Bizimle iletişime geçin

BODRUM HABERLERİ

Yayınlanan

açık

bodrum kalesi mehmet cilsal bilinmeyen yon eriyle bodrum kalesi
 • bodrum kalesi mehmet tosun banner 2
 • bodrum kalesi Hakan Durna SM Con 05

Harabe Halikarnas Şehrine kale yapmaya giden Rodos Şövalyelerini nasıl bir sürpriz bekliyordu? Şövalyeler arasında Halikarnas hakkında dolaşan “Tarshish” efsanesi neydi?

Rodos Şövalyeleri amiri Philibert De Naillac, Halikarnas’ta yapılacak inşaatın başlaması için talimat vermiş; tüm  seyir  ve filo hazırlıkları bitirilmişti. Kimi gemilerden çeşit çeşit oyma taş, kereste, döşeme tahtaları, inşaat malzemeleri, hazır kireç ve kireç taşı, yük hayvanları, çadır, ilaç, erzak; kimileri mühimmat, asker, taş ustası, işçi vb. personelle doldurulmuş ve Rodos İskesi’nden demir alınmıştı.

bodrum kalesi bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 1(Resim1: Şövalye gemileri, temsili)

“Grand Master Naillac,  gemiler dolusu kaynamış kireç, taş, kereste, tahta plakalar ve bir kalenin inşası için gereken her türlü yapı malzemesini yükledi ve Karya eyalet sınırına gitti…” (Bkz- Decline and fall of Byzantium to the Ottoman Turks, by Doukas. An annotated translation of Historia Turco-Byzantina by Harry J. Magoulias, Wayne State University, Detroit, 1975)

bodrum kalesi bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 2(Resim2: Şövalyeler gemide, temsili)

Aynı zamanda bir mimar olan  Kos Adası amiri Şövalye Teğmen Schlegelholtz, ihtiyaç duyulacak araç gereçlerin çoğunu zaten daha evvel taşımıştı ve şimdi kendisi de Rodos’tan yelken açan gemilerin içindeydi. Ancak, onları Halikarnas Körfezi’nde bekleyen bir tehlike vardı ve hiçbirinin bundan haberi yoktu.

bodrum kalesi bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 3(Resim3: Moğollar Halikarnas Körkezin’de, temsili)

Tehlike, Timur askerleriydi…  

Fransız tarihçi ve yazar L’Abbe de Vertot’un, bu konuda kaynak göstermeyip detay da vermediği 1726’da yayınlanan eserindeki o satırlar şöyledir: “Naillac, Karya  kıyısı boyunca kendi filosuyla bizzat gitti. Kuzeybatı rüzgarıyla körfeze girip birliklerini karaya çıkardığında sürpriz bir şekilde Timur’un geride bırakmış olduğu  bir Tatar birliği  ile karşılaştılar  ve derhal saldırdılar. Naillac, bu küçük çatışmayı bizzat kendi yönetti.” (Bkz- sayfa 203, “History of the Knights Hospitallers of St. John of Jerusalem – The Knights of Rhodes – The Knights of Malta” Translated from the French of Mons. l’Abbe de Vertot-1726,Book vı. Baskı 1757, Edinburg)

http://www.hourofthetime.com/1-LF/September2012/Hour_Of_The_Time_09292012-The_history_of_the_Knights_Hospitallers_1757_Vol_V.pdf

bodrum kalesi bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 4(Resim 4: Timur askeri, temsili)

Garnd Master Philibert De Naillac savaş görmüş biriydi. Ölümcül Niğbolu savaşında(1396) cesaretle çarpışmış; ancak savaşın kaybedilmesi kesinleşince Macar Kralı Sigismund’la beraber Tuna’da bir balıkçı teknesine binip kaçmıştı.

bodrum kalesi bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 5(Resim 5:Şövalyeler karaya iniyor, temsili)

