Bizimle iletişime geçin

BODRUM HABERLERİ

Yayınlanan

açık

bodrum kalesi mehmet cilsal bodrum kalesi 16

1403-1409 itibarıyla Bodrum Kalesi’nin inşaatı ne durumdaydı?  Cennete girme garantisi olan Şövalyelerin, korsanlık ve ticarete bulaşması…    

Rodos Şövalyelerinin Halikarnas’ta başladığı kale inşaatı hızla ilerlemiş ve 1403-1409 yılları itibarıyla Fransız Kulesi, Schlegelholt Kulesi, Liman Kulesi, Naillac Bastionu(korunak binası) tamamen bitmişti. Bunlara ilaveten kuleler arasındaki bağlantı yapıları,  merdivenli yollar, kuzey ve batı hendekleri, kuzey ve batı perde duvarları, iç hendekler, sarnıçlar, şapel de tamamen biten yapılar arasındaydı.

bodrum kalesi in  hosp(Resim1: St. Pierre Kalesi inşaat çalışmaları; gravür temsili)  

Fransız Kulesi (günümüzde Gergef Kulesi de deniyor), Zephyria’nın en yüksek noktasına inşa edilmişti ve kare kutu şeklindeydi; yapılış amacı da Kos Adası ile karşılıklı gözetleme ve irtibat sağlamaktı. Hemen  batısında daha alçak zeminde yeralan Naillac Bastionu ise dikdörtgen biçimindeydi. Bu ikisi ile Kuzey Hendeği arasına sonraki yıllarda(1409) İspanyol ya da Yılanlı Kule denecek olan Schlegelholt Kulesi yapılmıştı. Bu kule, Kuzey Hendeği üstüne inen askılı köprü yolu ile karaya bağlanıyordu. Kulelerin burç ve giriş kapılarına  yerleştirilen mermer yontulu simgesel armalar ile lentolar; Papalık, Naillac ve Schlegelholt üçlüsünü adeta ölümsüzleştirmek için konmuştu.

(Resim 2: St. Pierre Kalesi-Fransız Kulesi; fotoğraf) 

İnşaat için lazım olan taş ve kireç anıt mezardan(Mausoleum) gemilerle getirildiği için Zephria’nın hemen batısına bir liman inşa edilmişti. Bu liman, Dodecanese adalarından(12 Ada) erzak, işçi ve asker taşıyan gemilerin de işini epey kolaylaştırmıştı. Limana yapılan silindir kule(ilk yapılardandı) ile Schlegelholt Kulesi, Batı-Doğu istikametinde örülen bir perde duvarla bağlanmıştı. Bu duvar, önündeki hendekle birlikte aynı zamanda karadan, kuzeyden gelecek tehlikelere karşı savunma sağlamaktaydı.

bodrum kalesi ask  kule(Resim 3: St. Pierre Kalesi-Kuzey Hendeği köprüsü iç görünüm; gravür temsili) 

Mausoleum’un temelindeki volkanik-yeşil taş bloklar, kalenin  daha ilk orjinal inşaat aşamasındaki 1403-1404 yapılarında 6.000 m3 kadar kullanılmıştı. Bu yeşil taş bloklar hemen bitmediği gibi, yüzyıl boyunca başka kale yapılarında da kullanılmaya devam edilmişti. bodrum kalesi LENTO(Bkz-W. GODELEVAEUM, Aulae Turcicae Othomannicique Imperii, Descriptio, Basle 1564, pp. 126-7: aes abduxit, ex quo Colossus factus fuerat, deiectus, cum cauus esset, inter sculpta saxa collocatus era - but what were the sculpta saxa and were they carried off as spolia as well?)

bodrum kalesi kale ilk g nler(Resim 4: St. Pierre Kalesi Şövalyeleri; temsili gravür) 

St. Pierre Kalesi’nin personel ve inşaat maliyeti… 

Tüm bu inşaatların elbette ağır bir maliyeti vardı. Papalık merkezli Haçlılar Birliği’nin finans kaynakları Avrupa’daydı ve bu sorun Grand Master Philibert de Naillac’ın büyük gayretleri sayesinde halledilmişti. Fransa Kralı’nın ricaları üzerine Berry Dükü ile kesintisiz temas sağlanmıştı. Halikarnas’taki yeni anakara üssü artık şekillenmeye başlamıştı ve savaş gemileriyle teçhiz edilmesi şarttı. Nitekim, 1407 yılı itibarıyla 20 oturaklı içi  savaşçı dolu bir kalyete bu amaca tahsis edilmişti.

