Bizimle iletişime geçin

BODRUM HABERLERİ

Yayınlanan

açık

bodrum kalesi mehmet cilsal bodrum kalesi 16
bodrum kalesi divenire group2

1403-1409 itibarıyla Bodrum Kalesi’nin inşaatı ne durumdaydı?  Cennete girme garantisi olan Şövalyelerin, korsanlık ve ticarete bulaşması…    

Rodos Şövalyelerinin Halikarnas’ta başladığı kale inşaatı hızla ilerlemiş ve 1403-1409 yılları itibarıyla Fransız Kulesi, Schlegelholt Kulesi, Liman Kulesi, Naillac Bastionu(korunak binası) tamamen bitmişti. Bunlara ilaveten kuleler arasındaki bağlantı yapıları,  merdivenli yollar, kuzey ve batı hendekleri, kuzey ve batı perde duvarları, iç hendekler, sarnıçlar, şapel de tamamen biten yapılar arasındaydı.

bodrum kalesi in  hosp(Resim1: St. Pierre Kalesi inşaat çalışmaları; gravür temsili)  

Fransız Kulesi (günümüzde Gergef Kulesi de deniyor), Zephyria’nın en yüksek noktasına inşa edilmişti ve kare kutu şeklindeydi; yapılış amacı da Kos Adası ile karşılıklı gözetleme ve irtibat sağlamaktı. Hemen  batısında daha alçak zeminde yeralan Naillac Bastionu ise dikdörtgen biçimindeydi. Bu ikisi ile Kuzey Hendeği arasına sonraki yıllarda(1409) İspanyol ya da Yılanlı Kule denecek olan Schlegelholt Kulesi yapılmıştı. Bu kule, Kuzey Hendeği üstüne inen askılı köprü yolu ile karaya bağlanıyordu. Kulelerin burç ve giriş kapılarına  yerleştirilen mermer yontulu simgesel armalar ile lentolar; Papalık, Naillac ve Schlegelholt üçlüsünü adeta ölümsüzleştirmek için konmuştu.

(Resim 2: St. Pierre Kalesi-Fransız Kulesi; fotoğraf) 

İnşaat için lazım olan taş ve kireç anıt mezardan(Mausoleum) gemilerle getirildiği için Zephria’nın hemen batısına bir liman inşa edilmişti. Bu liman, Dodecanese adalarından(12 Ada) erzak, işçi ve asker taşıyan gemilerin de işini epey kolaylaştırmıştı. Limana yapılan silindir kule(ilk yapılardandı) ile Schlegelholt Kulesi, Batı-Doğu istikametinde örülen bir perde duvarla bağlanmıştı. Bu duvar, önündeki hendekle birlikte aynı zamanda karadan, kuzeyden gelecek tehlikelere karşı savunma sağlamaktaydı.

bodrum kalesi ask  kule(Resim 3: St. Pierre Kalesi-Kuzey Hendeği köprüsü iç görünüm; gravür temsili) 

Mausoleum’un temelindeki volkanik-yeşil taş bloklar, kalenin  daha ilk orjinal inşaat aşamasındaki 1403-1404 yapılarında 6.000 m3 kadar kullanılmıştı. Bu yeşil taş bloklar hemen bitmediği gibi, yüzyıl boyunca başka kale yapılarında da kullanılmaya devam edilmişti. bodrum kalesi LENTO(Bkz-W. GODELEVAEUM, Aulae Turcicae Othomannicique Imperii, Descriptio, Basle 1564, pp. 126-7: aes abduxit, ex quo Colossus factus fuerat, deiectus, cum cauus esset, inter sculpta saxa collocatus era - but what were the sculpta saxa and were they carried off as spolia as well?)

bodrum kalesi kale ilk g nler(Resim 4: St. Pierre Kalesi Şövalyeleri; temsili gravür) 

