Bizimle iletişime geçin

BODRUM HABERLERİ

Yayınlanan

açık

bodrum kalesi mehmet cilsal bilinmeyen yon eriyle bodrum kalesi
bodrum kalesi reklam arena 4

Harabe Halikarnas Şehrine kale yapmaya giden Rodos Şövalyelerini nasıl bir sürpriz bekliyordu? Şövalyeler arasında Halikarnas hakkında dolaşan “Tarshish” efsanesi neydi?

Rodos Şövalyeleri amiri Philibert De Naillac, Halikarnas’ta yapılacak inşaatın başlaması için talimat vermiş; tüm  seyir  ve filo hazırlıkları bitirilmişti. Kimi gemilerden çeşit çeşit oyma taş, kereste, döşeme tahtaları, inşaat malzemeleri, hazır kireç ve kireç taşı, yük hayvanları, çadır, ilaç, erzak; kimileri mühimmat, asker, taş ustası, işçi vb. personelle doldurulmuş ve Rodos İskesi’nden demir alınmıştı.

bodrum kalesi bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 1(Resim1: Şövalye gemileri, temsili)

“Grand Master Naillac,  gemiler dolusu kaynamış kireç, taş, kereste, tahta plakalar ve bir kalenin inşası için gereken her türlü yapı malzemesini yükledi ve Karya eyalet sınırına gitti…” (Bkz- Decline and fall of Byzantium to the Ottoman Turks, by Doukas. An annotated translation of Historia Turco-Byzantina by Harry J. Magoulias, Wayne State University, Detroit, 1975)

bodrum kalesi bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 2(Resim2: Şövalyeler gemide, temsili)

Aynı zamanda bir mimar olan  Kos Adası amiri Şövalye Teğmen Schlegelholtz, ihtiyaç duyulacak araç gereçlerin çoğunu zaten daha evvel taşımıştı ve şimdi kendisi de Rodos’tan yelken açan gemilerin içindeydi. Ancak, onları Halikarnas Körfezi’nde bekleyen bir tehlike vardı ve hiçbirinin bundan haberi yoktu.

bodrum kalesi bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 3(Resim3: Moğollar Halikarnas Körkezin’de, temsili)

Tehlike, Timur askerleriydi…  

Fransız tarihçi ve yazar L’Abbe de Vertot’un, bu konuda kaynak göstermeyip detay da vermediği 1726’da yayınlanan eserindeki o satırlar şöyledir: “Naillac, Karya  kıyısı boyunca kendi filosuyla bizzat gitti. Kuzeybatı rüzgarıyla körfeze girip birliklerini karaya çıkardığında sürpriz bir şekilde Timur’un geride bırakmış olduğu  bir Tatar birliği  ile karşılaştılar  ve derhal saldırdılar. Naillac, bu küçük çatışmayı bizzat kendi yönetti.” (Bkz- sayfa 203, “History of the Knights Hospitallers of St. John of Jerusalem – The Knights of Rhodes – The Knights of Malta” Translated from the French of Mons. l’Abbe de Vertot-1726,Book vı. Baskı 1757, Edinburg)

http://www.hourofthetime.com/1-LF/September2012/Hour_Of_The_Time_09292012-The_history_of_the_Knights_Hospitallers_1757_Vol_V.pdf

bodrum kalesi bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 4(Resim 4: Timur askeri, temsili)

Garnd Master Philibert De Naillac savaş görmüş biriydi. Ölümcül Niğbolu savaşında(1396) cesaretle çarpışmış; ancak savaşın kaybedilmesi kesinleşince Macar Kralı Sigismund’la beraber Tuna’da bir balıkçı teknesine binip kaçmıştı.

bodrum kalesi bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 5(Resim 5:Şövalyeler karaya iniyor, temsili)

Şövalyelerin Halikarnas’ta böyle bir vakıa ile karşılaşması, 1403’ün yazında bu bölgeden geçen ve Leros talanını aktaran Kastilya Elçisi Clavijo’nun yazdıkları hatırlanırsa, hiç de mantıksız değildir. Zira, Rodos Şövalyeleri’nin, yaklaşık 200 bin kişilik Moğol ordusunun yürüyüş, taarruz, geri çekilme vb. düzenlerini; öncü ve yancı birliklerin kaç gün önceden yola revan olduğu, artçıların kaç gün daha ordugah  bölgesini terketmediğini bilmesi mümkün değildi. Halikarnas’ta rastladıkları Timur askerleri, büyük ihtimalle işte böylesi artçı bir bölüktü.  Belki de Şövalye Teğmen Schlegelholtz’un daha evvelki günlerde Zepyhra kalıntılarının oraya malzeme taşıması birilerinin dikkatini çekmiş; bu durum önce bölgede devriye gezen Türk askerlerinin kulağına, sonra da Moğollara kadar gitmişti. Velhasıl,  L’Abbe de Vertot’un verdiği bilgiye göre Moğollar çarpışmayı kaybetmiş ve bölgeyi terketmişti. Böylece şövalyeler için rahatça çalışma imkanı doğmuştu. Gemilerdeki malzemeler indirilip sağa sola istif edilmişti.

