Bizimle iletişime geçin

BODRUM HABERLERİ

BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI?

Yayınlanan

açık

bodrum kalesi BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI? mehmet cilsal 22
 • bodrum kalesi BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI? mehmet tosun banner 2
 • bodrum kalesi BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI? Hakan Durna SM Con 05

Bodrum Kalesi, Rodos’taki aristokrat kökenli bazı soylu şövalyeler elit hayatlarını rahat rahat sürdürsün diye mi yapılmıştı?

(St. John Hospitaller Rodos Şövalyelerine içeriden bakış…)

Değişime uğramış düşünce, yaşam biçimi ve ruh hallerine rağmen kendilerini havari St. John’un(Aziz Yohanna-Yahya) misyonerleri olarak gören 15.yy şövalyeleri,  onun deve tüyünden elbise giydiğini, deri kuşak kullandığını, çekirge ve yaban balıyla hayatını idame ettirdiğini çoktan unutmuştu bile. Gözlerini mal-mülk-para, sınıf atlama hırsı bürümüş ve giderek haydut korsanlara dönüşmüşlerdi.

bodrum kalesi BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI? bodrum kalesi 6(Resim1a: Rodos Şövalyeleri ana yaşam binaları)

Haçlılar Birliği’nin askeri üssü konumundaki Rodos Kalesi ve sur içi yapıların mimarisi, acaba zengin sınıf haline gelmiş olan bazı şövalyelerin yeni hayat tarzlarını sürdürmelerine imkan vermiyor muydu? Bu varlıklı şövalyelerin askeri konseptten koparak sıradan zengin bir tüccar ya da senyör gibi özel ve konforlu mekanlarda kendi başına bağımsız hayat sürmeleri mümkün değil miydi?  Varlıklarını sistem içi pozisyonlarına borçlu olmalarından dolayı arzu ettikleri korumalı, hizmetçili, kahyalı vb. özel, mahrem, konforlu, ayrıcalıklı, dünyevi ve aristokratik yaşam biçimine ancak yine sistem içinde kalarak mı kavuşmaları mümkündü? Gözden uzak Bodrum Kalesi, biraz bu maksatla mı yapılmıştı?

bodrum kalesi BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI? bodrum kalesi 7(Resim1b: Şövalyelerin korsanlık faaliyetleri; minyatür)

Hollanda Leiden Üniversitesi’nden Arkeolojist Dr. Eva Mol, bir araştırmasında St. Peter (Bodrum) Kalesi’nin mimari yapısının 15.yüzyıl St. John Şövalyeleri dünyasına dair önemli ipuçları verdiğini ileri sürmüş; Kale’nin konumlanış biçimi ile yaşam ünitelerinin yapısının Haçlılar Birliği Ordusu’ndaki sosyal dönüşüm göstergeleri olduğunu yazmıştır.

bodrum kalesi BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI? bodrum kalesi 8(Resim2: Aristokrat bir şövalye; temsili illustration)

bodrum kalesi BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI? bodrum kalesi 9(Resim2a: Şövalye yemekhanesi; temsili illustration)

Bodrum Kalesi’nde 12-13-14’ncü yüzyıl kalelerinin aksine, toplu haldeki koğuş hayatının ve hücre tipi odaların yerini, o devre göre lüks olan özel ve geniş odalar almıştı. Rahip, keşiş ve şövalyeler gizlilik(mahremiyet) istiyordu artık. Aslında, şövalye kalelerindeki bu sosyo-kültürel değişimin iki önemli nedeni vardı. Bunlarda biri, ortak odalarda yemek yeme, uyuma ve dua etme şeklindeki topluluk hayatının terk edilmesiydi. Keşişlerin zaman zaman ruhani güçlerle yalnız kalması gerekiyordu ve bu gereklilik zamanla  mahremiyet talebine kadar gitmişti. Diğer neden ise, 15. yy Bodrum Kalesi’nde olduğu gibi, daha çok aristokrat soylulara ait kaleler dünyasındaki gelişmelere dayanıyordu. Soylu ailelerden gelen şövalyeler, doğup büyüdükleri mekanların konforunu Haçlılar Birliği’nin levanttaki kalelerinde de aramaya başlar olmuştu. Komünal yaşam onlara göre değildi. Köle, hizmetçi kullanmalar, hususi odalar, korumalar, özel vakıflar, kişisel mezarlar, bireysel-ailesel armalar, mühürler vb. sebepsiz başlamamıştı. Grand Master P.De Naillac zamanında ‘asil bir aileden gelmek’ şövalyeliğe giriş şartlarından biriydi mesela. Bu şart, Naillac’tan sonra “en az iki nesil öteden soylu olmak” şeklinde daha da katılaştırılmıştı.

