Bizimle iletişime geçin

BODRUM HABERLERİ

Yayınlanan

açık

rodos mehmet cilsal 19
 • rodos mehmet tosun banner 2
 • rodos Hakan Durna SM Con 05

Rodos St. Jean Şövalyeleri’nin, harabe Halikarnas’ta yüz seneden fazla barınabilmelerinin sebebi neydi?

Bodrum Kalesi hakkında bu bölüme kadar yayınladığımız tarihsel analiz metinlerinde açıklığa kavuşan önemli bazı hususlar kısaca şunlar olmuştur:

rodos bodrum kalesi 7 1(Resim 1: Antik Halikarnas, illustration)

Bodrum’a kale yapılması fikri ve zarureti, Timur Ordusu’nun Sahil İzmir’i işgaliyle birlikte Rodos St. John Şövalyeleri’nin buradaki St. Pierre/Peter Kalesi’ni 1402’de kaybetmesi sonucunda doğmuştur; Osmanlı Padişahı Çelebi Mehmet, 1414’de Aydınoğullarını yenip İzmir’i istila ve ilhak etti, sonra da izin verdi denilen tarihte değil.

(Resim 2: Harabe Halikarnas, gravür-temsili)rodos bodrum kalesi 8 1

St. John Şövalyelerinin Grand Master’ı Philibert de Naillac ile Osmanlı Sultanı Çelebi(I) Mehmet tarihte hiç karşılaşmamıştır. Dolayısıyla ikisi arasında 1405’te veya 1414 yapılmış bir görüşmeden veya kale yapımı için verilmiş bir izinden sözedilemez(bunu ispat edecek bilinen sözleşme, izinname gibi somut yazılı tarihsel belgeler henüz yoktur). İlle de bir izinden söz edilecekse, Seyyah Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde “…leb-i deryâda hîle ile kala binâ etmek içün Menteş Bay oğullarından bir bodurumluk yer isteyüp…” rivayet cümlesinden de anlaşılacağı gibi Şövalyelerin Menteşe Beyi’nden izin almış olma ihtimali gerçeğe biraz daha yakın gözükmektedir. Batılı tarihçi Harry J. Magoulias’ın “Decline and fall of Byzantium to the Ottoman Turks, by Doukas. An annotated translation of Historia Turco-Byzantina” adlı eserinde de buna benzer bir anlatım vardır. Eserde, Zephyra burnunda kule inşa edildikten, duvarlar örüp tahkimler yapıldıktan sonra Menteşeoğlu İlyas Bey’in büyük bir kuvvetle geldiği; ama hiçbirşey yapamadan döndüğü yazılıdır.

rodos bodrum kalesi 9 1(Resim 3: St.Jean Şövalyeleri, illustration)

Kale’nin inşaatına 1414’de değil, 1403’de başlanmıştır.

Bu özet tespitlerin ardından şöyle bir soru yerinde olacaktır;

(Resim 4: St.Jean Şövalyeleri’nin Halikarnas’a kale inşası, temsili minyatür)rodos bodrum kalesi 10 1

Rodos St. John Şövalyeleri’nin harabe Halikarnas’ta ne Osmanlı Beylerinden, ne Menteşe Beylerinden izin almadan inşaata girişmiş olması çok yüksek bir risk değil miydi?

Batılı nadir kaynaklardan biri harabe Halikarnas kentinin 1309’da Rodos’un işgalinden sonra keşfedildiğini yazmaktadır; ki bu, harabe Halikarnas tarihte hiç Türklerin olmamıştı anlamına gelmektedir. Bu tespit araştırmaya muhtaç gözükse de bir ihtimale işaret ettiği için önemlidir.

İzin meselesiyle ilgili farklı iki kaynaktan alınan alıntılar aşağıdadır:

rodos bodrum kalesi 12 1(Resim 5: Kale inşası, temsili illustration)

1306 yılında tarikatın büyük üstadı Fulque de Villerat Oniki Ada yı (Dodecanese) Bizanslılar’dan almaya girişti. Bir İsbitariyye(Şövalye) filosu birkaç Ceneviz kadırgasının da yardımıyla Rodos’a çıkarma yaptı ve işgal harekatı 1308’de tamamlanarak ana karargah buraya taşındı. Bundan sonra, Rodos, Haçlılar’ın en önemli üssü oldu ve zamanla artık “Rodos şövalyeleri” adıyla anılan İsbitariyye, Oniki Ada’nın tamamı ile Bodrum gibi bazı Anadolu sahil kasabalarını da ele geçirdi…(Kaynak: Bkz-History of the Crusades-Steven Runciman) https://archive.org/details/historyofcrusade00runc http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c09/c090010.pdf

