Bizimle iletişime geçin

BODRUM HABERLERİ

Mehmet Çilsal Yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ”

Yayınlanan

açık

bodrum Mehmet Çilsal Yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” mehmet cilsal 21
 • bodrum Mehmet Çilsal Yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” mehmet tosun banner 2
 • bodrum Mehmet Çilsal Yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” Hakan Durna SM Con 05

St.Peter (Bodrum) Kalesi ve 1450’ler...

(St. John Hospitaller Şövalyelerine içeriden bakış)

Leleg-Halikarnas Yarımadası’nda St. Peter-Pierre  Kalesi inşaatı sürdürülürken, bir yandan da normal gündelik hayat devam ediyordu. Rodos’tan sık gelen emir ve talimatlara ise her zaman uyulmuyordu.

1450’ye gelindiğinde Bodrum Kalesi’nin Fransız (Naillac) Kulesi, Şapel(1519-1520’de Gotik tarzda yeniden inşa edilecek), Schlegelholtz (sonradan İspanyol-Yılanlı) Kulesi, Naillac Bastionu, Liman Kulesi, İtalyan Kulesi, İngiliz Kulesi  ile kuzeydeki perde duvar bitmişti. İtalyan Kulesi ve Kuzey Hendeği’nin tamamlanması Grand Master Anton Fluvian(1421-1437) ve St. Peter(Bodrum) Kalesi Amirali Angelo Muscetulla zamanında(1431-1436); Alman Kulesi Grand Masterı  John of Lastic(1437-1454) zamanında yapılmış; İngiliz Kulesi ise 1430’da başlanıp 1450 gibi bitirilmişti. Fransız ve İtalyan Kulelerinin boyu 1450’lerde yükseltilmişti. (Kaynak-Bkz:Essai de chronologie des campagnes de construction du château Saint-Pierre -Bodrum/Prof. Jean-Bernard de Vaivre)

bodrum Mehmet Çilsal Yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 5(Resim1) :St.Peter-BodrumŞövalyeleri; illustration

Fransız Kulesi, Şapel, Schlegelholtz Kulesi ve Naillac Bastionu içkalenin unsurlarıydı.

“Norman mimari tarzı, askeri mimarinin gelişimde önemli bir bileşen oluşturuyordu. Haçlı seferleri öncesine ait bu tarz, Levant’da inşa ettikleri kaleler için önemli bir unsur haline gelmişti. Bunun yanı sıra içkale, ortaçağ toplumunun en önemli şekillendirme güçlerinden biri olan şövalyelik kavramına da tekabül ediyordu. Fedden ve Thomson’a göre, şövalyeler saldırı-taarruz için etkili silahlara sahipti. Bununla birlikte, dinlenmek zorunda kaldıkları anlarda kaplumbağa gibi bir kabuğa ihtiyaçları vardı…İçkale yapıları, ani saldırılardan ve baskınlardan az sayıda olan bu uzman savaşçıları, şövalyeleri korumak için çok uygundu.

bodrum Mehmet Çilsal Yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 6(Resim 2):  1440’larda kale kulelerinin bitmiş krokisi   

Haçlı seferli kalelerin karmaşık geçit yapıları, bent girişleri vardı. Kapılar iki dik açıdan kaleye girebileceği bir kule içine yerleştirildi. Bazen bu koridorlar çok dardı; anca, tek bir kişi için uygundu. Daha sonraki mimari gelişmelerle birlikte geçitlerin izlendiği kesikli çizgiler ve boşluklar içeren kapak yapısına yehlikeli durumlarda  askerler kapının içinden ateş edebilsin ve saldırabilsin diye kaplı bir pasaj eklendi.   

Böylece, düşman içeri kolay giremez oldu. Kapıların yakınındaki yankapılar savunma pozisyonundakiler için saldırı imkanı verdi. Haçlı kalelerinin çok etkili parçaları olan bu karmaşık kapılar, aslında eskiçağın askeri unsurlarıydı. Bunlar Avrupa’da kullanılmaz ve bazen Bizans kalelerinde görülürken, haçlılar onları kalelerine alışkanlık yaptılar. Latinler Romalılardan devraldıkları demir parmaklıklı büyük kapılar da kullandılar…

 

bodrum Mehmet Çilsal Yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 7(Resim 3) :  Bodrum Kalesi; C. Thomas Newton- Richard P. Pullan

