Bizimle iletişime geçin

BODRUM HABERLERİ

Mehmet Çilsal yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ”

Yayınlanan

açık

bodrum Mehmet Çilsal yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” mehmet cilsal 20

St.Peter (Bodrum) Kalesi Garnizon Şövalyelerinin Korsanlık Faaliyetleri     

M.S. 1040’larda Amalfili tüccarlar tarafından Küdüs’te kurulan ve sayıları hızla çoğalan St. John Şövalyeleri (Templer+Hospitaller), güçlenen Arap-İslam Devletleri yüzünden kutsal topraklarda daha fazla barınamayıp yaklaşık 40 sene sonra Akka’ya, ardından Kıbrıs’a, son olarak da 1309 gibi Rodos’a taşınmak zorunda kalmıştı. 1340’larda İzmir’de elde ettikleri anakara üssünü 1402’de kaybedince müthiş bir prestij  kaybı yaşamış, akabinde ise varolan finans sorunları tavan yapmıştı. Papalık, ise 3’e bölünmüştü.

bodrum Mehmet Çilsal yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” bodrum kalesi 5(Resim 1: St.John Şövalyeleri; temsili gravür)

Krallar, senyörler, dükler, kardinaller dünyasını iyi tanıyan Baş Şövalye Grand Master P. De Naillac, hem bölünme hem finans sorununu çözmeye karar vermişti. Bunu yapabilmek içinse yeni bir başarıya ihtiyacı vardı. Harabe Halikarnas’ta kale inşa etme fikri burdan doğmuştu. Kaybedilen İzmir St. Pierre (Peter-Petrus) Kalesi yerine anakaraya, Karya kıyısındaki Zephyria burnuna aynı adla bir kale inşa ederek kaybolan prestij tekrar kazanılabilirdi. Böylece, kesilen finans desteği durduğu yerden devam edecekti.

bodrum Mehmet Çilsal yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” bodrum kalesi 6(Resim 2:1187’de Hıttin savaşını Selahaddin Eyyubi’ye karşı kaybeden Haçlı Ordusu; resim)

P.De Naillac’ın elinin altında deha düzeyinde bir mimar vardı ve bu büyük bir şanstı.   Fransız asıllı Alman Şövalye Mimar Hesso Schlegelholtz’un, 1403’te  dikkat çekmeyecek şekilde azar azar başlattığı St. Pierre (Peter-Petrus) Kalesi inşaatı hızla ilerliyordu. İçkale unsurları olan Philibert De Naillac Kulesi(Fransız), Schlegelholtz Kulesi, Liman Kulesi ve F. De Naillac Bastion’u(korugan-tabya) nerdeyse bitmişti. İçinde de 1409 yılı itibarıyla hizmet personeli hariç, 100 paralı asker ve 50 maaşlı şövalye barınmaya başlamıştı. Kaledeki herkese Papalık Kanun Hükmünde Kararnamesi ile cennette yer ayırtedilmişti.

bodrum Mehmet Çilsal yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” bodrum kalesi 7(Resim 3: Haçlı Hospitaller Şövalye Ordusu’nun göçü; temsili illustration)

Grand Master P. De Naillac, 1408’de kalenin adını Havari Aziz Petrus’a törenle ithaf edip, 1409’da İtalya’ya öyle dönmüştü. Artık elinde soylu sınıfı finansal destek için iknaya yarayacak somut, prestijli bir başarı vardı  Yerine vekil olarak geride  İtalyan Domenico Alemania’yı(1409-1411) bırakmıştı. Domenico Alemania’nın iki yıllık vekillik dönemi çok sorunlu geçmekteydi. P. De Naillac’ın yokluğu, zaten korsanlık potansiyeli taşıyan Şövalyeler dünyasındaki disiplini iyice bozmuştu. Geçen bölümde bahsedilen Midilli’de bir Türk kadırgasının ele geçirilmesi vakıası bu dönemin vukuatlarından biriydi. Maaşların ödenmemesi türünden mali sıkıntılar, erzak ve malzeme tedariklerinin zorlaşması gibi nedenler yedi ayrı dil ve millet mensubu şövalyeleri korsanlığa doğru itiyordu.  Mimar Şövalye Hesso Schlegelholtz, bu sıralar kale inşaatı ile meşguldü ve baş kumandanlık vekaleti olmadığı için criminal olayları önlemesi mümkün değildi. Buna, inşaatını yaptığı St.Peter(Bodrum) Kalesi Şövalyelerinin davranışları da dahildi.

