Bizimle iletişime geçin

BODRUM HABERLERİ

BODRUM’A KALE YAPILMASI FİKRİ ASLINDA KİME AİTTİ…

Yayınlanan

açık

bodrum kalesi BODRUM’A KALE YAPILMASI FİKRİ ASLINDA KİME AİTTİ… mehmet cilsal yaz   dizisi 10
bodrum kalesi BODRUM’A KALE YAPILMASI FİKRİ ASLINDA KİME AİTTİ… reklam arena 4

Bodrum’a kale yapılması fikri aslında kime aitti? Menteşe bölgesi genelinde ve Yarımada’da nasıl bir sosyo-ekonomik-kültürel hayat vardı? Levantta savaş ve ticaretiyle Moğollar’ın bitmeyen talanları…

15’nci yüzyılın başları…

Karya başkenti Halikarnas, 12’nci yüzyıldan itibaren meydana gelen depremlerle sık sık yıkılmıştı ve Rodos Hospitaller Şövalyelerinin Zephyria adacığına kale yapmaya başladığı günlerde tam anlamıyla yıkık dökük, harabat bir yerdi. Ünlü anıt mezar Mausoleum’un önemli ölçüde ayakta olduğu bilgisini veren kaynaklar mevcut. Yeri geldiğinde bunlardan sözedeceğiz. Ama genel olarak, 1403’lerde Mausoleum ile Zephyria arasında kalan bölgenin ıpıssız, adeta inin cinin top oynadığı hayalet şehir görünümünde olduğunu söylemek mümkün.

bodrum kalesi BODRUM’A KALE YAPILMASI FİKRİ ASLINDA KİME AİTTİ… bodrum kalesi hikayesi mehmet cilsal 1

(Resim 1: Halikarnas Kenti, temsili gravür)

Öte yandan, otları, çiçekleri, kuşları, karıncaları, sürüngenleriyle doğal  yaşam elbette kendi halinde sürüp gidiyordu. Bakımsız olsalar bile narenciye, nar, incir, badem, harnup, zeytin vb. ağaçları vakti gelince elbette çiçek açıp meyve veriyor ve çevre köy ya da adalardan birileri  muhtemelen ara sıra uğrayıp tüm bu yemişleri toplayıp gidiyordu.

bodrum kalesi BODRUM’A KALE YAPILMASI FİKRİ ASLINDA KİME AİTTİ… bodrum kalesi hikayesi mehmet cilsal 2(Resim 2: Köylerde hayat, temsili gravür)

Yarımada’nın geri kalan kısımları ise öyle çok ıssız sayılmazdı. Vergi toplayıp güvenlik sağlayan egemen devlet-erk (Şövalyeler-Menteşeoğulları-Osmanoğulları) el değiştirse de Beksimed, Karabağ, Müsgebi, Sandıma gibi karyelerin(köy) değirmenleri işlekti; bacaları tütüyor, sosyal-iktisadi hayatları devam ediyordu. Batıya doğru hemen ötede tüccar gemilerinin uğradığı Aspat(Strobilos) adında yarı işlek küçük bir liman vardı. İskelenin hemen arkasındaki yamaçlara kondurulmuş ev, sarnıç, hisar gibi yapılarda Rumlar yaşıyordu ve bu hanelerin belki de birkaçı Türklerindi. Köyleri birbirine bağlayan  yollar da, Karaova-Milas-Beçin yolu da tamamen durgun değildi…   bodrum kalesi BODRUM’A KALE YAPILMASI FİKRİ ASLINDA KİME AİTTİ… bodrum kalesi hikayesi mehmet cilsal 3(Resim 3: Ortodoks Manastır, temsili gravür)