Şövalyelerin Halikarnas’ta böyle bir vakıa ile karşılaşması, 1403’ün yazında bu bölgeden geçen ve Leros talanını aktaran Kastilya Elçisi Clavijo’nun yazdıkları hatırlanırsa, hiç de mantıksız değildir. Zira, Rodos Şövalyeleri’nin, yaklaşık 200 bin kişilik Moğol ordusunun yürüyüş, taarruz, geri çekilme vb. düzenlerini; öncü ve yancı birliklerin kaç gün önceden yola revan olduğu, artçıların kaç gün daha ordugah  bölgesini terketmediğini bilmesi mümkün değildi. Halikarnas’ta rastladıkları Timur askerleri, büyük ihtimalle işte böylesi artçı bir bölüktü.  Belki de Şövalye Teğmen Schlegelholtz’un daha evvelki günlerde Zepyhra kalıntılarının oraya malzeme taşıması birilerinin dikkatini çekmiş; bu durum önce bölgede devriye gezen Türk askerlerinin kulağına, sonra da Moğollara kadar gitmişti. Velhasıl,  L’Abbe de Vertot’un verdiği bilgiye göre Moğollar çarpışmayı kaybetmiş ve bölgeyi terketmişti. Böylece şövalyeler için rahatça çalışma imkanı doğmuştu. Gemilerdeki malzemeler indirilip sağa sola istif edilmişti.

bodrum kalesi bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 6(Resim 6: Magistra-Grand Master Philibert De Naillac, temsili)

Bundan yaklaşık 80 sene sonra, Alman Pilgrim(hacı) Felix Faber’in, Şövalyeler Genel Sekreteri Guillaume Caoursin’den konuyla ilgili dinlediği hazır taş hikayesi çok ilginçtir. Bu kronikte yazılanlara göre; taş işçilerinin sahada aylarca çalışması çok riskli olacağı için tonozlar Rodos ya da Kos’da hazır yapılmak zorundaydı ve bu yüzden bir nevi prefabrik imalat faaliyeti sürdürülmüştü. İnşaatın mümkün olduğunca çabuk bitirilmesi için bu elzemdi…(Bkz. Essai de chronologie des campagnes de construction du château Saint-Pierre Bodrum, Monsieur Pof. Dr. Jean-Bernard de Vaivre) http://www.persee.fr/doc/piot_1148-6023_2010_num_89_1_1727

 

bodrum kalesi bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 7(Resim7 ve 8: Harabe Zephyria yarımadacığı, temsili)

bodrum kalesi bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 8İnşaat alanı nasıl bir yerdi?

Zephyria yarımadacığı kalıntı dolu harabe bir yerdi. Bazı önemli araştırmacılara göre bu kalıntılar Bizans ve Selçuklu dönemine aitti; ki bu tezi ileri sürenlerden biri de 1850’lerde Bodrum’da kazı yapan Sir Charles Thomas Newton’du:  “ Philibert de Naillac, ….Bodrum şehrini ele geçirdiğinde,  orada, doğuda limanı sınırlayan yarımadanın Helenik bir Akropolis’in yeraldığı kayalık ucunda Türkler tarafından inşa edilmiş olan bir şato(kalıntılar) keşfetti.”  (Bkz-A History Of Discoveries At Halicarnassus, Cnidus, Branchide, by C.T. Newton, assisted by R P Pullan, sayfa 654) https://archive.org/details/ahistorydiscove01pullgoog

(Resim 9: Şövalyeler, askerler ve işçiler; temsili)

Oysa, arkeolojik verileri de kullanan çağdaş araştırmacılar, Zephyria kalıntılarının Bizans ya da Selçuk dönemine ait olmadığını, bunların Karya Kralı Mausoulos’un sarayı ve Apollon tapınağına ait kalıntılar olduğunu ispat etmiştir.

bodrum kalesi bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 9(Resim10: Halikarnas, by Pouquevelle François Charles Hugues Laurent, gravür)

“Bugün çok olası görünüyor ki, birçok tarihçinin savunduğu şeyin aksine, Şövalyeler tarafından seçilen bu burun üzerinde daha eski Bizans eserleri yoktu. Örneğin; Rodos Şövalyelerinin,   Bizanslar tarafından dikilmiş antik Akropol’ün duvar bölümlerini güçlendirdiği Lindos’da durum böyledi. Bu noktada, Doukas’ın ifadesi kabul edilebilir gibi görünüyor; bu, büyük Üstad Naillac’ın Rodos’tan birkaç tane kesme taş, kereste, tahta ve diğer inşaat malzemeleri yüklediğini ortaya koyuyor…(Bkz a.g.e-Le château Saint-Pierre et ses campagnes de construction Monsieur Jean-Bernard de Vaivre)

Bu konu, ilçemizde yapılan Bodrum Kalesi Sempozyumu’nda gayet anlaşılır biçimde sunulmuştu.