bodrum kalesi bodrum kalesi giri(Resim 5 ve 6: St. Pierre Kalesi burçlarından birine yerleştirilmiş olan Papalık, Naillac ve Schlegelholt arma üçlüsü) 

bodrum kalesi   vsKalenin, Hz. İsa’nın havarilerinden Aziz Petrus’a(Sanctum Petrum) adanması ve onun adının verilmesi işte bu günlerde gerçekleşmişti. Muhtemelen de dini günlerin birinde kutlama yapılmıştı…

bodrum kalesi smoke great wall watchtowers small(Resim 7: St. Pierre Kalesi-Liman Kulesi; fotoğraf) 

1409 yılındaki Halikarnas-St. Pierre Kalesi’deki personel mevcudu şöyleydi: 100 paralı asker + 50 maaşlı şövalye. Bir askerin 1 yılık ücreti ise 6000 florindi. (Bkz- Armoury of the knights by Stephen C. Spiteri) https://issuu.com/arkitettura/docs/armoury-of-the-knights 

Paralı askerlerin ekserisi İber Yarımadası’ndan gelmişti(Kastilya+Portekiz+Katalan+Navarra) 

Büyük Üstat 24 şövalye seçmiş ve Katalan prioryasına davet edilerek Rodos’a gönderilmişti. Ondan kısa bir süre sonra Kastilya’dan 9 şövalye, Portekiz  priyolarından 11 olmak üzere İber Yarımadası’ndan 44’ü  yetkili kılınmıştı. (Bkz-The Military Orders in Catalonia Josep Maria Sans i Trave Arxiu Nacional de Catalunya) 

bodrum kalesi i  kale(Resim 8: St. Pierre Kalesi Şövalyeleri; gravür temsili)   

Rodos’a, Fransa Kralı ve Berry Dükü’nün finans desteği artık kesintisiz akmaktaydı.

bodrum kalesi Naillac kule sur(Resim 9: Kaleler arası iletişim; temsili) 

1409 senesinde Venedik kadırgalarıyla Rodos’a 5000 duka gönderilmiş; bunun 1900 dukası Halikarnas’taki Saint Pierre Kalesi’ne tahsis edilmişti. Bu paranın da 1000 dukası paralı Katalan askerlerine, 300’ü rahiplere, 600’ü erzak ve yiyeceklere harcanmıştı. (Bkz-Knight Hospitallers-2, David Nicole / Malta Şövalyeleri, by Alexander Sutherland, Edinburg 1830 baskı) 

Şövalyelere cennet garantisi ve bazı ayrıcalıklar… 

Frederic P. Miller’in  ve Ernle Bradford’un yazdığına göre 1409’da Papalık bir kanun hükmü (papal decree) yayınlayarak Saint Pierre Kalesi’nde çalışan ve çalışacak olan inşaat işçilerine cennette yer vermeyi garantilemişti.  http://www.medievalwarfare.info/hospitallers.htm 

İzmir Saint Pierre Kalesi’nin Moğol Ordusu tarafından  muhasarası sırasında yaşanan katliamda ölmeyip bir biçimde kurtulan şövalyeler,cesaret ödülü olarak Bodrum Kalesi’ne hayat boyu muhafız olarak atandı. Kaledeki soylu sınıftan gelme üst rütbeli subayların emirlerinden muafiyet ve hatta suç işlemeleri durumunda sadece Papalık tarafından yargılanabilecekleri şeklindeki ayrıcalıklar da bunlar arasındaydı. (Bkz-Malta Şövalyeleri, by Alexander Sutherland, Sayfa 316-321, Edinburg 1830 baskı)

bodrum kalesi crop specialization(Resim 10: St. Pierre Kalesi iç hayat; temsili ilüstrasyon)   