bodrum kalesi bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 6(Resim 6: Magistra-Grand Master Philibert De Naillac, temsili)

Bundan yaklaşık 80 sene sonra, Alman Pilgrim(hacı) Felix Faber’in, Şövalyeler Genel Sekreteri Guillaume Caoursin’den konuyla ilgili dinlediği hazır taş hikayesi çok ilginçtir. Bu kronikte yazılanlara göre; taş işçilerinin sahada aylarca çalışması çok riskli olacağı için tonozlar Rodos ya da Kos’da hazır yapılmak zorundaydı ve bu yüzden bir nevi prefabrik imalat faaliyeti sürdürülmüştü. İnşaatın mümkün olduğunca çabuk bitirilmesi için bu elzemdi…(Bkz. Essai de chronologie des campagnes de construction du château Saint-Pierre Bodrum, Monsieur Pof. Dr. Jean-Bernard de Vaivre) http://www.persee.fr/doc/piot_1148-6023_2010_num_89_1_1727

 

bodrum kalesi bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 7(Resim7 ve 8: Harabe Zephyria yarımadacığı, temsili)

bodrum kalesi bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 8İnşaat alanı nasıl bir yerdi?

Zephyria yarımadacığı kalıntı dolu harabe bir yerdi. Bazı önemli araştırmacılara göre bu kalıntılar Bizans ve Selçuklu dönemine aitti; ki bu tezi ileri sürenlerden biri de 1850’lerde Bodrum’da kazı yapan Sir Charles Thomas Newton’du:  “ Philibert de Naillac, ….Bodrum şehrini ele geçirdiğinde,  orada, doğuda limanı sınırlayan yarımadanın Helenik bir Akropolis’in yeraldığı kayalık ucunda Türkler tarafından inşa edilmiş olan bir şato(kalıntılar) keşfetti.”  (Bkz-A History Of Discoveries At Halicarnassus, Cnidus, Branchide, by C.T. Newton, assisted by R P Pullan, sayfa 654) https://archive.org/details/ahistorydiscove01pullgoog

(Resim 9: Şövalyeler, askerler ve işçiler; temsili)

Oysa, arkeolojik verileri de kullanan çağdaş araştırmacılar, Zephyria kalıntılarının Bizans ya da Selçuk dönemine ait olmadığını, bunların Karya Kralı Mausoulos’un sarayı ve Apollon tapınağına ait kalıntılar olduğunu ispat etmiştir.

bodrum kalesi bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 9(Resim10: Halikarnas, by Pouquevelle François Charles Hugues Laurent, gravür)

“Bugün çok olası görünüyor ki, birçok tarihçinin savunduğu şeyin aksine, Şövalyeler tarafından seçilen bu burun üzerinde daha eski Bizans eserleri yoktu. Örneğin; Rodos Şövalyelerinin,   Bizanslar tarafından dikilmiş antik Akropol’ün duvar bölümlerini güçlendirdiği Lindos’da durum böyledi. Bu noktada, Doukas’ın ifadesi kabul edilebilir gibi görünüyor; bu, büyük Üstad Naillac’ın Rodos’tan birkaç tane kesme taş, kereste, tahta ve diğer inşaat malzemeleri yüklediğini ortaya koyuyor…(Bkz a.g.e-Le château Saint-Pierre et ses campagnes de construction Monsieur Jean-Bernard de Vaivre)

Bu konu, ilçemizde yapılan Bodrum Kalesi Sempozyumu’nda gayet anlaşılır biçimde sunulmuştu.

