Bizimle iletişime geçin

BODRUM HABERLERİ

Yayınlanan

açık

bodrum kalesi mehmet cilsal 12 1

Halikarnas’a kale inşa edilmesi kararı nasıl alındı; bu kararın temel gerekçeleri neydi ?

Rodos Şövalyeleri, Balad’ta ordugah kuran Timur Ordusu’nun sadece kara askeri birliklerinden ibaret olduğunu bildiğinden, 12 Adalar’ın başına kötü bir şey gelmeyeceğini düşünüyordu. Kendilerinden emin şekilde gevşek savunma tedbirleri alıp tetikte beklemişler; bu yüzden de ani gelen Leros baskınıyla altüst olmuşlardı. Talancı Timur birliklerinin Menteşe Beyliği gemilerini kullanacaklarını, Türklerin onlara yardım edeceğini hesap etmemişlerdi. Aynı senenin(1403) bahar-yaz aylarında İspanya-Konstantinopolis- Karadeniz istikametinde seyahat ederken 12 Adalar’a da uğrayan Elçi Ruy Gonzales de Clavijo, bu vakıayı doğrulayacak şekilde günlüğüne şunları not etmişti:

bodrum kalesi mehmet cilsal 1(Resim 1: Timur Ordusu ülkesine dönüyor, temsili gravür)

Rodos’un Grek halkı, Palatia’dan(Balad) Leros’a bir kalyete ile Moğolların geldiğini; adada sağlam bir kale bulunduğunu, buna rağmen inanılmaz derecede haydutluk ve yağma yaptıklarını, heryeri yakıp yıktıklarını; ahalinin elindeki koyunları zorla aldıklarını, yetmezmiş gibi tarlalarda çalışan işçileri esir alıp götürdüklerini, anlattı…” (Bkz- Ruy Gonzales de Clavijo “TO THE COURT OF TIMOUR, AT SAMARCAND, A.D. 1403-6, by Clements R.Markham F.R.G)

bodrum kalesi mehmet cilsal 2(Resim 2: Moğol Ordusu Doğu istikametinde intikal halinde, temsili)

Moğol askerleri, Balad’ta ordugah kurduğu 30-40 gün boyunca 12 senedir Osmanlı idaresindeki Menteşe il, kadılık, karyelerinin çoğunu soyup soğana çevirmişti. Timur, Beylik tahtını Mehmet Bey’e iade etmiş; bahara girerken de nihayet çadır söküp doğu istikametinde yola revan olmuştu. Tabii ki bu harika haber etrafa çarçabuk yayılmış, Menteşeoğulları başta Küçük Asya’daki tüm Tanrı kullarını sevindirmişti.

bodrum kalesi mehmet cilsal 3 (Resim 3: Timur Ordusu, Anadolu’yu terkederken, temsili)

https://www.academia.edu/7856453/Timur_Rodos_%C5%9E%C3%B6valyeleri_ve_Bat%C4%B1_Anadolu_Seferi

Timurleng sayesinde devletine kavuşan Mehmet Bey ise kısa bir süre sonra vefat etmiş; yerine oğlu İlyas Bey tahta oturmuş; payitahtı Balad’ta kendi adına gümüş sikkeler kestirmişti. Gelişmeleri sevinçle karşılayan Venedik ile tüm eski anlaşmaları yenilemiş; hatta onlara Balad’ta kilise inşa etmelerine izin bile vermişti. Bu sırada, Osmanlı şehzadeleri arasındaki taht savaşlarında İsa Çelebi tarafını tutmuş; Aydınoğulları ve Saruhanoğulları ile üçlü ittifak kurmuştu. (Bkz-Mufassal Osmanlı Tarihi I.Cilt, Mustafa Cezar, Mithat Sertoğlu)

bodrum kalesi mehmet cilsal 10(Resim 4: Tekke, temsili)