Hospitaller kaleleri arasındaki iletişim sistemi 

Dodecanese’deki (12 Ada) kale kuleleri arasında yaklaşık 100 seneden beri kullanılagelmekte olan iletişim sistemine Tarshish’te (Halikarnas’ın şövalyeler arasındaki adı) inşası süren bir şato daha ilave edilmiş oluyordu böylece. Önemli, ani bir gelişme olduğunda Kos ve Halikarnas kulelerinde derhal ateş yakılıyor ve çıkan duman çeşitli fasılalarla göğe yükseliyordu. Farklı fasılalı duman biçimleri(bir nevi mors alfabesi gibi)  gelenler var, saldırı durumu, yardım, dini bayram, acil erzak ihtiyacı vb. manasına geliyordu. (Fazlası için bkz, History of the Knights of  Malta, Edinburg 1830 Baskı)   

Rodos Şövalyeleri’nin 12 Adalar’da 80’den fazla şato, kule, kaleye sahip olduklarını ve bu kaleler arasında dönemin askeri mantığına uygun bir iletişim-savunma sistemi kurduklarını detaylı biçimde inceleyen Dodocanese Arkeoloji Enstitüsü’nün Nicholas Zarifis imzalı araştırma makalesinde bu konuda doyurucu bilgiler bulunmaktadır.

bodrum kalesi med tic(Resim 11: Şövalye Korsan Kalyetesi; temsili)

Kutsal amaçtan sapma, Küçük Asya’da ticaret ve tarımının canlanması… 

Hatırlanırsa, Haçlılar Birliği’nin  Halikarnas’ta kale yapmasının şöyle bir amacı vardı: Şövalyeler, Antik Halikarnassos’ta hem anakaradaki Hıristiyan kölelerin kaçıp sığınmalarına, hem de varoluş misyonlarını sürdürmeleri için ihtiyaç duydukları fonları Avrupa’dan toplamaları için propaganda yapmalarına hizmet edecek bir kale (St. Pierre Kalesi) inşa etmişti. Önceki asırlarda Templier Şövalyelerinin akıbetini çok iyi bilen Rodos Şövalyeleri, Hıristiyanlığın imajını özenle korumaya gayret ettiler. (bkz – Sayime Durmaz-“ kuruluş sürecinden malta kuşatmasına hospitalier şövalye tarikatı”- Roger Crowley, imparatorların denizi akdeniz) 

bodrum kalesi Medieval India Town(Resim 12: Ortaçağda tarım; temsili gravür)  

Ancak, Şövalyelerin boş-işsiz kalmaları yüzünden şeytana uyarak(!)bu hususa bir müddet sonra riayet etmeyip kutsal amaç uğruna savaşmak yerine korsanlığa meylettiklerine daha evvel değinmiştik. 1403-1409 arası dönem, bir yandan Haçlılar Birliği’nin üst makamlarında ayrılık-bölünmelerle çalkalandığı dönem olsa da, diğer yandan genelde Bizans, Latin ve Şövalyeler dünyasında  adeta bir rehavet, moral, güç devşirip toparlanma dönemiydi. Bunun da sebebi, Küçük Asya’nın büyük ölçüde hakimi olan Türk dünyasındaki bitip tükenmeyen taht kavgalarıydı. Dolayısıyla savaşlar azalmış ve nispeten huzur devri başlamıştı. Bu konjonktür ise istila ve korsanlığa pek elverişliydi. Nitekim, Memlüklerle 1403’te yaptıkları anlaşmayı bozarak 1407’de yeni bir istila-talan seferi düzenlemişlerdi bile. Öte yandan, Bu sulh ortamı tarım ve ticaretin de canlanmasına yol açmıştı. Rodos Şövalyeleri salt müşteri, tüketici olmaktan çıkmış ve kar elde etmek amacıyla tüccarlığa bile atılmıştı.

bodrum kalesi korsan gemisi(Resim 12 ve 13: Ortaçağda ticaret; temsili minyatür)  

Korsanlık, akıncılık ile ilgili bir sebep gösteremeden, barışçıl yolla elde ettikleri mallar için vergi vermeyi reddeden şövalyelere karşı yakınmalar söz konusuydu. Şövalyelerin vergi vermesi için alınan kararlar vardı. Bu durum, ticaret yapabildiklerini göstermektedir… Avrupa’nın çeşitli yerlerinde tarikat adına şövalyelerin satın aldığı şatolar, krallarca dokunulmaz sayılmıştır…Rodos, uluslararası ticarette önemli bir yer olduğundan, XV. ve XVI. yüzyıllarda, Katalanlar, Fransızlar, Cenevizliler, Floransalılar ve hatta Venedikliler için bulunmaz ikamet yerlerinden biriydi… 

