Bizimle iletişime geçin

BODRUM HABERLERİ

Mehmet Çilsal Yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ”

Yayınlanan

açık

bodrum Mehmet Çilsal Yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” mehmet cilsal 21
bodrum Mehmet Çilsal Yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” divenire group2

St.Peter (Bodrum) Kalesi ve 1450’ler...

(St. John Hospitaller Şövalyelerine içeriden bakış)

Leleg-Halikarnas Yarımadası’nda St. Peter-Pierre  Kalesi inşaatı sürdürülürken, bir yandan da normal gündelik hayat devam ediyordu. Rodos’tan sık gelen emir ve talimatlara ise her zaman uyulmuyordu.

1450’ye gelindiğinde Bodrum Kalesi’nin Fransız (Naillac) Kulesi, Şapel(1519-1520’de Gotik tarzda yeniden inşa edilecek), Schlegelholtz (sonradan İspanyol-Yılanlı) Kulesi, Naillac Bastionu, Liman Kulesi, İtalyan Kulesi, İngiliz Kulesi  ile kuzeydeki perde duvar bitmişti. İtalyan Kulesi ve Kuzey Hendeği’nin tamamlanması Grand Master Anton Fluvian(1421-1437) ve St. Peter(Bodrum) Kalesi Amirali Angelo Muscetulla zamanında(1431-1436); Alman Kulesi Grand Masterı  John of Lastic(1437-1454) zamanında yapılmış; İngiliz Kulesi ise 1430’da başlanıp 1450 gibi bitirilmişti. Fransız ve İtalyan Kulelerinin boyu 1450’lerde yükseltilmişti. (Kaynak-Bkz:Essai de chronologie des campagnes de construction du château Saint-Pierre -Bodrum/Prof. Jean-Bernard de Vaivre)

bodrum Mehmet Çilsal Yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 5(Resim1) :St.Peter-BodrumŞövalyeleri; illustration

Fransız Kulesi, Şapel, Schlegelholtz Kulesi ve Naillac Bastionu içkalenin unsurlarıydı.

“Norman mimari tarzı, askeri mimarinin gelişimde önemli bir bileşen oluşturuyordu. Haçlı seferleri öncesine ait bu tarz, Levant’da inşa ettikleri kaleler için önemli bir unsur haline gelmişti. Bunun yanı sıra içkale, ortaçağ toplumunun en önemli şekillendirme güçlerinden biri olan şövalyelik kavramına da tekabül ediyordu. Fedden ve Thomson’a göre, şövalyeler saldırı-taarruz için etkili silahlara sahipti. Bununla birlikte, dinlenmek zorunda kaldıkları anlarda kaplumbağa gibi bir kabuğa ihtiyaçları vardı…İçkale yapıları, ani saldırılardan ve baskınlardan az sayıda olan bu uzman savaşçıları, şövalyeleri korumak için çok uygundu.

bodrum Mehmet Çilsal Yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 6(Resim 2):  1440’larda kale kulelerinin bitmiş krokisi   

Haçlı seferli kalelerin karmaşık geçit yapıları, bent girişleri vardı. Kapılar iki dik açıdan kaleye girebileceği bir kule içine yerleştirildi. Bazen bu koridorlar çok dardı; anca, tek bir kişi için uygundu. Daha sonraki mimari gelişmelerle birlikte geçitlerin izlendiği kesikli çizgiler ve boşluklar içeren kapak yapısına yehlikeli durumlarda  askerler kapının içinden ateş edebilsin ve saldırabilsin diye kaplı bir pasaj eklendi.   

