Bizimle iletişime geçin

BODRUM HABERLERİ

BODRUM’A KALE YAPILMASI FİKRİ ASLINDA KİME AİTTİ…

Yayınlanan

açık

bodrum kalesi BODRUM’A KALE YAPILMASI FİKRİ ASLINDA KİME AİTTİ… mehmet cilsal yaz   dizisi 10

Bodrum’a kale yapılması fikri aslında kime aitti? Menteşe bölgesi genelinde ve Yarımada’da nasıl bir sosyo-ekonomik-kültürel hayat vardı? Levantta savaş ve ticaretiyle Moğollar’ın bitmeyen talanları…

15’nci yüzyılın başları…

Karya başkenti Halikarnas, 12’nci yüzyıldan itibaren meydana gelen depremlerle sık sık yıkılmıştı ve Rodos Hospitaller Şövalyelerinin Zephyria adacığına kale yapmaya başladığı günlerde tam anlamıyla yıkık dökük, harabat bir yerdi. Ünlü anıt mezar Mausoleum’un önemli ölçüde ayakta olduğu bilgisini veren kaynaklar mevcut. Yeri geldiğinde bunlardan sözedeceğiz. Ama genel olarak, 1403’lerde Mausoleum ile Zephyria arasında kalan bölgenin ıpıssız, adeta inin cinin top oynadığı hayalet şehir görünümünde olduğunu söylemek mümkün.

bodrum kalesi BODRUM’A KALE YAPILMASI FİKRİ ASLINDA KİME AİTTİ… bodrum kalesi hikayesi mehmet cilsal 1

(Resim 1: Halikarnas Kenti, temsili gravür)

Öte yandan, otları, çiçekleri, kuşları, karıncaları, sürüngenleriyle doğal  yaşam elbette kendi halinde sürüp gidiyordu. Bakımsız olsalar bile narenciye, nar, incir, badem, harnup, zeytin vb. ağaçları vakti gelince elbette çiçek açıp meyve veriyor ve çevre köy ya da adalardan birileri  muhtemelen ara sıra uğrayıp tüm bu yemişleri toplayıp gidiyordu.

bodrum kalesi BODRUM’A KALE YAPILMASI FİKRİ ASLINDA KİME AİTTİ… bodrum kalesi hikayesi mehmet cilsal 2(Resim 2: Köylerde hayat, temsili gravür)

Yarımada’nın geri kalan kısımları ise öyle çok ıssız sayılmazdı. Vergi toplayıp güvenlik sağlayan egemen devlet-erk (Şövalyeler-Menteşeoğulları-Osmanoğulları) el değiştirse de Beksimed, Karabağ, Müsgebi, Sandıma gibi karyelerin(köy) değirmenleri işlekti; bacaları tütüyor, sosyal-iktisadi hayatları devam ediyordu. Batıya doğru hemen ötede tüccar gemilerinin uğradığı Aspat(Strobilos) adında yarı işlek küçük bir liman vardı. İskelenin hemen arkasındaki yamaçlara kondurulmuş ev, sarnıç, hisar gibi yapılarda Rumlar yaşıyordu ve bu hanelerin belki de birkaçı Türklerindi. Köyleri birbirine bağlayan  yollar da, Karaova-Milas-Beçin yolu da tamamen durgun değildi…   bodrum kalesi BODRUM’A KALE YAPILMASI FİKRİ ASLINDA KİME AİTTİ… bodrum kalesi hikayesi mehmet cilsal 3(Resim 3: Ortodoks Manastır, temsili gravür)

