Bizimle iletişime geçin

BODRUM HABERLERİ

Yayınlanan

açık

halikarnas mehmet cilsal bpdrum kalesi 15

Halikarnas’ta kale inşa eden şövalyelerin Türk misafirleri kimdi?     

1403-1404 itibarıyla   Haçlılar Birliği’nin Doğu Akdeniz(levant) Sorunu…   

Menteşe Beyliği yeniden tarih sahnesinde…

Halikarnas Yarımadası, 1403 baharında yeniden Menteşe Beyliğine geçmişti.

Ankara-Çubuk Savaşı sırasında Osmanoğullarına karşı Moğol Ordusu’nun saflarında yeralan Menteşeoğulları, 1403 baharında Timur’un Balad’tan Semerkand’a intikalinin ardından nihayet 12 sene sonra ülkelerine tekrar kavuşmuştu. İlyas Bey’in ilk işi, kısa sürede kara ve denizde hükümranlığını hissettirecek yeni, sağlam bir ordu kurmaktı. Bir yandan da bölgedeki güçlerle diplomatik ilişkiler tesis etmek çok önemliydi. İlk anlaşmayı Venediklilerle yapmıştı.

halikarnas bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 8(Resim1: Menteşeoğlu İlyas Bey ile Venedikliler anlaşma imzalarken; gravür temsili)

Temmuz’un ortalarına doğru Balat’a gelen elçi Leonarda Deliaporta, İlyas Bey tarafından Peçin’deki sarayında karşılanmış ve 24 Temmuz’da da bir anlaşma imzalanmıştı.  Elçi, İlyas Bey’in Balat’taki bahçelerle çevrili ikametgâhında ağırlanmış ve bu bahçelerin güzelliğinden çok etkilenmişti…

(Bkz-Manousakas, M.I. 1966, “Un Poeta Cretese Ambasciatore di Venezia a Tunisi e Presso i Turchi,” Venezia e l’Oriente fra tardo Medioevo e RinascimentoFloransa, s.297./ Mimarlık Dergi-Balat İlyas Bey Külliyesi-Nezih Başgelen, Arkeolog, Editör)

halikarnas bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 9(Resim2: Halikarnas’ta devam eden kale inşaatı; illüstrasyon temsili)

halikarnas bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 10(Resim3: Çarklı vinç; temsili)

İnşa edilmekte olan kalenin güvenliği…

Öte yandan, Menteşeoğlu topraklarında(Halikarnas) 1403 baharında başlayan   kale inşaatı sorunsuz ilerliyordu. Faaliyetin başında bulunan Teutonic Şövalye Mimar Schlegelholt, Dodecanese Adaları(12 Ada) kendilerinde olduğu için denizden herhangi bir tehlike gelmeyeceğinden; buna rağmen bir tehdit gelse dahi Zephyria yarımadacığının bu tehditlere karşı doğal koruma sağlayacağından emindi. Teğmen için daha da önemlisi, bu harabat “Tarshish” şehrinin, Haçlılar Birliği gemilerinin kötü havalarda sığınabileceği harika bir koy ve kumsala sahip olmasıydı. İşte bu yüzden, Mimar Şövalye Schlegelholt, sadece karadan gelecek tehlikelere yoğunlaşıp kuzey hendeğine öncelik vermiş; etrafa da gözetleme nöbetçileri koymayı ihmal etmemişti. Bu arada, işçi sayısı arttıkça Zephyra ile anıt mezar(Mausoleum) arasındaki hareketlilik artmış; böyle olunca da yarımada köylüleri başta, Karaova taraflarından gelen seyyar pazarcı ziyaretçileri sıklaşmış; derken, harabe şehrin asırlar boyu süren sessizliği tamamen bozulmuştu.

halikarnas bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 11(Resim 4: Ceneviz filosu; illüstrasyon temsili)