Böylece, düşman içeri kolay giremez oldu. Kapıların yakınındaki yankapılar savunma pozisyonundakiler için saldırı imkanı verdi. Haçlı kalelerinin çok etkili parçaları olan bu karmaşık kapılar, aslında eskiçağın askeri unsurlarıydı. Bunlar Avrupa’da kullanılmaz ve bazen Bizans kalelerinde görülürken, haçlılar onları kalelerine alışkanlık yaptılar. Latinler Romalılardan devraldıkları demir parmaklıklı büyük kapılar da kullandılar…

 

bodrum Mehmet Çilsal Yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 7(Resim 3) :  Bodrum Kalesi; C. Thomas Newton- Richard P. Pullan

Katolik Latinler’in kale inşası konusunda doğuda edindikleri en önemli tecrübe, savunma mimarisinde kare kuleden yuvarlak kuleye geçişti. Perde duvarlarına uzun aralıklarla yerleştirilen küçük kare kulelere ilaveten yuvarlak kuleler, hem düşmanın yaklaşmasını  engelliyor hem de her yönden savaşma imkanı veriyordu.”( Kaynak: THE CRUSADER CASTLES OF CYPRUS AND THEIR PLACE WITHIN THE CRUSADING HISTORY –Mimarlık Tarihi mezuniyet tezi, 2004-ODTÜ, Gülnur Uçar )

bodrum Mehmet Çilsal Yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 8(Resim 5) :Teutonik Mimar Şövalye Schlegelholtz ve ekibi; temsili illustration

Mimar Şövalye Schlegelholtz, yukarda aktarılanları St. Peter(Bodrum) Kalesi’nde mükemmel uygulamıştı. (Resim bodrum Mehmet Çilsal Yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 96) :  Bodrum Kalesi burçlerı; temsili çizim

“Feodal lordlara hizmet eden Avrupa kalelerinden farklı olarak Levant kaleleri, idari ve askeri merkez olarak kullanılmıştır. Haçlılar Birliği’nin kaleleri, Avrupa’da olduğu gibi canlı aile konutları değil, içinde garnizonların barındığı kalelerdi. Askerlerin yaşaması için barakalar gibi basit hücreler vardı. Ayrıca, toplantılar ve ziyafetler için bir salon ve üst düzey yetkililer için odalar vardı. Büyük kalelerde, çoğunlukla tek bir  avlusu olan basit şapeller inşa edilirdi. (Benevisti 1972, 290).” (a.g.e)

bodrum Mehmet Çilsal Yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 10

(Resim 7-8) :Bodrum Kalesi hendek girişi ve askı köprü; temsili çizim

St. Peter(Bodrum) Kalesi’nin ilk görevi, Rodos’un doğusundaki Castellorizzo(Meis) garnizonu gibi gözetleme yapmak; Kos’taki kalelerle birlikte Rodos’a yönelik düşmanca yaklaşımları önceden haber vermekti.

(Resim 9) :Bodrum Kalesi; C. Thomas Newton- Richard P. Pullan 

1412 yılına girildiğinde, Rodos Şövalyeleri Grand Master(baş komutan) vekilliği St.Peter (Bodrum) Kalesi’nin mimar ve müteahhiti olan H. Schlegelholtz’a verilmişti. Ancak, bu Teutonic Şövalye, ne yazık ki aynı sene vefat etmişti.    

 

bodrum Mehmet Çilsal Yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 11Bodrum Kalesi’nin dahi mimarı H. Schlegelholtz, Küçük Asya’ya 1380 gibi gelmiş ve 1381 Kasım’ında yaşadığı bir olay nedeniyle Şövalyeler arasında ünlenmişti: “Rodos’taki küçük sıkıntılar bazen dramatik sonuçlar doğuruyordu. 2 Kasım 1381’de, Cos’da zimmetine para geçirmek dahil pek çok suçtan dolayı geçmişte hüküm giymiş, ama artık rehabilite olmuş Fransız (Gascon) bir Şövalye, Rodos Conventual Kilisesi kalabalıkken kendisinden beklenmedik şekilde Grand Master’a bıçakla saldırmış; ancak orda bulunan Şövalye Palamedo Giovanni ve Hesso Schlegelholtz tarafından engellenip başından ayağına kadar kesilip öldürülmüştü” (Kaynak: Bkz-Kenneth M. Setton- A history of the Crusades ) https://archive.org/details/AHistoryOfTheCrusades14th15thC