Katolik Latinler’in kale inşası konusunda doğuda edindikleri en önemli tecrübe, savunma mimarisinde kare kuleden yuvarlak kuleye geçişti. Perde duvarlarına uzun aralıklarla yerleştirilen küçük kare kulelere ilaveten yuvarlak kuleler, hem düşmanın yaklaşmasını  engelliyor hem de her yönden savaşma imkanı veriyordu.”( Kaynak: THE CRUSADER CASTLES OF CYPRUS AND THEIR PLACE WITHIN THE CRUSADING HISTORY –Mimarlık Tarihi mezuniyet tezi, 2004-ODTÜ, Gülnur Uçar )

bodrum Mehmet Çilsal Yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 8(Resim 5) :Teutonik Mimar Şövalye Schlegelholtz ve ekibi; temsili illustration

Mimar Şövalye Schlegelholtz, yukarda aktarılanları St. Peter(Bodrum) Kalesi’nde mükemmel uygulamıştı. (Resim bodrum Mehmet Çilsal Yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 96) :  Bodrum Kalesi burçlerı; temsili çizim

“Feodal lordlara hizmet eden Avrupa kalelerinden farklı olarak Levant kaleleri, idari ve askeri merkez olarak kullanılmıştır. Haçlılar Birliği’nin kaleleri, Avrupa’da olduğu gibi canlı aile konutları değil, içinde garnizonların barındığı kalelerdi. Askerlerin yaşaması için barakalar gibi basit hücreler vardı. Ayrıca, toplantılar ve ziyafetler için bir salon ve üst düzey yetkililer için odalar vardı. Büyük kalelerde, çoğunlukla tek bir  avlusu olan basit şapeller inşa edilirdi. (Benevisti 1972, 290).” (a.g.e)

bodrum Mehmet Çilsal Yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 10

(Resim 7-8) :Bodrum Kalesi hendek girişi ve askı köprü; temsili çizim

St. Peter(Bodrum) Kalesi’nin ilk görevi, Rodos’un doğusundaki Castellorizzo(Meis) garnizonu gibi gözetleme yapmak; Kos’taki kalelerle birlikte Rodos’a yönelik düşmanca yaklaşımları önceden haber vermekti.

(Resim 9) :Bodrum Kalesi; C. Thomas Newton- Richard P. Pullan 

1412 yılına girildiğinde, Rodos Şövalyeleri Grand Master(baş komutan) vekilliği St.Peter (Bodrum) Kalesi’nin mimar ve müteahhiti olan H. Schlegelholtz’a verilmişti. Ancak, bu Teutonic Şövalye, ne yazık ki aynı sene vefat etmişti.    

 

bodrum Mehmet Çilsal Yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 11Bodrum Kalesi’nin dahi mimarı H. Schlegelholtz, Küçük Asya’ya 1380 gibi gelmiş ve 1381 Kasım’ında yaşadığı bir olay nedeniyle Şövalyeler arasında ünlenmişti: “Rodos’taki küçük sıkıntılar bazen dramatik sonuçlar doğuruyordu. 2 Kasım 1381’de, Cos’da zimmetine para geçirmek dahil pek çok suçtan dolayı geçmişte hüküm giymiş, ama artık rehabilite olmuş Fransız (Gascon) bir Şövalye, Rodos Conventual Kilisesi kalabalıkken kendisinden beklenmedik şekilde Grand Master’a bıçakla saldırmış; ancak orda bulunan Şövalye Palamedo Giovanni ve Hesso Schlegelholtz tarafından engellenip başından ayağına kadar kesilip öldürülmüştü” (Kaynak: Bkz-Kenneth M. Setton- A history of the Crusades ) https://archive.org/details/AHistoryOfTheCrusades14th15thC