St. Pierre Kalesi’nin personel ve inşaat maliyeti… 

Tüm bu inşaatların elbette ağır bir maliyeti vardı. Papalık merkezli Haçlılar Birliği’nin finans kaynakları Avrupa’daydı ve bu sorun Grand Master Philibert de Naillac’ın büyük gayretleri sayesinde halledilmişti. Fransa Kralı’nın ricaları üzerine Berry Dükü ile kesintisiz temas sağlanmıştı. Halikarnas’taki yeni anakara üssü artık şekillenmeye başlamıştı ve savaş gemileriyle teçhiz edilmesi şarttı. Nitekim, 1407 yılı itibarıyla 20 oturaklı içi  savaşçı dolu bir kalyete bu amaca tahsis edilmişti.

bodrum kalesi bodrum kalesi giri(Resim 5 ve 6: St. Pierre Kalesi burçlarından birine yerleştirilmiş olan Papalık, Naillac ve Schlegelholt arma üçlüsü) 

bodrum kalesi   vsKalenin, Hz. İsa’nın havarilerinden Aziz Petrus’a(Sanctum Petrum) adanması ve onun adının verilmesi işte bu günlerde gerçekleşmişti. Muhtemelen de dini günlerin birinde kutlama yapılmıştı…

bodrum kalesi smoke great wall watchtowers small(Resim 7: St. Pierre Kalesi-Liman Kulesi; fotoğraf) 

1409 yılındaki Halikarnas-St. Pierre Kalesi’deki personel mevcudu şöyleydi: 100 paralı asker + 50 maaşlı şövalye. Bir askerin 1 yılık ücreti ise 6000 florindi. (Bkz- Armoury of the knights by Stephen C. Spiteri) https://issuu.com/arkitettura/docs/armoury-of-the-knights 

Paralı askerlerin ekserisi İber Yarımadası’ndan gelmişti(Kastilya+Portekiz+Katalan+Navarra) 

Büyük Üstat 24 şövalye seçmiş ve Katalan prioryasına davet edilerek Rodos’a gönderilmişti. Ondan kısa bir süre sonra Kastilya’dan 9 şövalye, Portekiz  priyolarından 11 olmak üzere İber Yarımadası’ndan 44’ü  yetkili kılınmıştı. (Bkz-The Military Orders in Catalonia Josep Maria Sans i Trave Arxiu Nacional de Catalunya) 

bodrum kalesi i  kale(Resim 8: St. Pierre Kalesi Şövalyeleri; gravür temsili)   

Rodos’a, Fransa Kralı ve Berry Dükü’nün finans desteği artık kesintisiz akmaktaydı.

bodrum kalesi Naillac kule sur(Resim 9: Kaleler arası iletişim; temsili) 

1409 senesinde Venedik kadırgalarıyla Rodos’a 5000 duka gönderilmiş; bunun 1900 dukası Halikarnas’taki Saint Pierre Kalesi’ne tahsis edilmişti. Bu paranın da 1000 dukası paralı Katalan askerlerine, 300’ü rahiplere, 600’ü erzak ve yiyeceklere harcanmıştı. (Bkz-Knight Hospitallers-2, David Nicole / Malta Şövalyeleri, by Alexander Sutherland, Edinburg 1830 baskı) 

Şövalyelere cennet garantisi ve bazı ayrıcalıklar… 

Frederic P. Miller’in  ve Ernle Bradford’un yazdığına göre 1409’da Papalık bir kanun hükmü (papal decree) yayınlayarak Saint Pierre Kalesi’nde çalışan ve çalışacak olan inşaat işçilerine cennette yer vermeyi garantilemişti.  http://www.medievalwarfare.info/hospitallers.htm 

İzmir Saint Pierre Kalesi’nin Moğol Ordusu tarafından  muhasarası sırasında yaşanan katliamda ölmeyip bir biçimde kurtulan şövalyeler,cesaret ödülü olarak Bodrum Kalesi’ne hayat boyu muhafız olarak atandı. Kaledeki soylu sınıftan gelme üst rütbeli subayların emirlerinden muafiyet ve hatta suç işlemeleri durumunda sadece Papalık tarafından yargılanabilecekleri şeklindeki ayrıcalıklar da bunlar arasındaydı. (Bkz-Malta Şövalyeleri, by Alexander Sutherland, Sayfa 316-321, Edinburg 1830 baskı)

bodrum kalesi crop specialization(Resim 10: St. Pierre Kalesi iç hayat; temsili ilüstrasyon)   

