Bizimle iletişime geçin

BODRUM HABERLERİ

Yayınlanan

açık

bodrum kalesi mehmet cilsal 12 1
bodrum kalesi divenire group2

Halikarnas’a kale inşa edilmesi kararı nasıl alındı; bu kararın temel gerekçeleri neydi ?

Rodos Şövalyeleri, Balad’ta ordugah kuran Timur Ordusu’nun sadece kara askeri birliklerinden ibaret olduğunu bildiğinden, 12 Adalar’ın başına kötü bir şey gelmeyeceğini düşünüyordu. Kendilerinden emin şekilde gevşek savunma tedbirleri alıp tetikte beklemişler; bu yüzden de ani gelen Leros baskınıyla altüst olmuşlardı. Talancı Timur birliklerinin Menteşe Beyliği gemilerini kullanacaklarını, Türklerin onlara yardım edeceğini hesap etmemişlerdi. Aynı senenin(1403) bahar-yaz aylarında İspanya-Konstantinopolis- Karadeniz istikametinde seyahat ederken 12 Adalar’a da uğrayan Elçi Ruy Gonzales de Clavijo, bu vakıayı doğrulayacak şekilde günlüğüne şunları not etmişti:

bodrum kalesi mehmet cilsal 1(Resim 1: Timur Ordusu ülkesine dönüyor, temsili gravür)

Rodos’un Grek halkı, Palatia’dan(Balad) Leros’a bir kalyete ile Moğolların geldiğini; adada sağlam bir kale bulunduğunu, buna rağmen inanılmaz derecede haydutluk ve yağma yaptıklarını, heryeri yakıp yıktıklarını; ahalinin elindeki koyunları zorla aldıklarını, yetmezmiş gibi tarlalarda çalışan işçileri esir alıp götürdüklerini, anlattı…” (Bkz- Ruy Gonzales de Clavijo “TO THE COURT OF TIMOUR, AT SAMARCAND, A.D. 1403-6, by Clements R.Markham F.R.G)

bodrum kalesi mehmet cilsal 2(Resim 2: Moğol Ordusu Doğu istikametinde intikal halinde, temsili)

Moğol askerleri, Balad’ta ordugah kurduğu 30-40 gün boyunca 12 senedir Osmanlı idaresindeki Menteşe il, kadılık, karyelerinin çoğunu soyup soğana çevirmişti. Timur, Beylik tahtını Mehmet Bey’e iade etmiş; bahara girerken de nihayet çadır söküp doğu istikametinde yola revan olmuştu. Tabii ki bu harika haber etrafa çarçabuk yayılmış, Menteşeoğulları başta Küçük Asya’daki tüm Tanrı kullarını sevindirmişti.

bodrum kalesi mehmet cilsal 3 (Resim 3: Timur Ordusu, Anadolu’yu terkederken, temsili)

https://www.academia.edu/7856453/Timur_Rodos_%C5%9E%C3%B6valyeleri_ve_Bat%C4%B1_Anadolu_Seferi

Timurleng sayesinde devletine kavuşan Mehmet Bey ise kısa bir süre sonra vefat etmiş; yerine oğlu İlyas Bey tahta oturmuş; payitahtı Balad’ta kendi adına gümüş sikkeler kestirmişti. Gelişmeleri sevinçle karşılayan Venedik ile tüm eski anlaşmaları yenilemiş; hatta onlara Balad’ta kilise inşa etmelerine izin bile vermişti. Bu sırada, Osmanlı şehzadeleri arasındaki taht savaşlarında İsa Çelebi tarafını tutmuş; Aydınoğulları ve Saruhanoğulları ile üçlü ittifak kurmuştu. (Bkz-Mufassal Osmanlı Tarihi I.Cilt, Mustafa Cezar, Mithat Sertoğlu)

bodrum kalesi mehmet cilsal 10(Resim 4: Tekke, temsili)

Menteşeoğlu Mehmet Bey’in ardından bu sefer de esir vaziyette gezdirilmekten rencide olan ve bitap düşüp hastalanan Sultan Yıldırım Bayezid Akşehir’de vefat etmiş; haberi ise Menteşe topraklarından başlayarak tüm Akdeniz ve Küçük Asya’da hızla yayılmış; Türk beylikleri ve bilhassa Hırıstiyan dünya buna epey sevinmişti. Timur, onun na’şını sultanlara yakışan debdebe ve ihtişam içinde Bursa’ya götürülmesini buyurmuş; Bayezid’in en küçük oğlu Musa Çelebi’nin yanına Germiyanoğlu Yakup Bey’i katmış yanısıra hediye olarak kaftan, ala kemer, kılıç, sadak, otuz at ve bir miktar altın göndermişti. bodrum kalesi mehmet cilsal 11(Resim 5 : Şövalye çizimi kale modeli, temsili gravür)

