Bizimle iletişime geçin

BODRUM HABERLERİ

BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI?

Yayınlanan

açık

bodrum kalesi BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI? mehmet cilsal 22
bodrum kalesi BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI? reklam arena 4

Bodrum Kalesi, Rodos’taki aristokrat kökenli bazı soylu şövalyeler elit hayatlarını rahat rahat sürdürsün diye mi yapılmıştı?

(St. John Hospitaller Rodos Şövalyelerine içeriden bakış…)

Değişime uğramış düşünce, yaşam biçimi ve ruh hallerine rağmen kendilerini havari St. John’un(Aziz Yohanna-Yahya) misyonerleri olarak gören 15.yy şövalyeleri,  onun deve tüyünden elbise giydiğini, deri kuşak kullandığını, çekirge ve yaban balıyla hayatını idame ettirdiğini çoktan unutmuştu bile. Gözlerini mal-mülk-para, sınıf atlama hırsı bürümüş ve giderek haydut korsanlara dönüşmüşlerdi.

bodrum kalesi BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI? bodrum kalesi 6(Resim1a: Rodos Şövalyeleri ana yaşam binaları)

Haçlılar Birliği’nin askeri üssü konumundaki Rodos Kalesi ve sur içi yapıların mimarisi, acaba zengin sınıf haline gelmiş olan bazı şövalyelerin yeni hayat tarzlarını sürdürmelerine imkan vermiyor muydu? Bu varlıklı şövalyelerin askeri konseptten koparak sıradan zengin bir tüccar ya da senyör gibi özel ve konforlu mekanlarda kendi başına bağımsız hayat sürmeleri mümkün değil miydi?  Varlıklarını sistem içi pozisyonlarına borçlu olmalarından dolayı arzu ettikleri korumalı, hizmetçili, kahyalı vb. özel, mahrem, konforlu, ayrıcalıklı, dünyevi ve aristokratik yaşam biçimine ancak yine sistem içinde kalarak mı kavuşmaları mümkündü? Gözden uzak Bodrum Kalesi, biraz bu maksatla mı yapılmıştı?

bodrum kalesi BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI? bodrum kalesi 7(Resim1b: Şövalyelerin korsanlık faaliyetleri; minyatür)

Hollanda Leiden Üniversitesi’nden Arkeolojist Dr. Eva Mol, bir araştırmasında St. Peter (Bodrum) Kalesi’nin mimari yapısının 15.yüzyıl St. John Şövalyeleri dünyasına dair önemli ipuçları verdiğini ileri sürmüş; Kale’nin konumlanış biçimi ile yaşam ünitelerinin yapısının Haçlılar Birliği Ordusu’ndaki sosyal dönüşüm göstergeleri olduğunu yazmıştır.

bodrum kalesi BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI? bodrum kalesi 8(Resim2: Aristokrat bir şövalye; temsili illustration)

bodrum kalesi BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI? bodrum kalesi 9(Resim2a: Şövalye yemekhanesi; temsili illustration)

Bodrum Kalesi’nde 12-13-14’ncü yüzyıl kalelerinin aksine, toplu haldeki koğuş hayatının ve hücre tipi odaların yerini, o devre göre lüks olan özel ve geniş odalar almıştı. Rahip, keşiş ve şövalyeler gizlilik(mahremiyet) istiyordu artık. Aslında, şövalye kalelerindeki bu sosyo-kültürel değişimin iki önemli nedeni vardı. Bunlarda biri, ortak odalarda yemek yeme, uyuma ve dua etme şeklindeki topluluk hayatının terk edilmesiydi. Keşişlerin zaman zaman ruhani güçlerle yalnız kalması gerekiyordu ve bu gereklilik zamanla  mahremiyet talebine kadar gitmişti. Diğer neden ise, 15. yy Bodrum Kalesi’nde olduğu gibi, daha çok aristokrat soylulara ait kaleler dünyasındaki gelişmelere dayanıyordu. Soylu ailelerden gelen şövalyeler, doğup büyüdükleri mekanların konforunu Haçlılar Birliği’nin levanttaki kalelerinde de aramaya başlar olmuştu. Komünal yaşam onlara göre değildi. Köle, hizmetçi kullanmalar, hususi odalar, korumalar, özel vakıflar, kişisel mezarlar, bireysel-ailesel armalar, mühürler vb. sebepsiz başlamamıştı. Grand Master P.De Naillac zamanında ‘asil bir aileden gelmek’ şövalyeliğe giriş şartlarından biriydi mesela. Bu şart, Naillac’tan sonra “en az iki nesil öteden soylu olmak” şeklinde daha da katılaştırılmıştı.

