Bizimle iletişime geçin

BODRUM HABERLERİ

BİTMEYEN TİMUR FAKTÖRÜ…

Yayınlanan

açık

bodrum kalesi BİTMEYEN TİMUR FAKTÖRÜ… mehmet cilsal 11
  • bodrum kalesi BİTMEYEN TİMUR FAKTÖRÜ… mehmet tosun banner 2
  • bodrum kalesi BİTMEYEN TİMUR FAKTÖRÜ… Hakan Durna SM Con 05

Halikarnas’ta kale inşe etme fikrinin babası Şövalye Schlegelholtz kimdi? Bölgede bitmeyen Timur faktörü…   

Teğmen Hesso Schlegelholt, Naillac’tan bir önce görev yapan Magistra (amir) Fernandez de Heredia tarafından  1391’de Cos’a tayin edilmiş Alman(teutonic) kökenli bir subaydı. Bu dönemde, gönüllü ya da paralı hizmet etmek üzere Rodos’a gelen her şövalyeye Kos’ta(İstanköy) en az bir yıl çalışma zorunluluğu getirilmişti. Kos, kıdem tazminatı birikimi ve terfi için bulunmaz bir adaydı. İkisi papaz, 25 şövalyenin amiri olan Schlegelholt, aynı zamanda usta bir mimardı. Calymnos, Leros adaları da ona bağlanmıştı. Teğmen, tüm bu adalardaki kiliselerin tadilat ve aydınlatılma işleri, 20 kürekli gemi ve fosralarının bakımı da dahil; mühimmat, silah, kıyafet, erzak, ilaç, hayvanlara yem ve çeşitli malzemelerin tedariki gibi pek çok yükümlülükleri yerine getiriyordu.  Bunlara ilaveten kale, sur, hane gibi yapıların bakım, onarım, tahkim, inşa işleriyle de ilgileniyordu

bodrum kalesi BİTMEYEN TİMUR FAKTÖRÜ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 1(Resim 1: Bir Teutonic-Alman Şövalye, temsili gravür)

Teğmen Schlegelholt’un tayini,  Osmanlı Donanması’nın Kos’u kuşatıp, hatta kalenin birini ele geçirip, çıkan salgın hastalık nedeniyle adayı terkettiği seneye denk geliyordu.  Aynı sene, Osmanlı Padişahı Sultan Bayezid adalara erzak satışını yasakladığı için Şövalyeler ciddi bir kıtlık dönemine girmişti. Buna rağmen, 12 adaların yiyecek ve içeceklerinin çoğu Anadolu sahillerinden sağlanıyordu ve kıtlığın bir şekilde üstesinden geliyorlardı. Bunu başaran kişiyse, Hesso Schlegelholtz idi. 1391 Osmanlı kuşatması şövalyelere ders olmuştu. Teğmen, derhal takviye tahkimatlara, kule-hisar-hendek yapımlarına girişmiş ve o hızla 2 adet daha kule inşa etmişti.

 

bodrum kalesi BİTMEYEN TİMUR FAKTÖRÜ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 2bodrum kalesi BİTMEYEN TİMUR FAKTÖRÜ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 3(Resim 2 ve 3 : Salgın hastalık, kıtlık ve Şövalyeler, temsili)

Teğmen Schlegelholt’un Kos’ta olduğunu teyit eden bir diğer önemli kaynak da Kastilya elçisi Ruy Gonzalez de Clavijo’nun günlüğüdür.

22 Mayıs 1403’de Sevilya’dan Doğu’ya bir gemi yelken açmıştır ve içinde de memleketine  dönen Timur’un elçilik heyetiyle beraber Semerkand’a gönderilen Kastilya elçilik heyeti bulunmaktadır. Kastilya Kralı III. Enrique, Moğollar hakkında rakibi Aragon Kralı Marti ile aynı şeyi düşünmemektedir ve Timur’un Küçük Asya’daki Türklerin kökünü tamamen kazımasını istemektedir. Elçisini de bu konuda onu razı etmeye, yani Anadolu’ya bir sefer daha düzenlemesi için Timur’u iknaya yollamıştır. (Bkz-Timur’un Yükselişi ve Batı’nın Diplomatik Cevabı, 1390-1405, Musa Şamil YÜKSEL)

