Bizimle iletişime geçin

BODRUM HABERLERİ

Yayınlanan

açık

bodrum kalesi Mehmet  ilsal Bodrum Kalesi

Mimar Şövalye Schlegelholt, Halikarnas’a  nasıl bir kale inşa etmek istiyordu? Şövalyeler niçin tedirgindi? Türk dünyasında neler oluyordu?  

Halikarnas Zephyria yarımadacığı üstüne inşa edilmeye başlanan kalenin asıl mimarı Kos-Kalmynos-Leros kumandanı Mimar Şövalye Schlegelholt’tu. Adacıkta defalarca tetkik yapan Teğmen, kaleyi Helen dönemine ait Apollon Tapınağı ile Kral Mausolos’un sarayından kalma duvar temellerinin üstüne inşa etmeye başlamıştı bile.

bodrum kalesi bodrum kalesi 1(Resim1: Şövalyeler Halikarnas’ta, temsili illüstrasyon)

( Burada dipnot yerine küçük bir parantez açalım: 1856’da Charles Thomas Newton’la beraber Halikarnas’ta kazı yapan Arkeolog Richard Popplewell Pullan, Zephra kalıntılarının-geçen bölümde de belirttiğimiz gibi-bir Türk kalesi ile Bizans dönemine ait bir akropole ait olduğunu yazmışken; yine Bodrum’da 2000’lerde kazı yapmış çağdaş arkeologlardan Danimarkalı Prof. Kristian Jeppesen ve Prof. Poul Pedersen, bu görüşün aksine, kalıntıların Karya ve Helenistik döneme ait olduğunu ispat etmiştir.)

bodrum kalesi bodrum kalesi 2(Resim2: Şövalyeler Zephyria’da kale inşa ediyor,  temsili illüstrasyon )

Mimar Şövalye Schlegelholt’un, Zephyria kalıntılarına ait temellerin konumu ile elindeki planın koordinatlarını çakıştırması zor olmamıştı. Harabe adacığın kayalık zeminleri elverdiği ölçüde inşaata devam etti. Uyguladığı inşaat tekniği dönemine göre bir ilk sayılırdı; zira böylesi bir teknik Avrupa’da dahi henüz uygulanmıyordu. Ortaçağ kalelerinde yaygın biçimde kullanılan kuşatma yöntemleri; merdivenle tırmanıp saldırma, yeraltından tüneller açma, mancınıklarla top atışları gibi yaygın yöntemlerdi. Alman Mimar, bu tipik kuşatma biçimlerini boşa çıkarmayı umuyordu. Nitekim, öyle bir yere kale inşa ediyordu ki, olası düşman saldırısı durumunda savunma için sadece burçlardaki topları kullanmak yeterli olacaktı. Düşmanı daha ilk denemede caydırmalıydı. Dolayısıyla, inşa edeceği kaleye bilinen yöntemlerle saldırılması mümkün olmamalıydı.  Bunun için de dış duvarları kayalıkların üstüne inşa etmek yerine, etrafına inşa etmek daha akıllıcaydı.

bodrum kalesi bodrum kalesi 3bodrum kalesi bodrum kalesi 4(Resim3: Şövalyelerin mühendislik faaliyetleri; temsili illüstrasyon)

(Resim 4: Şövalyelerin inşaat faaliyetleri; temsili illüstrasyon)

(Resim 5: Şövalyelerin hendek çalışmaları, temsili illüstrasyon )

bodrum kalesi bodrum kalesi 5

MOTTE AND BAILEY CASTLE-ILLUSTRATION

İlk etapta kalenin dış duvarlarına her yönden 40 feetten 50 feete(12-15m) kadar bir rakım kazandırdı. İçerde ise zeminin durumuna göre 20 feetten 30 feete(6-9m) kadar değişen yükseklik verdi.  Böylece saldırganların duvarların zirvesine ölçeklendirme yaparak ulaşması imkansız hale gelecekti. Kalede kuşatma altında olanlar ise surlara kolay erişebilecek ve kimi yerlerde geniş alanlar nedeniyle hareket kabiliyetleri artacaktı. Kayaların sert doğası, zaten kalenin tünel kazılarak istilasına asla izin vermezdi. Hendekler geçilse bile burçlara ulaşılması imkânsızdı. Şatonun iç kısmına dolambaçlı yoldan girenler ise bazı sürprizlerle karşı karşıya kalacaktı. (Daha fazlası için bkz- A History of Discoveries at Halicarnassus, Cnidus and Branchidae by Charles Thomas Newton/  Description Of The Castle Of  St. Peter At Budrum, by R.P. Pullan; London-1863)

https://books.google.com.tr/books/about/A_History_of_Discoveries_at_Halicarnassu.html?id=9bxLAAAAcAAJ&redir_esc=y

