Bizimle iletişime geçin

BODRUM HABERLERİ

Mehmet Çilsal Yazdı…”KÜLTÜREL VARLIKLAR İHANETİ-2″

Yayınlanan

açık

aspat Mehmet Çilsal Yazdı…”KÜLTÜREL VARLIKLAR İHANETİ-2″ aspat kultur varliklari korunmali 7

“Bodrum’un;  kültür, tabiat, miras ve kıymet  bilmez, hukuk tanımaz şürekanın pençesinden kurtulması  dileğiyle…”

Tunç-Demir Çağı’ndan beri yaklaşık 6000 yıl kendini insanlığa yaşam alanı olarak sunmuş Termera-Strobilos- Aspat; Ortaçağ boyunca mutlu, zengin bir şehir olmasını sadece deniz ticaret güzergahında bulunmasına mı borçluydu?   

aspat Mehmet Çilsal Yazdı…”KÜLTÜREL VARLIKLAR İHANETİ-2″ aspat kultur varliklari korunmali 3(Resim 1- Aspat Limanı, temsili minyatür.)

İlk ve Ortaçağ Akdeniz’inde ticari seyrüseferler ve dini merkez ziyaretleri ezelden beri hem çok önemli, hem çok tehlikeli, hem de çok meşakkatliydi. Deniz trafiğini site-devlet filoları(donanma), nakliyeciler, hacılar, balıkçılar, tüccarlar ve korsan gemiler oluşturuyordu. Akdeniz’in kendine has bir dili vardı. Latin yoğunluklu bu dil, içerisinde Grekçe, Rumca, Arapça, Aramice, İbranice, sonraları Türkçe vb. kelimeleri de barındıran bir dildi. Dolayısıyla, denizciler birbirini anlama sıkıntısı çekmezdi.

aspat Mehmet Çilsal Yazdı…”KÜLTÜREL VARLIKLAR İHANETİ-2″ aspat kultur varliklari korunmali 4(Resim 2- Bizans Donanma Filosu; temsili fotograf)

Aspat(Strobilos) limanı, her bakımdan çok renkliliğin hakim olduğu bir limandı. Mutlu ve müreffeh olmasının sebebi de buydu zaten.  Geçen bölümde değinildiği gibi Bodrum Sualtı Müzesi’nde serilenen MS 7’nci yy’a ait Turgutreis-Yassıada Batığı, Bizans kaynakları ve Prof. Adnan Diler’in Termera’da yaptığı arkeolojik kazı verileri, Aspat’ın 5-13’ncü yüzyılar arasında hala önemli bir ticari liman şehri olduğunun tartışmasız kanıtlarıdır(1*). Ayrıca bir Akdeniz Tarihi Profesörü olan Elisabeth Malamut araştırmalarında, 1153 senesinde, Kral Manuel’in oğlu Alexios dahi ancak 4000 tonajlık gemilere sahipken; Aspat limanında 30.000 tonajlık  gemilerinin kıyıladığı bilgisi yer almaktadır. (2*)

aspat Mehmet Çilsal Yazdı…”KÜLTÜREL VARLIKLAR İHANETİ-2″ aspat kultur varliklari korunmali 5a

Pirates raising the skull and crossbones. Original artwork.

(Resim 3- Akdeniz Korsanları; temsili illustration)

Aspat(Strobilos); hem Likya-Karya güzergahı, hem Alexandria (İskenderiye)-Rodos-Kos-Chios(Sakız)-Phokaia (Foça)-Adramyttion (Edremit)-Constantinapolis (İstanbul)  güzergahı üstündeydi ve bu konumu ona önemli bir avantaj sağlıyordu. Ancak, Akdeniz’de ticaret öyle kolay bir iş değildi. Her devirde her yer korsan kaynardı. Deryaya, acımasız ve vahşi bir düzensizlik hakimdi. Korsanlık bir tür meslek gibiydi; sadece bir grup haydut değil, Hospitaller-Templer Şövalyeleri, tiran-derebey devlet gemileri dahi korsanlık yapmaktaydı. Akdeniz korsanları içinde Yahudiler hariç; Arap, Rum, Latin, Katalan, Türk, Bulgar vb. her milletten insan ve gemi vardı.