(Resim 4a ve 4b: Kos Bodrum portolan-isolario, Cristoforo Buondelmonti. 1420)

bodrum kalesi BODRUM’A KALE YAPILMASI FİKRİ ASLINDA KİME AİTTİ… bodrum kalesi hikayesi mehmet cilsal 5Harabat Halikarnas şehrinde “Hagia Marina” adında bir de Bizans manastırı olduğunu  Danimarkalı profesör arkeologların (Prof. Kristian Jeppesen ve Paul Pedersen)  kazı çalışmaları ve haritalarından biliyoruz. Ancak, manastır, 15’nci yüzyılın başında ayakta mıydı; bölgedeki Ortodoks ahaliye dini hizmetler veriyor muydu, bilmiyoruz. 1406’da Rodos’a gelen ünlü seyyah ve keşiş Cristoforo Buondelmonti’nin, Kos-Bodrum isolariosunda St. Pierre Kalesi’inin yanısıra Salmakis(Kaplan) Kalesi, Myndos ve Mylasa giriş kapılarını(kule) çizmiş bodrum kalesi BODRUM’A KALE YAPILMASI FİKRİ ASLINDA KİME AİTTİ… bodrum kalesi hikayesi mehmet cilsal 4olduğu halde,  Aya Marina Manastırı’nı çizmemiş olması şöyle yorumlanabilir: Aya Marina Manastırı da Mausoleum gibi  geçmişteki depremlere dayanamamış ve yıkılmıştı. Sonraları da kimse tamir etmemişti. Manastır yıkılmamış olsaydı, ki Ortodoks manastırlar genelde büyük ve yüksek kuleli yapılar olduğu için, Cristoforo Buondelmonti haritasında ona da  yer verirdi. Velhasıl, bu tarihlerde Yarımada’daki dini hayat hakkında kesin bilgilere sahip değiliz.

bodrum kalesi BODRUM’A KALE YAPILMASI FİKRİ ASLINDA KİME AİTTİ… bodrum kalesi hikayesi mehmet cilsal 6(Resim 5:  Balad ve liman ticareti, temsili gravür)

 Savaş ve ekonomi

İktisadi hayat savaşlara rağmen bir biçimde devam ediyordu.  Bölge ekonomisine en büyük katkıyı ezelden beri çeşitli yerlere kurulan çarşı-pazar-panayırlar ile iki şehir sağlıyordu. Bunlardan biri Rodos, diğeri de Balat’tı. Ancak, Yıldırım Bayezid döneminin ticari yasakları çok büyük sıkıntılara yolaçmıştı.

bodrum kalesi BODRUM’A KALE YAPILMASI FİKRİ ASLINDA KİME AİTTİ… bodrum kalesi hikayesi mehmet cilsal 7(Resim 6: Bir tüccar, gravür)

Batı Anadolu Beylikleri’nin buğday ihraç ettikleri en önemli yer St. Jean Şövalyeleri’nin elindeki Rodos Adası’ydı. Rodos Şövalyeleri ile Türkler arasında siyasî gerginlikler ve savaşlar eksik olmamasına rağmen, Rodos Adası geçimini büyük ölçüde Türkiye’den temin edilen hububat ve erzak ile sağladığından, özellikle Menteşede çok sayıda Rodoslu tüccar ticarî faaliyetlerde bulunuyor ve bu bağlamda Rodos’a büyük miktarlarda hububat ve erzak ithal ediyorlardı. Hatta bazı kaynaklara göre, adada yaşayan bazı Türk tüccarlar bile vardı. Rodos Şövalyeleri, Papalık politikalarının Doğu’daki uygulayıcısı olduklarından, Papalığın “kâfirler” ile ticareti yasaklayan kararları onlar söz konusu olduğunda sıkı sıkıya uygulanmıyor; zaman zaman Şövalyelerin Türkler ile ticaret yapmalarına ve ihtiyaç duydukları ürünleri Türkiye’den temin etmelerine müsamaha gösteriliyordu. Çünkü Şövalyelerin Rodos Adası’nda tutunmaları ancak Türklerden   ihtiyaçları olan malları temin edebilmeleri sayesinde mümkündü…. Nisan 1403 yılı itibariyle Balat’ta buğday satın alan Rodoslu tacirlerin varlığı, bu tarihten önce taraflar arasında bir antlaşmanın yapılmış olabileceğini akla getirmektedir…

bodrum kalesi BODRUM’A KALE YAPILMASI FİKRİ ASLINDA KİME AİTTİ… bodrum kalesi hikayesi mehmet cilsal 8[Bkz-“Ege’de Türk-İtalyan Hububat Ticareti (13. – 14. Yüzyıllar)”-Dr. Serdar ÇAVUŞDERE]