Menteşeoğlu Mehmet Bey’in ardından bu sefer de esir vaziyette gezdirilmekten rencide olan ve bitap düşüp hastalanan Sultan Yıldırım Bayezid Akşehir’de vefat etmiş; haberi ise Menteşe topraklarından başlayarak tüm Akdeniz ve Küçük Asya’da hızla yayılmış; Türk beylikleri ve bilhassa Hırıstiyan dünya buna epey sevinmişti. Timur, onun na’şını sultanlara yakışan debdebe ve ihtişam içinde Bursa’ya götürülmesini buyurmuş; Bayezid’in en küçük oğlu Musa Çelebi’nin yanına Germiyanoğlu Yakup Bey’i katmış yanısıra hediye olarak kaftan, ala kemer, kılıç, sadak, otuz at ve bir miktar altın göndermişti. bodrum kalesi mehmet cilsal 11(Resim 5 : Şövalye çizimi kale modeli, temsili gravür)

Ne hikmetse, Bayezid’in ölümünden dört gün sonra da Timur benzer bir felaket yaşamış; savaş meydanlarının aslan dövüşçüsü, hükümdarlığın büyük adayı, hayat dolu biricik oğlu Muhammed Emir, 21 yaşında öbür dünyaya göçmüştü. İntikal halindeki 200 bin kişilik orduda esirler dahil herkes karalar bağlamıştı. (Bkz-Timurlenk, Justin Marozzi-Çev.Hülya Kocaoluk)

Timurleng, Anadolu topraklarını terkettiği sırada Pers sınırına yakın Erdebil Tekkesi’ndeki meşhur Ermiş Hoca Ali’yi ziyareti ihmal etmemişti. Hoca Ali, Timur üzerinde derin bir etki yapmış olacaktı ki, Erdebil’i vakıf olarak Safevîlere bağışlamıştı… Walther Hınz kroniğinde; Şeyh’in, Timur’u Anadolu’dan sürükleyip getirdiği 30-40 bin kadar Türk esiri serbest bırakmaya ikna ettiği, bu vakıanın ardından Anadolu Türkleri’nin bu tekkeye bağlandığı yazılmıştır. (Bkz- İran Safevî Devleti’nin Kuruluşuna Şii İnaçlarının Etkisi ve Osmanlı’nın İran’a Bakışı- Doç. Dr. Dalkıran)

Öte yandan Rodos’taki Şövalyeler Karargahı, ki bunların arasında İzmir katliamından kaçıp kurtulanlar da vardı, Anadolu kıyılarında İzmir St Pierre Kalesi’nin fonksiyonlarını üstlenecek yeni bir kale yeri arayışı içindeydi. Komuta kademesi epeydir sık sık toplantılar yapıyordu. Oysa, Yarımada’nın heryerini bilen Kos-Kalymnos-Leros amiri Teğmen Schlegelholz, böyle bir yer bulmuştu bile ve bu yer, üstü kalıntılarla dolu Halikarnas’ın güneybatı ucundaki Zephyria yarımadacığıydı. Moğol Ordusu’nun bölgeyi terketmesinin hemen ardından Teğmen’in önerisi ilk toplantıda görüşülüp kabul edilmiş ve muhtemelen üst makamlarla birlikte Halikarnas’a keşfe bile gidilmişti.

Halikarnas’ta kale inşa edilmesinin temel gerekçeleri neydi?

bodrum kalesi mehmet cilsal 12Kos Adası’nın tam karşısına, Türk topraklarına kale yapılması konusunda son sözü söyleyip karar veren kişi Grand Master (Magistra) Philibert De Naillac’tı.