Rodos’a  gelen sürpriz ziyaretçi ve Levant sorunu…

Baş Şövalye Grand Master Naillac, ilk günlerde Rodos-Halikarnas arasında sık sık mekik dokuyordu. İnşaat faaliyetlerinin devam ettiği bu yaz günlerinin birinde Francia’dan(Avrupa) Rodos’a önemli bir misafir gelmişti. Bundan yaklaşık 3 ay önce, yani 1403’ün kışında, levantta(Doğu Akdeniz) Haçlılar Birliği’ni ilgilendiren bir kriz patlak vermiş; Kıbrıs Kralı ile Cenevizlilerin arasında ciddi bir anlaşmazlık çıkmıştı. Papalık bu sorunu çözmesi için Marshal Boucicault’u görevlendirmişti. Bu general, 3 kadırgalık filosuyla Nisan ayında Cenova’dan yelken açmış; Rodos’a gelmesi de Temmuz’u bulmuştu. Gelen misafiri çok iyi tanıyan Grand Master Naillac, onu  Collachium’daki kendi sarayında ağırladı. Bu iki eski birader(şövalyeler birbirine birader diye seslenirdi) Mareşal Pierre de Culant’ın teğmenleri olarak 1396 Niğbolu savaşına katılmış; Naillac canını kurtardığı halde, Boucicault  Türklere esir düşmüş; kendisiyle birlikte diğer rütbelilerin özgürlüğü Papalığa çok pahalıya malolmuştu. Zor durumdaki Boucicault, 36 bin dukalık fidye parasını bile Naillac’tan borç almıştı. Ayrıca kendisinin de içinde olduğu 300’e yakın esiri taşıyacak Venedik gemilerini kiralayan da yakın dostu Naillac’tı…Niğbolu sonrası tahta çıkan ve padişah olan Yıldırım Bayezid, elindeki esir komutanlar karşılığında yüksek fidye almaktan başka, ayrıca Haçlıların elinde ne kadar Müslüman esir varsa hepsini serbest bıraktırmıştı. Şimdi Rodos’a gelen ve burda filosunu büyütmek isteyen  Mareşal Boucicault’un iki niyeti vardı; biri Kıbrıs Kralı’nın gözünü korkutup masaya oturtmak, diğeri de İskenderiye’ye saldırıp Memlükleri anlaşmaya zorlamak. Ancak, onun bu planı zaten bölük pörçük durumdaki Şövalyelerin başı Naillac’a hiç makul gelmemişti. Grand Master, henüz Grek anakarasındaki başına buyruk bir sürü Hospitallers dükalıklarını bile biraraya getirememişti ve derdi büyüktü. Mareşal’ı oyalansın diye ve başından savmak için 40 bin duka altın verip Alanya(Candelor) tarafındaki Türklere saldırmaya ikna etmiş; onun gidişinin ardından da kendi filosuyla Kıbrıs’a yelken açmıştı. (Daha fazla bilgi için bkz- A History Of Crusaders, 14-15th Century- Editor by Harry W. Hazard- Kenneth M. Setton) https://archive.org/details/AHistoryOfTheCrusades14th15thC

halikarnas bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 12(Resim 5: Rodos Şövalyeleri ve misafirleri; ilüstrasyon temsili)

halikarnas bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 13(Resim 6: Rodos Grand Master sarayı; fotoğraf)

Haçlılar dünyasında bunlar olurken, Türkler dünyası bundan da beterdi…                                   Timur Ordusu, Anadolu topraklarında Semerkand’a doğru halen intikal halindeydi…

Baş Şövalye Naillac, Kıbrıs sorununu çözmek için Rodos’tan yelken açalı bir ay olmuştu…

halikarnas bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 14(Resim 7: Rodos’ta bir tüccar gemisi; temsili)

halikarnas bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 1(Resim 8: Rodos’ta bir hacı gemisi; temsili)

Rodos’un hacı ve tüccar misarleri…

1403’ün Ağustos’unda, Marshal Boucicault filosunun hemen sonrasında bu kez başka misafirler gelmişti Rodos’a. 22 Mayıs 1403’de Sevilla limanından bir gemi demir alıp Doğu’ya yelken açmıştı. İçinde de geçen yıl İspanya’ya gönderilen Timur’un elçilik heyeti ile beraber Semerkand’a gönderilen Kastilya Kralı III. Enrique’nin elçilik heyeti vardı. Kastilya Kralı, Timur’un bir sefer daha düzenleyip Küçük Asya’daki Türklerin kökünü tamamen kazısın istiyordu ve elçisini de onu razı etmeye yollamıştı…Elçiler kafilesini taşıyan Kadırga, Ağustos’un 5’inde Rodos Limanı’na palamar atmış ve Liman görevlisi, Garand Master adada olmadığı halde onları büyük saraya götürmüştü. Gelen misafirleri Naillac’ın teğmenleri ile başrahipler karşılamış ve onlara Grand Master’ın adada olmadığını, filosuyla Kıbrıs’a gittiğini söylemişti. Misafir heyet daha çok Beğ dedikleri Timur ve ordusunun nerde olduğunu ve son bir yılda Küçük Asya’da olup bitenleri merak ediyordu. Rotaları ise Konstantinopolis-Trapezus’du (İstanbul-Trabzon). Teğmen, Kastilya Kralı’nın tüm emirlerine harfiyen riayet edileceğini bildirerek misafirleri Aziz Catherine Kilisesi rahibinin şatosuna götürmüş ve büyükelçiler heyeti  25 gün boyunca burda kalmıştı. Gemi personeli ise misafir hanları ile şu sıralar kale inşaatı nedeniyle Halikarnas’ta bulunan paralı askerlerin boş  hanlarına götürülmüştü. Adada kaldıkları süre boyunca, biri Küdüs’ten gelen  hacı kafilesi, diğeri levantta gezinen tüccar gemisinden olmak üzere Moğol Ordusu hakkında epey haber alınmıştı. Böylece, misafir kafilesinin daha fazla beklemesine gerek kalmamış ve  Ağustos sonunda demir alıp İzmir-Gelibolu-İstanbul’a doğru yelken açmışlardı…

