Site rengi

Tasarım

Meclis 2 Temmuz’da Toplanıyor…

29.06.2020
A+
A-
Meclis 2 Temmuz’da Toplanıyor…

Bodrum Beledyesinin 2020 yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı 02.07.2020 Perşembe günü yapacak.

Arena Bodrum Haber – Konacık Mahallesi’nde bulunan Herodot Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek olan toplantı saat 14:00’de başlayacak.

29 Maddenin görüşüleceği toplantı gündemi şöyle oluştu:

1- Belediye Meclisinin 06.03.2020 tarih ve 2020/37 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Türkkuyusu Mahallesi, 1205 ada 1- 69-70-71 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alana ilişkin hazırlanan, Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi (İmar ve Bayındırlık Komisyonu)
2- Belediye Meclisinin 06.03.2020 tarihe ve 2020/42 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 28519 sayılı Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 23. maddesi ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 17. maddesi gereğince, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından açılış izni verildikten sonra faaliyete geçecek olan Belediyemize bağlı Kadın Konukevi hizmetinden yararlanacak kadınlar ve yanındaki çocuklar için verilmesi planlanan aylık harçlık miktarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (Plan ve Bütçe Komisyonu)
3- Belediye Meclisinin 06.03.2020 tarih ve 2020/44 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Bodrum Belediyesi 2020 Mali Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinin kabulüne ilişkin alınan 17.10.2019 tarih ve 2019/141 sayılı Meclis Kararında geçen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ücret Tarifesi kısmına Binnaz Karakaya Spor Salonu ve Yüzme Havuzunun kullanım ücretlerinin belirlenmesi ve eklenmesi konusunun görüşülmesi. (Plan ve Bütçe Komisyonu)
4- İlçemiz Dereköy Mahallesi, Kavakderesi Mevkii, 199 ada 7 parselde Trafo Alanı ve Enerji Nakil Hattı (Yeraltı ENH) amaçlı 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği teklifinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
5- İlçemiz Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İlave İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
6- İlçemiz Yahşi Mahallesi, 120 Ada, 5 parselin Kentsel ve Bölgesel Spor Alanı olarak kullanılabilmesi amacıyla Mera Kanununun 14’üncü maddesi gereği tahsis amacı değişikliği yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
7- 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince, 2021 yılı Nisan ayına kadar görev yapacak “Encümen Üyelerinin” belirlenmesi. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
8- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 2021 yılı Nisan ayına kadar görev yapacak “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
9- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 2021 yılı Nisan ayına kadar görev yapacak “Plan ve Bütçe Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
10- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 2021 yılı Nisan ayına kadar görev yapacak “Kültür Sanat ve Soyal İşler Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
11- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 2021 yılı Nisan ayına kadar görev yapacak “İşgali Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
12- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 2021 yılı Nisan ayına kadar görev yapacak “İçkili Yer Bölgelerini Belirleme Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
13- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 2021 yılı Nisan ayına kadar görev yapacak “Turizm Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi (Yazı İşleri Müdürlüğü)
14- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 2021 yılı Nisan ayına kadar görev yapacak “Gençlik ve Spor Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
15- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 2021 yılı Nisan ayına kadar görev yapacak “Şeffaflık Komisyonu üyelerinin belirlenmesi (Yazı İşleri Müdürlüğü)
16- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 2021 yılı Nisan ayına kadar görev yapacak “Kentsel Tasarım ve Estetik Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
17- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 2021 yılı Nisan ayına kadar görev yapacak “Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
18- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 2021 yılı Nisan ayına kadar görev yapacak “Tahsil Yardım Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi. (Yazı İşleri Müdürlüğü”
19- Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden ve maddi imkanı kısıtlı olan başarılı öğrencilere 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında yapılacak tahsil ve yardım miktarının belirlenmesinin görüşülmesi. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
20- 22.07.2007 Tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standarlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesinin 1. bendine istinaden düzenlenen (III) Sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği Cetvelinde yer alan, derece değişikliklerinin görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)
21- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereğince, Belediyemiz Etüt ve Proje Müdürlüğünün yeniden revize edilen çalışma yönetmeliğinin görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)
22- Belediyemiz Norm Kadro Cetvelinde boş bulunan 3. derece 8535 unvan kodlu Şehir Plancısı Kadrosunda bir adet tam zamanlı sözleşmeli Şehir Plancısı çalıştırılacağından, ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)
23- Gümüşlük Mahallesi, Karakaya Mevkiinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun geçici 8. maddesine göre yapılacak olan çalışmalarda, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 4 adet bilirkişinin belirlenmesi. (Muhtarlık İşleri Müdürlüğü)
24- Bodrum Belediyesi 2020 Mali Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinin kabulüne ilişkin alınan 17.10.2019 tarih ve 2019/141 sayılı Meclis Kararında geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü Ücret Tarifesi kısmına düzeltme ve ekleme yapılması hususunun görüşülmesi. (Temizlik İşleri Müdürlüğü)
25- Bodrum Belediye Başkanlığı olarak, kamu kurum ve kuruluşları, her türlü vakıfların ve tüzel kişilerin veya kişilere ait arsa ve araziler başta olmak üzere satın alınmasına, yapılacak ihalelere katılmaya, ilgili yasalar gereğince münferiden yetkili olmak üzere Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a yetki verilmesinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
26- Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemiz Konacık (Çırkan) Mahallesi, 259 ada 6 parsel numarasında kayıtlı 2.793,44 m2 yüzölçümlü taşınmazın, fizik tedavi, rehabilitasyon, çok amaçlı sağlık ve tedavi hizmetleri vermek amacı ile Bodrum Sağlık Vakfına tahsisi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/c maddesi uyarınca ortak hizmet kapsamında kullanılması talebinin görüşülmesi. (Özel Kalem Müdürlüğü)
27- İlçemiz Mumcular Mahallesinde kurulmuş olan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (TARKO) faaliyetlerinin desteklenmesi için, kooperatif ana sözleşmesinde belirlenen sınırlar içinde kalmak üzere, ayni veya nakdi sermaye koyarak ortak olmak için, söz konusu üyeliği gerçekleştirmeye, sermaye taahhüt etmeye ve taahhüt edilen sermayeyi ödemeye, pay akçeleri sürmeye, temsilciler seçmeye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yoluyla Cumhurbaşkanlığı Makamına yazışmaları yapmaya ve diğer ilgili kurumlar ile koordinasyon kurmak veya kurdurmak üzere Belediye Başkanı Ahmet Aras’a yetki verilmesinin görüşülmesi. (Özel Kalem Müdürlüğü)
28- Bodrum Belediyesi 2019 yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)
29- Bodrum Belediyesi 2019 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.