H. Schlegelholtz 1386’da zorunlu görev kuralı gereği Kos’a (Lango) tayin edilen ilk komutan  olmuştu. Halikarnas-Zephyria’da ilk harcı karan, ilk duvarı ören bu Şövalye, aynı zamanda Kalymnos, Leros’tan da sorumluydu ve bölgeyi avucunun içi gibi biliyordu. Yokluk, kıtlığa rağmen yedindeki üç adayı da bayırdır hale getirmişti. Grek Tarihçi Zacharias N. Tsirpanlis, onun, Kos’ta tarım ve hayvancılığı çok geliştirdiğini hatta Rodos’taki Grand Masterlığa her sene 10.000 duchy vergi, kira vb. ödediğini, muhtemelen gayet iyi yürüyen düzen bozulmasın diye Schlegelholtz’un ölümünden sonra yeni bir vali tayin edilmediğini yazmaktadır.(Bkz- Zacharıas N. Tsırpanlıs/ Forms of judıcıal autonomy ın dodecanese on lıteracy) ορφές διοικητικής αυτονομίας στα Δωδεκάνησα.pdf) Görüldüğü gibi H. Schlegelholtz, Halikarnas-Zephyria’da kale inşa etmek, garnizona anakaradan gizli yollarla erzak temin etmek, askeri ve idari görevler icra etmek vb. den başka kale yakınlarında ziraat ve hayvancılık gibi işleri de gayet güzel organize etmişti.  Mimar Teutonik Şövalye H. Schlegelholtz’un, P. De Naillac’ın İtalya’dan döndüğünün ertesi sene 1421’de Grand Master vekilliğini yapamadan   ölmesiyle birlikte St. John Şövalyeleri dünyasındaki askeri ve ruhani disiplin, emir komuta zinciri iyice bozulmaya yüztutmuştu.

bodrum Mehmet Çilsal Yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 1bodrum Mehmet Çilsal Yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 3(Resim 10) :St. Peter Bodrum Şövalyelerinin tarım faaliyetleri; temsili minyatür)

1440’larda kule ve bina türünden yapıların hepsi bitmişti. Batı Hristiyanlar Birliği olarak da adlandırılan Rodos St. John Şövalyelerinin öncelikli ihtiyacı olan Şapel, 1410’dan önce tamamlanan ilk dört yapı arasındaydı. 1994’te Amerikalı arkeologların(INA) Bodrum Kalesi’nde yaptığı kazı sonuçlarına göre Şapel, Bizans döneminden kalma harabe bir kilisenin üzerine bilerek inşa edilmişti. Bu eski kilisenin altından mezarlar, mezarların içinden ise zırh ve kılıçlarıyla gömülmüş savaşçılar; yaşlı, genç, çocuk ve kadın kemikleri çıkmıştı. Hem doğu hem de batı Hıristiyanlığında kiliselerin içine ölü gömmek normal ve eski bir adetti. (Kaynak-Bkz: Beneath the Knights’ Chapel: INA’s Excavation in the Castle of st. Peter by Stefan Hans Claesson and Frederick M. Hocker, Sarah W. & George O. Yamini Faculty Fellow/THE INA QUARTERLY-Volume 21-1994/ Texas A&M University )

bodrum Mehmet Çilsal Yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 2Kemiklerin Teksas’ta yapılan karbon test sonuçları Bodrum Kalesi yetkililerine gönderilmiş mi bilmiyoruz ama eğer bu test sonuçları bazı kadın ve çocuk kemiklerinin 15.yy’a ait olduğunu ortaya koyarsa; bu, St John Şövalyeleri kalelerinde aile hayatı da vardı anlamına gelir ki bunu şöyle de yorumlamak yanlış olmaz: 15.yy’dan itibaren St. John Şövalyeleri için salt askeri ve dini saiklerin önemi azalmış, yerini sosyal hayat, ticaret, mal-mülk tutkusu, soylu sınıf katına sıçrama vb. gibi saikler almıştı.

bodrum Mehmet Çilsal Yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi 4(Resim 11): Bodrum Kalesi ilk Şapeli; temsili çizim

St.John Şövalyeleri ve Apostilik(Havari) Ruh

11.yy’da Aziz Yahya-Yuhanna(St. John) adıyla Küdüs’te ilk hospitaller manastırı kurulduğunda, şövalye olmanın ilk şartı ‘mal-mülk sahibi/düşkünü olmama’ andı içmekti. Bekaret, oruç vb. sonra gelen kurallardı. Yahudi asıllı Vaftizci Aziz Yahya, Hz. İsa’nın en gözde havarisiydi.

“Yahya’nın deve tüyünden giysisi, belinde deri kuşağı vardı. Yediği, çekirge ve yaban balıydı.”