bodrum kalesi BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI? bodrum kalesi 10(Resim 3: 15.yy’da bir şövalye kalesinde sosyo-kültürel hayat ve mimari değişim;temsili illustrasyon)

(Resim 4: 15.yy’da Avrupa’da bir kule şatoda aristokratik hayat;temsili illustrasyon)

Bodrum St. Peter Kalesi, işte bu sosyo-kültürel değişimin en bariz biçimde  yaşandığı  kalelerden biriydi…

bodrum kalesi BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI? bodrum kalesi 12

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Haçlılar Birliği’nin levanttaki kaleleri, 15.yy’dan itibaren mimari, mekansal ve hayat tarzı bakımından aristokratların Avrupa’daki kalelerini yansıtıyordu. Dolayısıyla sınıfsal farklılıklar ortaya çıkmıştı ve bu durum soylu kökenden gelmeyen şövalyeleri rahatsız ediyordu. Nitekim, 1449’da Belçika Alden Biesen Şatosu’ndaki Teutonik Şövalyeler Emir’ine yapılan yazılı bir şikayet  sözkonusu değişimi gözler önüne seriyordu: “Eğer burası, kutsal bir amaç uğruna kardeşlerin toplu halde yaşadığı, amaçları bir, şartları eşit bir dünya değilse; Haçlılar Birliği Emirliği’ne ne gerek var ki?”  

Kaynak: Bkz-Hidden Complexities of the Frankish Castle/ Social Aspects of Space in the Configurational Architecture of Frankish Castles in the Holy Land, 1099-1291 by Eva Mol/2012  https://www.lup.nl/product/hidden-complexities-of-the-frankish-castle/

Şövalyelikten korsanlığa, korsanlıktan tüccarlığa, tüccarlıktan gemi taşımacılığına…

Haçlılar Birliği Ordusu’nun üssü durumundaki Rodos; yokluk, kıtlık, savaşlara rağmen bölgenin çok önemli ekonomi merkezlerinden biriydi. Grand Master, en tepedeki yetkiliydi ve altında rahipler kurulu (convent) ile Şövalyelerin dil birliği kurulu; ayrıca, mübaşir, tedarikçi, filo amiralleri, kale-garnizon komutanları vb. yeralırdı.  Bu hiyerarşik ilişkilerin yürümesini sağlayan emir komuta zinciri 15.nci yüzyılda epey gevşemişti.

(Resim 4: Grand Master (Heredia, Naillac, Flovian) paraları

“Rodos Haçlılar Birliği Karargahı,  papalığa boyun eğmeyi kabul etmiş olmasına rağmen,  otonom kararlar alıp uygulayabiliyordu. Yasalar, tüzükler ilan ediyordu. Para basıyorlardı. Bölgedeki  despotlara, beyliklere, prensliklere, devletlere vb. elçiler gönderiyorlardı…”(Kaynak Bkz-Kenneth M. Setton- A History of the Crusades) https://archive.org/details/AHistoryOfTheCrusades14th15thC  )

(Resim 5: Rodos Şövalyeleri;temsili illustration)

bodrum kalesi BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI? bodrum kalesi 11Rodos Şövalyeleri, Rodos Tüccarlarına dönüşmüştü…

Levant’taki genel Latin toprakları  yavaş yavaş küçülürken, Rodos’ta tam aksine daha da büyümüştü. Rodos,  Haçlılar Birliği’nin askeri üssünden ziyade, zengin tüccarların ikametgah üssüne dönüşmüştü. Her milletten tacirin uğrak yeriydi ve daha çok Floransa ve Katalanların Levanten kolonisi gibiydi. Bazıları iş dünyasının önde gelen isimleri olan İtalyan Rahipler, birbirine rakip olsalar bile Haçlılar Birliği, Rodos yürütme kurul ve karargahı Convent’te sayıca az idi. Ancak, 1421’de bir Katalan olan Anton Fluvian, Grand Master tayin edilmişti” (Kaynak Bkz-Kenneth M. Setton- A History of the Crusades / https://archive.org/details/AHistoryOfTheCrusades14th15thC

bodrum kalesi BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI? bodrum kalesi 1(Resim 5a: Grand Master paraları; orjinal fotoğraf)