İşte bu  gemi, bir Dodecanese(12 adalar) adası olan Kos’a da uğramıştı, ki tarih 1403’ün Agustos’u olmalı;  Elçi Clavijo’nun notlarına göre buğday, mısır tarlalarıyla dolu adada 100 civarında Rodos’a bağlı kesiş, 1 tane teğmen ve askerler vardı.  (Bkz- “Narratıve of the Embassy of Ruy Gonzalez de Clavıjo to the court of Timour, at Samarcand A.D. 1403-1406” Cambridge University Press, Newyork 2009/”Timur, Rodos Şövalyeleri ve Batı Anadolu Seferi”- Yahya Başkan)

bodrum kalesi BİTMEYEN TİMUR FAKTÖRÜ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 4(Resim 4: Kos Komutanı Şövalye Teğmen Schlegelholtz, temsili )

1480’de Haçlılar Birliği Sekreteri Guillaume Caoursin’in, St. Pierre Kalesi hakkında Hacı Felix Faber’e anlattığı hikayeye göre; Kos’un(İstanköy) kumandanı Şövalye Teğmen Schlegelholz zaman zaman Türklerin ülkesine alışveriş yapmaya gidip geliyor, birliğinin bazı ihtiyaçlarını Halikarnas Yarımadası’nda kurulan ve ‘tharse’ denilen(çarsı/ses uyumu)  bir pazardan temin ediyordu. Gerek Papalık, gerekse Türk hükümdarları zaman zaman ticaret yasağı koysa da oluşan kıtlık yüzünden bu emirlere genellikle uyulmuyordu. Zaten  yasak koyup  sımsıkı denetim yapan ve Ege’de 10 yıl boyunca kıtlığa yolaçan Osmanlı Sultanı 1403 yılı itibarıyla artık hayatta değildi. Fetret devri denen bu dönemde Çelebiler (şehzade) taht yüzünden birbirine düşmüştü. Aslına bakılırsa sadece Osmanlı değil, Bizans, Latinler ve Şövalyeler Birliği de bölük pörçük durumdaydı. Küçük Asya’da ne hüküm verecek bir otorite, ne de hükümleri icra edecek bir emir kumanda merkezi kalmıştı. Bu arada, devletler birbirine düşman olsa da halklar arasındaki alışveriş, ticaret devam ediyordu. Teğmen Schlegelholz, işte bu kaos ortamından yararlanmasını bilen becerikli subaylardan biriydi.

bodrum kalesi BİTMEYEN TİMUR FAKTÖRÜ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 5(Resim 5: Çarşı-pazar)

Karabağ-Kemer Pazarı, helvacı tüccarlar, Rodos Şövalyeleri

Yazar ve Sekreter Guillaume Caoursin’in,    Şövalye Schlegelholz hakkında “…Teğmen, askeri talim işleriden başka, karşı anakaranın deniz kıyısında Türklerin ‘çarşı’(tharse) dediği bir yerlere de gidip geliyordu. Çarşı; senenin bazı günlerinde binlerce insanın rağbet ettiği fuar düzenlenen bir yerdi.“  şeklinde verdiği bilgi doğruyu ne kadar yansıtmaktadır? (Bkz. Essai de chronologie des campagnes de construction du château Saint-Pierre Bodrum, Monsieur Jean-Bernard de Vaivre)

Gerçekten de, o tarihlerde Yarımada’nın herhangi bir yerinde böyle bir açık pazar kuruluyor muydu? Kuruluyordu ise, bunu nasıl bilebiliriz?

bodrum kalesi BİTMEYEN TİMUR FAKTÖRÜ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 6bodrum kalesi BİTMEYEN TİMUR FAKTÖRÜ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 7(Resim 6 ve7: Şövalyelerin pazardan erzak tedariki, temsili)

