Bizimle iletişime geçin

BODRUM HABERLERİ

BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI?

Yayınlanan

açık

bodrum kalesi BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI? mehmet cilsal 22

Bodrum Kalesi, Rodos’taki aristokrat kökenli bazı soylu şövalyeler elit hayatlarını rahat rahat sürdürsün diye mi yapılmıştı?

(St. John Hospitaller Rodos Şövalyelerine içeriden bakış…)

Değişime uğramış düşünce, yaşam biçimi ve ruh hallerine rağmen kendilerini havari St. John’un(Aziz Yohanna-Yahya) misyonerleri olarak gören 15.yy şövalyeleri,  onun deve tüyünden elbise giydiğini, deri kuşak kullandığını, çekirge ve yaban balıyla hayatını idame ettirdiğini çoktan unutmuştu bile. Gözlerini mal-mülk-para, sınıf atlama hırsı bürümüş ve giderek haydut korsanlara dönüşmüşlerdi.

bodrum kalesi BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI? bodrum kalesi 6(Resim1a: Rodos Şövalyeleri ana yaşam binaları)

Haçlılar Birliği’nin askeri üssü konumundaki Rodos Kalesi ve sur içi yapıların mimarisi, acaba zengin sınıf haline gelmiş olan bazı şövalyelerin yeni hayat tarzlarını sürdürmelerine imkan vermiyor muydu? Bu varlıklı şövalyelerin askeri konseptten koparak sıradan zengin bir tüccar ya da senyör gibi özel ve konforlu mekanlarda kendi başına bağımsız hayat sürmeleri mümkün değil miydi?  Varlıklarını sistem içi pozisyonlarına borçlu olmalarından dolayı arzu ettikleri korumalı, hizmetçili, kahyalı vb. özel, mahrem, konforlu, ayrıcalıklı, dünyevi ve aristokratik yaşam biçimine ancak yine sistem içinde kalarak mı kavuşmaları mümkündü? Gözden uzak Bodrum Kalesi, biraz bu maksatla mı yapılmıştı?

bodrum kalesi BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI? bodrum kalesi 7(Resim1b: Şövalyelerin korsanlık faaliyetleri; minyatür)

Hollanda Leiden Üniversitesi’nden Arkeolojist Dr. Eva Mol, bir araştırmasında St. Peter (Bodrum) Kalesi’nin mimari yapısının 15.yüzyıl St. John Şövalyeleri dünyasına dair önemli ipuçları verdiğini ileri sürmüş; Kale’nin konumlanış biçimi ile yaşam ünitelerinin yapısının Haçlılar Birliği Ordusu’ndaki sosyal dönüşüm göstergeleri olduğunu yazmıştır.

bodrum kalesi BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI? bodrum kalesi 8(Resim2: Aristokrat bir şövalye; temsili illustration)

bodrum kalesi BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI? bodrum kalesi 9(Resim2a: Şövalye yemekhanesi; temsili illustration)

Bodrum Kalesi’nde 12-13-14’ncü yüzyıl kalelerinin aksine, toplu haldeki koğuş hayatının ve hücre tipi odaların yerini, o devre göre lüks olan özel ve geniş odalar almıştı. Rahip, keşiş ve şövalyeler gizlilik(mahremiyet) istiyordu artık. Aslında, şövalye kalelerindeki bu sosyo-kültürel değişimin iki önemli nedeni vardı. Bunlarda biri, ortak odalarda yemek yeme, uyuma ve dua etme şeklindeki topluluk hayatının terk edilmesiydi. Keşişlerin zaman zaman ruhani güçlerle yalnız kalması gerekiyordu ve bu gereklilik zamanla  mahremiyet talebine kadar gitmişti. Diğer neden ise, 15. yy Bodrum Kalesi’nde olduğu gibi, daha çok aristokrat soylulara ait kaleler dünyasındaki gelişmelere dayanıyordu. Soylu ailelerden gelen şövalyeler, doğup büyüdükleri mekanların konforunu Haçlılar Birliği’nin levanttaki kalelerinde de aramaya başlar olmuştu. Komünal yaşam onlara göre değildi. Köle, hizmetçi kullanmalar, hususi odalar, korumalar, özel vakıflar, kişisel mezarlar, bireysel-ailesel armalar, mühürler vb. sebepsiz başlamamıştı. Grand Master P.De Naillac zamanında ‘asil bir aileden gelmek’ şövalyeliğe giriş şartlarından biriydi mesela. Bu şart, Naillac’tan sonra “en az iki nesil öteden soylu olmak” şeklinde daha da katılaştırılmıştı.