Anton Fluvian, devrin çok popüler parası olan Venedik “ducat”ının bire bir kopyasını yapan ilk Grand Master’dı. Venedik’ten gelen güçlü bir protestondan sonra bastırdığı paranın tasarımını hafif  değiştirmişti. Fluvian, bütçe açıklarını  telafi etmek için Convent’e 12.000 florin bağışlamıştı ve 1437’de ölümünün ardından tüm mallarının satılması gerekmişti.

http://www.numismatas.com/Forum/Pdf/David%20Ruckser/Coins%20of%20the%20Crusaders.pdf

bodrum kalesi BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI? bodrum kalesi 2(Resim 6-7: Rodos ekabiri; temsili minyatür)

bodrum kalesi BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI? bodrum kalesi 3Öte yandan, Floransalı John Corsini, Rodos’un en zengin, en saygın adamlarındandı. Şehir ve kasabalarda sınırsız mülkleri vardı.  Grand Master Juan Fernindez de Heredia(1377-1396) zamanında Haçlılar Birliği Rodos Karargahı’na büyük paralar yatırmıştı. Rodos vatandaşı olan Dragonet Clavelli de şehrin önde gelenlerindendi. Convent,  Rodos’a zenginlik ve kredi sağlamak için bu tür insanlara ihtiyaç duyuyordu…  Üst mevkilere yönelik eski rüşvet suçlamaları herhangi bir yargılamaya konu dahi olmaksızın hala devam ediyordu. Örneğin, Rodos’un savunma giderlerini finanse etmeye niyetli  Floransaya sık sık gidip gelen Giritli Tüccar Manuel Piloti’nin, 1431 yılında Convent’te (manastır karargahı) papalığın günahlarda toplu indirim yapmasını ayarlayan bir Şövalyeyi ziyaret ettiği. debdebeli bir akşam yemeği ziyafetine katıldığı biliniyor olmalıydı…”(Kaynak Bkz-Kenneth M. Setton- A History of the Crusades) https://archive.org/details/AHistoryOfTheCrusades14th15thC

Şövalyeler, Kıbrıs’taki kendi özel mülkleri olan arazilerde şeker, şarap, tahıl üretimi yapıp hayvan yetiştiriyordu. Sicilya ve Güney İtalya’dan bakliyat, zeytinyağı, tuzlanmış et ve balık gibi ürünlerin alımları da yapılmıştı. Oniki Adalarda (Dodecanese) Şövalyelere ait topraklarda iyi şarap ve zeytinyağı üretilse bile, bu ürünler ithal edilebiliyordu.

(Kaynak: Nicolas Vatin Rodos Şövalyeleri ve Osmanlılar Doğu Akdeniz’de Savaş, Diplomasi ve Korsanlık).

bodrum kalesi BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI? bodrum kalesi 4(Resim 8: Rodos Tüccarları;temsili minyatür)

“Üst rütbeli St.John Şövalyeleri ve Convent papazları; mülk topraklara, üzüm bağlarına, bahçelere, evlere, hayvanlara, kölelere ve hatta gemilere sahipti…”Kaynak-Bkz: THE HOSPITALLERS OF RHODES AND THEIR VOW OF POVERTY IN THE 15th CENTURY (1420-1480) by Pierre Bonneaud, Independent Scholar France

(Resim 9: Şövalyeler ve Rodos tüccarları ziyafette;temsili minyatür)

1397’den bu yana, “Rodos Tüccarları” olarak anılan ve esas olarak Ragusa (Dubrovnik), aynı zamanda Konstantinopolis ve Mısır’da aktif olan önemli bir tüccar grubu ortaya çıktı. Bunlar, muhtemelen Konstantinopolis’ten gönderilen göçmenlerdi. Bu tüccarların kendisi Rodoslu olmasa bile bir biçimde Rodos ile bağlantıdaydılar. (Kaynak bkz-ANTHONY LUTTRELL THEREFORE  I LIKE YOU TO YOUR SIDE (1306-1409)

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/viewFile/3620/3480.pdf

bodrum kalesi BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI? bodrum kalesi 5Kalpazanlık yapıp korsanlıkla nam salan Rodos Şövalyeleri artık tüccarlıklarıyla da ünlenmişti.

