Bizimle iletişime geçin

BODRUM HABERLERİ

Yayınlanan

açık

bodrum kalesi mehmet cilsal 12 1
 • bodrum kalesi mehmet tosun banner 2
 • bodrum kalesi Hakan Durna SM Con 05

Halikarnas’a kale inşa edilmesi kararı nasıl alındı; bu kararın temel gerekçeleri neydi ?

Rodos Şövalyeleri, Balad’ta ordugah kuran Timur Ordusu’nun sadece kara askeri birliklerinden ibaret olduğunu bildiğinden, 12 Adalar’ın başına kötü bir şey gelmeyeceğini düşünüyordu. Kendilerinden emin şekilde gevşek savunma tedbirleri alıp tetikte beklemişler; bu yüzden de ani gelen Leros baskınıyla altüst olmuşlardı. Talancı Timur birliklerinin Menteşe Beyliği gemilerini kullanacaklarını, Türklerin onlara yardım edeceğini hesap etmemişlerdi. Aynı senenin(1403) bahar-yaz aylarında İspanya-Konstantinopolis- Karadeniz istikametinde seyahat ederken 12 Adalar’a da uğrayan Elçi Ruy Gonzales de Clavijo, bu vakıayı doğrulayacak şekilde günlüğüne şunları not etmişti:

bodrum kalesi mehmet cilsal 1(Resim 1: Timur Ordusu ülkesine dönüyor, temsili gravür)

Rodos’un Grek halkı, Palatia’dan(Balad) Leros’a bir kalyete ile Moğolların geldiğini; adada sağlam bir kale bulunduğunu, buna rağmen inanılmaz derecede haydutluk ve yağma yaptıklarını, heryeri yakıp yıktıklarını; ahalinin elindeki koyunları zorla aldıklarını, yetmezmiş gibi tarlalarda çalışan işçileri esir alıp götürdüklerini, anlattı…” (Bkz- Ruy Gonzales de Clavijo “TO THE COURT OF TIMOUR, AT SAMARCAND, A.D. 1403-6, by Clements R.Markham F.R.G)

bodrum kalesi mehmet cilsal 2(Resim 2: Moğol Ordusu Doğu istikametinde intikal halinde, temsili)

Moğol askerleri, Balad’ta ordugah kurduğu 30-40 gün boyunca 12 senedir Osmanlı idaresindeki Menteşe il, kadılık, karyelerinin çoğunu soyup soğana çevirmişti. Timur, Beylik tahtını Mehmet Bey’e iade etmiş; bahara girerken de nihayet çadır söküp doğu istikametinde yola revan olmuştu. Tabii ki bu harika haber etrafa çarçabuk yayılmış, Menteşeoğulları başta Küçük Asya’daki tüm Tanrı kullarını sevindirmişti.

bodrum kalesi mehmet cilsal 3 (Resim 3: Timur Ordusu, Anadolu’yu terkederken, temsili)

https://www.academia.edu/7856453/Timur_Rodos_%C5%9E%C3%B6valyeleri_ve_Bat%C4%B1_Anadolu_Seferi

Timurleng sayesinde devletine kavuşan Mehmet Bey ise kısa bir süre sonra vefat etmiş; yerine oğlu İlyas Bey tahta oturmuş; payitahtı Balad’ta kendi adına gümüş sikkeler kestirmişti. Gelişmeleri sevinçle karşılayan Venedik ile tüm eski anlaşmaları yenilemiş; hatta onlara Balad’ta kilise inşa etmelerine izin bile vermişti. Bu sırada, Osmanlı şehzadeleri arasındaki taht savaşlarında İsa Çelebi tarafını tutmuş; Aydınoğulları ve Saruhanoğulları ile üçlü ittifak kurmuştu. (Bkz-Mufassal Osmanlı Tarihi I.Cilt, Mustafa Cezar, Mithat Sertoğlu)

bodrum kalesi mehmet cilsal 10(Resim 4: Tekke, temsili)