Dominiken Teolog Seyyah Felix Faber, kale inşaatının Şövalye Schlegelholtz tarafından başlatıldığını; aynı zamanda bir mimar olan Schlegelholtz’un alanda önce bir hendek kazdığını, sonra da etrafı surla çevirerek işe başladığını yazmıştır. Surların ahşapla kuvvetlendirilmesinin ardından güçlü duvar temelleri atılmış ve inşaat azar azar, küçük adımlarla ilerlemişti. (Bkz-a.g.e)

Malzemeler, son zamanlardaki bir depremle yıkılmış olan Halikarnas’un türbesinin kalıntılarından  getirilmişti. Bu yeri kutsayan hiçbir tarikat yoktu. Şövalyeler arasında, Harabe Halikarnas şehrinin, Tevrat ve İncil’de bahsedilen hikayedeki buyruk dinlemeyen Jonah’ın(Hz. Yunus) yanlış gemiye binip gitmek istediği o yanlış şehir Tarshish*  olduğu şeklinde efsane yayılmıştı. Heryer lahit mezarlarla doluydu. Heykeller pagan bir tarikata aitti ve harç kireci yapmak için çok idealdi. Böylece burası taş ocağı olarak kullanıldı. Yuvarlak oyulmuş aslan heykelleri şövalyelerin çok hoşuna gitmişti. (Bkz-Kennet M. Setton, History of The Crusaders, The Arts in Frankish Greece and Rhodes, Hazard, H. W. (ed.) The art and architecture of the crusader states)

bodrum kalesi bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 10(Resim 11: Mimar Schlegelholtz ölçüm yaparken, temsili/Resim 12: Kale orjinal plan)

Magistra Naillac, Halikarnas’ın konumunun  herhangi bir yerleşim merkezinden ve gözden ırak olmasının, bir saldırı ya da tehdit ihtimalini azaltacağını düşünüyordu. Bunun için de Türklerin dikkatini çekecek, onları provoke edici ölçüsüz davranışlardan kaçınılması gerekiyordu. bodrum kalesi bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 11Kalenin üstünde yeralacağı yarımada coğrafi yapısı nedeniyle zaten doğal bir savunma sağlayacaktı. Herşeyden önce, anakarada Dodecanese’ye(12 Ada) çok yakın bir üsleri olacaktı; bu da adaların birbirleriyle sürekli temas ve irtibatı demekti.

Plan hazırdı; aynı merkezli içiçe iki kale. Öyleyse, katiyetle bunun dışına taşılmamalıydı. Bu, merkezleri aynı “kale içinde kale”,  tanıdık kadim bir plandı ve ezelden beri Crusader-Hospitaller Şövalye kalelerinde üç aşağı beş yukarı uygulanmaktaydı. İlk etapta iki güçlü kuleyi çevreleyecek surlar ve hendek ile malzemelerin taşındığı Batı tarafta, körfezdeki liman girişinin yapımı çok önemliydi.

bodrum kalesi bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 12

bodrum kalesi bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 13

(Resim 13 ve 14: İnşaat faaliyetleri, temsili)

“Bir iç ve bir dış avlu. Dış kale boyunca bir hendek ve bir şapel… Dahası, iç kale merkezinde bir avlu ve içteki binanın köşelerine yerleştirilmiş bir kule…” (Bkz-Hidden Complexities of the Frankish Castle by Eva Mol) https://www.lup.nl/product/hidden-complexities-of-the-frankish-castle/

İlk günlerde her şey yolunda gidiyordu…

Teğmen Schlegelholtz tüm hünerlerini konuştururken, kale duvarlarına monte etmek için  mermer ustalarından birine kendi adına arma şiparişi bile vermişti.  İnşaatın ilk günlerindeki ilk ziyaretçileri tabii ki Türkler olmuştu. Belki de beygirleri yükle dolu Karabağ pazarcılarıydı bu gelenler. Böylesi harabat, böylesi it ulumaz, kervan geçmez ören mahallinin bir tarafında kireç kaynatan, bir tarafında taş taşıyan ademoğullarını daha Milas-Bodurum yokuşbaşını döner dönmez görüp merak etmişlerdi. Çekiç sesleri ta yamaçlara kadar ulaşıyordu.  Aralarında kuruyemiş, kürk, Türkmen peyniri, tereyağ, halı-kilim alışverişi olmuş mudur, bilinmez; ama kendilerine potansiyel müşteri gözüyle baktıkları nerdeyse kesindi. Ticaret herzaman hoşsohbeti getiriyordu. İçlerinde ümeradan hiçkimse yoktu ama güç bela kurulan iletişim biraz sonra bir nevi ikaza dönüşmüştü; tabii ki muhtemelen…

bodrum kalesi bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 14(Resim 15: Gezgin Pazar panayırcılar)