Türkçe ‘panayır’ kelimesinin karşılığı, Grekçe’de ‘panagyris’tir. Bizans’ta 12.yy’dan beri fuarların yapıldığı bilinmektedir. Aslında bu fuarlar Helen uygarlığından da eskiye dayanır; ‘panagyris’ ler zamanla haç törenleriyle birleşmiştir. Diğer taraftan, 13.yy’dan beri Selçuklu Türklerine has bir gelenek daha vardı ki, bunlar panayırlardı. Orta Anadolu’da bu alışveriş yerlerine’yabanlu pazarı’ deniyordu, Uzak Doğu’da açık havada kurulan ‘bozkır ya da sahra pazarları’ gibi.(Bkz-“Geç Ortaçağ Avrupa’sında Pazar ve Panayır İlişkisinin Ticaret Hayatında Rolü ve Türk-İslam Dünyasındakilerle Karşılaştırılması”, Doç Pınar Ülgen)

bodrum kalesi BİTMEYEN TİMUR FAKTÖRÜ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 8(Resim 8: Şövalyelerin pazardan erzak tedariki, temsili)

Aslında, çok enteresandır, yukardaki bilgiyi Evliya Çelebi de doğrulamaktadır. Bir bakıma iki kronik örtüşmektedir.

Osmanlı seyyah ve kronikçilerinin pek çoğu çarşı-pazar-panayırlarından bol bol söz etmiştir.  Evliya Çelebi Seyahatnamesi yaklaşık 1670’lerde, yani 270 sene sonra  Sıravolos’ta(Bodrum)  her hafta kurulan böylesi bir çarşı-pazarı tarif etmektedir; üstelik bu yer, Şövalye Teğmen Schlegelholz’un uğradığı çarşıya da çok benzemektedir. Ortaçağda, bilhassa küçük yerleşim merkezlerindeki iktisadi-sosyal-kültürel hayat tarzlarındaki değişim hızının ne kadar yavaş olduğu düşünülürse, bu yaklaşım yabana atılamaz. Ünlü seyyahımızın bahsettiği çarşı, bugünkü Turgutreis Kemer Mahallesi’nin bulunduğu alanda kurulan pazar-panayır olsa gerektir. Karşıda, İstanköy’de yetişen narenciyeler için İstanbul’dan her sene helvacılar geliyor ve buraya da uğruyor, satın aldıkları meyveleri sıkıp suyundan helva yapıyorlardı. 1670’lerde Kemer Köyü, Karabağlar Nahiyesi’ne (bugünkü Karabağ); Karabağlar da Karaova Kazası’na bağlıdır. İşte, o satırlar:

bodrum kalesi BİTMEYEN TİMUR FAKTÖRÜ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 9(Resim 9: Moğol Ordusu , temsili)

Kemer Köyü; Menteşe toprağında Karaova Kadılığıdır. 150 akce Kadı burada oturur ve nahiyesi 11 köydür. Kethudayeri yoktur, ama serdarı vardır. Asitane-i Saadet’ten(İstanbul) Istanköy Adası‘na limon, turunc ve başka meyve suları yapmaya helvacılar gelir. Bu Kemer Köyü de bağ, bahce ve limon turunclu yer olmakla saray helvacıları bu Kemer Köyü‘nde oturup limon ve turunc hasıl ederler.Bu Kemer Köyü 100 haneli ve 1 camili Müslüman köyüdür. Ama carşı pazar, han ve hamam yoktur. Ancak hafta pazarı durup büyük kalabalık olup her şey bulunur. Bu kazada asla kasaba yoktur. Ama gayet mamur ve şenlikli kazadır ve deniz kıyısında Kara Bağ/lar bu kazanın nahiyesidir… ” (Evliya Çelebi Seyahatnamesi , sayfa 252, Seyit Ali Kahraman, 9.Kitap- I. Cilt)