Dominiken Teolog Seyyah Felix Faber, kale inşaatının Şövalye Schlegelholtz tarafından başlatıldığını; aynı zamanda bir mimar olan Schlegelholtz’un alanda önce bir hendek kazdığını, sonra da etrafı surla çevirerek işe başladığını yazmıştır. Surların ahşapla kuvvetlendirilmesinin ardından güçlü duvar temelleri atılmış ve inşaat azar azar, küçük adımlarla ilerlemişti. (Bkz-a.g.e)

Malzemeler, son zamanlardaki bir depremle yıkılmış olan Halikarnas’un türbesinin kalıntılarından  getirilmişti. Bu yeri kutsayan hiçbir tarikat yoktu. Şövalyeler arasında, Harabe Halikarnas şehrinin, Tevrat ve İncil’de bahsedilen hikayedeki buyruk dinlemeyen Jonah’ın(Hz. Yunus) yanlış gemiye binip gitmek istediği o yanlış şehir Tarshish*  olduğu şeklinde efsane yayılmıştı. Heryer lahit mezarlarla doluydu. Heykeller pagan bir tarikata aitti ve harç kireci yapmak için çok idealdi. Böylece burası taş ocağı olarak kullanıldı. Yuvarlak oyulmuş aslan heykelleri şövalyelerin çok hoşuna gitmişti. (Bkz-Kennet M. Setton, History of The Crusaders, The Arts in Frankish Greece and Rhodes, Hazard, H. W. (ed.) The art and architecture of the crusader states)

bodrum kalesi bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 10(Resim 11: Mimar Schlegelholtz ölçüm yaparken, temsili/Resim 12: Kale orjinal plan)

Magistra Naillac, Halikarnas’ın konumunun  herhangi bir yerleşim merkezinden ve gözden ırak olmasının, bir saldırı ya da tehdit ihtimalini azaltacağını düşünüyordu. Bunun için de Türklerin dikkatini çekecek, onları provoke edici ölçüsüz davranışlardan kaçınılması gerekiyordu. bodrum kalesi bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 11Kalenin üstünde yeralacağı yarımada coğrafi yapısı nedeniyle zaten doğal bir savunma sağlayacaktı. Herşeyden önce, anakarada Dodecanese’ye(12 Ada) çok yakın bir üsleri olacaktı; bu da adaların birbirleriyle sürekli temas ve irtibatı demekti.

Plan hazırdı; aynı merkezli içiçe iki kale. Öyleyse, katiyetle bunun dışına taşılmamalıydı. Bu, merkezleri aynı “kale içinde kale”,  tanıdık kadim bir plandı ve ezelden beri Crusader-Hospitaller Şövalye kalelerinde üç aşağı beş yukarı uygulanmaktaydı. İlk etapta iki güçlü kuleyi çevreleyecek surlar ve hendek ile malzemelerin taşındığı Batı tarafta, körfezdeki liman girişinin yapımı çok önemliydi.

bodrum kalesi bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 12

bodrum kalesi bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 13

(Resim 13 ve 14: İnşaat faaliyetleri, temsili)

“Bir iç ve bir dış avlu. Dış kale boyunca bir hendek ve bir şapel… Dahası, iç kale merkezinde bir avlu ve içteki binanın köşelerine yerleştirilmiş bir kule…” (Bkz-Hidden Complexities of the Frankish Castle by Eva Mol) https://www.lup.nl/product/hidden-complexities-of-the-frankish-castle/