bodrum kalesi BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI? bodrum kalesi 10(Resim 3: 15.yy’da bir şövalye kalesinde sosyo-kültürel hayat ve mimari değişim;temsili illustrasyon)

(Resim 4: 15.yy’da Avrupa’da bir kule şatoda aristokratik hayat;temsili illustrasyon)

Bodrum St. Peter Kalesi, işte bu sosyo-kültürel değişimin en bariz biçimde  yaşandığı  kalelerden biriydi…

bodrum kalesi BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI? bodrum kalesi 12

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Haçlılar Birliği’nin levanttaki kaleleri, 15.yy’dan itibaren mimari, mekansal ve hayat tarzı bakımından aristokratların Avrupa’daki kalelerini yansıtıyordu. Dolayısıyla sınıfsal farklılıklar ortaya çıkmıştı ve bu durum soylu kökenden gelmeyen şövalyeleri rahatsız ediyordu. Nitekim, 1449’da Belçika Alden Biesen Şatosu’ndaki Teutonik Şövalyeler Emir’ine yapılan yazılı bir şikayet  sözkonusu değişimi gözler önüne seriyordu: “Eğer burası, kutsal bir amaç uğruna kardeşlerin toplu halde yaşadığı, amaçları bir, şartları eşit bir dünya değilse; Haçlılar Birliği Emirliği’ne ne gerek var ki?”  

Kaynak: Bkz-Hidden Complexities of the Frankish Castle/ Social Aspects of Space in the Configurational Architecture of Frankish Castles in the Holy Land, 1099-1291 by Eva Mol/2012  https://www.lup.nl/product/hidden-complexities-of-the-frankish-castle/

Şövalyelikten korsanlığa, korsanlıktan tüccarlığa, tüccarlıktan gemi taşımacılığına…

Haçlılar Birliği Ordusu’nun üssü durumundaki Rodos; yokluk, kıtlık, savaşlara rağmen bölgenin çok önemli ekonomi merkezlerinden biriydi. Grand Master, en tepedeki yetkiliydi ve altında rahipler kurulu (convent) ile Şövalyelerin dil birliği kurulu; ayrıca, mübaşir, tedarikçi, filo amiralleri, kale-garnizon komutanları vb. yeralırdı.  Bu hiyerarşik ilişkilerin yürümesini sağlayan emir komuta zinciri 15.nci yüzyılda epey gevşemişti.

(Resim 4: Grand Master (Heredia, Naillac, Flovian) paraları

“Rodos Haçlılar Birliği Karargahı,  papalığa boyun eğmeyi kabul etmiş olmasına rağmen,  otonom kararlar alıp uygulayabiliyordu. Yasalar, tüzükler ilan ediyordu. Para basıyorlardı. Bölgedeki  despotlara, beyliklere, prensliklere, devletlere vb. elçiler gönderiyorlardı…”(Kaynak Bkz-Kenneth M. Setton- A History of the Crusades) https://archive.org/details/AHistoryOfTheCrusades14th15thC  )

(Resim 5: Rodos Şövalyeleri;temsili illustration)

bodrum kalesi BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI? bodrum kalesi 11Rodos Şövalyeleri, Rodos Tüccarlarına dönüşmüştü…

Levant’taki genel Latin toprakları  yavaş yavaş küçülürken, Rodos’ta tam aksine daha da büyümüştü. Rodos,  Haçlılar Birliği’nin askeri üssünden ziyade, zengin tüccarların ikametgah üssüne dönüşmüştü. Her milletten tacirin uğrak yeriydi ve daha çok Floransa ve Katalanların Levanten kolonisi gibiydi. Bazıları iş dünyasının önde gelen isimleri olan İtalyan Rahipler, birbirine rakip olsalar bile Haçlılar Birliği, Rodos yürütme kurul ve karargahı Convent’te sayıca az idi. Ancak, 1421’de bir Katalan olan Anton Fluvian, Grand Master tayin edilmişti” (Kaynak Bkz-Kenneth M. Setton- A History of the Crusades / https://archive.org/details/AHistoryOfTheCrusades14th15thC

bodrum kalesi BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI? bodrum kalesi 1(Resim 5a: Grand Master paraları; orjinal fotoğraf)

Anton Fluvian, devrin çok popüler parası olan Venedik “ducat”ının bire bir kopyasını yapan ilk Grand Master’dı. Venedik’ten gelen güçlü bir protestondan sonra bastırdığı paranın tasarımını hafif  değiştirmişti. Fluvian, bütçe açıklarını  telafi etmek için Convent’e 12.000 florin bağışlamıştı ve 1437’de ölümünün ardından tüm mallarının satılması gerekmişti.

