Bizimle iletişime geçin

BODRUM HABERLERİ

Yayınlanan

açık

rodos mehmet cilsal 19
rodos reklam arena 4

Rodos St. Jean Şövalyeleri’nin, harabe Halikarnas’ta yüz seneden fazla barınabilmelerinin sebebi neydi?

Bodrum Kalesi hakkında bu bölüme kadar yayınladığımız tarihsel analiz metinlerinde açıklığa kavuşan önemli bazı hususlar kısaca şunlar olmuştur:

rodos bodrum kalesi 7 1(Resim 1: Antik Halikarnas, illustration)

Bodrum’a kale yapılması fikri ve zarureti, Timur Ordusu’nun Sahil İzmir’i işgaliyle birlikte Rodos St. John Şövalyeleri’nin buradaki St. Pierre/Peter Kalesi’ni 1402’de kaybetmesi sonucunda doğmuştur; Osmanlı Padişahı Çelebi Mehmet, 1414’de Aydınoğullarını yenip İzmir’i istila ve ilhak etti, sonra da izin verdi denilen tarihte değil.

(Resim 2: Harabe Halikarnas, gravür-temsili)rodos bodrum kalesi 8 1

St. John Şövalyelerinin Grand Master’ı Philibert de Naillac ile Osmanlı Sultanı Çelebi(I) Mehmet tarihte hiç karşılaşmamıştır. Dolayısıyla ikisi arasında 1405’te veya 1414 yapılmış bir görüşmeden veya kale yapımı için verilmiş bir izinden sözedilemez(bunu ispat edecek bilinen sözleşme, izinname gibi somut yazılı tarihsel belgeler henüz yoktur). İlle de bir izinden söz edilecekse, Seyyah Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde “…leb-i deryâda hîle ile kala binâ etmek içün Menteş Bay oğullarından bir bodurumluk yer isteyüp…” rivayet cümlesinden de anlaşılacağı gibi Şövalyelerin Menteşe Beyi’nden izin almış olma ihtimali gerçeğe biraz daha yakın gözükmektedir. Batılı tarihçi Harry J. Magoulias’ın “Decline and fall of Byzantium to the Ottoman Turks, by Doukas. An annotated translation of Historia Turco-Byzantina” adlı eserinde de buna benzer bir anlatım vardır. Eserde, Zephyra burnunda kule inşa edildikten, duvarlar örüp tahkimler yapıldıktan sonra Menteşeoğlu İlyas Bey’in büyük bir kuvvetle geldiği; ama hiçbirşey yapamadan döndüğü yazılıdır.

rodos bodrum kalesi 9 1(Resim 3: St.Jean Şövalyeleri, illustration)

Kale’nin inşaatına 1414’de değil, 1403’de başlanmıştır.

Bu özet tespitlerin ardından şöyle bir soru yerinde olacaktır;

(Resim 4: St.Jean Şövalyeleri’nin Halikarnas’a kale inşası, temsili minyatür)rodos bodrum kalesi 10 1

Rodos St. John Şövalyeleri’nin harabe Halikarnas’ta ne Osmanlı Beylerinden, ne Menteşe Beylerinden izin almadan inşaata girişmiş olması çok yüksek bir risk değil miydi?

Batılı nadir kaynaklardan biri harabe Halikarnas kentinin 1309’da Rodos’un işgalinden sonra keşfedildiğini yazmaktadır; ki bu, harabe Halikarnas tarihte hiç Türklerin olmamıştı anlamına gelmektedir. Bu tespit araştırmaya muhtaç gözükse de bir ihtimale işaret ettiği için önemlidir.

İzin meselesiyle ilgili farklı iki kaynaktan alınan alıntılar aşağıdadır:

rodos bodrum kalesi 12 1(Resim 5: Kale inşası, temsili illustration)

1306 yılında tarikatın büyük üstadı Fulque de Villerat Oniki Ada yı (Dodecanese) Bizanslılar’dan almaya girişti. Bir İsbitariyye(Şövalye) filosu birkaç Ceneviz kadırgasının da yardımıyla Rodos’a çıkarma yaptı ve işgal harekatı 1308’de tamamlanarak ana karargah buraya taşındı. Bundan sonra, Rodos, Haçlılar’ın en önemli üssü oldu ve zamanla artık “Rodos şövalyeleri” adıyla anılan İsbitariyye, Oniki Ada’nın tamamı ile Bodrum gibi bazı Anadolu sahil kasabalarını da ele geçirdi…(Kaynak: Bkz-History of the Crusades-Steven Runciman) https://archive.org/details/historyofcrusade00runc http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c09/c090010.pdf