H. Schlegelholtz 1386’da zorunlu görev kuralı gereği Kos’a (Lango) tayin edilen ilk komutan  olmuştu. Halikarnas-Zephyria’da ilk harcı karan, ilk duvarı ören bu Şövalye, aynı zamanda Kalymnos, Leros’tan da sorumluydu ve bölgeyi avucunun içi gibi biliyordu. Yokluk, kıtlığa rağmen yedindeki üç adayı da bayırdır hale getirmişti. Grek Tarihçi Zacharias N. Tsirpanlis, onun, Kos’ta tarım ve hayvancılığı çok geliştirdiğini hatta Rodos’taki Grand Masterlığa her sene 10.000 duchy vergi, kira vb. ödediğini, muhtemelen gayet iyi yürüyen düzen bozulmasın diye Schlegelholtz’un ölümünden sonra yeni bir vali tayin edilmediğini yazmaktadır.(Bkz- Zacharıas N. Tsırpanlıs/ Forms of judıcıal autonomy ın dodecanese on lıteracy) ορφές διοικητικής αυτονομίας στα Δωδεκάνησα.pdf) Görüldüğü gibi H. Schlegelholtz, Halikarnas-Zephyria’da kale inşa etmek, garnizona anakaradan gizli yollarla erzak temin etmek, askeri ve idari görevler icra etmek vb. den başka kale yakınlarında ziraat ve hayvancılık gibi işleri de gayet güzel organize etmişti.  Mimar Teutonik Şövalye H. Schlegelholtz’un, P. De Naillac’ın İtalya’dan döndüğünün ertesi sene 1421’de Grand Master vekilliğini yapamadan   ölmesiyle birlikte St. John Şövalyeleri dünyasındaki askeri ve ruhani disiplin, emir komuta zinciri iyice bozulmaya yüztutmuştu.

bodrum Mehmet Çilsal Yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 1bodrum Mehmet Çilsal Yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 3(Resim 10) :St. Peter Bodrum Şövalyelerinin tarım faaliyetleri; temsili minyatür)

1440’larda kule ve bina türünden yapıların hepsi bitmişti. Batı Hristiyanlar Birliği olarak da adlandırılan Rodos St. John Şövalyelerinin öncelikli ihtiyacı olan Şapel, 1410’dan önce tamamlanan ilk dört yapı arasındaydı. 1994’te Amerikalı arkeologların(INA) Bodrum Kalesi’nde yaptığı kazı sonuçlarına göre Şapel, Bizans döneminden kalma harabe bir kilisenin üzerine bilerek inşa edilmişti. Bu eski kilisenin altından mezarlar, mezarların içinden ise zırh ve kılıçlarıyla gömülmüş savaşçılar; yaşlı, genç, çocuk ve kadın kemikleri çıkmıştı. Hem doğu hem de batı Hıristiyanlığında kiliselerin içine ölü gömmek normal ve eski bir adetti. (Kaynak-Bkz: Beneath the Knights’ Chapel: INA’s Excavation in the Castle of st. Peter by Stefan Hans Claesson and Frederick M. Hocker, Sarah W. & George O. Yamini Faculty Fellow/THE INA QUARTERLY-Volume 21-1994/ Texas A&M University )

bodrum Mehmet Çilsal Yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 2Kemiklerin Teksas’ta yapılan karbon test sonuçları Bodrum Kalesi yetkililerine gönderilmiş mi bilmiyoruz ama eğer bu test sonuçları bazı kadın ve çocuk kemiklerinin 15.yy’a ait olduğunu ortaya koyarsa; bu, St John Şövalyeleri kalelerinde aile hayatı da vardı anlamına gelir ki bunu şöyle de yorumlamak yanlış olmaz: 15.yy’dan itibaren St. John Şövalyeleri için salt askeri ve dini saiklerin önemi azalmış, yerini sosyal hayat, ticaret, mal-mülk tutkusu, soylu sınıf katına sıçrama vb. gibi saikler almıştı.