Öte yandan Rodos, Osmanlı kaynaklarına göre de kendi başına buyruk bir devlet gibi hareket ediyordu.

(Resim 10: Rodos Tüccarları;temsili minyatür)

Mehmet Çilsal / Hukukçu-Tarih Araştırmacısı

Devam edecek…

bodrum kalesi BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI? mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et
Sponsorlu
Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BODRUM HABERLERİ

BEHÇET SAATCI COŞKUSU MİLAS KIRSALINI HAREKETLENDİRDİ…

Yayınlanan

açık

Tarafından

behçet saatcı BEHÇET SAATCI COŞKUSU MİLAS KIRSALINI HAREKETLENDİRDİ… milasta saatc ya co kulu kar  lama 2
 • behçet saatcı BEHÇET SAATCI COŞKUSU MİLAS KIRSALINI HAREKETLENDİRDİ… mehmet tosun banner 2
 • behçet saatcı BEHÇET SAATCI COŞKUSU MİLAS KIRSALINI HAREKETLENDİRDİ… Hakan Durna SM Con 05

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı ve Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Milas’ın Dibekdere, Kırcağız ve Ekinanbarı mahallelerinde meşale ve tezahüratlarla karşılandı.

behçet saatcı BEHÇET SAATCI COŞKUSU MİLAS KIRSALINI HAREKETLENDİRDİ… milasta saatc ya co kulu kar  lama 4

Bağımsız Aday Behçet Saatcı, gün boyu Milas merkezinde sürdürdüğü seçim çalışmalarını akşam saatlerinden itibaren Dibekdere, Kırcağız ve Ekinanbarı mahallelerinde devam etti. Meşale ve tezahüratlarla karşılanan, konuşması sık sık alkışlarla kesilen Başkan Saatcı, gittiği tüm mahallelerden destek sözü aldı.

Muğla’da yanlış giden uygulamalara ‘dur’ demek için çıktıkları yolda, kurdukları Halkın İttifakı’nın çığ gibi büyüdüğünü anlatan Bağımsız Aday Saatcı, “Liderlerin önünde takla atan zihniyeti yıkarak, sırtına halka dayayanların da başarılı olabileceğini ispat ederseniz, Muğla’da bir çoban ateşi yakılmış olacak. Bu çoban ateşi de inanıyorum ki, Türkiye’de yeni bir anlayışın gelmesine vesile olacak.  Siz, 31 Mart’ta tarihe tanıklık edeceksiniz. Muğla tarih yazacak.” dedi.  Vatandaşlarla sohbet eden ve Milas’ın detaylı şekilde incelediğini vurgulayan Bağımsız Aday Saatcı, gerekli adımların 1 Nisan’dan itibariyle atılacağını sözlerine ekledi.

behçet saatcı BEHÇET SAATCI COŞKUSU MİLAS KIRSALINI HAREKETLENDİRDİ… milasta saatc ya co kulu kar  lama 3

behçet saatcı BEHÇET SAATCI COŞKUSU MİLAS KIRSALINI HAREKETLENDİRDİ… mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

KAYNAR: GELECEK 5 YILIN İPOTEĞİNİ VERİRKEN DİKKATLE DÜŞÜNÜN…

Yayınlanan

açık

Tarafından

halil ibrahim kaynar KAYNAR: GELECEK 5 YILIN İPOTEĞİNİ VERİRKEN DİKKATLE DÜŞÜNÜN… kaynar golturkbuku2
 • halil ibrahim kaynar KAYNAR: GELECEK 5 YILIN İPOTEĞİNİ VERİRKEN DİKKATLE DÜŞÜNÜN… mehmet tosun banner 2
 • halil ibrahim kaynar KAYNAR: GELECEK 5 YILIN İPOTEĞİNİ VERİRKEN DİKKATLE DÜŞÜNÜN… Hakan Durna SM Con 05

Demokrat Parti (DP) Bodrum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Kaynar, 5 yıl muhtarlık 15 yıl belediye başkanlığı yaptığı Göltürkbükü’nde seçim ofisini açtı. 

