RODOS ŞÖVALYELERİNİN BODRUM’U KEŞFİ…

Yayınlanan

açık

bodrum RODOS ŞÖVALYELERİNİN BODRUM’U KEŞFİ… mehmet cilsal bodrumkalesi
  • bodrum RODOS ŞÖVALYELERİNİN BODRUM’U KEŞFİ… mehmet tosun banner 2
  • bodrum RODOS ŞÖVALYELERİNİN BODRUM’U KEŞFİ… Hakan Durna SM Con 05

İzmir’in Moğol Ordusu tarafından katliamvari fethi; Rodos Şövalyelerinin Bodrum’u keşfi; Kale inşaatının başlama tarihi…

15’nci yüzyılın başlarında antik Halikarnas kentine bir kale inşa etmek, Hospitaller- Rodos Şövalyeleri için  herşeyden önce bir zorunluluk ve varoluş meselesiydi demiştik. Ancak, kalenin inşa tarihi konusunda günümüz Osmanlı  kaynakları ile Avrupa kaynakları birbirini tutmamaktadır.

bodrum RODOS ŞÖVALYELERİNİN BODRUM’U KEŞFİ… bodrum kalesi mehmet cilsal 1 1(Resim 1: Bodrum Kalesi;  by Richard. P. Pullan)

Tarihsel bir konuda kroniklere dayanan vakıalar ile arşivlerin ortaya koyduğu vakılar bazen birbiriyle örtüşmeyebilmektedir. Öte yandan, gerçeklerin açığa çıkarılmasında günümüzün arkeoloji bilimi ile arşiv çalışmalarının katkıları gittikçe artmaktadır. Yazı dizimizin konusu olan Bodrum St. Peter Kalesi ve onun tarihi, işte tam da böyle bir bilinmezlikler girdabı içindedir.  Öte yandan, ortaçağ ve Haçlı Şövalyeleri konusunda birer  duayen olan Antony Luttrell ve Elizabeth Zacariadou’nun konumuzla ilgili  pek çok çalışması bulunduğu halde,  ülkemizde fazla bilinmemeleri, kitaplarının Türkçe’ye çevrilmemiş olması çok ilginçtir. Bodrum St. Peter Kalesi,  Haçlılar Birliği tarafından inşa edildiğine göre Malta, Rodos, İtalya, İspanya gibi devlet arşivlerinin ne kadar önemli olduğu ortadadır.

Bu girişten sonra  şunu kolayca söyleyebilirim: Bodurum Kal’ası; Evliya Çelebi, Aşıkpaşazade, Neşri, Hoca Saadettin, Mikael Doukas gibi vakanüvistlerin kroniklerinde yazdığının aksine 1414’de değil;  daha erken tarihlerde, 1403-1407’lerde yapılmaya başlanmıştı!

bodrum RODOS ŞÖVALYELERİNİN BODRUM’U KEŞFİ… bodrum kalesi mehmet cilsal 2 1(Resim 2: Rodos Şövalyeleri, minyatür)

Başka türlü söylemek gerekirse, kroniklerde(belgeye dayanmayan vakıa el yazmalarında) yeralan; “Yıldırım Bayezid’ın ardından 1413’de tahta oturan Çelebi Mehmet’in, İzmir’i 1414 senesinde fethedip Aydınoğulları’ndan aldığı; Haçlılar Birliği Şövalyelerinin Osmanlı ordusuyla ittifak halinde bu sefere katıldığı; padişah I.Mehmet’in, Rodos Şövalyeleri Magistrası F. De Naillac ile bir tartışma yaşadığı; yerle bir olmuş Sahil İzmir Liman Kalesi (St. Peter) yerine Karya-Menteşe kıyılarında başka bir kale yapmalarına izin verdiği” şeklindeki bilgilerin bir kısmı, batılı kaynaklar ile örtüşmemektedir. Bu yüzden, Bodrum Kalesi’nin tam olarak hangi tarihte yapıldığının cevabının bir bölüme sığdırılamayacağına okuyucularımızın hakvereceğinden eminim. Kısaca söylemem gerekirse, doğru cevabı bulmak için tarihsel yolculuğumuza bir kaç bölüm daha devam etmemiz gerekiyor…