bodrum kalesi BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI? bodrum kalesi 10(Resim 3: 15.yy’da bir şövalye kalesinde sosyo-kültürel hayat ve mimari değişim;temsili illustrasyon)

(Resim 4: 15.yy’da Avrupa’da bir kule şatoda aristokratik hayat;temsili illustrasyon)

Bodrum St. Peter Kalesi, işte bu sosyo-kültürel değişimin en bariz biçimde  yaşandığı  kalelerden biriydi…

bodrum kalesi BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI? bodrum kalesi 12

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Haçlılar Birliği’nin levanttaki kaleleri, 15.yy’dan itibaren mimari, mekansal ve hayat tarzı bakımından aristokratların Avrupa’daki kalelerini yansıtıyordu. Dolayısıyla sınıfsal farklılıklar ortaya çıkmıştı ve bu durum soylu kökenden gelmeyen şövalyeleri rahatsız ediyordu. Nitekim, 1449’da Belçika Alden Biesen Şatosu’ndaki Teutonik Şövalyeler Emir’ine yapılan yazılı bir şikayet  sözkonusu değişimi gözler önüne seriyordu: “Eğer burası, kutsal bir amaç uğruna kardeşlerin toplu halde yaşadığı, amaçları bir, şartları eşit bir dünya değilse; Haçlılar Birliği Emirliği’ne ne gerek var ki?”  

Kaynak: Bkz-Hidden Complexities of the Frankish Castle/ Social Aspects of Space in the Configurational Architecture of Frankish Castles in the Holy Land, 1099-1291 by Eva Mol/2012  https://www.lup.nl/product/hidden-complexities-of-the-frankish-castle/

Şövalyelikten korsanlığa, korsanlıktan tüccarlığa, tüccarlıktan gemi taşımacılığına…

Haçlılar Birliği Ordusu’nun üssü durumundaki Rodos; yokluk, kıtlık, savaşlara rağmen bölgenin çok önemli ekonomi merkezlerinden biriydi. Grand Master, en tepedeki yetkiliydi ve altında rahipler kurulu (convent) ile Şövalyelerin dil birliği kurulu; ayrıca, mübaşir, tedarikçi, filo amiralleri, kale-garnizon komutanları vb. yeralırdı.  Bu hiyerarşik ilişkilerin yürümesini sağlayan emir komuta zinciri 15.nci yüzyılda epey gevşemişti.

(Resim 4: Grand Master (Heredia, Naillac, Flovian) paraları

“Rodos Haçlılar Birliği Karargahı,  papalığa boyun eğmeyi kabul etmiş olmasına rağmen,  otonom kararlar alıp uygulayabiliyordu. Yasalar, tüzükler ilan ediyordu. Para basıyorlardı. Bölgedeki  despotlara, beyliklere, prensliklere, devletlere vb. elçiler gönderiyorlardı…”(Kaynak Bkz-Kenneth M. Setton- A History of the Crusades) https://archive.org/details/AHistoryOfTheCrusades14th15thC  )

(Resim 5: Rodos Şövalyeleri;temsili illustration)

bodrum kalesi BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI? bodrum kalesi 11Rodos Şövalyeleri, Rodos Tüccarlarına dönüşmüştü…

Levant’taki genel Latin toprakları  yavaş yavaş küçülürken, Rodos’ta tam aksine daha da büyümüştü. Rodos,  Haçlılar Birliği’nin askeri üssünden ziyade, zengin tüccarların ikametgah üssüne dönüşmüştü. Her milletten tacirin uğrak yeriydi ve daha çok Floransa ve Katalanların Levanten kolonisi gibiydi. Bazıları iş dünyasının önde gelen isimleri olan İtalyan Rahipler, birbirine rakip olsalar bile Haçlılar Birliği, Rodos yürütme kurul ve karargahı Convent’te sayıca az idi. Ancak, 1421’de bir Katalan olan Anton Fluvian, Grand Master tayin edilmişti” (Kaynak Bkz-Kenneth M. Setton- A History of the Crusades / https://archive.org/details/AHistoryOfTheCrusades14th15thC

bodrum kalesi BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI? bodrum kalesi 1(Resim 5a: Grand Master paraları; orjinal fotoğraf)

