Bizimle iletişime geçin

BODRUM HABERLERİ

Mehmet Çilsal Yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ”

Yayınlanan

açık

bodrum Mehmet Çilsal Yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” mehmet cilsal 21
St.Peter (Bodrum) Kalesi ve 1450’ler...

(St. John Hospitaller Şövalyelerine içeriden bakış)

Leleg-Halikarnas Yarımadası’nda St. Peter-Pierre  Kalesi inşaatı sürdürülürken, bir yandan da normal gündelik hayat devam ediyordu. Rodos’tan sık gelen emir ve talimatlara ise her zaman uyulmuyordu.

1450’ye gelindiğinde Bodrum Kalesi’nin Fransız (Naillac) Kulesi, Şapel(1519-1520’de Gotik tarzda yeniden inşa edilecek), Schlegelholtz (sonradan İspanyol-Yılanlı) Kulesi, Naillac Bastionu, Liman Kulesi, İtalyan Kulesi, İngiliz Kulesi  ile kuzeydeki perde duvar bitmişti. İtalyan Kulesi ve Kuzey Hendeği’nin tamamlanması Grand Master Anton Fluvian(1421-1437) ve St. Peter(Bodrum) Kalesi Amirali Angelo Muscetulla zamanında(1431-1436); Alman Kulesi Grand Masterı  John of Lastic(1437-1454) zamanında yapılmış; İngiliz Kulesi ise 1430’da başlanıp 1450 gibi bitirilmişti. Fransız ve İtalyan Kulelerinin boyu 1450’lerde yükseltilmişti. (Kaynak-Bkz:Essai de chronologie des campagnes de construction du château Saint-Pierre -Bodrum/Prof. Jean-Bernard de Vaivre)

bodrum Mehmet Çilsal Yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 5(Resim1) :St.Peter-BodrumŞövalyeleri; illustration

Fransız Kulesi, Şapel, Schlegelholtz Kulesi ve Naillac Bastionu içkalenin unsurlarıydı.

“Norman mimari tarzı, askeri mimarinin gelişimde önemli bir bileşen oluşturuyordu. Haçlı seferleri öncesine ait bu tarz, Levant’da inşa ettikleri kaleler için önemli bir unsur haline gelmişti. Bunun yanı sıra içkale, ortaçağ toplumunun en önemli şekillendirme güçlerinden biri olan şövalyelik kavramına da tekabül ediyordu. Fedden ve Thomson’a göre, şövalyeler saldırı-taarruz için etkili silahlara sahipti. Bununla birlikte, dinlenmek zorunda kaldıkları anlarda kaplumbağa gibi bir kabuğa ihtiyaçları vardı…İçkale yapıları, ani saldırılardan ve baskınlardan az sayıda olan bu uzman savaşçıları, şövalyeleri korumak için çok uygundu.

bodrum Mehmet Çilsal Yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 6(Resim 2):  1440’larda kale kulelerinin bitmiş krokisi   

Haçlı seferli kalelerin karmaşık geçit yapıları, bent girişleri vardı. Kapılar iki dik açıdan kaleye girebileceği bir kule içine yerleştirildi. Bazen bu koridorlar çok dardı; anca, tek bir kişi için uygundu. Daha sonraki mimari gelişmelerle birlikte geçitlerin izlendiği kesikli çizgiler ve boşluklar içeren kapak yapısına yehlikeli durumlarda  askerler kapının içinden ateş edebilsin ve saldırabilsin diye kaplı bir pasaj eklendi.   

Böylece, düşman içeri kolay giremez oldu. Kapıların yakınındaki yankapılar savunma pozisyonundakiler için saldırı imkanı verdi. Haçlı kalelerinin çok etkili parçaları olan bu karmaşık kapılar, aslında eskiçağın askeri unsurlarıydı. Bunlar Avrupa’da kullanılmaz ve bazen Bizans kalelerinde görülürken, haçlılar onları kalelerine alışkanlık yaptılar. Latinler Romalılardan devraldıkları demir parmaklıklı büyük kapılar da kullandılar…

 

bodrum Mehmet Çilsal Yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 7(Resim 3) :  Bodrum Kalesi; C. Thomas Newton- Richard P. Pullan