(Resim 4a ve 4b: Kos Bodrum portolan-isolario, Cristoforo Buondelmonti. 1420)

bodrum kalesi BODRUM’A KALE YAPILMASI FİKRİ ASLINDA KİME AİTTİ… bodrum kalesi hikayesi mehmet cilsal 5Harabat Halikarnas şehrinde “Hagia Marina” adında bir de Bizans manastırı olduğunu  Danimarkalı profesör arkeologların (Prof. Kristian Jeppesen ve Paul Pedersen)  kazı çalışmaları ve haritalarından biliyoruz. Ancak, manastır, 15’nci yüzyılın başında ayakta mıydı; bölgedeki Ortodoks ahaliye dini hizmetler veriyor muydu, bilmiyoruz. 1406’da Rodos’a gelen ünlü seyyah ve keşiş Cristoforo Buondelmonti’nin, Kos-Bodrum isolariosunda St. Pierre Kalesi’inin yanısıra Salmakis(Kaplan) Kalesi, Myndos ve Mylasa giriş kapılarını(kule) çizmiş bodrum kalesi BODRUM’A KALE YAPILMASI FİKRİ ASLINDA KİME AİTTİ… bodrum kalesi hikayesi mehmet cilsal 4olduğu halde,  Aya Marina Manastırı’nı çizmemiş olması şöyle yorumlanabilir: Aya Marina Manastırı da Mausoleum gibi  geçmişteki depremlere dayanamamış ve yıkılmıştı. Sonraları da kimse tamir etmemişti. Manastır yıkılmamış olsaydı, ki Ortodoks manastırlar genelde büyük ve yüksek kuleli yapılar olduğu için, Cristoforo Buondelmonti haritasında ona da  yer verirdi. Velhasıl, bu tarihlerde Yarımada’daki dini hayat hakkında kesin bilgilere sahip değiliz.

bodrum kalesi BODRUM’A KALE YAPILMASI FİKRİ ASLINDA KİME AİTTİ… bodrum kalesi hikayesi mehmet cilsal 6(Resim 5:  Balad ve liman ticareti, temsili gravür)

 Savaş ve ekonomi

İktisadi hayat savaşlara rağmen bir biçimde devam ediyordu.  Bölge ekonomisine en büyük katkıyı ezelden beri çeşitli yerlere kurulan çarşı-pazar-panayırlar ile iki şehir sağlıyordu. Bunlardan biri Rodos, diğeri de Balat’tı. Ancak, Yıldırım Bayezid döneminin ticari yasakları çok büyük sıkıntılara yolaçmıştı.

bodrum kalesi BODRUM’A KALE YAPILMASI FİKRİ ASLINDA KİME AİTTİ… bodrum kalesi hikayesi mehmet cilsal 7(Resim 6: Bir tüccar, gravür)

Batı Anadolu Beylikleri’nin buğday ihraç ettikleri en önemli yer St. Jean Şövalyeleri’nin elindeki Rodos Adası’ydı. Rodos Şövalyeleri ile Türkler arasında siyasî gerginlikler ve savaşlar eksik olmamasına rağmen, Rodos Adası geçimini büyük ölçüde Türkiye’den temin edilen hububat ve erzak ile sağladığından, özellikle Menteşede çok sayıda Rodoslu tüccar ticarî faaliyetlerde bulunuyor ve bu bağlamda Rodos’a büyük miktarlarda hububat ve erzak ithal ediyorlardı. Hatta bazı kaynaklara göre, adada yaşayan bazı Türk tüccarlar bile vardı. Rodos Şövalyeleri, Papalık politikalarının Doğu’daki uygulayıcısı olduklarından, Papalığın “kâfirler” ile ticareti yasaklayan kararları onlar söz konusu olduğunda sıkı sıkıya uygulanmıyor; zaman zaman Şövalyelerin Türkler ile ticaret yapmalarına ve ihtiyaç duydukları ürünleri Türkiye’den temin etmelerine müsamaha gösteriliyordu. Çünkü Şövalyelerin Rodos Adası’nda tutunmaları ancak Türklerden   ihtiyaçları olan malları temin edebilmeleri sayesinde mümkündü…. Nisan 1403 yılı itibariyle Balat’ta buğday satın alan Rodoslu tacirlerin varlığı, bu tarihten önce taraflar arasında bir antlaşmanın yapılmış olabileceğini akla getirmektedir…

bodrum kalesi BODRUM’A KALE YAPILMASI FİKRİ ASLINDA KİME AİTTİ… bodrum kalesi hikayesi mehmet cilsal 8[Bkz-“Ege’de Türk-İtalyan Hububat Ticareti (13. – 14. Yüzyıllar)”-Dr. Serdar ÇAVUŞDERE]