halikarnas bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 2(Resim 9: Seyri sefer yorgunu hacılar; temsili)

Bu arada, Mareşal ve Grand Master’dan da bazı haberler gelmişti. Bu haberlere göre, Grand Master, Kıbrıs Kralı Janus’u uyumlu olmaya ikna etmiş; Lefkoşa’da 7 Temmuz 1403 tarihinde  Cenevre ile Kıbrıs arasında yeni bir barış-ticaret antlaşması imzalanmasını sağlamıştı. (Bkz- A History Of Crusaders, 14-15th Century- Editor by Harry W. Hazard- Kenneth M. Setton) https://archive.org/details/AHistoryOfTheCrusades14th15thC

İskenderiye’ye sefer düzenlemek isteyen  Marshal Boucicault, karar vermek için kendi başına kalmış; Alanya macerasında büyük kayıplar vermiş ve hava şartları yüzünden düşündüklerini yapamayıp planını rafa kaldırmıştı. Daha sonra, Naillac ile Boucicault birleşerek rotalarını Suriye çevirmiş,  Beyrut’u yağmalayıp ardından da Trablus’a saldırmışlardı.(Fazlası için bkz- Ruy Gonzales de Clavijo “TO THE COURT OF TIMOUR, AT SAMARCAND, A.D. 1403-6, by  Clements R.Markham F.R.G)

halikarnas bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 3(Resim 10: Halikarnas’ta çeşitli taşıma vb. faaliyetleri)

Menteşeoğlu İlyas Bey’in Halikarnas’a gelişi…

Baş Şövalye Naillac henüz Rodos’a dönmemişti. Halikarnas’taki kale inşaatı ise hızla ilerlemişti. Kule ve surların yükselip de karadan iyice farkedilmeye başladığı günlerin birinde, Salmakis-Kos istikametinde bir filo belirmişti. Gelenler Menteşe Türkleriydi ve ülkelerinin kıyılarındaki güvenliği yeniden tesis ediyorlardı. Eskisi kadar büyük ve güçlü olmasa da üç beş gemilik bir donanmayla denize açılmışlardı. Muhtemelen kara birlikleri de bu harabe şehre ulaşmak üzereydi.

 

halikarnas bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 4(Resim 11: Teğmen Mimar Schlegelholt inşaat faaliyetlerini yürütürken; temsili minyatür)

Zephyria’dan başlayarak; Mylasa kapısı, Aya(Hagia) Marina Manastırı, Mars Mabedi, Mausoleum ve Myndos Kapısı’nı kapsayan bölgede harıl harıl süren bir inşai çalışma vardı. Beygirler, öküz arabaları, develer, merkepler sağdan soldan ağaç, taş, mermer sütun vb. taşımakla meşguldü. Harabe Halikarnas’ın yeni sahiplerinin başında bulunda Şövalye Teğmen Schlegelholt, devriye askerlerine deryadan ve karadan gelenleri iyi karşılamaları yönünde talimat göndermişti. Teğmen için Türklerin gelişi beklenmeyen bir sürpriz değildi. Hatta hoşgeldiniz demek için Türk gemilerini bizzat kendisi karşılayıp Bey baştardasına kadar çıkmıştı. Az sayıdaki kaynak, Menteşe Hükümdarı İlyas Bey’in Halikarnas’ta devam eden çalışmaları engellemeye kararlı biçimde büyük bir askeri güçle geldiğini; ancak hiçbir şey yapmadığını yazmaktadır. (Bkz- Decline and fall of Byzantium to the Ottoman Turks, by Doukas. An annotated translation of Historia Turco-Byzantina by Harry J. Magoulias, Wayne State University, Detroit)

halikarnas bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 5(Resim 12: Teğmen Şövalye Schlegelholt, Menteşe Beyi’ni gemisinde karşılarken; temsili ilüstrasyon)