Menteşeoğlu Mehmet Bey’in ardından bu sefer de esir vaziyette gezdirilmekten rencide olan ve bitap düşüp hastalanan Sultan Yıldırım Bayezid Akşehir’de vefat etmiş; haberi ise Menteşe topraklarından başlayarak tüm Akdeniz ve Küçük Asya’da hızla yayılmış; Türk beylikleri ve bilhassa Hırıstiyan dünya buna epey sevinmişti. Timur, onun na’şını sultanlara yakışan debdebe ve ihtişam içinde Bursa’ya götürülmesini buyurmuş; Bayezid’in en küçük oğlu Musa Çelebi’nin yanına Germiyanoğlu Yakup Bey’i katmış yanısıra hediye olarak kaftan, ala kemer, kılıç, sadak, otuz at ve bir miktar altın göndermişti. bodrum kalesi mehmet cilsal 11(Resim 5 : Şövalye çizimi kale modeli, temsili gravür)

Ne hikmetse, Bayezid’in ölümünden dört gün sonra da Timur benzer bir felaket yaşamış; savaş meydanlarının aslan dövüşçüsü, hükümdarlığın büyük adayı, hayat dolu biricik oğlu Muhammed Emir, 21 yaşında öbür dünyaya göçmüştü. İntikal halindeki 200 bin kişilik orduda esirler dahil herkes karalar bağlamıştı. (Bkz-Timurlenk, Justin Marozzi-Çev.Hülya Kocaoluk)

Timurleng, Anadolu topraklarını terkettiği sırada Pers sınırına yakın Erdebil Tekkesi’ndeki meşhur Ermiş Hoca Ali’yi ziyareti ihmal etmemişti. Hoca Ali, Timur üzerinde derin bir etki yapmış olacaktı ki, Erdebil’i vakıf olarak Safevîlere bağışlamıştı… Walther Hınz kroniğinde; Şeyh’in, Timur’u Anadolu’dan sürükleyip getirdiği 30-40 bin kadar Türk esiri serbest bırakmaya ikna ettiği, bu vakıanın ardından Anadolu Türkleri’nin bu tekkeye bağlandığı yazılmıştır. (Bkz- İran Safevî Devleti’nin Kuruluşuna Şii İnaçlarının Etkisi ve Osmanlı’nın İran’a Bakışı- Doç. Dr. Dalkıran)

Öte yandan Rodos’taki Şövalyeler Karargahı, ki bunların arasında İzmir katliamından kaçıp kurtulanlar da vardı, Anadolu kıyılarında İzmir St Pierre Kalesi’nin fonksiyonlarını üstlenecek yeni bir kale yeri arayışı içindeydi. Komuta kademesi epeydir sık sık toplantılar yapıyordu. Oysa, Yarımada’nın heryerini bilen Kos-Kalymnos-Leros amiri Teğmen Schlegelholz, böyle bir yer bulmuştu bile ve bu yer, üstü kalıntılarla dolu Halikarnas’ın güneybatı ucundaki Zephyria yarımadacığıydı. Moğol Ordusu’nun bölgeyi terketmesinin hemen ardından Teğmen’in önerisi ilk toplantıda görüşülüp kabul edilmiş ve muhtemelen üst makamlarla birlikte Halikarnas’a keşfe bile gidilmişti.

Halikarnas’ta kale inşa edilmesinin temel gerekçeleri neydi?

bodrum kalesi mehmet cilsal 12Kos Adası’nın tam karşısına, Türk topraklarına kale yapılması konusunda son sözü söyleyip karar veren kişi Grand Master (Magistra) Philibert De Naillac’tı.

(Resim 6 ve 7: Şövalyelere ait plan ve krokiler, temsili)

bodrum kalesi mehmet cilsal 71850’lerde Bodrum’da kazı yapan Charles Thomas Newton ve Richard Popplewell Pullan tarafından kaleme alınıp, 1863’de yayınlanan ünlü “A History of Discoveries at Halicarnassus, Cnidus and Branchide” adlı eserin “Castle of St. Peter at Budrum” bölümünde Halikarnas’a kale yapma gerekçeleri şu şekilde sıralanmıştır:

(Resim 8: Şövalyeler kurul toplantısı, minyatür)

 • İzmir’in kaybından sonra anakarada üs kurmak istikbal için elzemdir.