Şurası bir gerçek ki, 1403 öncesinde Rodoslu tacirlerin Balat’ta ticari sözleşme yapması mümkün değildi. Firuz Bey, Osmanlı’nın Menteşe Sancakbeyi idi ve Yıldırım Bayezid’in emirlerinden çıkması mümkün değildi; bu yüzden, şövalyelere erzak satış yasağını harfiyen uygulamakla yükümlüydü.Yani, heryerde çok sıkı güvenlik tedbirleri alınmıştı Burdan şu sonucu çıkar; Şövalyeler ile Türkler arasında bir alışveriş oluyorduysa, bu ancak kaçak yollarla mümkün olabiliyordu.

bodrum kalesi BODRUM’A KALE YAPILMASI FİKRİ ASLINDA KİME AİTTİ… bodrum kalesi hikayesi mehmet cilsal 9(Resim 7: Balat’ta Pazar, temsili)

Devasa ticari çarkın döndüğü esas yer, Balat şehriydi. Balat, uzun yıllardır bölge iktisadi hayatının en önemli merkeziydi. Menteşeoğullarının payitahtı olan bu liman kenti, Batı Anadolu’daki en ünlü, en zengin şehirdi.  Dolayısıyla da hem deniz, hem karadan tüm yollar buraya çıkıyordu. Halikarnas Yarımadası  köyleri ile Strobilos (Aspat) Limanı, belki de Beçin’den ziyade bu şehirle irtibatlıydı. Havalideki her ademoğlu herhalde ömrü boyunca en az bir kez Balat’ı görmüştü.

(Resim 8: Balat Limanı, temsili)

1.Heyd’e göre İzmir, Ayasolug, Efes ve Balat limanları oldukça önemliydi. İzmir, Ayasolug ve Balat’tan sonra gelmekteydi. Venedik, Ceneviz, Mısır arasında milletlerarası bir hüvviyete sahip olan bu iki limanda; gıda, kumaş, iplik, at, kürkten başka köle ve cariye ticareti yapılıyordu. (Bkz,Timur-Rodos Şövalyeleri ve Batı Anadolu Seferi-Doç. Yahya Başkan)

bodrum kalesi BODRUM’A KALE YAPILMASI FİKRİ ASLINDA KİME AİTTİ… bodrum kalesi hikayesi mehmet cilsal 10(Resim 9: Balat’ta Moğol ordugahı, gravür temsili)

Anadolu’nun çeşitli yerlerinden getirilen ürünlerin toplandığı Balat Pazarı, bir ticaret merkezi olan Girit’teki Venediklilerin emtia ihtiyacının büyük kısmını karşılıyordu. Balat, aslında sadece Venedikli tüccarların değil; Rodos, Barcelona, Floransa, Cenova, Regusa ve Messina’dan gelen tacirlerin de uğrak yeri olan milletararası pazaryeriydi (E. Zacharidou). Sakız Adası’nda ikamet eden Cenevizliler, burdan aldıkları malları Mısır’a satar; Mısır’dan aldıkları muhtelif ürünleri buraya getirirdi(W. Heyd). Açıkçası Balat Pazarı, Anadolu’nun batıya açılan ticari kapısı niteliğindeydi. Menteşe beylerinin sayesinde bu pazarın önemi daha da artmıştı.(Bkz-Ortaçağ Akdeniz’inde Menteşe Beyliği’nin İktisadi faaliyetleri ve At Ticareti-Doç. Tülay Metin

