Bizimle iletişime geçin

BODRUM HABERLERİ

Yayınlanan

açık

bodrum kalesi mehmet cilsal bodrum kalesi 16
 • bodrum kalesi mehmet tosun banner 2
 • bodrum kalesi Hakan Durna SM Con 05

1403-1409 itibarıyla Bodrum Kalesi’nin inşaatı ne durumdaydı?  Cennete girme garantisi olan Şövalyelerin, korsanlık ve ticarete bulaşması…    

Rodos Şövalyelerinin Halikarnas’ta başladığı kale inşaatı hızla ilerlemiş ve 1403-1409 yılları itibarıyla Fransız Kulesi, Schlegelholt Kulesi, Liman Kulesi, Naillac Bastionu(korunak binası) tamamen bitmişti. Bunlara ilaveten kuleler arasındaki bağlantı yapıları,  merdivenli yollar, kuzey ve batı hendekleri, kuzey ve batı perde duvarları, iç hendekler, sarnıçlar, şapel de tamamen biten yapılar arasındaydı.

bodrum kalesi in  hosp(Resim1: St. Pierre Kalesi inşaat çalışmaları; gravür temsili)  

Fransız Kulesi (günümüzde Gergef Kulesi de deniyor), Zephyria’nın en yüksek noktasına inşa edilmişti ve kare kutu şeklindeydi; yapılış amacı da Kos Adası ile karşılıklı gözetleme ve irtibat sağlamaktı. Hemen  batısında daha alçak zeminde yeralan Naillac Bastionu ise dikdörtgen biçimindeydi. Bu ikisi ile Kuzey Hendeği arasına sonraki yıllarda(1409) İspanyol ya da Yılanlı Kule denecek olan Schlegelholt Kulesi yapılmıştı. Bu kule, Kuzey Hendeği üstüne inen askılı köprü yolu ile karaya bağlanıyordu. Kulelerin burç ve giriş kapılarına  yerleştirilen mermer yontulu simgesel armalar ile lentolar; Papalık, Naillac ve Schlegelholt üçlüsünü adeta ölümsüzleştirmek için konmuştu.

(Resim 2: St. Pierre Kalesi-Fransız Kulesi; fotoğraf) 

İnşaat için lazım olan taş ve kireç anıt mezardan(Mausoleum) gemilerle getirildiği için Zephria’nın hemen batısına bir liman inşa edilmişti. Bu liman, Dodecanese adalarından(12 Ada) erzak, işçi ve asker taşıyan gemilerin de işini epey kolaylaştırmıştı. Limana yapılan silindir kule(ilk yapılardandı) ile Schlegelholt Kulesi, Batı-Doğu istikametinde örülen bir perde duvarla bağlanmıştı. Bu duvar, önündeki hendekle birlikte aynı zamanda karadan, kuzeyden gelecek tehlikelere karşı savunma sağlamaktaydı.

bodrum kalesi ask  kule(Resim 3: St. Pierre Kalesi-Kuzey Hendeği köprüsü iç görünüm; gravür temsili) 

Mausoleum’un temelindeki volkanik-yeşil taş bloklar, kalenin  daha ilk orjinal inşaat aşamasındaki 1403-1404 yapılarında 6.000 m3 kadar kullanılmıştı. Bu yeşil taş bloklar hemen bitmediği gibi, yüzyıl boyunca başka kale yapılarında da kullanılmaya devam edilmişti. bodrum kalesi LENTO(Bkz-W. GODELEVAEUM, Aulae Turcicae Othomannicique Imperii, Descriptio, Basle 1564, pp. 126-7: aes abduxit, ex quo Colossus factus fuerat, deiectus, cum cauus esset, inter sculpta saxa collocatus era - but what were the sculpta saxa and were they carried off as spolia as well?)

bodrum kalesi kale ilk g nler(Resim 4: St. Pierre Kalesi Şövalyeleri; temsili gravür) 

St. Pierre Kalesi’nin personel ve inşaat maliyeti… 

Tüm bu inşaatların elbette ağır bir maliyeti vardı. Papalık merkezli Haçlılar Birliği’nin finans kaynakları Avrupa’daydı ve bu sorun Grand Master Philibert de Naillac’ın büyük gayretleri sayesinde halledilmişti. Fransa Kralı’nın ricaları üzerine Berry Dükü ile kesintisiz temas sağlanmıştı. Halikarnas’taki yeni anakara üssü artık şekillenmeye başlamıştı ve savaş gemileriyle teçhiz edilmesi şarttı. Nitekim, 1407 yılı itibarıyla 20 oturaklı içi  savaşçı dolu bir kalyete bu amaca tahsis edilmişti.