(Resim 6 ve 7: Şövalyelere ait plan ve krokiler, temsili)

bodrum kalesi mehmet cilsal 71850’lerde Bodrum’da kazı yapan Charles Thomas Newton ve Richard Popplewell Pullan tarafından kaleme alınıp, 1863’de yayınlanan ünlü “A History of Discoveries at Halicarnassus, Cnidus and Branchide” adlı eserin “Castle of St. Peter at Budrum” bölümünde Halikarnas’a kale yapma gerekçeleri şu şekilde sıralanmıştır:

(Resim 8: Şövalyeler kurul toplantısı, minyatür)

 • İzmir’in kaybından sonra anakarada üs kurmak istikbal için elzemdir.

 • Karada müttefik ülkelerle temas çok önemlidir. (Karamanoğulları, Akkoyunlular gibi)

 • Antik Halikarnas Kenti Kos Adası’na çok yakındır; ordaki kalelerle kolay irtibat sağlanır.

 • Kale inşa edilecek bu yer son derece jeo-stratejiktir. Constantinopolis İskenderiye güzergahı üzerindedir.

 • Kale yapmak için lazım olan taşlar zaten hazırdır.

 • Bu kale, Müslümanların eline düşmüş Hıristiyan tutsak ve köleler için kaçıp sığınacakları bir umut kapısı olacaktır.

 • Gerek şövalyelerin iç dünyasında, gerekse hükümranlıkları altında yaşayan ada halkları arasında suç işleyenleri kodese atmak ve esir ticareti yapmak için bir hapishaneye ihtiyaç bulunmaktadır. (a.g.e / sayfa 645-646 / Publication date 1863, London)

https://archive.org/stream/ahistorydiscove00pullgoog#page/n14/mode/2up

Aslında yukarda sıralanan gerekçelerin bir kısmı bir din adamı, tarihçi ve yazar olan L’Abbe de Vertot’in 1726’da Paris’te yayınlamış olduğu Şövalyelerin Grand Master dönemlerini anlatan kitabında da yeralmaktaydı. Charles Thomas Newton ve Richard Popplewell Pullan, elbette ki bu ve benzeri eserleri okumuştu.

bodrum kalesi mehmet cilsal 8bodrum kalesi mehmet cilsal 13(Resim 9: zindanda bir Hırıstiyan, temsili gravür)

Öte yandan, diğer bazı yabancı kaynaklar, Halikarnas’a kale yapılmasının en önemli sebebinin, Haçlılar Birliği fonunun finansal desteğinin devam etmesi olduğunu yazmıştır. İnşa edilecek bu kale ile İzmir felaketinin akabinde batı dünyasında kaybolan şövalye prestiji tekrar kazanılacaktır. (Bkz-Theresa M. Vann, The Crusaders Ansiklopedi-Alan V. Murray)

Başka önemli bir kaynakta ise şu gerekçeler sayılmıştır:

bodrum kalesi mehmet cilsal 9(Resim10: Şövalye gemileri, temsili)

Bu Kale, İzmir Saint-Pierre Kalesi kadar askeri önemde olmasa da, stratejik bir denizcilik pozisyonuna sahip olacak. Lango’un(Kos) tam karşısına yapılacağı için geçişler kilitlenebilecek; rüzgârlar ve gelgitler nedeniyle denizde zorda kalan Hospitaller teknelerine sığınma, kıyılama imkanı sağlanacak. Olası bir durumda düşman gemilerini aldatıp saptırmaya yarayacak. Daha da önemlisi, bu kale sayesinde Rodos süvarilerine kereste temin edilmesinin yanısıra; ayrıca, hem askeri birlikler, hem de halk için zaruri ihtiyaç maddeleri, gıda ve yem tedariki mümkün olacak…( Bkz-Le château Saint-Pierre et ses campagnes de construction, Monsieur Jean-Bernard de Vaivre,) http://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_2009_num_153_2_92516

