Bizimle iletişime geçin

BODRUM HABERLERİ

Yayınlanan

açık

bodrum kalesi mehmet cilsal bilinmeyen yon eriyle bodrum kalesi

Harabe Halikarnas Şehrine kale yapmaya giden Rodos Şövalyelerini nasıl bir sürpriz bekliyordu? Şövalyeler arasında Halikarnas hakkında dolaşan “Tarshish” efsanesi neydi?

Rodos Şövalyeleri amiri Philibert De Naillac, Halikarnas’ta yapılacak inşaatın başlaması için talimat vermiş; tüm  seyir  ve filo hazırlıkları bitirilmişti. Kimi gemilerden çeşit çeşit oyma taş, kereste, döşeme tahtaları, inşaat malzemeleri, hazır kireç ve kireç taşı, yük hayvanları, çadır, ilaç, erzak; kimileri mühimmat, asker, taş ustası, işçi vb. personelle doldurulmuş ve Rodos İskesi’nden demir alınmıştı.

bodrum kalesi bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 1(Resim1: Şövalye gemileri, temsili)

“Grand Master Naillac,  gemiler dolusu kaynamış kireç, taş, kereste, tahta plakalar ve bir kalenin inşası için gereken her türlü yapı malzemesini yükledi ve Karya eyalet sınırına gitti…” (Bkz- Decline and fall of Byzantium to the Ottoman Turks, by Doukas. An annotated translation of Historia Turco-Byzantina by Harry J. Magoulias, Wayne State University, Detroit, 1975)

bodrum kalesi bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 2(Resim2: Şövalyeler gemide, temsili)

Aynı zamanda bir mimar olan  Kos Adası amiri Şövalye Teğmen Schlegelholtz, ihtiyaç duyulacak araç gereçlerin çoğunu zaten daha evvel taşımıştı ve şimdi kendisi de Rodos’tan yelken açan gemilerin içindeydi. Ancak, onları Halikarnas Körfezi’nde bekleyen bir tehlike vardı ve hiçbirinin bundan haberi yoktu.

bodrum kalesi bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 3(Resim3: Moğollar Halikarnas Körkezin’de, temsili)

Tehlike, Timur askerleriydi…  

Fransız tarihçi ve yazar L’Abbe de Vertot’un, bu konuda kaynak göstermeyip detay da vermediği 1726’da yayınlanan eserindeki o satırlar şöyledir: “Naillac, Karya  kıyısı boyunca kendi filosuyla bizzat gitti. Kuzeybatı rüzgarıyla körfeze girip birliklerini karaya çıkardığında sürpriz bir şekilde Timur’un geride bırakmış olduğu  bir Tatar birliği  ile karşılaştılar  ve derhal saldırdılar. Naillac, bu küçük çatışmayı bizzat kendi yönetti.” (Bkz- sayfa 203, “History of the Knights Hospitallers of St. John of Jerusalem – The Knights of Rhodes – The Knights of Malta” Translated from the French of Mons. l’Abbe de Vertot-1726,Book vı. Baskı 1757, Edinburg)

http://www.hourofthetime.com/1-LF/September2012/Hour_Of_The_Time_09292012-The_history_of_the_Knights_Hospitallers_1757_Vol_V.pdf

bodrum kalesi bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 4(Resim 4: Timur askeri, temsili)

Garnd Master Philibert De Naillac savaş görmüş biriydi. Ölümcül Niğbolu savaşında(1396) cesaretle çarpışmış; ancak savaşın kaybedilmesi kesinleşince Macar Kralı Sigismund’la beraber Tuna’da bir balıkçı teknesine binip kaçmıştı.

bodrum kalesi bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 5(Resim 5:Şövalyeler karaya iniyor, temsili)