Ne hikmetse, Bayezid’in ölümünden dört gün sonra da Timur benzer bir felaket yaşamış; savaş meydanlarının aslan dövüşçüsü, hükümdarlığın büyük adayı, hayat dolu biricik oğlu Muhammed Emir, 21 yaşında öbür dünyaya göçmüştü. İntikal halindeki 200 bin kişilik orduda esirler dahil herkes karalar bağlamıştı. (Bkz-Timurlenk, Justin Marozzi-Çev.Hülya Kocaoluk)

Timurleng, Anadolu topraklarını terkettiği sırada Pers sınırına yakın Erdebil Tekkesi’ndeki meşhur Ermiş Hoca Ali’yi ziyareti ihmal etmemişti. Hoca Ali, Timur üzerinde derin bir etki yapmış olacaktı ki, Erdebil’i vakıf olarak Safevîlere bağışlamıştı… Walther Hınz kroniğinde; Şeyh’in, Timur’u Anadolu’dan sürükleyip getirdiği 30-40 bin kadar Türk esiri serbest bırakmaya ikna ettiği, bu vakıanın ardından Anadolu Türkleri’nin bu tekkeye bağlandığı yazılmıştır. (Bkz- İran Safevî Devleti’nin Kuruluşuna Şii İnaçlarının Etkisi ve Osmanlı’nın İran’a Bakışı- Doç. Dr. Dalkıran)

Öte yandan Rodos’taki Şövalyeler Karargahı, ki bunların arasında İzmir katliamından kaçıp kurtulanlar da vardı, Anadolu kıyılarında İzmir St Pierre Kalesi’nin fonksiyonlarını üstlenecek yeni bir kale yeri arayışı içindeydi. Komuta kademesi epeydir sık sık toplantılar yapıyordu. Oysa, Yarımada’nın heryerini bilen Kos-Kalymnos-Leros amiri Teğmen Schlegelholz, böyle bir yer bulmuştu bile ve bu yer, üstü kalıntılarla dolu Halikarnas’ın güneybatı ucundaki Zephyria yarımadacığıydı. Moğol Ordusu’nun bölgeyi terketmesinin hemen ardından Teğmen’in önerisi ilk toplantıda görüşülüp kabul edilmiş ve muhtemelen üst makamlarla birlikte Halikarnas’a keşfe bile gidilmişti.

Halikarnas’ta kale inşa edilmesinin temel gerekçeleri neydi?

bodrum kalesi mehmet cilsal 12Kos Adası’nın tam karşısına, Türk topraklarına kale yapılması konusunda son sözü söyleyip karar veren kişi Grand Master (Magistra) Philibert De Naillac’tı.

(Resim 6 ve 7: Şövalyelere ait plan ve krokiler, temsili)

bodrum kalesi mehmet cilsal 71850’lerde Bodrum’da kazı yapan Charles Thomas Newton ve Richard Popplewell Pullan tarafından kaleme alınıp, 1863’de yayınlanan ünlü “A History of Discoveries at Halicarnassus, Cnidus and Branchide” adlı eserin “Castle of St. Peter at Budrum” bölümünde Halikarnas’a kale yapma gerekçeleri şu şekilde sıralanmıştır:

(Resim 8: Şövalyeler kurul toplantısı, minyatür)

 • İzmir’in kaybından sonra anakarada üs kurmak istikbal için elzemdir.

 • Karada müttefik ülkelerle temas çok önemlidir. (Karamanoğulları, Akkoyunlular gibi)

 • Antik Halikarnas Kenti Kos Adası’na çok yakındır; ordaki kalelerle kolay irtibat sağlanır.

 • Kale inşa edilecek bu yer son derece jeo-stratejiktir. Constantinopolis İskenderiye güzergahı üzerindedir.

 • Kale yapmak için lazım olan taşlar zaten hazırdır.

 • Bu kale, Müslümanların eline düşmüş Hıristiyan tutsak ve köleler için kaçıp sığınacakları bir umut kapısı olacaktır.

 • Gerek şövalyelerin iç dünyasında, gerekse hükümranlıkları altında yaşayan ada halkları arasında suç işleyenleri kodese atmak ve esir ticareti yapmak için bir hapishaneye ihtiyaç bulunmaktadır. (a.g.e / sayfa 645-646 / Publication date 1863, London)

https://archive.org/stream/ahistorydiscove00pullgoog#page/n14/mode/2up

Aslında yukarda sıralanan gerekçelerin bir kısmı bir din adamı, tarihçi ve yazar olan L’Abbe de Vertot’in 1726’da Paris’te yayınlamış olduğu Şövalyelerin Grand Master dönemlerini anlatan kitabında da yeralmaktaydı. Charles Thomas Newton ve Richard Popplewell Pullan, elbette ki bu ve benzeri eserleri okumuştu.