Rodos Şövalyeleri Genel Sekreteri Guillaume Caoursin’in, Seyyah Hacı Felix Faber’e 1483’te anlattığı bazı şeyler adeta ipucu niteliğindedir:

“Komşuları olan Türkler, yoğun inşaat faaliyetlerini görünce; bunun Anadolu’daki tüm Türkleri ayağa kaldırıp, harekete bile geçirmeye yeterli olacağını söylerler. Sonra da derhal  inşaat çalışmalarını bırakmaları doğrultusunda onları ikna etmeye çalışırlar. İnşaat tamamlansa bile Türklerin kısa bir süre sonra muhakkak gelip, tüm yapılanları parçalayıp yerle bir edeceği uyarısında bulunurlar. Fakat bu cesur adam Teğmen, söylenenlere kulak asmaz. Hendek, sur faaliyetlerine, toprak doldurmalara devam eder; onlara daha da kalas takviyesi yapar, sonra  sağa sola bekçiler yerleştirir…” (Bkz. Essai de chronologie des campagnes de construction du château Saint-Pierre Bodrum, Monsieur Pof. Dr. Jean-Bernard de Vaivre)

http://www.persee.fr/doc/piot_1148-6023_2010_num_89_1_1727

Rum ya da Türk tacir kafilesi acaba haklı mıydı? Gerçekten de devriye, pazar, aşar vb. ümerasının gelip kale inşaat faaliyetini durdurma; daha da kötüsü, iki taraf arasında bir çatışma çıkma ihtimali var mıydı? Mimar Şövalye Schlegelholtz’un kafasındaki kale ile eline verilen ve Küdüs’ten, Akka’dan beri heryerde uygulanagelen kadim Hospitallers Castellum(kale) planı tam olarak uyuşuyor muydu?

Devam edecek… Mehmet Çilsal

Tarshish* Tevrat  ve İncil’de yazıldığına göre, Hz. Yunus’a Tanrı tarafından Nineveh şehrine gidip oradaki insanlara Tanrı’nın kendilerinden memnun olmadığı ve yollarını değiştirmezlerse üzerlerine dehşetli bir felaket göndereceği emri gönderildi. Nineveh(Ninova) Asur’da bir şehirdi ve halkı şarap içmek  dahil her türlü günahkarlık içindeydi. Yahudi halkından da nefret ediyor. Kendisi de bir Yahudi olan  Hz. Yunus, Asur ırkı yokolsun istediği için bu görevi yerine getirmek istemedi. Yafa Limanına varan Yunus, Nineveh’e gitmek yerine çok uzaklara, Tarshish’e giden bir gemiye bindi.  Fakat Tarshish’e doğru giden  gemiin üzerine  Tanrı muazzam bir fırtına gönderdi, Gemideki adamlar durumu sorguladıklarında Hz. Yunus yüzünden tehlike içinde olduklarını anladılar. Bunun üzerine Hz. Yunus’u gemiden aşağı atıp  fırtınayı dindirdiler. Hz. Yunus bir balık tarafından yutuldu ve karaya çıkarılmadan önce onun midesinde üç gün geçirdi. Daha sonra Tanrı ona verdiği görevi hatırlattı. Hz. Yunus bunun üzerine kendisine verilen görevi yerine getirip görevini gerçekleştirmek üzere tekrar yola koyuldu. Nineveh halkı tövbe etti ve Tanrı onları bağışladı…

bodrum kalesi  rmak tantuni turgutreis
Okumaya devam et
Sponsorlu
Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BODRUM HABERLERİ

MUĞLA İL SPOR MERKEZLERİ BAŞLIYOR…

Yayınlanan

açık

Tarafından

muğla gençlik ve spor İl müdürlüğü t MUĞLA İL SPOR MERKEZLERİ BAŞLIYOR… 59350664 2909225089089400 2808292816352968704 n
muğla gençlik ve spor İl müdürlüğü t MUĞLA İL SPOR MERKEZLERİ BAŞLIYOR… reklam arena 4

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından planlanan İl Spor Merkezleri ve Engelliler İl Spor Merkezleri Açılış Seremonisi 28 Haziran Cuma günü saat 16:00 da Muğla Menteşe Spor Salonunda gerçekleştirilecek.