Mausoleum’un taş ve heykelleri; kireç ve su sıkıntısı…

Duvar yapımında kullanılacak taşlar, yarım mil ötede olan Karya Kralı Mausolos’un anıt mezarının yıkıntılarından getiriliyordu. Ünlü anıt mezar bin yıl boyunca meydana gelen depremlere rağmen hala büyük ölçüde ayaktaydı ve orası Şövalyeler için bir nevi hazır taş madeni gibiydi…(bkz-a.g.e)

James Ferguson’un, 1862 tarihli “Mausoleum At Halicarnassus, Restorated, in conformity with The Recently Discovered Remains”  adlı eserinde belirttiğine göre; Mausoleum, 1200-1402 döneminde büyük ölçüde ayaktaydı ve Şövalyelerin kale inşaatına başladığı sene Mausoleum’un en tepesinde olması gereken 4’lü at heykellerinin yerdeki durumu, 1402’lerde bir deprem meydana geldiğini göstermekteydi. Hatta, bir denizci olan Cepio’nun 1471’de Halikarnas hakkındaki notlarında bile Mausoleum tamamen yerle bir olmamıştı… https://archive.org/details/mausoleumathali00ferggoog

Mimar Schlegelholt, antik harabe kentte taş sıkıntısı çekmeyecekti; aslında sadece anıt mezar değil, heryer taşla doluydu. Ancak harç için gerekli kireci yeteri kadar bulmaları öyle kolay değildi. Rodos’tan getirilen hazır kireçlerler hemen bitiveriyordu.

bodrum kalesi bodrum kalesi 6(Resim 6: Mausoleum’un bin yıllık depremlerden arta kalan hali; Hans Vredeman de Vries-İllüstrasyon gravür, 1527-1607)

bodrum kalesi bodrum kalesi 7(Resim 7: Halicarnassus’tan kesit; gravür Allan John  H. 1843)

Harika yontulmuş aslan heykelleri şövalyelerin çok hoşuna gitmişti. Bunları tıpkı eski meleklerin Avrupa’daki şehir duvarlarında sergilendiği gibi mermer armaların ve frizlerin hemen altına yerleştirdiler. Amazon savaşlarını anlatan kabartma figürler nişlere konmuştu. Ancak,bazı şövalyeler, melekleri tasvir etmeyen kireçtaşından yapılmış insan figürlü heykelleri Papalığa bağlı hiçbir Hırıstiyan mezhebinin kutsamadığını, bunların pagan tarikatı işi olduklarını; bu yüzden de kireç yapılmayı hakettiklerini düşünüyordu. Böyle düşünmeyenlerin bazıları ise memleketlerine dönerken muhtemelen yanlarında bazı heykeller götürmüştü.(Kennet M. Setton, History of The Crusaders, The Arts in Frankish Greece and Rhodes, Hazard, H. W. (ed.) / The art and architecture of the crusader states)

Bir başka kaynak da aynı şeyi söylemektedir;

bodrum kalesi bodrum kalesi 8“Kale duvarlarını takviye etmek için anakaradaki bu yapının çekirdeğinde volkanik yeşil taş kullanıldı, keşfedilen figüratif heykellerin çoğu kireç fırınlarına ayrıldı. Bununla birlikte, birkaç şövalye bu heykel parçalarını kalenin parçalarını süslemek için kullandı…”

(Resim 8: Şövalyelerin inşaat faaliyetleri; temsili illüstrasyon)