bodrum kalesi bodrum kalesi giri(Resim 5 ve 6: St. Pierre Kalesi burçlarından birine yerleştirilmiş olan Papalık, Naillac ve Schlegelholt arma üçlüsü) 

bodrum kalesi   vsKalenin, Hz. İsa’nın havarilerinden Aziz Petrus’a(Sanctum Petrum) adanması ve onun adının verilmesi işte bu günlerde gerçekleşmişti. Muhtemelen de dini günlerin birinde kutlama yapılmıştı…

bodrum kalesi smoke great wall watchtowers small(Resim 7: St. Pierre Kalesi-Liman Kulesi; fotoğraf) 

1409 yılındaki Halikarnas-St. Pierre Kalesi’deki personel mevcudu şöyleydi: 100 paralı asker + 50 maaşlı şövalye. Bir askerin 1 yılık ücreti ise 6000 florindi. (Bkz- Armoury of the knights by Stephen C. Spiteri) https://issuu.com/arkitettura/docs/armoury-of-the-knights 

Paralı askerlerin ekserisi İber Yarımadası’ndan gelmişti(Kastilya+Portekiz+Katalan+Navarra) 

Büyük Üstat 24 şövalye seçmiş ve Katalan prioryasına davet edilerek Rodos’a gönderilmişti. Ondan kısa bir süre sonra Kastilya’dan 9 şövalye, Portekiz  priyolarından 11 olmak üzere İber Yarımadası’ndan 44’ü  yetkili kılınmıştı. (Bkz-The Military Orders in Catalonia Josep Maria Sans i Trave Arxiu Nacional de Catalunya) 

bodrum kalesi i  kale(Resim 8: St. Pierre Kalesi Şövalyeleri; gravür temsili)   

Rodos’a, Fransa Kralı ve Berry Dükü’nün finans desteği artık kesintisiz akmaktaydı.

bodrum kalesi Naillac kule sur(Resim 9: Kaleler arası iletişim; temsili) 

1409 senesinde Venedik kadırgalarıyla Rodos’a 5000 duka gönderilmiş; bunun 1900 dukası Halikarnas’taki Saint Pierre Kalesi’ne tahsis edilmişti. Bu paranın da 1000 dukası paralı Katalan askerlerine, 300’ü rahiplere, 600’ü erzak ve yiyeceklere harcanmıştı. (Bkz-Knight Hospitallers-2, David Nicole / Malta Şövalyeleri, by Alexander Sutherland, Edinburg 1830 baskı) 

Şövalyelere cennet garantisi ve bazı ayrıcalıklar… 

Frederic P. Miller’in  ve Ernle Bradford’un yazdığına göre 1409’da Papalık bir kanun hükmü (papal decree) yayınlayarak Saint Pierre Kalesi’nde çalışan ve çalışacak olan inşaat işçilerine cennette yer vermeyi garantilemişti.  http://www.medievalwarfare.info/hospitallers.htm 

İzmir Saint Pierre Kalesi’nin Moğol Ordusu tarafından  muhasarası sırasında yaşanan katliamda ölmeyip bir biçimde kurtulan şövalyeler,cesaret ödülü olarak Bodrum Kalesi’ne hayat boyu muhafız olarak atandı. Kaledeki soylu sınıftan gelme üst rütbeli subayların emirlerinden muafiyet ve hatta suç işlemeleri durumunda sadece Papalık tarafından yargılanabilecekleri şeklindeki ayrıcalıklar da bunlar arasındaydı. (Bkz-Malta Şövalyeleri, by Alexander Sutherland, Sayfa 316-321, Edinburg 1830 baskı)

bodrum kalesi crop specialization(Resim 10: St. Pierre Kalesi iç hayat; temsili ilüstrasyon)   