Şövalyelerin Halikarnas’ta böyle bir vakıa ile karşılaşması, 1403’ün yazında bu bölgeden geçen ve Leros talanını aktaran Kastilya Elçisi Clavijo’nun yazdıkları hatırlanırsa, hiç de mantıksız değildir. Zira, Rodos Şövalyeleri’nin, yaklaşık 200 bin kişilik Moğol ordusunun yürüyüş, taarruz, geri çekilme vb. düzenlerini; öncü ve yancı birliklerin kaç gün önceden yola revan olduğu, artçıların kaç gün daha ordugah  bölgesini terketmediğini bilmesi mümkün değildi. Halikarnas’ta rastladıkları Timur askerleri, büyük ihtimalle işte böylesi artçı bir bölüktü.  Belki de Şövalye Teğmen Schlegelholtz’un daha evvelki günlerde Zepyhra kalıntılarının oraya malzeme taşıması birilerinin dikkatini çekmiş; bu durum önce bölgede devriye gezen Türk askerlerinin kulağına, sonra da Moğollara kadar gitmişti. Velhasıl,  L’Abbe de Vertot’un verdiği bilgiye göre Moğollar çarpışmayı kaybetmiş ve bölgeyi terketmişti. Böylece şövalyeler için rahatça çalışma imkanı doğmuştu. Gemilerdeki malzemeler indirilip sağa sola istif edilmişti.

bodrum kalesi bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 6(Resim 6: Magistra-Grand Master Philibert De Naillac, temsili)

Bundan yaklaşık 80 sene sonra, Alman Pilgrim(hacı) Felix Faber’in, Şövalyeler Genel Sekreteri Guillaume Caoursin’den konuyla ilgili dinlediği hazır taş hikayesi çok ilginçtir. Bu kronikte yazılanlara göre; taş işçilerinin sahada aylarca çalışması çok riskli olacağı için tonozlar Rodos ya da Kos’da hazır yapılmak zorundaydı ve bu yüzden bir nevi prefabrik imalat faaliyeti sürdürülmüştü. İnşaatın mümkün olduğunca çabuk bitirilmesi için bu elzemdi…(Bkz. Essai de chronologie des campagnes de construction du château Saint-Pierre Bodrum, Monsieur Pof. Dr. Jean-Bernard de Vaivre) http://www.persee.fr/doc/piot_1148-6023_2010_num_89_1_1727

 

bodrum kalesi bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 7(Resim7 ve 8: Harabe Zephyria yarımadacığı, temsili)

bodrum kalesi bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 8İnşaat alanı nasıl bir yerdi?

Zephyria yarımadacığı kalıntı dolu harabe bir yerdi. Bazı önemli araştırmacılara göre bu kalıntılar Bizans ve Selçuklu dönemine aitti; ki bu tezi ileri sürenlerden biri de 1850’lerde Bodrum’da kazı yapan Sir Charles Thomas Newton’du:  “ Philibert de Naillac, ….Bodrum şehrini ele geçirdiğinde,  orada, doğuda limanı sınırlayan yarımadanın Helenik bir Akropolis’in yeraldığı kayalık ucunda Türkler tarafından inşa edilmiş olan bir şato(kalıntılar) keşfetti.”  (Bkz-A History Of Discoveries At Halicarnassus, Cnidus, Branchide, by C.T. Newton, assisted by R P Pullan, sayfa 654) https://archive.org/details/ahistorydiscove01pullgoog

(Resim 9: Şövalyeler, askerler ve işçiler; temsili)

Oysa, arkeolojik verileri de kullanan çağdaş araştırmacılar, Zephyria kalıntılarının Bizans ya da Selçuk dönemine ait olmadığını, bunların Karya Kralı Mausoulos’un sarayı ve Apollon tapınağına ait kalıntılar olduğunu ispat etmiştir.

bodrum kalesi bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 9(Resim10: Halikarnas, by Pouquevelle François Charles Hugues Laurent, gravür)

“Bugün çok olası görünüyor ki, birçok tarihçinin savunduğu şeyin aksine, Şövalyeler tarafından seçilen bu burun üzerinde daha eski Bizans eserleri yoktu. Örneğin; Rodos Şövalyelerinin,   Bizanslar tarafından dikilmiş antik Akropol’ün duvar bölümlerini güçlendirdiği Lindos’da durum böyledi. Bu noktada, Doukas’ın ifadesi kabul edilebilir gibi görünüyor; bu, büyük Üstad Naillac’ın Rodos’tan birkaç tane kesme taş, kereste, tahta ve diğer inşaat malzemeleri yüklediğini ortaya koyuyor…(Bkz a.g.e-Le château Saint-Pierre et ses campagnes de construction Monsieur Jean-Bernard de Vaivre)

Bu konu, ilçemizde yapılan Bodrum Kalesi Sempozyumu’nda gayet anlaşılır biçimde sunulmuştu.