Hem önceki bölümleri okumayanlar için, hem de akılda kalması için bazı detayları  hatırlamakta  fayda görüyorum. Kronolojik sıraya göre 1390-1414 arasındaki olaylar kısaca şöyleydi:

bodrum RODOS ŞÖVALYELERİNİN BODRUM’U KEŞFİ… bodrum kalesi mehmet cilsal 3 1(Resim 3: Ortaçağda bir muharebe, temsili)

Yıldırım Bayezid-Timur-Ankara Savaşı:

Yıldırım Bayezid, son on yılda çıktığı seferlerde Menteşe Beyliği de dahil tüm Anadolu beylik devletlerini fethedip Osmanlı’ya bağlamış; tam Konstantinopolis’i kuşattığı sırada Bizans İmparatoru, Timur’a elçi gönderip yardım dilemiş;  zaten Anadolu’yu istila hazırlıklarına çoktan başlayan Timur ise  önce Doğu Anadolu, sonra da Arap, Memluk topraklarını fethedip geri gelmiş; Osmanlı ve Moğol ordusu 1402 yazında Ankara’da meydan muharebesi yapmış ve bu savaştan Timur galip çıkmıştı.

Timur’un batıya ilerleyişi:  

bodrum RODOS ŞÖVALYELERİNİN BODRUM’U KEŞFİ… bodrum kalesi mehmet cilsal 4 1(Resim 4: Timur, Pers gravür)

Timur Ordusu’nun batıya ilerlemesi, Avrupa başta heryerde korku ve panik yaratmış; Rodos Şövalyeleri dahil batıdaki irili ufaklı pekçok dükalık ya da devlet, Timur’a daha Anadolu’ya girdiği günden itibaren mektup, hediye ve elçiler yollamıştı.

Anadolu halkından Hıristiyan, Müslüman, köylü, asker çok sayıda insan, Timur’un dehşetinden kaçıp Avrupa’ya geçmeye çalışmıştı ve  bunlar arasında Osmanlı bey ve efendileri de vardı. Haçlılar Birliği, Müslümanlara yardım edilmesini yasaklamış; ancak bu yasağa rağmen birçok Venedik ve Ceneviz gemisi insanların dinine bakmaksızın ciddi paralar karşılığında onları Ege’nin karşılarına taşımıştı. Sultan Bayezid’in iki oğlu da Gelibolu’daki Osmanlı Donanma üssüne böyle geçebilmişti.  (Kaynak: Religious Affiliations and Political Alliances in the Ottoman Succession Wars of 1402-1413/Dimitris J. Kastritsis)

Sahil İzmir’in Timur tarafından fethi (1402-1403):

Kimi kaynaklara göre 160 bin askerden müteşekkil Timur Ordusu, Aralık ayında İzmir’e varmıştı. Kuşatma, üç farklı kronikte şöyle anlatılmıştı:

bodrum RODOS ŞÖVALYELERİNİN BODRUM’U KEŞFİ… bodrum kalesi mehmet cilsal 5 1(Resim 5: Moğol Ordusu, minyatür)

İzmir Kalesi, üç tarafı deniz kenarında bulunan bir yarımada üzerindeydi ve sırtta Türkler tarafından işgal edilmiş bir kaleye dayanıyordu. İkisi arasındaki bölge Haçlılar Birliği Rodos Şövalyelerine aitti.Timur’un emriyle çadırının tepesine ‘teslim olun’ anlamında ilk gün beyaz bayrak; ikinci gün komuta kademesinin katli anlamında kırmızı bayrak; üçüncü gün, gönüllü teslimiyette bile en şiddetli ölümlerden kimsenin kurtulamayacağı anlamına gelen siyah bayrak asılmıştı. Yüksek yerlerden bağıra bağıra ve davullar çala çala teslim olun mesajları iletilmiş; hazırlıklar tamamlanınca, Timur saldırı emri vermiş ve bir anda gökyüzü, yaylardan fırlayan oklarla kararmış, deniz günlerce kırmızıya kesmişti. (Bkz- Zafername-i Emir Timur Gürgân,Molla Şerafeddin Yezdi)