1400’lerde İstanbul(Konstantinopolis) Bizans’ın başkentiydi. Helvacılar o devirde de var mıydı; varsa bile İstanköy ve Halikarnas Yarımadası’na narenciye satın almaya gelir miydi, bilinmez. Ama şurası bir gerçek ki; günümüz Turgutreis-Kemer-Karabağ mevkiide bir pazar-panayır-çarşı kurulmaktaydı. Yani, Akdeniz’deki ticaret ve alışveriş hayatı  yer yarılsa, kıyamet kopsa dahi bir biçimde devam ediyordu. Aslında bu durum günümüzün dünyasının da tuhaf bir gerçeğidir ve sürüp gitmektedir…

bodrum kalesi BİTMEYEN TİMUR FAKTÖRÜ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 10(Resim 10: Moğol Ordugahı, temsili gravür)

Demek ki Teğmen Schlegelholz, Menteşe bölgesindeki tüm pazaryerlerini ve limanları biliyor; buralarda alışverişler yapıyor; dolayısıyla Türklerden tacir, ümera gibi  efendi ve bey sınıfından bazı mühim kimselerle ahbaplıklar  kuruyordu. Böylece de yasakları  kolaylıkla delebiliyordu.

bodrum kalesi BİTMEYEN TİMUR FAKTÖRÜ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 11(Resim 11: Talan-yağma,  Karakalpak gravürü)

Ancak, bunu her zaman yapabiliyor muydu?

1403 senesi, biraz değişik bir seneydi… Menteşe toprakları Anadolu’yu kasıp kavuran Timur’un askerleriyle doluydu çünkü. Emir Timur, Osmanlı hanedanlığına son verip İzmir’i yakıp yıktıktan sonra; filler, katırlar, develer dolusu ganimet ve Padişah Yıldırım Bayezid başta, esirleriyle birlikte yaklaşık 200 bin kişilik ordusuyla ülkesine geri dönüyordu. Bu arada, bir çekirge sürüsü gibi geçtikleri heryeri silip süpürüyorlardı. Yanlarında götürdükleri esirlerin binlercesi  de Türk’tü.   (Bkz. Doç.Yılmaz Karadeniz, Dr. Bilal Dedeyev, Tahsin Yazıcı makleleri)

bodrum kalesi BİTMEYEN TİMUR FAKTÖRÜ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 12(Resim 12: Şövalyeler savunma halinde ve tetikte; temsili)

Yani, 1403 kışında Batı Anadolu topraklarında Timur denen bir bela vardı. Askerleri bir yandan yağma yaparak ve dura kalka intikal ediyor, bir yandan da oraya buraya yolladığı artçı, yancı, kanat, öncü, keşif  vb. birlikleriyle düzenli ordu taktikleri uyguluyordu. Nitekim, koskoca ordu önce Ayasulug, sonra da Balad’ta  kışlamış vaziyetteydi.

Timurleng, 1402-1403 kış mevsimini garbî Anadolu’da ve bilhassa Tire, Ayaslug(Selçuk) ve Balad’da geçirmişti. Bu sırada muhtelif şark ve garp devletlerinden elçiler geldiği rivâyet edilir…  (Bkz-İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi Cilt 1,  sayfa 126, İsmail Hami Dânişmend)

bodrum kalesi BİTMEYEN TİMUR FAKTÖRÜ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 13(Resim 13: Timur Ordusu Balad ordugahını  kaldırıyor; temsili gravür)

Timur’un bu yörelerdeki faaliyetlerinden yaklaşık bir müddet  sonra deniz yoluyla bölgeden geçen ve Timur’un yanına giden İspanyol seyyah Clavijo, Timur’un Balad (Palatia-Palacia) civarında karargâh kurup, Rodos Şövalyelerine ait olan yerleri vurduğunu ve halkı esir aldığı bilgisini vermektedir. (Bkz- “Narratıve of the Embassy of Ruy Gonzalez de Clavıjo to the court of Timour, at Samarcand A.D. 1403-1406” Cambridge University Press, Newyork 2009/”Timur, Rodos Şövalyeleri ve Batı Anadolu Seferi”- Yahya Başkan)