Hospitaller kaleleri arasındaki iletişim sistemi 

Dodecanese’deki (12 Ada) kale kuleleri arasında yaklaşık 100 seneden beri kullanılagelmekte olan iletişim sistemine Tarshish’te (Halikarnas’ın şövalyeler arasındaki adı) inşası süren bir şato daha ilave edilmiş oluyordu böylece. Önemli, ani bir gelişme olduğunda Kos ve Halikarnas kulelerinde derhal ateş yakılıyor ve çıkan duman çeşitli fasılalarla göğe yükseliyordu. Farklı fasılalı duman biçimleri(bir nevi mors alfabesi gibi)  gelenler var, saldırı durumu, yardım, dini bayram, acil erzak ihtiyacı vb. manasına geliyordu. (Fazlası için bkz, History of the Knights of  Malta, Edinburg 1830 Baskı)   

Rodos Şövalyeleri’nin 12 Adalar’da 80’den fazla şato, kule, kaleye sahip olduklarını ve bu kaleler arasında dönemin askeri mantığına uygun bir iletişim-savunma sistemi kurduklarını detaylı biçimde inceleyen Dodocanese Arkeoloji Enstitüsü’nün Nicholas Zarifis imzalı araştırma makalesinde bu konuda doyurucu bilgiler bulunmaktadır.

bodrum kalesi med tic(Resim 11: Şövalye Korsan Kalyetesi; temsili)

Kutsal amaçtan sapma, Küçük Asya’da ticaret ve tarımının canlanması… 

Hatırlanırsa, Haçlılar Birliği’nin  Halikarnas’ta kale yapmasının şöyle bir amacı vardı: Şövalyeler, Antik Halikarnassos’ta hem anakaradaki Hıristiyan kölelerin kaçıp sığınmalarına, hem de varoluş misyonlarını sürdürmeleri için ihtiyaç duydukları fonları Avrupa’dan toplamaları için propaganda yapmalarına hizmet edecek bir kale (St. Pierre Kalesi) inşa etmişti. Önceki asırlarda Templier Şövalyelerinin akıbetini çok iyi bilen Rodos Şövalyeleri, Hıristiyanlığın imajını özenle korumaya gayret ettiler. (bkz – Sayime Durmaz-“ kuruluş sürecinden malta kuşatmasına hospitalier şövalye tarikatı”- Roger Crowley, imparatorların denizi akdeniz) 

bodrum kalesi Medieval India Town(Resim 12: Ortaçağda tarım; temsili gravür)  

Ancak, Şövalyelerin boş-işsiz kalmaları yüzünden şeytana uyarak(!)bu hususa bir müddet sonra riayet etmeyip kutsal amaç uğruna savaşmak yerine korsanlığa meylettiklerine daha evvel değinmiştik. 1403-1409 arası dönem, bir yandan Haçlılar Birliği’nin üst makamlarında ayrılık-bölünmelerle çalkalandığı dönem olsa da, diğer yandan genelde Bizans, Latin ve Şövalyeler dünyasında  adeta bir rehavet, moral, güç devşirip toparlanma dönemiydi. Bunun da sebebi, Küçük Asya’nın büyük ölçüde hakimi olan Türk dünyasındaki bitip tükenmeyen taht kavgalarıydı. Dolayısıyla savaşlar azalmış ve nispeten huzur devri başlamıştı. Bu konjonktür ise istila ve korsanlığa pek elverişliydi. Nitekim, Memlüklerle 1403’te yaptıkları anlaşmayı bozarak 1407’de yeni bir istila-talan seferi düzenlemişlerdi bile. Öte yandan, Bu sulh ortamı tarım ve ticaretin de canlanmasına yol açmıştı. Rodos Şövalyeleri salt müşteri, tüketici olmaktan çıkmış ve kar elde etmek amacıyla tüccarlığa bile atılmıştı.

bodrum kalesi korsan gemisi(Resim 12 ve 13: Ortaçağda ticaret; temsili minyatür)  