Şurası bir gerçek ki, 1403 öncesinde Rodoslu tacirlerin Balat’ta ticari sözleşme yapması mümkün değildi. Firuz Bey, Osmanlı’nın Menteşe Sancakbeyi idi ve Yıldırım Bayezid’in emirlerinden çıkması mümkün değildi; bu yüzden, şövalyelere erzak satış yasağını harfiyen uygulamakla yükümlüydü.Yani, heryerde çok sıkı güvenlik tedbirleri alınmıştı Burdan şu sonucu çıkar; Şövalyeler ile Türkler arasında bir alışveriş oluyorduysa, bu ancak kaçak yollarla mümkün olabiliyordu.

bodrum kalesi BODRUM’A KALE YAPILMASI FİKRİ ASLINDA KİME AİTTİ… bodrum kalesi hikayesi mehmet cilsal 9(Resim 7: Balat’ta Pazar, temsili)

Devasa ticari çarkın döndüğü esas yer, Balat şehriydi. Balat, uzun yıllardır bölge iktisadi hayatının en önemli merkeziydi. Menteşeoğullarının payitahtı olan bu liman kenti, Batı Anadolu’daki en ünlü, en zengin şehirdi.  Dolayısıyla da hem deniz, hem karadan tüm yollar buraya çıkıyordu. Halikarnas Yarımadası  köyleri ile Strobilos (Aspat) Limanı, belki de Beçin’den ziyade bu şehirle irtibatlıydı. Havalideki her ademoğlu herhalde ömrü boyunca en az bir kez Balat’ı görmüştü.

(Resim 8: Balat Limanı, temsili)

1.Heyd’e göre İzmir, Ayasolug, Efes ve Balat limanları oldukça önemliydi. İzmir, Ayasolug ve Balat’tan sonra gelmekteydi. Venedik, Ceneviz, Mısır arasında milletlerarası bir hüvviyete sahip olan bu iki limanda; gıda, kumaş, iplik, at, kürkten başka köle ve cariye ticareti yapılıyordu. (Bkz,Timur-Rodos Şövalyeleri ve Batı Anadolu Seferi-Doç. Yahya Başkan)

bodrum kalesi BODRUM’A KALE YAPILMASI FİKRİ ASLINDA KİME AİTTİ… bodrum kalesi hikayesi mehmet cilsal 10(Resim 9: Balat’ta Moğol ordugahı, gravür temsili)

Anadolu’nun çeşitli yerlerinden getirilen ürünlerin toplandığı Balat Pazarı, bir ticaret merkezi olan Girit’teki Venediklilerin emtia ihtiyacının büyük kısmını karşılıyordu. Balat, aslında sadece Venedikli tüccarların değil; Rodos, Barcelona, Floransa, Cenova, Regusa ve Messina’dan gelen tacirlerin de uğrak yeri olan milletararası pazaryeriydi (E. Zacharidou). Sakız Adası’nda ikamet eden Cenevizliler, burdan aldıkları malları Mısır’a satar; Mısır’dan aldıkları muhtelif ürünleri buraya getirirdi(W. Heyd). Açıkçası Balat Pazarı, Anadolu’nun batıya açılan ticari kapısı niteliğindeydi. Menteşe beylerinin sayesinde bu pazarın önemi daha da artmıştı.(Bkz-Ortaçağ Akdeniz’inde Menteşe Beyliği’nin İktisadi faaliyetleri ve At Ticareti-Doç. Tülay Metin

Fakat, 1403 kışı itibarıyla Balat’ı Moğol haydutları basmıştı. Bu, bir şehrin başına gelebilecek en büyük, en talihsiz musibetti. Timur, Ankara Savaşı sırasında Osmanlı’ya karşı yanında yeraldığı için Mehmet Bey’in  ırz-namusuna dokunmuyordu ama Menteşe topraklarındaki canlılar dahil herşeyi kendi malı ve mülkü olarak gördüğü muhakkaktı. Haliyle, kim talandan ne kaçırırsa, kardı.

bodrum kalesi BODRUM’A KALE YAPILMASI FİKRİ ASLINDA KİME AİTTİ… bodrum kalesi hikayesi mehmet cilsal 11(Resim 10: Harabe Halikarnas’tan kesit, temsili gravür)

