Bizimle iletişime geçin

BODRUM HABERLERİ

BİTMEYEN TİMUR FAKTÖRÜ…

Yayınlanan

açık

bodrum kalesi BİTMEYEN TİMUR FAKTÖRÜ… mehmet cilsal 11

Halikarnas’ta kale inşe etme fikrinin babası Şövalye Schlegelholtz kimdi? Bölgede bitmeyen Timur faktörü…   

Teğmen Hesso Schlegelholt, Naillac’tan bir önce görev yapan Magistra (amir) Fernandez de Heredia tarafından  1391’de Cos’a tayin edilmiş Alman(teutonic) kökenli bir subaydı. Bu dönemde, gönüllü ya da paralı hizmet etmek üzere Rodos’a gelen her şövalyeye Kos’ta(İstanköy) en az bir yıl çalışma zorunluluğu getirilmişti. Kos, kıdem tazminatı birikimi ve terfi için bulunmaz bir adaydı. İkisi papaz, 25 şövalyenin amiri olan Schlegelholt, aynı zamanda usta bir mimardı. Calymnos, Leros adaları da ona bağlanmıştı. Teğmen, tüm bu adalardaki kiliselerin tadilat ve aydınlatılma işleri, 20 kürekli gemi ve fosralarının bakımı da dahil; mühimmat, silah, kıyafet, erzak, ilaç, hayvanlara yem ve çeşitli malzemelerin tedariki gibi pek çok yükümlülükleri yerine getiriyordu.  Bunlara ilaveten kale, sur, hane gibi yapıların bakım, onarım, tahkim, inşa işleriyle de ilgileniyordu

bodrum kalesi BİTMEYEN TİMUR FAKTÖRÜ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 1(Resim 1: Bir Teutonic-Alman Şövalye, temsili gravür)

Teğmen Schlegelholt’un tayini,  Osmanlı Donanması’nın Kos’u kuşatıp, hatta kalenin birini ele geçirip, çıkan salgın hastalık nedeniyle adayı terkettiği seneye denk geliyordu.  Aynı sene, Osmanlı Padişahı Sultan Bayezid adalara erzak satışını yasakladığı için Şövalyeler ciddi bir kıtlık dönemine girmişti. Buna rağmen, 12 adaların yiyecek ve içeceklerinin çoğu Anadolu sahillerinden sağlanıyordu ve kıtlığın bir şekilde üstesinden geliyorlardı. Bunu başaran kişiyse, Hesso Schlegelholtz idi. 1391 Osmanlı kuşatması şövalyelere ders olmuştu. Teğmen, derhal takviye tahkimatlara, kule-hisar-hendek yapımlarına girişmiş ve o hızla 2 adet daha kule inşa etmişti.

 

bodrum kalesi BİTMEYEN TİMUR FAKTÖRÜ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 2bodrum kalesi BİTMEYEN TİMUR FAKTÖRÜ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 3(Resim 2 ve 3 : Salgın hastalık, kıtlık ve Şövalyeler, temsili)

Teğmen Schlegelholt’un Kos’ta olduğunu teyit eden bir diğer önemli kaynak da Kastilya elçisi Ruy Gonzalez de Clavijo’nun günlüğüdür.

22 Mayıs 1403’de Sevilya’dan Doğu’ya bir gemi yelken açmıştır ve içinde de memleketine  dönen Timur’un elçilik heyetiyle beraber Semerkand’a gönderilen Kastilya elçilik heyeti bulunmaktadır. Kastilya Kralı III. Enrique, Moğollar hakkında rakibi Aragon Kralı Marti ile aynı şeyi düşünmemektedir ve Timur’un Küçük Asya’daki Türklerin kökünü tamamen kazımasını istemektedir. Elçisini de bu konuda onu razı etmeye, yani Anadolu’ya bir sefer daha düzenlemesi için Timur’u iknaya yollamıştır. (Bkz-Timur’un Yükselişi ve Batı’nın Diplomatik Cevabı, 1390-1405, Musa Şamil YÜKSEL)