12-13 Aralık 2017’de yapılan Uluslararası Bodrum Kale Çalıştayı’nda çok önemli bir sunum yapan Prof. Dr. Nicolas Faucherre, hem bu sunumunda hem de Jean-Bernard de Vaivre araştırmalarını analiz eden bir makalesinde St. Pierre Kalesi’nin inşasına, Rodos’un bir depoya ihtiyaç duymasının yol açtığını belirtmiştir. (Bkz. héraldıque et archıtecture des hospıtalıers à bodrum-rhodes)

http://www.persee.fr/doc/bulmo_0007-473x_2012_num_170_1_8236

Tüm hazırlıklar bitirilmişti ve gemiler Halikarnas için demir almaya hazırdı. Ancak, bu sırada Yarımada’da onları bir tehlike bekliyordu ve bundan kimsenin haberi yoktu…

Bir sonraki bölüm kalenin inşaat süreci ele alınacak.

Devam edecek. Mehmet Çilsal

Not: Bu arada, Bodrum Kale Çalıştayı sırasında tanışmış olduğum Sayın Prof. Dr. Nicolas Faucherre’e, şahsıma göndermiş olduğu Prof. Jean-Bernard de Vaivre makalesi için burdan da ayrıca teşekkür ederim. Bu metnin tamamını merak edenler için linkini yukarda verdim.

Okumaya devam et
Sponsorlu
Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BODRUM HABERLERİ

MUĞLA’YA MEDYA, SAĞLIK VE SPOR DÜNYASINDAN ÜNLÜ YAĞACAK…

Yayınlanan

açık

Tarafından

gençlik ve spor bakanlığı kredi ve yurtlar kurumu genel müdürlüğü MUĞLA’YA MEDYA, SAĞLIK VE SPOR DÜNYASINDAN ÜNLÜ YAĞACAK… mugla genclik spor mudurlugu 1

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 12 ilde organize edilen Spor ve Sağlıklı Yaşam Kampı 21-25 Ocak 2019 tarihleri arasında Muğla’da gerçekleştirilecek. Dev organizasyon kapsamında Spor Ve Sağlık Dünyasının Ünlüleri KYK’lı Gençlerle Buluşacak.

gençlik ve spor bakanlığı kredi ve yurtlar kurumu genel müdürlüğü MUĞLA’YA MEDYA, SAĞLIK VE SPOR DÜNYASINDAN ÜNLÜ YAĞACAK… mugla genclik spor mudurlugu 2Batman, Adıyaman, Ankara, Afyon, Düzce, Sakarya ve Denizli’den 150 gencin katılacağı Spor ve Sağlıklı Yaşam Kampı için Muğla’ya ; Medya, Spor ve Sağlık dünyasından ünlü akını yaşanacak. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Mekezi Salonlarında gerçekleştirilecek açılış programı ve etkinliklerinin ardından faaliyet Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kredi Yurtlar Kurumu Salonlarında devam edecek. Muğla KYK gençleri başta olmak üzer tüm Üniversite öğrencilerine ve Halka açık olarak gerçekleştirilecek faaliyet kapsamında; Doç. Dr. Halit Yerebakan, Sağlıklı Kariyer Seçimi, Dr.Yavuz Dizdar; Gelecek gençler için ne getirecek?, Erdoğan Arıkan ve Alp Pehlivan; Futbol Gelişim ve Değişim, Evren Göz; Spor Haberciliği ve İletişim, Eski Milli Futbolcu Ali Gültiken; Sporun ve Futbolun hayatımızdaki yeri, Enes Erkan ise Gençlik ve spor konulu sunumları ile gençlerle bir araya gelecekler. Bunun yanı sıra yine Milli Sporcular; Enes Erkan, Emirhan Muran ve Kübra Dağlı’da Kampta KYK’lı gençlerle ve Muğlalılarla bir araya  gelecekler.

gençlik ve spor bakanlığı kredi ve yurtlar kurumu genel müdürlüğü MUĞLA’YA MEDYA, SAĞLIK VE SPOR DÜNYASINDAN ÜNLÜ YAĞACAK… omer ilman mugla genclik spor muduruGençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 4.sü düzenlenen Spor ve Sağlıklı Yaşam Kampı’nın ilimizde geçtiğimiz yıllarda başarı ile düzenlenmesi nedeni ile bu yılda 12 il içine girdiklerini belirten Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman,  “Değişik illerden bir araya gelen gençler 5 gün süre ile hem, önemli konuklarla Sağlık ve Spor konularında bilgilenecekler hemde Muğla ve Bölgesini Tematik Geziler ile gezip görerek eğlenceli vakit geçirme şansı elde edecekler.” Dedi.