Fakat, 1403 kışı itibarıyla Balat’ı Moğol haydutları basmıştı. Bu, bir şehrin başına gelebilecek en büyük, en talihsiz musibetti. Timur, Ankara Savaşı sırasında Osmanlı’ya karşı yanında yeraldığı için Mehmet Bey’in  ırz-namusuna dokunmuyordu ama Menteşe topraklarındaki canlılar dahil herşeyi kendi malı ve mülkü olarak gördüğü muhakkaktı. Haliyle, kim talandan ne kaçırırsa, kardı.

bodrum kalesi BODRUM’A KALE YAPILMASI FİKRİ ASLINDA KİME AİTTİ… bodrum kalesi hikayesi mehmet cilsal 11(Resim 10: Harabe Halikarnas’tan kesit, temsili gravür)

Batı kroniklerinin birinde bu tarih ve bölgede yaşanan bazı Moğol talanlarından bahsedilmiştir. Kronikte; 1403’ün kışında Timur Ordusu Balat’ta ordugah kurduğundan beri felaketlerin ardı arkasının kesilmediği, bunlardan birinin de Leros adasında yaşandığı, 1395’den beri  zaten istila korkusuyla her gece kaleye çekilen ada halkını bu sefer de karşı kıyıda, Balat’ta kışlayan Moğolların  talan ettiği; ne kadar hayvan, kıymetli eşya vb. varsa ellerinden alındığı ve çoğunun köle olarak götürüldüğü anlatılmıştır.

bodrum kalesi BODRUM’A KALE YAPILMASI FİKRİ ASLINDA KİME AİTTİ… bodrum kalesi hikayesi mehmet cilsal 12(Resim 11: Menteşe Beyi, temsili suluboya baskı)

İzmir felaketinin ardından daha toparlanamamış olan Şövalyeler, Timur askerlerinin Leros’u yağmalamasına engel olamamıştı. Üstelik diğer küçük adalarda da benzer vakıalar sık sık tekrarlanıyordu ve Rodos hariç, Dodecaneseliler(12 Ada) canından bezmişti adeta…

Timur ordusunun bölgede ordugah kurması herkes için tam bir kabus olmuştu. Bu arada, Ankara’da esir alınan Padişah Yıldırım Bayezid ve maiyeti de ordu nereye gitse oraya götürülmekteydi. Osmanlı Hükümdarı’nın Balad’ta bir kafeste tutulduğu haberi tüm Menteşe topraklarına çabucak yayılmıştı muhtemelen.

bodrum kalesi BODRUM’A KALE YAPILMASI FİKRİ ASLINDA KİME AİTTİ… bodrum kalesi hikayesi mehmet cilsal 13(Resim 12: Moğol talanı, temsili)

Halikarnas’ta kale inşası böylesi bir ortamda  mümkün müydü?

Önceki bölümlerde değindiğimiz gibi, St. Pierre Kalesi’nin inşa edilmesine karar veren tarihi şahsiyet, Rodos merkezli Hospitaller Şövalyeleri’nin başı olan Magistra Philibert De Naillactı ve bu kararın arkasındaki temel vakıa İzmir St. Pierre Kalesi’nin feci bir şekilde kaybedilmiş olmasıydı. Ancak, buna bizzat kendisi karar vermiş olsa da, bazı batılı kroniklerde fikir babasının Magistra Philibert De Naillac olmadığı yazılıdır.

bodrum kalesi BODRUM’A KALE YAPILMASI FİKRİ ASLINDA KİME AİTTİ… bodrum kalesi hikayesi mehmet cilsal 14(Resim 13: Alman Şövalye Teğmen Schlegelholt, temsili gravür)

Gerçek ya da değil, Felix Faber ve Guillaume Caoursin kroniklerinde anlatılanlara göre, Rodos Şövalyelerinin Halikarnas’a kale yapma hikayesi, Menteşeoğlu İlyas Bey’in Balat Sarayı’nda (Palatia Nueva) tahta oturup hüküm sürdüğü senenin ilk günlerinde başlamıştı, ki bu tarih  1403 kışıydı, Timur’un Balat’ta ordugah kurduğu tarih yani.