bodrum Mehmet Çilsal Yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 4(Resim 11): Bodrum Kalesi ilk Şapeli; temsili çizim

St.John Şövalyeleri ve Apostilik(Havari) Ruh

11.yy’da Aziz Yahya-Yuhanna(St. John) adıyla Küdüs’te ilk hospitaller manastırı kurulduğunda, şövalye olmanın ilk şartı ‘mal-mülk sahibi/düşkünü olmama’ andı içmekti. Bekaret, oruç vb. sonra gelen kurallardı. Yahudi asıllı Vaftizci Aziz Yahya, Hz. İsa’nın en gözde havarisiydi.

“Yahya’nın deve tüyünden giysisi, belinde deri kuşağı vardı. Yediği, çekirge ve yaban balıydı.”

15.yy’a gelindiğinde artık o eski Aziz Yohanna(St. John) Şövalyeleri tarih olmuştu. Orijinden uzaklaşma, bozulma, değişim yaşanmıştı. Öte yandan, 17’nci yüzyılda  Osmanlı Ordusu da benzeri bir değişim geçiriyordu. Yeniçeri dünyasında başlayan bozulma süreci Haçlılar Birliği Ordusu’ndan daha erken  başlamıştı. 19.yy’a girildiğinde Osmanlı Ordusu’nda devşirme(pençik) usulüyle alınmış tek bir yeniçeri dahi kalmamıştı. Yeniçerilerin esame cüzdanları günümüz borsasının değerli kağıtları gibiydi; asker olmayanlar bile ona sahipti.Geleceğin yeniçerisine dönüşecek acemi oğlanların hemen hepsinin babası ya ümera ya ulema sınıfı mensubuydu. Koskoca Osmanlı İmparatorluğu hiçbir cephede savaş kazanamıyordu. Yeniçeri, askerlikten başka her işle(esnaflık, taşımacılık, kahvehanecilik vb.) meşguldü.

15.yy’ın Haçlılar Birliği Ordusu(St. John Şövalyeleri),  tıpkı 19.ncu yüzyılın Yeniçerileri gibi haydutlaşmaya, tüccarlaşmaya ve gemi taşımacılığına vb. başlamıştı…

Mehmet Çilsal / Hukukçu-Tarih Araştırmacısı

Devam edecek…

bodrum Mehmet Çilsal Yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ”   rmak tantuni turgutreis
Okumaya devam et
Sponsorlu
Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BODRUM HABERLERİ

BAKANLIK PLAJINDA ŞEZLONG ARTIK ÜCRETLİ…

Yayınlanan

açık

Tarafından

kültür ve turizm bakanlığı BAKANLIK PLAJINDA ŞEZLONG ARTIK ÜCRETLİ… tavsanburnu halk plaji 1
kültür ve turizm bakanlığı BAKANLIK PLAJINDA ŞEZLONG ARTIK ÜCRETLİ… divenire group2

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçen Ramazan Bayramı’nda açılışı yapılan halk plajında bugünden itibaren şezlong ve otopark ücreti ödenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca İçmeler mevkisinde 15 dönümlük denize sıfır alana yapılan ve yaklaşık 3 milyon TL’ye mal olan 1000 kişi kapasiteli plajın açılışı Ramazan Bayramı’nın ilk günü yapılmıştı. Girişlerin ücretsiz olduğu plaj, yoğun ilgi görüyordu.

Bakanlığın iştiraki olan Turaş Turizm A.Ş. tarafından işletilen Halk Plajı’nda bugünden itibaren şezlong ve otopark ücreti alınacağı bildirildi. Sabah saat 08.00’da açılıp, akşam 21.00’a kadar açık kalan plajda şezlong ve puf ücreti 10 TL olarak belirlendi. Otoparkta araç için 10 TL, motosiklet için ise 5 TL ücret verilecek.