1412 yılında St. Peter (Bodrum) Kalesi şövalyelerine ait bir kadırga, Midilli(lesbos) sularında bir Ceneviz(Türk?) gemisini ele geçirmişti. Bunun üzerine Balad Türkleri (Menteşeoğulları) harekete geçip St. Peter (Bodrum) Kalesi ve Syme Adası’na misilleme saldırısı yapmış; daha sonra yakalanan bu şövalyeler, mürettebatla birlikte Lesbos Senyörü James Gattilusio tarafından hapsedilip işkence görmüştü(Bu sırada Grand Master P. de Naillac Rodos’ta değildi). Vekil Amir, Midilli Senyörü’ne protesto çekip zararları tazmin edeceğini bildirmiş; St. Peter (Bodrum) Kalesi şövalyelerine de bir daha Hırıstiyan ve Türk gemilerine saldırı yapmamaları, ilişkileri bozucu davranışlardan kaçınmaları doğrultusunda sıkı emiler vermişti….Şövalyeler, ertesi sene Rodos’a Osmanlı Donanması’nın saldıracağı söylentileri nedeniyle alarma geçmiş; derhal savunma tedbirleri almış, tahkimatlar yapmış ve İskenderiye baskınında ele geçirilen malları başka yere nakletmişti.(Bkz-Kenneth M. Setton- A history of the Crusades)
https://archive.org/details/AHistoryOfTheCrusades14th15thC

rodos bodrum kalesi 13 1(Resim 6: St. Peter(Bodrum) Kalesi’ne ait Kadırga’nın korsanlık faaliyeti, temsili minyatür)

(Resim 7: St. Peter Kalesi’nde savunma hazırlıkları, temsili illustration)rodos bodrum kalesi 11 1

Tarihçilerimiz İdris Bostan ve Salih Özbaran da yukarda aktarılan vakıayı doğrulamaktadır. Denizcilik Tarihi adlı eserde; Menteşe Türklerinin Şövalyelere saldırması için Cenevizlilerin kışkırtıcılık yaptığı, 1409’un Ocak ayında Cenevizlilerin 7 Katalan kadırgası takip edip ele geçirdiği, 1411’de bir Katalan filosunun Cenevizlilere ait Sakız(Chios)’a saldırdığı, İskenderiye limanında Ceneviz Katalan deniz muharebesi yaşandığı yazılıdır. https://tr.scribd.com/doc/289590249/Turk-Denizcilik-Tarihi-1Ba%C5%9Flang%C4%B1ctan-XVII Yuzy%C4%B1l%C4%B1n-Sonuna-Kadar

Devir, ittifaklar ve güçler dengesinin sürekli değiştiği bir devirdir. Mühür basılmış mütarekelere rağmen Akdeniz ve Ege; Türk, Bizans, Venedik, Ceneviz, Katalan, Rodos Şövalyelerine ait gemi ve filoların her an birbiriyle kapışmasına tanık olmuştur. Bu güçler, menfaatleri gereği daima birbirlerine saldırma potansiyeline sahipti.

rodos bodrum kalesi 1 1(Resim 8: Venedik-Ceneviz filo muharebesi, resim)

Yukarda aktarılan vakıalar, Halikarnas Yarımadası’nda kale inşa etmek isteyen Şövalyeler ile Türkler arasındabir izin ya da rıza ilişkisi bulunmadığını tartışmaya yer bırakmaksızın açıkça göstermektedir.