1403’ün yazında Şövalyeler ile Menteşe Beyi arasında başka temaslar olup olmadığını bilmiyoruz. Ancak, hasmane bir ilişki olsaydı kale inşaatı herhalde devam etmezdi. Dolayısıyla, sonbahar gibi İlyas Bey ile Grand Master Naillac arasında bir anlaşma yapıldığını söylemek yanlış olmaz. Bu çıkarsama, önceki bölümlerde bahsedilen Naillac-Mehmet Çelebi görüşmesi-izni vakıasını çöpe atar mı, ilerledikçe göreceğiz.

halikarnas bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 7(Resim 13: Memlük elçi heyeti, temsili gravür)

Marshal Boucicault ve Grand Master Naillac, Eylül’de Suriye-Mısır seferinden dönmüş; ardından da Ekim ayı gibi Memluk elçileri Rodos’a gelmişti. Şövalyeler yüzünden Levanttaki ticari hayatın durması Memlükleri etkilemişe benziyordu. Elçiler deryadaki tüccar gemilerine yapılan saldırılardan karşılıklı vazgeçilmesi için anlaşma yapmak istiyordu.  Şövalyeler içinse Hırıstiyan hacı trafiğinin güven içinde akışı çok önemliydi. Velhasıl, iki taraf arasında bir  mukavele imzalanmıştı. (Bkz- A History Of Crusaders, 14-15th Century- Editor by Harry W. Hazard- Kenneth M. Setton) https://archive.org/details/AHistoryOfTheCrusades14th15thC

(Resim 14: Memlük elçi heyeti ile Şövalyeler anlaşma imzalarken; temsili gravür)

Küçük Asya’daki Türk devletleri darmadağınık haldeydi; Osmanoğulları ise kanlı bir fetret dönemi içindeydi…    

Bu durum, diğer tarafta da bölük pörçük vaziyette bulunan Hospitaller-Rodos Şövalyeleri için huzur ve sükunet demekti. Öyle ki, Şövalyelerin bazıları kılıçlarının paslandığını düşünüp ruhani amaçlarının dışına çıkarak korsanlık faaliyetlerine bile kalkışıyordu. Onların bu yaramazlıklarını durduracak güçlü bir merkezi otorite ise henüz yoktu. Baş Şövalye Philibert De Naillac bile bunu başaramamıştı…

Bir sonraki bölümde, 1403-1409 arasındaki 6 yıl içinde kalenin ne kadarının bitirildiğini;  kendilerine cennet vaadedilen şövalyeler dünyasındaki gelişmeleri ele alacağız.

Devam edecek… 

Mehmet Çilsal

Okumaya devam et
Sponsorlu
Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BODRUM HABERLERİ

BODRUM’A GELECEK TURİST SAYISINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR…

Yayınlanan

açık

Tarafından

botav baŞkani mehmet kocadon BODRUM’A GELECEK TURİST SAYISINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR… ARENA BODRUM TUR ST
Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) tarafından yapılan açıklamaya göre Bodrum’a hava yolu ile gelen turist sayısındaki yükseliş devam ediyor.
 
BOTAV’ın açıklamalarına göre turist sayısında bu yükseliş 2015 yılı rakamlarına yaklaştı. 2015 yılının ocak-aralık döneminde 814.814 olan sayı 2016 yılında 471.342, 2017 yılında ise 483.255 olarak belirlenmişti. 2018 yılında bu sayı 781.255 olarak açıklandı.
botav baŞkani mehmet kocadon BODRUM’A GELECEK TURİST SAYISINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR… turist sayisi 1
Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Başkanı Mehmet Kocadon 2018 yılı rakamlarının önceki yıllara göre göstermiş olduğu yükselişten memnun oldukları belirterek “Bodrum demek mücadele demek. Biz mücadelemizden asla vazgeçmedik. Verdiğimiz mücadelemizde ne kadar haklı olduğumuzu da gelen rakamlardan anlıyoruz. 2019 yılı yurt içi ve yurt dışı Bodrum’u tanıtım çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar katıldığımız fuarlardan aldığımız sonuçlar 2019 yılının 2018’den daha iyi geçeceğini gösteriyor. Çalışmalarımıza katılan, bize destek olan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