 • Karada müttefik ülkelerle temas çok önemlidir. (Karamanoğulları, Akkoyunlular gibi)

 • Antik Halikarnas Kenti Kos Adası’na çok yakındır; ordaki kalelerle kolay irtibat sağlanır.

 • Kale inşa edilecek bu yer son derece jeo-stratejiktir. Constantinopolis İskenderiye güzergahı üzerindedir.

 • Kale yapmak için lazım olan taşlar zaten hazırdır.

 • Bu kale, Müslümanların eline düşmüş Hıristiyan tutsak ve köleler için kaçıp sığınacakları bir umut kapısı olacaktır.

 • Gerek şövalyelerin iç dünyasında, gerekse hükümranlıkları altında yaşayan ada halkları arasında suç işleyenleri kodese atmak ve esir ticareti yapmak için bir hapishaneye ihtiyaç bulunmaktadır. (a.g.e / sayfa 645-646 / Publication date 1863, London)

https://archive.org/stream/ahistorydiscove00pullgoog#page/n14/mode/2up

Aslında yukarda sıralanan gerekçelerin bir kısmı bir din adamı, tarihçi ve yazar olan L’Abbe de Vertot’in 1726’da Paris’te yayınlamış olduğu Şövalyelerin Grand Master dönemlerini anlatan kitabında da yeralmaktaydı. Charles Thomas Newton ve Richard Popplewell Pullan, elbette ki bu ve benzeri eserleri okumuştu.

bodrum kalesi mehmet cilsal 8bodrum kalesi mehmet cilsal 13(Resim 9: zindanda bir Hırıstiyan, temsili gravür)

Öte yandan, diğer bazı yabancı kaynaklar, Halikarnas’a kale yapılmasının en önemli sebebinin, Haçlılar Birliği fonunun finansal desteğinin devam etmesi olduğunu yazmıştır. İnşa edilecek bu kale ile İzmir felaketinin akabinde batı dünyasında kaybolan şövalye prestiji tekrar kazanılacaktır. (Bkz-Theresa M. Vann, The Crusaders Ansiklopedi-Alan V. Murray)

Başka önemli bir kaynakta ise şu gerekçeler sayılmıştır:

bodrum kalesi mehmet cilsal 9(Resim10: Şövalye gemileri, temsili)

Bu Kale, İzmir Saint-Pierre Kalesi kadar askeri önemde olmasa da, stratejik bir denizcilik pozisyonuna sahip olacak. Lango’un(Kos) tam karşısına yapılacağı için geçişler kilitlenebilecek; rüzgârlar ve gelgitler nedeniyle denizde zorda kalan Hospitaller teknelerine sığınma, kıyılama imkanı sağlanacak. Olası bir durumda düşman gemilerini aldatıp saptırmaya yarayacak. Daha da önemlisi, bu kale sayesinde Rodos süvarilerine kereste temin edilmesinin yanısıra; ayrıca, hem askeri birlikler, hem de halk için zaruri ihtiyaç maddeleri, gıda ve yem tedariki mümkün olacak…( Bkz-Le château Saint-Pierre et ses campagnes de construction, Monsieur Jean-Bernard de Vaivre,) http://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_2009_num_153_2_92516

12-13 Aralık 2017’de yapılan Uluslararası Bodrum Kale Çalıştayı’nda çok önemli bir sunum yapan Prof. Dr. Nicolas Faucherre, hem bu sunumunda hem de Jean-Bernard de Vaivre araştırmalarını analiz eden bir makalesinde St. Pierre Kalesi’nin inşasına, Rodos’un bir depoya ihtiyaç duymasının yol açtığını belirtmiştir. (Bkz. héraldıque et archıtecture des hospıtalıers à bodrum-rhodes)

http://www.persee.fr/doc/bulmo_0007-473x_2012_num_170_1_8236

Tüm hazırlıklar bitirilmişti ve gemiler Halikarnas için demir almaya hazırdı. Ancak, bu sırada Yarımada’da onları bir tehlike bekliyordu ve bundan kimsenin haberi yoktu…

Bir sonraki bölüm kalenin inşaat süreci ele alınacak.