Bodrum St. Pierre şatosu, Müslümân anakarasında Katolikler için son derece  önemli bir üs idi;  moral ve maneviyat olarak tarikatın itibarını artırmıştı. Rodos ile anakara arasındaki siyasi ve ticari ilişkilerin sıklaşmasında St. Pierre Şatosu’nun rolünün arttığı ve sıklıkla ziyaret edildiğini düşünmek yanlış olmaz…(Bkz-Nicolas Vatin, Rodos Şövalyeleri ve Osmanlılar Doğu Akdeniz’de Savaş, Diplomasi ve Korsanlık, 1480-1522)

bodrum kalesi korsanlar(Resim 14: Ortaçağ korsan savaşları; temsili ilüstrasyon)  

Aynı iklim kıyı ve ada halkları için de geçerliydi. 1403 sonrası Küçük Asya ve Akdeniz’deki iktisadi hayatın canlanması savaş, kıtlık ve salgınlardan bıkmış yoksul halkların nefes almasını sağlamıştı. Önemli bir tarihçinin tespitine göre, Cenevizliler, Halikarnas coğrafyasına konsolosluk bile açmıştı.    

Yıldırım Bayezid’in 1390’da koyduğu Türklerle küffar arasında ticaret yasağının ardından 1402 yılına kadar Cenova pazarlarında Türk buğdayının satıldığı vaki değilken; Cenevizliler, 1406 dan itibaren  yeniden hububat satın almak için Batı Anadolu’ya gelmeye başlamıştı. (Bkz-“Ege’de Türk-İtalyan Hububat Ticareti; 13. – 14. Yüzyıllar”-Dr. Serdar ÇAVUŞDERE)          

Bir sonraki bölümde, 14’ncü bölümde kısaca bahsettiğimiz fetret dönemi ele alınacak.    

Bodrum Kalesi fetret döneminde inşa edildiğine ve yine bu dönemde Haçlılar dünyasında bazı beklenmedik gelişmeler cereyan ettiğine göre; kanlı taht mücadeleleri içindeki Osmanlı varislerinden Mehmet Çelebi’nin, 6-8-9-14’ncü bölümlerde bahsedilen ve pek çok tarihçi tarafından 1414 yılında yapıldığı ileri sürülen, Philibert De Naillac ile görüşmesi ve izin verme vakıasının ne kadar doğru olup olmadığı dönemin olaylarında saklı olduğuna göre, 

Bu dönemi ana hatlarıyla bilinmesi gerekiyor…

Devam edecek…

Mehmet Çilsal 

Okumaya devam et
Sponsorlu
Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BODRUM HABERLERİ

BODRUM’A GELECEK TURİST SAYISINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR…

Yayınlanan

açık

Tarafından

botav baŞkani mehmet kocadon BODRUM’A GELECEK TURİST SAYISINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR… ARENA BODRUM TUR ST
Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) tarafından yapılan açıklamaya göre Bodrum’a hava yolu ile gelen turist sayısındaki yükseliş devam ediyor.
 
BOTAV’ın açıklamalarına göre turist sayısında bu yükseliş 2015 yılı rakamlarına yaklaştı. 2015 yılının ocak-aralık döneminde 814.814 olan sayı 2016 yılında 471.342, 2017 yılında ise 483.255 olarak belirlenmişti. 2018 yılında bu sayı 781.255 olarak açıklandı.
botav baŞkani mehmet kocadon BODRUM’A GELECEK TURİST SAYISINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR… turist sayisi 1
Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Başkanı Mehmet Kocadon 2018 yılı rakamlarının önceki yıllara göre göstermiş olduğu yükselişten memnun oldukları belirterek “Bodrum demek mücadele demek. Biz mücadelemizden asla vazgeçmedik. Verdiğimiz mücadelemizde ne kadar haklı olduğumuzu da gelen rakamlardan anlıyoruz. 2019 yılı yurt içi ve yurt dışı Bodrum’u tanıtım çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar katıldığımız fuarlardan aldığımız sonuçlar 2019 yılının 2018’den daha iyi geçeceğini gösteriyor. Çalışmalarımıza katılan, bize destek olan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