Korsanlık, akıncılık ile ilgili bir sebep gösteremeden, barışçıl yolla elde ettikleri mallar için vergi vermeyi reddeden şövalyelere karşı yakınmalar söz konusuydu. Şövalyelerin vergi vermesi için alınan kararlar vardı. Bu durum, ticaret yapabildiklerini göstermektedir… Avrupa’nın çeşitli yerlerinde tarikat adına şövalyelerin satın aldığı şatolar, krallarca dokunulmaz sayılmıştır…Rodos, uluslararası ticarette önemli bir yer olduğundan, XV. ve XVI. yüzyıllarda, Katalanlar, Fransızlar, Cenevizliler, Floransalılar ve hatta Venedikliler için bulunmaz ikamet yerlerinden biriydi… 

Bodrum St. Pierre şatosu, Müslümân anakarasında Katolikler için son derece  önemli bir üs idi;  moral ve maneviyat olarak tarikatın itibarını artırmıştı. Rodos ile anakara arasındaki siyasi ve ticari ilişkilerin sıklaşmasında St. Pierre Şatosu’nun rolünün arttığı ve sıklıkla ziyaret edildiğini düşünmek yanlış olmaz…(Bkz-Nicolas Vatin, Rodos Şövalyeleri ve Osmanlılar Doğu Akdeniz’de Savaş, Diplomasi ve Korsanlık, 1480-1522)

bodrum kalesi korsanlar(Resim 14: Ortaçağ korsan savaşları; temsili ilüstrasyon)  

Aynı iklim kıyı ve ada halkları için de geçerliydi. 1403 sonrası Küçük Asya ve Akdeniz’deki iktisadi hayatın canlanması savaş, kıtlık ve salgınlardan bıkmış yoksul halkların nefes almasını sağlamıştı. Önemli bir tarihçinin tespitine göre, Cenevizliler, Halikarnas coğrafyasına konsolosluk bile açmıştı.    

Yıldırım Bayezid’in 1390’da koyduğu Türklerle küffar arasında ticaret yasağının ardından 1402 yılına kadar Cenova pazarlarında Türk buğdayının satıldığı vaki değilken; Cenevizliler, 1406 dan itibaren  yeniden hububat satın almak için Batı Anadolu’ya gelmeye başlamıştı. (Bkz-“Ege’de Türk-İtalyan Hububat Ticareti; 13. – 14. Yüzyıllar”-Dr. Serdar ÇAVUŞDERE)          

Bir sonraki bölümde, 14’ncü bölümde kısaca bahsettiğimiz fetret dönemi ele alınacak.    

Bodrum Kalesi fetret döneminde inşa edildiğine ve yine bu dönemde Haçlılar dünyasında bazı beklenmedik gelişmeler cereyan ettiğine göre; kanlı taht mücadeleleri içindeki Osmanlı varislerinden Mehmet Çelebi’nin, 6-8-9-14’ncü bölümlerde bahsedilen ve pek çok tarihçi tarafından 1414 yılında yapıldığı ileri sürülen, Philibert De Naillac ile görüşmesi ve izin verme vakıasının ne kadar doğru olup olmadığı dönemin olaylarında saklı olduğuna göre, 

Bu dönemi ana hatlarıyla bilinmesi gerekiyor…

Devam edecek…

Mehmet Çilsal 

bodrum kalesi  rmak tantuni turgutreis
Okumaya devam et
Sponsorlu
Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BODRUM HABERLERİ

BAKANLIK PLAJINDA ŞEZLONG ARTIK ÜCRETLİ…

Yayınlanan

açık

Tarafından

kültür ve turizm bakanlığı BAKANLIK PLAJINDA ŞEZLONG ARTIK ÜCRETLİ… tavsanburnu halk plaji 1
kültür ve turizm bakanlığı BAKANLIK PLAJINDA ŞEZLONG ARTIK ÜCRETLİ… divenire group2

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçen Ramazan Bayramı’nda açılışı yapılan halk plajında bugünden itibaren şezlong ve otopark ücreti ödenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca İçmeler mevkisinde 15 dönümlük denize sıfır alana yapılan ve yaklaşık 3 milyon TL’ye mal olan 1000 kişi kapasiteli plajın açılışı Ramazan Bayramı’nın ilk günü yapılmıştı. Girişlerin ücretsiz olduğu plaj, yoğun ilgi görüyordu.