İzmir’de şiddetli bir savaş oldu. Birçok rahip, keşiş ve halktan 4000 kişi kılıçtan geçirilip öldürüldü. Kesik kelleler bir yere toplatılarak iki kule inşa edildi…” (Bkz. Şahin Kılıç, Kısa Kronikler -Brachea Chronıka’e Göre Erken Osmanlı Tarihi)

Duvarlarda gedikler açılmaya ve Tatarlar bunlardan içeriye dalmaya başladı; bu karşı konulmaz bir seldi, önüne çıkan her şeyi silip süpürüyordu. Hospitalier Şövalyeleri yiğitçe direnmiş, fakat yenik düşmüştü. Ufukta, kuşatma altındaki şövalyelere istihkam taşıyan bir kadırga filosu görünmüştü bu sırada. Gelenler farkında değildiler, ama çok geç kalmışlardı. Sahile yanaşırlarken, Timur, Smirna karargahındaki kesik başların yaklaşan Haçlı kadırgalarına doğru fırlatılmasını buyurdu. Ateş atan cihazlar, tez elden bu yeni mermilere göre ayar edildi.

bodrum RODOS ŞÖVALYELERİNİN BODRUM’U KEŞFİ… bodrum kalesi mehmet cilsal 6 1(Resim 6: Kale kuşatması, temsili)

Çok geçmeden gökyüzünde kanlı kafalar uçmaya başladı; bunlar ahşap güvertelerin üstüne güm güm yağıyor, savaşa hazırlanan şövalyeleri vurup deviriyordu. Timur’un menfur planı beklenen sonucu vermişti. Kesik baş borbardımanından dehşete gark olan ve meslektaşlarının katliamı karşısında maneviyatları çöken şövalyeler tersyüzü dönüp memleketlerine yelken açtılar…(Bkz. Timurlenk, s-369,  Justin Marozzi-Kitap, Çev:Hülya Kocaoluk)

bodrum RODOS ŞÖVALYELERİNİN BODRUM’U KEŞFİ… bodrum kalesi mehmet cilsal 7 1(Resim7: Haçlılar Birliğine ait harp gemisi)

Timur, Rodos Şövalyelerinin elindeki Sahil İzmiri ve St Peter Kalesi’ni zaptettikten sonra tüm Batı Anadolu’yu yağmalamış; Ayasulug, Balad gibi yerlerde ordugah kura kura ve etrafı talan ede ede Semerkand’a doğru intikale başlamış; bu arada, Ankara harbinde esir aldığı Sultan Yıldırım Bayezid kafeste gezdirilmekten dolayı(kimi kaynaklara göre) Akşehir’de aklını yitirip intihar etmiş(veya hastalıktan); bunun sonucunda da Osmanlı Devleti padişahsız kaldığı fetret dönemine girmişti. Aydınoğlu, Karamanoğlu, Menteşeoğulları gibi beylik devletlerini eski sahiplerine iade eden Timur, sonra da develer, filler dolusu ganimet, esir ve cariyelerle geri ülkesine dönmüştü.

Timur sonrası…

bodrum RODOS ŞÖVALYELERİNİN BODRUM’U KEŞFİ… bodrum kalesi mehmet cilsal 8 1(Resim 8:  Latin-Osmanlı görüşmeleri, minyatür)

Timur sonrasında Osmanoğulları fetret devrine, bir nevi iç savaşa girmiş ve çok parçalı hükümdarlıklar oluşmuştu. Bu ortamı fırsat bilen  Hırıstiyan devletler her şehzade ile ayrı ayrı görüşme ve ittifaklar yaparak, menfaatleri doğrultusunda anlaşmalar imzalamıştı.