Devam edecek. Mehmet Çilsal

Not: Bu arada, Bodrum Kale Çalıştayı sırasında tanışmış olduğum Sayın Prof. Dr. Nicolas Faucherre’e, şahsıma göndermiş olduğu Prof. Jean-Bernard de Vaivre makalesi için burdan da ayrıca teşekkür ederim. Bu metnin tamamını merak edenler için linkini yukarda verdim.

bodrum kalesi mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et
Sponsorlu
Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BODRUM HABERLERİ

BODRUM’A “GÜNAYDIN EDEBİYAT YARIŞMALARI”NDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ …

Yayınlanan

açık

Tarafından

bodruma edebİyat ÖdÜlÜ BODRUM’A “GÜNAYDIN EDEBİYAT YARIŞMALARI”NDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ … 3
 • bodruma edebİyat ÖdÜlÜ BODRUM’A “GÜNAYDIN EDEBİYAT YARIŞMALARI”NDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ … mehmet tosun banner 2
 • bodruma edebİyat ÖdÜlÜ BODRUM’A “GÜNAYDIN EDEBİYAT YARIŞMALARI”NDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ … Hakan Durna SM Con 05

Türkiye genelinde açılan “Günaydın Edebiyat Yarışmaları” yarışmasında masal yazma alanında Türkiye 1.lik ödülünü  Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip öğrencisi Zehra Nur Akar aldı.

Eraslan Vakfı tarafından  yurt genelinde yapılan yarışmaya ‘’Sihirbaz ve Balıkları’’ adlı kendi yazdığı masalla katılan öğrenci, Türkiye 1. Lik ödülünü Bodrum’a getirdi. Zehra Nur Akar  ve danışman Türkçe öğretmeni Alaaddin Beken, 20 Mart Çarşamba günü İzmir Özel Ege Lisesi Konferans Salonunda  düzenlenen törende ödülünü aldı.  İzmir  Milli Eğitim camiasının hazır bulunduğu törende  ünlü yazar ve şairler de katıldı.

bodruma edebİyat ÖdÜlÜ BODRUM’A “GÜNAYDIN EDEBİYAT YARIŞMALARI”NDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ … 2 1Ödülünü büyük sevinçle alan Zehra Nur ‘’ Bundan sonraki yarışmalara katılarak başarımı devam ettireceğim. Bu ödül bana büyük cesaret verdi.  Bana inanan  aileme ve öğretmenim Alaaddin Beken’e teşekkür ederim.’’ dedi.

Töreni öğrencinin babası öğretmen İskender Akar ve annesi öğretmen Yasemin Akar da gururla izledi.

Tören sonunda ödül kazanan eserlerden oluşan kitap, davetlilere hediye edildi.

bodruma edebİyat ÖdÜlÜ BODRUM’A “GÜNAYDIN EDEBİYAT YARIŞMALARI”NDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ … mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

BAĞIMSIZ SAATCI: KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK. HİÇ ÇAMURLAŞMAYIN…

Yayınlanan

açık

Tarafından

behçet saatcı BAĞIMSIZ SAATCI: KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK. HİÇ ÇAMURLAŞMAYIN… saatc  yata anda 8
 • behçet saatcı BAĞIMSIZ SAATCI: KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK. HİÇ ÇAMURLAŞMAYIN… mehmet tosun banner 2
 • behçet saatcı BAĞIMSIZ SAATCI: KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK. HİÇ ÇAMURLAŞMAYIN… Hakan Durna SM Con 05

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı ve Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Yatağan Sanayi Sitesi’nde büyük ilgiyle karşılandı.

Sosyal medya üzerinden yürütülen karalama kampanyalarının ‘acizliğin göstergesi’ olduğunu belirten Bağımsız Aday Saatcı, “Bizimle beraber fotoğraf çekinen çocuklar işten atılıyor. Korkunun ecele faydası yok, çamurlaşmayın.” dedi.

behçet saatcı BAĞIMSIZ SAATCI: KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK. HİÇ ÇAMURLAŞMAYIN… saatc  yata anda 1