bodrum Mehmet Çilsal yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” bodrum kalesi 8

AY3YC3 Crime Pirates Roberts

(Resim 4: Akdeniz-Ege’de korsanlık; temsili illustration)

St.Peter(Bodrum) Kalesi Şövalyeleri

Rodos Şövalyeleri, P. De Naillac’ın ardından Papalıktan gelen emirlere uymayarak, yasadışı işlere, tüccarlığa, korsanlığa vb. bulaşıp hergeçen gün kendilerini riske atıyordu. St.Peter(Bodrum) Kalesi Şövalyeleri, itaatsiz bu grupların başında geliyordu. Türklerle barış, sadece karada geçerli diye düşünmeye başlamışlardı artık. Bir tarihçinin kalemiyle “karada kuzu; denizde kurt” kesilmişlerdi.

bodrum Mehmet Çilsal yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” bodrum kalesi 9(Resim 5: 1420’lerde St. Peter  Kalesi; temsili  illustration)

Bir önceki bölümde, Osmanlılar ile St. John Şövalyeleri arasındaki ilişkinin basit bir izin ilişkisi olmadığının altını çizmiştim. 15. yy’ın henüz başlarında yaşanan ve  belgelere dayanarak aşağıda aktartığım(önceki bölümdekilere ilaveten) vakıalar bu konuda sanırım yeterince açıklayıcı olacaktır. A.Luttrell ve E.Zachariadou belgelerine göre St.Peter (Bodrum) Kalesi Garnizonu Şövalyeleri;

(Resim 6 ve 7: St. Peter Kalesi(Bodrum) Şövalyelerinin korsanlık faaliyetleri; temsili  illustration)

  • Ekim 1409’da mevzuat ve usule aykırı biçimde atları için arpa satın almıştı.
  • Yine aynı yılın Aralık ayında, bu işlemden kısa bir süre sonra kendi başlarına buyruk biçimde Türklere saldırı yapmışlardı.
  • bodrum Mehmet Çilsal yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” bodrum kalesi 101411 yılında, yasadışı olarak deniz taşımacılığı işi de yapan bir Rodos Şövalyesi’ne ait yük gemisini, Anadolu’dan İskenderiye’ye Mısır Memlük Sultanı için Cenevizli bir tüccarın mallarını gizlice taşıyorken seyir esnasında takip edip yakalamış ve Rodos’a getirmişlerdi. Onların bu haydutluk davranışı ise başka bir soruna yol açmıştı; çünkü, Memlük Sultanı’nın elinde, kendi yurttaşlarına kazık atma, vatanına ihanet etme ihtimali için rehin ya da tutuklanmış halde pek çok Rodoslu bulunmaktaydı ve bunların hayatları sözkonusuydu.  Bunun üzerine, alıkonulan mallar başka bir Ceneviz gemisi tarafından Mısır’a gönderilmişti.
  • Aydınoğlu Türkleri ve Haçlılar Birliği arasında geçmiş yıllarda yapılmış saldırmazlık anlaşması bulunduğunu bilmeden Ayasoluklu (Ephesos) Türk tüccarlara ait mal taşıyan Sakız Adası’nın iki gemisini korsanlık yoluyla ele geçirmişlerdi. Bunun üzerine Vekil Grand Master bu iki geminin serbest bırakılmasını istemişti. (Kaynak bkz-E.Zachariadou 1983, 11-12, 82; Luttrell / Zachariadou, 2008, 120 (1363 ve 1381 sayılı Papalık kararnameleri). Luttrell / Zachariadou, 2008, 113-114 (Nr. 33-34). Krş Aynı zamanda Sakız, 1998, 144-148 ve Epstein, 2007, 70-71)  LIQUID FRONTIERS/ A Relational Analysis of Maritime Asia Minor as Religious Contact Zone in the 13th-15th Century by Johannes Preiser-Kapeller, Institute for Medieval Research, Division for Byzantine Research, Austrian Academy of Sciences