Velhasıl, 1403’ün ilk ayları itibarıyla Moğol tehlikesi daha geçmemişti.  Rodos Şövalyeleri Türk topraklarında  öyle ellerini kollarını sallaya sallaya, tedbir almaksızın serbestçe dolaşmıyordu.  Dikkatli olmak zorundaydılar. Buna rağmen, Şövalye Schlegelholz çok cesur biri olmalıydı ki Menteşe ülkesindeki pazarlara gidip gelmeyi göze alabiliyordu. Yine de Şövalyelerin aklında harabe Halikarnas’a kale yapma fikri olsa bile, bunu böylesi bir ortamda gerçekleştirmeleri mümkün değildi. Öte yandan, Rodos’ta bulunan Şövalyeler içinde İzmir katliamından kaçıp kurtulanlar da vardı ve Moğolları en iyi onlar tanıyordu.  Timur ve askerlerinin kendiliğinden çekip gitmesini beklemekten, bunun için dua etmekten başka çareleri yoktu. Kos-Kalymnos-Leros valisi Teğmen Schlegelholz’un da elinden birşey gelemezdi.  Muhtemelen yaptığı en faydalı iş, bölgede neler olup bittiğine dair sık sık  istihbarat alabilmesiydi ve muhakkak ki kalabalık dolaşmak, büyük çapta alışveriş yapmak türünden göze batacak davranışlardan kaçınıyordu. O da herkes gibi Moğolların gidişini bekliyordu. Zaten, onlar bölgeyi terketmeden kimsenin eskisi gibi anakaraya gidip gelmesi mümkün değildi.

Nitekim bahara doğru Timur ordusu çadır söküp intikal hazırlaklarına başlamıştı. Bu harika hareketliliğe, Menteşeoğulları başta Küçük Asya’da sevinmeyen tek bir Tanrı kulu dahi olamazdı…

bodrum kalesi BİTMEYEN TİMUR FAKTÖRÜ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 14(Resim 14: Şövalyeler bekleyişte, temsili)

Bir sonraki bölümde, Menteşe Beyliği ülkesini adım adım bilen Teğmen Schlegelholz’un, Salmakis Körfezi’nin güneydoğu ucuna, saray-tapınak kalıntısıyla dolu Zephyria yarımadacığı üstüne, tüm uyarılara rağmen kale temeli yapmasının sebepleri ve fazlası ele alınacak.

Devam edecek…   Mehmet Çilsal    

bodrum kalesi BİTMEYEN TİMUR FAKTÖRÜ… mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et
Sponsorlu
Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BODRUM HABERLERİ

DENİZİN KIZLARI MİLLİ TAKIMDA…

Yayınlanan

açık

Tarafından

yalikavak hentbol takimi DENİZİN KIZLARI MİLLİ TAKIMDA… arena bodrum hentbol yal  kavak
  • yalikavak hentbol takimi DENİZİN KIZLARI MİLLİ TAKIMDA… mehmet tosun banner 2
  • yalikavak hentbol takimi DENİZİN KIZLARI MİLLİ TAKIMDA… Hakan Durna SM Con 05

Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar Süper Ligi’nde Bodrum’u başarıyla temsil eden Yalıkavak Spor Kulübü Bayan Hentbolcularından 5 oyuncumuz, A milli kadın hentbol takımı ve Genç milli kadın hentbol takımı aday kadrosuna katıldı. 
yalikavak hentbol takimi DENİZİN KIZLARI MİLLİ TAKIMDA… arena bodrum haber 619 Mart 2019’da Antalya’da başlayan Türkiye A Milli Kadın Hentbol Hazırlık Kadrosuna seçilen Buket Yılmaz ve Sevgi Kalyoncuoğlu ile Türkiye Genç (U19) Milli Kadın Hentbol Takımı Aday Kadrosuna seçilen Ayşenaz Yavuz, Gülcan Tügel ve Hatice Işık, 5 gün sürecek kampa katıldı.  Yalıkavak Spor Kulübü formasıyla gösterdikleri başarıları, Türkiye Genç Milli Kadın Hentbol Takımında da göstermek için Antalya’ya giden 5 oyuncu, 19-24 Mart Tarihleri arasında düzenlenen kamp performanslarında elde ettikleri başarıya göre, Milli takımda forma giyme şansı yakalayacaklar.

yalikavak hentbol takimi DENİZİN KIZLARI MİLLİ TAKIMDA… mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