bodrum kalesi mehmet cilsal 8bodrum kalesi mehmet cilsal 13(Resim 9: zindanda bir Hırıstiyan, temsili gravür)

Öte yandan, diğer bazı yabancı kaynaklar, Halikarnas’a kale yapılmasının en önemli sebebinin, Haçlılar Birliği fonunun finansal desteğinin devam etmesi olduğunu yazmıştır. İnşa edilecek bu kale ile İzmir felaketinin akabinde batı dünyasında kaybolan şövalye prestiji tekrar kazanılacaktır. (Bkz-Theresa M. Vann, The Crusaders Ansiklopedi-Alan V. Murray)

Başka önemli bir kaynakta ise şu gerekçeler sayılmıştır:

bodrum kalesi mehmet cilsal 9(Resim10: Şövalye gemileri, temsili)

Bu Kale, İzmir Saint-Pierre Kalesi kadar askeri önemde olmasa da, stratejik bir denizcilik pozisyonuna sahip olacak. Lango’un(Kos) tam karşısına yapılacağı için geçişler kilitlenebilecek; rüzgârlar ve gelgitler nedeniyle denizde zorda kalan Hospitaller teknelerine sığınma, kıyılama imkanı sağlanacak. Olası bir durumda düşman gemilerini aldatıp saptırmaya yarayacak. Daha da önemlisi, bu kale sayesinde Rodos süvarilerine kereste temin edilmesinin yanısıra; ayrıca, hem askeri birlikler, hem de halk için zaruri ihtiyaç maddeleri, gıda ve yem tedariki mümkün olacak…( Bkz-Le château Saint-Pierre et ses campagnes de construction, Monsieur Jean-Bernard de Vaivre,) http://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_2009_num_153_2_92516

12-13 Aralık 2017’de yapılan Uluslararası Bodrum Kale Çalıştayı’nda çok önemli bir sunum yapan Prof. Dr. Nicolas Faucherre, hem bu sunumunda hem de Jean-Bernard de Vaivre araştırmalarını analiz eden bir makalesinde St. Pierre Kalesi’nin inşasına, Rodos’un bir depoya ihtiyaç duymasının yol açtığını belirtmiştir. (Bkz. héraldıque et archıtecture des hospıtalıers à bodrum-rhodes)

http://www.persee.fr/doc/bulmo_0007-473x_2012_num_170_1_8236

Tüm hazırlıklar bitirilmişti ve gemiler Halikarnas için demir almaya hazırdı. Ancak, bu sırada Yarımada’da onları bir tehlike bekliyordu ve bundan kimsenin haberi yoktu…

Bir sonraki bölüm kalenin inşaat süreci ele alınacak.

Devam edecek. Mehmet Çilsal

Not: Bu arada, Bodrum Kale Çalıştayı sırasında tanışmış olduğum Sayın Prof. Dr. Nicolas Faucherre’e, şahsıma göndermiş olduğu Prof. Jean-Bernard de Vaivre makalesi için burdan da ayrıca teşekkür ederim. Bu metnin tamamını merak edenler için linkini yukarda verdim.

bodrum kalesi  rmak tantuni turgutreis
Okumaya devam et
Sponsorlu
Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ASAYİŞ

FOSEPTİĞİNİ DENİZE BOŞALTAN APARTA ZABITADAN SUÇ ÜSTÜ…

Yayınlanan

açık

Tarafından

gündoğan FOSEPTİĞİNİ DENİZE BOŞALTAN APARTA ZABITADAN SUÇ ÜSTÜ… apart poseptik
gündoğan FOSEPTİĞİNİ DENİZE BOŞALTAN APARTA ZABITADAN SUÇ ÜSTÜ… divenire group2

Gündoğan’da bir apartın pompalı düzenek kurarak denize foseptik boşalttığı iddia edildi. Zabıta ekipleri olayla ilgili inceleme yaptı. 

Edinilen bilgiye göre Gündoğan Küçükbük Mahallesi’nde denize foseptik boşaltıldığı iddiası üzerine, mahalle muhtarı Ali Akbulut, Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile bölgeye gitti. Burada zabıta ekipleri ile birlikte inceleme yapıldı. Denize foseptiğin boşaltıldığı anda bahsekonu pompanın fişini zabıta görevlisi çekti. Fişin çekilmesinin ardından denize akan foseptik durdu. Fişin yeniden takılmasıyla foseptik yeniden akmaya başlandı.