Kaynar Göltürkbükü’nden yatırım sözü verdi…

5 yıl muhtarlık 15 yıl belediye başkanlığı yaptığı Göltürkbükü’nde seçim ofisi açan DP Bodrum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Kaynar, coşkulu bir kalabalığa seslendi. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı açılışta konuşan Kaynar, Bodrum Yarımadası’na yatırım sözü verdi. Göltürkbükü açılışına katılan DP Bodrum İlçe Başkanı Mustafa Baysel, çok iyi bir ekip kurduklarını, başlarında da deneyimli bir belediye başkan adayıyla seçimleri alacaklarını söyledi.

halil ibrahim kaynar KAYNAR: GELECEK 5 YILIN İPOTEĞİNİ VERİRKEN DİKKATLE DÜŞÜNÜN… kaynar golturkbuku5

Büyükşehir yasasının devreye girmesiyle Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Bodrum’u pranga altına aldığını söyleyen DP Bodrum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Kaynar ise; “5 yılda Bodrum’a hiç yatırım gelmedi. Var olan sorunlar çığ gibi katlanarak büyüdü. Bodrum büyük sorunlarla başetmek zorunda kaldı. Mehmet Kocadon önemli hizmetler yaptı. Ama bu yasayla eli kolu bağlı kaldı. Allah’ın izniyle 31 Mart’ta Kocadon Muğla’ya, Halil İbrahim Kaynar Bodrum’a başkan olunca birbirimizle koordineli şekilde çalışacağız. Hizmetlerin arkası kesilmeyecek. Biz belediye başkanı olduğumuzda hem Muğla Büyükşehir Belediyesi’yle, hem de merkezi hükümetle iyi geçinip Bodrum’un özlediği hizmetleri getirip devasa sorunları ortadan kaldıracağız” dedi.

halil ibrahim kaynar KAYNAR: GELECEK 5 YILIN İPOTEĞİNİ VERİRKEN DİKKATLE DÜŞÜNÜN… kaynar golturkbuku6

ŞAPKANIZI ELİNİZE ALIP 3 DEFA DÜŞÜNÜN…

Demokrasinin kalesi Demokrat Parti’yi hem Muğla’da hem de Bodrum’da zafere ulaştıracaklarına emin olduğunu söyleyen Halil İbrahim Kaynar; “Sevgili hemşehrilerim, şapkanızı elinize alıp 3 defa düşünün. 31 Mart’ta 5 yılınızı ipotek altına alıyorsunuz. Çocuklarımızın, gençlerimizin, esnafımızın kısacası Bodrum’umuzun 5 yılını ipotek altına alıyorsunuz. Bunu iyi düşünerek oyunuzu kullanın. Seçimde mührü Kırat’a vurun” dedi.

Başkan adayı Halil İbrahim Kaynar daha sonra vatandaşlarla birlikte seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

halil ibrahim kaynar KAYNAR: GELECEK 5 YILIN İPOTEĞİNİ VERİRKEN DİKKATLE DÜŞÜNÜN… mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

KOCADON: BÜYÜKŞEHİR İÇİN İKİ BUÇUK YILDIR VERDİĞİM EMEĞİ UNUTTULAR…

Yayınlanan

açık

Tarafından

mehmet kocadon KOCADON: BÜYÜKŞEHİR İÇİN İKİ BUÇUK YILDIR VERDİĞİM EMEĞİ UNUTTULAR… mehmet kocadonun ilk gundemi su olacak 3 1
 • mehmet kocadon KOCADON: BÜYÜKŞEHİR İÇİN İKİ BUÇUK YILDIR VERDİĞİM EMEĞİ UNUTTULAR… mehmet tosun banner 2
 • mehmet kocadon KOCADON: BÜYÜKŞEHİR İÇİN İKİ BUÇUK YILDIR VERDİĞİM EMEĞİ UNUTTULAR… Hakan Durna SM Con 05

Ben milyonları yönetmeye alışkın bir belediye başkanıyım.

Onlar ise milyonları yönetmeye alışkın olmadıkları için hep yanlış yaptılar! Şoför esnafını, halkı, yatırımcıyı kırdılar. Onlar benim gibi değiller, masanın öbür tarafında hiç oturmamışlar bile. Ben ise masanın öbür tarafında oturarak bugünlere geldim”
“Beni her ne kadar silmeye çalışsalar da büyükşehir yolunda, iki buçuk yıldır verdiğim emeği unuttular!
Yerel seçim çalışmalarını ara vermeden sürdüren Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, programına Muğla’nın cennet köşelerinden biri olan Köyceğiz’de devam etti.  Sabah esnaf ziyaretleri ile başladığı ziyaretlerini Köyceğiz genelinde sürdürdü.