(Resim 9: Şövalyelerin inşaat faaliyetleri; temsili minyatür)

bodrum kalesi bodrum kalesi 9Aynı kaynak, biraz anakronik ama eleştirel olarak devam ediyor: “Mausoleum Anıt Mezarı büyük ölçüde bozulmadan kalmıştı ve Ortaçağın büyük bölümünde hala görülebilmişti…Hospitaller Rodos Şövalyeleri, Anıt Mezar taşlarını söküp götürerek kale yapımında yeniden kullanılırken, bu yapının Mausoleum olduğunu,  yaptıklarının bir nevi yağma anlamına geldiğini filan hiç kuşkusuz bilmiyordu. Bodrum (Halikarnas) ele geçirildiğinde kare şeklindeki türbe taşları  inşaat için gemilerde taşındı… Mausoleum kabartmalarının yeniden kullanımı ve estetik görünümü, büyük miktarda yapı taşlarıyla birlikte sergilenmeleri, şövalyelerin antikliğe ilgi gösterdiklerini, bunun prestijle alakalı olduğu ve bu konularda bilgili olduklarını belli ediyordu…”(Kaynak-The Knights of St John and the Seven Wonders part 1: Kings and Tombs, Knights and Castles, and the rediscovery of Wonder of Posted Tuesday 5th July Museum of the Order of St John/Dr Roberto Rossi, Collections Volunteer)

bodrum kalesi bodrum kalesi 10(Resim 10: sarnıç-kuyu; temsili)

Şövalyeler, tüm bu inşaat faaliyetlerini her akşam üzeri paydos edip Rodos ya da Kos’a geri dönerek ve sabah tekrar gelerek devam ettirmediğine göre, büyük ihtimalle hemen oracıkta şantiye-kamp kurmuştu. Dolayısıyla sürekli olarak erzak ve malzemeyle iaşe edilmeleri gerekiyordu. Mausoleum’dan taş ve mermer taşımak en zahmetli işler arasındaydı. Bu yüzden de işçi ve yük hayvanı sayısı hergeçen gün artmıştı. Anıt mezar taşları hemen aşağıdaki sahile taşınıyor; sonra gemilere yüklenip Zephyria’ya götürülüyordu. Kentin başka yıkık yapılarına ait taşlar ise  katır ve arabalarla karadan taşınıyordu muhakkak. Dolayısıyla bilhassa yaz günlerinde çekilen su sıkıntısı en büyük sorunlardan biri olmalıydı ki, ilk aylar yağmur suyundan yararlanmalarını sağlayacak sarnıçların yapımıyla geçmişti. Zephyria  kayalıkları yağmur suyu biriktirmek için idealdi. Tam  on dört kuyu kazıp sarnıç yapmışlardı. Bazı kaynaklar, bu olağanüstü işi başaran ustaların, kendisi küçücük ama kazdığı yuva büyük olan canlıların anlatıldığı “burrows” masalına atfen ödüllendirildiğini bile yazmaktadır.

bodrum kalesi bodrum kalesi 11(Resim 11: Mausoleum-Zephyria arası taş taşıma faaliyetleri; temsili illüstrasyon)

Zephyria yarımadacığı üstünde bunlar olurken; Küçük Asya’da bir türlü bitmek bilmeyen iktidar ve taht kavgaları  sürüp gidiyordu.

Osmanlı veliahtları arasındaki taht mücadeleleri; 1402-1404 itibarıyla fetret devri…

Osmanoğullarının biri Bursa’da, diğeri Edirne’de iki payitahtı vardı. Moğol Ordusu’nun galip geldiği Ankara-Çubuk bozgunuyla birlikte Osmanlı yükselişi aniden durmuş ve fetret denilen başsız dönem başlamıştı.

bodrum kalesi bodrum kalesi 12(Resim12: Fetret dönemi veliahtlarından biri; temsili minyatür)

Fetret, Fâsıla-i Saltanat gibi isimlerle anılan ve şehzâdelerin taht mücâdelelerine tesâdüf eden anarşi devri, Ankara civârındaki «Çubuk-ova» bozgunu üzerine 1402=804 senesi 28 Temmuz=27 Zülhicce Cuma akşamından itibaren başlamış sayılabilir.Bu günden itibaren Mehmet-Çelebi’nin saltanatta istikrârına müsâdif olan 5 Temmuz 1413=5 Rebî’ül-âhir 816 Çarşanba gününe kadar Milâdî takvim hesabiyle tam 10 sene, 11 ay ve 8 gün geçmiştir; bu vaziyete göre Osmanlı tarihindeki Fetret devri takriben on bir sene kadar sürmüş demektir (Bkz-İsmail Hami Dânişmend -İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi Cilt 1)

bodrum kalesi bodrum kalesi 13(Resim13: Türkler; temsili illüstrasyon)