Örneğin Venedik, Osmanlı Başkenti Bursa’da hüküm süren İsa Çelebi ile masaya oturmuştu… Benzer şekilde, Fransız egemenliğindeki Cenova, Avrupa seyahatındaki İmparator Manuel’i İstanbul’a götüren Teğmen Jean de Châteaumorand’ı, Anadolu’da hüküm süren tüm şehzadelerle  müzakere yetkisine sahip elçi olarak atamıştı. (Bkz: Religious Affiliations and Political Alliances in the Ottoman Succession Wars of 1402-1413, Dimitris J. Kastritsis)

Süleyman Çelebi, Balkanların sınır liderleri (Rumili), Bizans, Venedik, Cenova ile  barış görüşmelerine başlamış ve 1403’te bir antlaşma imzalamış; bu anlaşma ile Bizans’a geniş çaplı toprak imtiyazları verilmiş; Cenova haraçtan muaf tutulmuş;  Venedik orta Yunanistan’da bir miktar toprak kazanmış; Ege-Akdeniz’de ticaret serbestliği kabul edilmiş; Osmanlı’nın elindeki Hırıstiyan  tutsaklar serbest bırakılmıştı…

Şövalyelerin başı Grand Master Philibert De Naillac’ın Halikarnas’a ayak basması…

Merkezleri Rodos’ta bulunan Hospitaller Şövalyeleri, Timur’a karşı unutulması mümkün olmayan çok ağır kayıplar vermişti. 1398 depreminin ardından bizzat kendisinin tamir ettirdiği İzmir St. Peter Kalesi’ni kaybeden Magistra De Naillac, Anadolu kıyılarında yeni bir yer bulmanın derdine düşmüş ve çok kısa bir süre içerisinde kendi hegemonyası altındaki 12 Adalar’dan Kos’un tam karşısında tam da aradığı gibi bir yer olan eski Halicarnassus kentini bulmuştu. Aslında, adalar arasında nerdeyse hergün gidip gelindiği için herkes çoktandır böyle bir yerin farkındaydı. Başka bir deyişle, Anakaraya yeni bir kale inşa etme ihtiyacı, onun harabe Halikarnas’a farklı bir gözle bakmasına yol açmıştı…

bodrum RODOS ŞÖVALYELERİNİN BODRUM’U KEŞFİ… bodrum kalesi mehmet cilsal 9 1(Resim 9: Şövalyelerin Halikarnas’a gelişi, temsili)

Naillac hikayesi aslında böyle mi başlamıştı?

Bodrum Kalesi’ni yapan kişinin Magistra De Naillac olduğu hususunda yerli yabancı bütün kaynakların hemen hepsi hemfikirdi ve yazı dizimiz boyunca buna sık sık değinildi. Ama, aslında “Halikarnas’ta  kale yapılması kararını veren Magistra De Naillac, aynı zamanda bu fikrin de babası mıydı?” sorusunun cevabı, ne yazık ki yerli kaynaklarımızda mevcut değil…

İşte, bu sorunun cevabı bir sonraki bölümde ele alınacak.

Devam edecek… Mehmet Çilsal

bodrum RODOS ŞÖVALYELERİNİN BODRUM’U KEŞFİ… mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et
Sponsorlu
Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BODRUM HABERLERİ

DENİZİN KIZLARI MİLLİ TAKIMDA…

Yayınlanan

açık

Tarafından

yalikavak hentbol takimi DENİZİN KIZLARI MİLLİ TAKIMDA… arena bodrum hentbol yal  kavak
  • yalikavak hentbol takimi DENİZİN KIZLARI MİLLİ TAKIMDA… mehmet tosun banner 2
  • yalikavak hentbol takimi DENİZİN KIZLARI MİLLİ TAKIMDA… Hakan Durna SM Con 05

Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar Süper Ligi’nde Bodrum’u başarıyla temsil eden Yalıkavak Spor Kulübü Bayan Hentbolcularından 5 oyuncumuz, A milli kadın hentbol takımı ve Genç milli kadın hentbol takımı aday kadrosuna katıldı. 
yalikavak hentbol takimi DENİZİN KIZLARI MİLLİ TAKIMDA… arena bodrum haber 619 Mart 2019’da Antalya’da başlayan Türkiye A Milli Kadın Hentbol Hazırlık Kadrosuna seçilen Buket Yılmaz ve Sevgi Kalyoncuoğlu ile Türkiye Genç (U19) Milli Kadın Hentbol Takımı Aday Kadrosuna seçilen Ayşenaz Yavuz, Gülcan Tügel ve Hatice Işık, 5 gün sürecek kampa katıldı.  Yalıkavak Spor Kulübü formasıyla gösterdikleri başarıları, Türkiye Genç Milli Kadın Hentbol Takımında da göstermek için Antalya’ya giden 5 oyuncu, 19-24 Mart Tarihleri arasında düzenlenen kamp performanslarında elde ettikleri başarıya göre, Milli takımda forma giyme şansı yakalayacaklar.