https://www.academia.edu/4197258/Liquid_Frontiers._A_relational_analysis_of_maritime_Asia_Minor_as_religious_contact_zone_in_the_13th-15th_century

bodrum Mehmet Çilsal yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” bodrum kalesi 11 1Riley-Smith, A. Luttrell gibi batılı önemli tarihçiler Rodos Şövalyeleri’nin yalnızca Müslüman gemilerinin yüküne değil, yağma malı taşıdıklarından şüphe duydukları Hıristiyan kadırgalarının yüküne de el koyabildiğini, Papalığın, St. John(Aziz Yahya) Şövalyeleri’ne bir nevi resmi ruhsat(corso-lisans) verdiğini, 16.yy başlarına gelindiğinde Rodos Şövalyeleri’nin yıllık gelirinin neredeyse yarısının korsanlık faaliyetinden kaynaklandığını belgelemiştir. (Kaynak: Bkz- Early warning systems and the  Hospitallers in the eastern Mediterranean, Zsolt Hunyadi) http://hypatia.teiath.gr/xmlui/bitstream/ handle/11400/8984/26.pdf?sequence=1   

Aşağıdaki paragraf St. John Şövalyeleri hakkında net bir resim gibidir adeta:

St.John Şövalyeleri, Templar Şövalyelerinin akıbetini biliyordu ve onların Hıristiyanlığın koruyucu kalkanı oldukları imajını dikkatli biçimde kullanmışlardı… Ancak Hıristiyan deniz tüccarlarına karşı pek merhametli değillerdi.   Mal alışverişinin iki taraf arasındaki barışa katkısı olduğu halde, korsanlık faaliyetleriyle İslam ve Hıristiyan dünyası arasındaki ticareti baltalıyorlardı.

bodrum Mehmet Çilsal yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” bodrum kalesi 1(Resim 8: St. John Şövalyeleri; temsili gravür)  

Varoluşarı bir avuç Avrupa aristokrasisi, paralı asker, onlarla menfaat ilişki içindeki yerel ahaliye bağlı 500 kadar Şövalye, çizmeyi aşıyordu. Onlar, saygınlıkları sayılarıyla orantılı olmayan güçlü misyoner duygusuna sahip, iyi organize edilmiş küçük bir askeri elitten oluşuyordu. Asya kıyılarındaki lagünlerde, sarp kayalıklarda pusuya yatıp İstanbul’dan Mekke’ye hacı götüren, Karadeniz’den Mısır’a kereste taşıyan, Arap ülkelerinden baharat yüklenmiş, bal, kurubalık, şarap, tuz, ipek, vs. dolu gemilere vur-kaç yapıyorlardı. Heryere korkunç bir şöhret salmışlardı. Bir Şövalye kadırgası ile uğraşmak, akreple uğraşmaktan beterdi…Onlar; yanlış döllenmiş oğullar, Batı’nın en rezil tarikatı, şeytanın yumurtladığı en iğrenç şeylerdi…” Kaynak-Bkz:Empire of the sea by RogerCrowley

https://books.google.de/books/about/Empires_of_the_Sea.html?id=2jUhAQAAIAAJ&redir_esc=y