(Resim 9: Kale içi inşaat, temsili illustration)rodos bodrum kalesi 2

1402-1413 dönemi Osmanlı açısından hükümdarsızlık-fetret dönemidir; hakimiyet alanlarında ve varsa dahi harabe Halikarnas’ta herhangi bir Türk otoritesi kalmamıştı. Anadolu topraklarında Türk Beylik Devletleri arasında yaşanan çatışma, savaş, düşmanlıklar vb, Haçlı Rodos Şövalyelerinin işine yaramıştı. Öte yandan, Menteşeoğulları, 1405 senesinde Osmanlı hükümdarı Çelebi Mehmet’e biat etmiş; 1413-1414’de tam ilhak ile vassallık statüsüne geçmiş; 1421’de hem İlyas Bey hem Çelebi Mehmet’in ölümüyle birlikte aynı statü devam etmişse de II.Murad, geride kalan Menteşe Beylerini Tokat kalesine sürgüne yollayıp hapsettirmiş ve 1424’te Menteşe Beylik Devleti fiilen son bulmuştu. Yani, 1403-1424 yılları arasında harabe Halikarnas şehrinin bulunduğu coğrafya Türklerin kudretli hegemonyası altında değildi. Haçlı Rodos Şövalyeleri, ana karada şiddetle ihtiyaç duydukları kale inşası için işte böylesi bulunmaz bir dönem ve fırsat yakalamıştı.

rodos bodrum kalesi 3 1rodos bodrum kalesi 4 1(Resim 10 ve 11: Kale içi normal hayat, temsili minyatür)
Bu kronolojik izahta cevaba muhtaç çok önemli bir diğer soru ise şöyledir:

(Resim 12:Şövalyeler ve tarım; temsili minyatür)rodos bodrum kalesi 5 1
Haçlı Rodos Şövalyeleri, Menteşeoğulları ülkesinin kati biçimde Osmanlılara geçtiği II Murad(1421) döneminden, Kanuni Sultan Süleyman’ın 1522’de Rodos’u fethine kadar süren 100 yıllık devir boyunca antik Halikarnas şehrinde nasıl olmuş da barınabilmiş; yakın çevresinde tarım yapabilmiş; hayvan beslemiş, normal hayat kurabilmişti?

Osmanlı Devleti, Hırıstiyan dünyası için çok büyük bir tehdit olacağının sinyallerini zaten epeydir vermekteydi. Öyle ki bu durum, sadece Rodos Şövalyeleri, Bizans, vb. değil; Karamanoğulları, Akkoyunlular gibi Türk Devletleri için de geçerliydi.

Fetret dönemi ile Menteşeoğulları’nın yurtluk karşılığı ordusunu egemen devlet olan Osmanlı’nın hizmetine verdiği vasallık dönemi, kısmen otorite ve hakimiyet boşluğu dönemiydi. 1403-1421 arasındaki bu yıllar, Rodos St. John Şövalyeleri açısından otoritesizlik, iç kargaşa, yokluk, disiplinsizlik yılları olduğu kadar aynı zamanda toparlanma, ticaret, istila gibi pek çok bakımdan da elverişli yıllardı. Kale içinde gündelik bir hayat nerdeyse oturmuş gibiydi. Papalık dünyasındaki kaos ve mali sıkıntılar en çok Halikarnas, Kos gibi kalelerde hissediliyordu. Gıda ve malzemenin hem vaktinde, hem de istenildiği miktarda tedarik edilememesi, garnizonları başının çaresine bakmaya, yakın çevrelerinde bahçe, tarım işleri yapmaya, hayvan beslemeye itmişti(Bu konu gündelik hayatın anlatıldığı gelecek bölümlerde detayı ile ele alınacak). Ancak bu tamamen rahat, endişesiz, korkusuz oldukları anlamına da gelmemeli. Kimsesiz, terkedilmiş, ören, harabe ve biraz bataklık vaziyetteki antik Halikarnas kentinde kale yapmaya başladıkları ilk günden itibaren çok büyük ihtimalle sürekli diken üstündeydiler. Muhakkak ki güvenlik tedbirleri almışlar; gözetleyici, devriye, haberleşme, istihbarat ve ikaz sistemleri kurmuşlardı.

rodos bodrum kalesi 6(Resim 13: Kale sur nöbeti ve uyarı sistemi, temsili çizim)

…Anadolu’daki 50 şövalyelik St. Peter(Bodrum) Kalesi, üst komuta yetkileri verilmiş bir yüzbaşı ve iki güvenlik memuru tarafından yönetiliyordu. Buna ilaveten 40 güverte şövalyesi gemileriyle sürekli nöbet, devriye ve güvenlik sağlıyordu… (Bkz-HE HOSPITALLERS OF RHODES AND THEIR VOW OF POVERTY IN THE 15th CENTURY (1420-1480) Pierre Bonneaud, Independent Scholar France/Archives of the Order of Malta) /https://www.raco.cat/index.php/ImagoTemporis/article/viewFile/292971/381412

St. Peter Kalesi’ndeki Şövalyelerin bölgedeki varlığı artık dikkat çekmeye başlamıştı. Faaliyetlerine bakılırsa, Osmanlılar ile aralarındaki ilişki öyle basitçe “sana artık toprağımda izin vermiyorum; tasını tarağını topla, derhal terket!” şeklindeki bir ilişkiye hiç benzemiyordu.