İşte bu  gemi, bir Dodecanese(12 adalar) adası olan Kos’a da uğramıştı, ki tarih 1403’ün Agustos’u olmalı;  Elçi Clavijo’nun notlarına göre buğday, mısır tarlalarıyla dolu adada 100 civarında Rodos’a bağlı kesiş, 1 tane teğmen ve askerler vardı.  (Bkz- “Narratıve of the Embassy of Ruy Gonzalez de Clavıjo to the court of Timour, at Samarcand A.D. 1403-1406” Cambridge University Press, Newyork 2009/”Timur, Rodos Şövalyeleri ve Batı Anadolu Seferi”- Yahya Başkan)

bodrum kalesi BİTMEYEN TİMUR FAKTÖRÜ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 4(Resim 4: Kos Komutanı Şövalye Teğmen Schlegelholtz, temsili )

1480’de Haçlılar Birliği Sekreteri Guillaume Caoursin’in, St. Pierre Kalesi hakkında Hacı Felix Faber’e anlattığı hikayeye göre; Kos’un(İstanköy) kumandanı Şövalye Teğmen Schlegelholz zaman zaman Türklerin ülkesine alışveriş yapmaya gidip geliyor, birliğinin bazı ihtiyaçlarını Halikarnas Yarımadası’nda kurulan ve ‘tharse’ denilen(çarsı/ses uyumu)  bir pazardan temin ediyordu. Gerek Papalık, gerekse Türk hükümdarları zaman zaman ticaret yasağı koysa da oluşan kıtlık yüzünden bu emirlere genellikle uyulmuyordu. Zaten  yasak koyup  sımsıkı denetim yapan ve Ege’de 10 yıl boyunca kıtlığa yolaçan Osmanlı Sultanı 1403 yılı itibarıyla artık hayatta değildi. Fetret devri denen bu dönemde Çelebiler (şehzade) taht yüzünden birbirine düşmüştü. Aslına bakılırsa sadece Osmanlı değil, Bizans, Latinler ve Şövalyeler Birliği de bölük pörçük durumdaydı. Küçük Asya’da ne hüküm verecek bir otorite, ne de hükümleri icra edecek bir emir kumanda merkezi kalmıştı. Bu arada, devletler birbirine düşman olsa da halklar arasındaki alışveriş, ticaret devam ediyordu. Teğmen Schlegelholz, işte bu kaos ortamından yararlanmasını bilen becerikli subaylardan biriydi.

bodrum kalesi BİTMEYEN TİMUR FAKTÖRÜ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 5(Resim 5: Çarşı-pazar)

Karabağ-Kemer Pazarı, helvacı tüccarlar, Rodos Şövalyeleri

Yazar ve Sekreter Guillaume Caoursin’in,    Şövalye Schlegelholz hakkında “…Teğmen, askeri talim işleriden başka, karşı anakaranın deniz kıyısında Türklerin ‘çarşı’(tharse) dediği bir yerlere de gidip geliyordu. Çarşı; senenin bazı günlerinde binlerce insanın rağbet ettiği fuar düzenlenen bir yerdi.“  şeklinde verdiği bilgi doğruyu ne kadar yansıtmaktadır? (Bkz. Essai de chronologie des campagnes de construction du château Saint-Pierre Bodrum, Monsieur Jean-Bernard de Vaivre)

Gerçekten de, o tarihlerde Yarımada’nın herhangi bir yerinde böyle bir açık pazar kuruluyor muydu? Kuruluyordu ise, bunu nasıl bilebiliriz?

bodrum kalesi BİTMEYEN TİMUR FAKTÖRÜ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 6bodrum kalesi BİTMEYEN TİMUR FAKTÖRÜ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 7(Resim 6 ve7: Şövalyelerin pazardan erzak tedariki, temsili)