“ATATÜRK’ÜN ‘KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR’ SÖZÜNÜ YAŞATMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Dünya’da “Sakin Şehir” listesine giren ender yerlerden biri olan Muğla’nın Köyceğiz ilçesini ziyaret eden Mehmet Kocadon, “Bizleri içtenlikle büyük bir sevgi ve ilgiyle karşılayan Köyceğiz halkına, Döğüşbelen, Hamitköy ve Beyobası mahalle sakinlerine, çok değerli muhtarlarımız ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Ulu önderimiz Atatürk’ün ‘Köylü milletin efendisidir’ sözünü yaşatmak için çalışacağız, çiftçimizi üretime teşvik ederek kooperatifler, birlikler kurarak köylümüze çiftçimize ürettiği ürünlere alım garantisi sunarak kırsalımızı zenginleştireceğiz. Köyceğiz’imizin özellikle narenciye ürünleri -Bodrum’da da Bodrum mandalinası örneğinde olduğu gibi- yapacağımız bu tür çalışmalar ile hak ettiği değeri alacak! Ben 17 yıldır Bodrum Tanıtma Vakfının da başkanlığını yapıyorum. Dünyanın dört bir yanında katılacağımız fuarlarda, Muğla’mızın bütün güzelliklerini ayrı ayrı tanıtacağız. Kırsalıyla kentiyle kıyısıyla Muğla bir marka olacak, tüm Muğla kazanacak!” dedi.
Önce Köyceğiz pazarını gezerek pazar esnafıyla sohbet eden Başkan Adayı Kocadon, gün içinde kahveleri ve bölge esnafını da ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi. Tek çarenin halkla aynı dili konuşabilen, halkın içinden gelmiş bir belediye başkanı olan Mehmet Kocadon’da olduğunu ifade ederek, kendisinin de çiftçi bir aileden geldiğini, bu nedenle özellikle üreticilerin yaşadıkları sorunları yakından bildiğini belirtti. Kıyı ile kırsalı buluşturan projeler üreterek hem üreticinin hem turizmcinin hem de esnafın kazanması, zenginleşmesi için birlik beraberlik içinde Muğla’yı yönetmenin sözünü verdi.
Başkan Kocadon, Köyceğiz’in Döğüşbelen, Hamitköy ve Beyobası mahallelerini de ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Akşam saatlerinde ise DP Köyceğiz İlçe Başkanı Mehmet Köylü tarafından organize edilen etkinlikte, Köyceğizli muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile buluştu.
mehmet kocadon KOCADON: BÜYÜKŞEHİR İÇİN İKİ BUÇUK YILDIR VERDİĞİM EMEĞİ UNUTTULAR… mehmet kocadonun ilk gundemi su olacak 2 1

KÖYCEĞİZLİLER İSTEDİ BAŞKAN KOCADON SÖZ VERDİ…

Muhtar Sadık Karaduman, Mehmet Kocadon’u ‘markaların adamı’ olarak takdim ettiği konuşmasında, “Sayın başkanımız markaların adamıdır, Bodrum mandalina lokumundan tutun da kolonyasına kadar. Köyceğiz’de eksik olan bir şeyler var. Turunçgiller diyarında olmamıza rağmen markalaşamadık. Ramazan Festivali yaparız ama Portakal Festivali yapmayız. Ben bu konuda Sayın başkanımdan yardım istiyorum. Sayın başkanımız bizi 2 yıl önce de yemeğe davet etmişti. Bizim Muhtarlar Derneğimizin oluşumunda başkanımızın büyük bir yeri vardır. Bizim Sayın Mehmet Kocadon Başkan’dan iki isteğimiz var: Birincisi, su kaynağımız çok yakın olmasına rağmen su fiyatlarının çok yüksek olması. İkincisi de turunçgiller diyarında olmamıza rağmen meyve suyu sıkma fabrikamız yok. Bu konularda desteklerinizi bekliyoruz” dedi.