Anton Fluvian, devrin çok popüler parası olan Venedik “ducat”ının bire bir kopyasını yapan ilk Grand Master’dı. Venedik’ten gelen güçlü bir protestondan sonra bastırdığı paranın tasarımını hafif  değiştirmişti. Fluvian, bütçe açıklarını  telafi etmek için Convent’e 12.000 florin bağışlamıştı ve 1437’de ölümünün ardından tüm mallarının satılması gerekmişti.

http://www.numismatas.com/Forum/Pdf/David%20Ruckser/Coins%20of%20the%20Crusaders.pdf

bodrum kalesi BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI? bodrum kalesi 2(Resim 6-7: Rodos ekabiri; temsili minyatür)

bodrum kalesi BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI? bodrum kalesi 3Öte yandan, Floransalı John Corsini, Rodos’un en zengin, en saygın adamlarındandı. Şehir ve kasabalarda sınırsız mülkleri vardı.  Grand Master Juan Fernindez de Heredia(1377-1396) zamanında Haçlılar Birliği Rodos Karargahı’na büyük paralar yatırmıştı. Rodos vatandaşı olan Dragonet Clavelli de şehrin önde gelenlerindendi. Convent,  Rodos’a zenginlik ve kredi sağlamak için bu tür insanlara ihtiyaç duyuyordu…  Üst mevkilere yönelik eski rüşvet suçlamaları herhangi bir yargılamaya konu dahi olmaksızın hala devam ediyordu. Örneğin, Rodos’un savunma giderlerini finanse etmeye niyetli  Floransaya sık sık gidip gelen Giritli Tüccar Manuel Piloti’nin, 1431 yılında Convent’te (manastır karargahı) papalığın günahlarda toplu indirim yapmasını ayarlayan bir Şövalyeyi ziyaret ettiği. debdebeli bir akşam yemeği ziyafetine katıldığı biliniyor olmalıydı…”(Kaynak Bkz-Kenneth M. Setton- A History of the Crusades) https://archive.org/details/AHistoryOfTheCrusades14th15thC

Şövalyeler, Kıbrıs’taki kendi özel mülkleri olan arazilerde şeker, şarap, tahıl üretimi yapıp hayvan yetiştiriyordu. Sicilya ve Güney İtalya’dan bakliyat, zeytinyağı, tuzlanmış et ve balık gibi ürünlerin alımları da yapılmıştı. Oniki Adalarda (Dodecanese) Şövalyelere ait topraklarda iyi şarap ve zeytinyağı üretilse bile, bu ürünler ithal edilebiliyordu.

(Kaynak: Nicolas Vatin Rodos Şövalyeleri ve Osmanlılar Doğu Akdeniz’de Savaş, Diplomasi ve Korsanlık).

bodrum kalesi BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI? bodrum kalesi 4(Resim 8: Rodos Tüccarları;temsili minyatür)

“Üst rütbeli St.John Şövalyeleri ve Convent papazları; mülk topraklara, üzüm bağlarına, bahçelere, evlere, hayvanlara, kölelere ve hatta gemilere sahipti…”Kaynak-Bkz: THE HOSPITALLERS OF RHODES AND THEIR VOW OF POVERTY IN THE 15th CENTURY (1420-1480) by Pierre Bonneaud, Independent Scholar France

(Resim 9: Şövalyeler ve Rodos tüccarları ziyafette;temsili minyatür)

1397’den bu yana, “Rodos Tüccarları” olarak anılan ve esas olarak Ragusa (Dubrovnik), aynı zamanda Konstantinopolis ve Mısır’da aktif olan önemli bir tüccar grubu ortaya çıktı. Bunlar, muhtemelen Konstantinopolis’ten gönderilen göçmenlerdi. Bu tüccarların kendisi Rodoslu olmasa bile bir biçimde Rodos ile bağlantıdaydılar. (Kaynak bkz-ANTHONY LUTTRELL THEREFORE  I LIKE YOU TO YOUR SIDE (1306-1409)

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/viewFile/3620/3480.pdf

bodrum kalesi BODRUM KALESİ SOYLU ŞÖVALYELER İÇİN Mİ YAPILMIŞTI? bodrum kalesi 5Kalpazanlık yapıp korsanlıkla nam salan Rodos Şövalyeleri artık tüccarlıklarıyla da ünlenmişti.