15.yy’a gelindiğinde artık o eski Aziz Yohanna(St. John) Şövalyeleri tarih olmuştu. Orijinden uzaklaşma, bozulma, değişim yaşanmıştı. Öte yandan, 17’nci yüzyılda  Osmanlı Ordusu da benzeri bir değişim geçiriyordu. Yeniçeri dünyasında başlayan bozulma süreci Haçlılar Birliği Ordusu’ndan daha erken  başlamıştı. 19.yy’a girildiğinde Osmanlı Ordusu’nda devşirme(pençik) usulüyle alınmış tek bir yeniçeri dahi kalmamıştı. Yeniçerilerin esame cüzdanları günümüz borsasının değerli kağıtları gibiydi; asker olmayanlar bile ona sahipti.Geleceğin yeniçerisine dönüşecek acemi oğlanların hemen hepsinin babası ya ümera ya ulema sınıfı mensubuydu. Koskoca Osmanlı İmparatorluğu hiçbir cephede savaş kazanamıyordu. Yeniçeri, askerlikten başka her işle(esnaflık, taşımacılık, kahvehanecilik vb.) meşguldü.

15.yy’ın Haçlılar Birliği Ordusu(St. John Şövalyeleri),  tıpkı 19.ncu yüzyılın Yeniçerileri gibi haydutlaşmaya, tüccarlaşmaya ve gemi taşımacılığına vb. başlamıştı…

Mehmet Çilsal / Hukukçu-Tarih Araştırmacısı

Devam edecek…

bodrum Mehmet Çilsal Yazdı… “BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ” mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et
Sponsorlu
Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BODRUM HABERLERİ

TIRHANDIL CUP 2019 KIŞ TROFESİ IV. AYAK YARIŞLARI SONA ERDİ…

Yayınlanan

açık

Tarafından

bodrum yelken yariŞlari TIRHANDIL CUP 2019 KIŞ TROFESİ IV. AYAK YARIŞLARI SONA ERDİ… MG 4399
 • bodrum yelken yariŞlari TIRHANDIL CUP 2019 KIŞ TROFESİ IV. AYAK YARIŞLARI SONA ERDİ… mehmet tosun banner 2
 • bodrum yelken yariŞlari TIRHANDIL CUP 2019 KIŞ TROFESİ IV. AYAK YARIŞLARI SONA ERDİ… Hakan Durna SM Con 05

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) programında yer alan Otokar Tırhandil Cup 2019 Halil Ünver Kış Trofesi’nin IV. Ayak mücadelesi16-17 Mart 2019 tarihlerinde yapıldı.

 1. Etap’ta 7 tekne katıldı. Cumartesi günü hava şartları yarışmaya müsait olmadığı için, o gün tüm yarışları iptal edildi.

Pazar günü rüzgar hafif olmasına rağmen ilk olarak şamandıra, sonra 17 millik Bodrum – Yassıkaya Adası – Kara Ada coğrafi rota yarışı yapıldı.

OTOKAR TIRHANDİL CUP 2019 KİŞ TROFESİ’NİN IV. AYAK SONUÇLAR

 1. HIZIR 1
 2. BASTARDA
 3. KALİTA

Otokar Tırhandil Cup 2019 Halil Ünver Kış Trofesi’nin V. Etap 27-28 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.

bodrum yelken yariŞlari TIRHANDIL CUP 2019 KIŞ TROFESİ IV. AYAK YARIŞLARI SONA ERDİ… MG 4859

bodrum yelken yariŞlari TIRHANDIL CUP 2019 KIŞ TROFESİ IV. AYAK YARIŞLARI SONA ERDİ… mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

BODRUM’DA OKULLARDA SIFIR ATIK EĞİTİMİ…

Yayınlanan

açık

Tarafından

bodrumda sifir atik eĞİtİmlerİ BODRUM’DA OKULLARDA SIFIR ATIK EĞİTİMİ… sifir atik egitimi 5
 • bodrumda sifir atik eĞİtİmlerİ BODRUM’DA OKULLARDA SIFIR ATIK EĞİTİMİ… mehmet tosun banner 2
 • bodrumda sifir atik eĞİtİmlerİ BODRUM’DA OKULLARDA SIFIR ATIK EĞİTİMİ… Hakan Durna SM Con 05