Türkçe ‘panayır’ kelimesinin karşılığı, Grekçe’de ‘panagyris’tir. Bizans’ta 12.yy’dan beri fuarların yapıldığı bilinmektedir. Aslında bu fuarlar Helen uygarlığından da eskiye dayanır; ‘panagyris’ ler zamanla haç törenleriyle birleşmiştir. Diğer taraftan, 13.yy’dan beri Selçuklu Türklerine has bir gelenek daha vardı ki, bunlar panayırlardı. Orta Anadolu’da bu alışveriş yerlerine’yabanlu pazarı’ deniyordu, Uzak Doğu’da açık havada kurulan ‘bozkır ya da sahra pazarları’ gibi.(Bkz-“Geç Ortaçağ Avrupa’sında Pazar ve Panayır İlişkisinin Ticaret Hayatında Rolü ve Türk-İslam Dünyasındakilerle Karşılaştırılması”, Doç Pınar Ülgen)

bodrum kalesi BİTMEYEN TİMUR FAKTÖRÜ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 8(Resim 8: Şövalyelerin pazardan erzak tedariki, temsili)

Aslında, çok enteresandır, yukardaki bilgiyi Evliya Çelebi de doğrulamaktadır. Bir bakıma iki kronik örtüşmektedir.

Osmanlı seyyah ve kronikçilerinin pek çoğu çarşı-pazar-panayırlarından bol bol söz etmiştir.  Evliya Çelebi Seyahatnamesi yaklaşık 1670’lerde, yani 270 sene sonra  Sıravolos’ta(Bodrum)  her hafta kurulan böylesi bir çarşı-pazarı tarif etmektedir; üstelik bu yer, Şövalye Teğmen Schlegelholz’un uğradığı çarşıya da çok benzemektedir. Ortaçağda, bilhassa küçük yerleşim merkezlerindeki iktisadi-sosyal-kültürel hayat tarzlarındaki değişim hızının ne kadar yavaş olduğu düşünülürse, bu yaklaşım yabana atılamaz. Ünlü seyyahımızın bahsettiği çarşı, bugünkü Turgutreis Kemer Mahallesi’nin bulunduğu alanda kurulan pazar-panayır olsa gerektir. Karşıda, İstanköy’de yetişen narenciyeler için İstanbul’dan her sene helvacılar geliyor ve buraya da uğruyor, satın aldıkları meyveleri sıkıp suyundan helva yapıyorlardı. 1670’lerde Kemer Köyü, Karabağlar Nahiyesi’ne (bugünkü Karabağ); Karabağlar da Karaova Kazası’na bağlıdır. İşte, o satırlar:

bodrum kalesi BİTMEYEN TİMUR FAKTÖRÜ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 9(Resim 9: Moğol Ordusu , temsili)

Kemer Köyü; Menteşe toprağında Karaova Kadılığıdır. 150 akce Kadı burada oturur ve nahiyesi 11 köydür. Kethudayeri yoktur, ama serdarı vardır. Asitane-i Saadet’ten(İstanbul) Istanköy Adası‘na limon, turunc ve başka meyve suları yapmaya helvacılar gelir. Bu Kemer Köyü de bağ, bahce ve limon turunclu yer olmakla saray helvacıları bu Kemer Köyü‘nde oturup limon ve turunc hasıl ederler.Bu Kemer Köyü 100 haneli ve 1 camili Müslüman köyüdür. Ama carşı pazar, han ve hamam yoktur. Ancak hafta pazarı durup büyük kalabalık olup her şey bulunur. Bu kazada asla kasaba yoktur. Ama gayet mamur ve şenlikli kazadır ve deniz kıyısında Kara Bağ/lar bu kazanın nahiyesidir… ” (Evliya Çelebi Seyahatnamesi , sayfa 252, Seyit Ali Kahraman, 9.Kitap- I. Cilt)