Bakanlığın iştiraki olan Turaş Turizm A.Ş. tarafından işletilen Halk Plajı’nda bugünden itibaren şezlong ve otopark ücreti alınacağı bildirildi. Sabah saat 08.00’da açılıp, akşam 21.00’a kadar açık kalan plajda şezlong ve puf ücreti 10 TL olarak belirlendi. Otoparkta araç için 10 TL, motosiklet için ise 5 TL ücret verilecek.

Ücretlendirmelerin 17 Haziran tarihinden itibaren geçerli olacağı ifade edildi.

Turaş Turizm A.Ş. yetkilisi Cem Sultan Saran, plaja girişlerin halen ücretsiz olduğunu ifade ederek “Bakanımız zaten girişlerin ücretsiz olduğunu açıklamıştı. Sadece şezlong ve otopark ücreti var. Koruma ve kontrolü sağlayabilmek adına daha çok buradaki misafirlerin talepleri ile de gerçekleşen bir şey oldu. Bakan Bey’in söylediği gibi giriş ücreti yok, sadece şezlong ve otopark ücretli. Yiyecek içecek ücretlerimiz de oldukça makul” diye konuştu.

kültür ve turizm bakanlığı BAKANLIK PLAJINDA ŞEZLONG ARTIK ÜCRETLİ…  rmak tantuni turgutreis
Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

BERFİN’İN İLK AMELİYATI 12 SAAT SÜRDÜ…

Yayınlanan

açık

Tarafından

berfin Özek BERFİN’İN İLK AMELİYATI 12 SAAT SÜRDÜ… berfin ameliyat
berfin Özek BERFİN’İN İLK AMELİYATI 12 SAAT SÜRDÜ… divenire group2

Eski erkek arkadaşının yüzüne asit atması ile tanınmaz hale gelen 17 yaşındaki Berfin Özek’in, 10 saat süren ilk ameliyatı başarıyla sonuçlandı.

Berfin Özek’in 10 saat süren ilk ameliyatını yapan Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf, Ağız ve burunla ilgili girdiği operasyonda Berfin’in göz kapakçıklarına da operasyon ile düzelttiğinin müjdesini verdi. Berfin’in boynuna ve yüzüne silikon aparatlar yerleştirildi, kendi vücudundan alınacak doku ile genç kız yeni yüzüne kavuşacak.

İskenderun’da eski sevgilisi tarafından yüzüne kezzap dökülerek hayata küstürülen Berfin Özek, estetik operasyon için Cuma günü sabah saatlerinde Bodrum’a gelmişti. Ameliyat süreci başlayan Berfin, Bodrum Acıbadem Hastanesi’ne yatırılarak işlemleri başlatılmıştı. Berfin’in ilk ameliyatı 10 saat sürdü. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf, tarafından yapılan operasyon sonrası sevindirici haberi paylaşarak Berfin’in burun ve dudaklarına yapılan operasyonun yanı sıra, göz kapaklarına da bir operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı.

VÜCUDUNDAN DOKU ELDE EDİLİP YÜZ YAPILACAK

Burnuna yeni bir delik açılan ve burnu düzeltilen, üst dudağı burnundan ayrılan Berfin’in göz kapakçıklarına sürpriz bir şekilde da operasyon düzenlendi. Vücuduna silikon (Balon) yerleştirilen Berfin’e kendi vücudundan doku elde edilerek yeniden yüz yapılacak. 1,5 ay boyunca 3 günde bir serum enjekte edilecek balon, Berfin’in yüzü boyutuna gelene kadar devam edecek. Yapılan bu işlemin ardından büyük operasyon başlayacak. Vücudundan alınan yeni doku ile Berfin yeni yüzüne kavuşacak.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf ilk ameliyattan sonra yaptığı açıklamada, “Ameliyattan önce yaptığımız bilgilendirme toplantısında, size verdiğimiz ameliyat bilgilerinin biraz daha ötesine geçtik. Göz kapaklarındaki problemler giderildi yeniden yapıldı. Yine ağız çevresindeki çekintiler, şekil bozuklukları düzeltildi ve beraberinde üst dudak ve burnun birbirine yapışması söz konusuydu, burun delikleri kaybolmuştu. Burun deliklerinden biri yoktu, burun deliği oluşturuldu, burnun şekli eğriliği düzeltildi” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK DEĞİŞİKLİK İKİNCİ AMELİYATTA