Yazar Guillaume Caoursin, aynı zamanda Haçlılar Birliği genel sekreteriydi ve 1480 Rodos Kuşatması’nın kitabını yazmıştı. Kitabında öyle bir dil kullanmıştı ki, tüm Avrupa’da elden ele dolaşan bu kitap sayesinde şövalyeler için lazım olan finans yardımları bir anda artıvermişti.  Felix Faber ise bir  hacıydı. İki kez Kudüs yolculuğu yapmıştı ve 1483 senesinde yaptığı ikinci yolculuğunda Rodos’a uğramış; Sekreter Guillaume Caoursin’le de bu adada tanışmıştı. İkisi arasında geçen bir sohbet sırasında, Guillaume Caoursin ona St. Pierre Kalesi hakkında şöyle bir hikaye anlatmıştı: “…St. Pierre Kalesi’nin inşası, Alman kökenli çok çalışkan ve maharetli, hoş bir subay olan Johann Hesso Schlegelholz tarafından başlatıldı. Anakarada bir kale inşa etme fikrini bu kumandan akıl etti. Teğmen, askeri talim işleriden başka, karşı anakaranın deniz kıyısında Türklerin ‘çarşı’(tharse) dediği bir yerlere de gidip geliyordu. Çarşı; senenin bazı günlerinde binlerce insanın rağbet ettiği fuar düzenlenen bir yerdi. Bu arada  kale inşa etmek için çok çok uygun bir zemin bulmuştu “(Bkz. Essai de chronologie des campagnes de construction du château Saint-Pierre Bodrum, Monsieur Jean-Bernard de Vaivre)

Teutonic Şövalye Schlegelholtz kimdi?

Bir sonraki bölümde Bodrum’a kale yapılması fikrinin babası olan Şövalye Schlegelholtz  ve onun bu fikrinin nasıl karara  dönüştüğü ele alınacak.

Devam edecek… Mehmet Çilsal

Okumaya devam et
Sponsorlu
Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BODRUM HABERLERİ

BODRUM’DA 255 BİN LİTRE YAKIT İKMALİ YAPTI…

Yayınlanan

açık

Tarafından

255 bin litre yakıt aldı BODRUM’DA 255 BİN LİTRE YAKIT İKMALİ YAPTI… arena motoryat

Bodrum’a yaz kış lük yatlar yakıt ikmali için gelmeye devam ediyor. En son olarak ‘Dream’ isimli lüks motoryat, 255 bin litre yakıt ikmali için bodrum merkez de bulunan iskeleye yanaştı.

Bodrum’un Paşatarlası mevkisinde bulunan gemi yanaşma iskelesine sabah saatlerinde demir atan Malta Bayraklı 106 metre uzunluğundaki motoryata, 8 tankerle 255 bin litre akaryakıt ikmali yapılmaya başlandı. Yakıt ikmalinin akşam saatlerine kadar süreceği bildirildi. Lüks motoryatın yakıt aldıktan sonra Yunan adalarına hareket edeceği öğrenildi. Türkiye’de  1997 yılında üretildiği öğrenilen lüks motoryatın ilk olarak yolcu gemisi olarak kullanıldığı, daha sonra yapılan tamir ve modernizasyon işlemlerinin ardından lüks motoryata dönüştürüldü alınan bilgiler arasında…

Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

BODRUM’DA Kİ SU TAŞKINLARI VE ALTYAPI SORUNLARI BU TOPLANTIDA KONUŞULDU…

Yayınlanan

açık

Tarafından

bekİr yilmaz BODRUM’DA Kİ SU TAŞKINLARI VE ALTYAPI SORUNLARI BU TOPLANTIDA KONUŞULDU… ARENA TOPLANTI

Bodrum’da son zamanlarda yağan sağanak ve kuvvetli yağışlar nedeniyle ilçe merkezindeki derelerin taşmasıyla yaşanan su taşkınlarını görüşmek üzere Bodrum Kaymakamlığı’nda 15 Ocak  tarihinde gerçekleştirilen bir toplantı düzenlendi. Toplantıda kamu kurumlarının bu sorunun çözümüne ilişkin neler yapabileceği konusu ele alındı.