BAKAN ERSOY BODRUM’DA TURİZMCİLERLE BİR ARAYA GELDİ…

Yayınlanan

açık

Tarafından

bakan ersoy bodrumda BAKAN ERSOY BODRUM’DA TURİZMCİLERLE BİR ARAYA GELDİ… ARENA BAKAN ERSOY
  • bakan ersoy bodrumda BAKAN ERSOY BODRUM’DA TURİZMCİLERLE BİR ARAYA GELDİ… mehmet tosun banner 2
  • bakan ersoy bodrumda BAKAN ERSOY BODRUM’DA TURİZMCİLERLE BİR ARAYA GELDİ… Hakan Durna SM Con 05

Bodrum’da Turizm sektör temsilcileriyle özel bir toplantı yapan Bakan Ersoy, Ticaret Odası çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy, “Batılı pazarlara baktığımızda rezervasyonlar da çok ciddi artış var. Yıl ortalamasına bakıldığı zaman yüzde 15, yüzde 18 bandı arasında” dedi. Batı pazarlarında hem sayısal, hem de nitelik olarak yükseliş trendinde olduğumuza dikkat çeken Bakan Ersoy şunları söyledi; “Özellikle Batılı pazarlara baktığımızda rezervasyonlar da çok ciddi artış var erken rezervasyonlarda. Yıl ortalamasına bakıldığı zaman yüzde 15, yüzde 18 bandı arasında artışla Türkiye genelinde, bununda ağırlıklı olarak Batı bölgelerinden gelen turist hareketlerinde artışı karşılayacağımızı düşünüyorum. Şu açıdan da sevindirici gelir düzeyi yüksek turist kitlesi, oranı artmaya başladı. Geçen sene artmaya başlamıştı bu sene de artmaya başladı. Biz artık biliyorsunuz bakanlık olarak gecelik kişi başı gelire konsantre oluyoruz. Geçen sene yüzde 5-6 civarında gecelik kişi başı konaklamada bir artış olmuştu. Bu sene bu rakamın yüzde 12-13 seviyelerine kadar çıkacağını düşünüyoruz. Bu gelir grubu yüksek turistle günübirlik turist arasındaki değişimden de kaynaklanıyor. Bunların olumlu sonuçlarını yavaş yavaş göreceğiz gibi ilk aydaki verilerde bunu destekliyor.” Bakan Ersoy, tur operatörlerinin Hint düğünü organizasyonlarında yüzde 300’lük bir büyüme beklediklerini belirterek, “Hindistan Havayolları Türkiye seferlerine başladı. Diğer birçok havayolları da Türkiye’ye nasıl sefer koyarız diye araştırmaya başlamışlar. Oralarda ciddi bir artı ön görüyoruz Türkiye ile ilgili” dedi.