Prof. Dr. Mutaf bu ameliyat sonrasından çok büyük bir değişiklik olmayacağını, asıl değişikliğin 2’inci ameliyattan sonra olacağını açıklayarak “büyük değişiklik aslında ikinci ameliyatta ortaya çıkacak ama şuanda Berfin’in profilinde ve genel görüntüsünde, aynı zamanda ağız ve göz kapağı fonksiyonlarında onu rahatlatacak çok büyük değişiklikler olduğunu söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

KRİTİK BEKLEYİŞ BAŞLADI

Prof. Dr. Mehmet Mutaf kritik sürecin başladığını, yaklaşık 4 gün sonra müjdeyi vereceğini belirterek “Yaklaşık 12 saat süren bir anestezi ve ameliyattan sürecinin sonrasında mutlaka bu geceyi oldukça zor geçireceğiz ve dikkatle takip edilmesi gereken bir süreç. Ama yarından sonra rahatlarız, hastamızda bizde. Gerek pansumanları gerek tıbbi bakımları sürecek ama bu ameliyatın başarısı ile ilgili kritik bir 3-4 günümüz var. Enfeksiyon riskleri ve diğer risklerin ortadan kalkmasını müjdelemek için. Bundan sonrasında ben de bu haberi izleyen, Berfin’i merak eden diğer insanlar gibi artık bir manada dua zamanına geçeceğim” ifadelerini kullandı.

berfin Özek BERFİN’İN İLK AMELİYATI 12 SAAT SÜRDÜ…  rmak tantuni turgutreis
Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

BODRUM’A DENİZ ENDÜSTRİLERİ TASARIM MERKEZİ…

Yayınlanan

açık

Tarafından

bodrum’da deniz endüstrileri tasarım merkezi BODRUM’A DENİZ ENDÜSTRİLERİ TASARIM MERKEZİ… proje ekibi
bodrum’da deniz endüstrileri tasarım merkezi BODRUM’A DENİZ ENDÜSTRİLERİ TASARIM MERKEZİ… divenire group2

Bodrum’da Deniz Endüstrileri Tasarım Merkezi oluşturuluyor.

Bodrum Belediye Başkanlığı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bodrum Ticaret Odası ve Bodrum Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği işbirliğiyle hayata geçirilecek olan “Deniz Endüstrileri Tasarım Merkezi” projesinin ikinci toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye-AB finansmanı ile başlatılan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın uygulayıcısı olduğu “Competitiveness and Innovation Sector Operational Programme (Rekabetçi Sektörler Programı)” kapsamındaki “1.2 Yaratıcı Sektörler” hibe çağrısına yönelik proje geliştiren Bodrum Belediyesi, bu doğrultuda “Deniz Endüstrileri Tasarım Merkezi”nin Bodrum’da kurulması için harekete geçti. İlk toplantısını Mayıs ayında gerçekleştiren proje ekibi, ikinci buluşmasında fon kaynağı yaratılması konusunu ele aldı.

Bodrum Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bodrum Ticaret Odası (BODTO) ve Bodrum Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği (BESİAD) ortaklığı ile yürütülmesi planlanan “Maritime Industries Design Centre in Bodrum (Bodrum Deniz Endüstrileri Tasarım Merkezi)” projesinin hayata geçirilmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na fon kaynağı yaratılması için başvuru yapılacak.

Başvuru öncesi yapılan değerlendirme toplantısına, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Av. Turgay Kaya ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi akademisyenleri Doç. Dr. Tuğba Uzma Uysal, Dr. Ceray Aldemir, Dr.Efe Dündar, Dr. Berkan Hamdemir, Av. Ümit Metin ve hibe projeleri geliştirme ekibi katıldı.

bodrum’da deniz endüstrileri tasarım merkezi BODRUM’A DENİZ ENDÜSTRİLERİ TASARIM MERKEZİ…  rmak tantuni turgutreis
Okumaya devam et

Son Haberler