Ege’deki diğer güçler

Korsan Ordusuna dönüşmüş St. John Şövalyeleri, Osmanlı ve Memlüklerin ilgi odağı haline gelmişti. Memluk Sultanı, onların Kıbrıs Kralı ile nasıl gizli bir ilişki içinde olduğunu gayet iyi biliyordu. Şövalyelerin haydutluk faaliyetleri yüzünden bölgedeki devletlerin ekonomisi ciddi ölçüde sarsılmaktaydı. Asya ve Avrupa’nın en eski tüccarları olan Cenevizliler bile yaka silkmeye başlamıştı.

bodrum Mehmet Çilsal yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” bodrum kalesi 2(Resim 9: St. John Şövalyeleri baştardası; temsili illustrasyon)  

“Rodos’u Bizans’tan alırken güç birliği yapan Cenevizliler ile Şövalyelerin arasında artık çıkar çatışmaları başlamıştı. Aslında, geçmişte Cenevizliler ile Şövalyelerin her ikisi de bölünmüş Papalık dünyasında Avignon’daki Papa Urban VI’yı desteklemişti. Hatta, Papa Urban VI, Rodos Şövalyeleri Grand Masterlığı 1384’te Cenevizlilerin kendisini desteklemesi sayesinde ele geçirmişti. Cenevizliler, ekonomik olarak çok kötü durumdaki Şövalyeleri finanse etmiş ve zamanla aralarında çok ciddi boyutlarda borç ilişkileri oluşmuştu. Tüm bunlara rağmen iki taraf arasındaki ilişkiler 15.yy başlarında bozulmuştu bile.”(Bkz-christopher wright/ non ex unıca natıone sed ex plurımıs: genoa, the catalans and the knıghts of st john ın the fıfteenth century) https://www.academia.edu/25464534/Genoa_the_Catalans_and_the_Knights_of_St_John_in_the_fifteenth_century

Parçalanmış  Bizans, kendi derdindeydi

bodrum Mehmet Çilsal yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” bodrum kalesi 3(Resim 10 St. John Şövalyeleri ve yağmacılık faaliyeti; temsili minyatür)  

Bölünmüş Bizans Kralları, Haçlılar Birliği’nin Mora dahil tüm Grek topraklarına göz koyduğunu düşünüyordu. Bu yüzden de İngiliz Dil Birliği(İngiltere,İskoçya, İrlanda) Şövalyeleri ile temas içindeydiler. İngiltere’ye elçi bile yollamışlardı.

 

bodrum Mehmet Çilsal yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” bodrum kalesi 4(Resim 11-Bizans İmparatoru Manuel-II, temsili minyatür)

İmparator Manuel II, 1415’de Rodos St. John Şövalyeleri başta olan çeşitli Latin güçleri ile Türklere karşı müttefik oluşturmayı planlıyordu. 1422 Mayıs’ında Papalık’tan bu konuda tam tersi bir emir gelmişti. İttifak hayalleri suya düşmüştü. 1423 yılının Haziran ayında Venedik Senatosu, Bizans İmparatoru Ioannites’in Rodos’a eşdeğerdeki (yüzölçüm itibarıyla) Eğriboz Adası’nın veya bir başkasının Rodos ile değiştirmek istediğini öğrendi. Bu teklif, Papalık tarafından ilgiye değer bulunmadı… (Bkz:ANTHONY LUTTRELL THEREFORE  I LIKE YOU TO YOUR SIDE (1306-1409)

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/viewFile/3620/3480.pdf)

100 yılı aşkın süredir merkez üsleri Rodos başta, Dodecanese adaları ve 15.yy başından itibaren de halen inşasına devam ettikleri St.Peter (Bodrum) Kalesi’nde bir biçimde tutunmayı başarmış olan St. John Şövalyelerini bu haydut halleriyle nasıl bir gelecek bekliyordu?

Gelecek birkaç bölümde Haçlılar Birliği St.John Rodos Şövalyeleri dünyasına içerden bakacağız.