Hospitaller kaleleri arasındaki iletişim sistemi 

Dodecanese’deki (12 Ada) kale kuleleri arasında yaklaşık 100 seneden beri kullanılagelmekte olan iletişim sistemine Tarshish’te (Halikarnas’ın şövalyeler arasındaki adı) inşası süren bir şato daha ilave edilmiş oluyordu böylece. Önemli, ani bir gelişme olduğunda Kos ve Halikarnas kulelerinde derhal ateş yakılıyor ve çıkan duman çeşitli fasılalarla göğe yükseliyordu. Farklı fasılalı duman biçimleri(bir nevi mors alfabesi gibi)  gelenler var, saldırı durumu, yardım, dini bayram, acil erzak ihtiyacı vb. manasına geliyordu. (Fazlası için bkz, History of the Knights of  Malta, Edinburg 1830 Baskı)   

Rodos Şövalyeleri’nin 12 Adalar’da 80’den fazla şato, kule, kaleye sahip olduklarını ve bu kaleler arasında dönemin askeri mantığına uygun bir iletişim-savunma sistemi kurduklarını detaylı biçimde inceleyen Dodocanese Arkeoloji Enstitüsü’nün Nicholas Zarifis imzalı araştırma makalesinde bu konuda doyurucu bilgiler bulunmaktadır.

bodrum kalesi med tic(Resim 11: Şövalye Korsan Kalyetesi; temsili)

Kutsal amaçtan sapma, Küçük Asya’da ticaret ve tarımının canlanması… 

Hatırlanırsa, Haçlılar Birliği’nin  Halikarnas’ta kale yapmasının şöyle bir amacı vardı: Şövalyeler, Antik Halikarnassos’ta hem anakaradaki Hıristiyan kölelerin kaçıp sığınmalarına, hem de varoluş misyonlarını sürdürmeleri için ihtiyaç duydukları fonları Avrupa’dan toplamaları için propaganda yapmalarına hizmet edecek bir kale (St. Pierre Kalesi) inşa etmişti. Önceki asırlarda Templier Şövalyelerinin akıbetini çok iyi bilen Rodos Şövalyeleri, Hıristiyanlığın imajını özenle korumaya gayret ettiler. (bkz – Sayime Durmaz-“ kuruluş sürecinden malta kuşatmasına hospitalier şövalye tarikatı”- Roger Crowley, imparatorların denizi akdeniz) 

bodrum kalesi Medieval India Town(Resim 12: Ortaçağda tarım; temsili gravür)  

Ancak, Şövalyelerin boş-işsiz kalmaları yüzünden şeytana uyarak(!)bu hususa bir müddet sonra riayet etmeyip kutsal amaç uğruna savaşmak yerine korsanlığa meylettiklerine daha evvel değinmiştik. 1403-1409 arası dönem, bir yandan Haçlılar Birliği’nin üst makamlarında ayrılık-bölünmelerle çalkalandığı dönem olsa da, diğer yandan genelde Bizans, Latin ve Şövalyeler dünyasında  adeta bir rehavet, moral, güç devşirip toparlanma dönemiydi. Bunun da sebebi, Küçük Asya’nın büyük ölçüde hakimi olan Türk dünyasındaki bitip tükenmeyen taht kavgalarıydı. Dolayısıyla savaşlar azalmış ve nispeten huzur devri başlamıştı. Bu konjonktür ise istila ve korsanlığa pek elverişliydi. Nitekim, Memlüklerle 1403’te yaptıkları anlaşmayı bozarak 1407’de yeni bir istila-talan seferi düzenlemişlerdi bile. Öte yandan, Bu sulh ortamı tarım ve ticaretin de canlanmasına yol açmıştı. Rodos Şövalyeleri salt müşteri, tüketici olmaktan çıkmış ve kar elde etmek amacıyla tüccarlığa bile atılmıştı.

bodrum kalesi korsan gemisi(Resim 12 ve 13: Ortaçağda ticaret; temsili minyatür)  

Korsanlık, akıncılık ile ilgili bir sebep gösteremeden, barışçıl yolla elde ettikleri mallar için vergi vermeyi reddeden şövalyelere karşı yakınmalar söz konusuydu. Şövalyelerin vergi vermesi için alınan kararlar vardı. Bu durum, ticaret yapabildiklerini göstermektedir… Avrupa’nın çeşitli yerlerinde tarikat adına şövalyelerin satın aldığı şatolar, krallarca dokunulmaz sayılmıştır…Rodos, uluslararası ticarette önemli bir yer olduğundan, XV. ve XVI. yüzyıllarda, Katalanlar, Fransızlar, Cenevizliler, Floransalılar ve hatta Venedikliler için bulunmaz ikamet yerlerinden biriydi… 