Akdeniz seyir yoğunluğunun bir diğer sebebi de dini, törensel, kutsal amaçlı seferlerdi.  Çok tanrılı dönemin mabetlere adaklar sunma adeti, tek tanrılı semavi dinler döneminde değişmemişti. Hacı ziyaret merkezi olarak bu sefer Küdüs ve Mekke öne çıkmıştı. Dolayısıyla her dinden ademoğlu için Akdeniz hac yolunun güvenliği hayati derecede önemliydi. Ülkesinin sınırları ve dış ticaretini düşünen Bizans Kralı ile Küdüs güzergahını düşünen Ayasofya Kilisesi, seyir güvenliği için sürekli askeri tedbirler aldırıyordu. Deniz güvenliği ve devriye işi, Rodos, Kos, Strobilos(Aspat), Attaleia(Antalya) gibi liman şehirlerinin birinci vazifeleriydi…

aspat Mehmet Çilsal Yazdı…”KÜLTÜREL VARLIKLAR İHANETİ-2″ aspat kultur varliklari korunmali 6(Resim 4- Aspat Limanı, Venedik Tüccarları; temsili minyatür.)

Öte yandan, Strobilos(Aspat), donanmaya üs ve tersane olmak gibi ilave bir yükümlülüğün daha altındaydı. Limanı; hava şartları, korsan veya düşman gemileri yüzünden alargada ya da zorda kalan gemilere gayet güzel sığınma-yatma yeri sağlıyordu. Dönemin ünlü Bizans Tarihçisi John Skylitzes, Strobilos’la ilgili olarak Bizans donanması kumandanı Mimerios’un (MS 900) bir deniz muharabesi sırasında filosundaki gemilerle Strobilos Limanına sığınıp demirlediğini, daha sonra düşman filosu Tripolitesleri(Libyalılar) Gökçeada, Taşoz adası istikametinde takip ettiğini,  ne kadar kuvvetli olduklarını görünce de saldırmaktan vazgeçtiğini, Tripoliteslerin  ise Selanik’i yağmalayıp binlerce esir aldığını yazmıştır. (3*)

aspat Mehmet Çilsal Yazdı…”KÜLTÜREL VARLIKLAR İHANETİ-2″ aspat kultur varliklari korunmali 7(Resim 5- Bizans Donanması, Aspat Limanı’nda kıyılarken; temsili illustrasyon)

 Aspat Limanı ve Yahudiler…

19’ncu yüzyıl sonunda Kahire’de eski sinegogtan çevrilme Kıpti bir kilisede bulunan ve tüm dünyanın dikkatlerini çekmiş olan Cairo Geniza Mektupları, Akdeniz Tarihi hakkında ilginç pek çok bilgi sunmaya hala devam etmektedir. Bu belgelerden transkripsiyonu yapılanların bazıları;  Strobilos’un küçük, zengin ve çok kalabalık bir şehir olduğu, şehirde Yahudi bir koloninin (cemaat) yaşadığı, yukarda bahsi geçen Aspat limanındaki 30.000 tonajlık gemilerin  bu Yahudilere ait olduğu bilgilerini içermektedir.

aspat Mehmet Çilsal Yazdı…”KÜLTÜREL VARLIKLAR İHANETİ-2″ aspat kultur varliklari korunmali 8(Resim 6- Musevi Tüccarlar; illustrated by Sir James D. Linton-Mary Evans Picture Library)

1020-1030’lu yıllara ait başka bir Cairo Geniza mektubunda ise, Müslüman korsanların Attaleia(Antalya ) ve Strobilos’u(Aspat) yağma ettiği, epey miktarda Yahudi’nin esir alınıp İskenderiye’ye götürüldüğü ve bu esirlerin fidye ödenerek kurtarıldığı, fidye işini Yalova Yahudileri’nin hallettiği vb. yazılıdır.(4*)   

Yahudilerin Aspat’ta’taki varlığını gösteren önemli bir kaynak ise 1153’de İmparator I. Manuel tarafından verilen bir emirnameydi. Bu belge, deniz ticaretinde Yahudilerin üstünlüğünden, buna bağlı olarak Konstantinopolis’teki Ayasofya Kilisesi’ne bir dizi emperyal hibe listesi yapıldığından, bunlar arasında Strobilos Yahudileri, Küçük Asya’nın vergisi, ardından da mal nakliyesinde vergi muafiyetlerinin yer aldığından bahsediyordu. (5*)

aspat Mehmet Çilsal Yazdı…”KÜLTÜREL VARLIKLAR İHANETİ-2″ aspat kultur varliklari korunmali 9