Çubuk hezimetinden sonra istilaya devam Timur Ordusu İznik, İzmit ve Bursa’yı da yağmalamış, ardından  İzmir’e yönelmişti. İşte bu sırada, esir padişah Sultan Bayezid’in oğullarından ikisi, bir Latin gemisiyle Osmanlı Donanma üssü olan  Gelibolu’ya  geçmiş; Timur Ordusu Bursa’yı terkeder terketmez payitahtları aralarında üleşmiş; İsa, Bursa’ya; Süleyman, Edirne’ye dönmüştü. Süleyman, en küçük kardeşi Kasım’ı yanında götürmüş; Veliahtlardan Mehmet Çelebi ise sancağı  Amasya’ya kaçmıştı. Mustafa ve Musa Çelebiler ise babalarıyla birlikte Timur’un esiriydi.

bodrum kalesi bodrum kalesi 14(Resim14: İki şehzade gücü  arasındaki taht muharebesi; temsili illüstrasyon)

İzmir’e yaklaşan Timur, daha yoldayken  Süleyman’a bir elçi yollayarak tehditkar biçimde biat akçeleri istemiş; göndermezse, ordusuyla  o tarafa da geleceğini bildirmişti.  Süleyman derhal kendisinden istenenleri yerine getirice, Timur da onu Edirne’ye beratlı emir tayin etmişti. Pozisyonunu sağlama almak isteyen Süleyman, Şubat ayında Balkan beyleriyle biraraya gelip Bizans, Venedik, Cenova ve diğer Hıristiyan güçlerle barış görüşmeleri için girişimlere başlamıştı. https://www.academia.edu/11745156/1402_Ankara_Sava%C5%9F%C4%B1_ve_Fetret_Devri

bodrum kalesi bodrum kalesi 15Bu aylarda Bizans İmparatoru Avrupa’daydı. Fransa Kralı, Ceneviz finans kuruluşlarının desteği sayesinde Papalık-Haçlılar Birliği bünyesinde Levant’a 3 gemilik bir filo göndermişti…

Bir sonraki bölümde Levanta gönderilen Fransız mareşalin emelleri, Halikarnas’ta kale inşa eden şövalyelerin beklenen misafirlerinin kim olduğu gibi konular ele alınacak.

Bu arada, Halikarnas’ta kale inşası devam ettiğine göre, bu inşaata kimin ve ne zaman izin verdiği sorusunun cevabı da bölümler ilerledikçe kendiliğinden verilmiş olacak…

Devam edecek… 

Mehmet Çilsal

Okumaya devam et
Sponsorlu
Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BODRUM HABERLERİ

BODRUM’DA 255 BİN LİTRE YAKIT İKMALİ YAPTI…

Yayınlanan

açık

Tarafından

255 bin litre yakıt aldı BODRUM’DA 255 BİN LİTRE YAKIT İKMALİ YAPTI… arena motoryat

Bodrum’a yaz kış lük yatlar yakıt ikmali için gelmeye devam ediyor. En son olarak ‘Dream’ isimli lüks motoryat, 255 bin litre yakıt ikmali için bodrum merkez de bulunan iskeleye yanaştı.

Bodrum’un Paşatarlası mevkisinde bulunan gemi yanaşma iskelesine sabah saatlerinde demir atan Malta Bayraklı 106 metre uzunluğundaki motoryata, 8 tankerle 255 bin litre akaryakıt ikmali yapılmaya başlandı. Yakıt ikmalinin akşam saatlerine kadar süreceği bildirildi. Lüks motoryatın yakıt aldıktan sonra Yunan adalarına hareket edeceği öğrenildi. Türkiye’de  1997 yılında üretildiği öğrenilen lüks motoryatın ilk olarak yolcu gemisi olarak kullanıldığı, daha sonra yapılan tamir ve modernizasyon işlemlerinin ardından lüks motoryata dönüştürüldü alınan bilgiler arasında…

Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

BODRUM’DA Kİ SU TAŞKINLARI VE ALTYAPI SORUNLARI BU TOPLANTIDA KONUŞULDU…

Yayınlanan

açık

Tarafından

bekİr yilmaz BODRUM’DA Kİ SU TAŞKINLARI VE ALTYAPI SORUNLARI BU TOPLANTIDA KONUŞULDU… ARENA TOPLANTI

Bodrum’da son zamanlarda yağan sağanak ve kuvvetli yağışlar nedeniyle ilçe merkezindeki derelerin taşmasıyla yaşanan su taşkınlarını görüşmek üzere Bodrum Kaymakamlığı’nda 15 Ocak  tarihinde gerçekleştirilen bir toplantı düzenlendi. Toplantıda kamu kurumlarının bu sorunun çözümüne ilişkin neler yapabileceği konusu ele alındı.

Kaymakam Bekir YILMAZ başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Mehmet KOCADON, DSİ 21. Bölge Md. Mehmet Akif BALTA, MUSKİ Gn Md Yrd. Ali TEKKAYA,  Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Zeki ALİYAZICIOĞLU, Milas Orman İşletme Md Çetin AKKAYA, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şb Müdürü Mehmet Somer KIRKER, Müze Müdürü Tayfun SELÇUK ve ilgili md. yardımcıları, daire başkanları şef ve teknik görevlileri katıldı.

Toplantı sonucunda; İlçe Merkezinde meydana gelen taşkınlarda genel olarak sorun yaşanan derelerin Gökçeler Deresi, Gerence Deresi, Aliyan Deresi, Çukur Dere ve Gaz Dereleri olduğu, taşkınların ana nedeninin mansapların şehir merkezi içinde yer alması, uygun kesitte yatakların olmaması ve plansız yapılaşma olduğu tespit edildi. Alınacak önlemler ise yukarı havza önlemleri ve mansap önlemleri olarak iki aşamada ele alınarak şöyle sıralandı:

1-Yukarı Havza Önlemleri
DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından derelerin yukarı havzalarında feyezan sularını depolamak ve mansaba güvenli akım iletmek amacı ile sel kapanı yapısı için gerekli arazi ve büro çalışmaları yapıldığı görülmüştür. Gökçeler Deresi, Çukur Deresi, Gaz deresi olmak üzere 3 adet derede bu tür yapıların yapılabileceği topografik alanların bulunduğu anlaşılmıştır. 3 Adet derede 500 yıllık debiye göre gerekli rezervuar alanları tespit edilmiştir. Gökçeler Deresi, Çukur Deresi, Gaz deresi olmak üzere 3 adet derede Yukarı Havza Önlemleri çalışmalarını tamamladığı ve iş programına aldığı görülmüştür. Yukarı Havza Önlemleri bu kapsamda ödenekler dâhilinde gerçekleştirilecek gerekli takipler ve çalışmalar Kaymakamlık ve Bölge Müdürlüğünce yapılacaktır. DSİ nin Yukarı Havza Önlemleri projelerinin tahmini değerinin 40-50 milyon TL civarı olacağı değerlendirilmiştir.

Bu alanların kısmen Doğal Sit, Arkeolojik Sit Alanında ve orman tahdit sınırları vs. içerisinde kaldığı için projelerin hazırlanmasına müteakip yapım öncesinde ilgili kurumlardan gerekli izinler alınması gündeme gelmiş ilgili kurumlarca sorunun çözüleceği ve takip edileceği ifade edilmiştir.

2- Mansap Önlemleri: (Akarsuyun aşağı kısmında alınacak tedbirler)
Gökçeler deresi, Gerence deresi, Aliyan deresi, Çukur deresi, Gaz deresi olmak üzere toplam 5 adet derede DSİ tarafından çalışma yapıldığı görülmüştür. Söz konusu 5 adet derenin kati projelerinin önceki yıllarda DSİ 21. Bölge Müdürlüğünce hazırlanarak Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına gönderildiği ifade edilmiştir. Hazırlanmış olan projeye esas tip kesitlerin tamamı Başbakanlık 2006/27 Genelgesi gereği Açık Duvarlı Kanal olarak projelendirilmiştir. Açık kanal şeklinde projelendirilen derelerde, kamulaştırma maliyetlerinin daha fazla olması, mevcut güzergâhların aktif yol olarak kullanılması, güzergahların yoğun yerleşim içinden geçmesi nedeni ile aynı genelge gereği (zaruri haller kapsamında) kapalı kesite çevrilebilineceği mütalaa edildiğinden, söz konusu derelerde kapalı kesit çalışmaları da yapıldığı ifade edilmiştir.