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sıfır Atık projesi kapsamında okullarda sıfır atık eğitimleri başladı.
Proje kapsamında Şehit Mahmut Coşkunsu Ortaokulundan 400, Cahit Özvezneci İlkokulundan 360, Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesinde de 516 olmak üzere toplamda 1276 öğrenciye verilen eğitim sonunda öğrencilere sertifikaları dağıtıldı. Konuyla ilgili eğitim, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Sıfır Atık proje ekibinden eğitim sorumlusu İpek Civelek, çevre mühendisi Numan Yılmaz ve Bodrum Belediyesi ambalaj atığı toplama ayırma firması olan TEM-ÇEV Geri Dönüşüm Çevre Mühendisi Barış Mert Hakverdi tarafından verildi.
Öğrencilere eğitim kapsamında atığın kaynağında nasıl ayrıştırılacağı, sıfır atık uygulamaları, çevre temizliği gibi konularda film gösterimi ve sunum yapıldı. Sıfır atık projesi kapsamındaki bu eğitimlerin Bodrum yarımadasındaki tüm okullarda verilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Bodrum genelinde şu ana kadar 243 adet tekstil kumbarası, 300 adet mavi geri dönüşüm konteynırı ve 275 adet ise cam kumbarası bulunmakta olup önümüzdeki günlerde bu kumbaraların sayılarının arttırılması için çalışmalar yapılmaktadır.
bodrumda sifir atik eĞİtİmlerİ BODRUM’DA OKULLARDA SIFIR ATIK EĞİTİMİ… sifir atik egitimi 4

bodrumda sifir atik eĞİtİmlerİ BODRUM’DA OKULLARDA SIFIR ATIK EĞİTİMİ… mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

MEHMET TOSUN’UN MAHALLE TOPLANTILARI MİTİNG HAVASINDA DEVAM EDİYOR

Yayınlanan

açık

Tarafından

mehmet tosun MEHMET TOSUN’UN MAHALLE TOPLANTILARI MİTİNG HAVASINDA DEVAM EDİYOR   FTL K MAHALLE TOPLANTISI 9
 • mehmet tosun MEHMET TOSUN’UN MAHALLE TOPLANTILARI MİTİNG HAVASINDA DEVAM EDİYOR mehmet tosun banner 2
 • mehmet tosun MEHMET TOSUN’UN MAHALLE TOPLANTILARI MİTİNG HAVASINDA DEVAM EDİYOR Hakan Durna SM Con 05

İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, vatandaşlarla mahalle toplantılarında bir araya gelmeye devim ediyor. Yalı Çiftlik Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Tosun, burada da yoğun ile ve destekle karşılandı.

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Mehmet Tosun ve ekibi, Yalı Çiftlik Mahallesinde de 7’den 70’e coşkulu bir kalabalıkla karşılandı. Miting havasında geçen mahalle toplantısındaki konuşmasına merhum İsmail Altındağ’ı anarak başlayan Mehmet Tosun şunları söyledi; “Hepimizin malumu Yalı beldemizin 15 yıl belediye başkanlığını yapmış ve yaklaşık bir yıl önce elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz Sayın İsmail Altındağ’a Allah’tan rahmet diliyorum, tekrar yakınlarına başsağlığı diliyorum. İsmail Başkanım benim de çok sevdiğim bir dostumdu. Belediye kapandıktan sonra ise Sayın Kocadon Başkan ile birlikte belediye başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu ve bir yıl önce kendisini kaybetmiştik. Bunun için acınızı paylaşıyoruz, hepimizin başı sağ olsun. Eşi ve yakınlarına tekrar sabır diliyorum.”

mehmet tosun MEHMET TOSUN’UN MAHALLE TOPLANTILARI MİTİNG HAVASINDA DEVAM EDİYOR   FTL K MAHALLE TOPLANTISI 8

“Denizi Güzel, Sahilleri Güzel, İnsanları Güzel…”

Daha önce birçok kez bölgeyi ziyaret ettiklerini dile getiren Mehmet Tosun, Yalı Çiftlik Mahallesinin Bodrum Yarımadasının en güzel yerlerinden biri olduğunu belirttiği konuşmasında şunları söyledi;

“Mavi yolculuk burada başlıyor, denizi güzel, sahilleri güzel, insanları güzel, böyle güzel bir mahallemizi inşallah 31 Marttan sonra güzel hizmetlerle buluşturacağız ve burada bugüne kadar yapılamayanları birlikte yapacağız. Şimdi aramızda kadınlarımız var, büyüklerimiz var. Eğer kadınlarımız bu işe el attıysa demek ki 31 Martta değişim gerçekleşecek, o da bizimle ve sizinle olacak.”

Mazeret Üretmeden Çözüm Üreteceğiz

Bodrum’un beş yıldan bu yana büyükşehir yasasıyla yönetildiğini ve bu nedenle bazı problemlerin yaşandığını belirten Mehmet Tosun, altyapı, dere ıslahı, yollar ile kaldırım ve ışıklandırma sorunlarının farkında olduklarını, bunların çözümü içinde mazeret üretmeden, büyükşehir belediye başkanlığına kim seçilirse seçilsin iyi ilişkiler kurarak mahallenin sıkıntılarını çözeceklerini dile getirdi.