Dominiken Teolog Seyyah Felix Faber, kale inşaatının Şövalye Schlegelholtz tarafından başlatıldığını; aynı zamanda bir mimar olan Schlegelholtz’un alanda önce bir hendek kazdığını, sonra da etrafı surla çevirerek işe başladığını yazmıştır. Surların ahşapla kuvvetlendirilmesinin ardından güçlü duvar temelleri atılmış ve inşaat azar azar, küçük adımlarla ilerlemişti. (Bkz-a.g.e)

Malzemeler, son zamanlardaki bir depremle yıkılmış olan Halikarnas’un türbesinin kalıntılarından  getirilmişti. Bu yeri kutsayan hiçbir tarikat yoktu. Şövalyeler arasında, Harabe Halikarnas şehrinin, Tevrat ve İncil’de bahsedilen hikayedeki buyruk dinlemeyen Jonah’ın(Hz. Yunus) yanlış gemiye binip gitmek istediği o yanlış şehir Tarshish*  olduğu şeklinde efsane yayılmıştı. Heryer lahit mezarlarla doluydu. Heykeller pagan bir tarikata aitti ve harç kireci yapmak için çok idealdi. Böylece burası taş ocağı olarak kullanıldı. Yuvarlak oyulmuş aslan heykelleri şövalyelerin çok hoşuna gitmişti. (Bkz-Kennet M. Setton, History of The Crusaders, The Arts in Frankish Greece and Rhodes, Hazard, H. W. (ed.) The art and architecture of the crusader states)

bodrum kalesi bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 10(Resim 11: Mimar Schlegelholtz ölçüm yaparken, temsili/Resim 12: Kale orjinal plan)

Magistra Naillac, Halikarnas’ın konumunun  herhangi bir yerleşim merkezinden ve gözden ırak olmasının, bir saldırı ya da tehdit ihtimalini azaltacağını düşünüyordu. Bunun için de Türklerin dikkatini çekecek, onları provoke edici ölçüsüz davranışlardan kaçınılması gerekiyordu. bodrum kalesi bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 11Kalenin üstünde yeralacağı yarımada coğrafi yapısı nedeniyle zaten doğal bir savunma sağlayacaktı. Herşeyden önce, anakarada Dodecanese’ye(12 Ada) çok yakın bir üsleri olacaktı; bu da adaların birbirleriyle sürekli temas ve irtibatı demekti.

Plan hazırdı; aynı merkezli içiçe iki kale. Öyleyse, katiyetle bunun dışına taşılmamalıydı. Bu, merkezleri aynı “kale içinde kale”,  tanıdık kadim bir plandı ve ezelden beri Crusader-Hospitaller Şövalye kalelerinde üç aşağı beş yukarı uygulanmaktaydı. İlk etapta iki güçlü kuleyi çevreleyecek surlar ve hendek ile malzemelerin taşındığı Batı tarafta, körfezdeki liman girişinin yapımı çok önemliydi.

bodrum kalesi bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 12

bodrum kalesi bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 13

(Resim 13 ve 14: İnşaat faaliyetleri, temsili)

“Bir iç ve bir dış avlu. Dış kale boyunca bir hendek ve bir şapel… Dahası, iç kale merkezinde bir avlu ve içteki binanın köşelerine yerleştirilmiş bir kule…” (Bkz-Hidden Complexities of the Frankish Castle by Eva Mol) https://www.lup.nl/product/hidden-complexities-of-the-frankish-castle/

İlk günlerde her şey yolunda gidiyordu…

Teğmen Schlegelholtz tüm hünerlerini konuştururken, kale duvarlarına monte etmek için  mermer ustalarından birine kendi adına arma şiparişi bile vermişti.  İnşaatın ilk günlerindeki ilk ziyaretçileri tabii ki Türkler olmuştu. Belki de beygirleri yükle dolu Karabağ pazarcılarıydı bu gelenler. Böylesi harabat, böylesi it ulumaz, kervan geçmez ören mahallinin bir tarafında kireç kaynatan, bir tarafında taş taşıyan ademoğullarını daha Milas-Bodurum yokuşbaşını döner dönmez görüp merak etmişlerdi. Çekiç sesleri ta yamaçlara kadar ulaşıyordu.  Aralarında kuruyemiş, kürk, Türkmen peyniri, tereyağ, halı-kilim alışverişi olmuş mudur, bilinmez; ama kendilerine potansiyel müşteri gözüyle baktıkları nerdeyse kesindi. Ticaret herzaman hoşsohbeti getiriyordu. İçlerinde ümeradan hiçkimse yoktu ama güç bela kurulan iletişim biraz sonra bir nevi ikaza dönüşmüştü; tabii ki muhtemelen…

bodrum kalesi bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 14(Resim 15: Gezgin Pazar panayırcılar)