Katolik Latinler’in kale inşası konusunda doğuda edindikleri en önemli tecrübe, savunma mimarisinde kare kuleden yuvarlak kuleye geçişti. Perde duvarlarına uzun aralıklarla yerleştirilen küçük kare kulelere ilaveten yuvarlak kuleler, hem düşmanın yaklaşmasını  engelliyor hem de her yönden savaşma imkanı veriyordu.”( Kaynak: THE CRUSADER CASTLES OF CYPRUS AND THEIR PLACE WITHIN THE CRUSADING HISTORY –Mimarlık Tarihi mezuniyet tezi, 2004-ODTÜ, Gülnur Uçar )

bodrum Mehmet Çilsal Yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 8(Resim 5) :Teutonik Mimar Şövalye Schlegelholtz ve ekibi; temsili illustration

Mimar Şövalye Schlegelholtz, yukarda aktarılanları St. Peter(Bodrum) Kalesi’nde mükemmel uygulamıştı. (Resim bodrum Mehmet Çilsal Yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 96) :  Bodrum Kalesi burçlerı; temsili çizim

“Feodal lordlara hizmet eden Avrupa kalelerinden farklı olarak Levant kaleleri, idari ve askeri merkez olarak kullanılmıştır. Haçlılar Birliği’nin kaleleri, Avrupa’da olduğu gibi canlı aile konutları değil, içinde garnizonların barındığı kalelerdi. Askerlerin yaşaması için barakalar gibi basit hücreler vardı. Ayrıca, toplantılar ve ziyafetler için bir salon ve üst düzey yetkililer için odalar vardı. Büyük kalelerde, çoğunlukla tek bir  avlusu olan basit şapeller inşa edilirdi. (Benevisti 1972, 290).” (a.g.e)

bodrum Mehmet Çilsal Yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 10

(Resim 7-8) :Bodrum Kalesi hendek girişi ve askı köprü; temsili çizim

St. Peter(Bodrum) Kalesi’nin ilk görevi, Rodos’un doğusundaki Castellorizzo(Meis) garnizonu gibi gözetleme yapmak; Kos’taki kalelerle birlikte Rodos’a yönelik düşmanca yaklaşımları önceden haber vermekti.

(Resim 9) :Bodrum Kalesi; C. Thomas Newton- Richard P. Pullan 

1412 yılına girildiğinde, Rodos Şövalyeleri Grand Master(baş komutan) vekilliği St.Peter (Bodrum) Kalesi’nin mimar ve müteahhiti olan H. Schlegelholtz’a verilmişti. Ancak, bu Teutonic Şövalye, ne yazık ki aynı sene vefat etmişti.    

 

bodrum Mehmet Çilsal Yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 11Bodrum Kalesi’nin dahi mimarı H. Schlegelholtz, Küçük Asya’ya 1380 gibi gelmiş ve 1381 Kasım’ında yaşadığı bir olay nedeniyle Şövalyeler arasında ünlenmişti: “Rodos’taki küçük sıkıntılar bazen dramatik sonuçlar doğuruyordu. 2 Kasım 1381’de, Cos’da zimmetine para geçirmek dahil pek çok suçtan dolayı geçmişte hüküm giymiş, ama artık rehabilite olmuş Fransız (Gascon) bir Şövalye, Rodos Conventual Kilisesi kalabalıkken kendisinden beklenmedik şekilde Grand Master’a bıçakla saldırmış; ancak orda bulunan Şövalye Palamedo Giovanni ve Hesso Schlegelholtz tarafından engellenip başından ayağına kadar kesilip öldürülmüştü” (Kaynak: Bkz-Kenneth M. Setton- A history of the Crusades ) https://archive.org/details/AHistoryOfTheCrusades14th15thC