Bodrum St. Pierre şatosu, Müslümân anakarasında Katolikler için son derece  önemli bir üs idi;  moral ve maneviyat olarak tarikatın itibarını artırmıştı. Rodos ile anakara arasındaki siyasi ve ticari ilişkilerin sıklaşmasında St. Pierre Şatosu’nun rolünün arttığı ve sıklıkla ziyaret edildiğini düşünmek yanlış olmaz…(Bkz-Nicolas Vatin, Rodos Şövalyeleri ve Osmanlılar Doğu Akdeniz’de Savaş, Diplomasi ve Korsanlık, 1480-1522)

bodrum kalesi korsanlar(Resim 14: Ortaçağ korsan savaşları; temsili ilüstrasyon)  

Aynı iklim kıyı ve ada halkları için de geçerliydi. 1403 sonrası Küçük Asya ve Akdeniz’deki iktisadi hayatın canlanması savaş, kıtlık ve salgınlardan bıkmış yoksul halkların nefes almasını sağlamıştı. Önemli bir tarihçinin tespitine göre, Cenevizliler, Halikarnas coğrafyasına konsolosluk bile açmıştı.    

Yıldırım Bayezid’in 1390’da koyduğu Türklerle küffar arasında ticaret yasağının ardından 1402 yılına kadar Cenova pazarlarında Türk buğdayının satıldığı vaki değilken; Cenevizliler, 1406 dan itibaren  yeniden hububat satın almak için Batı Anadolu’ya gelmeye başlamıştı. (Bkz-“Ege’de Türk-İtalyan Hububat Ticareti; 13. – 14. Yüzyıllar”-Dr. Serdar ÇAVUŞDERE)          

Bir sonraki bölümde, 14’ncü bölümde kısaca bahsettiğimiz fetret dönemi ele alınacak.    

Bodrum Kalesi fetret döneminde inşa edildiğine ve yine bu dönemde Haçlılar dünyasında bazı beklenmedik gelişmeler cereyan ettiğine göre; kanlı taht mücadeleleri içindeki Osmanlı varislerinden Mehmet Çelebi’nin, 6-8-9-14’ncü bölümlerde bahsedilen ve pek çok tarihçi tarafından 1414 yılında yapıldığı ileri sürülen, Philibert De Naillac ile görüşmesi ve izin verme vakıasının ne kadar doğru olup olmadığı dönemin olaylarında saklı olduğuna göre, 

Bu dönemi ana hatlarıyla bilinmesi gerekiyor…

Devam edecek…

Mehmet Çilsal 

bodrum kalesi mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et
Sponsorlu
Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BODRUM HABERLERİ

İZMİR BÖLGE MAHKEMESİNDEN OSMAN GÜRÜN’E KÖTÜ HABER…

Yayınlanan

açık

Tarafından

behcet saatci İZMİR BÖLGE MAHKEMESİNDEN OSMAN GÜRÜN’E KÖTÜ HABER… Beh et Saatc
 • behcet saatci İZMİR BÖLGE MAHKEMESİNDEN OSMAN GÜRÜN’E KÖTÜ HABER… mehmet tosun banner 2
 • behcet saatci İZMİR BÖLGE MAHKEMESİNDEN OSMAN GÜRÜN’E KÖTÜ HABER… Hakan Durna SM Con 05

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün talimatı sonucu açılan davayla, Fethiye İskelesi’nin Fethiye Belediyesi’nin elinden alınmasına İzmir Bölge Mahkemesi ‘dur’ dedi. 

Muğla 1’nci İdare Mahkemesi’nin iskelenin büyükşehir belediyesine verilmesi yönündeki kararını iptal eden üst mahkeme, iskelenin kullanım hakkının Muğla Valiliği Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nu tarafından yeniden belirlemesini istedi.

behcet saatci İZMİR BÖLGE MAHKEMESİNDEN OSMAN GÜRÜN’E KÖTÜ HABER… Fethiye  skelesi