AK PARTİ MUĞLA BÜYÜKŞEHİR ADAYI ÖNÜMÜZDEKİ PAZAR AÇIKLANIYOR…

Yayınlanan

açık

Tarafından

ak partİ muĞla bÜyÜkŞehİr beledİye baŞkan adayi AK PARTİ MUĞLA BÜYÜKŞEHİR ADAYI ÖNÜMÜZDEKİ PAZAR AÇIKLANIYOR… ARENA MU LA ADAY AKP

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan, “Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayımızı Mustafa Savaş olarak belirledik. Muğla adayımızı da önümüzdeki pazar günü kamuoyuna açıklayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan, Muğla adayını 20 Ocak Pazar günü açıklayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:
“Büyükşehir ve il adaylarımızdan açıklamadığımız 6 yer kalmıştı. Bunlardan 4’ünde Cumhur İttifakı adaylarını destekliyoruz. Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayımızı Mustafa Savaş olarak belirledik. Muğla adayımızı da önümüzdeki pazar günü kamuoyuna açıklayacağız.”

31 OCAK’TA RESMİ BAŞLANGICINI BAŞLATACAĞIZ
31 Ocak’ta artık seçim kampanyamızın resmi başlangıcını da büyük aday tanıtımı ve manifesto toplantımızla başlatacağız.
Parti içinde süren yarış bir demokrasi yarışıdır. Tüm arkadaşlarımızın teşkilatımızın etrafında kenetlenmesini istiyorum.

LAYIK OLANI KENARA KOYMADIK
Hizmet yarışında bayrağın kime, ne zaman devdi edileceği nasip işidir. Biz layık olanı kenara koymadık, koymayız da. Görev herkese düşebilir.
Biz Cumhur İttifakı’nı 15 Temmuz’da önce milletin gönlünde kurduk, sonrada seçimlere taşıdık.

Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

MEHMET TOSUN’DAN ORTAK ADAY AÇIKLAMASI GELDİ…

Yayınlanan

açık

Tarafından

mehmet tosun MEHMET TOSUN’DAN ORTAK ADAY AÇIKLAMASI GELDİ… ARENA TOSUN 1

 Habertürk Gazetesi köşe yazarı Muharrem Sarıkaya’nın dün yayıyınlanan ve “CHP-İYİ Parti’den Bodrum’a “özel model” başlığıyla yazdığı yazıda İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun’un CHP çatısı altında ortak aday olarak gösterileceği iddiasının, daha sonra çeşitli ulusal basın kuruluşları ve televizyon programlarında dile getirilmesi ilçede büyük yankı buldu. 
Konuyla ilgili bir açıklama yapan İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, geçtiğimiz perşembe gününden beri İYİ Parti’nin Mahalli İdareler Başkanlığı tarafından 2019 yerel seçimleri “İYİ Belediyecilik Vizyonu” çalışmalarını sonlandırmak üzere Ankara’da olduğunu belirterek şunları söyledi;
“Malumunuz hâlihazırda İYİ Parti’nin Bodrum Belediye Başkan adayıyım. Hepimizin bildiği gibi İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir süredir devam eden ittifak görüşmelerinde Bodrum özellikle üzerinde çok tartışılan bir yer oldu. Bunun iki parti açısından da haklı sebepleri var. CHP’nin Genel Seçimlerde 1. parti olduğu bir ilçede belediye başkanlığından vazgeçmek istememesi anlayışla karşılanabilir. Öte yandan Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendinin şahsımla ilgili teveccüh ve güveni ile yapılan neredeyse tüm anketlerde adımızın ön plana çıkması, iki parti genel başkan yardımcılarını farklı formüller üzerinde çalışmaya itmiş olabilir. Şahsen benim dünden beri basında yer alan haberler ile ilgili net bir bilgim yok. Çalışmaların sona geldiğini duyuyoruz ancak şuan itibariyle şahsıma deklare edilmiş bir sonuç yok. Açık söyleyeyim, bizim derdimiz tasamız Bodrum’un belediyecilik ile ilgili kangren haline gelmiş sorunlarını çözecek imkanı yakalamaktır. Yoksa şahsımızla ilgili bir kariyer mücadelesinde değiliz. Birkaç güne sürecin netleşeceğini tahmin ediyorum. Her şey Güzel olacak” dedi.
Mehmet Tosun bu hafta içerisinde Ankara’daki çalışmalarını tamamlayarak Bodrum’a dönecek.

Okumaya devam et

Son Haberler