Rodos Şövalyeleri Genel Sekreteri Guillaume Caoursin’in, Seyyah Hacı Felix Faber’e 1483’te anlattığı bazı şeyler adeta ipucu niteliğindedir:

“Komşuları olan Türkler, yoğun inşaat faaliyetlerini görünce; bunun Anadolu’daki tüm Türkleri ayağa kaldırıp, harekete bile geçirmeye yeterli olacağını söylerler. Sonra da derhal  inşaat çalışmalarını bırakmaları doğrultusunda onları ikna etmeye çalışırlar. İnşaat tamamlansa bile Türklerin kısa bir süre sonra muhakkak gelip, tüm yapılanları parçalayıp yerle bir edeceği uyarısında bulunurlar. Fakat bu cesur adam Teğmen, söylenenlere kulak asmaz. Hendek, sur faaliyetlerine, toprak doldurmalara devam eder; onlara daha da kalas takviyesi yapar, sonra  sağa sola bekçiler yerleştirir…” (Bkz. Essai de chronologie des campagnes de construction du château Saint-Pierre Bodrum, Monsieur Pof. Dr. Jean-Bernard de Vaivre)

http://www.persee.fr/doc/piot_1148-6023_2010_num_89_1_1727

Rum ya da Türk tacir kafilesi acaba haklı mıydı? Gerçekten de devriye, pazar, aşar vb. ümerasının gelip kale inşaat faaliyetini durdurma; daha da kötüsü, iki taraf arasında bir çatışma çıkma ihtimali var mıydı? Mimar Şövalye Schlegelholtz’un kafasındaki kale ile eline verilen ve Küdüs’ten, Akka’dan beri heryerde uygulanagelen kadim Hospitallers Castellum(kale) planı tam olarak uyuşuyor muydu?

Devam edecek… Mehmet Çilsal

Tarshish* Tevrat  ve İncil’de yazıldığına göre, Hz. Yunus’a Tanrı tarafından Nineveh şehrine gidip oradaki insanlara Tanrı’nın kendilerinden memnun olmadığı ve yollarını değiştirmezlerse üzerlerine dehşetli bir felaket göndereceği emri gönderildi. Nineveh(Ninova) Asur’da bir şehirdi ve halkı şarap içmek  dahil her türlü günahkarlık içindeydi. Yahudi halkından da nefret ediyor. Kendisi de bir Yahudi olan  Hz. Yunus, Asur ırkı yokolsun istediği için bu görevi yerine getirmek istemedi. Yafa Limanına varan Yunus, Nineveh’e gitmek yerine çok uzaklara, Tarshish’e giden bir gemiye bindi.  Fakat Tarshish’e doğru giden  gemiin üzerine  Tanrı muazzam bir fırtına gönderdi, Gemideki adamlar durumu sorguladıklarında Hz. Yunus yüzünden tehlike içinde olduklarını anladılar. Bunun üzerine Hz. Yunus’u gemiden aşağı atıp  fırtınayı dindirdiler. Hz. Yunus bir balık tarafından yutuldu ve karaya çıkarılmadan önce onun midesinde üç gün geçirdi. Daha sonra Tanrı ona verdiği görevi hatırlattı. Hz. Yunus bunun üzerine kendisine verilen görevi yerine getirip görevini gerçekleştirmek üzere tekrar yola koyuldu. Nineveh halkı tövbe etti ve Tanrı onları bağışladı…

Okumaya devam et
Sponsorlu
Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BODRUM HABERLERİ

MURAT NACİ YAVUZ: BODRUM HAK ETTİĞİ HİZMETİ ALMALI…

Yayınlanan

açık

Tarafından

MURAT NACİ YAVUZ: BODRUM HAK ETTİĞİ HİZMETİ ALMALI… murat naci yavuz mhp 3a

Bodrum siyasetinin etkili ismi Murat Naci Yavuz MHP saflarına geçti. MHP Bodrum İlçe Teşkilatı’nda düzenlenen üye katılım töreninde konuşan Yavuz, tek amacının Bodrum’un hak ettiği hizmetleri artık alması olduğunu söyledi.