1412 yılında St. Peter (Bodrum) Kalesi şövalyelerine ait bir kadırga, Midilli(lesbos) sularında bir Ceneviz(Türk?) gemisini ele geçirmişti. Bunun üzerine Balad Türkleri (Menteşeoğulları) harekete geçip St. Peter (Bodrum) Kalesi ve Syme Adası’na misilleme saldırısı yapmış; daha sonra yakalanan bu şövalyeler, mürettebatla birlikte Lesbos Senyörü James Gattilusio tarafından hapsedilip işkence görmüştü(Bu sırada Grand Master P. de Naillac Rodos’ta değildi). Vekil Amir, Midilli Senyörü’ne protesto çekip zararları tazmin edeceğini bildirmiş; St. Peter (Bodrum) Kalesi şövalyelerine de bir daha Hırıstiyan ve Türk gemilerine saldırı yapmamaları, ilişkileri bozucu davranışlardan kaçınmaları doğrultusunda sıkı emiler vermişti….Şövalyeler, ertesi sene Rodos’a Osmanlı Donanması’nın saldıracağı söylentileri nedeniyle alarma geçmiş; derhal savunma tedbirleri almış, tahkimatlar yapmış ve İskenderiye baskınında ele geçirilen malları başka yere nakletmişti.(Bkz-Kenneth M. Setton- A history of the Crusades)
https://archive.org/details/AHistoryOfTheCrusades14th15thC

rodos bodrum kalesi 13 1(Resim 6: St. Peter(Bodrum) Kalesi’ne ait Kadırga’nın korsanlık faaliyeti, temsili minyatür)

(Resim 7: St. Peter Kalesi’nde savunma hazırlıkları, temsili illustration)rodos bodrum kalesi 11 1

Tarihçilerimiz İdris Bostan ve Salih Özbaran da yukarda aktarılan vakıayı doğrulamaktadır. Denizcilik Tarihi adlı eserde; Menteşe Türklerinin Şövalyelere saldırması için Cenevizlilerin kışkırtıcılık yaptığı, 1409’un Ocak ayında Cenevizlilerin 7 Katalan kadırgası takip edip ele geçirdiği, 1411’de bir Katalan filosunun Cenevizlilere ait Sakız(Chios)’a saldırdığı, İskenderiye limanında Ceneviz Katalan deniz muharebesi yaşandığı yazılıdır. https://tr.scribd.com/doc/289590249/Turk-Denizcilik-Tarihi-1Ba%C5%9Flang%C4%B1ctan-XVII Yuzy%C4%B1l%C4%B1n-Sonuna-Kadar

Devir, ittifaklar ve güçler dengesinin sürekli değiştiği bir devirdir. Mühür basılmış mütarekelere rağmen Akdeniz ve Ege; Türk, Bizans, Venedik, Ceneviz, Katalan, Rodos Şövalyelerine ait gemi ve filoların her an birbiriyle kapışmasına tanık olmuştur. Bu güçler, menfaatleri gereği daima birbirlerine saldırma potansiyeline sahipti.

rodos bodrum kalesi 1 1(Resim 8: Venedik-Ceneviz filo muharebesi, resim)

Yukarda aktarılan vakıalar, Halikarnas Yarımadası’nda kale inşa etmek isteyen Şövalyeler ile Türkler arasındabir izin ya da rıza ilişkisi bulunmadığını tartışmaya yer bırakmaksızın açıkça göstermektedir.

(Resim 9: Kale içi inşaat, temsili illustration)rodos bodrum kalesi 2

1402-1413 dönemi Osmanlı açısından hükümdarsızlık-fetret dönemidir; hakimiyet alanlarında ve varsa dahi harabe Halikarnas’ta herhangi bir Türk otoritesi kalmamıştı. Anadolu topraklarında Türk Beylik Devletleri arasında yaşanan çatışma, savaş, düşmanlıklar vb, Haçlı Rodos Şövalyelerinin işine yaramıştı. Öte yandan, Menteşeoğulları, 1405 senesinde Osmanlı hükümdarı Çelebi Mehmet’e biat etmiş; 1413-1414’de tam ilhak ile vassallık statüsüne geçmiş; 1421’de hem İlyas Bey hem Çelebi Mehmet’in ölümüyle birlikte aynı statü devam etmişse de II.Murad, geride kalan Menteşe Beylerini Tokat kalesine sürgüne yollayıp hapsettirmiş ve 1424’te Menteşe Beylik Devleti fiilen son bulmuştu. Yani, 1403-1424 yılları arasında harabe Halikarnas şehrinin bulunduğu coğrafya Türklerin kudretli hegemonyası altında değildi. Haçlı Rodos Şövalyeleri, ana karada şiddetle ihtiyaç duydukları kale inşası için işte böylesi bulunmaz bir dönem ve fırsat yakalamıştı.