Öte yandan Rodos, Osmanlı kaynaklarına göre de kendi başına buyruk bir devlet gibi hareket ediyordu.

(Resim 10: Rodos Tüccarları;temsili minyatür)

Mehmet Çilsal / Hukukçu-Tarih Araştırmacısı

Devam edecek…

Okumaya devam et
Sponsorlu
Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BODRUM HABERLERİ

BODRUM DENİZ MÜZESİNDE 460 MİLYON YILLIK FOSİL OLDUĞU BELİRLENDİ…

Yayınlanan

açık

Tarafından

bodrum denİz mÜzesİ BODRUM DENİZ MÜZESİNDE 460 MİLYON YILLIK FOSİL OLDUĞU BELİRLENDİ… arena fosil resim

Bodrum Deniz Müzesi’nde sergilenmeye başlanan deniz kabuğu koleksiyonunda 460 milyon yıllık fosil olduğu belirlendi.

Koleksiyoner  İş adamı Hasan Güleşçi’nin farklı ülkelerden temin ettiği   deniz kabuklarını  Bodrum Deniz Müzesi’ne bağışladı. Deniz kabukları, müzede “Hasan Güleşçi Deniz Kabukları Koleksiyonu” adıyla sergilenmeye başlandı. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde görevli paleontolog Serdar Mayda ve ekibi, 46 deniz kabuğu fosili üzerinde araştırma yaptı. Yapılan çalışma sonucunda 46 deniz kabuğundan bir tanesinin 460 milyon yıllık olduğu belirlendi.

bodrum denİz mÜzesİ BODRUM DENİZ MÜZESİNDE 460 MİLYON YILLIK FOSİL OLDUĞU BELİRLENDİ… 17410445 620x410

Müze Müdürü Selen Cambazoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, müze koleksiyonunda 6 bine yakın deniz kabuğu olduğunu söyledi. Koleksiyondaki deniz kabuklarının dünyanın çeşitli yerlerinden toplandığını belirten Cambazoğlu, dünyadaki en büyük deniz kabuğu koleksiyonlarından birisine sahip olduklarını ve fosilleri tarihlendirdiklerini dile getirdi. Ege Üniversitesi bünyesindeki Tabiat Tarihi Müzesi’nden uzmanların müzeye bağışlanan fosillerle ilgili araştırma yaptığını belirten Selen Cambazoğlu, “460 milyon yıl öncesi ve 1 milyon yıl öncesi arasında tarihlenen deniz kabuklarının fosillerinin müzemizde olduğu anlaşıldı. En eski tarihlenen deniz kabuğu, 460 milyon yıl öncesine tarihleniyor. Florida’dan gelen bir fosil. Deniz kabuğu fosili ‘Crytiidae’ sınıfına ait.” diyerek Bodrum’da böyle bir fosilin bulunmasının önemine  de dikkat çekti.

Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

DİYALİZ MERKEZİNDE İŞ BIRAKMA EYLEMİ…

Yayınlanan

açık

Tarafından

özel bodrum diyaliz merkezi DİYALİZ MERKEZİNDE İŞ BIRAKMA EYLEMİ… bodrum diyaliz eylem 3

Bodrum’da bir diyaliz merkezi çalışanları aylardır maaş alamadıklarını belirterek iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Eylem, patronun tele konferans yoluyla ödeme sözü vermesiyle bugünlük sona erdi. 

özel bodrum diyaliz merkezi DİYALİZ MERKEZİNDE İŞ BIRAKMA EYLEMİ… bodrum diyaliz eylem 1Konacık Mahallesinde hizmet veren ilçenin tek diyaliz merkezinde çalışan 24 sağlık personeli bu sabah, ilk seans tedavilerinden sonra hasta alımını durdurdu. Yaşanan olay sonrası hastalar ve hasta yakınları duruma tepki gösterdi. Eylem sonrası diyaliz merkezine ilçe sağlık müdürlüğü görevlileri geldi. Eylem, diyaliz merkezi sahibinin telekonferans yoluyla çalışanlarına söz vermesinin ardından sonlandı. Bugün için verilen ödeme sözünün yerine getirilmemesi durumunda yarın yine hasta almayacaklarını belirten sağlık çalışanları yetkililerin duruma el atmasını istedi.