H. Schlegelholtz 1386’da zorunlu görev kuralı gereği Kos’a (Lango) tayin edilen ilk komutan  olmuştu. Halikarnas-Zephyria’da ilk harcı karan, ilk duvarı ören bu Şövalye, aynı zamanda Kalymnos, Leros’tan da sorumluydu ve bölgeyi avucunun içi gibi biliyordu. Yokluk, kıtlığa rağmen yedindeki üç adayı da bayırdır hale getirmişti. Grek Tarihçi Zacharias N. Tsirpanlis, onun, Kos’ta tarım ve hayvancılığı çok geliştirdiğini hatta Rodos’taki Grand Masterlığa her sene 10.000 duchy vergi, kira vb. ödediğini, muhtemelen gayet iyi yürüyen düzen bozulmasın diye Schlegelholtz’un ölümünden sonra yeni bir vali tayin edilmediğini yazmaktadır.(Bkz- Zacharıas N. Tsırpanlıs/ Forms of judıcıal autonomy ın dodecanese on lıteracy) ορφές διοικητικής αυτονομίας στα Δωδεκάνησα.pdf) Görüldüğü gibi H. Schlegelholtz, Halikarnas-Zephyria’da kale inşa etmek, garnizona anakaradan gizli yollarla erzak temin etmek, askeri ve idari görevler icra etmek vb. den başka kale yakınlarında ziraat ve hayvancılık gibi işleri de gayet güzel organize etmişti.  Mimar Teutonik Şövalye H. Schlegelholtz’un, P. De Naillac’ın İtalya’dan döndüğünün ertesi sene 1421’de Grand Master vekilliğini yapamadan   ölmesiyle birlikte St. John Şövalyeleri dünyasındaki askeri ve ruhani disiplin, emir komuta zinciri iyice bozulmaya yüztutmuştu.

bodrum Mehmet Çilsal Yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 1bodrum Mehmet Çilsal Yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 3(Resim 10) :St. Peter Bodrum Şövalyelerinin tarım faaliyetleri; temsili minyatür)

1440’larda kule ve bina türünden yapıların hepsi bitmişti. Batı Hristiyanlar Birliği olarak da adlandırılan Rodos St. John Şövalyelerinin öncelikli ihtiyacı olan Şapel, 1410’dan önce tamamlanan ilk dört yapı arasındaydı. 1994’te Amerikalı arkeologların(INA) Bodrum Kalesi’nde yaptığı kazı sonuçlarına göre Şapel, Bizans döneminden kalma harabe bir kilisenin üzerine bilerek inşa edilmişti. Bu eski kilisenin altından mezarlar, mezarların içinden ise zırh ve kılıçlarıyla gömülmüş savaşçılar; yaşlı, genç, çocuk ve kadın kemikleri çıkmıştı. Hem doğu hem de batı Hıristiyanlığında kiliselerin içine ölü gömmek normal ve eski bir adetti. (Kaynak-Bkz: Beneath the Knights’ Chapel: INA’s Excavation in the Castle of st. Peter by Stefan Hans Claesson and Frederick M. Hocker, Sarah W. & George O. Yamini Faculty Fellow/THE INA QUARTERLY-Volume 21-1994/ Texas A&M University )

bodrum Mehmet Çilsal Yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 2Kemiklerin Teksas’ta yapılan karbon test sonuçları Bodrum Kalesi yetkililerine gönderilmiş mi bilmiyoruz ama eğer bu test sonuçları bazı kadın ve çocuk kemiklerinin 15.yy’a ait olduğunu ortaya koyarsa; bu, St John Şövalyeleri kalelerinde aile hayatı da vardı anlamına gelir ki bunu şöyle de yorumlamak yanlış olmaz: 15.yy’dan itibaren St. John Şövalyeleri için salt askeri ve dini saiklerin önemi azalmış, yerini sosyal hayat, ticaret, mal-mülk tutkusu, soylu sınıf katına sıçrama vb. gibi saikler almıştı.

bodrum Mehmet Çilsal Yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 4(Resim 11): Bodrum Kalesi ilk Şapeli; temsili çizim

St.John Şövalyeleri ve Apostilik(Havari) Ruh

11.yy’da Aziz Yahya-Yuhanna(St. John) adıyla Küdüs’te ilk hospitaller manastırı kurulduğunda, şövalye olmanın ilk şartı ‘mal-mülk sahibi/düşkünü olmama’ andı içmekti. Bekaret, oruç vb. sonra gelen kurallardı. Yahudi asıllı Vaftizci Aziz Yahya, Hz. İsa’nın en gözde havarisiydi.