 

Mehmet Çilsal / Hukukçu-Tarih Araştırmacısı

Devam edecek…

rodos mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et
Sponsorlu
Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BODRUM HABERLERİ

BEHÇET SAATCI COŞKUSU MİLAS KIRSALINI HAREKETLENDİRDİ…

Yayınlanan

açık

Tarafından

behçet saatcı BEHÇET SAATCI COŞKUSU MİLAS KIRSALINI HAREKETLENDİRDİ… milasta saatc ya co kulu kar  lama 2
 • behçet saatcı BEHÇET SAATCI COŞKUSU MİLAS KIRSALINI HAREKETLENDİRDİ… mehmet tosun banner 2
 • behçet saatcı BEHÇET SAATCI COŞKUSU MİLAS KIRSALINI HAREKETLENDİRDİ… Hakan Durna SM Con 05

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı ve Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Milas’ın Dibekdere, Kırcağız ve Ekinanbarı mahallelerinde meşale ve tezahüratlarla karşılandı.

behçet saatcı BEHÇET SAATCI COŞKUSU MİLAS KIRSALINI HAREKETLENDİRDİ… milasta saatc ya co kulu kar  lama 4

Bağımsız Aday Behçet Saatcı, gün boyu Milas merkezinde sürdürdüğü seçim çalışmalarını akşam saatlerinden itibaren Dibekdere, Kırcağız ve Ekinanbarı mahallelerinde devam etti. Meşale ve tezahüratlarla karşılanan, konuşması sık sık alkışlarla kesilen Başkan Saatcı, gittiği tüm mahallelerden destek sözü aldı.

Muğla’da yanlış giden uygulamalara ‘dur’ demek için çıktıkları yolda, kurdukları Halkın İttifakı’nın çığ gibi büyüdüğünü anlatan Bağımsız Aday Saatcı, “Liderlerin önünde takla atan zihniyeti yıkarak, sırtına halka dayayanların da başarılı olabileceğini ispat ederseniz, Muğla’da bir çoban ateşi yakılmış olacak. Bu çoban ateşi de inanıyorum ki, Türkiye’de yeni bir anlayışın gelmesine vesile olacak.  Siz, 31 Mart’ta tarihe tanıklık edeceksiniz. Muğla tarih yazacak.” dedi.  Vatandaşlarla sohbet eden ve Milas’ın detaylı şekilde incelediğini vurgulayan Bağımsız Aday Saatcı, gerekli adımların 1 Nisan’dan itibariyle atılacağını sözlerine ekledi.

behçet saatcı BEHÇET SAATCI COŞKUSU MİLAS KIRSALINI HAREKETLENDİRDİ… milasta saatc ya co kulu kar  lama 3

behçet saatcı BEHÇET SAATCI COŞKUSU MİLAS KIRSALINI HAREKETLENDİRDİ… mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

KAYNAR: GELECEK 5 YILIN İPOTEĞİNİ VERİRKEN DİKKATLE DÜŞÜNÜN…

Yayınlanan

açık

Tarafından

halil ibrahim kaynar KAYNAR: GELECEK 5 YILIN İPOTEĞİNİ VERİRKEN DİKKATLE DÜŞÜNÜN… kaynar golturkbuku2
 • halil ibrahim kaynar KAYNAR: GELECEK 5 YILIN İPOTEĞİNİ VERİRKEN DİKKATLE DÜŞÜNÜN… mehmet tosun banner 2
 • halil ibrahim kaynar KAYNAR: GELECEK 5 YILIN İPOTEĞİNİ VERİRKEN DİKKATLE DÜŞÜNÜN… Hakan Durna SM Con 05

Demokrat Parti (DP) Bodrum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Kaynar, 5 yıl muhtarlık 15 yıl belediye başkanlığı yaptığı Göltürkbükü’nde seçim ofisini açtı. 