Fethiye İskelesi’nin kontrolü 1958 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından Fethiye Belediyesi’ne verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, 60 yıl boyunca idaresi Fethiye Belediyesi’nde kalan, yat yanaşma ve bağlama gelirleriyle ilçedeki belediye hizmetlerinin gerçekleşmesine katkı sağlayan iskelenin kontrolünü almak istedi. Fethiye Belediyesi’nin bu talebi geri çevirmesi üzerine Muğla 1’nci İdare Mahkemesi’ne Başkan Osman Gürün’ün talimatıyla dava açıldı. Davayı karara bağlayan mahkeme iskelenin kontrolünü, gelirleriyle birlikte Fethiye Belediyesi’nden alarak Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne verdi. Fethiye Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Behçet Saatcı ise kararın bir üst mahkeme olan İzmir Bölge İdare Mahkemesi’ne taşınmasını istedi. Muğla 1’nci İdare Mahkemesi’nin iskeleyi büyükşehire veren kararını iptal eden üst mahkeme, oy birliğiyle iskelenin kullanım hakkının Muğla Valiliği Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nu tarafından yeniden belirlemesini istedi. Önümüzdeki günlerde tekrar toplanacak komisyonun iskeleyi Fethiye Belediyesi’ne geri vermesi bekleniyor. Bu karar Fethiye Belediyesi’nin Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne karşı kazandığı hukuk zaferlerine bir yenisini daha ekledi.

behcet saatci İZMİR BÖLGE MAHKEMESİNDEN OSMAN GÜRÜN’E KÖTÜ HABER… fethiye iskelesiSaatci; Gasp edilen hakları geri alacağız…

Karardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Behçet Saatcı, “Fethiyeliler beni ilçenin haklarını savunmam için seçti. Yoksa bende elimi göğsümde birleştirip, koltuğumda oturup ‘bana ne’ diyebilirdim. Ama biz böyle yönetmeyeceğiz. Muğla’da 13 ilçe belediye başkanı benim çalışma arkadaşlarım olacak. Dava yoluyla ilçelerin elinden alınan tüm gelir kaynaklarını geri iade edeceğiz. Adaletle nasıl büyükşehir belediyesi yönetilirmiş, tüm Muğla’ya göstereceğiz. 60 ayda davalar yoluyla ilçelerin tüm gelirlerine hunharca el koyanları Muğla halkının takdirine bırakıyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin usulsüz işlemlerine yargı ‘dur’ diyor. İskeleyi Fethiye halkı güle güle kullansın.” dedi.

Fethiye Belediyesinin Büyükşehire karşı hukuk zaferi…

Fethiye Belediyesi’nin büyükşehire karşı kazandığı hukuk zaferleri ise şu şekilde sıralanıyor;

Büyükşehir yasası sonrası Muğla Valiliği tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne verilen Göcek Yat Çekek Yeri, açılan dava sonucunda yeniden Fethiye Belediyesi’ne devir edildi. Büyükşehir belediyesi tarafından yerin tahsisinin engellenmesi ve ihalenin iptali için açılan davalar kazanılarak bölgenin en büyüğü olan Şehit Fethibey Parkı inşa edildi. Muğla Su Kanalizasyon İdaresi tarafından, Fethiye Belediyesi’ne 1 adet vaktör ve 2 adet pikabın kullanım hakkı için dava açıldı. Dava kaybedilince Fethiye Belediyesi’nin araçları elinde kaldı.

behcet saatci İZMİR BÖLGE MAHKEMESİNDEN OSMAN GÜRÜN’E KÖTÜ HABER… mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

MUĞLA VALİLİĞİNDEN TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGESİ HAKKINDA DUYURU…

Yayınlanan

açık

Tarafından

muĞla valİlİĞİ MUĞLA VALİLİĞİNDEN TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGESİ HAKKINDA DUYURU… VAL L K  Z N BELGES
 • muĞla valİlİĞİ MUĞLA VALİLİĞİNDEN TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGESİ HAKKINDA DUYURU… mehmet tosun banner 2
 • muĞla valİlİĞİ MUĞLA VALİLİĞİNDEN TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGESİ HAKKINDA DUYURU… Hakan Durna SM Con 05

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, 5 Haziran 2018 tarih ve 30442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik hükümlerince; taşınmaz alımı, satımı ve kiralanması ile tapu işlemlerine aracılık eden, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren işletmelere Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi alınması zorunluluğu getirilmiştir.

Yetki belgesi başvuruları; e-posta adı ve şifre ile Ticaret Bakanlığının web sayfasında yer alan Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) üzerinden yapılmaktadır.