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/338783

(Resim 7- Musevi Tüccarlar ve Aspat Limanı; temsili gravür)

Bu emirname, Ortaçağ Tarihçisi Prof. Michael Toch tarafından; “Bizans Kralı, daha önce devlet tarafından herhangi bir sebepten ötürü ele geçirilen Yahudilere ait tüm taşınır taşınmaz varlıklarla birlikte, onlardan alınan vergileri toplama hak ve yetkisini de Ayasofya Kilisesi’ne bırakmıştı. Ancak Kral, bu emirnamesinde bir istisna yapıp Strobiliote Yahudileri’ne 30.000 tonaj kapasiteli gemileri için vergi muafiyeti tanımıştı” şeklinde yorumlanmıştır. (6*)

Yine aynı kaynaklar, “Geniza Mektupları”na dayanarak 1035’te Kiklad’ta deniz muharebesi kaybedildikten sonra cesetleri Adramyttion’tan (Edremit) Strobilos(Aspat) kıyılarına kadar vurmuş olan Müslüman denizci cesetlerinden ve Attaleia’da (Antalya)  yağma yapan Müslümanların, Strobilos’tan beş Yahudi genç yakaladığından, bu gençlerin iş dünyasında gezinen tüccarlara hiç benzemediğinden bahsetmektedir.

aspat Mehmet Çilsal Yazdı…”KÜLTÜREL VARLIKLAR İHANETİ-2″ aspat kultur varliklari korunmali 1(Resim 8- Musevi Tüccarlar; temsili gravür)

300.000 civarında olduğu söylenen ve Avrupa’da çeşitli üniversitelerin çeviri için yıllarca uğraştığı ‘Geniza Mektupları’ Akdeniz Tarihi’ne ışık tutmaya devam etmektedir.  Ortaçağ Strobilos’undaki(Aspat) Yahudilerin varlığı da bunlar arasındadır.

 

aspat Mehmet Çilsal Yazdı…”KÜLTÜREL VARLIKLAR İHANETİ-2″ aspat kultur varliklari korunmali 2(Resim 9- Amalfili Tüccarlar; temsili gravür)

Mevcut verilerden yola çıkarak, Strobilos’un(Aspat) Ortaçağ’daki  ün, şans ve zenginliğinin Yahudilerden kaynaklandığını; Akdeniz ticaretindeki rollerinin de en az Venedik ve Cenevizliler kadar önemli olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla, bir Strobilos Yahudisi’nin, Küdüs’te ‘hospital’ kurmakla(Hospitaller Şövalyelerinin doğuşu) tanınan, batının en saygın aristokrat sınıfına mensup Amalfi tüccarları kadar itibar görmüş olduğunu iddia etmek yanlış olmaz.

Öte yandan, Strobilos’ta Yahudilerin varlığı, Osmanlı’nın Aspat Kalesi’ne neden ‘Çıfıt Kalesi’ dediğinin de ipuçları olarak önümüzde durmaktadır.

Devam edecek… Mehmet Çilsal

(1*) Kaynak: Prof. Adnan Diler-Muğla Kültür Envanteri ciltleri/ https://www.nadirkitap.com/mugla-kultur-envanteri-cilt-i-bodrum-kentsel-sit-halikarnassos-adnan-diler-prof-dr-proje-yurutucu-kitap4090224.html

(2*) Kaynak-Serçe Limanı: An Eleventh-century Shipwreck, 1. Cilt, George Fletcher Bass – 2004  / The Region of  Serçe Limanı in Byzantine Time, Prof. Elisabeth Malamut   https://www.academia.edu/36890697/.2004_Ser%C3%A7e_Liman%C4%B1_An_Eleventh-Century_Shipwreck_Vol._I_The_Ship_and_its_Anchorage_Crew_and_Passengers

(3*) Kaynak-John Skylitzes: A Synopsis of Byzantine History https://archive.org/details/JohnSkylitzes.ASynopsisOfByzantineHistorytrans.ByJ.Wortley2010

(4*) (Kaynak-by Roxani Eleni Margariti Adam Sabra Petra M. Sijpesteijn, s-189) https://www.amazon.in/Histories-Middle-East-Udovitch-Civilization/dp/9004184279

Histories of the Middle East: Studies in Middle Eastern Society, Economy and Law in Honor of A. L. Udovitch” adlı araştırma kitabı da bu bilgileri doğrulamaktadır.