rodos bodrum kalesi 3 1rodos bodrum kalesi 4 1(Resim 10 ve 11: Kale içi normal hayat, temsili minyatür)
Bu kronolojik izahta cevaba muhtaç çok önemli bir diğer soru ise şöyledir:

(Resim 12:Şövalyeler ve tarım; temsili minyatür)rodos bodrum kalesi 5 1
Haçlı Rodos Şövalyeleri, Menteşeoğulları ülkesinin kati biçimde Osmanlılara geçtiği II Murad(1421) döneminden, Kanuni Sultan Süleyman’ın 1522’de Rodos’u fethine kadar süren 100 yıllık devir boyunca antik Halikarnas şehrinde nasıl olmuş da barınabilmiş; yakın çevresinde tarım yapabilmiş; hayvan beslemiş, normal hayat kurabilmişti?

Osmanlı Devleti, Hırıstiyan dünyası için çok büyük bir tehdit olacağının sinyallerini zaten epeydir vermekteydi. Öyle ki bu durum, sadece Rodos Şövalyeleri, Bizans, vb. değil; Karamanoğulları, Akkoyunlular gibi Türk Devletleri için de geçerliydi.

Fetret dönemi ile Menteşeoğulları’nın yurtluk karşılığı ordusunu egemen devlet olan Osmanlı’nın hizmetine verdiği vasallık dönemi, kısmen otorite ve hakimiyet boşluğu dönemiydi. 1403-1421 arasındaki bu yıllar, Rodos St. John Şövalyeleri açısından otoritesizlik, iç kargaşa, yokluk, disiplinsizlik yılları olduğu kadar aynı zamanda toparlanma, ticaret, istila gibi pek çok bakımdan da elverişli yıllardı. Kale içinde gündelik bir hayat nerdeyse oturmuş gibiydi. Papalık dünyasındaki kaos ve mali sıkıntılar en çok Halikarnas, Kos gibi kalelerde hissediliyordu. Gıda ve malzemenin hem vaktinde, hem de istenildiği miktarda tedarik edilememesi, garnizonları başının çaresine bakmaya, yakın çevrelerinde bahçe, tarım işleri yapmaya, hayvan beslemeye itmişti(Bu konu gündelik hayatın anlatıldığı gelecek bölümlerde detayı ile ele alınacak). Ancak bu tamamen rahat, endişesiz, korkusuz oldukları anlamına da gelmemeli. Kimsesiz, terkedilmiş, ören, harabe ve biraz bataklık vaziyetteki antik Halikarnas kentinde kale yapmaya başladıkları ilk günden itibaren çok büyük ihtimalle sürekli diken üstündeydiler. Muhakkak ki güvenlik tedbirleri almışlar; gözetleyici, devriye, haberleşme, istihbarat ve ikaz sistemleri kurmuşlardı.

rodos bodrum kalesi 6(Resim 13: Kale sur nöbeti ve uyarı sistemi, temsili çizim)

…Anadolu’daki 50 şövalyelik St. Peter(Bodrum) Kalesi, üst komuta yetkileri verilmiş bir yüzbaşı ve iki güvenlik memuru tarafından yönetiliyordu. Buna ilaveten 40 güverte şövalyesi gemileriyle sürekli nöbet, devriye ve güvenlik sağlıyordu… (Bkz-HE HOSPITALLERS OF RHODES AND THEIR VOW OF POVERTY IN THE 15th CENTURY (1420-1480) Pierre Bonneaud, Independent Scholar France/Archives of the Order of Malta) /https://www.raco.cat/index.php/ImagoTemporis/article/viewFile/292971/381412

St. Peter Kalesi’ndeki Şövalyelerin bölgedeki varlığı artık dikkat çekmeye başlamıştı. Faaliyetlerine bakılırsa, Osmanlılar ile aralarındaki ilişki öyle basitçe “sana artık toprağımda izin vermiyorum; tasını tarağını topla, derhal terket!” şeklindeki bir ilişkiye hiç benzemiyordu.