AK PARTİ MUĞLA BÜYÜKŞEHİR ADAYI ÖNÜMÜZDEKİ PAZAR AÇIKLANIYOR…

Yayınlanan

açık

Tarafından

ak partİ muĞla bÜyÜkŞehİr beledİye baŞkan adayi AK PARTİ MUĞLA BÜYÜKŞEHİR ADAYI ÖNÜMÜZDEKİ PAZAR AÇIKLANIYOR… ARENA MU LA ADAY AKP

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan, “Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayımızı Mustafa Savaş olarak belirledik. Muğla adayımızı da önümüzdeki pazar günü kamuoyuna açıklayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan, Muğla adayını 20 Ocak Pazar günü açıklayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:
“Büyükşehir ve il adaylarımızdan açıklamadığımız 6 yer kalmıştı. Bunlardan 4’ünde Cumhur İttifakı adaylarını destekliyoruz. Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayımızı Mustafa Savaş olarak belirledik. Muğla adayımızı da önümüzdeki pazar günü kamuoyuna açıklayacağız.”

31 OCAK’TA RESMİ BAŞLANGICINI BAŞLATACAĞIZ
31 Ocak’ta artık seçim kampanyamızın resmi başlangıcını da büyük aday tanıtımı ve manifesto toplantımızla başlatacağız.
Parti içinde süren yarış bir demokrasi yarışıdır. Tüm arkadaşlarımızın teşkilatımızın etrafında kenetlenmesini istiyorum.

LAYIK OLANI KENARA KOYMADIK
Hizmet yarışında bayrağın kime, ne zaman devdi edileceği nasip işidir. Biz layık olanı kenara koymadık, koymayız da. Görev herkese düşebilir.
Biz Cumhur İttifakı’nı 15 Temmuz’da önce milletin gönlünde kurduk, sonrada seçimlere taşıdık.

Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

MEHMET TOSUN’DAN ORTAK ADAY AÇIKLAMASI GELDİ…

Yayınlanan

açık

Tarafından

mehmet tosun MEHMET TOSUN’DAN ORTAK ADAY AÇIKLAMASI GELDİ… ARENA TOSUN 1

 Habertürk Gazetesi köşe yazarı Muharrem Sarıkaya’nın dün yayıyınlanan ve “CHP-İYİ Parti’den Bodrum’a “özel model” başlığıyla yazdığı yazıda İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun’un CHP çatısı altında ortak aday olarak gösterileceği iddiasının, daha sonra çeşitli ulusal basın kuruluşları ve televizyon programlarında dile getirilmesi ilçede büyük yankı buldu. 
Konuyla ilgili bir açıklama yapan İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, geçtiğimiz perşembe gününden beri İYİ Parti’nin Mahalli İdareler Başkanlığı tarafından 2019 yerel seçimleri “İYİ Belediyecilik Vizyonu” çalışmalarını sonlandırmak üzere Ankara’da olduğunu belirterek şunları söyledi;
“Malumunuz hâlihazırda İYİ Parti’nin Bodrum Belediye Başkan adayıyım. Hepimizin bildiği gibi İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir süredir devam eden ittifak görüşmelerinde Bodrum özellikle üzerinde çok tartışılan bir yer oldu. Bunun iki parti açısından da haklı sebepleri var. CHP’nin Genel Seçimlerde 1. parti olduğu bir ilçede belediye başkanlığından vazgeçmek istememesi anlayışla karşılanabilir. Öte yandan Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendinin şahsımla ilgili teveccüh ve güveni ile yapılan neredeyse tüm anketlerde adımızın ön plana çıkması, iki parti genel başkan yardımcılarını farklı formüller üzerinde çalışmaya itmiş olabilir. Şahsen benim dünden beri basında yer alan haberler ile ilgili net bir bilgim yok. Çalışmaların sona geldiğini duyuyoruz ancak şuan itibariyle şahsıma deklare edilmiş bir sonuç yok. Açık söyleyeyim, bizim derdimiz tasamız Bodrum’un belediyecilik ile ilgili kangren haline gelmiş sorunlarını çözecek imkanı yakalamaktır. Yoksa şahsımızla ilgili bir kariyer mücadelesinde değiliz. Birkaç güne sürecin netleşeceğini tahmin ediyorum. Her şey Güzel olacak” dedi.
Mehmet Tosun bu hafta içerisinde Ankara’daki çalışmalarını tamamlayarak Bodrum’a dönecek.

Okumaya devam et

Son Haberler