Kaynar Göltürkbükü’nden yatırım sözü verdi…

5 yıl muhtarlık 15 yıl belediye başkanlığı yaptığı Göltürkbükü’nde seçim ofisi açan DP Bodrum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Kaynar, coşkulu bir kalabalığa seslendi. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı açılışta konuşan Kaynar, Bodrum Yarımadası’na yatırım sözü verdi. Göltürkbükü açılışına katılan DP Bodrum İlçe Başkanı Mustafa Baysel, çok iyi bir ekip kurduklarını, başlarında da deneyimli bir belediye başkan adayıyla seçimleri alacaklarını söyledi.

halil ibrahim kaynar KAYNAR: GELECEK 5 YILIN İPOTEĞİNİ VERİRKEN DİKKATLE DÜŞÜNÜN… kaynar golturkbuku5

Büyükşehir yasasının devreye girmesiyle Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Bodrum’u pranga altına aldığını söyleyen DP Bodrum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Kaynar ise; “5 yılda Bodrum’a hiç yatırım gelmedi. Var olan sorunlar çığ gibi katlanarak büyüdü. Bodrum büyük sorunlarla başetmek zorunda kaldı. Mehmet Kocadon önemli hizmetler yaptı. Ama bu yasayla eli kolu bağlı kaldı. Allah’ın izniyle 31 Mart’ta Kocadon Muğla’ya, Halil İbrahim Kaynar Bodrum’a başkan olunca birbirimizle koordineli şekilde çalışacağız. Hizmetlerin arkası kesilmeyecek. Biz belediye başkanı olduğumuzda hem Muğla Büyükşehir Belediyesi’yle, hem de merkezi hükümetle iyi geçinip Bodrum’un özlediği hizmetleri getirip devasa sorunları ortadan kaldıracağız” dedi.

halil ibrahim kaynar KAYNAR: GELECEK 5 YILIN İPOTEĞİNİ VERİRKEN DİKKATLE DÜŞÜNÜN… kaynar golturkbuku6

ŞAPKANIZI ELİNİZE ALIP 3 DEFA DÜŞÜNÜN…

Demokrasinin kalesi Demokrat Parti’yi hem Muğla’da hem de Bodrum’da zafere ulaştıracaklarına emin olduğunu söyleyen Halil İbrahim Kaynar; “Sevgili hemşehrilerim, şapkanızı elinize alıp 3 defa düşünün. 31 Mart’ta 5 yılınızı ipotek altına alıyorsunuz. Çocuklarımızın, gençlerimizin, esnafımızın kısacası Bodrum’umuzun 5 yılını ipotek altına alıyorsunuz. Bunu iyi düşünerek oyunuzu kullanın. Seçimde mührü Kırat’a vurun” dedi.

Başkan adayı Halil İbrahim Kaynar daha sonra vatandaşlarla birlikte seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

halil ibrahim kaynar KAYNAR: GELECEK 5 YILIN İPOTEĞİNİ VERİRKEN DİKKATLE DÜŞÜNÜN… mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

KOCADON: BÜYÜKŞEHİR İÇİN İKİ BUÇUK YILDIR VERDİĞİM EMEĞİ UNUTTULAR…

Yayınlanan

açık

Tarafından

mehmet kocadon KOCADON: BÜYÜKŞEHİR İÇİN İKİ BUÇUK YILDIR VERDİĞİM EMEĞİ UNUTTULAR… mehmet kocadonun ilk gundemi su olacak 3 1
 • mehmet kocadon KOCADON: BÜYÜKŞEHİR İÇİN İKİ BUÇUK YILDIR VERDİĞİM EMEĞİ UNUTTULAR… mehmet tosun banner 2
 • mehmet kocadon KOCADON: BÜYÜKŞEHİR İÇİN İKİ BUÇUK YILDIR VERDİĞİM EMEĞİ UNUTTULAR… Hakan Durna SM Con 05

Ben milyonları yönetmeye alışkın bir belediye başkanıyım.

Onlar ise milyonları yönetmeye alışkın olmadıkları için hep yanlış yaptılar! Şoför esnafını, halkı, yatırımcıyı kırdılar. Onlar benim gibi değiller, masanın öbür tarafında hiç oturmamışlar bile. Ben ise masanın öbür tarafında oturarak bugünlere geldim”
“Beni her ne kadar silmeye çalışsalar da büyükşehir yolunda, iki buçuk yıldır verdiğim emeği unuttular!
Yerel seçim çalışmalarını ara vermeden sürdüren Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, programına Muğla’nın cennet köşelerinden biri olan Köyceğiz’de devam etti.  Sabah esnaf ziyaretleri ile başladığı ziyaretlerini Köyceğiz genelinde sürdürdü.