(5*)Bkz-“Jews in Byzantium” Dialectics of Minority and Majority Cultures- Edited by Robert Bonfil, Oded Irshai, Guy G. Stroumsa, Rina Talgam BRILL  https://epdf.tips/jews-in-byzantium-dialectics-of-minority-and-majority-cultures.html

Bkz-JEWS AND CHRISTIANS IN VENETIAN CRETE:

SEGREGATION, INTERACTION, AND CONFLICT by DAVID JACOBY

https://www.academia.edu/5834115/Jews_Crete

(6*) The Economic Historyof European Jews Late Antiquity and Early Middle Ages By  Michael Toch https://tr.scribd.com/document/345899014/EJM-056-Toch-The-Economic-History-of-European-Jews-Late-Antiquity-and-Early-Middle-Ages-2012-pdf

Okumaya devam et
Sponsorlu
Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BODRUM HABERLERİ

YALIKAVAKSPOR LİGİ YENİLGİYLE TAMAMLADI…

Yayınlanan

açık

Tarafından

yalıkavkspor YALIKAVAKSPOR LİGİ YENİLGİYLE TAMAMLADI… DSC 0003

Yalıkavakspor Kulübü Kadın Hentbol Takımı evinde oynadığı son maçta İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’ne 34-43 mağlup oldu. 

Gümbet Binnaz Karakaya Kapalı Spor Salonu’nda oynanan Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar Süper Lig maçında oyunun başından sonuna kontrolünü elinde tutan İzmir ekibi, ilk yarıyı da 16-24 önde bitirdi.

yalıkavkspor YALIKAVAKSPOR LİGİ YENİLGİYLE TAMAMLADI… DSC 0008İkinci devrede de üstün bir oyun oynayan İzmir ekibi, maçı 34-43 kazandı. Maçta en çok gol kaydeden isim ise 9 golle İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nden Sibel Kıcıroğlu oldu.  Yalıkavak, bir sonraki maçını 27 Nisan Cumartesi Ardeşen Gençlik ve Spor Kulübü ile deplasmanda oynayacak.

yalıkavkspor YALIKAVAKSPOR LİGİ YENİLGİYLE TAMAMLADI… DSC 0005

Okumaya devam et

ASAYİŞ

ARACIYLA 150 METRE SÜRÜKLENDİ…

Yayınlanan

açık

Tarafından

bodrum kaza ARACIYLA 150 METRE SÜRÜKLENDİ… bodrum kaza

Bodrum’da devrilen hafif ticari araç yaklaşık 150 metre sürüklendi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. 

Kaza, gece saatlerinde İslamhaneleri Mahallesi’nde yaşandı. Turgutreis istikametinden Bodrum’a seyir halinde olan 48 BM 149 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktı.

Refüje çıkan araç devrilip yaklaşık 150 metre sürüklendi. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif sıyrıklarla kazadan kurtulan sürücünün ilk kontrolleri kaza mahallinde yapıldı. Sürücünün hastaneye gitmeyi reddettiği bildirildi.

Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

BODRUMSPOR, AMED SPORTİF’TEN 3 PUANI 3 GOLLE ALDI…

Yayınlanan

açık

Tarafından

bodrumspor BODRUMSPOR, AMED SPORTİF’TEN 3 PUANI 3 GOLLE ALDI… bodrumspor amed sportif 3

2. Lig beyaz gurupta mücadele eden B.B Bodrumspor, deplasmanda 3-0 yenildiği Amed sportif’i, kendi sahasında aynı skorla, 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 4. Dakikasında Bodrumsporlu Ozan pasını gole çeviren Şaban’nın vuruşu ofsayt olarak değerlendirildi. Karşılaşma doksan dakika boyunca karşılıklı ataklar ile oynanırken genelde oyuna hakim olan taraf ev sahibi Bodrumspor oldu. Özellikle karşılaşmanın sonlarına doğru Bodrumsporlu oyuncuların yaptıkları ataklar göz doldururken 62 ve 88 inci dakikalarda iki gol atan taraf ev Sahibi takım oldu. Karşılaşmayı Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Belediye Başkanı Ahmet Aras’ta izleyenler arasında yer aldılar.