İlimizde Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden bilgi girişi yaparak başvuruda bulunan işletmeler, Ticaret İl Müdürlüğümüzce ziyaret edilmekte, durumlarının yönetmelik hükümlerine uygun olduğu tespit edilenlere yetki belgesi verilmektedir. 05/09/2018 tarihinden bu yana TTBS üzerinden başvuru yapan 204 adet işletmeye yetki belgesi düzenlenmiş olup; verilen yetki belgelerinin geçerlilik süresi Beş (5) yıldır.

Anılan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 5 Haziran 2018 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretiyle iştigal eden, gelir veya kurumlar vergisi kaydı ile meslek odası kaydı bulunan ve halk eğitim merkezleri ya da Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen meslek odalarınca verilen eğitim sonucunda taşınmaz ticareti ile ilgili sertifika almış olan tacirler ile esnaf ve sanatkârlardan Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmadan yetki belgeleri düzenlenmektedir.

Ayrıca; Yönetmeliğin 6. Maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde; “Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması” ile 6 Maddesinin 2. fıkrasında; “Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esasları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim; Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı veya Bakanlıkça uygun görülen kamu kurumları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından verilir.” hükümleri bulunmakta olup; yetkisiz kişi ve kurumlardan alınan belgeler ile yapılan müracaatlar kabul edilmemektedir. Meslek mensuplarının bu hususta mağduriyet yaşamamaları için, yetkisi olmadan Mesleki Yeterlilik Belgesi verdiğini ileri süren kişilere itibar etmemeleri gerekmektedir.

Öte yandan Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi,  başvuru sahiplerinin bağlı bulunduğu odadaki sicil kayıtlarında yer alan bilgiler esas alınarak sistem tarafından otomatik olarak düzenlendiğinden, meslek mensuplarının yetki belgesi için başvuru yapmadan önce sicildeki unvan ve adres bilgilerini kontrol edip, varsa hatalı bilgileri düzelttirmeleri gerekmektedir. Kamuoyuna önemle duyurulur.

muĞla valİlİĞİ MUĞLA VALİLİĞİNDEN TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGESİ HAKKINDA DUYURU… mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

KOCADON MARMARİSLİ TURİZMCİLER VE BASIN MENSUPLARIYLA BULUŞTU…

Yayınlanan

açık

Tarafından

mehmet kocadon KOCADON MARMARİSLİ TURİZMCİLER VE BASIN MENSUPLARIYLA BULUŞTU… kocadon marmarisli turizmciler ve basin mensuplariyla bulustu 1
 • mehmet kocadon KOCADON MARMARİSLİ TURİZMCİLER VE BASIN MENSUPLARIYLA BULUŞTU… mehmet tosun banner 2
 • mehmet kocadon KOCADON MARMARİSLİ TURİZMCİLER VE BASIN MENSUPLARIYLA BULUŞTU… Hakan Durna SM Con 05

Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, Marmarisli turizmciler ve basın mensupları ile 2019 yerel seçimlerini değerlendirdi. Muğla için hazırladığı projelerinden de bahseden Kocadon, basının sorularını yanıtladı.
Sabah saatlerinde Marmaris Liman Restoran’da basın mensuplarıyla toplantı yapan Mehmet Kocadon’a Demokrat Parti İl ve ilçe yöneticileri de eşlik etti. Marmarisli basın mensupları ile gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Kocadon, “Muğla’nın ilçeleri farklı bir gelişim gösterirken, Muğla merkez maalesef bu gelişimi kendisi gösteremedi. 2016 yılından beri Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım. Bodrum’a ben aday olmadım, herhangi bir dilekçem ve beyanatım bile yoktur. Kendileri beni aday gösterdiler ve kendileri aday göstermelerine rağmen bunun arkasında durmayan bir genel merkez ve bir genel başkan var. Parti koridorlarında belediye başkanlıklarını farklı boyutlara taşıyan, seç beni seçtireyim seni zihniyetiyle atanmış adaylardan başka bir şey yok. Bunun en güzel örneği Muğla’mızdır.  Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından gelirlerimiz alınınca  maaş ödeyemeyecek duruma getirdiler. Buna isyan ettiğimiz, dik durduğumuz ve kendilerinden talimat almadığımız için de bizi devre dışı bıraktılar. Muğla demokrat insanların yaşadığı bir bölgedir. Kendileri tabanını kaybettikleri için Anadolu’dan çekile çekile, Adnan Menderes, Süleyman Demirel’in tabanını oluşturan Ege’ye çekildiler. CHP ana muhalefet görevini Türkiye’de yapamamaktadır. Muğla’dan bu seçimde ana muhalefet Demokratik Parti çıkacak. Şapkamı koysam seçilirim devri bitti. Artık insanlarımız bilinçli oy kullanıyor. Değişim rüzgarının önünde durmak mümkün değil. Halkın içinden gelmedikçe dertlerini bilemedikçe yerel yönetici olunmuyor. Bizleri yatırımları engellemekle suçluyorlar. Bizler yatırım yapmalarına engel olmadık. Bunlar külliyen yalan. Beceriksizliklerini bizleri suçlayarak örtmeye çalışıyorlar. Arıtma tesisleri, alt yapı, yol, su; bunlar belediye başkanlığı değil. Bunlar zaten belediye daire başkanlıklarının görevi. Belediye başkanlığının görevi yöresine ekonomik güç katmak, yöresini kalkındırmak, yöresinde insana saygılı nesiller yetiştirmek, eğitim, sağlık, spor, sanat ve kültüre önem verip destek olmaktır. Daire başkanlarının yapması gerekeni sen yapıyorsan, sen belediye başkanı değilsin!” dedi.
mehmet kocadon KOCADON MARMARİSLİ TURİZMCİLER VE BASIN MENSUPLARIYLA BULUŞTU… kocadon marmarisli turizmciler ve basin mensuplariyla bulustu 6
“KİBİRDEN, BEN BİLİRİMDEN UZAK BİR ANLAYIŞ  İLE MUĞLA’YI YÖNETMEYE TALİBİZ”
Muğla’daki değişim rüzgarının Mehmet Kocadon ile estiğini ifade eden Kocadon, “Zaman zaman diyorlar ki, Behçet başkanın oyları, şu oylar, bu oylar… Arkadaşlar, Allah herkesin yolunu açık etsin. Ancak Muğla’da Mehmet Kocadon rüzgarı esiyor. Çok iyi biliyorsunuz ki kaç tane ilçeden belediye başkan adayı çıkarttık. Demek ki bu halk bunu özlemiş, bu değişimi istiyor. Sizlerin sayesinde, bu özlenen birlik beraberliği, seçilmişler tarafından yönetilecek bir Muğla’yı, kibirden uzak, ben bilirimden uzak, ben değil biz yaparız düşüncesiyle Muğla’yı yönetmeye geldik. Ve bu seçimi kazanarak da bunu başaracağımıza inanıyorum. Önümüzde fazla bir süreç kalmadı, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaşadığımız güzel bir şeyi de sizler ile paylaşmak istiyorum. Geçenlerde Yatağan Katrancı köyüne gidecektik. Saat 21.00 gibi geleceğimizi söylemiştik maalesef yoğunluğumuzdan dolayı saat 23:00’e doğru gidebildik. O kadar mutlu oldum ki, düşünebiliyor musunuz yüzlerce insan hiçbir yere gitmemiş, o saatte bizi bekliyorlar. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar, gönüllerde bir yere gelebildiyseniz. Sevilmek kadar güzel bir şey yok. Bu sevgiyi, ne bir makam koltuğuyla ne de parayla satın alabilirsiniz. Onun için ben hep şunu söylüyorum: Sevilmek en güzel şey. Bu süreçte de bunun mutluluğunu yaşıyorum” dedi.