“BEN HİZMET İÇİN GELİYORUM. KOLTUKTA OTURMAK İÇİN DEĞİL!”

Bodrum’u dünya markası yapmak için 20 yıldır görev başında olduğunu, milyonları yönetmeye alışkın bir belediye başkanı olduğunu ifade eden Mehmet Kocadon, “Muhtarlarımızla uzun zamandan beri görüşüyorum. Biliyorsunuz Bodrum artık festivaller kenti oldu. Bu kadar çok hem yerel hem de uluslararası festivaller yapılan başka bir ilçe hiç duydunuz mu? Köyceğiz gibi doğa harikası bir yerde, dünyanın en güzel festivallerini yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Bodrum mandalinasını yaşatmak için büyük bir emek verdik. Başından beri en büyük destekçilerden biriyim. Bodrum Turunçgil Üretici Birliğimizi kurduk ve mandalinamızın değerlenmesi için -muhtarımın da dediği gibi- elimizden geleni yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Hedefim tüm Muğla’da birlikleşmeyi desteklemek, üreticilerimize umut olmak. Değerli muhtarım, sizlerin istekleri halkın istekleridir ve benim için bir emirdir. Çünkü ben hizmet için geliyorum. Koltukta oturmak için değil. Gönüllerin başkanı olmak bunu gerektirir. Su konusunda da gerekli iyileştirmeleri yapacağım. Vatandaşımız maalesef büyükşehir sürecinden itibaren bu konuda çok dertli. Hiç merak etmeyin, öncelik olarak 31 Mart’tan sonra su sorununu acil olarak gündeme alacağım” diye konuştu.
mehmet kocadon KOCADON: BÜYÜKŞEHİR İÇİN İKİ BUÇUK YILDIR VERDİĞİM EMEĞİ UNUTTULAR… mehmet kocadonun ilk gundemi su olacak 4

“HALKIN HALİNDEN ANCAK HALKIN İÇİNDEN GELMİŞ BİR BAŞKAN ANLAR”

Mehmet Kocadon, bürokratların yönettiği Muğla Büyükşehir Belediyesi değil, seçilmişlerin ve halkın  istek ve talepleri ile yönetilecek bir Muğla için bu göreve talip olduğunu da ekleyerek, “Dikkat ettiyseniz Mehmet Kocadon ismi bir çığ gibi her gün biraz daha büyüyerek geliyor. Çünkü Muğla halkı Mehmet Kocadon’u her gün biraz daha iyi tanıyor. Ben 2016’dan beri Muğla büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım, 45 günlük aday değilim. Muhtarlarım da bunu bilir, ekiplerim hep gelip onları ziyaret ettiler. Sivil toplum kuruluşu başkanlarını da hep ziyaret etmişimdir. Ancak şimdi bazı laflar duyuyorum ve üzülüyorum. Hayır, arkadaşlar ben ittifaklar bozulduktan sonra Muğla büyükşehir Belediyesi’ne aday olmadım, ben çok öncesinde, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olduğumu ifade ettim. Bir büyüğümüzün ismi açıklandı, kendisine de hayırlı olsun dedik, kenara çekildik. Beni her ne kadar silmeye çalışsalar da, büyükşehir yolunda iki buçuk yıldır verdiğim emeği unuttular! Ulaşamadığım muhtar yok, bugün bile birçoğu burada. Birçok muhtar arkadaşım var ve hepsine de ulaştım. Sivil toplum kuruluşlarıyla görüştüm, halkımızın yaşadığı bütün sıkıntıları, dertleri biliyorum. 20 yıldır Bodrum gibi bir yerde belediye başkanlığı yapıyorum ki, kolay değil Bodrum gibi bir yerde belediye başkanlığı yapmak. Ben milyonları yönetmeye alışkın bir belediye başkanıyım. Onlar ise milyonları yönetmeye alışkın olmadıkları için hep yanlış yaptılar! Şoför esnafını kırdılar, halkı kırdılar, yatırımcıyı kırdılar. Benim gibi değiller, daha doğrusu masanın öbür tarafında oturmuş insanlar değiller onlar. Ben masanın öbür tarafında oturarak bugünlere geldim” dedi.

mehmet kocadon KOCADON: BÜYÜKŞEHİR İÇİN İKİ BUÇUK YILDIR VERDİĞİM EMEĞİ UNUTTULAR… mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et

Son Haberler