Kaymakam Bekir YILMAZ başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Mehmet KOCADON, DSİ 21. Bölge Md. Mehmet Akif BALTA, MUSKİ Gn Md Yrd. Ali TEKKAYA,  Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Zeki ALİYAZICIOĞLU, Milas Orman İşletme Md Çetin AKKAYA, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şb Müdürü Mehmet Somer KIRKER, Müze Müdürü Tayfun SELÇUK ve ilgili md. yardımcıları, daire başkanları şef ve teknik görevlileri katıldı.

Toplantı sonucunda; İlçe Merkezinde meydana gelen taşkınlarda genel olarak sorun yaşanan derelerin Gökçeler Deresi, Gerence Deresi, Aliyan Deresi, Çukur Dere ve Gaz Dereleri olduğu, taşkınların ana nedeninin mansapların şehir merkezi içinde yer alması, uygun kesitte yatakların olmaması ve plansız yapılaşma olduğu tespit edildi. Alınacak önlemler ise yukarı havza önlemleri ve mansap önlemleri olarak iki aşamada ele alınarak şöyle sıralandı:

1-Yukarı Havza Önlemleri
DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından derelerin yukarı havzalarında feyezan sularını depolamak ve mansaba güvenli akım iletmek amacı ile sel kapanı yapısı için gerekli arazi ve büro çalışmaları yapıldığı görülmüştür. Gökçeler Deresi, Çukur Deresi, Gaz deresi olmak üzere 3 adet derede bu tür yapıların yapılabileceği topografik alanların bulunduğu anlaşılmıştır. 3 Adet derede 500 yıllık debiye göre gerekli rezervuar alanları tespit edilmiştir. Gökçeler Deresi, Çukur Deresi, Gaz deresi olmak üzere 3 adet derede Yukarı Havza Önlemleri çalışmalarını tamamladığı ve iş programına aldığı görülmüştür. Yukarı Havza Önlemleri bu kapsamda ödenekler dâhilinde gerçekleştirilecek gerekli takipler ve çalışmalar Kaymakamlık ve Bölge Müdürlüğünce yapılacaktır. DSİ nin Yukarı Havza Önlemleri projelerinin tahmini değerinin 40-50 milyon TL civarı olacağı değerlendirilmiştir.

Bu alanların kısmen Doğal Sit, Arkeolojik Sit Alanında ve orman tahdit sınırları vs. içerisinde kaldığı için projelerin hazırlanmasına müteakip yapım öncesinde ilgili kurumlardan gerekli izinler alınması gündeme gelmiş ilgili kurumlarca sorunun çözüleceği ve takip edileceği ifade edilmiştir.

2- Mansap Önlemleri: (Akarsuyun aşağı kısmında alınacak tedbirler)
Gökçeler deresi, Gerence deresi, Aliyan deresi, Çukur deresi, Gaz deresi olmak üzere toplam 5 adet derede DSİ tarafından çalışma yapıldığı görülmüştür. Söz konusu 5 adet derenin kati projelerinin önceki yıllarda DSİ 21. Bölge Müdürlüğünce hazırlanarak Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına gönderildiği ifade edilmiştir. Hazırlanmış olan projeye esas tip kesitlerin tamamı Başbakanlık 2006/27 Genelgesi gereği Açık Duvarlı Kanal olarak projelendirilmiştir. Açık kanal şeklinde projelendirilen derelerde, kamulaştırma maliyetlerinin daha fazla olması, mevcut güzergâhların aktif yol olarak kullanılması, güzergahların yoğun yerleşim içinden geçmesi nedeni ile aynı genelge gereği (zaruri haller kapsamında) kapalı kesite çevrilebilineceği mütalaa edildiğinden, söz konusu derelerde kapalı kesit çalışmaları da yapıldığı ifade edilmiştir.