Batı kroniklerinin birinde bu tarih ve bölgede yaşanan bazı Moğol talanlarından bahsedilmiştir. Kronikte; 1403’ün kışında Timur Ordusu Balat’ta ordugah kurduğundan beri felaketlerin ardı arkasının kesilmediği, bunlardan birinin de Leros adasında yaşandığı, 1395’den beri  zaten istila korkusuyla her gece kaleye çekilen ada halkını bu sefer de karşı kıyıda, Balat’ta kışlayan Moğolların  talan ettiği; ne kadar hayvan, kıymetli eşya vb. varsa ellerinden alındığı ve çoğunun köle olarak götürüldüğü anlatılmıştır.

bodrum kalesi BODRUM’A KALE YAPILMASI FİKRİ ASLINDA KİME AİTTİ… bodrum kalesi hikayesi mehmet cilsal 12(Resim 11: Menteşe Beyi, temsili suluboya baskı)

İzmir felaketinin ardından daha toparlanamamış olan Şövalyeler, Timur askerlerinin Leros’u yağmalamasına engel olamamıştı. Üstelik diğer küçük adalarda da benzer vakıalar sık sık tekrarlanıyordu ve Rodos hariç, Dodecaneseliler(12 Ada) canından bezmişti adeta…

Timur ordusunun bölgede ordugah kurması herkes için tam bir kabus olmuştu. Bu arada, Ankara’da esir alınan Padişah Yıldırım Bayezid ve maiyeti de ordu nereye gitse oraya götürülmekteydi. Osmanlı Hükümdarı’nın Balad’ta bir kafeste tutulduğu haberi tüm Menteşe topraklarına çabucak yayılmıştı muhtemelen.

bodrum kalesi BODRUM’A KALE YAPILMASI FİKRİ ASLINDA KİME AİTTİ… bodrum kalesi hikayesi mehmet cilsal 13(Resim 12: Moğol talanı, temsili)

Halikarnas’ta kale inşası böylesi bir ortamda  mümkün müydü?

Önceki bölümlerde değindiğimiz gibi, St. Pierre Kalesi’nin inşa edilmesine karar veren tarihi şahsiyet, Rodos merkezli Hospitaller Şövalyeleri’nin başı olan Magistra Philibert De Naillactı ve bu kararın arkasındaki temel vakıa İzmir St. Pierre Kalesi’nin feci bir şekilde kaybedilmiş olmasıydı. Ancak, buna bizzat kendisi karar vermiş olsa da, bazı batılı kroniklerde fikir babasının Magistra Philibert De Naillac olmadığı yazılıdır.

bodrum kalesi BODRUM’A KALE YAPILMASI FİKRİ ASLINDA KİME AİTTİ… bodrum kalesi hikayesi mehmet cilsal 14(Resim 13: Alman Şövalye Teğmen Schlegelholt, temsili gravür)

Gerçek ya da değil, Felix Faber ve Guillaume Caoursin kroniklerinde anlatılanlara göre, Rodos Şövalyelerinin Halikarnas’a kale yapma hikayesi, Menteşeoğlu İlyas Bey’in Balat Sarayı’nda (Palatia Nueva) tahta oturup hüküm sürdüğü senenin ilk günlerinde başlamıştı, ki bu tarih  1403 kışıydı, Timur’un Balat’ta ordugah kurduğu tarih yani.

Yazar Guillaume Caoursin, aynı zamanda Haçlılar Birliği genel sekreteriydi ve 1480 Rodos Kuşatması’nın kitabını yazmıştı. Kitabında öyle bir dil kullanmıştı ki, tüm Avrupa’da elden ele dolaşan bu kitap sayesinde şövalyeler için lazım olan finans yardımları bir anda artıvermişti.  Felix Faber ise bir  hacıydı. İki kez Kudüs yolculuğu yapmıştı ve 1483 senesinde yaptığı ikinci yolculuğunda Rodos’a uğramış; Sekreter Guillaume Caoursin’le de bu adada tanışmıştı. İkisi arasında geçen bir sohbet sırasında, Guillaume Caoursin ona St. Pierre Kalesi hakkında şöyle bir hikaye anlatmıştı: “…St. Pierre Kalesi’nin inşası, Alman kökenli çok çalışkan ve maharetli, hoş bir subay olan Johann Hesso Schlegelholz tarafından başlatıldı. Anakarada bir kale inşa etme fikrini bu kumandan akıl etti. Teğmen, askeri talim işleriden başka, karşı anakaranın deniz kıyısında Türklerin ‘çarşı’(tharse) dediği bir yerlere de gidip geliyordu. Çarşı; senenin bazı günlerinde binlerce insanın rağbet ettiği fuar düzenlenen bir yerdi. Bu arada  kale inşa etmek için çok çok uygun bir zemin bulmuştu “(Bkz. Essai de chronologie des campagnes de construction du château Saint-Pierre Bodrum, Monsieur Jean-Bernard de Vaivre)