Ücretlendirmelerin 17 Haziran tarihinden itibaren geçerli olacağı ifade edildi.

Turaş Turizm A.Ş. yetkilisi Cem Sultan Saran, plaja girişlerin halen ücretsiz olduğunu ifade ederek “Bakanımız zaten girişlerin ücretsiz olduğunu açıklamıştı. Sadece şezlong ve otopark ücreti var. Koruma ve kontrolü sağlayabilmek adına daha çok buradaki misafirlerin talepleri ile de gerçekleşen bir şey oldu. Bakan Bey’in söylediği gibi giriş ücreti yok, sadece şezlong ve otopark ücretli. Yiyecek içecek ücretlerimiz de oldukça makul” diye konuştu.

kültür ve turizm bakanlığı BAKANLIK PLAJINDA ŞEZLONG ARTIK ÜCRETLİ…   rmak tantuni turgutreis
Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

BERFİN’İN İLK AMELİYATI 12 SAAT SÜRDÜ…

Yayınlanan

açık

Tarafından

berfin Özek BERFİN’İN İLK AMELİYATI 12 SAAT SÜRDÜ… berfin ameliyat
berfin Özek BERFİN’İN İLK AMELİYATI 12 SAAT SÜRDÜ… divenire group2

Eski erkek arkadaşının yüzüne asit atması ile tanınmaz hale gelen 17 yaşındaki Berfin Özek’in, 10 saat süren ilk ameliyatı başarıyla sonuçlandı.

Berfin Özek’in 10 saat süren ilk ameliyatını yapan Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf, Ağız ve burunla ilgili girdiği operasyonda Berfin’in göz kapakçıklarına da operasyon ile düzelttiğinin müjdesini verdi. Berfin’in boynuna ve yüzüne silikon aparatlar yerleştirildi, kendi vücudundan alınacak doku ile genç kız yeni yüzüne kavuşacak.

İskenderun’da eski sevgilisi tarafından yüzüne kezzap dökülerek hayata küstürülen Berfin Özek, estetik operasyon için Cuma günü sabah saatlerinde Bodrum’a gelmişti. Ameliyat süreci başlayan Berfin, Bodrum Acıbadem Hastanesi’ne yatırılarak işlemleri başlatılmıştı. Berfin’in ilk ameliyatı 10 saat sürdü. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf, tarafından yapılan operasyon sonrası sevindirici haberi paylaşarak Berfin’in burun ve dudaklarına yapılan operasyonun yanı sıra, göz kapaklarına da bir operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı.

VÜCUDUNDAN DOKU ELDE EDİLİP YÜZ YAPILACAK

Burnuna yeni bir delik açılan ve burnu düzeltilen, üst dudağı burnundan ayrılan Berfin’in göz kapakçıklarına sürpriz bir şekilde da operasyon düzenlendi. Vücuduna silikon (Balon) yerleştirilen Berfin’e kendi vücudundan doku elde edilerek yeniden yüz yapılacak. 1,5 ay boyunca 3 günde bir serum enjekte edilecek balon, Berfin’in yüzü boyutuna gelene kadar devam edecek. Yapılan bu işlemin ardından büyük operasyon başlayacak. Vücudundan alınan yeni doku ile Berfin yeni yüzüne kavuşacak.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf ilk ameliyattan sonra yaptığı açıklamada, “Ameliyattan önce yaptığımız bilgilendirme toplantısında, size verdiğimiz ameliyat bilgilerinin biraz daha ötesine geçtik. Göz kapaklarındaki problemler giderildi yeniden yapıldı. Yine ağız çevresindeki çekintiler, şekil bozuklukları düzeltildi ve beraberinde üst dudak ve burnun birbirine yapışması söz konusuydu, burun delikleri kaybolmuştu. Burun deliklerinden biri yoktu, burun deliği oluşturuldu, burnun şekli eğriliği düzeltildi” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK DEĞİŞİKLİK İKİNCİ AMELİYATTA