“Yahya’nın deve tüyünden giysisi, belinde deri kuşağı vardı. Yediği, çekirge ve yaban balıydı.”

15.yy’a gelindiğinde artık o eski Aziz Yohanna(St. John) Şövalyeleri tarih olmuştu. Orijinden uzaklaşma, bozulma, değişim yaşanmıştı. Öte yandan, 17’nci yüzyılda  Osmanlı Ordusu da benzeri bir değişim geçiriyordu. Yeniçeri dünyasında başlayan bozulma süreci Haçlılar Birliği Ordusu’ndan daha erken  başlamıştı. 19.yy’a girildiğinde Osmanlı Ordusu’nda devşirme(pençik) usulüyle alınmış tek bir yeniçeri dahi kalmamıştı. Yeniçerilerin esame cüzdanları günümüz borsasının değerli kağıtları gibiydi; asker olmayanlar bile ona sahipti.Geleceğin yeniçerisine dönüşecek acemi oğlanların hemen hepsinin babası ya ümera ya ulema sınıfı mensubuydu. Koskoca Osmanlı İmparatorluğu hiçbir cephede savaş kazanamıyordu. Yeniçeri, askerlikten başka her işle(esnaflık, taşımacılık, kahvehanecilik vb.) meşguldü.

15.yy’ın Haçlılar Birliği Ordusu(St. John Şövalyeleri),  tıpkı 19.ncu yüzyılın Yeniçerileri gibi haydutlaşmaya, tüccarlaşmaya ve gemi taşımacılığına vb. başlamıştı…

Mehmet Çilsal / Hukukçu-Tarih Araştırmacısı

Devam edecek…

Okumaya devam et
Sponsorlu
Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BODRUM HABERLERİ

ANKARA’DA, GECE YARISI BODRUM ZİRVESİ…

Yayınlanan

açık

emin varol ANKARA’DA, GECE YARISI BODRUM ZİRVESİ… Emin Varol k    e yazisi yeni

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti lideri Meral Akşener, Bodrum’daki tıkanıklığı aşmak için önce telefonla görüştü. Sorunu aşamayınca, gece yarısına kadar süren bir akşam yemeğnde bir araya geldi…

31 Mart’ta yapılacak seçim tarihinde Bodrum, ayrı bir yerde yazılacak.

Birçok büyükşehir ve il belediye başkan  adayları, CHP ve İyi Partinin oluşturdğu  Millet İttifakı’nın kurmayları tarafından rahatlıkla çözülürken. Bodrum Belediye Başkan adayını belirlemek oldukça gecikti.

Bunun nedeni, İyi Parti’nin Bodrum’u istemesi, CHP’nin de ittifakın sağlıklı bir şekilde yürümesi için sorunu zamana yaymasıydı.

Bir tarafta bir önceki seçimde yüzde 50’nin üzerinde oy almış bir CHP ve sekiz aday adayı var.

Diğer tarafta ise, MHP’den İyi Parti’ye geçmiş  ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı olan bir isim.

CHP, Bodrum adayını kısa sürede belirleyemedi. Bunun nedeni de mevcut Belediye Başkanı  Mehmet Kocadon’du. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deneyimli belediyeci Mehmet Kocadon’u tekrar aday göstermek istiyordu.

Ancak, sahadan bu konuda iyi haberler gelmiyordu. Başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve milletvekilleri ile aday adaylarının tamamı, Kocadon’la Bodrum’da seçim kaybedeceklerine genel merkezi inandırmaya çalıştı.

Kılıçdaroğlu, “İsminizi hemen açıklayabilirim..”

Kemal beyin buna rağmen, Ankara’da yüzyüze yaptığı görüşmede, “sizin isminizi hemen kamuoyuna açıklayabilirim” dediği, Mehmet Kocadon’un ise , “büyükşehirle bazı şeyler düzelmeden olmaz” diyerek itiraz ettiği iddia edildi.