http://www.numismatas.com/Forum/Pdf/David%20Ruckser/Coins%20of%20the%20Crusaders.pdf

bodrum kalesi BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI? bodrum kalesi 2(Resim 6-7: Rodos ekabiri; temsili minyatür)

bodrum kalesi BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI? bodrum kalesi 3Öte yandan, Floransalı John Corsini, Rodos’un en zengin, en saygın adamlarındandı. Şehir ve kasabalarda sınırsız mülkleri vardı.  Grand Master Juan Fernindez de Heredia(1377-1396) zamanında Haçlılar Birliği Rodos Karargahı’na büyük paralar yatırmıştı. Rodos vatandaşı olan Dragonet Clavelli de şehrin önde gelenlerindendi. Convent,  Rodos’a zenginlik ve kredi sağlamak için bu tür insanlara ihtiyaç duyuyordu…  Üst mevkilere yönelik eski rüşvet suçlamaları herhangi bir yargılamaya konu dahi olmaksızın hala devam ediyordu. Örneğin, Rodos’un savunma giderlerini finanse etmeye niyetli  Floransaya sık sık gidip gelen Giritli Tüccar Manuel Piloti’nin, 1431 yılında Convent’te (manastır karargahı) papalığın günahlarda toplu indirim yapmasını ayarlayan bir Şövalyeyi ziyaret ettiği. debdebeli bir akşam yemeği ziyafetine katıldığı biliniyor olmalıydı…”(Kaynak Bkz-Kenneth M. Setton- A History of the Crusades) https://archive.org/details/AHistoryOfTheCrusades14th15thC

Şövalyeler, Kıbrıs’taki kendi özel mülkleri olan arazilerde şeker, şarap, tahıl üretimi yapıp hayvan yetiştiriyordu. Sicilya ve Güney İtalya’dan bakliyat, zeytinyağı, tuzlanmış et ve balık gibi ürünlerin alımları da yapılmıştı. Oniki Adalarda (Dodecanese) Şövalyelere ait topraklarda iyi şarap ve zeytinyağı üretilse bile, bu ürünler ithal edilebiliyordu.

(Kaynak: Nicolas Vatin Rodos Şövalyeleri ve Osmanlılar Doğu Akdeniz’de Savaş, Diplomasi ve Korsanlık).

bodrum kalesi BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI? bodrum kalesi 4(Resim 8: Rodos Tüccarları;temsili minyatür)

“Üst rütbeli St.John Şövalyeleri ve Convent papazları; mülk topraklara, üzüm bağlarına, bahçelere, evlere, hayvanlara, kölelere ve hatta gemilere sahipti…”Kaynak-Bkz: THE HOSPITALLERS OF RHODES AND THEIR VOW OF POVERTY IN THE 15th CENTURY (1420-1480) by Pierre Bonneaud, Independent Scholar France

(Resim 9: Şövalyeler ve Rodos tüccarları ziyafette;temsili minyatür)

1397’den bu yana, “Rodos Tüccarları” olarak anılan ve esas olarak Ragusa (Dubrovnik), aynı zamanda Konstantinopolis ve Mısır’da aktif olan önemli bir tüccar grubu ortaya çıktı. Bunlar, muhtemelen Konstantinopolis’ten gönderilen göçmenlerdi. Bu tüccarların kendisi Rodoslu olmasa bile bir biçimde Rodos ile bağlantıdaydılar. (Kaynak bkz-ANTHONY LUTTRELL THEREFORE  I LIKE YOU TO YOUR SIDE (1306-1409)

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/viewFile/3620/3480.pdf

bodrum kalesi BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI? bodrum kalesi 5Kalpazanlık yapıp korsanlıkla nam salan Rodos Şövalyeleri artık tüccarlıklarıyla da ünlenmişti.

Öte yandan Rodos, Osmanlı kaynaklarına göre de kendi başına buyruk bir devlet gibi hareket ediyordu.

(Resim 10: Rodos Tüccarları;temsili minyatür)

Mehmet Çilsal / Hukukçu-Tarih Araştırmacısı

Devam edecek…

bodrum kalesi BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI?   rmak tantuni turgutreis
Okumaya devam et
Sponsorlu
Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BODRUM HABERLERİ

ÜNLÜ SANATÇI EGE’DEN ÖRNEK DAVRANIŞ…

Yayınlanan

açık

Tarafından

sanatçı ege ÜNLÜ SANATÇI EGE’DEN ÖRNEK DAVRANIŞ… EGE K  TAP TANITIMI
sanatçı ege ÜNLÜ SANATÇI EGE’DEN ÖRNEK DAVRANIŞ… reklam arena 4

90’lı yıllara damgasını vuran ünlü sanatçı Ege, gelirini Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı’na bağışladığı “Asil Dede’nin Düğünü” adlı ikinci kitabının tanıtımını Bodrum’da yaptı.