İlk günlerde her şey yolunda gidiyordu…

Teğmen Schlegelholtz tüm hünerlerini konuştururken, kale duvarlarına monte etmek için  mermer ustalarından birine kendi adına arma şiparişi bile vermişti.  İnşaatın ilk günlerindeki ilk ziyaretçileri tabii ki Türkler olmuştu. Belki de beygirleri yükle dolu Karabağ pazarcılarıydı bu gelenler. Böylesi harabat, böylesi it ulumaz, kervan geçmez ören mahallinin bir tarafında kireç kaynatan, bir tarafında taş taşıyan ademoğullarını daha Milas-Bodurum yokuşbaşını döner dönmez görüp merak etmişlerdi. Çekiç sesleri ta yamaçlara kadar ulaşıyordu.  Aralarında kuruyemiş, kürk, Türkmen peyniri, tereyağ, halı-kilim alışverişi olmuş mudur, bilinmez; ama kendilerine potansiyel müşteri gözüyle baktıkları nerdeyse kesindi. Ticaret herzaman hoşsohbeti getiriyordu. İçlerinde ümeradan hiçkimse yoktu ama güç bela kurulan iletişim biraz sonra bir nevi ikaza dönüşmüştü; tabii ki muhtemelen…

bodrum kalesi bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 14(Resim 15: Gezgin Pazar panayırcılar)

Rodos Şövalyeleri Genel Sekreteri Guillaume Caoursin’in, Seyyah Hacı Felix Faber’e 1483’te anlattığı bazı şeyler adeta ipucu niteliğindedir:

“Komşuları olan Türkler, yoğun inşaat faaliyetlerini görünce; bunun Anadolu’daki tüm Türkleri ayağa kaldırıp, harekete bile geçirmeye yeterli olacağını söylerler. Sonra da derhal  inşaat çalışmalarını bırakmaları doğrultusunda onları ikna etmeye çalışırlar. İnşaat tamamlansa bile Türklerin kısa bir süre sonra muhakkak gelip, tüm yapılanları parçalayıp yerle bir edeceği uyarısında bulunurlar. Fakat bu cesur adam Teğmen, söylenenlere kulak asmaz. Hendek, sur faaliyetlerine, toprak doldurmalara devam eder; onlara daha da kalas takviyesi yapar, sonra  sağa sola bekçiler yerleştirir…” (Bkz. Essai de chronologie des campagnes de construction du château Saint-Pierre Bodrum, Monsieur Pof. Dr. Jean-Bernard de Vaivre)

http://www.persee.fr/doc/piot_1148-6023_2010_num_89_1_1727

Rum ya da Türk tacir kafilesi acaba haklı mıydı? Gerçekten de devriye, pazar, aşar vb. ümerasının gelip kale inşaat faaliyetini durdurma; daha da kötüsü, iki taraf arasında bir çatışma çıkma ihtimali var mıydı? Mimar Şövalye Schlegelholtz’un kafasındaki kale ile eline verilen ve Küdüs’ten, Akka’dan beri heryerde uygulanagelen kadim Hospitallers Castellum(kale) planı tam olarak uyuşuyor muydu?

Devam edecek… Mehmet Çilsal

Tarshish* Tevrat  ve İncil’de yazıldığına göre, Hz. Yunus’a Tanrı tarafından Nineveh şehrine gidip oradaki insanlara Tanrı’nın kendilerinden memnun olmadığı ve yollarını değiştirmezlerse üzerlerine dehşetli bir felaket göndereceği emri gönderildi. Nineveh(Ninova) Asur’da bir şehirdi ve halkı şarap içmek  dahil her türlü günahkarlık içindeydi. Yahudi halkından da nefret ediyor. Kendisi de bir Yahudi olan  Hz. Yunus, Asur ırkı yokolsun istediği için bu görevi yerine getirmek istemedi. Yafa Limanına varan Yunus, Nineveh’e gitmek yerine çok uzaklara, Tarshish’e giden bir gemiye bindi.  Fakat Tarshish’e doğru giden  gemiin üzerine  Tanrı muazzam bir fırtına gönderdi, Gemideki adamlar durumu sorguladıklarında Hz. Yunus yüzünden tehlike içinde olduklarını anladılar. Bunun üzerine Hz. Yunus’u gemiden aşağı atıp  fırtınayı dindirdiler. Hz. Yunus bir balık tarafından yutuldu ve karaya çıkarılmadan önce onun midesinde üç gün geçirdi. Daha sonra Tanrı ona verdiği görevi hatırlattı. Hz. Yunus bunun üzerine kendisine verilen görevi yerine getirip görevini gerçekleştirmek üzere tekrar yola koyuldu. Nineveh halkı tövbe etti ve Tanrı onları bağışladı…

bodrum kalesi mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et
Sponsorlu
Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BODRUM HABERLERİ