“ARTIK DALAVERE İLE BU İŞLER OLMUYOR”
“PARTİ KORİDORLARINDA SEÇİM KAZANDIKLARINI ZANNEDİYORLAR”
Basın mensuplarının adaylık sürecine yönelik sorularına da cevap veren Başkan Adayı Mehmet Kocadon, genel merkezin koridorlarında hiçbir zaman kimsenin kapısının önünde beklemediğini, kimseye de yalvarmadığını belirterek, “Yapacaksan yaparsın, hesap kitap ortada, aldığımız oy ortada. Benden daha fazla oy alacak aday olduğuna inanıyorsan, onu aday gösterirsiniz. Bizim gibi insanlara da teşekkür edersin ama sen bana ısrarla Bodrum diyeceksin, sonra da kahpelik yapacaksın! Bunun adı kahpeliktir, başka bir şey değil! Ondan sonra biz aslanlar gibi meydanlara çıkınca da hakkımızda yorumlar yapıyorlar. Ben aday bile olmamışım ki Bodrum’a, sen beni yapmışsın aday, kendin yapmışsın. Ben hiçbir yere gidip de Bodrum Belediye Başkanı adayıyım demedim ama tanrım beni ne kadar çok seviyor… İşte hep iki buçuk yıldır peşinde koştuğum hedefime, bir genel başkanın yaptığı yanlış ile tekrar geri döndüm. Demek ki bu büyükşehri Allah bana nasip edecek. Bu da bunun göstergesi. Bütün seçime girecek olan arkadaşlara başarılar diliyorum. Allah yollarını açık etsin ama artık dalavereyle bu işler olmuyor. Parti koridorlarında seçim kazandıklarını zannediyorlar. Muğla halkı bu sefer yapılan alicengiz oyunlarının, seç beni seçtireyim seni mantığının hepsine son verecek. Bu seçimde Muğla’da büyük bir değişim olacak ve birçok ilçelerde de bu değişim olacak. Ben bir yerel yöneticiyim, geneli bilmem ve yerelde müthiş bir değişim olacağını görebiliyorum. Bir kişi mutlu olsun diye şu yaşadığımız sıkıntılara, halkın yaşadığı şu sıkıntılara bir bakın. Bir de ittifak diyorlar! Hangi ittifaktan bahsediyorsunuz?” şeklinde konuştu.
“BEN HİÇ KİMSEYİ SUÇLAMADIM ÇÜNKÜ BÜYÜK İNSANLAR KÜÇÜK LAF ETMEZLER”
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, Bodrum’da yaşanan sel baskınlarına ilişkin gelen soruya da, “Bodrum’da arka arkaya sel felaketleri yaşadık. İnanın bir kere dahi geçmiş olsun telefonu açmadı, Bodrum’a gelme ihtiyacını bile hissetmedi kendisi. Niye hissetmedi? Çünkü orada her zaman ona sahip çıkan ve onun sorumluk alanında olduğu halde kendi sorumluluk alanıymış gibi suçu üstüne alan bir belediye başkanı var arkadaşlar, Mehmet Kocadon var. Bu büyükşehir sürecinde dere yataklarının benimle herhangi bir ilgisi kalmadı. 2014 yılından itibaren hepsi DSİ ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundadır. Ancak dikkat ettiyseniz, ben hiç kimseyi suçlamadım çünkü büyük insanlar küçük laf etmezler. Ortada bir sıkıntı bir dert varsa, su baskını varsa, biz bir an önce onlara çare üretmek zorundayız. Vatandaşımızın mağduriyetini gidermek zorundayız. Televizyonlarda günlerce bas bas bağırılan Bodrum afetinde, iki buçuk saatte hayatı normale döndüren bir belediyeyiz biz. Televizyonda haberleri izleyip de uçakla Bodrum’a gelenler, nerede sel olmuş diye şok yaşadılar ama bazıları maalesef bir geçmiş olsun demeye bile gelemedi. Onun için birilerini suçlamaya gerek yok, gelirler gelmezler. Demek ki kendine göre bir bildikleri var ama şimdi seçim atmosferine girince herkes Bodrum’da. Kendi de gelmiyor, genel merkezden takviye güç getirttiriyor. Doğruları kendileri bildiği için yalan söyleyemedikleri için de onlara söyletiyorlar. Onlar konuşuveriyorlar” cevabını verdi.
mehmet kocadon KOCADON MARMARİSLİ TURİZMCİLER VE BASIN MENSUPLARIYLA BULUŞTU… kocadon marmarisli turizmciler ve basin mensuplariyla bulustu 7 mehmet kocadon KOCADON MARMARİSLİ TURİZMCİLER VE BASIN MENSUPLARIYLA BULUŞTU… kocadon marmarisli turizmciler ve basin mensuplariyla bulustu 1 mehmet kocadon KOCADON MARMARİSLİ TURİZMCİLER VE BASIN MENSUPLARIYLA BULUŞTU… kocadon marmarisli turizmciler ve basin mensuplariyla bulustu 2

 

mehmet kocadon KOCADON MARMARİSLİ TURİZMCİLER VE BASIN MENSUPLARIYLA BULUŞTU… mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et

Son Haberler