1400’lerde İstanbul(Konstantinopolis) Bizans’ın başkentiydi. Helvacılar o devirde de var mıydı; varsa bile İstanköy ve Halikarnas Yarımadası’na narenciye satın almaya gelir miydi, bilinmez. Ama şurası bir gerçek ki; günümüz Turgutreis-Kemer-Karabağ mevkiide bir pazar-panayır-çarşı kurulmaktaydı. Yani, Akdeniz’deki ticaret ve alışveriş hayatı  yer yarılsa, kıyamet kopsa dahi bir biçimde devam ediyordu. Aslında bu durum günümüzün dünyasının da tuhaf bir gerçeğidir ve sürüp gitmektedir…

bodrum kalesi BİTMEYEN TİMUR FAKTÖRÜ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 10(Resim 10: Moğol Ordugahı, temsili gravür)

Demek ki Teğmen Schlegelholz, Menteşe bölgesindeki tüm pazaryerlerini ve limanları biliyor; buralarda alışverişler yapıyor; dolayısıyla Türklerden tacir, ümera gibi  efendi ve bey sınıfından bazı mühim kimselerle ahbaplıklar  kuruyordu. Böylece de yasakları  kolaylıkla delebiliyordu.

bodrum kalesi BİTMEYEN TİMUR FAKTÖRÜ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 11(Resim 11: Talan-yağma,  Karakalpak gravürü)

Ancak, bunu her zaman yapabiliyor muydu?

1403 senesi, biraz değişik bir seneydi… Menteşe toprakları Anadolu’yu kasıp kavuran Timur’un askerleriyle doluydu çünkü. Emir Timur, Osmanlı hanedanlığına son verip İzmir’i yakıp yıktıktan sonra; filler, katırlar, develer dolusu ganimet ve Padişah Yıldırım Bayezid başta, esirleriyle birlikte yaklaşık 200 bin kişilik ordusuyla ülkesine geri dönüyordu. Bu arada, bir çekirge sürüsü gibi geçtikleri heryeri silip süpürüyorlardı. Yanlarında götürdükleri esirlerin binlercesi  de Türk’tü.   (Bkz. Doç.Yılmaz Karadeniz, Dr. Bilal Dedeyev, Tahsin Yazıcı makleleri)

bodrum kalesi BİTMEYEN TİMUR FAKTÖRÜ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 12(Resim 12: Şövalyeler savunma halinde ve tetikte; temsili)

Yani, 1403 kışında Batı Anadolu topraklarında Timur denen bir bela vardı. Askerleri bir yandan yağma yaparak ve dura kalka intikal ediyor, bir yandan da oraya buraya yolladığı artçı, yancı, kanat, öncü, keşif  vb. birlikleriyle düzenli ordu taktikleri uyguluyordu. Nitekim, koskoca ordu önce Ayasulug, sonra da Balad’ta  kışlamış vaziyetteydi.

Timurleng, 1402-1403 kış mevsimini garbî Anadolu’da ve bilhassa Tire, Ayaslug(Selçuk) ve Balad’da geçirmişti. Bu sırada muhtelif şark ve garp devletlerinden elçiler geldiği rivâyet edilir…  (Bkz-İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi Cilt 1,  sayfa 126, İsmail Hami Dânişmend)

bodrum kalesi BİTMEYEN TİMUR FAKTÖRÜ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 13(Resim 13: Timur Ordusu Balad ordugahını  kaldırıyor; temsili gravür)

Timur’un bu yörelerdeki faaliyetlerinden yaklaşık bir müddet  sonra deniz yoluyla bölgeden geçen ve Timur’un yanına giden İspanyol seyyah Clavijo, Timur’un Balad (Palatia-Palacia) civarında karargâh kurup, Rodos Şövalyelerine ait olan yerleri vurduğunu ve halkı esir aldığı bilgisini vermektedir. (Bkz- “Narratıve of the Embassy of Ruy Gonzalez de Clavıjo to the court of Timour, at Samarcand A.D. 1403-1406” Cambridge University Press, Newyork 2009/”Timur, Rodos Şövalyeleri ve Batı Anadolu Seferi”- Yahya Başkan)