Mansap önlemlerinin; Gökçeler deresi, Gerence deresi, Aliyan deresi, Çukur deresi, Gaz deresi olmak üzere Muğla Büyükşehir Belediyemizce gerçekleştirilmesi gerektiğinde mutabık kalınmıştır. DSİ tarafından yapılacak Yukarı havza önlemleri sonrası alınan teknik veriler ışığında yapılacak çalışmalar projelendirilecek, Muğla Büyükşehir Belediyemiz ve Bodrum Belediyemiz tarafından birlikte kamulaştırma işlemine gerek kalmaksızın gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. Belediyelerimizin temsilcileri gerekli çalışmaları bütçe imkânları doğrultusunda en kısa zamanda yapacaklarını ifade etmişlerdir. Yetersiz menfezlerin yapımı ve yağmur suyu drenaj hattı olarak düşünülen uygulamalarda yaklaşık 40-45 milyon TL ödeneğe ihtiyaç olacağı değerlendirilmiştir.
Ayrıca; Karayolları İzmir Bölge Müdürlüğünün görev alanında kalan şehir merkezinden geçen anayol üzerinde bulunan Konacık Aliyan Deresi, Gerence Deresi ve Çukur Dere menfezlerinin yetersiz olduğu ihtiyaca cevap verecek teknik ölçülerde Karayolları Bölge Müdürlüğümüzce yenilenmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Karayolları İzmir Bölge Müdürlüğüz gerekli çalışmaları yapacağını ifade etmiştir.
Teknik tespitler doğrultusunda; Kaymakamlık, Muğla Büyükşehir Belediyesi, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü, Karayolları İzmir Bölge Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi başta olmak üzere tüm kurumların sorunun çözümü için işbirliği içerisinde hareket etmesi ve çalışmalarda en kısa zamanda mesafe alınması için gayret gösterilmesi kararlaştırılmıştır.

Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

BODRUM KENT KONSEYİ GÖLKÖY’DE BULUŞUYOR…

Yayınlanan

açık

Tarafından

bodrum kent konseyi BODRUM KENT KONSEYİ GÖLKÖY’DE BULUŞUYOR… G  LK  Y SULAK ALAN

Bodrum Kent Konseyi, Bodrum Yarımadası Kültür ve Çevresini Koruma Derneği ve Doğa Derneği tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek etkinlikte, Akdeniz Sulak Alanı olarak bilinen arazide bir araya geliyor…

Etkinliğin Buluşma saati 12.00… Tüm katılımcılar, Gölköy Muhtarlığı önünde bir araya geldikten sonra Hurmalığa yürüyüş başlayacak. Burada çevre temizliği yapıldıktan sonra sohbet gerçekleştirilecek.

bodrum kent konseyi BODRUM KENT KONSEYİ GÖLKÖY’DE BULUŞUYOR… 9858655910

Bodrum’daki birinci derece doğal SİT alanı olan ve koruma altındaki Datça hurması ağaçlarının bulunduğu Akdeniz Gölü Sulak Alanı, bir süre önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından jeotermal kaynak arama ruhsatlarının verilmesi sebebiyle gündeme gelmişti. Çevrecilerin gözü gibi baktığı son sulak alanımız, pek çok su kuşu türüne ev sahipliği yapıyor. Endemik Gölköy hurmalarının yetiştiği nadir bölgelerden biri olan Akdeniz Sulak Alanı’nın temiz tutularak yaşatılması, Bodrum çevrecilerinin öncelikleri arasında. Kent Konseyi yetkilileri tüm Bodrum halkını ” 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü’nde, Bodrum Gölköy Kovalık Sulak Alanında buluşuyoruz.” diyerek davet ettiler.

Okumaya devam et

Son Haberler