Bu görüşmede Kocadon’un, Büyükşehir’le olan bazı sorunların halledilmesini istediği ve bazı şartlar ileri sürdüğü de öğrenildi.  Ayakları üzerinde durabilmesi için, Büyükşehir’den, Bodrum için ayrı bütçe oluşturulması,  bazı tesislerin de Bodrum Belediyesi’ne devredilmesini istedi.

İyi Parti’de neler oldu?

CHP’de bunlar yaşanırken İyi Parti de boş durmuyordu. Bodrum’un önemli bir ismi olan Mehmet Tosun da Meral Akşener’in bilgisi dahilinde, saha çalışması, anket ve araştırmalar yapıyordu.

CHP’nin geçtiğimiz beş yılda Bodrum’da neler yapamadığını, 31 Mart seçimlerini kaybedeceğini, aday olması halinde kendisinin seçimleri “açık  ara” kazanacağı konusuna genel merkezi ikna etmişti.

Bu araştırmalar sadece genel merkezde kalmadı. İttifak görüşmelerinde de ele alındı. Anketleri masaya getiren İYİ Parti kurmayları, Mehmet Tosun ismini ön plana çıkarttı. Hatta, Tosun, CHP listesinden Bodrum’da “Çatı Aday” bile gösterilebilirdi. Bodrum konusunda bir türlü karar veremeyen CHP kurmaylarını ikna da ettiler.

Bu tartışmalar, ilçe örgütlerine de yansıdı. CHP ve İYİ Parti İlçe örgütlerinden yapılan açıklamalar, ittifaka rağmen sertleşiyordu.

Bu restleşme Ankara’ya ulaşınca, iki lider, Kılıçdaroğlu ve Akşener öğleden sonra önce telefonla görüştü. Telefonla sorunu halledemeyince, vakit geçirmeden akşam yemeğinde bir araya geldi. Amaç sertleşmeninin daha fazla büyümemesi idi.

Bodrum’un dışında, Ankara Etimesgut, Denizli Pamukkale, Kocaeli’nin Çayırova ve Bursa Osmangazi’nin hangi partiye bırakılacağı konuşuldu.

Bu yazıyı yazdığım, gece yarısını çoktan geçen saatlerde (Saat: 02.45), tarafların tamamı ayakta.. Herkes basından takip ediyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Akşener’in sorunu nasıl aştıkları merak ediliyor. İki liderin nasıl bir mutabakata vardıkları ve ittifak protokülünün nasıl güncelleneceği henüz bilinmiyor.

Gün ağarınca, herşey ortaya çıkacaktır.

Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

BODRUMDA GENÇ TASARIMCI, ANNE SÜTÜNDEN OBJELER ÜRETİYOR…

Yayınlanan

açık

Tarafından

anne sütünden ve saçından objeler BODRUMDA GENÇ  TASARIMCI, ANNE SÜTÜNDEN OBJELER ÜRETİYOR… arena ay  e abu  o  lu

Bodrum’da yaşayan genç anne yaptığı ilginç tasarımlar ile büyük ilgi görüyor. Ayşe Abuşoğlu, yeni doğmuş bir bebeğin doğduğu günden itibaren tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen anne sütünü, farklı bir boyuta geçirip ömür boyu saklayabileceğiniz güzel bir takı haline getirmeyi başardı…

Bodrum’da yaşayan Ayşe Abuşoğlu, 4 yıl önce anne oldu. O dönemde bebeğini emzirirken aklına, “Acaba bu anne sütünü saklayabilir miyim” sorusunun geldiğini belirten Abuşoğlu, bu konuyu araştırmaya başladı.  Abuşoğlu, internetteki araştırmaları sırasında, anne sütünün saklanabildiğini, bunu yurt dışında bir annenin taşlaştırarak mücevher haline getirdiğini öğrendiğini belirtiyor. Ayşe Abuşoğlu, buradan yola çıkarak çok farklı bir kimyası olan anne sütünü saklamak için Ar-Ge çalışmasına başlamış. 1 yıl süren çalışması sonucunda Abuşoğlu, anne sütünü taşlaştırmayı başarmış.