 

Mehmet Çilsal / Hukukçu-Tarih Araştırmacısı

Devam edecek…

rodos  rmak tantuni turgutreis
Okumaya devam et
Sponsorlu
Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BODRUM HABERLERİ

MUĞLA’LI ÖĞRENCİLERE DEVLET GARANTİLİ İŞ İMKANI…

Yayınlanan

açık

Tarafından

aile, Çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı MUĞLA’LI ÖĞRENCİLERE DEVLET GARANTİLİ İŞ İMKANI… M
aile, Çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı MUĞLA’LI ÖĞRENCİLERE DEVLET GARANTİLİ İŞ İMKANI… reklam arena 4

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ‘Sosyal Çalışma Programı’yla Muğlalı lisans ve önlisans öğrencileri kamu kurumlarında maaş karşılığında çalışabilecek. AK Parti Muğla Milletvekilleri M. Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan ve İl Başkanı Kadem Mete’nin girişimleriyle Muğla ilinin kontenjanı 489’a çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, üniversite öğrencilerinin hayata hazırlanması ve iş bulmalarına yönelik hazırlanan Sosyal Çalışma Programı uygulamaya kondu.

Buna göre, Muğla’da yaşayan lisans ve önlisans öğrencileri yaz tatili boyunca kamu kurum kuruluşlarında ücreti karşılığında çalışabilecek. Çalışmak isteyen öğrenciler İŞKUR hizmet noktaları ya da internet üzerinden başvurarak bu imkandan yararlanmaya hak kazanabilecek.

Muğla’ya daha önce 239 olarak verilen Sosyal Çalışma Programı kontenjanı, AK Parti Muğla Milletvekilleri M. Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan ve İl Başkanı Kadem Mete’nin girişimleriyle 489’a çıkarıldı. Bunun için Muğla’ya yaklaşık 2 milyon liralık ödenek ayrıldı.

Bir yaz döneminde programın azami süresi 3 ay olacak. Bir katılımcı haftada 3 gün bu programa katılım sağlayabileceğinden bir yaz döneminde katılım sağlanabilecek toplam süre 42 gün olacak. Bu yıl yaz dönemi için bu süre 39 gün uygulanacak. Günlük sosyal çalışma süresi 8 saat olup, yarım saati dinlenme, haftalık çalışma süresi de 3 gün olacak.

AK Parti Muğla Milletvekilleri Demir, Gökcan ve İl Başkanı Kadem Mete, üniversite öğrencilerinin hayata atılmasında programın son derece önemli olduğundan söz ederek, Muğla’ya verilen önemden dolayı başta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a teşekkür etti.

aile, Çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı MUĞLA’LI ÖĞRENCİLERE DEVLET GARANTİLİ İŞ İMKANI…  rmak tantuni turgutreis
Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

GEKA YÖNETİMİ 118. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI İÇİN MUĞLA’DA TOPLANDI…

Yayınlanan

açık

Tarafından

güney ege kalkınma ajansı GEKA YÖNETİMİ 118. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI İÇİN MUĞLA’DA TOPLANDI… GEKA2
güney ege kalkınma ajansı GEKA YÖNETİMİ 118. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI İÇİN MUĞLA’DA TOPLANDI… reklam arena 4

Güney Ege Kalkınma Ajansı 118.Yönetim Kurulu Toplantısı, Denizli Valisi Hasan Karahan’ın Başkanlığında ve Muğla Valisi Esengül Civelek’in ev sahipliğinde Muğla Karabağlar Yaylasında 25 Haziran 2019 tarihinde yapıldı.

güney ege kalkınma ajansı GEKA YÖNETİMİ 118. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI İÇİN MUĞLA’DA TOPLANDI… GEKA1Ajansın son dönemde gerçekleştirdiği faaliyetlerin değerlendirildiği ve gelecek dönem çalışmaların istişare edildiği toplantıya Kurul Başkanı Denizli Valisi Hasan Karahan ve Kurul üyesi Muğla Valisi Esengül Civelek’in yanı sıra Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan ile Ajans Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan katıldı.

Denizli Valisi Hasan Karahan’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda öncelikle, Ajansın geçtiğimiz Şubat ayında ilan ederek yürüttüğü ve 13 Mayıs 2019 tarihinde taahhütnamelerinin teslim alınmasıyla başvuru sürecinin bittiği 2019 yılı Proje Teklif Çağrısı’na değinildi.