Prof. Dr. Mutaf bu ameliyat sonrasından çok büyük bir değişiklik olmayacağını, asıl değişikliğin 2’inci ameliyattan sonra olacağını açıklayarak “büyük değişiklik aslında ikinci ameliyatta ortaya çıkacak ama şuanda Berfin’in profilinde ve genel görüntüsünde, aynı zamanda ağız ve göz kapağı fonksiyonlarında onu rahatlatacak çok büyük değişiklikler olduğunu söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

KRİTİK BEKLEYİŞ BAŞLADI

Prof. Dr. Mehmet Mutaf kritik sürecin başladığını, yaklaşık 4 gün sonra müjdeyi vereceğini belirterek “Yaklaşık 12 saat süren bir anestezi ve ameliyattan sürecinin sonrasında mutlaka bu geceyi oldukça zor geçireceğiz ve dikkatle takip edilmesi gereken bir süreç. Ama yarından sonra rahatlarız, hastamızda bizde. Gerek pansumanları gerek tıbbi bakımları sürecek ama bu ameliyatın başarısı ile ilgili kritik bir 3-4 günümüz var. Enfeksiyon riskleri ve diğer risklerin ortadan kalkmasını müjdelemek için. Bundan sonrasında ben de bu haberi izleyen, Berfin’i merak eden diğer insanlar gibi artık bir manada dua zamanına geçeceğim” ifadelerini kullandı.

berfin Özek BERFİN’İN İLK AMELİYATI 12 SAAT SÜRDÜ…   rmak tantuni turgutreis
Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

BODRUM’A DENİZ ENDÜSTRİLERİ TASARIM MERKEZİ…

Yayınlanan

açık

Tarafından

bodrum’da deniz endüstrileri tasarım merkezi BODRUM’A DENİZ ENDÜSTRİLERİ TASARIM MERKEZİ… proje ekibi
bodrum’da deniz endüstrileri tasarım merkezi BODRUM’A DENİZ ENDÜSTRİLERİ TASARIM MERKEZİ… divenire group2

Bodrum’da Deniz Endüstrileri Tasarım Merkezi oluşturuluyor.

Bodrum Belediye Başkanlığı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bodrum Ticaret Odası ve Bodrum Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği işbirliğiyle hayata geçirilecek olan “Deniz Endüstrileri Tasarım Merkezi” projesinin ikinci toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye-AB finansmanı ile başlatılan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın uygulayıcısı olduğu “Competitiveness and Innovation Sector Operational Programme (Rekabetçi Sektörler Programı)” kapsamındaki “1.2 Yaratıcı Sektörler” hibe çağrısına yönelik proje geliştiren Bodrum Belediyesi, bu doğrultuda “Deniz Endüstrileri Tasarım Merkezi”nin Bodrum’da kurulması için harekete geçti. İlk toplantısını Mayıs ayında gerçekleştiren proje ekibi, ikinci buluşmasında fon kaynağı yaratılması konusunu ele aldı.

Bodrum Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bodrum Ticaret Odası (BODTO) ve Bodrum Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği (BESİAD) ortaklığı ile yürütülmesi planlanan “Maritime Industries Design Centre in Bodrum (Bodrum Deniz Endüstrileri Tasarım Merkezi)” projesinin hayata geçirilmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na fon kaynağı yaratılması için başvuru yapılacak.

Başvuru öncesi yapılan değerlendirme toplantısına, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Av. Turgay Kaya ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi akademisyenleri Doç. Dr. Tuğba Uzma Uysal, Dr. Ceray Aldemir, Dr.Efe Dündar, Dr. Berkan Hamdemir, Av. Ümit Metin ve hibe projeleri geliştirme ekibi katıldı.

bodrum’da deniz endüstrileri tasarım merkezi BODRUM’A DENİZ ENDÜSTRİLERİ TASARIM MERKEZİ…   rmak tantuni turgutreis
Okumaya devam et

Son Haberler