ÇOK GENİŞ KAPSAMLI BİR TOPLANTI YAPTIK

Bodrumlu turizmcilerle çok geniş kapsamlı bir toplantı yaptıklarını dile getiren Bakan Ersoy sözlerine şöyle devam etti;  “Bodrum’un çok ciddi, çözülmesi gereken, bekleyen projeleri var. Başkan adayı arkadaşlarımın da projelerini gözden geçirdik ve bizde bakanlık olarak çok ciddi destek vereceğiz. Sivil toplum kuruluşları olsun, sektör temsilcileri olsun, Bodrum’un yerel insanları olsun geniş katılımlı bir toplantı yaptık. Başta ön yargılar olmak üzere her şeyi tartıştık. Gereksiz ön yargılara açıklık getirdik. İhtiyaçlarını da biliyorum zaten ben 74 yılından bu yana Bodrum’a geliyorum. Turizmden gelen ve 74 yılından bu yana Bodrum’a gelen bir bakanın avantajını onlara anlattım, onlarda farkındalar zaten. Biz Bodrum’da adım adım çok güzel şeyler gerçekleştireceğiz. Onların da tatmin olduğunu düşünüyorum bu toplantıdan” dedi. Bodrum Kalesinin birinci etap çalışmalarının 18 Mayıs Dünya Müzeler Günü’ne kadar bitirilip açılacağının müjdesini daha önce verdiklerini belirten Bakan Ersoy sözlerini şöyle sonlandırdı; “Biz Bodrum Kalesi ile sınırlı kalmasını istemiyoruz bu tür çalışmaların. Su Altı Arkeoloji Müzesiyle önümüzdeki sene yatırımlara devam edeceğiz. Burada birkaç noktada daha arkeolojik nokta var bunlara da kaynak aktaracağız bakanlık olarak. Biz sadece yerli turist olarak değil yabancı turist olarak ta ki ciddi şekilde kapasiteyi arttırmak istiyoruz Bodrum’da. Bununla ilgili önündeki engelleri hem kaldırmak istiyoruz, hem cazibe noktalarını ön plana çıkartıp parlatmak istiyoruz. Tabi bunlar yeterli değil. Siz nitelikli turiste ve geniş bir kitleye hitap ediyorsanız başta altyapı olmak üzere birçok noktaya yatırım yapmanız gerekiyor. Bunu da başkan adayı arkadaşlarımızla projelerini tartıştık, gözden geçirdik. Biz Devlet olarak bakanlık olarak her türlü desteği vereceğiz. Biliyorsunuz Bodrum’un kış kapasitesi ile yaz kapasitesi çok farklı. Ne sadece Büyükşehir’in, ne sadece ilçe belediyesinin, ne de sadece bakanlığın çözebileceği bir konu değil. Hep beraber bir fikir birliği ile el birliği ile çalışılarak yerel halkında desteğini alarak çözülmesi gereken projeler var burada. Bizde bu bağlamda gerekli mutabakatı sağladığımızı düşünüyorum ve artık adımları atıyoruz.”

bakan ersoy bodrumda BAKAN ERSOY BODRUM’DA TURİZMCİLERLE BİR ARAYA GELDİ… mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

BODTO “KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN İÇSEL ANALİZİ” SEMİNERİ DÜZENLİYOR…

Yayınlanan

açık

Tarafından

bodto bodrum BODTO “KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN İÇSEL ANALİZİ” SEMİNERİ DÜZENLİYOR… 3921
  • bodto bodrum BODTO “KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN İÇSEL ANALİZİ” SEMİNERİ DÜZENLİYOR… mehmet tosun banner 2
  • bodto bodrum BODTO “KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN İÇSEL ANALİZİ” SEMİNERİ DÜZENLİYOR… Hakan Durna SM Con 05

Bodrum Ticaret Odası tarafından konaklama işletmelerine yönelik seminer 29 Mart 2019 Cuma günü düzenleniyor.

Seminerde Bodrum’un 2019 yılı turizmine hazırlıklarının makro ve mikro açıdan değerlendirmesini içeren güncel konulara değinileceği seminerde güncel ve pratik sektörel analiz yapılacak. Konaklama şirketlerin kuruluş amacı, kurucuların değer ve inançları, aile şirketlerinin işleyiş şekli ve sürdürülebilir işletmenin oluşturulmasındaki aşamalar gibi konu başlıklarının konuşulacağı “KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN İÇSEL ANALİZİ SEMİNERİ”yle, doğru yönetildiklerinde şirket kurucuları başta olmak üzere, çalışanlarının davranış kalıpları, değer yargıları, psikolojik ve ruhsal yapıları, yönetimsel becerileri ile insan ilişkilerini analiz ederek şirketin ihtiyacı olan sağlıklı büyüme ile gelişmesini sağlayacak mekanizmaların nasıl geliştirilmesi gerektiği ve öneminin görüşüleceği seminerin konuşmacısı Dr.Ahmet F. Seymen.

Tarih:29.03.2019

Saat:14:30-16:30

Yer: BODTO Konferans Salonu

Konuşmacı: Dr.Ahmet F. Seymen

Kayıt ve bilgi için: saadetkabli@bodto.org.tr

bodto bodrum BODTO “KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN İÇSEL ANALİZİ” SEMİNERİ DÜZENLİYOR… mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et

Son Haberler