muğla gençlik ve spor İl müdürlüğü t MUĞLA İL SPOR MERKEZLERİ BAŞLIYOR… XSAXAXA36 Spor Branşında açılacak Kurslara şu ana kadar 5000 den fazla genç ve çocuk başvuruda bulundu. Menteşe başta olmak üzere tüm ilçelerde de gerçekleştirilecek olan yaz çalışmalarında yüzme dışında tüm branşlar ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

muğla gençlik ve spor İl müdürlüğü t MUĞLA İL SPOR MERKEZLERİ BAŞLIYOR… deeddeBu yıl branş sayısını arttırdıklarını belirten Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, özellikle Geleneksel Spor Dalları ve Gelişmekte olan spor dallarından da branşlar ekleyerek, gençlerin bu yaz sporla buluşması için önemli bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

28 Haziran 2019 Cuma günü saat 16 da Menteşe Spor Salonunda yapılacak olan Açılış Seremonisi ile start alacak olan 2019 İl Spor Merkezleri ve Engelliler İl Spor Merkezleri yıl boyunca devam edecek.

muğla gençlik ve spor İl müdürlüğü t MUĞLA İL SPOR MERKEZLERİ BAŞLIYOR…  rmak tantuni turgutreis
Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

ÜNLÜ SANATÇI EGE’DEN ÖRNEK DAVRANIŞ…

Yayınlanan

açık

Tarafından

sanatçı ege ÜNLÜ SANATÇI EGE’DEN ÖRNEK DAVRANIŞ… EGE K TAP TANITIMI
sanatçı ege ÜNLÜ SANATÇI EGE’DEN ÖRNEK DAVRANIŞ… reklam arena 4

90’lı yıllara damgasını vuran ünlü sanatçı Ege, gelirini Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı’na bağışladığı “Asil Dede’nin Düğünü” adlı ikinci kitabının tanıtımını Bodrum’da yaptı.

Profesyonel müzik hayatına 1995’te başlayıp bugüne kadar 9 albüm ve 5 single yapan ünlü sanatçı Ege, Manastır Otel’de ikinci kitabının tanıtımını gerçekleştirdi. Kitap gelirlerini Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı’na bağışlayan ünlü sanatçı, 3’üncü kitabı için ise çalışmalara şimdiden başladığını söyledi. Ege ilk kitabı “isyan”ı ise 2017 yılında okuyucularla buluşturmuştu.

Tanıtım öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, kitap gelirlerini Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı’na bağışladığını ifade ederek “Kitabın özeti iyilikte ve güzellikte birleşmek. Çünkü Anadolu’da kadim topraklarda yaşıyoruz. Kitabın gelirlerini engelliler vakfına bağışladığım için çok mutluyum. Üçüncü kitabımı da hazırlamaya başlıyorum” dedi.

Yoğun bir sahne temposu olduğunu sözlerine ekleyen Ege, “Harika ve yoğun geçiyor. Bodrum’da devam eden konserlerimiz var. Bu yaz beste yaparak ve konser vererek geçecek” şeklinde konuştu.

“Asil Dede’nin Düğünü” dünyadaki tüm canlılarla konuşan ve onların dilinden anlayan Asil Dede’nin hikayesini anlatıyor.

sanatçı ege ÜNLÜ SANATÇI EGE’DEN ÖRNEK DAVRANIŞ…  rmak tantuni turgutreis
Okumaya devam et

ASAYİŞ

BODRUM’DA 2 OTELE KAÇAK İÇKİ OPERASYONU…

Yayınlanan

açık

Tarafından

bodrum BODRUM’DA 2 OTELE KAÇAK İÇKİ OPERASYONU… ka ak i ki  perasyonu
bodrum BODRUM’DA 2 OTELE KAÇAK İÇKİ OPERASYONU… reklam arena 4

Bodrum’da 2 otele yapılan operasyonda toplamda 5 bin 250 adet kaçak ve sahte içki ele geçirildiği öğrenildi.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak ve sahte alkol satışının önlenmesi kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde Yalıkavak ve Gümbet mahallerinde faaliyet gösterdikleri açıklanan 2 otelde sahte bandrollü ve sahte içkiler bulunduğu yönünde bilgi aldı.

Ekipler, her iki otelde de eşzamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yapılan arama neticesinde sahte bandrollü ve sahte olduğu değerlendirilen şarap, rakı, votka ve cin olmak üzere toplamda 5 bin 250 adet alkollü içki ele geçirildi.

Operasyon sonrasında isimleri açıklanmayan her iki otelin de yetkilisi olduğu öğrenilen U.K. gözaltına alındı.

bodrum BODRUM’DA 2 OTELE KAÇAK İÇKİ OPERASYONU…  rmak tantuni turgutreis
Okumaya devam et

Son Haberler