Sahte sosyal medya hesaplarıyla karalama kampanyası acizliğin göstergesidir…

Bağımsız Aday Saatcı, Milas’ın ardından gittiği Yatağan Sanayi Sitesi’nde esnaf ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Desteklerini ifade eden vatandaşlara teşekkür eden Bağımsız Saatcı, ziyaretlerin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Milas’ın ardından Yatağan’da gördüğü ilgiden de büyük mutluluk duyduğunu anlatan Bağımsız Saatcı, Muğla genelinde çok ciddi bir halk hareketi olduğunu kaydetti. Halk İttifakı’nın büyük güç kazanmasıyla birlikte sosyal medya üzerinden kendisine yönelik algı operasyonları ve karalama kampanyaları başlatıldığını belirten Başkan Saatcı, “Sahte sosyal medya hesaplarıyla, şahsıma yönelik her türlü karalama kampanyasını başlattılar. Bu acizliğin göstergesidir. Biz bu güne kadar temiz siyaset yapma konusunda kararlı davrandık, sonuna kadar da temiz siyaset yapacağız. Argo tabirle söylemek gerekirse, biz kimseye belden aşağı vurmayız. Bu kadar aciz olmayın, bu kadar aşağı düşmeyin.” dedi.

behçet saatcı BAĞIMSIZ SAATCI: KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK. HİÇ ÇAMURLAŞMAYIN… saatc  yata anda 4

Korkunun ecele faydası yok, hiç çamurlaşmayın…

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ndeki işten çıkarmalara yönelik de konuşan Başkan Saatcı, “Bizimle beraber fotoğraf çekinen çocuklar işten atılıyor. Bunları yapanlar soruyorum; ‘Başkaları bunları yapıyor’ diye eleştiriyordunuz, siz şimdi onlardan farklı olmadınız ki. Kirletmeden, çamur atmadan, şimdiye kadar yapılan yanlışları anlatmaya devam edeceğiz. Sırtımızı sadece Saygıdeğer Muğlalı’lara dayayacağız. Çünkü bizim halktan başka kimsemiz yok. Biz kendimizden ve Muğla halkından eminiz, korkunun ecele faydası yok. Hiç çamurlaşmayın, gerek yok.” diye konuştu.

behçet saatcı BAĞIMSIZ SAATCI: KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK. HİÇ ÇAMURLAŞMAYIN… saatc  yata anda 9

 

behçet saatcı BAĞIMSIZ SAATCI: KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK. HİÇ ÇAMURLAŞMAYIN… mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

MEHMET TOSUN: BODRUM’DA DEĞİŞİM ŞART…

Yayınlanan

açık

Tarafından

mehmet tosun MEHMET TOSUN: BODRUM’DA DEĞİŞİM ŞART… mehmet tosun mazi 1
 • mehmet tosun MEHMET TOSUN: BODRUM’DA DEĞİŞİM ŞART… mehmet tosun banner 2
 • mehmet tosun MEHMET TOSUN: BODRUM’DA DEĞİŞİM ŞART… Hakan Durna SM Con 05

İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum’un her yerinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Mehmet Tosun gittiği her yerde yoğun katılım ve destek sözleriyle karşılanıyor.

Karaova Bölgesinde Mahalle ziyaretlerine devam Mehmet Tosun, Çömlekçi’den başladığı ziyaretlerinde Armutçuk, Aşağı Mazı ve Yukarı Mazı’da vatandaşlarla bir araya geldi. Çok sayıda vatandaşın tam destek sözü verdiği Mehmet Tosun’a ziyaretinde İYİ Parti Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun, belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti.

Büyükşehir yasasıyla eskiden köy olan yerlerin mahalle olduğunu belirten Mehmet Tosun, bu süreçte mahallelerin yeterli hizmet alamadığını sözlerine ekleyerek, “Burada muhtarımız var, muhtar adaylarımız var, ben hepsine başarılar diliyorum. Özellikle bu beş yıllık süre içerisinde muhtarlarımız iki belediye arasında gittiler geldiler ama sorunlarımız çözülmedi, sorunlarımız birikti. Ekonomik sıkıntıyla birlikte bizim Çömlekçi Mahallesinde bu çevrede oturan vatandaşlarımızın durumu içler acısı. Burada sizler tarımsal üretim yapıyorsunuz, hayvancılık yapıyorsunuz, maalesef ve maalesef elde ettiğiniz ürünlerden satarak elde ettiğiniz gelir artık işletme giderlerini karşılamıyor ve önümüzdeki süreçte işimiz daha da zor. Üstelik belediye hizmetleri de yetersiz.” dedi.