Mansap önlemlerinin; Gökçeler deresi, Gerence deresi, Aliyan deresi, Çukur deresi, Gaz deresi olmak üzere Muğla Büyükşehir Belediyemizce gerçekleştirilmesi gerektiğinde mutabık kalınmıştır. DSİ tarafından yapılacak Yukarı havza önlemleri sonrası alınan teknik veriler ışığında yapılacak çalışmalar projelendirilecek, Muğla Büyükşehir Belediyemiz ve Bodrum Belediyemiz tarafından birlikte kamulaştırma işlemine gerek kalmaksızın gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. Belediyelerimizin temsilcileri gerekli çalışmaları bütçe imkânları doğrultusunda en kısa zamanda yapacaklarını ifade etmişlerdir. Yetersiz menfezlerin yapımı ve yağmur suyu drenaj hattı olarak düşünülen uygulamalarda yaklaşık 40-45 milyon TL ödeneğe ihtiyaç olacağı değerlendirilmiştir.
Ayrıca; Karayolları İzmir Bölge Müdürlüğünün görev alanında kalan şehir merkezinden geçen anayol üzerinde bulunan Konacık Aliyan Deresi, Gerence Deresi ve Çukur Dere menfezlerinin yetersiz olduğu ihtiyaca cevap verecek teknik ölçülerde Karayolları Bölge Müdürlüğümüzce yenilenmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Karayolları İzmir Bölge Müdürlüğüz gerekli çalışmaları yapacağını ifade etmiştir.
Teknik tespitler doğrultusunda; Kaymakamlık, Muğla Büyükşehir Belediyesi, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü, Karayolları İzmir Bölge Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi başta olmak üzere tüm kurumların sorunun çözümü için işbirliği içerisinde hareket etmesi ve çalışmalarda en kısa zamanda mesafe alınması için gayret gösterilmesi kararlaştırılmıştır.

Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

BODRUM KENT KONSEYİ GÖLKÖY’DE BULUŞUYOR…

Yayınlanan

açık

Tarafından

bodrum kent konseyi BODRUM KENT KONSEYİ GÖLKÖY’DE BULUŞUYOR… G LK Y SULAK ALAN

Bodrum Kent Konseyi, Bodrum Yarımadası Kültür ve Çevresini Koruma Derneği ve Doğa Derneği tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek etkinlikte, Akdeniz Sulak Alanı olarak bilinen arazide bir araya geliyor…

Etkinliğin Buluşma saati 12.00… Tüm katılımcılar, Gölköy Muhtarlığı önünde bir araya geldikten sonra Hurmalığa yürüyüş başlayacak. Burada çevre temizliği yapıldıktan sonra sohbet gerçekleştirilecek.

bodrum kent konseyi BODRUM KENT KONSEYİ GÖLKÖY’DE BULUŞUYOR… 9858655910

Bodrum’daki birinci derece doğal SİT alanı olan ve koruma altındaki Datça hurması ağaçlarının bulunduğu Akdeniz Gölü Sulak Alanı, bir süre önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından jeotermal kaynak arama ruhsatlarının verilmesi sebebiyle gündeme gelmişti. Çevrecilerin gözü gibi baktığı son sulak alanımız, pek çok su kuşu türüne ev sahipliği yapıyor. Endemik Gölköy hurmalarının yetiştiği nadir bölgelerden biri olan Akdeniz Sulak Alanı’nın temiz tutularak yaşatılması, Bodrum çevrecilerinin öncelikleri arasında. Kent Konseyi yetkilileri tüm Bodrum halkını ” 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü’nde, Bodrum Gölköy Kovalık Sulak Alanında buluşuyoruz.” diyerek davet ettiler.

Okumaya devam et

Son Haberler