Mehmet Çilsal / Hukukçu-Tarih Araştırmacısı

Devam edecek…

Okumaya devam et
Sponsorlu
Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BODRUM HABERLERİ

YALIKAVAKSPOR LİGİ YENİLGİYLE TAMAMLADI…

Yayınlanan

açık

Tarafından

yalıkavkspor YALIKAVAKSPOR LİGİ YENİLGİYLE TAMAMLADI… DSC 0003

Yalıkavakspor Kulübü Kadın Hentbol Takımı evinde oynadığı son maçta İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’ne 34-43 mağlup oldu. 

Gümbet Binnaz Karakaya Kapalı Spor Salonu’nda oynanan Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar Süper Lig maçında oyunun başından sonuna kontrolünü elinde tutan İzmir ekibi, ilk yarıyı da 16-24 önde bitirdi.

yalıkavkspor YALIKAVAKSPOR LİGİ YENİLGİYLE TAMAMLADI… DSC 0008İkinci devrede de üstün bir oyun oynayan İzmir ekibi, maçı 34-43 kazandı. Maçta en çok gol kaydeden isim ise 9 golle İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nden Sibel Kıcıroğlu oldu.  Yalıkavak, bir sonraki maçını 27 Nisan Cumartesi Ardeşen Gençlik ve Spor Kulübü ile deplasmanda oynayacak.

yalıkavkspor YALIKAVAKSPOR LİGİ YENİLGİYLE TAMAMLADI… DSC 0005

Okumaya devam et

ASAYİŞ

ARACIYLA 150 METRE SÜRÜKLENDİ…

Yayınlanan

açık

Tarafından

bodrum kaza ARACIYLA 150 METRE SÜRÜKLENDİ… bodrum kaza

Bodrum’da devrilen hafif ticari araç yaklaşık 150 metre sürüklendi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. 

Kaza, gece saatlerinde İslamhaneleri Mahallesi’nde yaşandı. Turgutreis istikametinden Bodrum’a seyir halinde olan 48 BM 149 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktı.

Refüje çıkan araç devrilip yaklaşık 150 metre sürüklendi. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif sıyrıklarla kazadan kurtulan sürücünün ilk kontrolleri kaza mahallinde yapıldı. Sürücünün hastaneye gitmeyi reddettiği bildirildi.

Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

BODRUMSPOR, AMED SPORTİF’TEN 3 PUANI 3 GOLLE ALDI…

Yayınlanan

açık

Tarafından

bodrumspor BODRUMSPOR, AMED SPORTİF’TEN 3 PUANI 3 GOLLE ALDI… bodrumspor amed sportif 3

2. Lig beyaz gurupta mücadele eden B.B Bodrumspor, deplasmanda 3-0 yenildiği Amed sportif’i, kendi sahasında aynı skorla, 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 4. Dakikasında Bodrumsporlu Ozan pasını gole çeviren Şaban’nın vuruşu ofsayt olarak değerlendirildi. Karşılaşma doksan dakika boyunca karşılıklı ataklar ile oynanırken genelde oyuna hakim olan taraf ev sahibi Bodrumspor oldu. Özellikle karşılaşmanın sonlarına doğru Bodrumsporlu oyuncuların yaptıkları ataklar göz doldururken 62 ve 88 inci dakikalarda iki gol atan taraf ev Sahibi takım oldu. Karşılaşmayı Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Belediye Başkanı Ahmet Aras’ta izleyenler arasında yer aldılar.

bodrumspor BODRUMSPOR, AMED SPORTİF’TEN 3 PUANI 3 GOLLE ALDI… bodrumspor amed sportif 6Karşılaşmanın özellikle ilk 15 dakikası ve ikinci devrenin ilk 10 dakikası sert oynanan karşılaşmada, hakem Yalçın Taşkınfırat uyarılarıyla oyun normalleşti. Bodrumspor aldığı 3 puanla ligde 46 puanla 8.sırada bulunuyor.