İZMİR’DEN BİRİNCİLİKLERLE DÖNDÜLER…

Yayınlanan

açık

Tarafından

bodrum akademİ karya ve karya ÇİÇeklerİ İZMİR’DEN BİRİNCİLİKLERLE DÖNDÜLER… 54728244 831757797177109 3093107271870185472 n
 • bodrum akademİ karya ve karya ÇİÇeklerİ İZMİR’DEN BİRİNCİLİKLERLE DÖNDÜLER… mehmet tosun banner 2
 • bodrum akademİ karya ve karya ÇİÇeklerİ İZMİR’DEN BİRİNCİLİKLERLE DÖNDÜLER… Hakan Durna SM Con 05

Bodrum ekipleri  İzmir’de düzenlenen Halkoyunları Ege Bölgesi Grup Şampiyonası’ndan başarıyla döndü. 

Türkiye Halkoyunları Federasyonu tarafından İzmir Gaziemir Belediyesi Spor Salonu’nda Ege Bölgesi Grup Şampiyonası yapıldı. 7 ilden 47 ekibin düzenlemeli ve düzenlemesiz dalda katıldığı yarışma minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yapıldı. 7 ekibin katıldığı Minikler Düzenlemeli dalda İzmir BORDER’in ardından 88.40 puanla ikinci olan Ortakent Yahşi Gençlik ve Spor Kulübü Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. 4 ekibin katıldığı Yıldızlar Geleneksel Düzenlemesiz dalda 91 puan alan Bodrum Akademi Karya ve Karya Çiçekleri grup şampiyonluğunu elde ederken 88 puanla Bornova Gençlik Spor Kulübü ikinci oldu. Yarışmadaki performansı salonda bulunan herkesin beğenisini kazanan ve bütün salonun ayakta alkışladığı Karya Çiçekleri de Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.

bodrum akademİ karya ve karya ÇİÇeklerİ İZMİR’DEN BİRİNCİLİKLERLE DÖNDÜLER… 54525549 831757767177112 602057378703081472 n

bodrum akademİ karya ve karya ÇİÇeklerİ İZMİR’DEN BİRİNCİLİKLERLE DÖNDÜLER… mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

BABA OCAĞINDA MEHMET TOSUN’A MUHTEŞEM KARŞILAMA

Yayınlanan

açık

Tarafından

mehmet tosun BABA OCAĞINDA MEHMET TOSUN’A MUHTEŞEM KARŞILAMA BABA OCA INDA MEHMET TOSUN  A MUHTE EM KAR ILAMA 6
 • mehmet tosun BABA OCAĞINDA MEHMET TOSUN’A MUHTEŞEM KARŞILAMA mehmet tosun banner 2
 • mehmet tosun BABA OCAĞINDA MEHMET TOSUN’A MUHTEŞEM KARŞILAMA Hakan Durna SM Con 05

İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun Karaova bölgesindeki ziyaretlerine devam ediyor. Karaova bölgesinde gittiği her mahallede vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Mehmet Tosun, baba ocağı Kemer Mahallesine yaptığı ziyarette ise yoğun bir katılımla meşaleler yakılarak, sevgi ve destek sözleriyle karşılandı. Pınarlıbelen Mahallesinde de yoğun bir katılımla karşılanan Mehmet Tosun, burada da vatandaşların sevgi ve destek sözleriyle karşılandı.

Pınarlıbelen’de Mehmet Tosun’a Tam Destek

Mehmet Tosun Pınarlıbelen’de yaptığı konuşmada büyükşehir yasasıyla birlikte Bodrum’da hizmet anlamında büyük problemlerin yaşandığını belirterek, “Bu işin partisi yok. Siz Bodrumlu hemşehrilerimiz olarak, Karaovalı hemşehrilerimiz olarak bu işten anlayan tecrübeli bir belediye başkanı seçmediğiniz takdirde, iyi bir kadro seçmediğiniz takdirde bunları yaşamaya devam edeceğiz. Karaovalı hemşehrilerimden bu süreçte doğru karar vermelerini rica ediyorum. Ben sizin Hemşehrinizim. Güzel bir kadromuz var, göreve talibiz. Yetkiyi vereceksiniz bize, biz de size hizmet edeceğiz.” dedi ve hemen arkasından “Bu yetkiyi bize veriyor musunuz?” sorusunu sordu ve Pınarlıbelenlilerden alkışlarla hep bir ağızdan “Evet” cevabını aldı.