Özel diyaliz merkezinin sorumlu doktoru Eylem Uzun ise basın mensuplarına yaşanan olayla ilgili şunları söyledi;

özel bodrum diyaliz merkezi DİYALİZ MERKEZİNDE İŞ BIRAKMA EYLEMİ… bodrum diyaliz eylem 2“Çalışanların uzun süreden beri alacaklarını alamamasından kaynaklı bir durum mevcut. Bu duruma istinaden arkadaşlar, şirket yetkilileri birçok kez söz vermesine rağmen alacaklarını alamadığı gibi, hiçbir şekilde avans dahi alamadı. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın çoğu şehir dışından gelerek burada kirada oturan arkadaşlar. Şu an da bugün bir arkadaşımızın 3 aylık kirasını ödemediğinden dolayı evden atılmasından dolayı burada bir infial, bir tepki oldu ve çalışanlar burada sabah birinci seans tedavilerini yapıp hastaları gönderdikten sonra patronun sözünü tutmamasına karşılık olarak işi yavaşlattılar. Bu bir uyarı olarak seslerini duyurmak için yapılan bir eylemdi. İl sağlık müdürlüğüne haber verildi, valiliğe haber verildi. Arkadaşlar bugün hala verilen sözün yerine gelmemesine rağmen hastalar mağdur olmasın diye hasta alımına başladılar ancak yarın da söz tutulmaz ise muhtemelen herkes istifa edecek.”

HASTALAR HALSİZ VE GERGİN ŞEKİLDE BEKLEDİ…

Yaşanan eylem sırasında diyalize girmek için merkeze gelen hastalar ise mağdur oldu. Uzun süre diyalize girebilmek için bekleyen hastalar duruma tepki gösterdi. Diyaliz merkezi hastalarından 70 yaşındaki Tülay Arsal isimli vatandaş ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi;

özel bodrum diyaliz merkezi DİYALİZ MERKEZİNDE İŞ BIRAKMA EYLEMİ… bodrum diyaliz eylem 5“Ben 4 senelik hastayım, mutlaka diyalize girmem gerekiyor biliyorsunuz ölümcül bir hastalık. Ayrıca bir de şikayetimiz var birkaç aydır bizden yol parası da alıyor bu patron. Öğrendik ki hiçbir yerde ne İstanbul, ne İzmir hiçbir yerde servis parası alan yok. Ayrıca yiyeceklerimiz kesildi önceden geldiğimizde kahvaltı veriyordu. Bugünde diyalize girmemiz gerekiyor ama giremiyoruz. Biz haftada 3 defa giriyoruz diyalize yani hayat meselesi bu. Biz can derdindeyiz adam para derdinde.”

İnci Dikmen isimli hasta ise, “Aynı durumdayız, diyalize giremedik bugün personel maaşını alamadığından dolayı bizi diyalize almadılar. 3 Aylık maaşlarını alamıyorlarmış, daha da ötesi varmış. Mağduruz ve zaten personel dayanmıyor buraya gelen gidiyor maaşlarını alamadıkları için. Bizim derdimiz bu mağduruz.”

Diyaliz merkezi sorumlusu Doktor Eylem Uzun’un şirket patronuyla yaptığı telefon görüşmesi sonrası diğer çalışanlarla birlikte gerçekleşe tele konferansta patronun ödeme sözü vermesinden sonra yeniden hasta alımına başlandı. Çalışanlar verilen sözün yerine getirilmemesi durumunda yarın tekrar eylem yaparak toplu halde istifa edeceklerini söylediler.

Öte yandan aynı şirketin Muğla’nın Milas ve Aydın’ın Söke ilçelerinde de diyaliz merkezlerinin bulunduğu ve buralarda da aynı sıkıntıların yaşandığı belirtildi.

Haber / Foto: kenttv.net

Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

CHP BODRUM’DA KARAR VEREMİYOR…

Yayınlanan

açık

emin varol CHP BODRUM’DA KARAR VEREMİYOR… Emin Varol k    e yazisi yeni

Arena Bodrum Haber’in aylar önce ulusal siyasetin ve ulusal medyanın gündemine taşıdığı Bodrum seçimleri, Türkiye gündemine oturdu.