bodrumspor BODRUMSPOR, AMED SPORTİF’TEN 3 PUANI 3 GOLLE ALDI… bodrumspor amed sportif 5Stad          : Bodrum İlçe Şehir Stadı
Hakemler : Yalçın Taşkınfırat **, Mücahit Değermenci **, Berkay Daban **

B.B Bodrumspor:
Sadrettin Fırat **, Erkan **, Muhammet **, Şaban Yılmaz ****, Emrecan ***(dk 58 Cem ****), Orhan ***, İzzet ***, Mustafa ** (dk 83 Celal **) ,Seyit Ahmet *** ( dk 74 Özgür **), Ozan **, Özgür **

Amed Sportif:
Mehmet Salih ***, Ercan **, Muhlis** ( dk 70 Hasan **), Gökhan**, Muhammed Burak ** (dk 85 Ali Gaffar *), Mehmet Erkut **( dk 45 erat **), Oğuz **, Berat **, İlyas**, Bünyamin **

bodrumspor BODRUMSPOR, AMED SPORTİF’TEN 3 PUANI 3 GOLLE ALDI… bodrumspor amed sportif 4Sarı Kartlar:

B.B Bodrumspor : Erkan, Ozan,

Amed Sportif      : Gökan, Bünyamin

Goller                   : B.B Bodrumspor Dk 47 Şaban, Dk 62, 88 Cem

bodrumspor BODRUMSPOR, AMED SPORTİF’TEN 3 PUANI 3 GOLLE ALDI… bodrumspor amed sportif 2Karşılaşmanın önemli pozisyonları şöyle:

Dakika 4: Bodrum sporun sol kanattan geliştirdiği atakta 48 numarayla Ozan sol ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldı vuruşunu yapmak yerine pasını Şaban Yılmaz’a verdi. Genişyürek’in vuruşunu hakem ofsayt olarak değerlendirdi.

Dakika 9: Amedspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası önünde faul oldu. Faul vuruşunu 18 numaralı Gökhan yaptı. Gökhan’ın vuruşunu kaleci Sadrettin Fırat yumruklayarak kurtardı.

Dakika 39: dakika da sol kanattan yaptığı atakla topla ceza sahası dışında buluşan Emre Can ceza sahası dışından yaptığı güzel vuruşu Ahmet kalecisi Mehmet Salih Demircan kurtardı.

bodrumspor BODRUMSPOR, AMED SPORTİF’TEN 3 PUANI 3 GOLLE ALDI… bodrumspor amed sportifDakika 47: Bodrumspor atağında Amed sporif ceza sahası içerisinde oluşan karambol de topla buluşan Şaban’ın vuruşu Bodrum spora gol getirdi.

Dakika 54: Bodrumsporun sağ kanattan yaptığı atakta Orhan ile Emrecan’ın paslaşması sonucunda topla buluşan Emrecan’nın şutunu kaleci altı pas içerisinden kurtardı.
Dakika 62: Bodrumspor un yaptığı atakta Cem ile Şaban birlikte paslaşarak ceza sahasına taşıdıkları topla buluşan Cem in vuruşu Bodrum spora 2. golü getirdi.

Dakika 73: Amed sportif yaptığı atakta ceza vuruşundan kazandı. Ceza vuruşunu Gökhan’ın sert şutunu Bodrumspor kalecisi kurtardı.

Dakika 85: Bodrumspor atağında ceza yayının önünde topla buluşan Orhan’ın çok sert vuruşu kale direğine çarparak auta çıktı.
Dakika 88: Bodrumspor sol kanattan yaptığı atakta Orhan Aktaş top ile korner çizgisine doğru ilerledi. Orhan’ın yaptığı vuruşla buluşan Cem in oluşan karambolde yaptığı güzel vuruşu Bodrumspor’a 3. golü getirdi.

Okumaya devam et

Son Haberler