Velhasıl, 1403’ün ilk ayları itibarıyla Moğol tehlikesi daha geçmemişti.  Rodos Şövalyeleri Türk topraklarında  öyle ellerini kollarını sallaya sallaya, tedbir almaksızın serbestçe dolaşmıyordu.  Dikkatli olmak zorundaydılar. Buna rağmen, Şövalye Schlegelholz çok cesur biri olmalıydı ki Menteşe ülkesindeki pazarlara gidip gelmeyi göze alabiliyordu. Yine de Şövalyelerin aklında harabe Halikarnas’a kale yapma fikri olsa bile, bunu böylesi bir ortamda gerçekleştirmeleri mümkün değildi. Öte yandan, Rodos’ta bulunan Şövalyeler içinde İzmir katliamından kaçıp kurtulanlar da vardı ve Moğolları en iyi onlar tanıyordu.  Timur ve askerlerinin kendiliğinden çekip gitmesini beklemekten, bunun için dua etmekten başka çareleri yoktu. Kos-Kalymnos-Leros valisi Teğmen Schlegelholz’un da elinden birşey gelemezdi.  Muhtemelen yaptığı en faydalı iş, bölgede neler olup bittiğine dair sık sık  istihbarat alabilmesiydi ve muhakkak ki kalabalık dolaşmak, büyük çapta alışveriş yapmak türünden göze batacak davranışlardan kaçınıyordu. O da herkes gibi Moğolların gidişini bekliyordu. Zaten, onlar bölgeyi terketmeden kimsenin eskisi gibi anakaraya gidip gelmesi mümkün değildi.

Nitekim bahara doğru Timur ordusu çadır söküp intikal hazırlaklarına başlamıştı. Bu harika hareketliliğe, Menteşeoğulları başta Küçük Asya’da sevinmeyen tek bir Tanrı kulu dahi olamazdı…

bodrum kalesi BİTMEYEN TİMUR FAKTÖRÜ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 14(Resim 14: Şövalyeler bekleyişte, temsili)

Bir sonraki bölümde, Menteşe Beyliği ülkesini adım adım bilen Teğmen Schlegelholz’un, Salmakis Körfezi’nin güneydoğu ucuna, saray-tapınak kalıntısıyla dolu Zephyria yarımadacığı üstüne, tüm uyarılara rağmen kale temeli yapmasının sebepleri ve fazlası ele alınacak.

Devam edecek…   Mehmet Çilsal    

Okumaya devam et
Sponsorlu
Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BODRUM HABERLERİ

10 DAKİKADA KAYBETTİK…

Yayınlanan

açık

Tarafından

bodrumspor 10 DAKİKADA KAYBETTİK… bodrumspor yeni malatyaspor 1

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk karşılaşmasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’a 3-2 mağlup oldu.

bodrumspor 10 DAKİKADA KAYBETTİK… bodrumspor yeni malatyaspor 4Yeni Malatya Stadyumunda oynanan karşılaşmada Bodrum’dan gelen yaklaşık 250 taraftar takımlarını 90 dakika boyunca desteklerken, karşılaşmayı Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’da izledi. Yaklaşık 400 kadar Malatyasporlu taraftarında izlediği karşılaşmanın ilk devresini Ozal Sol ve Hüseyin Kala’nın golleriyle Bodrumspor 2-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Malatyaspor, Aleksic(2) ve Pereira’nın golleriyle karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Karşılaşmanın önemli pozisyonları ise şu şekilde;

Dakika 7’de gelişen Bodrumspor atağında İzzet sağ kanattan topu ceza sahasına gönderdi, Celal rakibinin hatasını affetmedi topu kaptı ve pasını Ozan ile buluşturdu, Ozan rahat pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. (0-1)

Dakika 45’de gelişen Bodrumspor atağında Celal topu güzel saklayarak Hüseyin Kala ile buluşturdu, Kala’nın şutunda top ağlarla buluştu. (2-0)

bodrumspor 10 DAKİKADA KAYBETTİK… bodrumspor yeni malatyaspor 3Dakika 77’de Malatyasporlu oyuncular karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan’a, bir önceki pozisyonda penaltı olduğu gerekçesiyle Video Yardımcı Hakem’e başvurmasını talep etti. VAR’I izleyen Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Aleksic topu ağlarla buluşturdu. (1-2)