MURAT NACİ YAVUZ: BODRUM HAK ETTİĞİ HİZMETİ ALMALI… murat naci yavuz mhp 5AK Parti’den Bodrum Belediye Başkan aday adayı olan Murat Naci Yavuz, Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı MHP’ye katıldı. MHP Bodrum İlçe Teşkilatı’nda düzenlenen katılım törenine MHP Bodrum İlçe Başkanı Ömer Varan, yönetim kurulu üyeleri, partililer ve Bodrum siyasetinde söz sahibi olan siyasiler katıldı. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen törende Murat Naci Yavuz’a rozetini eski başkanlardan, yönetim kurulu üyesi, duayen siyasetçi Galip Özmeral taktı.

MURAT NACİ YAVUZ: BODRUM HAK ETTİĞİ HİZMETİ ALMALI… murat naci yavuz mhp 4Törende konuşan MHP Bodrum İlçe Başkanı Ömer Varan, AK Parti ile kurulan Cumhur İttifakı’nın Bodrum’da da sağlam temeller üzerinde çalıştığını, bu doğrultuda partilerine katılan Murat Naci Yavuz’un üyeliğinden çok mutlu olduklarını söyledi. MHP- AK Parti ittifakının Bodrum’a hizmet getirecek çok güçlü bir yapı olduğunun altını çizen Varan; “Bu birliktelik Sayın Murat Naci Yavuz MHP’ye katılmasıyla daha da güçlendi. Murat Naci Yavuz gibi Bodrum’u çok iyi tanıyan, sorunlarını bilen deneyimli bir Bodrumlu siyasetçi, gücümüze güç kattı. Her şey Bodrum için çok güzel olacak” dedi.

MURAT NACİ YAVUZ: BODRUM HAK ETTİĞİ HİZMETİ ALMALI… murat naci yavuz mhp 2BODRUM’UN DEVASA SORUNLARI VAR. ÇÖZÜMÜ DE CUMHUR İTTİFAKINDA…

MHP’ye katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Murat Naci Yavuz, el birliğiyle çalışarak Bodrum’a hak ettiği hizmetleri getireceklerini söyledi. Cumhur İttifakı’nın iki güçlü ortağı MHP ve AK Parti’nin Bodrum için bir şans olduğunu söyleyen Yavuz; “Bodrum’un devasa sorunları var. Çözümü de Cumhur İttifakında… Uzun yıllardır maalesef bu sorunlar çözülemedi. Artık Bodrum’un kaybedecek vakti yok. Buna kimsenin tahammülü de yok. Hepimiz Bodrum’un en küçük bir yağışta ne hale geldiğini görüyoruz. Yazın çöplükte çıkan ve günlerce devam eden yangın, Bodrum’u da yakıyor. Bunlar gibi devasa sorunları olan Bodrum’da çözüm çok zor değil, çok uzakta değil. Cumhur ittifakının gücü ve Bodrum sevgimizle bu sorunları çözeriz. Bu vesileyle bana kapılarını ve gönüllerini açan MHP’li kardeşlerime, başta Sayın Başkanım Ömer Varan olmak üzere çok teşekkür ederim. Partinin iyi bir neferi olarak Bodrum için, ülkemiz için çok çalışacağımın sözünü veriyorum” dedi.

MURAT NACİ YAVUZ: BODRUM HAK ETTİĞİ HİZMETİ ALMALI… murat naci yavuz mhp 1

Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

DENİZİN KIZLARI KUPAYA ADIM ADIM İLERLİYOR…

Yayınlanan

açık

Tarafından

yalıkavakspor DENİZİN KIZLARI KUPAYA ADIM ADIM İLERLİYOR… yalikavakspor kupa maci

Geçtiğimiz sezon çıktığı karşılaşmalarda gösterdiği mücadeleci ruhu ve azmi sayesinde Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Kadınlar 1. Liginden THF Süper Lig’e Yükselen Yalıkavak Spor Kulübü Bayan Hentbol Takımı’nın THF 2018-2019 Sezonu Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası 2. Tur maçlarında da başarısını sürdürüyor.