Güçlü Sanayi Mali Destek Programı kapsamında Bölgeden 90 adet proje başvurusu yapıldığı, GEKA’dan toplam 44 milyon 380 bin TL destek tutarı talep edildiği ve böylelikle projelerin toplam bütçesinin yaklaşık 93 milyon 400 bin TL olduğu ifade edildi.

2019 yılı Proje Teklif Çağrısı’nın bir diğer programı olan Temiz Üretim Mali Destek Programında ise Ajansa toplam 29 proje başvurusu gerçekleştirildiği söylendi. Söz konusu 29 proje kapsamında GEKA’dan talep edilen destek tutarının 12 milyon 500 bin TL olduğu ve başvurularda toplam proje bütçesinin yaklaşık 29 milyon TL’ye ulaştığı belirtildi. Projelerin değerlendirme sürecinin devam ettiği 2019 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında ileri ki tarihlerde değerlendirme sürecinin tamamlanacağı ve desteklenmeye hak kazanan projelerin kamuoyuyla paylaşılacağı da ifade edildi.

Ajansın bir diğer destek mekanizması olan ve 16 Nisan 2019’da kamuoyuna ilan edilen 2019 Yılı Teknik Destek Programına da değinen GEKA Yönetim Kurulu, Mart-Nisan dönemi başvurularının tamamlandığı ve 14 adet Teknik Destek Projesinin değerlendirme sürecini geçtiğini belirtti. Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerini artırmalarına yönelik ihtiyaç duydukları eğitim ve danışmanlık hizmetlerini almalarını sağlayan Teknik Destek Programının toplam bütçesinin 1 milyon TL olduğu, Mayıs-Haziran dönemi proje kabullerinin devam ettiği ve yılsonuna kadar devam edecek program için bölgeden uygun proje başvurularının beklendiği de ifade edildi.

Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projelerin fizibilite çalışmalarının desteklenmesinin amaçlandığı ve 10 Mayıs 2019 tarihinde ilan edilen 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programının konuşulduğu toplantıda, program için toplam bütçenin 2 milyon TL olduğu söylendi. Faaliyet başına desteğin en fazla 200 bin TL olarak belirlendiği programa, Bölgedeki kurum ve kuruluşların başvuru yapabileceği ifade edildi. GEKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Denizli Valisi Karahan desteklerden faydalanmak isteyen başvuru sahiplerinin GEKA’yı yakından takip etmeleri gerektiğini tavsiye etti.

Toplantının son bölümünde güdümlü proje destekleri kapsamında yürütülen çalışmalar, proje faaliyetleri ile bu kapsamdaki etkinliklerin değerlendirilerek yapılabilecek faaliyetler ile planlanan program katılımlarının görüşüleceği ifade edildi. Hasan Karahan, Yönetim Kurulu üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederken toplantıda alınacak kararların bölge ve ülke için hayırlı olmasını temenni ederek sözlerine son verdi.

 

 

güney ege kalkınma ajansı GEKA YÖNETİMİ 118. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI İÇİN MUĞLA’DA TOPLANDI…  rmak tantuni turgutreis
Okumaya devam et

ASAYİŞ

MOTOSİKLET HIRSIZLARI YAKAYI ELE VERDİ…

Yayınlanan

açık

Tarafından

motosiklet hırsızlığı MOTOSİKLET HIRSIZLARI YAKAYI ELE VERDİ… motosiklet h rs zlar
motosiklet hırsızlığı MOTOSİKLET HIRSIZLARI YAKAYI ELE VERDİ… reklam arena 4

Milas ve Bodrum’da motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli, Milas polisinin operasyonuyla kıskıvrak yakaladı. Çalıntı motosikletle yakalanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Milas’ta bir motosikletin çalınması üzerine çalışma başlatan Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri tespit ettikten sonra düğmeye bastı.  Milas’tan çaldıkları motosikletle Bodrum’a kaçan ve Bodrum’da da bir motosiklet çaldıkları belirlenen A.B. ve H.I., Milas polisinin operasyonunda çalıntı motorlarla birlikte yakalandı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinden Milas’a geldikleri sırada Bafa’daki bir dinlenme tesisinden de 1 adet dizüstü bilgisayar çaldığı öğrenilen zanlılar, emniyetteki ifade işlemlerinin ve sağlık kontrollerinin ardından hırsızlık suçlamasıyla Milas Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Kaynak: Günaydın Milas

motosiklet hırsızlığı MOTOSİKLET HIRSIZLARI YAKAYI ELE VERDİ…  rmak tantuni turgutreis
Okumaya devam et

Son Haberler