Dakika 82’de gelişen Malatyaspor atağında Aleksic’in sağ kanattan açtığı ortada Pereira kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. (2-2)

Dakika 88’de ev sahibi Yeni Malatyaspor’da sol kanattan Pereira’nın ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Aleksic topu ağlarla buluşturdu: (3-2)

90+1‘inci dakikada Cem, topu ceza sahası içerisine taşıdıktan sonra sert vurdu, kaleci Ertaç iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor’u 3-2 mağlup etti.

bodrumspor 10 DAKİKADA KAYBETTİK… bodrumspor yeni malatyaspor 5KARŞILAŞMA ÖNCESİ DOSTLUK RÜZGARLARI ESTİ…

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşma için Malatya’ya gelen Bodrumsporlu misafirlerle öğle yemeğinde bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen programa, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, B.B.Bodrumspor Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile Bodrum’dan gelen taraftarlar katıldı.

bodrumspor 10 DAKİKADA KAYBETTİK… bodrumspor yeni malatyaspor 2Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat: “Malatya, kayısının, hoşgörünün, sevginin, barışın başkentidir. Tarih boyunca Anadolu’nun birçok medeniyetini misafir etmiştir. 9000 yıllık bir tarihimiz var. Turgut Özal’ın, Kemal Sunal’ın memleketi. Anadolu’nun her rengini ve ruhunu hissedebileceğiniz bir şehir. Malatyamıza hoş geldiniz” dedi. Sporun kardeşlik dostluk çerçevesinde yapıldığı zaman ne kadar güzel olduğunu ifade eden Başkan Polat, Bodrumspor ve Evkur Yeni Malatyaspor’a başarılar diledi.

Misafirperverliğin ülkenin bütün spor camiasına örnek olmasını dileyerek sözlerine başlayan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon: “Evkur Yeni Malatyasporun yakalamış olduğu bu ivme bütün Anadolu kulüplerine de moral ve motive veriyor. Değerli kulüp başkanımızı ve yöneticilerini, oyuncuları ve teknik heyetini tebrik ediyorum. Onlar bizim umutlarımız. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hacı Uğur Polat’a ve kulüp yetkililerine teşekkür ediyorum.“ dedi

bodrumspor 10 DAKİKADA KAYBETTİK… bodrumspor yeni malatyaspor 6STAT: Yeni Malatya
HAKEMLER: Volkan Bayarslan xx, Mehmet Kapluhan xx, Murat Şener xx

E.YENİ MALATYASPOR: Ertaç xxx, Gökhan xxx, Ömer xxx, Murat xxx (Donald dk. 45 xx), Pereira xxx, Ahmed xx (Robin dk. 64 xx), Aleksic xxx, Chebake xxx, Erkan xxx, Mina xxx, Mustafa xx (Barış dk. 45 xx)
YEDEKLER: Abdulsamed, Murat, Dersim, Hüseyin, Berkan
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Sadrettin Fırat xx, Erkan xx, Muhammet xx, Hüseyin xx (Cem dk. 82 ?), Harun xx (Emre dk. 72 x), Orhan xx, İzzet xx, Seyid xx, Ozan xx, Özgür xx, Celal xx
YEDEKLER: Kaya, Şaban, Göksu, Mustafa, Orhan
TEKNİK DİREKTÖR: Engin İpekoğlu

GOLLER: Aleksic (2), Pereira (E.Y.Malatyaspor), Ozan (dk. 7) Hüseyin (dk. 45) (B.B. Bodrumspor)
SARI KARTLAR: Ömer (E. Y. Malatayspor), Muhammet, Erkan (B.B. Bodrumspor)

Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

YALIKAVAKSPOR’A İKİ KUPA BİRDEN…

Yayınlanan

açık

Tarafından

yalıkavakspor YALIKAVAKSPOR’A İKİ KUPA BİRDEN… yalikavakspor hentbol akimi 3

Yalıkavak’lı amatör hentbolcu kızların bir araya getirerek kurduğu ve geçtiğimiz sene yakaladıkları büyük çıkış ile Bodrum Bayrağı’nı Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Kadınlar Süper Ligi’nde gururla dalgalandıran, Yalıkavak Spor Kulübü’nün bu başarısı ödüllendirildi.

Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (Muğla ASKF) tarafından bu yıl 26. Kez düzenlenen Amatör Spor Ödül Törenleri’ne Yalıkavak Spor Kulübü damgasını vurdu.

Geçtiğimiz gün Muğla CNS Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen törenlerde Yalıkavak Spor Kulübü Bayan Hentbol Takımı, 2017-2018 spor sezonunda aldığı başarılı sonuçlar ve THF Süper Lige yükselme başarısından dolayı ödüle layık görülürken, Yalıkavak Spor Kulübü bünyesinde yine birçok başarıya imza atan ve geçtiğimiz senenin şampiyonu olan U-12 Takımı da ödül ve şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

yalıkavakspor YALIKAVAKSPOR’A İKİ KUPA BİRDEN… yalikavakspor hentbol akimi 2Takım ve yöneticilerin tamamının katıldığı ödül töreni sonrasında bir açıklama yapan Yalıkavak Spor Kulübü Başkanı Mehmet Esen, duyduğu memnuniyeti şu şekilde dile getirdi.

“Bizler bu kulübün her dalda başarı göstereceğine inanarak bu yola çıktık. Hedeflerimiz her zaman belliydi. Herkesin “Hayal” dediği süper lige biz “Hedef” gözüyle baktık ve sonunda hedefimize ulaştık. Bu gün sporcusundan yöneticisine gerek futbol şubemiz, gerek se hentbol şubemiz olarak büyük bir gurur yaşıyoruz. Yalıkavak Spor Kulübü olarak iki başarımız da taçlandırıldı. Bu hafta THF Türkiye Kupası maçlarımız var biliyorsunuz. Bu maçlar öncesi hem sporcularımıza hem de bizlere büyük moral kaynağı oldu bu kupa.”

yalıkavakspor YALIKAVAKSPOR’A İKİ KUPA BİRDEN… yalikavakspor hentbol akimi 12017-2018 Sezonun da Muğla İli genelinde yılın Takımı Seçilen Bayan Hentbol Takımının ve En Başarılı Takım seçilen U-12 Futbol Takımımızın bu başarıları almasında emeği geçen eski-yeni tüm hocalarımızı ve eski-yeni tüm oyuncularımıza, bizi maçlarımızda yalnız bırakmayan taraftarlarımıza ve hepsinden önemlisi bu kulübe bizler kadar inanan, destek veren tüm sponsorlarımıza teşekkür ederiz.”
Törende 2017-2018 Spor Sezonunda başarılı olmuş sporcu ve takımların ödülleri verilirken, amatör spora yardım ve destekte bulunun kişi ve kuruluşlarla, basın ve yayın kuruluşlarına da şükran plaketleri verilirdi.

Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

BODRUM’A DON UYARISI YAPILDI…

Yayınlanan

açık

Tarafından

bodrum don uyarısı BODRUM’A DON UYARISI YAPILDI… mugla don uyar  s   1

Bodrum Kaymakamlığından bu gece yarısından sonra sabah saatlerine kadar etkili olacak don uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda üreticilerin dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde zirai faaliyetlerin devam ettiği Muğla kıyı kesimlerinde hafif şiddette don tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama Zamanı : 17.01.2019 00:00 TSİ
Bitiş Zamanı :17.01.2019 09:00 TSİ

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ

Zirai Don Sınıflandırması
2 m siper içi sıcaklığına göre bitkiler için don sınıflandırması;
Hafif don: 0 °C ila -2.2 °C
Orta kuvvette don: -2.2 °C ila -4.4 °C
Kuvvetli don: -4.4 °C’den daha düşük.

Okumaya devam et

Son Haberler