yalikavak hentbol takimi DENİZİN KIZLARI MİLLİ TAKIMDA… mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

BAKAN ERSOY BODRUM’DA TURİZMCİLERLE BİR ARAYA GELDİ…

Yayınlanan

açık

Tarafından

bakan ersoy bodrumda BAKAN ERSOY BODRUM’DA TURİZMCİLERLE BİR ARAYA GELDİ… ARENA BAKAN ERSOY
  • bakan ersoy bodrumda BAKAN ERSOY BODRUM’DA TURİZMCİLERLE BİR ARAYA GELDİ… mehmet tosun banner 2
  • bakan ersoy bodrumda BAKAN ERSOY BODRUM’DA TURİZMCİLERLE BİR ARAYA GELDİ… Hakan Durna SM Con 05

Bodrum’da Turizm sektör temsilcileriyle özel bir toplantı yapan Bakan Ersoy, Ticaret Odası çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy, “Batılı pazarlara baktığımızda rezervasyonlar da çok ciddi artış var. Yıl ortalamasına bakıldığı zaman yüzde 15, yüzde 18 bandı arasında” dedi. Batı pazarlarında hem sayısal, hem de nitelik olarak yükseliş trendinde olduğumuza dikkat çeken Bakan Ersoy şunları söyledi; “Özellikle Batılı pazarlara baktığımızda rezervasyonlar da çok ciddi artış var erken rezervasyonlarda. Yıl ortalamasına bakıldığı zaman yüzde 15, yüzde 18 bandı arasında artışla Türkiye genelinde, bununda ağırlıklı olarak Batı bölgelerinden gelen turist hareketlerinde artışı karşılayacağımızı düşünüyorum. Şu açıdan da sevindirici gelir düzeyi yüksek turist kitlesi, oranı artmaya başladı. Geçen sene artmaya başlamıştı bu sene de artmaya başladı. Biz artık biliyorsunuz bakanlık olarak gecelik kişi başı gelire konsantre oluyoruz. Geçen sene yüzde 5-6 civarında gecelik kişi başı konaklamada bir artış olmuştu. Bu sene bu rakamın yüzde 12-13 seviyelerine kadar çıkacağını düşünüyoruz. Bu gelir grubu yüksek turistle günübirlik turist arasındaki değişimden de kaynaklanıyor. Bunların olumlu sonuçlarını yavaş yavaş göreceğiz gibi ilk aydaki verilerde bunu destekliyor.” Bakan Ersoy, tur operatörlerinin Hint düğünü organizasyonlarında yüzde 300’lük bir büyüme beklediklerini belirterek, “Hindistan Havayolları Türkiye seferlerine başladı. Diğer birçok havayolları da Türkiye’ye nasıl sefer koyarız diye araştırmaya başlamışlar. Oralarda ciddi bir artı ön görüyoruz Türkiye ile ilgili” dedi.