“ATATÜRK’ÜN ‘KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR’ SÖZÜNÜ YAŞATMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Dünya’da “Sakin Şehir” listesine giren ender yerlerden biri olan Muğla’nın Köyceğiz ilçesini ziyaret eden Mehmet Kocadon, “Bizleri içtenlikle büyük bir sevgi ve ilgiyle karşılayan Köyceğiz halkına, Döğüşbelen, Hamitköy ve Beyobası mahalle sakinlerine, çok değerli muhtarlarımız ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Ulu önderimiz Atatürk’ün ‘Köylü milletin efendisidir’ sözünü yaşatmak için çalışacağız, çiftçimizi üretime teşvik ederek kooperatifler, birlikler kurarak köylümüze çiftçimize ürettiği ürünlere alım garantisi sunarak kırsalımızı zenginleştireceğiz. Köyceğiz’imizin özellikle narenciye ürünleri -Bodrum’da da Bodrum mandalinası örneğinde olduğu gibi- yapacağımız bu tür çalışmalar ile hak ettiği değeri alacak! Ben 17 yıldır Bodrum Tanıtma Vakfının da başkanlığını yapıyorum. Dünyanın dört bir yanında katılacağımız fuarlarda, Muğla’mızın bütün güzelliklerini ayrı ayrı tanıtacağız. Kırsalıyla kentiyle kıyısıyla Muğla bir marka olacak, tüm Muğla kazanacak!” dedi.
Önce Köyceğiz pazarını gezerek pazar esnafıyla sohbet eden Başkan Adayı Kocadon, gün içinde kahveleri ve bölge esnafını da ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi. Tek çarenin halkla aynı dili konuşabilen, halkın içinden gelmiş bir belediye başkanı olan Mehmet Kocadon’da olduğunu ifade ederek, kendisinin de çiftçi bir aileden geldiğini, bu nedenle özellikle üreticilerin yaşadıkları sorunları yakından bildiğini belirtti. Kıyı ile kırsalı buluşturan projeler üreterek hem üreticinin hem turizmcinin hem de esnafın kazanması, zenginleşmesi için birlik beraberlik içinde Muğla’yı yönetmenin sözünü verdi.
Başkan Kocadon, Köyceğiz’in Döğüşbelen, Hamitköy ve Beyobası mahallelerini de ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Akşam saatlerinde ise DP Köyceğiz İlçe Başkanı Mehmet Köylü tarafından organize edilen etkinlikte, Köyceğizli muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile buluştu.
mehmet kocadon KOCADON: BÜYÜKŞEHİR İÇİN İKİ BUÇUK YILDIR VERDİĞİM EMEĞİ UNUTTULAR… mehmet kocadonun ilk gundemi su olacak 2 1

KÖYCEĞİZLİLER İSTEDİ BAŞKAN KOCADON SÖZ VERDİ…

Muhtar Sadık Karaduman, Mehmet Kocadon’u ‘markaların adamı’ olarak takdim ettiği konuşmasında, “Sayın başkanımız markaların adamıdır, Bodrum mandalina lokumundan tutun da kolonyasına kadar. Köyceğiz’de eksik olan bir şeyler var. Turunçgiller diyarında olmamıza rağmen markalaşamadık. Ramazan Festivali yaparız ama Portakal Festivali yapmayız. Ben bu konuda Sayın başkanımdan yardım istiyorum. Sayın başkanımız bizi 2 yıl önce de yemeğe davet etmişti. Bizim Muhtarlar Derneğimizin oluşumunda başkanımızın büyük bir yeri vardır. Bizim Sayın Mehmet Kocadon Başkan’dan iki isteğimiz var: Birincisi, su kaynağımız çok yakın olmasına rağmen su fiyatlarının çok yüksek olması. İkincisi de turunçgiller diyarında olmamıza rağmen meyve suyu sıkma fabrikamız yok. Bu konularda desteklerinizi bekliyoruz” dedi.