mehmet tosun BABA OCAĞINDA MEHMET TOSUN’A MUHTEŞEM KARŞILAMA BABA OCA INDA MEHMET TOSUN  A MUHTE EM KAR ILAMA 4

“Bodrum’un, Karaova’nın Hakkını, Hukukunu Arayacağız…”

Kendilerinin kimseyi eleştirmediğini belirten Mehmet Tosun, “Biz kimseyi eleştirmiyoruz. Biz çünkü Mehmet Tosun ve ekibi olarak ittifaklara güvenerek değil, siz saygıdeğer Bodrumlu hemşehrilerimize, Karaovalı hemşehrilerimize güvenerek yola çıktık. Amacımız da, düşüncemiz de daha iyisini yapmak. Daha iyisini yapmak için yola çıktık ve bunun için kimseyi eleştirmiyoruz. Seçildiğimiz takdirde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı hangi partiden olursa olsun, kim seçilirse seçilsin el ele vereceğiz, seçilmiş belediye başkanınız olarak meclis üyelerimizle birlikte büyükşehirde Bodrum’un, Karaova’nın hakkını, hukukunu arayacağız arkadaşlar.” dedi.

Yapacaklarımızı Sözün Gelişi Olarak Dillendirmiyoruz…

Çiftçiliği çok iyi bildiğini, tütün dizmesini, zeytin toplamasını çok iyi bildiğini belirten Mehmet Tosun, “Ben tarladan üniversite eğitimimi alıp Konacık’ta Belediye Başkanı seçildim. Biz öyle birileri gibi, tarıma sahip çıkacağız, hayvancılığa sahip çıkacağız, üreticinin yanında olacağız, bunları örgütleyeceğiz, soğuk hava deposu kuracağız lafını sözün gelişi olarak dillendirmiyoruz. Bu toprakların evladı olarak gerçek Karaova’yı seven ve burayı kalkındıracak sizin evladınız olarak söylüyoruz” dedi.

Karaovalı gençlerin iş bulabilmeleri için Bodrum Belediyesinin iş bulma kurumu gibi çalışacağını da sözlerine ekleyen Mehmet Tosun, daha sonra İYİ Parti Bodrum Belediye Meclis Üyesi adaylarını tek tek tanıtarak sahneye çağırdı. Mehmet Tosun ve ekibi Pınarlıbelen’den sevgi ve destek sözleriyle ayrılarak Kemer Mahallesine geçti.

mehmet tosun BABA OCAĞINDA MEHMET TOSUN’A MUHTEŞEM KARŞILAMA BABA OCA INDA MEHMET TOSUN  A MUHTE EM KAR ILAMA 17BABA OCAĞINDA MUHTEŞEM KARŞILAMA

İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Karaova bölgesindeki ziyaretlerinde baba ocağı Kemer Mahallesinde vatandaşların yoğun katılımı ile gençlerin görsel şöleni ile karşılandı. Geceyi gündüze çeviren meşaleler ve havai fişekler arasında davul zurna eşliğinde 10’uncu Yıl Marşı ile karşılanan Mehmet Tosun, kendisini karşılayan herkese teşekkür ederek kendileriyle tek tek selamlaştı.

“Adam gibi adam Tosun Başkan” ve “Karaova seninle gurur duyuyor” sloganları arasında ilerleyen Mehmet Tosun burada yaptığı konuşmaya, “Doğup büyüdüğüm toprakların güzel insanları, Kemer Köyümün, Karaova’nın güzel insanları, doğup büyüdüğüm köyümde beni böyle kalabalık, görkemli bir şekilde karşıladığınız için, evladınızı karşıladığınız için hepinize teşekkür ediyorum, hepinizle gurur duyuyorum” ifadeleriyle başladı.