Teutonic Şövalye Schlegelholtz kimdi?

Bir sonraki bölümde Bodrum’a kale yapılması fikrinin babası olan Şövalye Schlegelholtz  ve onun bu fikrinin nasıl karara  dönüştüğü ele alınacak.

Devam edecek… Mehmet Çilsal

bodrum kalesi BODRUM’A KALE YAPILMASI FİKRİ ASLINDA KİME AİTTİ…   rmak tantuni turgutreis
Okumaya devam et
Sponsorlu
Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ASAYİŞ

OTOMOBİLE ÇARPINCA AĞIR YARALANDI…

Yayınlanan

açık

Tarafından

bodrum kaza OTOMOBİLE ÇARPINCA AĞIR YARALANDI… bodrum kaza
bodrum kaza OTOMOBİLE ÇARPINCA AĞIR YARALANDI… reklam arena 4

Otomobile arkadan çarptığı kazada, ağır şekilde yaralandı. 

Kaza, Turgutreis-Bodrum Karayolu Dereköy Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolunda seyreden 34 yaşındaki Aydın Yalçın idaresindeki motosiklet, bir anlık dikkatsizlik sonucu kavşakta 48 ABP 361 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosikletinden fırlayıp otomobilin arka camına çarpan Yalçın, ağır şekilde yaralandı. Vücudunda kırıklar olduğu ifade edilen yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi. Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme yaptı. Diğer yandan kazaya karışan motosikletin çarpmanın şiddetiyle koltuğunun yerinden söküldüğü görüldü.

bodrum kaza OTOMOBİLE ÇARPINCA AĞIR YARALANDI…   rmak tantuni turgutreis
Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

BODRUM KENT KONSEYİ: YAŞAM HAKKI AYRICALIK DEĞİLDİR…

Yayınlanan

açık

Tarafından

bodrum kent konseyi BODRUM KENT KONSEYİ: YAŞAM HAKKI AYRICALIK DEĞİLDİR… bodrum kent konseyi logo
bodrum kent konseyi BODRUM KENT KONSEYİ: YAŞAM HAKKI AYRICALIK DEĞİLDİR… reklam arena 4

Bodrum Turgutreis Hüseyin Burnu açıklarında geçtiğimiz günlerde içinde Suriye, Filistin ve Somali uyruklu göçmenlerin bulunduğu “İlsu 1” isimli 8 metrelik fiber teknenin batarak, 3’ü çocuk 12 kişinin yaşamanı yitirmesi ile ilgili, Bodrum Kent Konseyi’nden basın açıklaması yapıldı.

Yapılan basın açıklamasında “Yaşam hakkı”, adı üstünde bir ayrıcalık değildir, ayrım gözetmez düşüncesine dikkat çekildi.

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür

Ve bir orman gibi kardeşçesine,

Bu hasret bizim…

İnsanca yaşamaya, eşitliğe, nefretsiz söylemlere, bu dünya hepimizin demeye hasret…

İster Bodrum’da doğup büyümüş olalım, ister burayı evi bilip kalanlardan; Bodrum hepimiz için mavi-beyaz bir mücevher.

Hepimizin Bodrum’a dair ortak duyguları var. Her birimiz bir kez olsun, deniz kenarında oturup Bodrum’un eşsiz maviliğine dalıp gitmiş, çocukluk anılarımızı; gençlik heyecanlarımızı; acılarımızı ve mutluluklarımızı düşünmüşüzdür…

En güzel fotoğraflarımızda Bodrum’un mavi dalgaları vardır fonda…

Vardı… Artık yok!