bodrumspor BODRUMSPOR, AMED SPORTİF’TEN 3 PUANI 3 GOLLE ALDI… bodrumspor amed sportif 6Karşılaşmanın özellikle ilk 15 dakikası ve ikinci devrenin ilk 10 dakikası sert oynanan karşılaşmada, hakem Yalçın Taşkınfırat uyarılarıyla oyun normalleşti. Bodrumspor aldığı 3 puanla ligde 46 puanla 8.sırada bulunuyor.

bodrumspor BODRUMSPOR, AMED SPORTİF’TEN 3 PUANI 3 GOLLE ALDI… bodrumspor amed sportif 5Stad          : Bodrum İlçe Şehir Stadı
Hakemler : Yalçın Taşkınfırat **, Mücahit Değermenci **, Berkay Daban **

B.B Bodrumspor:
Sadrettin Fırat **, Erkan **, Muhammet **, Şaban Yılmaz ****, Emrecan ***(dk 58 Cem ****), Orhan ***, İzzet ***, Mustafa ** (dk 83 Celal **) ,Seyit Ahmet *** ( dk 74 Özgür **), Ozan **, Özgür **

Amed Sportif:
Mehmet Salih ***, Ercan **, Muhlis** ( dk 70 Hasan **), Gökhan**, Muhammed Burak ** (dk 85 Ali Gaffar *), Mehmet Erkut **( dk 45 erat **), Oğuz **, Berat **, İlyas**, Bünyamin **

bodrumspor BODRUMSPOR, AMED SPORTİF’TEN 3 PUANI 3 GOLLE ALDI… bodrumspor amed sportif 4Sarı Kartlar:

B.B Bodrumspor : Erkan, Ozan,

Amed Sportif      : Gökan, Bünyamin

Goller                   : B.B Bodrumspor Dk 47 Şaban, Dk 62, 88 Cem

bodrumspor BODRUMSPOR, AMED SPORTİF’TEN 3 PUANI 3 GOLLE ALDI… bodrumspor amed sportif 2Karşılaşmanın önemli pozisyonları şöyle:

Dakika 4: Bodrum sporun sol kanattan geliştirdiği atakta 48 numarayla Ozan sol ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldı vuruşunu yapmak yerine pasını Şaban Yılmaz’a verdi. Genişyürek’in vuruşunu hakem ofsayt olarak değerlendirdi.

Dakika 9: Amedspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası önünde faul oldu. Faul vuruşunu 18 numaralı Gökhan yaptı. Gökhan’ın vuruşunu kaleci Sadrettin Fırat yumruklayarak kurtardı.

Dakika 39: dakika da sol kanattan yaptığı atakla topla ceza sahası dışında buluşan Emre Can ceza sahası dışından yaptığı güzel vuruşu Ahmet kalecisi Mehmet Salih Demircan kurtardı.

bodrumspor BODRUMSPOR, AMED SPORTİF’TEN 3 PUANI 3 GOLLE ALDI… bodrumspor amed sportifDakika 47: Bodrumspor atağında Amed sporif ceza sahası içerisinde oluşan karambol de topla buluşan Şaban’ın vuruşu Bodrum spora gol getirdi.

Dakika 54: Bodrumsporun sağ kanattan yaptığı atakta Orhan ile Emrecan’ın paslaşması sonucunda topla buluşan Emrecan’nın şutunu kaleci altı pas içerisinden kurtardı.
Dakika 62: Bodrumspor un yaptığı atakta Cem ile Şaban birlikte paslaşarak ceza sahasına taşıdıkları topla buluşan Cem in vuruşu Bodrum spora 2. golü getirdi.

Dakika 73: Amed sportif yaptığı atakta ceza vuruşundan kazandı. Ceza vuruşunu Gökhan’ın sert şutunu Bodrumspor kalecisi kurtardı.

Dakika 85: Bodrumspor atağında ceza yayının önünde topla buluşan Orhan’ın çok sert vuruşu kale direğine çarparak auta çıktı.
Dakika 88: Bodrumspor sol kanattan yaptığı atakta Orhan Aktaş top ile korner çizgisine doğru ilerledi. Orhan’ın yaptığı vuruşla buluşan Cem in oluşan karambolde yaptığı güzel vuruşu Bodrumspor’a 3. golü getirdi.

Okumaya devam et

Son Haberler