Takımı’nın THF 2018-2019 Sezonu Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası 2. Tur maçları kapsamında ilk maçını Mardin Belediye Spor ile karşılaştı. Antalya Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynanan maçta geçtiğimi hafta aldıkları Muğla ASKF Kupası ile yüksek moral ile çıkan Yalıkavak Spor Kulübü rakibi ile arasındaki gol farkını her iki devrede de korudu. İlk yarıyı 8-11 Önde tamamlayan Denizin Kızları, ikinci yarıda da peş peşe gelen goller ile maçı, 20-23 önde tamamlayarak gurubunda büyük bir avantaj elde etti.

Maç sonunda bir açıklama yapan Yalıkavak Spor Kulübü Başkanı Mehmet Esen, şunları söyledi;

“THF Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası ikinci tur C gurubunda bugün oynadığımız Mardin Belediye Spor maçı, bizim için çok önemliydi. Bu maçı kazanmak için sahaya çıktık. Tüm takım oyuncularımız, hedefe kilitlendi ve maçı kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Öncelikle antrenörlerimize ve tüm takım oyuncularımıza, gösterdikleri üstün gayret ve aldıkları başarı için teşekkür ederim.

Bugün Mardin Belediye Spor ile olan mücadelemizde rakip takım da oldukça iyi oynadı. Karşılıklı gelen goller maçın heyecanını arttırırken, tribünlerde bizler izlemeye gelen herkese keyifli bir maç seyrettirdik.

Yarın süper ligin ilk 3 takımı arasında yer alan ev sahibi Muratpaşa Belediyespor ile karşılaşacağız. Bu maç ta bizim için oldukça zorlu bir maç. Bugün aldığımız maç ile  %90 ihtimal ile kupada ilk 8 arasında yer alacağız. Tek hedefimiz, çıktığımız her maçta, Bodrum’un bayrağını gururla ve zafer ile dalgalandırmak.“

Yalıkavak Spor Kulübü, THF Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası ikinci tur C gurubunda 19.01.2019 Tarihinde (Yarın) saat 17.00’de Mustafa Evcilmen Spor Salonu’nda  Muratpaşa Belediyespor ile karşılaşacak.

Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

ORHAN DİNÇ: VERİLECEK EĞİTİMLER GELECEĞE IŞIK TUTACAK…

Yayınlanan

açık

Tarafından

bodrum dto ORHAN DİNÇ: VERİLECEK EĞİTİMLER GELECEĞE IŞIK TUTACAK… bodrum dto 1

İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi, üyelerinin mesleki yetkinliklerini geliştirmek ve sektöre vasıflı eleman yetiştirmek düşüncesiyle bir dizi eğitim semineri düzenleyecek.

Bodrum Deniz Ticaret Odası (DTO) ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinin, sektörün işverenlerine ücretsiz olarak verecekleri bu seminerlerde katılımcılara teorik bilgiler verilecek olup, bunun yanında farkındalık oluşturmak amaçlanacak.

bodrum dto ORHAN DİNÇ: VERİLECEK EĞİTİMLER GELECEĞE IŞIK TUTACAK… orhan dinc Bodrum DTO sube baskaniBodrum’un gerek konumu gerekse ticari yat filo büyüklüğü olarak Dünya’da benzeri olmayan bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Bodrum DTO Şube Başkanı Orhan Dinç, “Verilecek olan seminerlerin, Akdeniz çanağının en önemli deniz turizmi bölgesi olan Bodrum’da, yatçılarımızın hizmet kalitesinin ve bilinirliğinin arttırılması amacıyla, daha sonra verilecek eğitimlere ışık tutması planlanmaktadır. İşverenlere hitap edecek olan seminerlerin ardından, iş disiplini ve mesleki standartların sağlanması, yapılan işlerin kalite ve veriminin yükselmesi, fırsat eşitliğinin yaygınlaştırılması, bir tarafta genç insanlara başarılı bir meslek yolu hazırlamak, diğer yandan ekonomiye vasıflı eleman yetiştirmek amacıyla verilecek eğitimler belirlenecektir. Bu yüzden bütün üyelerimizi düzenleyeceğimiz seminerlere katılmaya davet ediyorum.” Dedi.

Bodrum DTO’nun planladığı seminer takvimi aşağıdaki gibidir:

 • 26 Ocak 2019 Cumartesi Günü saat 13.30-16.00 Kriz Yönetimi
 • 2 Şubat 2019 Cumartesi saat 13.30-16.00 Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • 9 Şubat 2019 Cumartesi saat 13.30-16.00 Denizcilikte Liderlik

Okumaya devam et

Son Haberler