Kan kırmızı bir renk bulaştı fotoğraflardaki fonlara.

Bodrum’un derin mavilikleri koyulaşıyor… Temiz sularına ölümün karanlığı karıştı, karışmaya devam ediyor… Deniz kenarında yapılan tatlı dost sohbetleri, acı bir iç çekişle bölünür oldu. 

“Bugün 8 kişi ölmüş, bugün 15 kişi ölmüş, ikisi çocukmuş, biri kurtulmuş…”

Ülkeler bu ölümlere engel olmak için, mülteci ve göçmen sorunları karşısında çözüm odaklı stratejiler geliştirmeli ve İnsan haklarını hiçe sayan sınır politikalarına bir son vermelidir. Sadece ülkeler ve yöneticiler değil, mültecilerin yaşam şartlarını zora sokan, ülkedeki hemen her sorundan mültecileri sorumlu tutan ve nefret söylemleri ile süreci yıpratan herkes bu ölümlerin doğal sorumlularıdır.

“Yaşam hakkı”, adı üstünde bir ayrıcalık değildir, ayrım gözetmez. Dil, din, ırk, etnik köken, ekonomik durum gözetmeksizin tüm canlıları kucaklar. Bizler yaşam hakkını kullanarak bir ümitle yola çıkıp ölüme giden insanların acı haberlerini duymak ve okumak istemiyoruz.  Bu ölümlere alışan ve sıradanlaştıran bir insanlığın parçası olmak istemiyoruz. Çocuklara borcumuz var…

Umut yolculuğunda yaşamını kaybeden insanlar için duyduğumuz üzüntü, hepimizin ortak acısıdır. Bizler Bodrum’un huzur dolu sularına her baktığımızda, bu sularda yok olan hayatların acısını kalbimizde hissetmekten yorulduk.

Bu ölümler son bulsun istiyoruz.

Bodrum’un mavi suları yeniden aydınlansın istiyoruz.

Bodrum Kent Konseyi olarak, bu konuda üzerimize düşen her çalışmayı tüm Bodrum’lu hemşehrilerimiz ile birlikte göğüsleyebilmek en büyük tesellimiz olacaktır. Sularımızda kaybolan hayatlara ve acı ölümlere alışmadığımızı, kabullenmediğimizi tüm kamuoyuna bildiriyor ve yetkilileri insan tacirlerine karşı daha fazla önlem almaya çağırıyoruz.

 

 

 

 

 

 

BODRUM KENT KONSEYİ

bodrum kent konseyi BODRUM KENT KONSEYİ: YAŞAM HAKKI AYRICALIK DEĞİLDİR…   rmak tantuni turgutreis
Okumaya devam et

ASAYİŞ

GÖÇMEN FACİASINDA 5 GÖZALTI…

Yayınlanan

açık

Tarafından

göçmen faciası GÖÇMEN FACİASINDA 5 GÖZALTI… G    MEN KAZA
göçmen faciası GÖÇMEN FACİASINDA 5 GÖZALTI… reklam arena 4

Bodrum’da dün yaşanan göçmen faciası ile ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi. 

Turgutreis Mahallesi açıklarındaki Hüseyin Burnu önlerinde içinde Suriye, Filistin ve Somali uyruklu kaçak göçmenlerin bulunduğu “İlsu 1” isimli 8 metrelik fiber tekne battı. Olayda 31 göçmen sağ olarak kurtarılırken, 3’ü çocuk 12 kişi ise yaşamını yitirdi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma neticesinde facia ile ilgili olduğu iddiasıyla 2’si yabancı uyruklu, 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği, gözaltı sayısının artabileceği ifade edildi.

Öte yandan olayda yaşamını yitiren göçmenler otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Cenazelerin işlemlerin ardından yakınlarına teslim edileceği, 15 gün içerisinde bir yakını çıkmayanların Muğla’nın Menteşe İlçesi’ndeki Kimsesizler Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

göçmen faciası GÖÇMEN FACİASINDA 5 GÖZALTI…   rmak tantuni turgutreis
Okumaya devam et

Son Haberler