Karaova bölgesinde kendisine gösterilen desteklerle seçimi kazanacaklarını dile getiren Mehmet Tosun, “Ben size güveniyorum, gençlerimize güveniyorum, köyümüzün kadınlarına güveniyorum, köyümüzün büyüklerine güveniyorum, baba ocağımdaki siz değerli hemşehrilerime güveniyorum. Buradan aldığım güçle, enerjiyle, motivasyonla ekibimle birlikte daha çok çalışacağız, mutlaka başaracağız” dedi.

“Biz herkesi kucaklamaya, herkese hizmet etmeye hazırız” diyen Mehmet Tosun, Bodrum Belediyesi’nin kapısının herkese açık olacağını belirterek, “Bodrum Belediyesi Bodrumluların olacak arkadaşlar” dedi.

Mehmet Tosun konuşmasının sonunda İYİ Parti Bodrum Belediye Meclis Üyesi Adaylarını tek tek tanıtarak sahneye çağırdı. Mehmet Tosun ve ekibi vatandaşları selamladıktan sonra, mahalleye geldiklerindeki aynı coşku ve destek sözleriyle bölgeden ayrıldı.

 

mehmet tosun BABA OCAĞINDA MEHMET TOSUN’A MUHTEŞEM KARŞILAMA mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ GÜMÜŞLÜK’TE DEVAM ETTİ…

Yayınlanan

açık

Tarafından

denize en çok mavi yakışır DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ GÜMÜŞLÜK’TE DEVAM ETTİ… gumusluk deniz dibi calismasi 11
 • denize en çok mavi yakışır DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ GÜMÜŞLÜK’TE DEVAM ETTİ… mehmet tosun banner 2
 • denize en çok mavi yakışır DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ GÜMÜŞLÜK’TE DEVAM ETTİ… Hakan Durna SM Con 05

2015 yılında Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon önderliğinde, “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla başlatılan deniz dibi temizlik etkinliği Gümüşlük Mahallesi’nde devam etti.
Bodrum Belediyesi’nin ödüllü sosyal sorumluluk projesi kapsamında, denizlerimizin temiz tutulması konusunda farkındalık yaratmak için yapılan çalışmalarda dalgıçlar Gümüşlük’te deniz dibinde temizlik yaptılar. Bu yılın altıncı ayağı olan Gümüşlük deniz dibi temizliğine, Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi’nin yanı sıra gönüllü dalgıçlar da katıldı. Serbest dalgıç olarak katılan Kemal Gökol, Sezer Kayacan, Halil Özyanık, Yaşar Can Bıçakçı ve Özay Gökol da Bodrum Belediyesi personelleriyle birlikte deniz dibi temizliği yaptı.
denize en çok mavi yakışır DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ GÜMÜŞLÜK’TE DEVAM ETTİ… gumusluk deniz dibi calismasi 9
Denizi kullanan yerli ve yabancı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Bodrum Belediyesi tarafından her sene yapılan bu etkinliğin olumlu sonuçlar verdiğini söyleyen Kaptan Halil Özyanık, gönüllü dalgıç arkadaşlarıyla birlikte temizliğe destek vermek istediklerini, gelecek nesiller ve denizde yaşayan canlılar için denizlerimizi temiz tutmamızın önemine de değinerek, bu tür etkinliklerinin devam etmesinin gerekli oluğunu belirtti. Bodrum Belediye A.Ş. Gümüşlük Cafe önünde yapılan ve Derin1, Yılay ve Kilimci teknelerinin de destek verdikleri temizlik çalışmalarında deniz dibinden 45 kg plastik, 40 kg demir, 11 kg teneke, 112 kg tekstil, 111 kg ahşap, 110 kg cam, 30 kg araç lastiği, 53 kg akü olmak üzere toplam 512 kg atık çıkarıldı. Cinslerine göre ayrıştırılan atıklar, geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakledildi. Bodrum Belediyesi deniz dibi temizlik etkinliği 27 Mart Çarşamba günü Yalıkavak Mahallesi’nde devam edecek…
denize en çok mavi yakışır DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ GÜMÜŞLÜK’TE DEVAM ETTİ… gumusluk deniz dibi calismasi 7

denize en çok mavi yakışır DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ GÜMÜŞLÜK’TE DEVAM ETTİ… mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et

Son Haberler