anne sütünden ve saçından objeler BODRUMDA GENÇ  TASARIMCI, ANNE SÜTÜNDEN OBJELER ÜRETİYOR… taki 5 Kendisi gibi bu heyacanı yaşayan başka anneler olabileceğini düşüncesinden yola çıkıp, bir tasarım şirketi kurduğunu belirten Abuşoğlu, daha sonra yaşanan süreci şöyle aktardı: “KOSGEB’in girişimcilik kursuna gittim ve şirketi kurduktan sonra hibe desteği aldım. Bu şekilde anne sütü ile takı tasarımlarına başladım. Daha sonra anne sütü yetmez, bunu bebeklerin saçlarıyla da taçlandırmak lazım diye düşündüm. Çünkü bu dünyada olan bir şey değildi. Hayatına bebeği Rüzgar’ın girmesiyle başlayan bu serüveni Emzirme döneminde, süt kokusunun ve o muhteşem duygunun kendisini kaplamasıyla eski zamanlarda insanların gözyaşlarını sevdikleri ile paylaşmak için gözyaşı şişelerinin aklına gelmesi ile fikir aklına düştüğünü belirterek kurduğu kendi atölyesinde çalışmalara başlamış. 1 yıllık deneme yanılma yollarından sonra kendisine özel kolyesini hazırlamış. Birde sosyal sorumluluk projesi başlatmış her yaptığı ürün için müşterisi adına Tema vakfından bir fidan almış. Çok şey başarmış bir anne. Girişimci olmayı düşünen herkesin hayallerinin peşinden gitmesi gerektiğini de belirtiyor.

Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

MUĞLA İŞSİZLİKTE ÜLKE GENELİNİN ALTINDA…

Yayınlanan

açık

Tarafından

muĞla valİsİ esengÜl cİvelek MUĞLA İŞSİZLİKTE ÜLKE GENELİNİN ALTINDA… MU  LA TOPLANTI

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2019 yılı 1. Olağan Toplantısı Muğla Valisi Esengül Civelek başkanlığında yapıldı.

Valilik 75. Yıl Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Civelek’in yanı sıra; Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Müzeyyen Yıldırım ile kurum üyesi kurum temsilcileri katıldı. Vali Civelek toplantının açılışında yaptığı konuşmasında Muğla’daki işsizlik oranının Türkiye ortalamasının altında olduğunu belirterek, 2018 yılında Muğla’nın özel sektörde gençlerin işe yerleştirilmesinde Türkiye birincisi, özel sektörde genel işe yerleştirme ve özel sektörde kadınların işe yerleştirilmesinde Türkiye ikincisi, özel sektörde yükseköğretim mezunlarının işe yerleştirilmesinde Türkiye üçüncüsü olduğunu dile getirdi. Gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Müzeyyen Yıldırım, 2018 yılında İşkur personeli tarafından 5 bin 959 işveren ziyareti, 53 bin 398 vatandaş için iş arama görüşmesi ve toplam 9 bin 66 kişiye iş arama becerileri eğitimi verildiğini belirtti. 2018 yılında İl genelinde 80 bin 58 kişinin özel sektörde işe yerleştirildiğini aktaran Müdür Vekili Yıldırım, 2018 yılı İş Başı Eğitim Programı kapsamında 4 bin 566 kişinin kalıcı istihdam edildiğini ifade etti. 2018 yılı verilerinin de değerlendirildiği toplantıda ayrıca 100 günlük eylem planı kapsamında İŞKUR tarafından gençlerin ve kadınların istihdamını arttırmaya yönelik uygulamaya konulan “İşe İlk Adım” ve “İş’te Anne” projeleri hakkında kurul üyeleri bilgilendirildi. Toplantıda Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek için Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ile geliştirilen başta suça sürüklenmiş çocuklar ve dezavantajlı grupları iş ve meslek sahibi yapmayı hedefleyen “Ege’nin İncisi” projesi ile 2018 yılı içerisinde 100 kişiye istihdam sağlandığı ve projenin 2019 yılında da devam edeceği bildirildi. Toplantı sonunda, ihtiyaç duyulan alanlarda mesleki eğitim kursu düzenlenmesi, ayrıca işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda farklı ortaöğretim kurumunda yeni alan/dalların açılması yönünde karar alındı.

Okumaya devam et

Son Haberler