Programın açılışı 21 Ocak Pazartesi günü Saat 10:00’da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM B Salonun da gerçekleştirilecek.

 

Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

YELKENCİLER İLK KEZ GECE SEYRİ GERÇEKLEŞTİRDİ…

Yayınlanan

açık

Tarafından

bodrum yelken YELKENCİLER İLK KEZ GECE SEYRİ GERÇEKLEŞTİRDİ… Bodrumsporlu yelkenciler ilk kez gece yelken yapti 1

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi optimist takım sporcuları hayatlarında ilk kez gece yelken yapmanın deneyimini yaşadı.

İçmeler mevkiinde bulunan yelken şubesinden denize açılan 15 sporcu, 3 optimiste sırayla binerek deniz ortasına atılan ışıklı şamandıralar arasında yarıştı. Optimistlere takılan renkli fosforlu ışıklar ise farklı bir görüntü oluşturdu.

21-26 Ocak tarihleri arasında Türkiye Yelken Federasyonu tarafından Bodrum’un Turgutreis Mahallesinde düzenlenecek Kış Kupası öncesi Bodrumsporlu minik yelkenciler hayatlarında ilk kez gece yelken yapmanın keyfiyle yarışlara farklı şekilde hazırlanmış oldu.

bodrum yelken YELKENCİLER İLK KEZ GECE SEYRİ GERÇEKLEŞTİRDİ… Bodrumsporlu yelkenciler ilk kez gece yelken yapti 2

Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

2019 BAYK KIŞ TROFESİ YARIŞLARI BAŞLADI…

Yayınlanan

açık

Tarafından

bodrum bayk trofe 2019 BAYK KIŞ TROFESİ YARIŞLARI BAŞLADI… TROFE BA LADI

Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü’nce (BAYK) düzenlenen BAYK Kış Trofesi’nin 1. ayak yarışları 19 Ocak Cumartesi günü star aldı…

Yedi etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan organizasyonun 1. ayak ilk gün yarışlarına, farklı illerden 41 teknede yaklaşık 360 sporcu katıldı. Yarışlar, IRC-A, IRC-B ve destek olmak üzere 3 ayrı sınıfta düzenlendi. IRC-B ve destek sınıfındakiler 18 millik Bodrum-Karaada-Kıstak Adası- Karaada-Bodrum rotasında yelken açtı. IRC-A sınıfındaki yarışçılar ise Karaada önlerinde kurulan parkurda, şamandıra rotadaki yarışın ardından, 19 millik Bodrum- Çelebi Adası-Tavşan Burnu-Bodrum rotasında mücadele etti. Rüzgarın hızının azaldığı anlarda ilerlemekte güçlük çeken yarışçılar, rüzgarın etkisini artırdı dönemlerde ise zaman zaman yelkenlerini açıp kapatırken zor anlar yaşadı. Yarışların startında teknelerin birbirine yakın ilerlemesi ve sporcuların dalgalarla mücadelesinde renkli görüntüler oluştu.

bodrum bayk trofe 2019 BAYK KIŞ TROFESİ YARIŞLARI BAŞLADI… 2018 kis tirhandil kis trofesi basladi 2Bugün  tamamlanacak ilk etap yarışlarında dereceye girenler, organizasyonun 9-10 Şubat’taki ikinci ayak programı kapsamında düzenlenecek ödül töreninde açıklanarak kupalarını alacak.

Okumaya devam et

Son Haberler