mehmet tosun MEHMET TOSUN: BODRUM’DA DEĞİŞİM ŞART… mehmet tosun mazi 4

31 Mart 2019’da yapılacak seçimlerle Bodrum’a hizmet edecek belediye başkanının seçileceğine dikkat çeken Mehmet Tosun, “Bodrum’un kaderinin ve Çömlekçi’nin kaderinin oylanacağı bir seçim tarihine doğru gidiyoruz. Sizden ricam şu; Ben bu bölgenin çocuğuyum, bu bölgenin evladıyım, öyle bir destek verin ki Çömlekçi’den, Çömlekçi diğer yerlere örnek olsun” dedi. Vatandaşlarda alkışlarla Tosun’a destek verdi.

Mehmet Tosun’a ziyaretlerinde eşlik eden İYİ Parti Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun Çömlekçi’de yaptığı konuşmada, Mehmet Tosun için “Meselelere hâkim, yani belediyecilik nedir? Nasıl Yapılır? Bilen bir kardeşiniz. Bunun için bu seçim parti seçimi değil, bu seçim şahıs seçimidir, Mehmet Tosun kardeşimiz belediyecilikte bir marka kardeşimizdir. Bodrum’da dünyaya açılan bir markadır. Bunun için bu seçimde bu iki markayı birleştirelim diyorum” dedi.

mehmet tosun MEHMET TOSUN: BODRUM’DA DEĞİŞİM ŞART… mehmet tosun mazi 3

Çömleçi’den Armutçuk’a geçen Mehmet Tosun ve beraberindekiler burada da vatandaşların ilgisiyle karşılandı. Mehmet Tosun, Konacık Belediye başkanlığı döneminde görev yeri olmamalarına rağmen köyün su kuyusu başta olmak üzere birçok çalışma yaptıklarını dile getirerek, vatandaşlardan destek istedi. Vatandaşlarda hizmet gelmesi için değişimin şart olduğuna inandıklarını belirterek Mehmet Tosun’a alkışlarla destek sözü verdi.

Armutçuk’da da vatandaşları tek tek dinleyen Mehmet Tosun, bütün sorunların iyi belediyecilik hizmetleriyle çözüme kavuşacağını belirterek vatandaşlardan destek istedi ve Armutçuk’dan ayrıldı.

Mehmet Tosun Aşağı Mazı’da yine vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Tosun burada yaptığı konuşmada mazeret üretmeden hizmet için çalışacaklarını, büyükşehir yasasıyla yaşanan sorunları da bildiklerini belirterek, “Değerli hemşehrilerim artık önümüzdeki süreçte Bodrum için değişim şart. Bunu da Mehmet Tosun ve ekibi gerçekleştirecek. Bu değişi mi gerçekleştiriyor muyuz?” dedi ve vatandaşların yoğun alkışla desteğini aldı.

mehmet tosun MEHMET TOSUN: BODRUM’DA DEĞİŞİM ŞART… mehmet tosun mazi 2

Aşağı Mazı’da birçok problemin olduğunu dile getiren Mehmet Tosun, su ve elektrik problemlerinin yaşandığını bildikleri Mazı’yı iyi belediyecilik hizmetleriyle tanıştırarak, tüm sorunların üstesinden geleceklerini ve daha önce hizmet gitmeyen bir çok noktaya da hizmet getireceklerini söyledi. Mehmet Tosun konuşmasının ardından vatandaşların sorun ve önerilerini dinledi. Mehmet Tosun, vatandaşları tek tek dinleyerek çözüm yolları ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Aşağı Mazı’da vatandaşların tam desteğini alan Mehmet Tosun daha sonra Yukarı Mazı’da vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada da yoğun bir katılımla çiçeklerle karşılanan Mehmet Tosun, vatandaşlara, kendisine ve ekibine göstermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etti.

mehmet tosun MEHMET TOSUN: BODRUM’DA DEĞİŞİM ŞART… mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et

Son Haberler