“Kadınlarımız ve Gençlerimiz Bizim İçin Önemli…”

Mahallenin gençleriyle de sık sık buluştuklarını ve kendilerinin talepleri olduğunu dile getiren Mehmet Tosun sözlerine şöyle devam etti;

“Bizim diyorlar toplantı yapacak yerimiz yok. Daha çok sosyal etkinlikler yapmak istiyoruz diyorlar. Özellikle gençlerimizin yanında olacağız. Bu bölgede düğünlerimizin yapılabileceği, toplantıların yapılabileceği bir salona ihtiyaç var. Bunu derhal göreve geldikten sonra projelendirip yapımı noktasında elimizden geleni yapacağız. Orada aynı zamanda kadınlarımız el sanatlarıyla uğraşacaklar, el emeği göz nuru yöresel ürünlerimizi üretip sahil bölgelerinde ya da Bodrum’un başka bölgelerindeki kuracağımız satış alanlarında satacaklar. Kadınlarımız sosyalleşecekler, gençlerimiz sosyalleşecekler ve daha çok mutlu olacağız.”

“112 İstasyonu Kurulması İçin Elimden Geleni Yapacağım”

Vatandaşların 112 Ambulans noktası istediğini de bildiklerini belirten Mehmet Tosun, “İnşallah göreve gelirsek, 112 merkezi ile görüşmek suretiyle gerekirse ambulansını da biz alacağız, personelini onlar verecek, burada sabit 112 istasyonu kurulması noktasında elimden geleni yapacağım.”

 “Biz de size çalışacağımıza, hizmet edeceğimize söz veriyoruz”

Mehmet Tosun, ekibiyle birlikte 1 Nisanda çalışacak şekilde kendilerini hazırladıklarını belirterek vatandaşlardan destek istedi. “Bunun sözünü istiyorum sizden” diyen Mehmet Tosun’a vatandaşlarda “Evet” cevabını verince Mehmet Tosun, “Bizde size çalışacağımıza, hizmet edeceğimize söz veriyoruz” dedi.

Mehmet Tosun konuşmasının sonunda İYİ Parti Bodrum Belediye Meclis Üyesi Adaylarını tek tek tanıtarak sahneye çağırdı. Mehmet Tosun konuşmasının ardından vatandaşların yoğun ilgi ve destek sözleri arasında bölgeden ayrıldı.

mehmet tosun MEHMET TOSUN’UN MAHALLE TOPLANTILARI MİTİNG HAVASINDA DEVAM EDİYOR CEME EV  KIZ  STEME 2

MEHMET TOSUN GENÇ ÇİFTİN NİŞAN TÖRENİNE KATILDI….

Dil, din, ırk ayırt etmeden Bodrum Yarımadasında yaşayan herkesi iyi belediyecilik hizmetleriyle tanıştırmak istediklerini söyleyen Mehmet Tosun, Cem Evinde düzenlenen kız isteme ve nişan merasimine katıldı. Mehmet Tosun burada yaptığı konuşmada, “İyi canlar hepinize iyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün hakikaten bir ilki gerçekleştiriyoruz. Sizlerle birlikte inşaatını başlattığımız Cem Evimizde ilk defa bir kız isteme ve nişan merasimine tanıklık ediyoruz. Mehmet Çuhadoroğlu benim yıllardır siyaset yaptığım ve tanımaktan dolayı da çok mutlu olduğum bir arkadaşımız ve aynı zamanda kız tarafımızda aynı şekilde. Yiğit zaten bizim kardeşimiz, kızımızda aynı şekilde, dedemizi de tanıyoruz. Bu güzel atmosferde böyle mutlu bir olaya tanıklık ettiğim için son derece mutluyum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah bugün bu kardeşlerimizin nişan yüzüklerini takmak suretiyle başlattığımız bu adım evlilikle sonuçlanır. Ömür boyu mutlu, birlik ve beraberlik içerisinde yaşarlar. Her iki aileye, hem Sakine’ye hem de Yiğit’e hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Genç çiftin nişan yüzüklerini takan Mehmet Tosun, nişan kurdelesini de keserek genç çift ve ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

 

mehmet tosun MEHMET TOSUN’UN MAHALLE TOPLANTILARI MİTİNG HAVASINDA DEVAM EDİYOR mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et

Son Haberler