CHP Genel Merkezi’nin, “CHP’nin Kalesi” olarak bilinen Bodrum Belediye Başkanlığı’na aday olan, sekiz aday adayı arasında bir türlü karar verememesi, Bodrum’un Türkiye’nin gündemine yerleşmesine neden oldu.

Mart 2014 seçimlerinde yüzde 51 oy alan, bu nedenle de Bodrum’da seçim kazanacaklarına inanan sekiz CHP aday adayı, Genel Merkezinin kararsızlığı karşısında beklemeye devam ediyor.

CHP Genel Merkezi ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, AK Parti’nin adı bile geçmeyen bu entelektüel ve demokrat şehirde, sekiz aday adayı arasından bir kişiye karar verememiş olması, Bodrum CHP seçmeninde de “hayal kırıklığı” yarattı.

Aday belirleme süresinin uzaması, CHP’li seçmenin tepkisinin yükselmesine neden oluyor. Bodrum’da ki CHP’li seçmenin 31 Mart’ta sandığa gitmeme tehlikesi de büyüyor.

Bu nedenle Türkiye gündemine oturan Bodrum, dün Başkent Ankara’da CHP ve İyi Parti’den oluşan Millet İttifakının sözcülerinin de gündemindeydi.

İYİ Parti, Bodrum’un peşini bırakmıyor.

“Bodrum Belediye Başkanlığı’na kim aday olacak?” sorusu, CHP ve İyi Parti arasında hiçbir il ve ilçede olmadığı kadar krize neden oldu.

CHP’yi köşeye sıkıştırmaya devam eden ve Mehmet Tosun isminde ısrar eden İyi Parti “siyasi ataklarına” dün de devam etti.

CHP Parti Meclisi yeni toplanmıştı…

Bodrum konusunda karar verileceğini tahmin eden İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, toplantı devam ederken sürpriz bir açıklama yaparak, “Bodrum konusunda CHP ile anlaştık” dedi.

CHP’yi etkileme amacıyla yapan bu açıklama daha önce de medya üzerinden “Bodrum’da Çatı Aday üzerinde anlaştık” açıklaması da, İyi Parti Genel Merkezinden yapılmıştı.

İttifak’ın ilke kararı olan “CHP’li belediyelerde adayları CHP belirleyecek” şeklindeki ilke kararını da hatırlatan İyi Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, Bodrum’un halen CHP’de olduğunu vurguladı ve yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bodrum,  halen CHP’de. Ancak bizim adayımız Sayın Mehmet Tosun, yapılan kamuoyu araştırmalarında çok önde. Mehmet Tosun, büyük bir avantaj sağlıyor. CHP’ye ait olan belediyede rekabet yapınca o da büyükşehir belediyesine yansıyor. İki partinin ortak adayı olarak Sayın Tosun’un, CHP listesinden seçimlere katılacağı yönünde bir anlaşma yapıldı” dedi.

Torun: “Bodrum konusunda henüz bir netlik yok”

Cihan Paçacı’nın bu açıklamasını Parti Meclisi toplantısında öğrenen CHP Yerel Yönetimler Başkanı Seyit Torun, toplantıdan sonra yaptığı basın toplantısında yine Bodrum’la ilgili sorulara muhatap oldu. Ancak CHP tarafında Bodrum konusunda değişen bir şey yoktu:

Soru: Efendim Bodrum konusunda da Sayın Tosun’un aday olacağı, İYİ Parti’den istifa edip, CHP adayı olacağı ifade ediliyor. Cihan Paçacı’nın da bu konuda bir açıklaması var. Sizde teyit eder misiniz?

Seyit TORUN: Arkadaşlar, biz ittifak görüşmelerimizi devam ettiriyoruz, sonlandırmak üzereyiz. Tabi bu görüşmeler esnasında belli değerlendirmeler, belli tartışmalar yapılıyor. Fakat şu anda belli ilçelerimizde olduğu gibi Bodrum konusunda da henüz bir netlik oluşmadı.

Dünyanın tatil cenneti, “Göz Bebeğimiz” Bodrum’un, Başkent Ankara’da ki yansımaları böyle…

Okumaya devam et

Son Haberler