Profesyonel müzik hayatına 1995’te başlayıp bugüne kadar 9 albüm ve 5 single yapan ünlü sanatçı Ege, Manastır Otel’de ikinci kitabının tanıtımını gerçekleştirdi. Kitap gelirlerini Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı’na bağışlayan ünlü sanatçı, 3’üncü kitabı için ise çalışmalara şimdiden başladığını söyledi. Ege ilk kitabı “isyan”ı ise 2017 yılında okuyucularla buluşturmuştu.

Tanıtım öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, kitap gelirlerini Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı’na bağışladığını ifade ederek “Kitabın özeti iyilikte ve güzellikte birleşmek. Çünkü Anadolu’da kadim topraklarda yaşıyoruz. Kitabın gelirlerini engelliler vakfına bağışladığım için çok mutluyum. Üçüncü kitabımı da hazırlamaya başlıyorum” dedi.

Yoğun bir sahne temposu olduğunu sözlerine ekleyen Ege, “Harika ve yoğun geçiyor. Bodrum’da devam eden konserlerimiz var. Bu yaz beste yaparak ve konser vererek geçecek” şeklinde konuştu.

“Asil Dede’nin Düğünü” dünyadaki tüm canlılarla konuşan ve onların dilinden anlayan Asil Dede’nin hikayesini anlatıyor.

sanatçı ege ÜNLÜ SANATÇI EGE’DEN ÖRNEK DAVRANIŞ…   rmak tantuni turgutreis
Okumaya devam et

ASAYİŞ

BODRUM’DA 2 OTELE KAÇAK İÇKİ OPERASYONU…

Yayınlanan

açık

Tarafından

bodrum BODRUM’DA 2 OTELE KAÇAK İÇKİ OPERASYONU… ka  ak i  ki   perasyonu
bodrum BODRUM’DA 2 OTELE KAÇAK İÇKİ OPERASYONU… reklam arena 4

Bodrum’da 2 otele yapılan operasyonda toplamda 5 bin 250 adet kaçak ve sahte içki ele geçirildiği öğrenildi.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak ve sahte alkol satışının önlenmesi kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde Yalıkavak ve Gümbet mahallerinde faaliyet gösterdikleri açıklanan 2 otelde sahte bandrollü ve sahte içkiler bulunduğu yönünde bilgi aldı.

Ekipler, her iki otelde de eşzamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yapılan arama neticesinde sahte bandrollü ve sahte olduğu değerlendirilen şarap, rakı, votka ve cin olmak üzere toplamda 5 bin 250 adet alkollü içki ele geçirildi.

Operasyon sonrasında isimleri açıklanmayan her iki otelin de yetkilisi olduğu öğrenilen U.K. gözaltına alındı.

bodrum BODRUM’DA 2 OTELE KAÇAK İÇKİ OPERASYONU…   rmak tantuni turgutreis
Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

YILANLARIN AŞK DANSI…

Yayınlanan

açık

Tarafından

bodrum YILANLARIN AŞK DANSI… y  lanlar  n dans
bodrum YILANLARIN AŞK DANSI… reklam arena 4

Bodrum’da yılanların çiftleşme dansı bir vatandaş tarafından görüntülendi. 

Ortakent-Yahşi Mahallesi Hıral Sokak üzerinde kaydedilen çiftleşme dansı, Yüksel Ön adlı vatandaş tarafından görüntülendi. Bölgedeki arazisine giden Ön, birbirine kenetlenen 2 yılanı görünce o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Önçağ Mühendislik Daikin Klima Bayiliği yapan Yüksel Ön, konu ile ilgili  yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

Bizim orada bir depomuz var. Oradaki köpeğimize yemek ve su vermek için gidiyorduk. İlk oğlum gördü, daha sonra ben gördüm. Bir süre çiftleşme dansı yapıp bölgeden uzaklaştılar. Sosyal medyada paylaşırken de ‘yılanların aşkı’ diye paylaştım. Burada daha önce böyle bir şey görmemiştim. Yılanları görünce de korkmadım. Kara yılan bu, bir şey yapmaz” dedi.

bodrum YILANLARIN AŞK DANSI…   rmak tantuni turgutreis
Okumaya devam et

Son Haberler