ÇOK GENİŞ KAPSAMLI BİR TOPLANTI YAPTIK

Bodrumlu turizmcilerle çok geniş kapsamlı bir toplantı yaptıklarını dile getiren Bakan Ersoy sözlerine şöyle devam etti;  “Bodrum’un çok ciddi, çözülmesi gereken, bekleyen projeleri var. Başkan adayı arkadaşlarımın da projelerini gözden geçirdik ve bizde bakanlık olarak çok ciddi destek vereceğiz. Sivil toplum kuruluşları olsun, sektör temsilcileri olsun, Bodrum’un yerel insanları olsun geniş katılımlı bir toplantı yaptık. Başta ön yargılar olmak üzere her şeyi tartıştık. Gereksiz ön yargılara açıklık getirdik. İhtiyaçlarını da biliyorum zaten ben 74 yılından bu yana Bodrum’a geliyorum. Turizmden gelen ve 74 yılından bu yana Bodrum’a gelen bir bakanın avantajını onlara anlattım, onlarda farkındalar zaten. Biz Bodrum’da adım adım çok güzel şeyler gerçekleştireceğiz. Onların da tatmin olduğunu düşünüyorum bu toplantıdan” dedi. Bodrum Kalesinin birinci etap çalışmalarının 18 Mayıs Dünya Müzeler Günü’ne kadar bitirilip açılacağının müjdesini daha önce verdiklerini belirten Bakan Ersoy sözlerini şöyle sonlandırdı; “Biz Bodrum Kalesi ile sınırlı kalmasını istemiyoruz bu tür çalışmaların. Su Altı Arkeoloji Müzesiyle önümüzdeki sene yatırımlara devam edeceğiz. Burada birkaç noktada daha arkeolojik nokta var bunlara da kaynak aktaracağız bakanlık olarak. Biz sadece yerli turist olarak değil yabancı turist olarak ta ki ciddi şekilde kapasiteyi arttırmak istiyoruz Bodrum’da. Bununla ilgili önündeki engelleri hem kaldırmak istiyoruz, hem cazibe noktalarını ön plana çıkartıp parlatmak istiyoruz. Tabi bunlar yeterli değil. Siz nitelikli turiste ve geniş bir kitleye hitap ediyorsanız başta altyapı olmak üzere birçok noktaya yatırım yapmanız gerekiyor. Bunu da başkan adayı arkadaşlarımızla projelerini tartıştık, gözden geçirdik. Biz Devlet olarak bakanlık olarak her türlü desteği vereceğiz. Biliyorsunuz Bodrum’un kış kapasitesi ile yaz kapasitesi çok farklı. Ne sadece Büyükşehir’in, ne sadece ilçe belediyesinin, ne de sadece bakanlığın çözebileceği bir konu değil. Hep beraber bir fikir birliği ile el birliği ile çalışılarak yerel halkında desteğini alarak çözülmesi gereken projeler var burada. Bizde bu bağlamda gerekli mutabakatı sağladığımızı düşünüyorum ve artık adımları atıyoruz.”

bakan ersoy bodrumda BAKAN ERSOY BODRUM’DA TURİZMCİLERLE BİR ARAYA GELDİ… mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

BODTO “KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN İÇSEL ANALİZİ” SEMİNERİ DÜZENLİYOR…

Yayınlanan

açık

Tarafından

bodto bodrum BODTO “KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN İÇSEL ANALİZİ” SEMİNERİ DÜZENLİYOR… 3921
  • bodto bodrum BODTO “KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN İÇSEL ANALİZİ” SEMİNERİ DÜZENLİYOR… mehmet tosun banner 2
  • bodto bodrum BODTO “KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN İÇSEL ANALİZİ” SEMİNERİ DÜZENLİYOR… Hakan Durna SM Con 05

Bodrum Ticaret Odası tarafından konaklama işletmelerine yönelik seminer 29 Mart 2019 Cuma günü düzenleniyor.

Seminerde Bodrum’un 2019 yılı turizmine hazırlıklarının makro ve mikro açıdan değerlendirmesini içeren güncel konulara değinileceği seminerde güncel ve pratik sektörel analiz yapılacak. Konaklama şirketlerin kuruluş amacı, kurucuların değer ve inançları, aile şirketlerinin işleyiş şekli ve sürdürülebilir işletmenin oluşturulmasındaki aşamalar gibi konu başlıklarının konuşulacağı “KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN İÇSEL ANALİZİ SEMİNERİ”yle, doğru yönetildiklerinde şirket kurucuları başta olmak üzere, çalışanlarının davranış kalıpları, değer yargıları, psikolojik ve ruhsal yapıları, yönetimsel becerileri ile insan ilişkilerini analiz ederek şirketin ihtiyacı olan sağlıklı büyüme ile gelişmesini sağlayacak mekanizmaların nasıl geliştirilmesi gerektiği ve öneminin görüşüleceği seminerin konuşmacısı Dr.Ahmet F. Seymen.

Tarih:29.03.2019

Saat:14:30-16:30

Yer: BODTO Konferans Salonu

Konuşmacı: Dr.Ahmet F. Seymen

Kayıt ve bilgi için: saadetkabli@bodto.org.tr

bodto bodrum BODTO “KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN İÇSEL ANALİZİ” SEMİNERİ DÜZENLİYOR… mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et

Son Haberler