İncelemede pompa düzeneği ve denize boşaltılan foseptik cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

Zabıta ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

gündoğan FOSEPTİĞİNİ DENİZE BOŞALTAN APARTA ZABITADAN SUÇ ÜSTÜ…  rmak tantuni turgutreis
Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ…

Yayınlanan

açık

Tarafından

işyerinde işgüvenliği İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ… logo msk
işyerinde işgüvenliği İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ… divenire group2

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işyerinde işgüvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli gibi İSG profesyonellerinin sunacağı iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri zorunlu hale geldi.

29.06.2015 tarih ve 29401 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İşyerinde işveren veya işveren vekili tarafından yürütülerek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin” yönetmelik kapsamında; elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini işveren veya işveren vekilleri yürütebilecektir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında 14.02.2019 tarihinde eğitimlerin düzenlenmesine ilişkin protokol imzalandı. Bu doğrultuda;
elliden az çalışanı olup, az tehlikeli sınıfta yer alan işverenler ve işveren vekillerinin herhangi bir mezuniyet şartı aranmadan 16 saatlik eğitimi tamamlayan katılımcılara “iş sağlığı ve
güvenliği hizmetlerinin yürütümüne ilişkin işveren veya işveren vekili sınavına katılım hakkı belgesi” düzenlenecek olup, sınavda başarılı olan katılımcılar yönetmelik kapsamında iş
sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebileceklerdir.Konu hakkında Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, “İşverenlerimizin işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini kendileri yürütebilmesi açısından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitemizin Bakanlıkla protokolü oldukça önemlidir.Üyelerimizi bu konuda bilgilendirerek, eğitim sonunda başarılı olan kişilerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sürdürmelerini bekliyoruz.” diyerek konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

işyerinde işgüvenliği İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ…  rmak tantuni turgutreis
Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

BODRUMSPOR BAŞKAN ARAS’A SUNUM YAPTI…

Yayınlanan

açık

Tarafından

bodrum belediyesi BODRUMSPOR BAŞKAN ARAS’A SUNUM YAPTI… bodrumspor sunum yapt  7
bodrum belediyesi BODRUMSPOR BAŞKAN ARAS’A SUNUM YAPTI… divenire group2

Bodrum Belediyesi, Bodrum’da sporun her branşında faaliyet gösteren kulüpleri tek çatı altında birleştirmek amacıyla düzenlenecek çalıştayın hazırlık sürecini başlattı.

bodrum belediyesi BODRUMSPOR BAŞKAN ARAS’A SUNUM YAPTI… bodrumspor sunum yapt  4Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü yönetimi, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile başkan yardımcıları Turgay Kaya, Ummahan Yurt, Önder Batmaz ve Bodrum Belediyesi meclis üyelerine yönelik, kulübün mali durumu ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. B.B.Bodrumspor tesislerinde gerçekleşen sunumda Kulüp Başkanı Rıza Karakaya’nın önderliğinde geçmiş dönemden kalan borçlar, isim sponsorluğu, stat reklam gelirleri, sponsorluk destek projeleri, altyapı ve diğer branşlar ile ilgili bilgiler ve veriler paylaşıldı.

Bodrumspor kulüp yöneticilerinin yaptığı sunumun ardından bir değerlendirme yapan Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum ile ilgili her türlü faaliyette etkin olan ve irade ortaya koyması gereken Belediye Meclisi’nin Bodrumspor ile ilgili bilgi sahibi olmasının önemine değinerek “Kulübün geleceği ile ilgili alınacak kararlara katkı koyabilmek adına önemli bir toplantı oldu. Yeni sezon çalışmaları başlamadan önce böyle bir bilgilendirme toplantısı yapılmasını rica ettim. Kulüp yöneticilerimize ve meclis üyelerimize zaman ayırdıkları için teşekkür ederim” dedi.

bodrum belediyesi BODRUMSPOR BAŞKAN ARAS’A SUNUM YAPTI… bodrumspor sunum yapt  1Bodrum’daki spor faaliyetleri ile ilgili bir çalıştay hazırlığı içinde olduklarını söyleyen Başkan Aras, “Bodrum’da geleceğin sporcu gençlerini yetiştiren ve sağlıklı bir genç neslin oluşmasına katkıda bulunan amatör kulüpler, çok önemli bir toplumsal görevi yerine getiriyor. Bodrum’da sayıları ve faaliyetleri çok ciddi boyutta ve her birinin belediyemizle maddi ve manevi bağlantısı var. Biz belediye olarak bir çok kulübümüze malzeme, mazot araç gereç tesis desteği veriyoruz. Dolayısıyla bu konuda hem Bodrum kamuoyunun hem de bizlerin bilgi sahibi olması gerekir. Bunun için ilk olarak Bodrumspor’umuz ile başladık.” diye konuştu.

 

bodrum belediyesi BODRUMSPOR BAŞKAN ARAS’A SUNUM YAPTI…  rmak tantuni turgutreis
Okumaya devam et

Son Haberler