“BEN HİZMET İÇİN GELİYORUM. KOLTUKTA OTURMAK İÇİN DEĞİL!”

Bodrum’u dünya markası yapmak için 20 yıldır görev başında olduğunu, milyonları yönetmeye alışkın bir belediye başkanı olduğunu ifade eden Mehmet Kocadon, “Muhtarlarımızla uzun zamandan beri görüşüyorum. Biliyorsunuz Bodrum artık festivaller kenti oldu. Bu kadar çok hem yerel hem de uluslararası festivaller yapılan başka bir ilçe hiç duydunuz mu? Köyceğiz gibi doğa harikası bir yerde, dünyanın en güzel festivallerini yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Bodrum mandalinasını yaşatmak için büyük bir emek verdik. Başından beri en büyük destekçilerden biriyim. Bodrum Turunçgil Üretici Birliğimizi kurduk ve mandalinamızın değerlenmesi için -muhtarımın da dediği gibi- elimizden geleni yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Hedefim tüm Muğla’da birlikleşmeyi desteklemek, üreticilerimize umut olmak. Değerli muhtarım, sizlerin istekleri halkın istekleridir ve benim için bir emirdir. Çünkü ben hizmet için geliyorum. Koltukta oturmak için değil. Gönüllerin başkanı olmak bunu gerektirir. Su konusunda da gerekli iyileştirmeleri yapacağım. Vatandaşımız maalesef büyükşehir sürecinden itibaren bu konuda çok dertli. Hiç merak etmeyin, öncelik olarak 31 Mart’tan sonra su sorununu acil olarak gündeme alacağım” diye konuştu.
mehmet kocadon KOCADON: BÜYÜKŞEHİR İÇİN İKİ BUÇUK YILDIR VERDİĞİM EMEĞİ UNUTTULAR… mehmet kocadonun ilk gundemi su olacak 4

“HALKIN HALİNDEN ANCAK HALKIN İÇİNDEN GELMİŞ BİR BAŞKAN ANLAR”

Mehmet Kocadon, bürokratların yönettiği Muğla Büyükşehir Belediyesi değil, seçilmişlerin ve halkın  istek ve talepleri ile yönetilecek bir Muğla için bu göreve talip olduğunu da ekleyerek, “Dikkat ettiyseniz Mehmet Kocadon ismi bir çığ gibi her gün biraz daha büyüyerek geliyor. Çünkü Muğla halkı Mehmet Kocadon’u her gün biraz daha iyi tanıyor. Ben 2016’dan beri Muğla büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım, 45 günlük aday değilim. Muhtarlarım da bunu bilir, ekiplerim hep gelip onları ziyaret ettiler. Sivil toplum kuruluşu başkanlarını da hep ziyaret etmişimdir. Ancak şimdi bazı laflar duyuyorum ve üzülüyorum. Hayır, arkadaşlar ben ittifaklar bozulduktan sonra Muğla büyükşehir Belediyesi’ne aday olmadım, ben çok öncesinde, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olduğumu ifade ettim. Bir büyüğümüzün ismi açıklandı, kendisine de hayırlı olsun dedik, kenara çekildik. Beni her ne kadar silmeye çalışsalar da, büyükşehir yolunda iki buçuk yıldır verdiğim emeği unuttular! Ulaşamadığım muhtar yok, bugün bile birçoğu burada. Birçok muhtar arkadaşım var ve hepsine de ulaştım. Sivil toplum kuruluşlarıyla görüştüm, halkımızın yaşadığı bütün sıkıntıları, dertleri biliyorum. 20 yıldır Bodrum gibi bir yerde belediye başkanlığı yapıyorum ki, kolay değil Bodrum gibi bir yerde belediye başkanlığı yapmak. Ben milyonları yönetmeye alışkın bir belediye başkanıyım. Onlar ise milyonları yönetmeye alışkın olmadıkları için hep yanlış yaptılar! Şoför esnafını kırdılar, halkı kırdılar, yatırımcıyı kırdılar. Benim gibi değiller, daha doğrusu masanın öbür tarafında oturmuş insanlar değiller onlar. Ben masanın öbür tarafında oturarak bugünlere geldim” dedi.

mehmet kocadon KOCADON: BÜYÜKŞEHİR İÇİN İKİ BUÇUK YILDIR VERDİĞİM EMEĞİ UNUTTULAR… mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et

Son Haberler